2. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 706 )

2. B1. 2. 3.4.5.
pondělíČj Čj Prv Pč 
úterýČj Aj Vv  
středaČj Prv Čj Tv 
čtvrtekČj Čj Hv  
pátekČj Tv Čj  

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO ČTENÍ

 

 1. Čti nahlas celé slovo.

 2. Neskládej slova šeptem.

 3. Dlouhé slabiky čti dlouze.

 4. Dej důraz na předložku; čti dohromady s dalším slovem.

 5. Spoj správně slova.

 6. U čárky se zastav.

 7. U tečky klesni hlasem.

 8. Za tečkou chvíli počkej.

 9. Pokud to dokážeš, neukazuj si.

 10. Čti správně a hlasitě.

 11. Přemýšlej (mysli na to), o čem čteš, co čteš.

 12. Uber, přidej na hlase při přímé řeči.

Pf 2019

Pf 2019Ať každý den v novém roce
směle trumfne i Vánoce.

Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky, klid a pohodu v duši.
            Jana Dvořáková a Petra Preislerová

Sportovní den školy 24.6.

Organizace konce školního roku 2018/2019

17.6. Odevzdání všech učebnic (zalepit, zkontrolovat), učení podle rozvrhu, dopisování pracovních sešitů. Děti si donesou tašku na výkresy a popsané sešity !!!

19.6. Olympijský běh pro žáky – za naši třídu poběží: Olík, Maty, Domík Š., Salma, Eva, Verunka; ostatní žáci budou povzbuzovat

24.6. Sportovní den celé školy (na hřišti) – všichni žáci příjdou ve sportovním

25.6. Třídnické práce, rozdání nových učebnic

26.6. Třídnické práce, 4. hod. celoroční zhodnocení práce a chování žáků v Indiánkově, vyhodnocení celoroční soutěže „Indiánská výprava“ – rozdání pochval, certifikátů, osvědčení a diplomů

27.6. Projekt „Hurá z lavic do přírody“ (za každého počasí), směr Radonín ,Kameňák. Děti příjdou ve sportovním, s batohem, svačinou a pitím, pláštěnkou

28.6. v 8:00 – 8:45 vydávání vysvědčení;               10:00 vydávání obědů (škola uzavřena, vchod zezadu)

 

Na 3. září si připraví 11 sešitů č. 513, úkolníček na úkoly.

 

Všem rodičům děkujeme za celoroční domácí přípravu se svými dětmi a přejeme pohodové a slunečné léto.                                                                                                               Jana Dvořáková a Petra Preislerová

Olympijský běh 19. června

MDD - stopovaná

Školní výlet Kunětická hora

Přání ke Dni matek

Odměny za sběr kaštanů

Informace pro rodiče ze dne 22. května 2019

1) Akce, které nás čekají:

23. 5. – divadelní představení „Makový mužíček“; příchod ve 12:15 hod.

29. 5. – ŠVZ „Kunětická hora

30. 5. – focení třídy v 9:00 hod.

30. 5.třídní schůzky v 15:00 hod (společný záčátek v 15:00, informace o prospěchu a chování žáků, o organizaci konce školního roku)

3. 6. – MDD den plný her a soutěží

4. 6. – 7. 6. – týden „Česko čte dětem“

6. 6. – beseda „ORNITA Krkavci“, donést 65 Kč

7. 6. – beseda v knihovně „Putování za knihou

19. 6. – „Olympijský běh“ (informace později)

 

2) Učivo, které by měly děti zvládnout:

ČJ – poznat a označit číslem slovní druhy (1,2,4,5,7,8), větu jednoduchou a souvětí (větný vzorec), psaní velkých písmen u vlastních jmen, stále procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky, spodobu.

ČT – dodržovat pravidla správného čtení

M – sčítání a odčítání do 100 pamětně i písemně (pod sebe), násobilku a dělení do 5, 10; dopočítávání  - rovnice, jednoduché slovní úlohy, slovní úlohy o x větší, x menší, xkrát větší, xkrát menší; geometrie – narýsovat úsečku, přímku, jednotky cm, mm, m.

PRV – znát hodiny !!! ručičkové i digitální, jednotky času, poznatky k jaru

AJ – slovíčka a fráze do 5. lekce

3) Informace k výletu:

29. 5.  sraz před školou v 7:15, odchod k SZŠ, odjezd autobusem v 7:30.

Předpokládáný návrat u SZŠ v 16:00 – 16:15 hod.

S sebou: sportovní oblečení, obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, jídlo na celý den (oběd ve ŠJ odhlášen), pití, kapesné dle uvážení, igelitový sáček do autobusu, Kinedryl do autobusu dle potřeby.

Děkuji Jana Dvořáková
 

 

Velikonoční dopoledne v arboretu

Den Země – celodenní projekt „Mravenčí království“

Akce „Čistá Vysočina“

Krajské kolo ve šplhu (20. 3. 2019)

Krajské kolo ve šplhu (20. 3. 2019)Gratulujeme Evičce Klímové k získání krásného 3. místa v krajském kole ve šplhu a děkujeme jí, že naši třídu úspěšně reprezentuje.

Naše úspěchy

Lyžařské závody:   Eva Klímová 1. místo
                           Zdeněk Zikuška 2. místo

Recitační soutěž:   Salma Hadrous 3. místo

Závody ve šplhu:   Eva Klímová 1. místo - školní kolo
                              Eva Klímová 2. místo - okrskové kolo

Rozloučení s masopustem (1. března)

Před jarními prázdninami jsme v naší třídě žili v masopustním duchu. Chystali jsme se na rozloučení s masopustem - vyráběli jsme masky, učili se pohybové hry i písně za doprovodu vozembouchu i chrastítek. Ve školní jídelně na výstavce "Seknička staré babičky" přichystaly paní učitelky dětem ukázky masopustního pečiva a jídla - na stolech nechyběly mísy plné koblih, jitrnic a božích milostí.
Rozloučení s masopustem vyvrcholilo 1. března obchůzkou maškar po škole. Tak jak bylo dobrým zvykem, že maškary chodily od stavení ke stavení, my jsme chodili od třídy do třídy, navštívili jsme paní ředitelku s paní zástupkyní a potěšili jsme i paní kuchařky.
Průvod jsme ukončili v naší tělocvičně, kde jsme si užili nevšední zábavu a veselí. Na závěr jsme pochovali basu, neboť ve středu 6. 3.  je Popelec, a tím začal čtyřecetidenní půst a čekání na Velikonoce.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat rodičům za pomoc, zejména paní Katolické za našití volánků kolem krku pro děti i učitele.

Cirkusácká pohádka (6. února 2019)

Cirkusácká pohádka (6. února 2019)

Bruslení

BrusleníDěkujeme rodičům a prarodičům za pomoc při přípravě na bruslení.

Radost ze sněhu

Plavecký výcvik

INDIÁNSKÝ POTLACH /28.11.2018/

Ve středu 28.11.2018  jsme měli noc ve škole - ,,Indiánský potlach".

Navečer přivítaly náčelnice Veselá Jitřenka, Veselá Večernice a Tichá Voda indiány pozdravem a pokřikem. Indiánci se utábořili ve svém týpí a indiánský potlach mohl začít. Nejdříve si všichni  vyrobili svůj korálkový náhrdelník ozdobený pírkama .Po zdařilém tvoření byla velkolepá večeře, o kterou se postaraly babičky a maminky.Tímto jim děkujeme za ochotu a vynikající pokrmy.Po večeři jsme nastoupili na stezku odvahy večerní školou.Všichni zúčastnění stezkou prošli a prokázali svoji odvahu jako správní indiáni.Poté začalo soutěžení mezi indiánskými kmeny Ledové skály a Ohniví vlci. Na závěr večera proběhlo indiánské tančení, a pak zasloužený spánek pod lapačem snů. Ráno nemuseli indiáni utíkat do školy, neboť se v ní probudili a po snídani přešli do své třídy do Indiánkova, kde pokračovalo indiánské dopoledne. Všichni jsme byli spokojeni, spaní ve škole se nám líbilo a odnesli jsme si pěkné zážitky.

Zlatý slavík /21.11./

100 let naší republiky

V týdnu od 22.10. - 26.10. jsme slavili stoleté výročí naší republiky. Ve výuce jsme si povídali o životě T.G. Masaryka, jak vznikla naše republika, naše vlajka, hymna, státní znak... Z dnešního přetechnizovaného světa jsme se dostali do světa před sto lety - využili jsme nainstalované výstavky ve školní jídelně ,, Seknička naší prababičky". Děti poznávaly dobové předměty, vyzkoušely si je a viděly, jak se dříve vařilo, pralo, svítilo, topilo... Na konci týdne jsme si celé povídání zpestřili výstavou ,,Svoboda", kterou jsme zhlédli v Regionálním muzeu se zajímavým výkladem paní učitelky Marie Šikulové.

Krásy, vůně a chutě podzimu

V týdnu od 15.10. do 19.10. proběhl projekt ke zdravé výživě. V prvouce jsme si vyprávěli o vitamínech, bílkovinách, o denní pyramidě správného stravování, ve skupinkách jsme soutěžili v třídění ovoce a zeleniny. V matematice jsme nakupovali mléčné vyrobky v mlékárně, vážili ovoce, ve čtení jsme si četli,, Babiččino zdravé vaření“. V hodinách VV a PČ jsme si namalovali jídelní jablíčkovou podložku a  ve školní kuchyňce jsme si připravili  veselou  zdravou sovičku a ježka. Pochutnali jsme si. Děkujeme maminkám za přípravu zdravých svačinek v tomto týdnu!

72 hodin - úklid kolem školy

ATLETICKĚ ZÁVODY

ATLETICKĚ ZÁVODY19.9. se uskutečnily atletické závody na našem školním hřišti. Naši třídu reprezentovali: Evička, Verunka, Kristýnka, Salma, Maty, Matěj, Dominik a Domík. Byli jsme úspěšní - získali jsme zlato /Evička/, stříbro /Maty/ a bronz /Verunka/. Blahopřejeme!
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy