1. C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

Ješte jedno foto od odborníka

Ješte jedno foto od odborníka

Mgr. Veronika Poulová ( učebna 710 )

1. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ČjČj Tv Prv
úterýČj Čj Pč  
středaAj Čj Aj Hv 
čtvrtekČj Prv Tv Čj  
pátekČj Čj Vv  

Vážení rodiče.

Všem Vám moc děkuji za dárky, které jsem od Vás dostala. Jsem moc potěšena. Děti byly šťastné, všechny děti byly obdarované. Ježíšek napsal dětem dopis, daroval jim knihu a andílka pro štěstí. Mějte se všichni dobře a užijte si své děti v krásném vánočním období.

V ŽK máte napsané datum třídních konzultací, které se budou konat 11.1. od 15 – 17 hodin. Čas do ŽK dopíši až ve škole, čas jsem zjistila až dnes. Konzultace znamenají, že se nezačíná společným začátkem, ale přijdete se na dítko zeptat mezi 15.-17. hodinou osobně.

Píši ještě zadání domácích úkolů:

 • Slabikář – str. 9, 10, 11, 12, 13 – každý den nejlépe jednu stranu přečíst, nic se doplňovat nemusí, jenom číst

 • Písanka – zadaná jedna strana – opuntíkovaná – k předtištěné slabice napsat jednu slabiku psacím písmem, předepsaný řádek dopsat do konce řádku

 • Pracovní list – 1. strana - doplnit, namalovat obrázky

 •                        - 2. strana – podle čísel, výsledků a barev vykreslit obrázky ( barvy byly voleny úplně náhodně, proto nám asi vyjde větvička spíš modrá než zelená, …)

 • Báseň Větvička jmelí – bude se recitovat po Vánocích – připomene si tím vánoční čas

   

  Šťastné Vánoce.

                                              p. uč. Poulová

 

 

 

Tak nás navštívil Mikuláš.

Školní den 5. prosince se nám vydařil. Mikuláš nás s anděly navštívil ve třídě, čerty nechal za dveřmi, my jsme mu zazpívali  a dostali jsme od něho košík mandarinek.  Bylo zajímavé, že věděl o některých dětech, kterým poslouchání na první slovo dělá problém a  že věděl o těch, kterým stačí sedět a nevyvíjet zrovna velkou aktivitu. Celkově ale děti chválil za kamarádské chování a spolupráci.

Ve 3. vyučovací hodině nás andělé povolali na Mikulášský běh, který některé děti pojaly jako řádný sportovní závod, některé trasu prošly kvůli nachlazení  pomalu vycházkou. První tři děti dostanou diplom a všechny dostaly kornout sušeného ovoce.

Byl to bláznivý den plný hluku,  rachotu a jekotu, ale pěkný.

Hezké další dny, s pozdravem Poulová.

Beseda v pobočce  Knihovny J.M.Sychry na ulici Nádražní

Na téma „Vánoční zvyky a Vánoce ve světě“ jsme si přišli poslechnout besedu do pobočky žďárské knihovny. Paní knihovnice nám připomněla zvyky, které se tradují v Čechách, zmínila se také o tradicích a pokrmech v cizích zemích světa. Poslechli jsme si písničky se zimní a vánoční tematikou, taky jsem si zahráli na skořápky od vlašských ořechů a lovili jsme rybky, které by nám mohly splnit přáníčko pod stromeček. Beseda byla příjemná, děti bavila, a protože vánoční téma  prolíná naši výuku každým dnem, výborně nám beseda zapadla do plánu.

Hezké Vánoce

    Milí rodiče.

    Píši Vám několik  nových  informací.

   Tak jsme se posunuli do 4. měsíce prvního školního roku. Naučili jsme se první základy v jednotlivých předmětech, posunuli jsme se ve čtení z Živé abecedy do Slabikáře, dokončili jsme plavecký výcvik, prožili jsme svátek Mikuláše a teď očekáváme jeden z nejvýznamnějších svátku roku – Vánoce.

    Těšíme se, povídáme si o svátcích a o přáních, které bychom si přáli splnit. Na rodičovské schůzce jsme se domluvili, že by dítka obdarovala  kamarády  sousedy ve své lavici a samozřejmě by mohla obdarovat kteréhokoli jiného kamaráda ze třídy. Prosím, žádné velké dary, mluvili jsme o hodnotě do 50,- Kč.

     Vás jsem nedávno prosila o finanční obnos, který se týkal knižního daru pod stromeček ve třídě pro Vaše dítko  - kniha „Jak krásná je Panama“ ( kniha pro první čtení ) – budeme ji společně číst.

    Ve čtvrtek půjdeme péct perníky a rohlíčky do cvičné kuchyňky, prosím o zástěrku. Cukroví  ochutnáme v pátek na adventním tvoření, které začne v 15 hodin v naší třídě. Budeme si společně zpívat, povídat, můžeme zkusit nějaké vánoční zvyky a tvořit ozdobu, kterou si odnesete s sebou domů. Předpokládám, že se budeme rozcházet v 17 hodin. Přijďte s dobrou náladou, chtěla bych, aby to bylo neformální setkání, už se známe, tak abychom si to vánočně užili. Pití a jídlo zajistím, kdo by chtěl něco donést, může. Jinak si doneste asi jenom patlofle. Kdyby Vás něco k pátečnímu dni napadlo, napište mi, vyřešíme to. Moc Vám děkuji a těším se na Vás.

                S pozdravem, Poulová.

Ukončení plaveckého kurzu

Ukončení plaveckého kurzu

Mokré vysvědčení

Mokré vysvědčení

     Dobrý den, milí rodičové.

    V tomto týdnu probíhá školní jarmark. Děti si mohou zakoupit drobnosti, které děti z různých tříd

školy vytvořily,  za nízké finanční obnosy ( 5,-, 6,-, 8,-, 15,- Kč i za více ), čímž přispějí dobré věci.

Výtěžek poputuje jako každý rok do dětského domova, kde pomůže potřebným. S dětmi jsem se šla

podívat, v jakých školních prostorách se jarmark koná, je to v přízemí, kde máme třídu, mohou si tam

zajít o přestávce něco zakoupit, pokud s tím budete samozřejmě souhlasit.

                                 S pozdravem, Poulová

Společné setkání tříd

Společné setkání tříd Třídy 1.C, 1.A, 1.B a 2.C se domluvily na setkání k příležitosti zpěvu připravovaných koled, které načisto zazní v pátek u vánočního stromku ve vestibulu školy. Bylo pěkné se takhle sejít, předat si zkušenosti při zpěvu, naučit se slova od starších, poslouchat, jak vánoční zpěvy mladších dětí dojemně zní.
   Tak v pátek načisto. Zdraví p. uč.

Nové zprávy

Nové zprávy

  2. listopadu 2017

  Milí rodičové.

  Několik nových zpráv, které byste měli vědět.

  Tento týden jsme se věnovali projektu „Zdravá výživa“, budeme v tom částečně pokračovat i začátkem příštího týdne. Povídali jsme si o zdravé stravě, vitamínech, nemocech ..dělili jsme plody na ovoce a zeleninu. Proto ta říkanka o červících.

  V úterý jsem chtěla dětem přiblížit svátek Halloween. Nejsem zastáncem přejatých svátků, ale protože děti  ve většině vědí, že se tento svátek slaví, povídala jsem jim o něm. Napadlo mě, že by se chtěli možná vydovádět strašením a maskami, proto jsem to protáhla do dalšího dne, který jsme si vtipně užili.

  Samozřejmě jsme si povídali i o Svátku všech svatých a Památce zesnulých, který zase patří k českým svátkům.

  V pátek půjdeme pracovat a seznámit se s pracovním nářadím do školních dílen. Budeme vyrábět kostru draků a taky natírat ptačí budky. Kostru draků v příštím týdnu potáhneme papírem a namalujeme drakům  obličeje, ptačí budky si dáme na okna třídy a budeme pozorovat  ptáky v zimě .

  Čekají nás třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek  9. 11. 2017. 15.00 jste zváni na plenární schůzi KPŠ ( klub přátel školy ),pravděpodobně do školní jídelny. Třídní schůzka  bude pokračovat až po skončení této schůze ( 15.20 ? ) v naší třídě.

  Hezký podzim přeji, p. uč. Poulová.

Výuka ve školní dílně v pátek 3.11.

 Výuka ve školní dílně v pátek 3.11.

    Něco málo o naší práci
    Děti se podle čísel rozdělily do 4 skupin a každá slupina si zvolila svého zástupce. Zástupci si losovali druh činnosti, která byla připravena. 2 skupiny si vylosovali natírání mořidlem ( moření ) ptačích  budek ( které už byly vyrobeny) , které budou po zaschnutí na oknech naší třídy a budou sloužit k pozorování ptáčků v zimním období. Druhé 2 skupiny měly za úkol vyměřit střed laťek a laťky přeříznout, tvořily totiž základní kostru velkých draků. 2 části latí poté sbily hřebíkem, aby byly latě pevně připevněné k sobě. Draky budeme dokončovat v dalším týdnu, kdy kostry potáhneme papírem s vyobrazeným obličejem.

    V dílně se nám líbilo, co jsme chtěli zvládnou, jsme zvládli. Práce se nebojíme a těšíme se, že do dílny brzy znovu půjdeme, protože budeme vyrábět další ptačí budky, tentokrát samy od začátku až do konce.
   Zdraví p. uč. Poulová.

6.11.

6.11.

     Dnes se nám dařilo.

  Byl velmi příjemný den. Děti se cítily dobře a to nám krásně nahrálo v tvůrčí práci.

  Vymýšleli jsme pokračování a konec příběhu, jehož začátek jsem přečetla. Děti se zapojily a pokračovaly v příběhu dalšími větami ,  které nás zavedly ke kouzelné hůlce, kouzlení  a k závěrečnému  poučení.  Příběh jsme si několikrát zopakovali a poté  děti  nakreslily jednotlivé zajímavosti, které v příběhu vystupovaly.

   Příběh začal tím, že foukal veliký vítr, který sfoukl klobouk jednomu starému pánovi. Chlapci Petr s Ondrou jej chytli a pánovi donesli. Pána sice neznali, přesto  ho oslovili a klobouk mu vrátili….…a teď už přišlo vypravování dětí.

   Vítr jsme ztvárnili pomocí padáku, který zvedal, házel, koulel… lehoučké kuličky, které nesměly nebo naopak musely vzlétnout.

   Téma podzimu se nám pomaloučku blíží ke konci, tak co si to pořádně užít? Kdybyste viděli, jak byly šťastné!

                                                                             S pozdravem, Poulová.

Kuchyňka

Kuchyňka

Pečení v úterý 14. 11. – dýňový koláč

    V úterý jsme do výuky zařadili pečení v kuchyňce, které bylo dlouho slibováno k tématu Zdravá výživa, i k tématu Halloween. Děti se podle vylosovaných čísel rozdělily do 2 skupin, kdy každá skupina měla zadanou svoji práci.

  Skupina 1 krájela a ochucovala dýňovou směs, skupina 2  tvořila a míchala těsto na základ koláče. Práce šla dětem rychle od ruky, proto jsme mohli plynule po uklizení pokračovat v tématu ovoce v pracovním sešitě  matematiky.

  V kuchyňce jsme strávili 2 vyučovací hodiny, potom jsme se přesunuli do třídy a výuka pokračovala podle rozvrhu. Koláč se nám pekl ještě další hodinu a k snědku jsme jej podávali ve středu na velkou přestávku. Byl hned pryč. Byla jsem mile překvapena, jak se po něm zaprášilo.

   Tím, že jsme byli v kuchyňce už potřetí, děti vědí, jak se v ní chovat, pohybovat, respektovat pokyny.

  Proto se tam v  adventu znovu vypravíme.

                                   S pozdravem, Poulová.

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

Pěvecká přehlídka zástupců ze všech tříd – Zlatý slavík v úterý 21.11.

    V úterý se naši  tři odvážní zpěváci zhostili těžkého úkolu –reprezentovali  třídu na pěvecké soutěži. Lukášek, Šárinka a Lidunka postoupili z třídního kola a snažili se mezi ostatními prvňáčky vyzpívat jedno z nejvyšších míst. Zpívali krásně, kultivovaně, za mě velikánská spokojenost a pochvala. Velcí šikulové.
  Lidunce se
nepodařilo prozpívat se na nejvyšší  místa, Šárinka se vyjímala na 3. místě a Lukášek soutěž za 1. třídy vyhrál. Všem dětem velké díky.

     Mějte se pěkně, p.uč. Poulová.

Betlém

 

    „Půjdem spolu do  Betlémapřipoj se a pojď s námi.“

      Vytvoř figurku nebo objekt pro obohacení našeho  společného

Betlému, snaž se dodržet velikost do 20 cm, použij dřevěnou tyčku,                    

ke které výtvor připevni, a předej jej své p. učitelce.

    Dřevěné tyčky jsou umístěny v košíku v přízemí pavilonu

1.stupně u paravánu zasněžených domů.

    Přejeme tvůrčí mysl a radost z blížících se vánočních svátků,

která se jistě odrazí v Tvém díle.

   Tvoření se týká všech dětí 1. stupně, není  povinné, tvoříme až do konce adventu.
                                  S pozdravem, Poulová.
 

Nové informace

Vážení rodiče        ( 29.11. )

Píši několik informací ohledně domácích povinností.

Čtení – doma čteme denně čtecí kartu ( dnes nové řádky na druhé straně listu s vlaštovkou ),  můžete  číst i z Živé abecedy ( poslední dvojlist – cokoli ), všechno z Živé abecedy ve škole nepročítáme,  máme podobná cvičení na tabuli

 •  slova čteme po slabikách, celé slovo už podruhé neopakujeme

Psaní – píšeme písanku 1. díl, každý den se budu snažit psát ve škole , na doma budou připadat další  zadané  řádky, uvolňujte ruce, ať se děti snaží co nejlépe napodobit předtisk

Koledy – učíme se průběžně, děti  z nich nezkouším ,  zpíváme je v hodinách, budou se zpívat u vánočního stromečku ve vestibulu, chtěla bych, aby je děti znaly

Písnička „V zahradě na hrušce“ – písnička do HV, děti budou zpívat příští středu

„Odkud ten náš holub letí“ – říkanka pro dvojice, dvojice si děti zvolily samy, někdo už báseň zná, budu se ptát těch, co báseň umí, v pátek

Skládání slabik – děti by měly správně  určit 1. slabiku  slova a umět zapsat ( př. s e   ke    ra ) 

 

Hodnocení za měsíc listopad vlepím dětem na konec ŽK do hodnocení za 1. čtvrtletí, na stránky měsíce listopadu už se mi to nevejde.

Mějte se dobře, zdravím Vás, Poulová.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy