Výstava výtvarných prací dětí ze ŠD v městské knihovně - 1 (23)
www.1zdar.cz