Výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny v Knihovně Matěje Josefa Sychry - 1 (21)
www.1zdar.cz