1. B

" ŠKOLA NANEČISTO"

9.9. 2017 Vás zvu na třídní schůzku "ŠKOLA NANEČISTO" - zkušební posezení rodičů a dětí ve školních lavicích. Společný začátek v 15.00 hod. Program:
- uvítání
- ukázka žáků, jak se správně učit číst, psát a počítat
- informační pokyny pro rodiče / děti půjdou do ŠD/
- krátká společná výtvarná aktivitka pro Vás a děti - pro další vzájemné poznávání a upevňování dobrých vztahů
- rozloučení
 Těším se na účast Vás a Vašich dětí.   Jana Dvořáková

INFORMACE PRO RODIČE /22.11./

- 23.11. divadelní představení ,,Čtyřlístek v pohádce"
- 27.11. kroužek ,,Z pohádky do pohádky" se přesouvá na 4.12./nepřítomnost paní učitelky/
- nastříhat číslice i tečky do 10/potřebujeme v AJ/
- Vánoční jarmark 18.12.-21.12./můžete přispět dárečky/
- 5.12. Mikulášský běh a ,,Čertí škola"/děti mohou přijít oblečeni jako čertíci/ 
- v prosinci donese každý žák jeden anonymní dárek v hodnotě do 50 Kč pod vánoční stromeček
- učivo:
- M+ a - do 5, rozklady čísel, minutky, malované slovní úlohy
- ČT denně číst a skládat otevřené slabiky a slova
- PS první písmenka e,l,m a diktáty tiskacích písmen a slabik
- AJ umět čísla do 10, slovní zásoba PS str.73
- PRV podzim, vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce
- LV J. Kainar - ,,Indiáni"
- TV donést cvičební úbor
    Děkuji. J. Dvořáková

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 706 )

1. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Čj Tv  
úterýAj Čj Aj Hv 
středaČj Tv Prv Čj
čtvrtekČj Čj Vv  
pátekČj Prv Čj Pč  

V INDIÁNKOVĚ

V INDIÁNKOVĚIndiáni ti se mají,
čtou si, zpívají, počítají.
My budeme jako oni
hbití, bystří, vytrvalí.
Proto spěchej, zakřič:
,, HURÁÁÁ!"
Indiánkov už tě volá.

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ /17.10.-25.10./

ČAS JABLÍČKOVÝCH VŮNÍ /17.10.-25.10./Koulelo se, koulelo
červené jablíčko ...Každý den nás v ranním kruhu čekal zakrytý košík plný jablíček a od něj se pak odvíjely další činnosti. Jablíčka se na konci týdne stávají odměnou v podobě lahodného kompotu, který si samy uvařily ve školní kuchyňce (Pč). V Čj jsme se učili říkadla. Učili jsme se písmenka J, j, řešili hádanky a skládali rozstříhané tvary ovoce. V matemetice jsme porovnávali, odhadovali počty jablíček, znázorňovali malované slovní úlohy. V prvouce jsme poznávali ovoce a zeleninu - soutěžili jsme, hráli hru Kompot. Ve výtvarné výchově si každý žák namaloval svou rodinu v "jablíčkovém království". A u čeho se děti nasmály a vydováděly? U mazurky "Měla babka" - fotogalerie.

INDIÁNSKÝ POTLACH

INDIÁNSKÝ POTLACH

Dne 6.10. 2017 se uskutečnilo ve třídě 1.B harmonizační odpoledne pro děti a rodiče za účasti tř. učitelky Jany Dvořákové a vychovatelky Aleny Kulhánkové pod názvem „Indiánský potlach.“ Tento den byl ukončením indiánského týdne a odpoledne bylo plné pohody, dobré nálady a úsměvů.

Setkání začalo indiánským tancem a písničkou u totemu. Rodiče s malými indiány a indiánkami se rozdělili do dvou indiánských kmenů  - Růžová pírka a Bílí panteři. Poté jsme se pustili do soutěžení – vyzkoušeli jsme si, jak co nejrychleji nasednout na koníčky, prověřili jsme naše znalosti z přírody, zachraňovali jsme unesenou Nšo-či atd.

Poté nás čekala tvořivá část, kdy si každý indián vyrobil lapač snů.Během tvoření  některé maminky upekly indiánský štrúdl, na kterém jsme si v závěru pochutnali.

Odpoledne nám uteklo v příjemné atmosféře. Akce se všem líbila, o čemž svědčí následující fotografie ve fotogalerii „Indiánský potlach.“

Děkujeme rodičům za účast, spolupráci a dodání materiálu, který jsme při akci potřebovali. Protože nám zbyla jablíčka a koření, uděláme si s dětmi v říjnu ještě  „Jablíčkový týden.“

 

Za děti z 1.B tř. učitelka Jana Dvořáková A Alena Kulhánková

POHÁDKOVÝ TÝDEN

V týdnu od 18.9. do 22.9. v rámci integrované výuky / Čj, Lv, Prv, Vv/ proběhne  v prvních třídách ,, Pohádkový týden" plný pohádkového vyprávění, hádanek, písniček a dramatizace. Vyvrcholením bude páteční den, kdy si každé dítě donese nějakou věc nebo doplněk svého oblečení, který ho bude charakterizovat, z které pohádky přichází / např. rozsypané perly - Zlatovláska, miska soli - Sůl nad zlato/.     Děkuji.          Jana Dvořáková

PLAVECKÝ VÝCVIK

20. září začíná plavecký výcvik a končí 22. listopadu. Bude každou středu od 10.15 - do 11.00 hod. Děti si budou nosit pouze Živou abecedu, písanku, penál a svačinku. Po dobu plavání nebude Tv v tělocvičně.
Vybavení žáků: plavky, koupací čepice / označená lih. fixou jménem dítěte/, 2x ručníky.
Doporučuji, aby děti byly na cestu teple oblečeny / čepice, šálu a rukavice/!!!
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy