2. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 706 )

2. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Čj Prv Pč 
úterýČj Aj Vv  
středaČj Prv Čj Tv 
čtvrtekČj Čj Hv  
pátekČj Tv Čj  

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO ČTENÍ

 

 1. Čti nahlas celé slovo.

 2. Neskládej slova šeptem.

 3. Dlouhé slabiky čti dlouze.

 4. Dej důraz na předložku; čti dohromady s dalším slovem.

 5. Spoj správně slova.

 6. U čárky se zastav.

 7. U tečky klesni hlasem.

 8. Za tečkou chvíli počkej.

 9. Pokud to dokážeš, neukazuj si.

 10. Čti správně a hlasitě.

 11. Přemýšlej (mysli na to), o čem čteš, co čteš.

 12. Uber, přidej na hlase při přímé řeči.

Pf 2019

Pf 2019Ať každý den v novém roce
směle trumfne i Vánoce.

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky, klid a pohodu v duši.
            Jana Dvořáková a Petra Preislerová

Radost ze sněhu

INFORMACE PRO RODIČE /17.1./


- 25.1. 12.45 – 13.45h. - závody ve šplhu

- v únoru recitační soutěž/ připravit báseň /

- v únoru Tv na ledě/termíny budou upřesněny/

- denní domácí čtení!!!

- nezapomínejme na psaní oprav v sešitech!!!

- pomůcky na G /stále ořezaná tužka č.3, trojúhelník/, nůžky a lepidlo stále v košíku

- sběr pomerančové a citronové kůry /ve středu před výukou/,baterií, starých mobilů a   such.pečiva

- opakovací písemky v M a Čj do 22.1.

- 1.2. pololetní prázdniny /31.1. vysvědčení za 1.pol. – oslavíme si to/

UČIVO, KTERÉ BY MĚLY DĚTI ZVLÁDNOUT DO KONCE LEDNA:

 • ČJ- psaní u/ú/ů, tvrdé souhlásky, poznat a vyznačit podstatná jména,slovesa a předložky

 • PS – opis, přepis a diktát jednoduchého textu

 • ČT – zvládnout čtení se správnou intonací, čtení předložkové vazby, recitaci básně

 • M- + a – dvou čísel do 100 / bez přechodu 10/ pamětně a pod sebe, pojmy součet, sčítanec a rozdíl,menšenec a menšitel, dopočítávání – rovnice, početní řetězce, slovní úlohy / bez zápisu/ o x více, o x méně, narýsovat bod a přímku

 • AJ- 3. lekce /pozná, přečte a napíše názvy 6 druhů jídla a 6 druhů nápojů, fráze I like...,I don’t like...,Do you like.../, opakovat slovní zásobu 1. a 2. lekce /vlastní slovníček v eurokošilce/

 • PRV- rodina- příbuzenské vztahy, čas – roč. období, měsíce, dny...o sobě – datum a místo narození,adresa bydliště, jména příbuzných ap.

Plavecký výcvik

INDIÁNSKÝ POTLACH /28.11.2018/

Ve středu 28.11.2018  jsme měli noc ve škole - ,,Indiánský potlach".

Navečer přivítaly náčelnice Veselá Jitřenka, Veselá Večernice a Tichá Voda indiány pozdravem a pokřikem. Indiánci se utábořili ve svém týpí a indiánský potlach mohl začít. Nejdříve si všichni  vyrobili svůj korálkový náhrdelník ozdobený pírkama .Po zdařilém tvoření byla velkolepá večeře, o kterou se postaraly babičky a maminky.Tímto jim děkujeme za ochotu a vynikající pokrmy.Po večeři jsme nastoupili na stezku odvahy večerní školou.Všichni zúčastnění stezkou prošli a prokázali svoji odvahu jako správní indiáni.Poté začalo soutěžení mezi indiánskými kmeny Ledové skály a Ohniví vlci. Na závěr večera proběhlo indiánské tančení, a pak zasloužený spánek pod lapačem snů. Ráno nemuseli indiáni utíkat do školy, neboť se v ní probudili a po snídani přešli do své třídy do Indiánkova, kde pokračovalo indiánské dopoledne. Všichni jsme byli spokojeni, spaní ve škole se nám líbilo a odnesli jsme si pěkné zážitky.

INFORMACE PRO RODIČE /3.12./

 

Další učivo, které by děti měly zvládnout do konce prosince:

 • ČJ – slovní  význam /synonyma, opozita, slovo nadřazené a podřazené, citově zabarvéné a hanlivé/, psaní u-ú-ů ve slovech, rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky, poznat a vyznačit podstatné jméno /osoba, zvíře, věc/

 • ČT – čtení podle nastavených pravidel

 • M – orientace v číselné ose do 100, větší a menší, číslo hned před a hned za, + a – desítek, desítek a jednotek,+ a - bez přechodu 10  typu 41 + 5, 46 – 5, rozlišování sudého a lichého čísla, pojem sčítanec a součet, menšenec, menšitel a rozdíl, slovní úlohy – výpočet a odpověď /šikulky i zápis/

 • PRV – zima / měsíce, zimní slunovrat, příroda, počasí a zvířata v zimě, české zvyky a obyčeje –  advent,Mikuláš, Vánoce ap./

 • AJ – slovíčka a jednoduché fráze 2.a 3. lekce /PS str.73/, učit se čtenou i psanou podobu slovíček

Co nás čeká v období adventu?

 • 5.12. Mikulášská nadílka, Mikulášský běh a Čertí škola /děti mohou mít doplněk k obleku jako čert/

 • 6.12. divadelní předplatné ,,Vánoční hvězda“ – výuka končí kolem 12,15 hod

 • 10.12. zdobení vánočního stromečku, který nám donese Hoškovic Ježíšek !? Díky.                              11.12. nebo 12.12. výroba mísy hojnosti nebo vánočního svícnu v sekničce naší prababičky a povídání o vánočních zvycích

 • 17.12. zdobení stromečku pro zvířátka

 • 17.-19.12. vánoční jarmark /prosím o donešení dárečků do 14.12./

 • 19.12. výstava na Tvrzi ,,Vánoce před 100 lety“

 • 20.12. adventní koncert ve škole / v obálce poslat 230,-Kč na výstavu, koncert a .....,víme na co/

 • 21.12. vánoční besídka, nadílka a zpívání u vánočního strmku

Co donést?

 • na stromeček sušená jablíčka nebo pomeranče, ořechy, háčkované, korálkové ozdobičky /dobrovolné/

 • na mísu hojnosti nebo svícen pěknou nádobu naplněnou pískem, větve, sušené ovoce a květiny, slaměné a různé ozdůbky, mašle, svíčky, koření – skořice,badyán, ořechy, špejle ap. /všichni/

 • pod stromeček jeden anonymní dárek /neutrální pro děvče nebo chlapce/, další dárky se jmenovkou se děti domluví mezi sebou

 • na besídku poslední den v roce k občerstvení hrneček a sáček s čajem, možno krabičku s cukrovím

 • a nezapomene na zvířátka /pečivo, semínka ap./

   

                     Předem za vše děkuji. Těším se na klid, pohodu a tvoření v adventním období                   

                   s vašimi dětmi.       Jana Dvořáková

Zlatý slavík /21.11./

INFORMACE PRO RODIČE /2.11./

 

Učivo, které by děti měly zvládnout:

 • ČJ – řazení podle ABC, druhy vět, počet slov ve větě, počet hlásek ve slově, psaní velkých písmen ve vlastních jménech /jména dětí, zvířátek, poh. postaviček,měst a vesnic/

 • PS – opis, přepis, diktát 5-7 vět bez chyby

 • ČT – dodržovat pravidla čtení /hlasitě, plynule, s porozuměním, ukončování vět/, denně číst!

 • M - pamětně + a- do 20 / s přechodem/- slabší žáci s pomocí číselné osy,

  ztracená čísla/rovnice/, řetězce, jednoduché slovní úlohy - výpočet, odpověď - slabší žáci i se znázorněním

 • PRV – podzim /ovoce x zelenina, jehličnaté x listnaté stromy, houby,.../

         - ČR / poloha, státní symboly, státní hymna,hlavní město,prezident republiky,28.10. státní svátek/

 • AJ – slovíčka a jednoduché fráze 1. lekce /PS str.73/

Co nás čeká?

 • 7.11. divadlo v 11. hod.

 • 20.11. beseda v knihovně

 • 3x  plavání 8.11.,15.11.,22.11. /od 26.11. TV v tělocvičně podle rozvrhu/

 • noc ve škole ,,Potlach v Indiánkově“ přesouvám ze zdravotních důvodů na konec listopadu. Na přesných informacích se domluvíme na

 • třídní schůzce 15.11. 2018 /začátek v 15.30 hod/. Děkuji za pochopení.

                                                 S pozdravem  Jana Dvořáková

100 let naší republiky

V týdnu od 22.10. - 26.10. jsme slavili stoleté výročí naší republiky. Ve výuce jsme si povídali o životě T.G. Masaryka, jak vznikla naše republika, naše vlajka, hymna, státní znak... Z dnešního přetechnizovaného světa jsme se dostali do světa před sto lety - využili jsme nainstalované výstavky ve školní jídelně ,, Seknička naší prababičky". Děti poznávaly dobové předměty, vyzkoušely si je a viděly, jak se dříve vařilo, pralo, svítilo, topilo... Na konci týdne jsme si celé povídání zpestřili výstavou ,,Svoboda", kterou jsme zhlédli v Regionálním muzeu se zajímavým výkladem paní učitelky Marie Šikulové.

Krásy, vůně a chutě podzimu

V týdnu od 15.10. do 19.10. proběhl projekt ke zdravé výživě. V prvouce jsme si vyprávěli o vitamínech, bílkovinách, o denní pyramidě správného stravování, ve skupinkách jsme soutěžili v třídění ovoce a zeleniny. V matematice jsme nakupovali mléčné vyrobky v mlékárně, vážili ovoce, ve čtení jsme si četli,, Babiččino zdravé vaření“. V hodinách VV a PČ jsme si namalovali jídelní jablíčkovou podložku a  ve školní kuchyňce jsme si připravili  veselou  zdravou sovičku a ježka. Pochutnali jsme si. Děkujeme maminkám za přípravu zdravých svačinek v tomto týdnu!

72 hodin - úklid kolem školy

ATLETICKĚ ZÁVODY

ATLETICKĚ ZÁVODY19.9. se uskutečnily atletické závody na našem školním hřišti. Naši třídu reprezentovali: Evička, Verunka, Kristýnka, Salma, Maty, Matěj, Dominik a Domík. Byli jsme úspěšní - získali jsme zlato /Evička/, stříbro /Maty/ a bronz /Verunka/. Blahopřejeme!

Nástěnka

Schůzka rodičů žáků 9.tříd

Schůzka rodičů žáků 9.tříd k přijímacímu řízení se koná ve čtvrtek 17.1.2019 na č.505 (modré patro)

Sběr pomerančové a citrónové kůry

Přijímací řízení na střední školy

EU OPVK

DUMY

Místo pro materiály DUMY vytvořené v rámci programu
EU Peníze školám
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy