logotyp

1. A

Mgr. Jana Dvořáková

INFORMACE KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

PONDĚLÍ 28.6. – konec vyučování v 11,40 hod

                           - úklid třídy a šatny (děti si odnesou všechny věci, které v šatně během roku zapomněly, všechny popsané sešity a učebnice si již nechají doma, kufříky si necháme v kabinetě)

ÚTERÝ 29.6.  - při pěkném počasí půjdeme opět na vycházku (hledání a roznášení malovaných kamínků)

STŘEDA 30.6. – pouze jedna vyučovácí hodina na rozdání vysvědčení (děti si donesou fólii)

                          - obědy se budou vydávat hned po vyučování do 11,00 hod

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

- stiratelná tabulka a fix

- sáček gumiček

- pevná psací podložka (jednodeska s klipem)

- sešity 513 x 5ks, 512 x 6ks, 420 x 1ks, 560 x 1ks (zpěvníček), 5110 x 1ks (geometrie), úkolníček

- sušené květiny, trávy, obilí a plody na podzimní aranžmá

Nezapomeň  si přečíst alespoň jednu knihu,občas si započítat a něco napsat (třeba pozdrav z výletu).

Přeji krásné prázdniny plné sluníčka, báječných zážitků a těším se na vás 1. září ve druhé třídě.

                                            Vaše učitelka Jana Dvořáková

Pasování na čtenáře

DEN DĚTÍ A KAMÍNKOVÁNÍ

Hoř, ohníčku, hoř - všechno zlé umoř... !

UČIVO OD 3.5. DO 7.5.2021

Čtení – slabikář str. 92, 93, 76 (online výuka), čtecí listy z eurokošilky (procvičovat čtení slov s  dě/tě/ně, di/ti/ni, dy/ty/ny)

Psaní – písanka č. 4 str. 6, 18, 19, 20, 21, 22 (procvičovat psaní dě/tě/ně, di/ti/ni/, dy/ty/ny),  pracovní listy na psaní č.1, 2, 3, 4  v eurokošilce
 

Matematika - prac. sešit po str. 63,  procvičovat  a vyplnit  prac. listy z eurokošilky

Prvouka - prac. sešit str. 57, 58, 59 (den x noc, denní činnosti, opakování hodin)


Aj  5. lekce ,,Happy birthday!“   – PS str. 40, 41 (opakovat  slovíčka z 5.  lekce, najít Rodnyho a namalovat předměty,  které nese, doplnit si slovníčkovou stránku samolepkami)

Vv  - vyrobit  libovolné srdíčko pro maminku z barevných papírů z eurokošilky (na  prac. listě dě/tě/ně – možný  nápad)

Hv – píseň „Travička zelená“, pohybová píseň „Hlava, ramena, kolena“

Pozor,  změna běhěm rotační výuky – pracovní listy v eurokošilce (děti mají v aktovce) jsou povinné, nekopírujte a nezasílejte na chat. Děti  donesou vypracované zpátky v eurokošilce v pondělí 10.5. -  já si vše vyberu a zkontroluji. Děkuji.


 Výuka příští týden:

Po – ČT/  SL str. 92 (čtení slov s di/dy, ti/ty, ni/ny)

        PS /  diktát na jména s ď/ť /ň (str. 86)

Út – M / PS str. 60  (práce s penězi)

         PRV/ trénování hodin

StČT / SL str. 93

         PS /  přepis jmen – velká písmena

Čt – M / PS str. 65 (rozklady čísel do 20)

Pá -  ČT/ SL str. 76 (hodina ke Dni matek)

S pozdravem a přáním hezkého májového víkendu

 Jana Dvořáková

Sluníčkový den - vítání jara

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 3.5.-7.5.2021

Malí zahradníci

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 19. 4.-23.4.2021

UČIVO OD 19.4. DO 23.4.2021

Čtení – slabikář po str.87, čtecí listy z eurokošilky, dobrovolné - společná četba ,,Prasátko na útěku“

Psaní – písanka č. 3 -  dopsat, písanka č. 4 -  str.1, 2,
 přepis jednoduchých vět z pracovního listu z eurokošilky do diktátového (sluníčkového) sešitu

Matematika - prac. sešit po str. 57,  procvičovat  a vyplnit  prac. listy z eurokošilky

Prvouka - prac. sešit str.42, 43 ( Třídíme odpad – téma ke Dni Země)


Aj  5. lekce ,,Happy birthday!“   – opakovat  slovíčka: a present, a candle, a badge, a card, a cake,  a ballon, I’ve got a (present).,  prac.sešit str. 37 – namalovat návrh vlastního odznaku  a narozeninového dortu, procvičovat frázi ,,How old are you? I’m seven.( ,,Kolik ti je? Je mi sedm.“ )

Lv - naučit se zpaměti básničku: L.Vejsová: ,,Rok“ (na pirátech)

Pozor,  změna běhěm rotační výuky – pracovní listy v eurokošilce (děti mají v aktovce) jsou povinné, nekopírujte a nezasílejte na chat. Děti  donesou vypracované zpátky v eurokošilce v pondělí 26.4., já si vše vyberu a zkontroluji. Děkuji.


 Výuka příští týden:

Pondělí nebude online výuka – návštěva lékaře.

Út – ČT/  SL. str.86 ( čtení ď, ť, ň )

        PS /  PÍS 3, str. 36 ( vyvození písmene Ř )

 

 St – M / PS str. 56  ( o x více, o x méně)

        

ČtČT / SL. str. 87

         PS /  PÍS 4, str. 2 (vyvození písmeneL)

         PRV/ Den Země (22.4.)

         

-  M / PS str. 56 ( porovnávání čísel, o kolik)

Přeji vám hezký víkend. Jana Dvořáková

KAMÍNKY

Jarní pozdravy od dětí

UČIVO OD 6.4. DO 9.4. 2021

Čtení – slabikář po str.79, dobrovolné -  čtecí listy ze souborů na Teamsech, společná četba ,,Prasátko na útěku“

Psaní – písanka po str. 33 ( 30, 31 okopírovat a poslat),
přepis jednoduchých vět  z textu  Škola  z pracovního listu ze souborů na Teamsech  do diktátového (sluníčkového) sešitu a poslat  :-)

Matematika - prac. sešit po str. 51 ( sloupečky cv.2/50  napsat do minutek a  poslat) :-) , dobrovolné - prac. listy v souborech na Teamsech                                     

Prvouka - prac. sešit str. 54, 55, 56 , (čas / práce s kalendářem - poslat):-), pořídit si stolní kalendář – nemusí být z  roku 2021


Aj  5. lekce ,,Happy birthday!“  - učebnice str. 38, 39 – slovíčka: a present, a candle, a badge, a card, a cake, a ballon    I’ve got a (present).,  prac.sešit str. 34 – přeříkávat věci ve všech řadách a učit se slovíčka, vyrobit si kartičky ( YES x NO )

Vv – kresba naší školy, svého kamaráda ( poslat s přepisem Škola) :-)


V souborech máte na dobrovolné  procvičování nové pracovní listy. Pokud je vypracujete, můžete  mi je poslat  do chatu stejně jako ostatní domácí úkoly. Děkuji.  Výuka příští týden:

 

Út – M / PS str.50 ( příklady typu  12+3 ), hodiny

 St – ČT/  SL str.77 ( čtení na známky 74 )

        PS /  PS str. 30, 31 ( vyvození písmene Ž, ž )

Čt -   M / PS str. 50

         A / UČ str. 38, 39, PS str. 34

ČT / SL str. 78 ( písmeno F,f )

Přeji všem  hezký zbytek Velikonoc. S pozdravem

                   Jana Dvořaková

 

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 6.4. - 9.4. 2021

UČIVO OD 29. 3. - 2. 4. 2021

Čtení – slabikář po str. 75 a opakovat str. 59, dobrovolné -  čtecí listy ze souborů na Teamsech, společná četba ,,Prasátko na útěku“


Psaní – písanka po str. 29( 27, 28, 29 okopírovat a poslat) :-),
 dobrovolné -  procvičovat přepisy jednoduchých vět ( na písmeno B,b a Č,č a T,t) z pracovního listu ze souborů na Teamsech  do  diktátového (sluníčkového) sešitu

Matematika - prac. sešit po str. 47, 48 ( sloupečky cv. 6/48 napsat do minutek a  poslat) :-) , dobrovolné -  procvičovat  prac. listy v souborech na Teamsech  

Prvouka - prac. sešit str. 52, 53 (čas / opakování dnů v týdnu, měsíců v roce a roční období - poslat)


Aj  -   prac. sešit str. 32, 33 – zhodnotit a ukončit 4. lekci (najít v učebnici Rodnyho, nakreslit oblečení, co nese – a sock, a hat, a shoe, zopakovat slovíčka, samolepkový slovníček)

Lv – Velikonoce – české zvyky a obyčeje (zpaměti velikonoční koledu)


V souborech máte na dobrovolné  procvičování nové pracovní listy. Pokud je vypracujete, můžete  mi je poslat  do chatu stejně jako ostatní domácí úkoly. Děkuji.  Výuka příští týden:

Po –  ČT/ SL str. 59 ( Velikonoce)

         PS / PÍS. str. 27( vyvození písmene B)

Út – M / PS str.49 ( příklady typu  12+3)

 St – ČT/  SL str.74 ( čtení na známky 69, 71)

        PS/   PS str. 28, 29 ( vyvození písmene Č,č)

S  pozdravem

                   Jana Dvořaková

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 29.3. - 2.4.2021

UČIVO OD 22.3. DO 26.3.2021

Čtení – slabikář po str. 73, dobrovolné - čtecí listy na procvičování slov s p,b,d ze souborů na Teamsech, společná četba Prasátko na útěku"

Psaní – pís. po str. 26( str. 21, 25 okopírovat a poslat) :-) ,
 dobrovolné -  procvičovat přepisy jednoduchých vět  z pracovního listu ze souborů na Teamsech  do  diktátového (sluníčkového) sešitu

Matematika - prac. sešit po str. 46 ( str. 46 poslat):-)  dobrovolné -  procvičovat  prac. listy v souborech na Teamsech             

Prvouka - prac. sešit str. 50, 51 (jarní květiny a jejich části) :-)


Aj / -   uč. str. 33, 35,  prac.sešit str. 30, 31 -  opakovat názvy oblečení a barev, čísla

Hv  – "Jaro dělá pokusy" (Z. Svěrák, J.Uhlíř)

Vv–  velikonoční vajíčko (volná technika) :-)

Lv – zkusit vyprávět pohádku "O budce"


V souborech máte na dobrovolné  procvičování nové pracovní listy. Pokud je vypracujete, můžete  mi je poslat  do chatu stejně jako ostatní domácí úkoly. Děkuji.  Výuka příští týden:

Po –  ČT/ SL str.69 (čtení na známky str. 66, 67)

         PS / PÍS. str. 21( písmeno T)

Út –   M / PS str.46 ( rozklad čísla na desítku a jednotky, práce s penězi)

St –   ČT/  SL str.71 ( pohádka "O budce")

         PS/ PÍS. str.25( písmeno b)

Čt –   M/ PS str.46 ( sčítání desítky a jednotek)

         AJ / UČ. str.33 (opak. pyramidy) a str.35 (colour mixing), PS str.30

Pá –  ČT/  SL str.72 (vyvození  hlásky  Ch,ch)

         PS / diktát slov a věty

Přeji hezký zbytek neděle, s pozdravem

                   Jana Dvořaková

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 22.3. - 26.3.2021

UČIVO OD 15.3. - 19.3.2021

Čtení - slabikář str. 64, 65, 67, 68 , čtecí listy na Ž/ž a Ř/ř ze souborů na Teamsech, společná četba ,,Prasátko na útěku“ - dobrovolné

Psaní – písanka po str. 20( str.17,18,20 okopírovat a poslat)Líbající
 - procvičovat přepisy jednoduchých vět ( Z/z, H/h) z pracovního listu ze souborů na Teamsech  do  diktátového (sluníčkového) sešitu - dobrovolné

Matematika - prac. sešit str. 36, 38, 39 (poslat)Líbající                                                                                                       - procvičovat  listy na slovní úlohy v souborech na Teamsech 

Prvouka - prac. sešit str. 47, 48, 49 (domácí mazlíčci, jak se chováme ke zvířátkům)Líbající

Aj /Pč -  My favourite T-shirt, uč. str.34,  prac.sešit str.29 ( nakreslit a vybarvit své oblíbené tričko)  a  str.65 (skládanka),  opakovat názvy oblečení a barev

Hv  – ,,Když jsem já sloužil“(lidová) a ,,Když potkáte ježky“(Samson Lenk)

Vv/Ps  –  opsat  text ,,Ježek“ ( SL str. 66 - 4 řádky) a namalovat ježka Líbající

Lv – vybrat jednu básničku (Pirátské dukáty, list č.7 ) a naučit se nazpaměť


V souborech máte na procvičování nové pracovní listy. Pokud je vypracujete, pošlete mi do chatu stejně jako ostatní domácí úkoly. Příští týden dojde k menší změně v online výuce:

Po – M/ PS str.37 (dokončení), slovní úlohy

       ČT/ SL str.62,63 (čtení na známky)

Út – ČT/ SL str.66 (1/2 stránky)

       PS/  hádankový diktát

St – ČT/  SL str.66 (1/2 stránky)

       PS/  písmeno Z

Čt  – M/ PS str.42 (vyvození 11-20)

Pá – ČT/  SL str.68 (vyvození  hlásky  Ř,ř)

        PS/  písmeno H,h
Distanční výuku zvládáte skvěle - děkuji. Přeji hlavně zdraví a pevné zdraví. S pozdravem
            Jana Dvořáková
  

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 15.3. - 19.3.2021

UČIVO OD 8.3. - 12.3. 2021

Čtení - slabikář str. 60, 61, 62, čtecí listy ze souborů na Teamsech, společná četba (,,Prasátko na útěku) - dobrovolné

Psaní - písanka str. 9, 10, 11, 13, 15, 16 ( dvě stránky okopírovat a poslat)Líbající
        - procvičovat přepisy, opisy a diktáty slov a jednoduchých vět

Matematika - prac. sešit str. 34, 35 (poslatLíbající), 40, 41 (tělesa)
                    - procvičovací listy na dopočítávání v souborech na Teamsech 

Prvouka - prac. sešit str. 46 (užitek hospodářských zvířat)Líbající

Aj - prac.sešit str.27 (opakování barev a číslovek), děti si vybarvují určitý počet ponožek dané barvy (např. five pink
socks), pak se ptají ,,How many (pink) socks?" a odpovídají.

Líbajícíúkoly zasílat na Microsoft Teams (chat). Děkuji. S pozdravem
                                           Jana Dvořáková
 

PIRÁTSKÉ DUKÁTY - 8.3.-12.3.2021

NOVÝ ODKAZ NA VÝUKU AJ

Vypršela platnost Flash Playeru. Zkuste si stáhnout celé CD k Happy House. Můžete poslouchat, opakovat písničky a cvičení k pracovnímu sešitu a učebnici.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/audio?cc=cz&selLanguage=cs

UČIVO OD 1.3. DO 5.3.2021

Čtení - slabikář str.55 ,58, 59
Psaní - písanka str. 3, 4, 5, 7, 8 ( dvě stránky okopírovat a poslat)Líbající
        -  přepis vět R/r z pracovního listu Líbající
        - procvičovat přepisy, opisy a diktáty slov a jednoduchých vět
Matematika - prac. sešit str.28, 31, 33Líbající
Prvouka - prac. sešit str. 44 - 45 (hospodářská zvířata)
Aj - Dressing up ( procvičovat slovíčka PS str.74)

Líbajícíúkoly zasílat na Microsoft Teams (chat). Děkuji
V souborech na Microsoft Teams budou pracovní listy do Čt, Ps, a Ma ( k dobrovolnému procvičování). Můžete též posílat.
S pozdravem   Jana Dvořáková

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ

https://www.proskoly.cz/  (Login a heslo mají děti v žákovské knížce)

 

https://www.detskestranky.cz/

http://www.novaskolabrno.cz/aktuality/certifikaty-iuc-zdarma-pro-domaci-vyuku-zaku-v-tomto-clanku-226/

V učebnici prvouky je vždy v horní části kód na procvičování. Doplníte zde: https://www.skolasnadhledem.cz/ https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida
http://www.naucsecist.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=6Vj2gLInSho&t=82s

Angličtina 
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Prvouka : www.fraus.cz (návod v učebnici prvouky)

Distanční výuka od 1. 3. 2021

                     

Online výuka každý den:  8,15 – 9,00 hod. (1. skupina)  a                        9,15 – 10,00 hod. (2.skupina)

PO: Čt/ Ps              ÚT: Ma               ST: Čt/Ps                                             ČT: Ma               PÁ: Čt/Ps

Prvouka a anlický jazyk bude prolínat těmito hodinami.

 Vždy připravené tyto pomůcky na:

ČT/PS – stiratelná tabulka a fix, diktátový sešit, slabikář , písanka č.3, proužky papíru (11x28cm)

Ma – stiratelná tabulka a fix, kartičky s čísly, dominová karta, pracovní listy ve fóliích ( pyramidy, domečky, čtvercová síť ), nastříhané čtverečky, číselná osa 0-10, proužky papíru (11x28cm)

 

                       

MASOPUSTNÍ REJ

První vysvědčení 28.1.2021

Informace pro rodiče 21. 1. 2021

Informace pro rodiče 21. 1. 2021Zítra v pátek 22. 1. jdeme opět bobovat na kopec. Dejte dětem teplé oblečení, rukavice, náhradní punčocháče nebo ponožky.
Ve čtvrtek 28. 1.  dostanou děti první vysvědčení (pouze výpis, který si ponecháte doma, nevrací se). Tento den si uděláme slavnostní - "škola hrou". Do školy si vezmou děti pouze penál, svačinu a fólii na vysvědčení.

V pátek 29. 1. - pololetní prázdniny
1. 2. - 5. 2. - jarní prázdniny

Děti budou mít v eurokošilce pracovní listy na procvičování čtení a počítání.
Přeji pohodové prázdniny plné sněhu a těším se na druhé pololetí.
Vaše Jana Dvořáková

Tělocvik na sněhu 15. 1. 2021

INFORMACE K 4.1.2021

Organizace výuky od 4.1.2021:

 

Konec vyučování

obědy

Po

12.40

11.35 – 11.55

Út

12.10

12.20 – 12.45

St

11.40

11.50 – 12.10

Čt

11.50

12.00 – 12.20

11.30

11.40 – 12.00

 

V pondělí kroužek  ,,Z pohádky do pohádky“  bude od 11.55 do  12.40 hod.

Čertí učení 4.12.2020

SLAVNOST SLABIKÁŘE 20.11.2020

 

 Ta očekávaná chvíle přišla v pátek 20.11.2020, kdy jsme si prožili na palubě naší lodi slavnostní událost – Slavnost Slabikáře. Ráno na děti čekal dopis od pana Slabikáře s kouzelným zaříkávadlem a pět stanovišť s různými čtenářskými úkoly. Za splněný úkol každý získal pirátskou vlajku a po získání všech pěti vlajek dostal odměnu - písmenkový klíč ke svému slabikáři. Ten ho bude provázet při poznávání dalších písmenek. Piráti a pirátky to zvládali báječně – individuálně nebo ve skupinkách se snažili pilně pracovat a plnit zadané úkoly. Dopoledne nám příjemně probíhalo v tvůrčí, pracovní a kamarádské atmosféře.

Začátek čtení pro nás nebyl zrovna jednoduchý kvůli distanční výuce, ale teď už si jen přejeme šťastnou plavbu za všemi písmenky abecedy a  novými příběhy.
                    Za piráty a pirátky kapitán lodi Jana Dvořáková a palubní důstojník Petra Drdlová

PIRÁTSKÁ CESTA ZA POKLADEM - dobrovolné procvičování učiva 18.-21. úkol

PIRÁTSKÁ CESTA ZA POKLADEM - dobrovolné procvičování učiva 14.-17. úkol

PIRÁTSKÁ CESTA ZA POKLADEM - dobrovolné procvičování učiva 11.-13. úkol

PIRÁTSKÁ CESTA ZA POKLADEM - dobrovolné procvičování učiva 5.-10. úkol

PIRÁTSKÁ CESTA ZA POKLADEM - dobrovolné procvičování učiva

1. září (fota od rodičů)

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy