ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Základní škola Palachova 2189/35

Základní škola Palachova 2189/35

Areál školy se nachází uprostřed sídliště v okrajové části města nedaleko nádraží. Škola byla vybudována v roce 1994 a do povědomí veřejnosti se zapsala jako 5. základní škola. Po deseti letech došlo rozhodnutím  zřizovatale  ke splynutí 1. a 5. základní školy a od 1. 7. 2004 nese škola oficiální název Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace. Areál školy je složen z 5 pavilónů  – 1. stupně, 2. stupně, školní družiny, školní jídelny a tělovýchovného areálu. Škola vlastní i přilehlé arboretum a školní pozemek. Jsme školou bezbariérovou, barevnou, zelenou, moderně vybavenou, orientovanou na ekologickou výchovu s titulem Ekoškola.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 490 žáků, z nichž asi jedna čtvrtina dojíždí z okolních vesnic. Ve škole najdete školní poradenské pracoviště. Jeho činnost zajišťují  školní psycholog, výchovný poradce a  metodik prevence. Škola se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola v rámci sdružení Tereza, v červnu 2007 tento titul získala, v roce 2011 a v květnu 2014 titul obhájila. Od té doby v rámci environmentální výchovy neustále rozšiřuje své aktivity.   Důraz klademe na výuku přírodovědných předmětů, čtenářskou, matematickou, informační gramotnost a jazykové vzdělávání. Škola je zapojena do programu digitalizace škol EDULAB a projektu v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina. Žáci mají anglický jazyk povinný  už od 1. třídy. Jsme partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek. Připravujeme žáky 4.-9.ročníku ke zkouškám Cambridge English. Na nových webových stránkách – www.1zdar.cz  se rodiče a veřejnost  mohou prostřednictvím rubriky  ŠKOTEL, což je naše školní televizní vysílání, seznámit s aktuálním děním ve škole . V březnu 2014 škola získala a  v následujících letech recertifikovala značku Rodiče vítáni a byla zařazena do sítě certifikovaných škol, které nabízí rodičům a zájemcům o školu vstřícné jednání a přístup k informacím. Jsme také zařazeni do sítě aktivních škol, užíváme značku „Aktivní škola.“ 

Vzdělávací programy

Ve školním roce 2017/18 pracuje škola podle následujících vzdělávacích programů:

1. stupeň:

  • 1., 2.,3.,4. a 5. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání,

1.třídy, 2. třídy  s výukou anglického jazyka od 1.ročníku

2. stupeň:

  • 6., 7., 8. a 9. třídy podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  Krok k rozumu, štěstí a vzdělání

O naší škole - V anglickém jazyce

A v německém jazyce

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy