1. C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

To jsme my - prvńáčci v 1.C

Ješte jedno foto od odborníka

Ješte jedno foto od odborníka

Mgr. Veronika Poulová ( učebna 710 )

1. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ČjČj Tv Prv
úterýČj Čj Pč  
středaAj Čj Aj Hv 
čtvrtekČj Prv Tv Čj  
pátekČj Čj Vv  

Kuchyňka

Kuchyňka

Pečení v úterý 14. 11. – dýňový koláč

    V úterý jsme do výuky zařadili pečení v kuchyňce, které bylo dlouho slibováno k tématu Zdravá výživa, i k tématu Halloween. Děti se podle vylosovaných čísel rozdělily do 2 skupin, kdy každá skupina měla zadanou svoji práci.

  Skupina 1 krájela a ochucovala dýňovou směs, skupina 2  tvořila a míchala těsto na základ koláče. Práce šla dětem rychle od ruky, proto jsme mohli plynule po uklizení pokračovat v tématu ovoce v pracovním sešitě  matematiky.

  V kuchyňce jsme strávili 2 vyučovací hodiny, potom jsme se přesunuli do třídy a výuka pokračovala podle rozvrhu. Koláč se nám pekl ještě další hodinu a k snědku jsme jej podávali ve středu na velkou přestávku. Byl hned pryč. Byla jsem mile překvapena, jak se po něm zaprášilo.

   Tím, že jsme byli v kuchyňce už potřetí, děti vědí, jak se v ní chovat, pohybovat, respektovat pokyny.

  Proto se tam v  adventu znovu vypravíme.

                                   S pozdravem, Poulová.

6.11.

6.11.

     Dnes se nám dařilo.

  Byl velmi příjemný den. Děti se cítily dobře a to nám krásně nahrálo v tvůrčí práci.

  Vymýšleli jsme pokračování a konec příběhu, jehož začátek jsem přečetla. Děti se zapojily a pokračovaly v příběhu dalšími větami ,  které nás zavedly ke kouzelné hůlce, kouzlení  a k závěrečnému  poučení.  Příběh jsme si několikrát zopakovali a poté  děti  nakreslily jednotlivé zajímavosti, které v příběhu vystupovaly.

   Příběh začal tím, že foukal veliký vítr, který sfoukl klobouk jednomu starému pánovi. Chlapci Petr s Ondrou jej chytli a pánovi donesli. Pána sice neznali, přesto  ho oslovili a klobouk mu vrátili….…a teď už přišlo vypravování dětí.

   Vítr jsme ztvárnili pomocí padáku, který zvedal, házel, koulel… lehoučké kuličky, které nesměly nebo naopak musely vzlétnout.

   Téma podzimu se nám pomaloučku blíží ke konci, tak co si to pořádně užít? Kdybyste viděli, jak byly šťastné!

                                                                             S pozdravem, Poulová.

9.11.

9.11.

     Velké díky

    Děkujeme mamince Lukáška paní Lucii Partykové za sponzorský dar pro naši třídu, který obsahoval pastelky, pravítka, nůžky, sešity, velký balík bílých a barevných papírů, izolepy, zvýrazňovače, folie a další kancelářské potřeby.  Tyto poskytnuté potřeby budeme používat  ve výuce, potřeby na počet žáků budou dětem předány. Děkujeme. P. uč. Poulová

Nové zprávy

Nové zprávy

  2. listopadu 2017

  Milí rodičové.

  Několik nových zpráv, které byste měli vědět.

  Tento týden jsme se věnovali projektu „Zdravá výživa“, budeme v tom částečně pokračovat i začátkem příštího týdne. Povídali jsme si o zdravé stravě, vitamínech, nemocech ..dělili jsme plody na ovoce a zeleninu. Proto ta říkanka o červících.

  V úterý jsem chtěla dětem přiblížit svátek Halloween. Nejsem zastáncem přejatých svátků, ale protože děti  ve většině vědí, že se tento svátek slaví, povídala jsem jim o něm. Napadlo mě, že by se chtěli možná vydovádět strašením a maskami, proto jsem to protáhla do dalšího dne, který jsme si vtipně užili.

  Samozřejmě jsme si povídali i o Svátku všech svatých a Památce zesnulých, který zase patří k českým svátkům.

  V pátek půjdeme pracovat a seznámit se s pracovním nářadím do školních dílen. Budeme vyrábět kostru draků a taky natírat ptačí budky. Kostru draků v příštím týdnu potáhneme papírem a namalujeme drakům  obličeje, ptačí budky si dáme na okna třídy a budeme pozorovat  ptáky v zimě .

  Čekají nás třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek  9. 11. 2017. 15.00 jste zváni na plenární schůzi KPŠ ( klub přátel školy ),pravděpodobně do školní jídelny. Třídní schůzka  bude pokračovat až po skončení této schůze ( 15.20 ? ) v naší třídě.

  Hezký podzim přeji, p. uč. Poulová.

Výuka ve školní dílně v pátek 3.11.

 Výuka ve školní dílně v pátek 3.11.

    Něco málo o naší práci
    Děti se podle čísel rozdělily do 4 skupin a každá slupina si zvolila svého zástupce. Zástupci si losovali druh činnosti, která byla připravena. 2 skupiny si vylosovali natírání mořidlem ( moření ) ptačích  budek ( které už byly vyrobeny) , které budou po zaschnutí na oknech naší třídy a budou sloužit k pozorování ptáčků v zimním období. Druhé 2 skupiny měly za úkol vyměřit střed laťek a laťky přeříznout, tvořily totiž základní kostru velkých draků. 2 části latí poté sbily hřebíkem, aby byly latě pevně připevněné k sobě. Draky budeme dokončovat v dalším týdnu, kdy kostry potáhneme papírem s vyobrazeným obličejem.

    V dílně se nám líbilo, co jsme chtěli zvládnou, jsme zvládli. Práce se nebojíme a těšíme se, že do dílny brzy znovu půjdeme, protože budeme vyrábět další ptačí budky, tentokrát samy od začátku až do konce.
   Zdraví p. uč. Poulová.

Fotka na ukončení Pohádkového týdne

Fotka na ukončení Pohádkového týdne

Takhle plaveme

Takhle plaveme

Nové informace ( 28. 10 )

Nové informace ( 28. 10 )

Domácí úkoly  -  podzimní prázdniny 26.-27.10.

Živá abeceda – řádek str. 28 ( nahoře ), hrnečky str. 29 ( nahoře ), sešit  s tygříkem – nalepený list

Živé počítání – vykreslit obrázek str. 20, určit počet jednotlivých malých obrázků ( do rámečků )

Fialová ( psaní ) – dopsat č.3 ( poslední 2 řádky ) - takže bude vyplněná celá stránka

Báseň – „Draku, ty jsi ….“

 

      19. 10. jsem se šla s dětmi podívat na výlov Horního rybníku ve Žďáře nad Sázavou. Viděli jsme upuštěný rybníka, kde byla ve zbytku vody  vidět velká spousta kaprů a dalších druhů ryb. V kádi na břehu už nás čekala podívaná na sedmiletého bílého sumce, který každého okouzlil. Pan rybář nám povídal o věku ryb a o dalším jejich přesunu. Děti se zde setkaly s paními učitelkami, které je ve většině učily v MŠ Vláček, a s dětmi, které jsou jejich kamarády z období předškolní docházky.

   Tento týden od 30. 10. do 3. 11. budeme ještě věnovat výrobě draků, půjdeme do dílen, kde se budeme snažit pracovat s pilkou a dalším nářadím. Tento týden bude také  věnován tématu Zdravá výživa, který budeme praktikovat i ve cvičné kuchyňce. Třeba Vám něco chutného pošleme.

   Minulý týden v pondělí  23. 10. jsme  navštívili pobočku Knihovny J. M. Sychry na ulici Nádražní. Byla pro nás připravena lekce na téma „Písmenkové pohádky“. Měli jsme  za úkol vzpomenout si na pohádkovou postavičku, která daným písmenem začíná. I když jsme se většinu písmen abecedy ještě vůbec neučili, hodně dětí písmenka znalo a na pohádkovou postavičku přišlo. Takže velká pochvala ode mě i od paní knihovnice. Lekce byla doplněna ukázkami z pohádkových knížek. Děti měly možnost ukázat Vám přihlášku do knihovny, některé děti mi to vrátily vyplněné. Přihlášky přenesu paní knihovnici, ale bude ještě potřeba zaplatit 50,- Kč na pobočce.

  Od pondělí 30. 10. ( 14 dní ) bude probíhat sběr papíru. Můžete v tomto termínu přijet autem až ke škole. Papír dovážejte pře vyučováním.

                                                                          S pozdravem Poulová

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy