logotyp

1. B

PaedDr. Miloslava Brychtová ( třída 706)

INFORMACE PRO RODIČE

 


Děti mohou nosit až do konce školního roku suché pečivo.


Prosba - prohlédněte dětem učebnice, hledáme učebnici AJ (barevnou). Děkuji.

  
  7.6. Návštěva knihovny - pasování na čtenáře.
  8.6. Třídní schůzka v 15.30 h v 1.B.
  8.6. Beseda s panem spisovatelem J.Walker Procházka
15.6. Školní výlet (podle počasí).
26.6. focení Domácí úkoly

5.6. Školák Pepa 2 str.80 - opakované čtení
                               str.82/1 - čtení
        Matýskova matematika - dokončit str.42, 43
        podepsat lístek papíru(družina)
        podepsat žákovskou knížku (vzadu)

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.80, 81
                       Písanka str.26
                       Procvičujeme s Matýskem str.31
___________________________________
1.6. Školák Pepa 2 str.80 - číst
       Školák Pepa 2 str.79
       Písanka - dokončit str.18, 22, 24

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.78
                       Matýskova matematika str. 41
                       Procvičujeme s Matýskem str.29
_______________________________________
31.5.Školák Pepa 2 str.78 - pouze číst
        vymalovat list papíru k pohádce Zvířecí dobrodružství

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.77/2, 3
                       Matýskova matematika str.40
                       Pepova písanka str.22(S,Š)
____________________________________
30.5. Školák Pepa 2 str.83/16, 17, 18
         Zjisti - Školák Pepa 2 str.77/3
         Procvičujeme s Matýskem str.27
        
pro nemocné: Školák Pepa str.76, 77/1
                       Matýskova matematika str.39
                       Pepova písanka str.18
                       AJ PS str.46, 47
___________________________________
29.5. Školák Pepa 2 str. 83/13, 14, 15
         Písanka str. 17 (někteří dopsat str. 16)
         obal na písanku do 1.6.

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.75/2, str.76/1
                       Matýskova matematika str.38
                       Procvičujeme s Matýskem str.26
________________________________________
26.5. Školák Pepa 2 str.83/9, 10, 11, 12

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.74/3, str.75/1
                       Písanka str.15
___________________________________________
25.5. Školák Pepa 2 str. 83/5, 6, 7, 8
         Matýskova matematika str. 36 (dokončit)

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.74
                       Písanka str.14
__________________________________________
24.5. Školák Pepa 2 str.83/1, 2, 3, 4
         Písanka str.13

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.72
                       Písanka str.12
                       Matýskova matematika str.36, 37
______________________________________________
23.5. Školák Pepa 2 str.72/1 
         Procvičujeme s Matýskem str.24, 25

pro nemocné: Školák Pepa 2 str. 71, 73
                       Matýskova matematika str. 34, 35
                       AJ PS str.44
________________________________________________
22.5. Školák Pepa 2 str.73/1 pouze číst plynuleji
         list papíru - Švadlena + 2 věty podle nápovědy nebo sami
                             (Školák Pepa2 str.63)
         stříhat obrázky k jaru
         donést cvičební úbor na ven

pro nemocné: Matýskova matematika str.33, 35/1, 2, 3
                       Procvičujeme s Matýskem str.24/1
                       Pepova písanka - str.10
___________________________________________
19.5. Školák Pepa 2 str.73/1 pouze číst

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.63/hvězdička
                                               str.68/3
                       Pepova písanka 3 - str.9
______________________________________________
18.5. Školák Pepa 2 str.63/1
         Pepova písanka 3 - vše po str.8 

pro nemocné: Diktát - psaní krátkých vět psacím písmem
                                    Máma peče. Jan píše.
                                    Adéla jí.
                        Procvičujeme s Matýskem str. 21/2
                                                                   str. 23
_______________________________________
17.5. Školák Pepa 2 str.70/1
         Procvičujeme s Matýskem str.22

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.62
                       Pepova písanka 3 - str. 6
                       Matýskova matematika str.31, 32
_______________________________________
16.5. Školák Pepa 2 str. 70/1, 2

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.61
                       Pepova písanka 3 - str.5
                       Matýskova matematika str.30
                       Procvičujeme s Matýskem str.21/1
                       AJ PS str.42(red towel, green shampoo, yellow duck, pink soap,
                                            orange hairbrush, blue toothbrush)
___________________________________________
15.5. Školák Pepa 2 str. 69/15, 16, 17, 18
         Pepova písanka 3 - str.4
         někteří dokončit Pepova písanka 2 - str.49
                     dokončit Procvičujeme s Matýskem str.19
         podepsat Prv

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.60
                       Matýskova matematika str.29, 30/1

_________________________________________________
12.5. Školák Pepa 2 str. 69/10, 11, 12, 13, 14
         Pepova písanka - někteří dokončit str.47, 48

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.67, 57/2
____________________________________________________
11.5. Školák Pepa 2 str. 69/7, 8, 9
                               str. 68/1(sloupec MYSLÍM SI píší sami
                                             sloupec JE PRAVDA s maminkou
                                                          pravda= zátrh
                                                          špatně= napíší podle maminky)
                               str.68/2

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.64/4
                                               str.66
                       Pepova písanka str.47
                       Matýskova matematika str.27/4, 5
                                                              str.28
                       Opakování mláďata, zvířecí rodiny
_____________________________________________________
10.5. Školák Pepa 2 str.69/4, 5, 6
       Matýskova matematika str.26/2, 3, 4, 5
       podepsat Prv

pro nemocné: Školák Pepa 2 str. 57/2, 64, 65
                       Matýskova matematika str.27
                       Pepova písanka str.46
_______________________________________________________
9.5. Školák Pepa 2 str.69/1, 2, 3
       Pepova písanka str. 45

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.60/1
                       Matýskova matematika str.25
                       AJ pracovní sešit str.67
                            učebnice str.46, 47
________________________________________________________
5.5. Školák Pepa 2 str.59/číst 4 sloupce (střídat se s rodičem, sestrou,....)
       Podepsat diktáty vzadu(přepis slov)
       Někteří dopsat písanku
       Učit se báseň do 12.5.

pro nemocné: Školák Pepa str.54/2, str.57/1
                       Pepova písanka str.44
_________________________________________
4.5. Školák Pepa 2 str.59/ číst 4 sloupce (opakování)
                              str. 55/1 naučit zpaměti do 12.5.
      Matýskova matematika str.24/2, 3, 4
      Dopsat písanku str.43 

pro nemocné: Pepova písanka str. 43
                       Školák Pepa 2 str.56
                       Matýskova matematika str.24/1
                       Procvičujeme s Matýskem str.20
___________________________________
3.5. Školák Pepa 2 str. 59/17, 18, 19
                               str.55/2, hvězdička

pro nemocné: Pepova písanka str.42
                       Školák Pepa 2 str.54
                       Matýskova matematika str.23
________________________________________
2.5. Školák Pepa 2 str. 59/15, 16
       Pepova písanka str.41

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.53
                       Matýskova matematika str.20
                       AJ pracovní sešit str.41
____________________________________________
28.4. Školák Pepa 2 str.59/10, 11, 12, 13, 14

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.58
                       Pepova písanka str.39, 40
                       Diktát - jáma, dým, oči, čepice sůl
                       Opakování  - zvířecí rodiny (str.42 Školák Pepa)
________________________________________________
27.4. Školák Pepa 2 str.59/7, 8, 9
         Matýskova matematika str. 21
         dobrovolně - čarodějnický kostým

pro nemocné: Procvičujeme s Matýskem str.18
                       Školák Pepa 2 str. 52
                       Pepova písanka str. 40
__________________________________________________
26.4. Školák Pepa 2 str. 59/4, 5, 6
                                 str. 46/2

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.46/1
                                               str. 39/ hvězdička (přepsat do písanky str. 50)
                       Pepova písanka str.39
                       Matýskova matematika str.16, 17
                       Procvičujeme s Matýskem str.17
___________________________________________
25.4. Školák Pepa 2 str.59/1, 2, 3
         Pepova písanka str. 38, (str. 37 někteří dokončit)

pro nemocné: Školák Pepa 2 str.45
                       Matýskova matematika str.14
                       AJ pracovní sešit str.38
_________________________________________
24.4. Školák Pepa 2 str.50, 51 Přání Země - jenom číst
         Matýskova matematika str.15

pro nemocné: Školák pepa 2 str.50/3, str.51/1, 2
                       Pepova písanka - nácvik b , str.37 - 5 řádků
                       Matýskova matematika str.12, 13
                       Procvičujeme s Matýskem str. 16
__________________________________________
20.4. Školák Pepa 2 str. 47/1 - NĚ - 6 řádků
         Školák Pepa 2 str.37/1 - někteří ještě dokončit
         Pepova písanka str.36
         list papíru M (ježek + ryba)

pro nemocné: Matýskova matematika str.11/3, 4, 5
                       Školák Pepa 2 str.44/2
____________________________________________
19.4. Školák Pepa 2 str.47/1 - TĚ - 6 řádků
         Matýskova matematika str.11/1, 2

pro nemocné: Matýskova matematika str. 12//5
                       Procvičujeme s Matýskem str.14
                       Školák Pepa 2 str.44/1, str.48, str.49/2, 3
                       Pepova písanka str.35
_________________________________________________
18.4. Školák Pepa 2 str. 47/1  - DĚ - další 3 řádky (celá tabulka)
         Školák Pepa 2 str. 43/3, 4
         podepsat diktát a ŽK (vzadu)

pro nemocné: Školák Pepa 2 str. 43/1, 2
                       Pepova písanka str.34
                       Procvičujeme s Matýskem str. 15
                       Matýskova matematika str.11/5
                       AJ pracovní sešit str.37
__________________________________________________________
17.4. Školák Pepa 2 str.47/1 - DĚ - 3 řádky
         Procvičujeme s Matýskem str.13
         někteří dopsat písanku a M(viz pro nemocné)

pro nemocné: Školák Pepa str.42
                       Pepova písanka str.33
                       Matýskova matematika str.9, 10
_______________________________________
14.4. Školák Pepa 2 str.41/2

pro nemocné: Pepova písanka str. 33/3řádky
                       Matýskova matematika str.15/1, 2
                       Pepovinky str.12, 13
____________________________________
13.4. Školák Pepa 2 str.40 celé 


pro nemocné: Školák Pepa 2 str.41/1, 2
                            Pepova písanka str.32
                       Procvičujeme s Matýskem str.12
                       Matýskova matematika str.16/1
________________________________________________
12.4. Školák Pepa 2 str. 40/1 Ďáblík, str. 37/ 1 vymalovat út, st
         Pepova písanka str.31

pro nemocné: Školák Pepa2 str.39
                       Procvičujeme s Matýskem str.11
                       Matýskova matematika str.18, 19
_____________________________________________
11.4. Školák Pepa 2 str. 38/1
         Matýskova matematika str.8

pro nemocné: Školák Pepa str.38
                       Procvičujeme s Matýskem str.10
                       Pepova písanka str.30
                       AJ učebnice str.40, 41

___________________________________

KARNEVAL

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA

HALLOWEEN

PODZIM V PRV A PČ

ČERTOVSKÉ UČENÍ

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy