logotyp

2. A

PaedDr. Miloslava Brychtová

INFORMACE PRO RODIČE

Odchod na oběd nebo domů: STŘEDA 30.6. - 9h

Prázdninový DÚ - přečti si knihu!

Odkaz na fotky 2.A :
https://uloz.to/tam/af9c46a0-0fa6-40cd-9681-e64c93a9e77f


PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

DOMÁCÍ ÚKOLY od 3.5. do 7.5.

POZOR!!! V pátek 7.5. všichni v 8.30h!!!

Pátek 7.5.

ČJ - on-line
   
 - opakování slovních druhů - učitel říká jsou to názvy osob,
                                               zvířat a věcí...
                                               žák určuje slovní druh, číslo, slova
     - ČJ školní  - dopiš  6 - pěkně, dole, vlevo
                                 9 - ať, nechť, ne
     - učebnice str.74/3

M - on-line - geometrie
   - opakování geometrických tvarů a těles
   - PS str.77/1, 2, 3

ČJ - opakuj čtení str. 38, 39
       nově str. 40, 41
    - PÍSANKA str. 5

Hv - opakování písní - Bylo by to pro ostudu...
                               - Slovem slovíčkem pohladit se dá....
                               - Když jsem já sloužil.....
     

Čtvrtek 6.5.

ČJ
- opakování slovních druhů a správně urči (ústně)
       pes, do, nebo, malý, štěká, nahoře, ten, sto
    - PS str. 30/2, 3, RÉBUS
    - Písanka - str. 4

M - on-line
   - PS str. 25/2
   - M školní - trénujeme rozklady 68+6, 33-7,...
  - PS str.29/10 (posledních 6 příkladů)
   - M domácí- str. 29/10 (2 sloupce = 12příkladů)  
   - opakování násobků 2, 3, 4, 5, 10
   - PS str. 50/5, 4


ČJ - opakuj Kdo napsal knihu?
                  Kdo ji ilustroval?
                  Jaký je název knihy?
                  Které hlavní postavy v knize vystupují?
                  Co tě na knize zaujalo, jaký příběh, obrázek,...?
      opakuj čtení str. 36, 37
      nově 38, 39

PRV - on-line 
      - opakování měsíce, jaro, hospodářská zvířata, ptáci
      - PS str. 64/2
      - PS str.65/ 1, 2
  
Pč - dobrovolně
       dokonči obrázek z Vv

Středa
5.5.

ČJ - on-line
     -
Čj školní - píšeme a čteme zástupce slovních druhů
        připravených z 4.5.
        ( 1 - pes, kočka
          2 - pěkný, velký,....)
      - přidat číslovky
      - kontrola PS str. 29
                     PS str. 30/1, SOUTĚŽ, RÉBUS
     - DÚ písanka str. 3

AJ- on-line
    -
opakování učebnice str. 40, 41
    - hra učebnice str.44
    - read učebnice str. 47, 43
    - PS str.39
    
M -
PS str. 28/1, 2, 3, 4
    - zopakuj násobky 2, 3, 4, 5, 10
    - PS str. 50/1, 2, 3

TV
- vycházka, pobyt venku

Úterý 4.5.

ČJ -
zapiš si na papír a zítra nám přečteš 2 podstatná jména,
       2 slovesa, 2 spojky, 2 předložky,2 zájmena, 2 přídavná jména
    - PS str.29/3, 4, SOUTĚŽ

M - on-line
   - PS str. 25/2 
   - Kolik máme měsíců? Kolik mají dnů?
   -  PS str.26/2
   - PS str. 43/6 - společně
   - PS str. 43/1, 2, 3, 4
   - DÚ PS str. 43/5 

PRV - opakování rodin hospodářských zvířat
                         rodin domácích ptáků
      - učebnice str. 51
      - PS str. 63

ČJ - on-line
    - odpovědi na otázky - čtení s porozuměním
    - čtení str.  34, 35
    - nově str. 36, 37

Vv - dobrovolně
       namaluj rozkvetlou louku s mnoha kytičkami (broučky,, 
       motýly, žížalu,...mohou to být i vystřižené obrázky, které
       lze dolepit)

Pondělí 3.5.


ČJ - on-line
    - opakování - podstatná jména, slovesa, předložky,
                        spojky a zájmena
    - PS str. 29/1, 2
    DÚ
    - Čj domácí - přelož stránku
              - první sloupec nadepiš PODSTATNÁ JMÉNA
              - druhý sloupec SLOVESA
      napiš nebo nalep (z letáku, novin, časopisu) do správného sloupce
                                                          - 5 sloves 
                                                          - 5 podstatných jmen

M - on-line
   - říkat rozklady - PS str.26/1
  - samostatně PS str. 26/4
  
 
ČJ - opakování čtení 28 -33
    - nové čtení 34, 35

Tv - vycházka, pobyt venku

Čarodějnice a čarodějové v naší třídě

Karneval, vysvědčení

Sáňkování, bobování

Zdobení stromečku pro zvířátka

Mikulášsko-andělsko-čertovské učení

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

DOMÁCÍ ÚKOLY od 9.11. do 13.11.

POZOR! V pondělí 16.11. poslední setkání on-line.
Připravte si ČJ a M (1.skupina DĚVČATA v 8.30h
                                 a 2.skupina CHLAPCI v 10h)

16.11.
ČJ - on-line
     -
opakování slova nadřazená, podřazená, souznačná,
        protikladná
     - učebnice str. 34/1
     - PS str.26/ SOUTÉŽ, cv.3
     - nově zavedení pojmu slova mnohoznačná
       PS str. 27/ první 3 řádky - nahoře
       PS str. 27/1, 3
 
TV - (
dobrovolně) - protáhni se a zopakuj si rozcvičku
       z našich TV 

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 26/1
    - PS str. 24/1, 2
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - M školní  - PS str. 24/4a) - společně napsat zápis
                                                                       příklad  
                                                                     odpověď
   - samostatně PS str.26/2

ČJ - čtení - slabikář str. 47
      nově - slabikář str. 48, 49
     - písanka str.7

13.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená, podřazená a souznačná
     - nově - zavedení slova protikladná
       učebnice str.34/ chytrá tabulka, cv.1
     - PS str. 26/4, 1, 2

M - zopakuj si
   - PS str. 88/1, 2, 3, 4, 6
     (ve cvičení 3,4 nevyznačujte BODY)

ČJ - on-line
     - čítanka str.46 - opakování
                  str. 47 - nově
    - popis - medvídek Míša Kulička
      osnova učebnice ČJ str. 33/2

Hv - (dobrovolně) zazpívej si svoji nejoblíbenější písničku


POZOR! V pátek si připravte ČJ, čtení, sloh. (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)

12.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená a podřazená
     
- učebnice str. 35/žlutá  tabulka, cv.1
     - PS str. 25/3
     - PS str. 25/2
     - podřazená slova ke slovu pouŤ
       máš rád perníčky PS str. 25/4

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 21/6. saň
   
- procvičování - společně PS str.26/1
    - PS str. 23/6
    - z čeho se skládají slovní úlohy?
    - PS str. 23/1, 2
    - samostatně PS str. 26/2

ČJ - čtení - čítanka - opakovat str. 44, 45
                                  nově str. 46 
     - psaní str.6 (nácvik velkého D)

PRV - opakování pojmů SAVCI, PTÁCI
        - zopakovat učebnice str. 16, 17, 19
        - kontrola DÚ PS str. 21/dole SPOLEČNÝ ÚKOL
          (byl vypracován ve Vv) - části těla savce, ptáka

Pč - (dobrovolně) - nalep na výkres 2-3 vylisované listy
       a domaluj obrázek
        (např. k listu namaluj ruce, nohy, klobouk, boty.....
                 k listu domaluj paprsky
                 k listu domaluj ouška, ocásek,...)
        

POZOR! Ve čtvrtek si připravte ČJ a M (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)
Příští týden 1.skupina DĚVČATA v 8.30h a 2.skupina CHLAPCI v 10h!!!

11.11.

M -
procvičování - PS str. 24/2, 3, 5
   - z jakých částí se skládá slovní úloha ? (zápis, příklad, odpověď)
   - PS str. 24/1, 4

AJ - on-line
    - zopakovat čtení učebnice str. 13
    - opakování slovíčka učebnice str. 15, 16 - This is Tina.
                                                     This is your table(chair, friend)
   - poslech - správně přiřaď PS str. 13 a říkej
       SPIKE - 1 - this is my table
                   4 - this is my pen
                   5 - this is my friend
       TINA -   2 - this is my chair
                   3 - this is my pen 
  - zopakovat barvy DÚ PS str. 14
                     
ČJ - on-line
   
 - opakování - druhy vět
     - nově - zavedení slova nadřazená - učebnice str. 31/1
     - řekni podřazené slovo ke slovu zelenina,
       kterou máš nejraději? co uděláš než zeleninu sníš?
       PS str. 24/3, 2
     - ČJ školní - PS str. 24/2 - napiš správně věty

TV - zopakuj si "pozdrav slunci" (z pondělního cvičení 9.11.)
 
     
POZOR! Ve středu si připravte AJ a ČJ (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

10.11. 
ČJ -
opakování druhů vět - učebnice str. 30/3
     - PS str. 24/SOUTĚŽ
     - PS str. 24/HÁDANKA
     - PS str. 24/1

M - on-line
    - kontrola DÚ - PS str.21/4, 5
    - procvičování - PS str. 23/3, 4, 5
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - nácvik řešení slovní úlohy - 
      Babička má na dvorku 6 kachen a 8 slepic.
      Kolik má na dvorku kusů drůbeže? - ústně
    - PS str.22/3, 5
    - PS str.21/6
    - PS str. 21 dračí hlava, najdi a vymaluj příklad s výsledkem 12
                                                  (PS str. 3)

PRV - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy lesní plody, houba,
        význam lesa
      - vyvození pojmů a základních znaků savců a ptáků - učebnice
         str. 16, 17, 19
      - PS str. 21 
      - vystřihni popisky a využij ve Vv

ČJ - čtení - čítanka - opakování str. 44
                            - nově str. 45
       psaní - písanka str. 5 (vyvození Ch)

Vv - namaluj nebo vystřihni obrázek 1 ptáka a 1 savce - 
       popiš jednotlivé části těla, využij popisky z PS Prv str. 21
     


POZOR! V úterý si připravte M a Prv (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

9.11.
ČJ - on-line
   
- učebnice str. 30 přečti žlutou chytrou tabulku
    - učebnice str. 30/1, 2
    - PS str. 23 SOUTĚŽ - přečti si a řekni co to je?
    - PS str. 23/2 - barevně kroužkujeme jednotlivá slova

TV - ČJ PS str. 23/3 - zacvič si Pozdrav slunci (z jógového cvičení)
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)
       dřep
       v dřepu zanož L nohu
       v dřepu zanož P nohu
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)....opakuj 5krát
      

M - on-line
    -
kontrola DÚ - PS str.21/3
    - procvičování - PS str. 23/7 
    - PS str. 22/1, 2, 4
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - PS str. 22/3, 5
    - PS str. 21/4, 5 - samostatně 

ČJ - opakování čtení- čítanka str. 44
       nové čtení - čítanka str. 45
       psaní - Písanka 4 - str. 4

DOMÁCÍ ÚKOLY od 2.11. do 6.11.

Vážení rodiče, dnes jsem si uvědomila a chci Vás požádat o spolupráci. Ne vždy se nám podaří vše zvládnout podle předem napsaných úkolů, NEDOKONČUJTE TO ani NEOPRAVUJTE! Já si to s dětmi zkontroluji a dokončíme to v další společné hodině. Tímto Vám chci ulehčit práci a plňte pouze hodiny, které nejsou označeny on-line.
Děkuji,  M.Brychtová 

POZOR! V pondělí 9.11. si připravte ČJ a M. (VÝMĚNA skupin - 2.SKUPINA od 8.30h a 1.SKUPINA od 10h!)

6.11.
ČJ - on-line
   
- kontrola DÚ - učebnice str. 29/7b)
    - PS str. 23/4
    - PS str. 23/1
    

M - opakování geom. tvary (str.79/1)
   - opakování geom. tělesa (str. 80/2, str.81/4)
   - PS str. 82/1, 2, 3, 4, 5
   - (dobrovolně) PS str. 82/6

ČJ - on-line
    - opakování - čítanka str. 42, 43
    - nově - čítanka str. 44
    - sloh - učebnice str. 29/7
    - psaní - Písanka 4 - str. 4

Hv - zazpívej a předváděj píseň Hlava, ramena, kolena,...
    

POZOR! V pátek 6.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte se na ČJ, čtení a sloh!

5.11.
ČJ -
PS str. 22/1-5
       SOUTĚŽ - spoj obrázek s hádankou

M - on-line
    -
kontrola DÚ str. 19/4
    - popiš svoji domalovanou muchomůrku PS str. 20/3
    - společně - PS str. 20/5
    - M školní - zápis slovní úlohy - Jonáš našel 9 hub a Honzík
                     našel 5 hub. Kolik hub našli celkem?
   -  PS str. 20/4 - společně
   -  PS str. 21/3

Prv - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy, lesní plody, houby
      - Jaký je význam lesa? - učebnice str.13
      - PS str. 20

ČJ  - opakování čtení str. 42
       nové čtení str. 43
     - psaní Písanka 4 - str. 3 (psaní ch)

-(dobrovolně) vystřihni obkreslené listy vymalované podzimními
      barvami ve Vv
      ulož do fólie
     
  
POZOR! Ve čtvrtek 5.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si M a PRV!

4.11.
M -
procvičování - PS str.21/2 - vypočítej a oznámkuj si sám
   - PS str.20/ 1, 2
   - PS str. 20/3a)- samostatně
   - (dobrovolně) PS str. 20/3b)- domaluj menší
      podobnou muchomůrku

AJ - on-line
    - vezmi si Tininu knížečku Animals by ... a vyjmenuj
      všechna zvířátka
    - opakování - rozhovor učebnice str. 12
                     - čtení str. 13
    - učebnice str. 14, 15 - říkej a ukazuj nová slovíčka
    - PS str. 12 - vymaluj a dopň správné číslo

ČJ - on-line
    - opakování druhů vět - PS str.21/7
    - PS str. 2, 3, 4, 5 
    - opakování ABECEDY
    - učebnice (fólie) - str.29/7b)- společně skládáme podle abecedy
    - Čj školní - napiš jeden řádek poskládaný podle abecedy

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj už 5krát!!!
   

POZOR! Ve středu 4.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si ČJ a AJ!

3.11.
ČJ - on-line
   
 - opakování - učebnice str.28/3, 4
     - PS str. 21/6, 7
    -  PS str.21/1, 2, 3, 4 - společně
    -  PS str. 21/5 - samostatně
                               rodič kontroluje, napiš si známku

M - on-line
   - rozcvičky - piš s rozkladem 9 + 3,  3 + 9
                                             8 + 4,  4 + 8
                                             5 + 7,  7 + 5
   - PS str. 18/5, 6
   - říkej kolik má číslo desítek a jednotek - 18, 13, 7,....
   - PS str. 19/4 - společně
   - nácvik zápisu slovních úloh - PS str. 19/2,3
   - říkej - které číslo napíšeš do špice kouzelného trojúhelníku
     (6+3, 9+4, 8+7,...)
   - PS str. 19/1 - samostatně, kontrola rodič - napiš si hvězdičku

Prv - opakování jehličnaté a listnaté stromy, lesní plody, houby
     - PS str. 19

ČJ - čtení str. 41 - Zajíc - opakování
    - nové čtení str. 42
    - papír - nácvik psaní L
    - psaní Písanka 4 - str. 2

Vv - (dobrovolně) - běž na vycházku, najdi aspoň 3 různé listy,
       obkresli na papír a vybarvi podzimními barvičkami, ulož si
       obrázek do nějaké složky,
       listy nevyhazuj a vylisuj!
   
_________________________________________________________________________________________________
POZOR ! V úterý 3.11. zahájíme on-line výuku ve dvou skupinách, připravte se na ČJ a M (od 8.30h - 1.skupina a od 10h - 2.skupina)! V dalším týdnu skupiny VYMĚNÍME!

1.SKUPINA - Matyáš, Fanynka, Sofinka, Lucinka, Martin, Hanička, Kája, David, Anička, Bertík, Pepa 

2.SKUPINA - Madlenka, Vojta, Tomáš, Vašík, Simonka, Ondřej, Pavlík, Eliška P., Honzík, Theuška, Šimon, Eliška K.

2.11.
ČJ - opakování - vyjmenuj všechny druhy vět,
    - procvičování (fólie) - učebnice str. 28/2
    - PS str.20/3

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj ještě aspoň 2krát !!!

M - rozcvičky - napiš s rozkladem 8 + 7, 9 + 4, 7 + 5,
                                                15 - 9, 16 - 7, 14 - 6
   - PS str.18 - pracuj s obrázkem cv. 1, 2, 3, 4
   - PS str.21/1 - vypočítej a sám si oznámkuj
                         bez chyby = 1+
                         1 chyba = 1
                         více chyb neznámkuj!!!

ČJ - opakování čtení slabikář str.40 
     ( kousek čte dítě, kousek rodič ) - rodič zhodnotí čtení dítěte
      nové čtení - slabikář str. 41
     - psaní - Písanka 4 - str. 1

POZOR! 1.skupina začíná v 8.30h!!!

DOMÁCÍ ÚKOLY od 14.10. do 16.10.

Vážení rodiče a děti, ve škole jsem dopisovala informaci
ke psaní a všechny DÚ se mi smazaly, proto se omlouvám
za zpoždění a bude-li třeba ostatní dny dopíši.
POZOR! V pondělí 19.10. v 9hodin bude zkouška spojení!!!
Děkuji, M.Brychtová

16.10.

ČJ - zopakovat abecedu, učebnice str.12/7(fólie)
    - PS str, 16/1
    - domalovat draka
    - učebnice str. 12/8,na papír zkus napsat slova poskládaná podle abecedy

M - zopakuj si geometrické tvary a tělesa, PS str.79/1
                                                             PS str.80/2
   - PS str. 81/1, 3, 4
   - do velkého geometrického sešitu napiš- 16.10.
                                                                Křivá čára
              (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 36 (doplňuj chybějící slova a piš na fólii)
    - sloh - učebnice str.15/3A
    - psaní, pouze žáci, kteří mají ještě něco dopsat do str.37


Hv - zazpívej si - Kamarádi.... Okolo Frýdku, Abecedu

DOMÁCÍ ÚKOLY od 19.10. do 23.10.

MILÉ DĚTI, PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY!
ČTĚTE KAŽDÝ DEN!
23.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět a čím končí? -učebn.str.25
    - učebn.str.28/1 - přečtěte a správně urči druh věty
                              a doplň znaménko
    - PS str. 20/1, 2

M - opakování - správně pojmenuj geometrické tvary a tělesa
                         (PS str.79/1, str.80/2, str.81/4)
   - PS str. 81/dole - dračí hlava,vymaluj si další bublinku (PSstr.3)
   - PS str. 82/5 -spoj se správným názvem
   - vezmi velký sešit geometrie, napiš datum - 23.10.
                                                                    Lomená čára
                                     (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 40 - Jak v Kocourkově chytali zajíce
     - sloh - vyprávěj nebo popisuj, co jsi vyrobil nebo postavil(Pč, Vv)
   
Hv - (dobrovolně) zazpívej si libovolnou píseň nebo poslechni na youtube
   
___________________________________________________________________________________
POZOR! V pátek 23.10. v 8.30h se připojte, připravte se na čtení a práci z Vv nebo Pč!
22.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět? - učebnice str.25
    - PS str. 19/3
    - PS str.19/ nahoře 2 řádky, a/, b/
    - PS str. 19/ dole - napiš 1 větu oznamovací a 1 větu tázací
      (za správně napsanou větu si vybarvi hvězdičku)

M - rozcvičky - opakování sčít. a odčít. do 20 s rozklady 
   - PS vypočítej str. 16/8 - oznámkuj si sám!
   - PS str.17/1, 2
   - PS str. 17/ 7 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38 (opakování), str. 39/Jména:M.Kratochvíl
    - psaní str.40

Prv - učebnice str. 10, 11, 12 - použijte k doplnění PS str.17
        (pojmenuj a piš na linku pod obrázkem)

-(dobrovolně) vezmi si svoji stavebnici a něco postav nebo vyrob
      
______________________________________________________________________________________
POZOR! Ve čtvrtek 22.10. v 8.30h se připojte! Připravte se na matematiku!
21.10.
M -
PS vypočítej str. 17/5 - oznámkuj si sám
   -  PS str. 16/4, 5, 6
   -  M školní - vyber si 8 příkladů z PS str. 16/8
       (napiš 21.10., přelož stránku - do 1.sloupce
         napiš 4 příklady a do druhého také 4)

AJ - opakování lekce Playroom safari
     - PS str. 7 ústně i písemně
    - opakování čtení PS str. 13, 12
    - vyrob si Tininu knížečku str. 61, 62

ČJ - opakování ABECEDY, učebn. str.14/14(fólie)
    - napiš do sešitu - diktát tato slova (maso, koza,
      vaří, říká, mete, léčí) - rodič diktuje, dítě píše,
      společně oznámkujte - ochyb = 1+
                                       1chyba= 1
                                       více chyb neznámkujte
     - PS str. 19/1, 2

Tv - (dobrovolně) zacvič si sám, jdi na vycházku
____________________________________________________________________________________
POZOR! Ve středu 21.10. v 8.30h se připojte. Připravte si diktátový sešit a AJ!
20.10.
ČJ -
 učebnice str.25/1, určuj druhy vět
     - přečti si 4 chytré žluté tabulky str. 25, 26, 27
     - PS str. 18/2a,b,c,d
     - zopakuj pohybovou hru

M - rodič diktuje deset libovolných příkladů ze str.17  
     dítě píše výsledky PS str. 16/7 - oznámkuj si sám!
    - vymaluj další bublinu na str. 3 -dračí hlava s 11
    - PS str. 16/4, 5, 6

Prv - zopakuj - kdy začíná podzim?
                    - podzimní měsíce
                    - podzimní rybník - znáš nějakou rybu, živočicha 
                       nebo rostlinu?
     - učebnice str. 8, 9
     - PS str. 16

ČJ - čtení str.18, Nový učitel
                        Pro zasmání ze školních sešitů
    - nácvik psaní velkého E - písanka str.39

Vv - (dobrovolně) PODZIM - namalujte cokoliv k tomuto tématu

____________________________________________________________________________________
POZOR! V úterý 20.10. v 8.30h - připojení - připravte se na ČJ a čtení!
19.10.

ČJ - zopakovat ABECEDU, učebnice str.14/13 (použij fólii, piš čísla
      nad slova seřazená podle abecedy v jednotlivých řádcích)
    - sešit - ČJ školní - vyber si jeden řádek a napiš
    - učebnice str.25 - přečíst PAMATUJTE!
    - PS str.18/1

Tv - (dobrovolně) PS z ČJ str. 16/2
    - (dobrovolně)PS z ČJ str. 18/3 (opět čtěte str. 18/1 a předvádějte)

M - PS str. 16/1 - počítejte s rozkladem
   - spočítej balónky PS str. 16/2
   - vymaluj bubínky PS str. 16/3
   - PS str. 16/8 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38, Nový učitel
      nácvik psaní velkého K - písanka str. 38

DOMÁCÍ ÚKOLY od 22.3. do 26.3.

26.3.
 
Dnes 26.3. v 11h obě skupiny!!!!

ČJ - on-line
   
 - kontrola diktátu
     - ČJ školní - piš slova - oběd, pěnkava, dřevěný,
       úsměv, holoubě, pěst, světlo, umělec
     - PS str.17/2
     
- co je přísloví, vysvětli přísloví učebnice str.60/SLOH

M - geometrie - on-line
   
- opakování společně PS str. 85/7
    - Jak se zapisuje je shodná....
    - PS str. 72/1, 2
    - dokonči PS str.70

ČJ - opakování čtení čítanka str.106
       nově čítanka str.108-109 (v pondělí otázky - čtení
       s porozuměním)
       PÍSANKA str.25

Hv - zazpívej si pro radost

25.3. 

POZOR! V pátek 26.3. společná hodina od 11-12h 1. a 2.skupina.

ČJ - on-line
   
-  PS str.17/pro chytré hlavy
    - PS str. 17/1
    - diktát - učebnice str.70/10

M - on-line
   - rozcvičky - diktovat příklady PS str.13/2
   - společně - PS str.13/2
   - společně - M školní - PS str.13/3
   - samastatně - PS str. 40/5 (rychlejší 6, 7)

ČJ - opakovaně čtení str.105
    - nově čtení str. 106
    PÍSANKA str. 24
 
PRV - opakování vyjmenuj měsíce v roce
       - řekni kolikatý je to měsíc - červen, listopad,....
       - vyjmenuj měsíce letní, podzimní, jarní,...
       - vyjmenuj dny v týdnu, pracovní, dny volna
     učebnice str.44
     PS str.53

-  dobrovolně
     - jarní plakát
     - vystřihni co nejvíce obrázkú (např z letáků), které
       zachycují kousek jara (např. vajíčko, slunce, sněženka,
       mrskačka,...) a poskládej, pak nalep na papír a vytvoříš
       krásný jarní plakát

24.3.

M - on-line
    -
kontrola PS str.11/1, 2, 3
                    PS str.12
    - společně PS str.13/1
    - opakování - násobky 2
    - kontrola PS str. 38
    - samostatně PS str. 39/3

AJ - on-line
     -
opakování slovíček - vybraný žák ukazuje a pojmenovává
       části těla, ostatní opakují
       čtení učebnice str.33, 35, 39
     - nově učebnice str. 37
     - PS str.32 
     - PS str. 33 - Read and colour. Then draw and write.  

ČJ -
ČJ školní - piš tato slova - mnoho ža(b/p), pru(t/d)ký svah,
       okrasný slou(b/p), starý chlé(p/b), mě(ď/ť), barevný ko(f/v)
     - PS str.16/dokonči 1, 2
     - DÚ - správně doplň a vymaluj - PS str.16/4

TV - vycházka, pobyt venku

23.3.

ČJ - on-line
   
- kontrola DÚ učebnice str. 73/4
    - opakování učebnice str. 73/8
   
-  učebnice str. 16/chytrá tabulka
    - PS str. 16/1, 2

M - PS str. 11/1, 2, 3
   - PS str. 12/1, 2
   - DÚ PS str.38/1, 2, 3, 4, 5, 6

PRV - on-line
    opakování školní rok, kalendářní rok,
    podzimní měsíce, Velikonoce, 8. měsíc,....
    učebnice str. 43
    PS str. 52

ČJ - čtení opakování str. 102 - 104
    - čtení nově str. 105
   PÍSANKA str. 22 Čím budeš ty?
                 str. 23

 Vv - dobrovolně
    rozděl papír na čtyři stejné části
    každou část popiš podle ročního
    období a namaluj obrázek (obrázky)
    charakterizující toto období
    PODZIM - září říjen, listopad 
   
namaluj obrázky
    ZIMA - prosinec, leden, únor
   
namaluj obrázky
    JARO - březen, duben, květen
   
namaluj obrázek
    LÉTO - červen, červenec, srpen
   
namaluj obrázky

22.3.

2.skupina od 8.30h
1.skupina od 10h

ČJ - on-line
- společně - vyprávění - co jsi dělal o víkendu
- společně učebnice str.73/4 - fólie
- ČJ domácí str.73/4
- PS str.14/4

M - on-line
- diktát PS str.10/8, piš čísla 8 desítek+3jednotky,....
  kontrola, přečti podle velikosti, od nejmenšího....
  zakroužkuj sudá čísla.....
- společně PS str.10/ 2, 3
- samostatně str. 10/4, 5, 6, 7(šikovní 3)

ČJ - odpověz na otázkystr. 100, 101
    - uhádni hádanky str. 101
    - ještě jednou si přečti str. 102-104 a odpověz:
      1. kdo řekl - verbascum
      2. kdo se zlobil, že má vytopený salón
      3. co vyrostlo ze semínka
   PÍSANKA str.22

TV - vycházka, pobyt venku

DOMÁCÍ ÚKOLY od 29.3. do 31.3. a od 6.3. do 9.3.1.skupina od 8.30h
2.skupina od 10h

9.4.

ČJ - on-line 
     - PS str. 20, opakování slovních druhů
     - PS str. 21/3 - společně doplnit
     - PS str. 21/2 - společně psát

M - geometrie - on-line
    - opakování - PS str.84
    - opakování - jednotky délky
    - porovnej úsečky PS str. 72/3a), b)
    - PS str. 74/1a), b), 2
    - sešit geometrie PS str.74/1c)

ČJ - kontrola čtení str. 114, 115 - on-line
    - společné čtení str. 112, 113 - on-line
    - nově čtení str. 116, 117
    PÍSANKA str. 29

Hv - dobrovolně
     - poslechni si oblíbené písničky

8.4.

ČJ - on-line
    - co je přísloví,  fólie - učebnice str.71/14
    - společně - učebnice str.78
    - PS str. 20/3, 4
      očíslujte podle abecedy
      určete slabiky a druhy hlásek

M- PS str. 17/5
   - PS str. 17/3, 4
   - M školní - napiiš datum 8.4. a pak 10 příkladů ve dvou 
      sloupcích (vyber si příklady z bubínků PS str.17/2)
   - opakuj násobky 2do20, 3do30, 4do40, 5do50

ČJ - opakování čtení - čítanka str.114, 115
      nově čtení str.112
      PÍSANKA stz.28

PRV - on-line
       - opakování měsíce, dny v týdnu, části dne, minulost....
       - kontrola - obrázky různýc povolání str.55
       - PS str.57/2
       - PS str.56/1, 2, 3

- zkus mamince (babičce, dědovi, tatínkovi...) s něčím pomoci
       nebo vyrobit
       (budeš nám o tom vyprávět v další hodině prvouky)

7.4.

M - on-line
   -  společně PS str.17/2, 1
   - slovní úloha - z jakých částí se skládá
   - PS str. 16/1
   - násobky 2, 3, 4, 5
   - PS str. 36/1, 2
   - DÚ PS str. 36/3, 4

AJ - on-line
    - opakování Happy Easter, učebnoce str.68, 69
    - opakování slovíček, čtení
      učebnice str. 33, 35, 39
    - listen the story učebnice str. 38
    - make a tiny book PS str. 67

ČJ - ČJ školní - učebnice str.74/1
       doplň do věty správné slovo a napiš
     - PS str. 20/1, 2

TV -pobyt venku, vycházka
 

Milí žáci,

od 1.dubna jsme spustilii novou sportovní výzvu pro celou školu, včetně nás učitelů. Výzva nese název MISE TOKIO. Cílem je virtuálně překonat vzdálenost 12 417 km ze Žďáru na Sázavou do Tokia, kde se od 23.července konají letní olympijské hry. Žáci budou do sdíleného dokumentu zaznamenávat svoje skutečné sportovní aktivity (chůze, běh, kolo, brusle, koloběžka) a společně tak zdolávat trasu z našeho města do Tokia. Na splnění výzvy máme čas do 29.června.
Bližší informace naleznete - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRKgciwgqCK5dX6IObvBycS9-PQ-qh00Riu6bg3X3pk/edit#gid=0

 Každý týden v pondělí bude tento dokument aktualizován, takže žáci uvidí, kam jsme se posunuli, ve které zemi se právě nacházíme, kolik km nám zbývá do konce, který jednotlivec nebo třída za uplynulý týden nejvíce sportovali či kdo je na tom v celkovém součtu nejlépe. Na konci výzvy budou vyhlášeni nejlepší jednotlivci i třídy. Odměny jsou předběžně domluveny s KPŠ.
Žáci mohou samostatně do dokumentu aktivity zapisovat. Takže neváhejte, a  zadávejte svoje výkony do tabulky. Věřím, že celou vzdálenost zvládneme překonat včas.

                                                      Petr Kadlec, učitel Tv

 
 

    

6.4.

ČJ - on-line
   
 - vyprávění o velikonočních prázdninách
     - čtení velikonočních básní (vlastních)
     - Čj školní - napiš chybná slova ze PS str. 19/manipulační činnost
                     - očísluj podle abecedy
     - učebnice - fólie str.76/1
     - opakování dě, tě,....co napíšeš ve slově těší, běží, pěkně....
     - ČJ domácí - str.76/4
 
M - on-line
   
- PS str. 16/3 - společně
    - PS str. 16/4 - samostatně
            (rychlejší žáci PS str. 16/2)
    - opakování násobky 2, 3, 4, 5
      PS str. 35/3, 4
 
PRV - opakování měsíce, dny v týdnu
       - učebnice str. 44
       - PS str. 55
       - vystřihni obrázky - různá povolání a nalep
         do spodního fialového proužku v jakýmkoliv pořadí
         (přes pokyny - společný úkol)

ČJ - opakování čtení str.110, 111
    - nově 114, 115 - čtení s porozuměním
    - ve čtvrtek budeš odpovídat na otázky...

VV - dobrovolně - namaluj nejkrásnější zážitek z velikonočních p.


   
31.3.

M - on-line
    - o
pakování PS str.13/2
    - nově PS str.15/2
    - společně PS str. 15/1, 8
    - společně str. 15/3
    - samostatně str. 15/4, 5, 6
      (rychlejší počtáři vymaluj lodičku str. 3)

AJ - on-line
     - opakovaní slovíček, ukazuj, říkej
     - čtení učebnice str. 35, 39
     - přelož Happy Easter, egg, chicken,...
     - čtení učebnice str. 68, 69
     - PS str. 35/Find, draw and write

ČJ - PS str.19 /1, 2, 3, 4, 5
    - dobrovolně/ manipulační činnost

Tv - vycházka, pobyt venku

HEZKÉ VELIKONOCE, hodně sluníčka a bohatou pomlázku!!!
čtení - čítanka str.110 a 111
 vymysli svoji velikonoční báseň a doplň ilustrací
      (DÚ na Velikonoce)
Například: Naše milá Janička,
               má barevná vajíčka.
               Jedno bílé, další červené,
               pro Pepíčka barvené.
               

30.3.

ČJ - on-line
     - společně  - PS str. 18/4
       opakování - druhy vět
     - PS str. 18/3
     - samostatně PS str.17/3

M - opakuj str. 13/2a
   - PS str.14/1, 2, 3
   - dobrovolně, pro šikovné počtáře PS str.11/7

PRV - on-line
        -
co je dnes za den, včera, zítra
           vyjmenuj dny v týdnu, dny volna
        - opakování měsíce - jarní, letní,....
           (Vánoce, lyžování, rozkvetlé stromy,...)
           měsíc 8., 12. .....Leden je kolikátý měsíc...
        - vysvětli pojem denní režim
          části dne, kolik má den hodin a noc...
        - druhy hodin učebnice str.45
          nově - minulost, přítomnost a budoucnost
        - kontrola PS str.53
          nově - PS str. 54

ČJ -on-line
    - opakování čtení str. 107 - přísloví, hádanky
      odpověz na otázky - jaké máme lesy
                                    které stromy můžeš najít v j. lese
                                    které stromy můžeš najít v l. lese
                                    co je smíšený les
                                    k čemu nám les slouží
    - nové čtení str.110 a 111
      vymysli svoji velikonoční báseň a doplň  ilustrací
      (DÚ na Velikonoce)
    PÍSANKA str. 27

Vv - namaluj ilustraci k své velikonoční básni

29.3.

ČJ - on-line
     -
povídání o víkendu
     -
ČJ školní - společně píšeme 6 slov
        učebnice str. 75/4 
   
 - PS str. 17/3
     - vylušti tajenku  PS str. 18/2
     - ČJ domácí - učebnice str.75/4

M- on-line
   -
 společně PS str. 13/2
   - společně PS str. 14/4, PS str. 15/7
   - násobky 2, 3, 5
   - společně PS str. 35/1, 2, 3, 4
   - samostatně PS str. 39/4

ČJ - opakování - čtení str.108 -109
     - odpovědi na otázky (čítanka)
     - nově - čtení str.107
     PÍSANKA str.26

Tv - vycházka, pobyt venku

DOMÁCÍ ÚKOLY od 19.4. do 23.4.

Společná hodina od 8.30h - 1. a 2.skupina
Doučování (dobrovolně) od 10h

23.4.

ČJ - on-line
   
 - společně, nácvik na diktát
       Čj školní - učebnice str.83/7 - diktujeme první tři věty
                                                - podtrhni slovesa, podst.jm.
     - chytrá tabulka - učebnice str.86
     - PS str.26/3, SOUTĚŽ, 2

M - on-line - geometrie
   - rozcvičky - opakování geometrické tvary, tělesa
     PS str. 87 - napiš název geom.tvaru, který se skládá ze čtyř
     stejně dlouhých úseček,.....
    - vyjmenuj jednotky délky
   - PS str. 75/5, správně čti a počítej
   - str. 75/1, 2, 3, 4

ČJ- opakování čtení str.18, 19
    - odpověz na otázky:
      Jakým slovem zaměnil Aleš slovo fretka?
      Proč je důležité umět číst, jak to vysvětlila paní učitelka Vaškovi?
      Proč se dětem podařilo lehce napsat slovo FRETKA?
      Proč paní učitelka vyvolala Dominika?
      Jak vypadala fretka v myšlenkách Dominika?
    - nově čtení str.20, 21, 22, 23
    - PÍSANKA str. 37
     
Hv - zazpívej si píseň:
       Slovem slovíčkem pohladit se dá
       i to maličké něco znamená,
       slovo slovíčko všechno umí říct,
       bez něj nevíš nic.
       Podstatná jména,.....


22.4.

ČJ - on-line
     - společně - Čj školní - napiš 10 sloves učebnice str.84/11
    - PS str.25/pro bystré hlavy
    - PS str. 25/3

M - procvičuj PS str. 23/2
   - PS str. 23/1, 7
   - opakování - násobky 2, 3, 4, 5
   - PS str.41/6, 7

ČJ - on-line
    - opakování str.14 -17
    - nově str.18, 19
    - písanka str. 36

PRV - on-line
      - opakování - měsíce, dny v týdnu, jaro, části rostlin, stromu
      - učebnice str. 52, 53, 54
      - PS str. 60, 61

- dobrovolně
    - vyrob si z různých krabiček (od sýrů, zápalek, čokolád,
       lentilek,...)  a barevných papírů "JARNÍHO ROBOTA",
       k polepení použij letáky (obrázky, balící papíry)
       s jarními motivami

21.4.

M - on-line
 
  - PS str. 22/1, 2, 3
   - násobky 2, 3, 4, 5
   - PS str. 40/1, 2, 3
   - M domácí - PSstr.20/5, 6 - opiš a vypočítej

AJ - on-line
    - opakování slovíček učebnice str.40, 41 
      Where´s the mum? Whereˇs the dad?...
    - co vidíš ve žlutém,...rámečku
      play the game - učebnice str.44
   - PS str.38

ČJ - zopakuj si co jsou podstatná jména, slovesa
    - PS str. 25/1, 2
    - ČJ školní - opiš 2věty z PS str.25/2

Tv - vycházka, pobyt venku
    
   

20.4.

ČJ - on-line
     -
opakování slovní druhy, podstatná jména, slovesa
    - PS str.24/SOUTĚŽ
    - PS str.24/3 - 3věty společně
                          DÚ dokonči (5vět)

M - on-line
   - PS str.21/6 - příklady 68+9, 72-9,....
   - PS str. 21/1, 2, 3
   - PS str. 21/7samostatně, rychlejší žáci lodička
   - násobky 2, 3, 4, 5
   - PS str.40/4

PRV - roční období, měsíce v roce, dny v týdnu
      - učebnice str.46, 47
      - PS str.59/2, 3, 5, DOPLŇTE:

ČJ - on-line
     - opakování čtení str.8, 9
     - společné čtení až str.13
     - nově str.14-17
     - písanka str.35

VV  -dobrovolně
      -namaluj a popiš 1 jarní kytičku podle PRV - PS str.59
       Název:
       Je to:
       Výskyt:
       Barva květu:
      

19.4.

ČJ - on-line
    - opakování - podstatná jména - vymaluj žlutě PS str.24/2
   - vyprávěj o víkendu
   -  fólie - učebnice str.79/2
   - ČJ domácí - napiš 4 názvy osob, 4 názvy zvířat a 4 názvy věcí
                       (učebnice str. 79/2)
  - nově - učebnice str.82 žlutá tabulka
  - PS str.24/1, 2

M - on-line
   - procvičování sčtít. a odčít. PS str. 20/4, 10
   - samostatně PS str. 21/5 a), b), c) d) e)
   - rychlejší žáci PS str.21/4
   - opakování násobky 2, 3, 4, 5

ČJ - on-line
    - kontrola čtení 1.kapitoly až str.7
    - nově - čtení str.8, 9
    - písanka str. 34

Tv - vycházka, pobyt venku

DOMÁCÍ ÚKOLY od 8.3. do 12.3.

POZOR ! V pondělí 8.3. měníme skupiny - od 8.30h - 2.skupina a od 10h - 1.skupina! V dalším týdnu skupiny opět VYMĚNÍME!

2.SKUPINA - Madlenka, Vojta,  Vašík, Simonka, Ondřej, Pavlík, Eliška P., Honzík, Theuška, Šimon, Eliška K.

1.SKUPINA - Matyáš, Fanynka, Sofinka, Lucinka, Martin, Hanička, Kája, David, Tomáš,  Anička, Bertík, Pepa

12.3.
Děkuji všem dětem a rodičům za odevzdání krásných velikonočních
přáníček a převzetí učebních materiálů pro naší další společnou práci.

Čj - on-line
    - kontrola PS str. 12/4
    - společně PS str. 12/2
    - Čj školní - napiš 10 slov z PS str.12/4

M - on-line
   - opakování PS str. 87
   - společně PS str. 84/1, 2, 3, 4
   - samostatně PS str. 84/5

Čj - čítanka - čtení str. 94 - 96
    - hodnocení za únor v žákovské knížce
      hodnocení - strom(vzadu žákovské k.)

Hv - poslech oblíbených písní

11.3.
Dnes 11.3. odevzdávat velikonoční přání a PS Matematika 1.díl ,
vyzvednout žákovské knížky, čítanky v době od 12-15h před ZŠ.
Volejte 737 753 445!

Čj - on-line
    -
kontrola PSstr.11/1 
    - společně PS str. 11/2
    - Čj školní  - napiš 8 slov - led, sníh, hrušky, čáp,
       borůvky, hříbky, obraz, hrad
    - samostatně vymaluj PS str.12/4

M - on-line
    -
rozcvičky - piš výsledky 58 - 8 + 50 =
                                          36 - 5 - 20 =
                                         40 + 40 - 7 =
                                         20 + 19 + 30 =
                     - říkej rozklady 68 + 5, 32 - 9,...
    - PS str.6/1 - vymýšlej slovní úlohy
    - PS str.6/2, 3 - společně
    - PS str.6/4 - samostatně

Čj - PÍSANKA str. 17
    - přečti a odpověz na tři otázky:
       PSI
       Patří mezi_________________, mláďata rodí ______________
       a sají mateřské ____________. Savci jsou teplokrevní, to zna-
       mená, že si jejich tělo udržuje stálou__________. Psi se stejně
       jako všichni ______________________ živí masem. Samotný
       pes může ulovit jen zvířata _____________, než je sám,
       ale 20 afrických psů hyenových společnými silami snadno
       chytí a zabije zebru. Většina psů si tento způsob lovu osvo-
       jila a dává přednost_____________.

       NÁPOVĚDA: mléko, masožravci, savce, štvanicím ve smečkách,
                         živá, teplotu, menší.

       1. Proč říkáme, že pes je savec?
       2. Proč říkáme, že pes je masožravec?
       3. Jak velká zvířata může ulovit samotný pes?
              

Prv - opakování části těla, části hlavy (zkus říct i anglicky)
        rozdíl nemoc x úraz
        vyjmenuj 3 nemoci a 3 úrazy
        řekni 3 zásady, které dodržujeme, když jsme svědky úrazu
      - PS str.48, str.49/1, 4

Vv - velikonoční přání

10.3.


M - on-line
    -
M školní - diktát - příklady s rozkladem 66+7, 86+9, 47-8, 71-5
    - kontrola úkolu pro šikovné žáky PS str.4/2
    - slovní úloha str. 5/1, 2
    - společně PS str. 5/3
    - samostatně PS str.5/4
    - dobrovolně PS str. 5/5

Aj - on-line
     -
opakování slovíček učebnice str.32
     - opakování čtení učebnice str.35, 39
     - hra učebnice str.36
     - společně PS str.31
   

Čj - PS str.10/4
    - PS str.11/1, 3
    - Čj domácí - napiš psacím písmem 2věty z PS str.10/4

Tv - vycházka, pobyt venku

9.3.

Čj -
PS str.10/1, 2, 3

M - PS str.4/1
   - pro šikovné děti PS str.4/2

Prv - on-line
      - opakování části těla, hlavy,
        zásady, které dodržujeme,když jsme svědky úrazu
      - nově učebnice str. 38, 39 - NEMOC A  ÚRAZ
                                                NAŠE ZDRAVÍ
      - PS str. 46, 47

Čj - on-line
    - opakování - kontrola odpovědí na otázky str. 54-59
    - čtení str. 54-59
    - kontrola doplněných slov v textu KOČKY
    - psaní str.16

Na světě žije přes 300 milionů koček domácích, které byly 
vyšlechtěny z kočky divoké patrně již před 3 tisíci let.
Kočka šplhá po stromech, dokáže velmi rychle běžet a díky
měkkým polštářkům na tlapkách se nehlučně plížit.
Drápky zatahuje, pomocí svalů do zvláštních pouzder, proto
si je neobrousí. Jazyk má kočka drsný, doslova jím odrhne
maso z kostí. Jazykem si kočka uhlazuje a čistí srst.
Když kočce padne světlo do očí, rozzáří se jí jako odrazové
sklíčko na kole. Zvláštní vrstva v kočičích očích totiž světlo 
odráží. Díky tomu na sítnici dopadá mnohem více světla a 
kočky vidí i za šera šestkrát lépe než my.

1. Co napomáhá kočce nehlučně se plížit?
2. Co umí její jazyk?
3. Jak vidí za šera?

Vv - velikonoční přání

8.3.

Čj - on-line
   
 - Čj školní - piš slova - řízky, kos, provaz, procházka, zpěv, 
      drobky, obchod, Vlaďka 
    - přečti jazykolam str.9/dole
    - PS str.9/3
    - PS str. 9/4 DÚ

M - on-line
   
- rozcvičky - společně počítáme příklady 68+8, 49+7, 87+5,
       61-9, 55-7, 93-8
    - zahrajme si sazku - postupně diktuj a vymaluj dané číslo....
       PS str.75/1
    - Tomáš počítá příklady, špatně vyřešené vymaluj červeně 
       PS str.75/2
    -  PS str. 75/3
 
ČJ - kontrola odpovědí str. 54-57
     - přečti si list papíru KOČKY
     - psaní str.15

KOČKY
Patří mezi___________________, mláďata se rodí_____________
a sají mateřské_____________. Savci jsou teplokrevní, to znamená,
že jejich tělo udržuje stálou __________. Kočky jsou ____________.
Zvolna a opatrně se kradou za svou ____________. Potom se na pře-
kvapenou oběť náhle vrhnou a ostrými špičáky jí rychle zasadí smrtel-
nou ránu. Největší kočkovitá šelma - _______________- dokáže
sežrat i 25 kilogramů masa na posezení. Naštěstí se tato velká šelma
nikdy nesetká _____________, " králem všech koček", neboť lvi žijí
v Africe a tygři v Asii.

Nápověda: teplotu, savce, masožravci, pruhovaný tygr, mléko, živá,
kořistí, se lvem.

Tv - vycházka, pobyt venku

      


   

DOMÁCÍ ÚKOLY od 1.3 do 5.3.

POZOR ! V pondělí 1.3. zahájíme  on-line výuku ve dvou skupinách, připravte se na ČJ a M (od 8.30h - 1.skupina a od 10h - 2.skupina)! V dalším týdnu skupiny VYMĚNÍME!

1.SKUPINA - Matyáš, Fanynka, Sofinka, Lucinka, Martin, Hanička, Kája, David, Tomáš,  Anička, Bertík, Pepa 

2.SKUPINA - Madlenka, Vojta,  Vašík, Simonka, Ondřej, Pavlík, Eliška P., Honzík, Theuška, Šimon, Eliška K.

5.3.

ČJ - on-line
    - ČJ školní - diktát slov z PS str.8 - 8 slov
      společná kontrola
    - PS str. 9/1 společně
      PS str. 9/2 samostatně

M - on-line (geometrie)
    - opakování - co jsi narýsoval PS str. 86/6,8
    - PS str. 87/1
    - PS str. 87/2, 3, 4
    - sešit geometrie - narýsuj obr. z úseček

ČJ - čtení str. 54 - 57
       odpověz na tyto otázky:
       1. Když se narodil Honzík, byl hodný?
       2. Kolikrát teta Anežka vytrvale kroužila kočárkem
           a kde?
       3. Má Eliška bolavé uši?
       PÍSANKA str. 14

Hv - poslechni si oblíbené písně

4.3.

ČJ - on-line
    - opakování - učitel říká slova z PS str.8/1 - děti ústně doplňují
      a zdůvodňují
    - PS str. 8/SOUTĚŽ
    - PS str. 8/2 
    - ČJ domácí opiš 3 věty z PS str. 8/2

M - on-line
   - kontrola DÚ PS str. 73/3 (jaké obrázky?)
   - společně str. 74/1, str. 74/4
   - samostatně str. 74/2, společná kontrola
   - M školní - diktát, příklady +, - do 100

Prv - zopakuj si části těla
       - PS str. 45

ČJ - odpověz na tyto otázky:
       Kdo knihu napsal?
       Kdo knihu ilustroval?
       Vyjmenuj hlavní postavy této knihy.
     - čtení str. 54
     PÍSANKA str. 13

- velikonoční přání

   

3.3.

M - on-line
   - kontrola DÚ - M domácí, PS str.70/4, PS str.71/1b
   - rozcvičky - s rozkladem 45+6, 67+8, 93-8, 74-7
   - samostatně PS str.75/5 - společná kontrola
   - PS str.72/1, str.73/1
   - PS str. 73/3 

Aj - on-line
   - opakování slovíček str. 33, čtení
   - učebnice str.35 - báseň
   - čtení str.39
   - PS str. 30

ČJ - PS str.8/1 
    - ČJ školní - opiš 10 slov ze str.8/1 - ukaž rodičům a oprav
      (Ochyb=1+, 1chyba=1, 2 a více chyb neznámkuj)
    - SOUTĚŽ str.8/dole

Tv - vycházka, pobyt venku

2.3.

ČJ - on-line
    - opakování ústně - co napíšeš ve slově a proč (dřevěný plo-,
      plo- jabloně, klu-ko, ža-ka, so-, projíž-ka, souse-)
    - PS str.7/3 společně
    - PS str.7/4, 5, 6, SOUTĚŽ (domácí úkol)

M - PS str. 76/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
      (kontrola zítra 3.3.)

Prv - on-line
     - kontrola a oprava chyb kontrolní práce DOMOV
     - učebnice str. 36
     - PS str.44

ČJ - on-line
    - kontrola odpovědí (otázky z 1.3.) + ústně odpověz
      na otázky z kapitoly Každý má své neštěstí
      1. Kdo přivezl Pavlínu zpět?
      2. Kde bude P. pracovat?
     - společné čtení kapitoly Každý má své neštěstí
     - samostatné čtení str. 52 - 54
     PÍSANKA str. 12

Vv - velikonoční přání pro babíčky a dědečky do domovů důchodců
     - vyrob si bramborové tiskátko nebo si vezmi jiné tiskátka
       a ozdob velikonoční vejce podle vlastních představ nebo můžeš
       malovat nebo lepit.... (použij zelený výkres, který jsme si rozdali,
       přelož, vystřihni vejce - vrchní díl ozdob, uvnitř napiš přání)
     - odevzdávat budete ve čtvrtek 11.3. v době od 12 do 15hodin, 
       každý aspoň jedno přání
    
   
1.3.

ČJ - on-line
    - opakování, psaní slov do ČJ školního společně (zoubky, fotka, síť,
                                                 labuť, sloup, drápky, loď, odpověď)
    - PS str.7/2

Tv - vycházka, pobyt venku

M - on-line
    - rozcvičky - psát společně rozklady 36+9, 49+6, 84-8, 73-5
    - opakování mm, cm, dm, m, km
    - PS str. 71/1, 2, 3, 4
    - M domácí 4 příklady s rozkladem ( společná kontrola 3.3.)
      37+8, 48+7, 87 -9, 72-6
    - pro zvídavé matematiky PS str.70/4
                                          PS str.71/1b
 
ČJ - napiš správné odpovědi na papír ( společná kontrola 2.3.)
     1. Kdo zapomněl Elišce říct, že odjíždí do Prahy?
     2. Eliška našla psaníčko, kam pak běžela?
     3. Do Elišky uhodilo jako z čistého nebe, co si uvědomila?
    - číst str. 52, 53- Každý má své neštěstí....
    - písanka str.11 - předposlední řádek Diktát písmen
      diktuj si sám a piš různá písmena z abecedy

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy