logotyp

1. A

TŘÍDA 1.A

PaedDr. Miloslava Brychtová ( učebna 706 )

1. A1. 2. 3.4.5.
pondělí čjprv čj tv  
úterý ajčj aj hv 
středačj tv čj  
čtvrtekčj prv čj pč 
pátek čjčj vv  

DOMÁCÍ ÚKOLY od 22.6. do 26.6.

25. + 26. 6.
Vážení rodiče, moc si vážím Vašeho času, které jste
zodpovědně a hlavně pravidelně věnovali dětem.
Děkuji Vám za perfektní spolupráci. Jediným DÚ 
na prázdniny bude číst, číst a zase číst (cokoliv)!!!
Přeji Vám příjemné a klidné prožití dovolené!

POZOR!!!V pátek 26.6 donést čestné prohlášení 
               písanku č. 3 + 4
               splněné listy papíru - podepsané
               UČEBNICI Anglického jazyka
               fólii na vysvědčení
 
Dobrovolně: 

Slabikář -
sami dle času si dočtěte zbývající pohádky
Písanku jsme ukončili nácvikem a psaním velkého B str.27 

M - PS str.77

Prv - PS str.80 - zahrej si hru s babičkou, tatínkem,....
__________________________________________________________________________________________________
Kontrolní práce (zkouška znalostí)

1. Přepiš písmena psacím písmem, k malému přidej velké
    a k velkému malé písmeno:
   L     e      H    s     z      R     b      d      C       T

_________________________________________

2. Doplň a napiš neúplná slova:

   k-láč, s-rom, sv-tek, ko-átko, p-átelé

______________________________________________

3. Přepiš psacím písmem tyto věty:

   Brzy budou prázdniny.__________________________

   Petr a Karlík pojedou do tábora._________________
  

4. Přečti a namaluj:
   Namaluj jabloň. Na jabloni jsou tři červená a dvě zelená
   jablíčka.
 Pod jabloní jsou spadena čtyři červená jablíčka.
   Spadla do zelené 
travičky. Na obloze pluje jeden velký
   modrý mrak a svítí malé 
usměvavé sluníčko.

_________________________________________________________________________________________


24.6.
Slabikář -
str. 119
Procvičování - Slabikář str.128
Písanka - str. 27 - nácvik psaní velkého B

M - PS str.76 
______________________________________________________________________________________________
Kontrolní práce -(zkouška znalostí)

1. 18, 20, 8, 16, 13, 9, 15, 3, 0, 19
   
Seřaďte od nejmenšího po největší číslo

2. Porovnej čísla:18       11                          14      6
                          17      15                          10       9
                            9      13                            5      15
                          20      19                          12      13
                          13      16                            7        7

3. Vypočítej: 3+5+10+2-5 =
                   4+4+2+7-6=
                   20-8+5-2+5=

4. Maminka koupila jablka za 12 Kč a hrušky za 7 Kč. Kolik Kč
maminka zaplatila v obchodě? (Zapiš příklad a odpověď)

_________________________________


_______________________________________________________


5. Nakresli:
trojúhelník       čtverec       obdélník          kruh
_______________________________________________________________________________________

23.6.
Slabikář -
str. 118/1, 2
Procvičování - str. 127/1, 2, 3, 4
Písanka - str.26

M - rozcvičky PS str.74/8, piš výsledky 20-17, 18-11, 20-3, 17-4,...
     PS str. 75
     PS str. 79/2

AJ - opakování slovíček - PS nálepky- dolepit PS str.57
      dobrovolně - učebnice str.62 -65
      dobrovolně PS str.55
      PS str. 56 - Find and draw- učebn.str. 57 -snake
                                             učebn. str.60 -bird
                                             učebn. str.62 -tiger
    ( namaluj do PS hada, ptáka, tygra)

Vážení rodiče, dejte mi vědět v případě zájmu o oběd
nebo družinu dne 26.6. nepozději do úterý.
Děkuji. (informace z minulého týdne)

22.6.

Slabikář - str. 117
Procvičovámí - str. 122, vyluštěte hádanku
Písanka - str. 25 - psaní malého b

Prv - str. 79, 80

DOMÁCÍ ÚKOLY od 15.6. do 19.6.

Vážení rodiče, prosím napište mi zda máte zájem o oběd
nebo družinu (napište do kolika hodin) v pátek 26.6. !!!
Vysvědčení se vydává v době od 8-9h, obědy jsou od 9-11h.
V pátek si děti budou odnášet kufřík do Vv, ručník, složku
výkresů z Vv, bačkory a cvičební úbor. Budou mít připravené
hromádky, které si zkontrolují a dají do připraveného pytle.
Pomerančovou kůru nadále sbírejte bude se odevzdávat v září.

Vážení rodiče, přečtěte si poslední zprávu od pana ředitele na mailu naší školy. 
Milé děti, v pátek 26.6. se VŠICHNI sejdeme ve třídě při předávání vysvědčení !!!
Podrobnější informace Vám ještě pošlu.

19.6.
Slabikář -
str.116/1,2
Procvičování - slabikář str.115/1, 2, 3
 
M - procvičování PS str. 79/2
PS str. 74/10 - oznámkuj si sám!!!
PS str. 74/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11


18.6.
Slabikář - str. 112/1, 2
Písanka - str. 24
Procvičování - čtěte hádanky a pište řešení
                     Slabikář - str.114/1, 2

M - procvičování PS str. 79/1
PS str. 73

Prv - str. 77, 78


17.6.
Slabikář -
 
str. 110(polovina)
               str. 113 - Co je duha?
Písanka - str. 23
Procvičování - psaní slov na papír z písanky
             na str. 23

M - 
procvičování - dítě i rodič si vzájemně
 říkají příklady na sčítání a odčítání do dvaceti
 PS str. 72/3 oznámkuj si sám!!!
 PS str. 72/1, 2, 4, 5


16.6.
Slabikář -
 
str. 110 (polovina)
               str. 111
Písanka - str.22
Procvičování - zkus si napsat věty, slova nejdříve
  na papír - písanka str. 22

M - procvičování PS str. 71/7 - oznámkuj si sám!!!
     dopiš písmeno Š na str. 3
     PS str. 71/1, 2, 3, 4, 5, 6,

AJ - opakování PS str.56/Look and say
učebn. str. 60 - Where´s the Otto? On the chair.
                       (vers the oto? on the čér.)
                       Kde je Oto? Na židli.
                       In the bed/box.
                       (in the bed/box)
                       V posteli/ krabici.
 učebn. str. 61 - Where do (tigers) live?
                        (ver du tajgr liv)
                        Kde žije lev?
                        On land. In water.
                        (on lend. in wótr.)
                       Na zemi. Ve vodě.
PS str. 53 - dopiš čísla (poslech č.44)
PS str. 54 - spoj zvíře s prostrředím, kde žije


15.6.

Slabikář -
str. 108, 109
Písanka - str. 21 - psaní velkého T
Procvičování - napiš pět slov psacím písmem
    ze slabikáře str.108

Prv - str. 76DOMÁCÍ ÚKOLY od 8.6. do 12.6.

12.6.
Slabikář -
str.106
Procvičování - slabikář str.107

M - PS str. 70, dobrovolně str. 79/1
 
11.6.
Slabikář -
str. 103 (polovina), str. 105 - přečtěte
a spojte s obrázkem, rozhodni o pravdivosti vět
Písanka - str. 20 - nácvik velkého H
Diktát - napiš psacím písmem Alice, Cilka, Pavel, Zita, Radek, Mirek

M - rozcvičky str. 68/5, 6
      práce s kartičkami 0-20 - polož na lavici a sečti čísla 8 2 4
                                                                                  3 8 7
                                                                                  6 1 9
      hledej pořadí čísel, kdy se ti to nejsnáze počítá
      PS str. 69/3
      PS str. 69/1, 4, 6
      PS str. 69/5 - vypočítej a oznámkuj si sám!!!

Prv - PS str.75 
      
10.6.
Slabikář -
str.103 (polovina)
Písanka - str.19
Procvičování - slabikář - str. 104, přečti, doplň a
                     napiš dva rýmy na cvičný papír

M - rozcvičky - říkej kolik to je - 1desítka a 5jednotek,
     1desítka a 1jednotka,...
     PS str. 67/3, 4, 5
     samostatně - PS str. 68/7 - oznámkuj si sám!!!
     PS str. 68/1, 2, 3, 4

9.6.
Slabikář -
str. 101, 102
Písanka - str. 18 - nácvik malého h
Procvičování - hra - napiš tři slova na začáteční písmeno 
   A,H,P,O,L - JMÉNO - ZVÍŘE - VĚC
       např.     Aleš       antilopa   aktovka

M - rozcvička - piš čísla na 6 čtverečků -
      1desítka + 8jednotek, 2desítky, 1desítka + 5jednotek,
      1 desítka + 3jednotky, 1desítka+ 6jednotek,
      0desítek + 8jednotek
                      čísla zamíchej a čti - ...desítka + ...jednotka
                      čísla porovnej, poskládej od nejmenšího po největší
    PS str. 66/4, 5, 6, 7, 9
         dopiš písmeno J na str.3
    PS str. 67/2 - tvoř slovní úlohy
        str. 67/1 - samostatně - oznámkuj si sám!!!

AJ - můžete využít odkazu k učebnici Happy House 
 
Anglický jazyk - odkaz na stránky Happy house 1
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

  
- učebn. str. 56, 57 (poslech č.36) - opakování slovíček -
     a dog(dok) -pes, a cat (ket) - kočka, a snake (snejk)- had,
     a mouse (mauz) - myš, a tiger (tajgr)-tygr, a bird (brd) -pták
   - poslechni si píseň (poslech č.37)
   - učebn. str. 58 (poslech č. 40) - poslechni si příběh, věty
     WAKE UP!(vejk ap) - Vzbuď se!
     HIDE IN THE CUPBOARD! (hajd in the kapbord)- Schovej se
                                                                             ve skříni!
     DO YOU LIKE DOGS? (du ju lajk doks) - Máš rád psy?
   - nová slovíčka učebn. str. 59 - a shark (šák)-žralok,
     a rabbit (rebit)-králík, a crocodile (krokodajl) -krokodýl
     (poslech č.41)
     DO YOU LIKE .....? YES, I DO.(je, aj du).
                                 NO, I DON´T.(nou,aj don´t)
     Máš rád.....?          Ano, mám.              
                                Ne, nemám.
     PS str.51 - Do you like ...? Yes - usměvavý smajlík
                                            No - zamračený smajlík
     PS str. 52 - nakresli všechna zvířátka a pojmenuj
        ( nápověda -stačí 6zvířátek z PS str.50)


8.6.
Slabikář - str.100 
Písanka - str. 17 - nácvik velkého Z
Procvičování - řekni co si představuješ pod pojmem DOBRÉ CHOVÁNÍ
          podívej se na obrázky - slabikář str. 101 -
          přečti si pouze 1 sloku a nauč se ji zpaměti

Prv - PS str. 74

DOMÁCÍ ÚKOLY od 29. 5. do 5.6.

5.6.
Slabikář -
str. 99 (celá strana) - vyprávěj obsah nejoblíbenější knihy
Procvičování - diktát - piš psacím písmem daná slova - tělo, pěna, děda, koně,
   pěšina, věta, měsíc, doupě, kotě, pěnkava

M - hledáme geometrické tvary a tělesa - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, 
      válec, koule, kvádr, krychle - např. míč - koule, obraz -obdélník,
      kostka - krychle,....
   - rozcvička - PS str.66/8
   - PS str. 66/1, 2, 3
   - PS str. 67/6

4.6.
Slabikář -
str. 99 (polovina stránky)
Písanka - str.16
Procvičování - napiš tři věty psacím písmem - Cyril maluje dům.
                                                                  Maminka spí.
                                                                  Jenda zpívá.

M - rozcvička PS str. 65/2
   - PS str. 65

Prv - PS str.73
                

Anglický jazyk -
odkaz na stránky Happy house 1
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

3.6.
Slabikář - str. 98 - naši kamarádi Alenka, Michal a Sam jsou pasováni na čtenáře
               děti poctivě každý den čtěte a trénujte, ať i vy můžete být v září
               pasováni na čtenáře
Písanka - str. 15
Procvičování - zavři písanku a zkus napsat celou větu (z písanky str. 15) bez chyby

M - rozcvičky - řikej kolik má daný výsledek desítek a jednotek
poskládej 16Kč na  podložku - uber 3Kč - přidej 7Kč - kolik to je Kč? 
poskládej 20Kč                    - uber 5Kč - přidej 1Kč  - kolik to je Kč?
18Kč - 5Kč -10Kč + 6Kč =
11Kč -10Kč+ 6Kč + 3Kč=
19Kč - 7Kč + 5Kč - 10Kč=
    - PS str. 63/1, 2
    - PS str. 57/3, 4, 5

29.5.
Slabikář - str. 95

Matematika - opakování geometrických tvarů - trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh. Namaluj obrázek z geometrických tvarů a jednotlivé tvary spočítej.
PS - str. 64/11, str. 65/7.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
 
v souladu s vyjádřením MŠMT Vám sděluji, že od 25.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná, nadále bude pokračovat i distanční výuka.
 
Z důvodu nastavení provozních podmínek při zajištění všech požadovaných hygienických a epidemiologických opatření  Vás chci požádat o zodpovězení následujících tří otázek:
 
1) Bude Vaše dítě školu od 25.5.2020 navštěvovat?  
2) Budete mít zájem o zajištění školního stravování? 
3) Bude se Vaše dítě účastnit i odpoledního zájmového vzdělávání?   
 
Odpovědi, prosím, zašlete třídním učitelkám.
 
 
Provoz školy bude nastaven dle podmínek vyplývajících ze souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy vydaných MŠMT dne 2.5.2020 (ke stažení http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-ass), proto alespoň předběžné informace k organizaci výuky:
 
- Maximální počet žáků ve skupině bude 15 (příp. bude skupina tvořena žáky z více ročníků), složení
skupin bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezen.
- Osobní přítomnost žáků prvních stupňů ve škole není povinná, pokud se však žák bude výuky osobně účastnit,
škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
- Provozní doba školy bude 8-16 hodin, výuka bude členěna na dopolední výukovou část a odpolední část, jejímž
cílem je zajištění zájmového vzdělávání žáků (nejedná se o školní družinu, školní družina nebude
zajištěna). Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy (potřeba 2 ks + sáček na ukládání). V průběhu pobytu ve
třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází
k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit (z kapacitních důvodů tedy nepůjde vždy
o třídního učitele dané třídy, a to po celou dobu platnosti hygienických a epidemiologických opatření). Výuku
budou zajišťovat asistenti pedagoga, vychovatelky školní družiny, učitelé 1. stupně a učitelé ze 2. stupně.
- Školní stravování bude upřesněno dle počtu žáků a podle kapacitních možností jídelny (i zde jsme
vázání hygienickými a epidemiologickými opatřeními). Formy školního stravování: vydávání obědů (pro
jednotlivé skupiny žáků),  vydávání studených obědových balíčků nebo si žáci přinesou vlastní stravu
- Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení (1. písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a 2. písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění). Bez podepsaného čestného prohlášení
nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy
vstoupit.
- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a
kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola
spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na
pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. 
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném
upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy
(popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
 
 
Další podrobné informace jsou k dispozici na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
 
 
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.
 
S pozdravem
 
Ivan Vítek, ředitel školy
 

PLAVÁNÍ

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Halloween

Obrázků: 1-5 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.Děkujeme všem šikovným maminkám za dobroty, byly moooc dobré.

Adaptační setkání

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čertovské učení

Obrázků: 1-5 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční vystoupení

Bobování

Karneval

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy