8. B

RNDr. Věra Sobotková ( učebna 301 )

8. B1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělí AjVko Př Čj F/Ch Tv-h
úterýNj/Rj Čj Vv/Pč Vv/Pč Tv-d 
středaHv Nj/Rj Čj Aj Tv  
čtvrtekČj Aj Př Vkz  Ak/PrI/PrF
pátekNj/Rj Ch Čj  

Informace třídní učitelky 8.B


Třídnická hodina - čtvrtek - sudý týden v 7:30, aktuální termín bude žákům vždy sdělen

Výtvarná výchova

Pomůcky do Vv:

Své vlastní na každou Vv: tužka (č.2), pastelky, slabý černý fix (síla hrotu 0,1 nebo 0,3 a ne lihový), pokrytí lavice, nepravidelně i kulatý vlasový štětec (cca č.6) a plochý štětinový štětec (cca č.12)

Do konce září zaplatit: 40,-Kč (na výtvarný materiál nakupovaný hromadně - výkresy bílé, pauzovací, barvy, tuše apod.)

 

Dějepis

V pátek 14.září - písemné opakování

Český jazyk

VPP + diktát - 27.9.2018

Matematika

Konzultace z matematiky a chemie: úterý 14:00 nebo 14:45 na č.305

Do hodin matematiky žáci nosí učebnici Aritmetika, školní sešit, pracovní sešit 1.díl, rýsovací potřeby

vstupní prověrka: 19.9.2018, témata: racionální čísla, poměr, úměrnost, měřítko, procenta, rovnoběžník

Chemie

do hodin chemie žáci potřebují: sešit 544 nebo 540, sešit 524 nebo 520

Do hodin chemie žáci nosí učebnici, sešit, tabulky

Fyzika

Žáci budou potřebovat sešit č. 540 nebo 544, lepidlo.

Pracovní činnosti

Žáci budou potřebovat sešit č.524.

Výchova ke zdraví

Donést na čtvrtek 6. 9. sešit 524 + nůžky, lepidlo, pastelky

Zeměpis

pomůcky: velký nelinkovaný sešit + lenoch + lepidlo + obalené učebnice

veškeré informace k výuce viz web
https://1zdar.edupage.org/text/?text=teachers/-39&subpage=0 
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy