2. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 706 )

2. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Čj Prv Pč 
úterýČj Aj Vv  
středaČj Prv Čj Tv 
čtvrtekČj Čj Hv  
pátekČj Tv Čj  

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO ČTENÍ

 

 1. Čti nahlas celé slovo.

 2. Neskládej slova šeptem.

 3. Dlouhé slabiky čti dlouze.

 4. Dej důraz na předložku; čti dohromady s dalším slovem.

 5. Spoj správně slova.

 6. U čárky se zastav.

 7. U tečky klesni hlasem.

 8. Za tečkou chvíli počkej.

 9. Pokud to dokážeš, neukazuj si.

 10. Čti správně a hlasitě.

 11. Přemýšlej (mysli na to), o čem čteš, co čteš.

 12. Uber, přidej na hlase při přímé řeči.

Pf 2019

Pf 2019Ať každý den v novém roce
směle trumfne i Vánoce.

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky, klid a pohodu v duši.
            Jana Dvořáková a Petra Preislerová

Informace pro rodiče ze dne 21. 3. 2019

Z důvodu nemoci paní učitelky Dvořákové se tento i příští tyden (21.-29.3) ruší veškeré doučování a integrace. Ruší se také dopolední program  Dne otevřených dveří (26.3.) - pro rodiče, odpolední  výtvarná dílnička pro veřejnost se konat bude.

Krajské kolo ve šplhu (20. 3. 2019)

Krajské kolo ve šplhu (20. 3. 2019)Gratulujeme Evičce Klímové k získání krásného 3. místa v krajském kole ve šplhu a děkujeme jí, že naši třídu úspěšně reprezentuje.

Den otevřených dveří 26. 3. 2019

  8:00  –   9:30 hod.       blokové vyučování „Máme rádi zvířata“ (ČJ, ČT, PRV) - pro rodiče

14:00  – 16:15 hod.       VV dílnička „Jarní tvoření“ - pro veřejnost

               (zúčastní se dobrovolníci, odchod ze školy 16:30 hod.)

Těšíme se na Vás.           Jana Dvořáková,  Petra Preislerová a děti z 2.B

Rozloučení s masopustem (1. března)

Před jarními prázdninami jsme v naší třídě žili v masopustním duchu. Chystali jsme se na rozloučení s masopustem - vyráběli jsme masky, učili se pohybové hry i písně za doprovodu vozembouchu i chrastítek. Ve školní jídelně na výstavce "Seknička staré babičky" přichystaly paní učitelky dětem ukázky masopustního pečiva a jídla - na stolech nechyběly mísy plné koblih, jitrnic a božích milostí.
Rozloučení s masopustem vyvrcholilo 1. března obchůzkou maškar po škole. Tak jak bylo dobrým zvykem, že maškary chodily od stavení ke stavení, my jsme chodili od třídy do třídy, navštívili jsme paní ředitelku s paní zástupkyní a potěšili jsme i paní kuchařky.
Průvod jsme ukončili v naší tělocvičně, kde jsme si užili nevšední zábavu a veselí. Na závěr jsme pochovali basu, neboť ve středu 6. 3.  je Popelec, a tím začal čtyřecetidenní půst a čekání na Velikonoce.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat rodičům za pomoc, zejména paní Katolické za našití volánků kolem krku pro děti i učitele.

Informace pro rodiče ze dne 12. 3. 2019

1)  13. 3. Bruslení

2)  14. 3. Divadelní představení „Rákosníček a hvězdy“ (návrat 12:00- 12:30 hod.)

3)  Do VV a k Velikonocům donést:

- 3 – 5 vejdumky (suché)

- porcelánová nebo proutěná aj. nádoba na osení

- 10 špejlí

- barevné mašle

- bílé tenké krajky na kraslice

- kdo může obilí (na zasetí)

- šikovný tatínek nebo dědeček pomlázku do „Sekničky naší babičky“

4) Procvičovat:

      a) do M násobky 2, 3, 5, 10 (tam a zpět)

      b) Čj slova se spodobou (p-b, t-d, ...)

5) Předpokládaný výlet – 29. 5. Kunětická hora – pohádková prohlídka hradu s jeho historií, Perníková chaloupka, prohlídka obory a farmy s domacími zvířátky.

                                                                                                    S pozdravem J. Dvořáková

Cirkusácká pohádka (6. února 2019)

Cirkusácká pohádka (6. února 2019)

Naše úspěchy

Lyžařské závody:   Eva Klímová 1. místo
                           Zdeněk Zikuška 2. místo

Recitační soutěž:   Salma Hadrous 3. místo

Závody ve šplhu:   Eva Klímová 1. místo - školní kolo
                              Eva Klímová 2. místo - okrskové kolo

Bruslení

BrusleníDěkujeme rodičům a prarodičům za pomoc při přípravě na bruslení.

INFORMACE PRO RODIČE / 26.2. 2019 /

Další učivo, které by děti měly zvládnout do konce února:

 • Čj – doplňovat y/ý po tvrdých souhláskách a i/í po měkkých souhláskách, vyjmenovat řadu slovních druhů, poznat podstatná jména, číslovky, slovesa, předložky /nadepisovat čísla/, začínáme s přídavnými jmény

 • Čt – podle nastavených pravidel, zaměřit se na čtení předložek dohromady a správné ukočování vět

 • M – pamětně + a  – do 100 ,+  a –  pod sebe, rovnice /ztracená čísla/, jednoduché slovní úlohy se zápisem, složené slovní úlohy děláme společně, G – narýsovat bod, přímku

 • Prv – rodina /příbuzenské vztahy/, orientace v čase /dny, týdny, měsíce, u hodin poznat 1/4,1/2,3/4,celá/

 • Aj – slovíčka a jednoduché fráze ze 4. lekce /PS str.74/, učit se čtenou i psanou podobu slovíček

 • – stříhání!

 • Tv – bruslařský výcvik

1.3. 2019  ,,Rozloučení s masopustem“

Tyto dva týdny jsem zaměřila výuku /Čj, M, Prv, Pč, Vv/ na masopust, který vyvrcholí v pátek 1.3.

 • 1. –  2. hodina  - masopustní  obchůzka /průvod masek/ po škole se zpěvem a občerstvením

 • 3. –  4. hodina -  masopustní veselí s tancem a hrou ukončená pochováním basy                              

                                                                                          

Úkoly na jarní prázdniny /4.3. – 8.3. 2019/:

 •  pouze čtecí / Dusty po str. 136 – po 11. kapitolu/

 • pamětně procvičovat  +  a  –  do  100, trénovat pamětně násobky 2,3,5,10 – příprava na malou násobilku

                                                       Děkuji.   Jana Dvořáková

Radost ze sněhu

Plavecký výcvik

INDIÁNSKÝ POTLACH /28.11.2018/

Ve středu 28.11.2018  jsme měli noc ve škole - ,,Indiánský potlach".

Navečer přivítaly náčelnice Veselá Jitřenka, Veselá Večernice a Tichá Voda indiány pozdravem a pokřikem. Indiánci se utábořili ve svém týpí a indiánský potlach mohl začít. Nejdříve si všichni  vyrobili svůj korálkový náhrdelník ozdobený pírkama .Po zdařilém tvoření byla velkolepá večeře, o kterou se postaraly babičky a maminky.Tímto jim děkujeme za ochotu a vynikající pokrmy.Po večeři jsme nastoupili na stezku odvahy večerní školou.Všichni zúčastnění stezkou prošli a prokázali svoji odvahu jako správní indiáni.Poté začalo soutěžení mezi indiánskými kmeny Ledové skály a Ohniví vlci. Na závěr večera proběhlo indiánské tančení, a pak zasloužený spánek pod lapačem snů. Ráno nemuseli indiáni utíkat do školy, neboť se v ní probudili a po snídani přešli do své třídy do Indiánkova, kde pokračovalo indiánské dopoledne. Všichni jsme byli spokojeni, spaní ve škole se nám líbilo a odnesli jsme si pěkné zážitky.

Zlatý slavík /21.11./

100 let naší republiky

V týdnu od 22.10. - 26.10. jsme slavili stoleté výročí naší republiky. Ve výuce jsme si povídali o životě T.G. Masaryka, jak vznikla naše republika, naše vlajka, hymna, státní znak... Z dnešního přetechnizovaného světa jsme se dostali do světa před sto lety - využili jsme nainstalované výstavky ve školní jídelně ,, Seknička naší prababičky". Děti poznávaly dobové předměty, vyzkoušely si je a viděly, jak se dříve vařilo, pralo, svítilo, topilo... Na konci týdne jsme si celé povídání zpestřili výstavou ,,Svoboda", kterou jsme zhlédli v Regionálním muzeu se zajímavým výkladem paní učitelky Marie Šikulové.

Krásy, vůně a chutě podzimu

V týdnu od 15.10. do 19.10. proběhl projekt ke zdravé výživě. V prvouce jsme si vyprávěli o vitamínech, bílkovinách, o denní pyramidě správného stravování, ve skupinkách jsme soutěžili v třídění ovoce a zeleniny. V matematice jsme nakupovali mléčné vyrobky v mlékárně, vážili ovoce, ve čtení jsme si četli,, Babiččino zdravé vaření“. V hodinách VV a PČ jsme si namalovali jídelní jablíčkovou podložku a  ve školní kuchyňce jsme si připravili  veselou  zdravou sovičku a ježka. Pochutnali jsme si. Děkujeme maminkám za přípravu zdravých svačinek v tomto týdnu!

72 hodin - úklid kolem školy

ATLETICKĚ ZÁVODY

ATLETICKĚ ZÁVODY19.9. se uskutečnily atletické závody na našem školním hřišti. Naši třídu reprezentovali: Evička, Verunka, Kristýnka, Salma, Maty, Matěj, Dominik a Domík. Byli jsme úspěšní - získali jsme zlato /Evička/, stříbro /Maty/ a bronz /Verunka/. Blahopřejeme!
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy