logotyp

1. A

TŘÍDA 1.A

PaedDr. Miloslava Brychtová ( učebna 706 )

1. A1. 2. 3.4.5.
pondělí čjprv čj tv  
úterý ajčj aj hv 
středačj tv čj  
čtvrtekčj prv čj pč 
pátek čjčj vv  

DOMÁCÍ ÚKOLY od 29. 5. do 5.6.

29.5.
Slabikář - str. 95

Matematika - opakování geometrických tvarů - trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh. Namaluj obrázek z geometrických tvarů a jednotlivé tvary spočítej.
PS - str. 64/11, str. 65/7.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
 
v souladu s vyjádřením MŠMT Vám sděluji, že od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná, nadále bude pokračovat i distanční výuka.
 
Z důvodu nastavení provozních podmínek při zajištění všech požadovaných hygienických a epidemiologických opatření  Vás chci požádat o zodpovězení následujících tří otázek:
 
1) Bude Vaše dítě školu od 25.5.2020 navštěvovat?  
2) Budete mít zájem o zajištění školního stravování? 
3) Bude se Vaše dítě účastnit i odpoledního zájmového vzdělávání?   
 
Odpovědi, prosím, zašlete třídním učitelkám.
 
 
Provoz školy bude nastaven dle podmínek vyplývajících ze souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy vydaných MŠMT dne 2.5.2020 (ke stažení http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-ass), proto alespoň předběžné informace k organizaci výuky:
 
- Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (příp. bude skupina tvořena žáky z více ročníků), složení
skupin bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezen.
- Osobní přítomnost žáků prvních stupňů ve škole není povinná, pokud se však žák bude výuky osobně účastnit,
škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
- Provozní doba školy bude 8-16 hodin, výuka bude členěna na dopolední výukovou část a odpolední část, jejímž
cílem je zajištění zájmového vzdělávání žáků (nejedná se o školní družinu, školní družina nebude
zajištěna). Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy (potřeba 2 ks + sáček na ukládání). V průběhu pobytu ve
třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází
k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (z kapacitních důvodů tedy nepůjde vždy
o třídního učitele dané třídy, a to po celou dobu platnosti hygienických a epidemiologických opatření). Výuku
budou zajišťovat asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny, učitelé 1. stupně a učitelé ze 2. stupně.
- Školní stravování bude upřesněno dle počtu žáků a podle kapacitních možností jídelny (i zde jsme
vázání hygienickými a epidemiologickými opatřeními). Formy školního stravování: vydávání obědů (pro
jednotlivé skupiny žáků),  vydávání studených obědových balíčků nebo si žáci přinesou vlastní stravu
- Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení (1. písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a 2. písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Bez podepsaného čestného prohlášení
nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit.
- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a
kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola
spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na
pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném
upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy
(popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
 
 
Další podrobné informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 
 
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
 
S pozdravem
 
Ivan Vítek, ředitel školy
 

PLAVÁNÍ

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Halloween

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.

Adaptační setkání

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čertovské učení

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční vystoupení

Bobování

Karneval

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy