logotyp

2. C

PRÁZDNINY JSOU TADY!!!

PRÁZDNINY JSOU TADY!!!Milé děti a rodiče!
Je tu poslední školní den a tím i  ukončení této zvláštní - nelehké doby. Jsem moc ráda, že jsme toto období společně zvládli.  
Vám, rodiče,  bych chtěla moc poděkovat za spolupráci při plnění domácích úkolů a při zabezpečení online výuky. Moc si vážím času, který jste svým dětem při školní  přípravě věnovali.

Vám, děti, přeji krásné prosluněné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků. Buďte na sebe opatrné, užívejte si sluníčka i pohody!

A nezapomeňte, že s úsměvem i s hezkou knížkou, vám bude hned veseleji! Úžasný

S pozdravem Ivona Šlapáková

Vysvědčení

Mgr. Ivona Šlapáková ( učebna 712 )

2. C1. 2. 3.4.5.
pondělíčj čj prv hv 
úterýčj tv čj  
středačj aj prv pč 
čtvrtek čjtv čj  
pátek čjčj vv  

Předávání vysvědčení - pátek 26.6.

Předávání vysvědčení - pátek 26.6.Vysvědčení budeme dětem rozdávat v pátek 26.6.2020
.
V pondělí 29. června a v úterý 30. června mají děti ředitelské volno.

Předávání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (týká se pouze žáků, kteří jej dosud nepředložili/do školy nechodili).

Do budovy školy nebudou moci vstoupit osoby s příznaky virového onemocnění a rodiče.

Škola bude otevřena od 7.30 hod.

Vysvědčení bude vydáváno od 8.00 do 9.00 hod.

Děti si před vstupem do budovy školy připraví:

čestné prohlášení o bezinfekčnosti!  - https://www.1zdar.cz/soubor-priloha-cestne-prohlaseni-3069-.pdf

- roušku

- desky (folie) na vysvědčení

Děti si nemusí nosit přezůvky!

Zájemci o školní stravování v den vydání vysvědčení (26.6.2020) si nahlásí (příp. odhlásí) objednávku oběda prostřednictvím www.strava.cz nejpozději do středy 24.6.2020. Školní jídelna bude otevřena od 9.00 do 11.00 hodin pro přihlášené žáky.

Odpolední družina bude v den vysvědčení od 9.00 hod.

S pozdravem I. Šlapáková

ONLINE VÝUKA

ONLINE VÝUKAPoslední společná online výuka bude ve středu v 9:00 hodin. Zkusíme se setkat všichni, uvidíme, co na to technika. Téma hodiny: PRÁZDNINY!
Už se na vás těším!

Termín:


PONDĚLÍ   -   ČESKÝ JAZYK
ÚTERÝ        -   MATEMATIKA
ČTVRTEK  -   ČTENÍ, ČJ, M   

1. skupina -   9:00 -   9:50
2. skupina -   9:55 - 10:45
3. skupina - 10:50 - 11:40


Domácí úkoly - 15.6. - 19.6.

Domácí úkoly - 15.6. - 19.6.

Pohodové ráno, milí školáčci, čeká nás předposlední týden naší domácí školičky. Slíbila jsem vám, že tento týden už  bude úkolů méně, přesto nezapomeňte každý den trénovat násobilku i čtení. V online výuce se uvidíme v pondělí a v úterý. Ještě dnes mi můžete poslat diamantíkový úkol z víkendu, zítra si ho vyhodnotíme.


STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK - 17.6. - 19.6.
Dobré ráno, milé děti, vítám vás v dnešní školičce, dnes dostanete úkoly až do pátku, abyste si vše v klidu dokončily a v pátek mi mohli vaši rodiče přinést nejen učebnice, ale i pracovní sešity a složku se splněnými PL. Jsou to vaše poslední domácí písemné úkoly, tak si je pečlivě vypracujte. 

STŘEDA - 17.6.

Český jazyk, matematika, prvouka

Dnešní úkoly budeš plnit na 1 společný papír.Ten si nadepiš - LÉTO.
P
rohlédni si v učebnici prvouky strany 60, 61, 62, 63. Přečti si texty pod obrázky. Povídej si s rodiči o přírodě.
Jaké nebezpečí na tebe v lese číhá? Jak se máme v lese správně chovat? Připomeň si s rodiči jedovaté rostliny a houby (muchomůrka červená, tygrovaná, zelená, rulík, vraní oko…) a nebezpečné živočichy (zmije, klíšťata, vosy, sršeň…). Jaké nebezpečí nám hrozí? Ty si prohlédni jednu dvojstránku - 60 a 61, maminka druhou - 62 a 63.
Povídejte si, co mají ty
to obrázky společného, čím se liší.
Snaž se zapamatovat co nejvíce názvů rostlin a živočich
Spočítej počty živočichů na louce a v lese – porovnej. Vymyslei ústně slovní úlohu – na papír napiš příklad, výpočet a odpověď.

PS prvouka -  str. 68, 69 – pracuj podle zadání.

Čítanka -  str. 147 – Léto - přečti si text

Pracuj s článkem podle těchto pokynů:

Vyhledej a napiš na papír slova podřazená ke slovu rostliny.

Nakresli duhu podle barev květin rostoucích v létě.

Zazpívej si a doprovoď pohybem písničku Hlava, ramena…
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

Vysvětli mamince, co znamená, že si léto obléká plavky.

Kolik názvů rostlin se v textu objevilo? Spočítej je a zapiš odpověď do duhy.

Hádanky:
Dlouhý stonek, bílý květ,
co má uvnitř žlutý střed.
Uhádnete za vteřinu?
Mám na mysli ……..

Mají rovnou sedm krás,
zná je jistě každý z nás.
Krásně bílé jemné vlásky
mají v louce ……..

Z jeho květů odvar léčí,
pít ho, to vždy zdraví svědčí!
Pije ho i Emánek,
je to pravý …….

Odpovědi zapiš na PL.

Hotovo!!!

ČTVRTEK - 18.6.

Český jazyk 

Procvič si podstatná jména:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

 PS hnědý – str. 21/2 – v textu vyhledej a podtrhni 5 podstatných jmen a všechna vlastní jména.

Matematika

PS růžový – str. 28/2, 3

PS růžový – str. 22/4, 26/3, 4

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka z 1 - 6. lekce.

Zahraj si hry podle libosti.:-)

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Procvič si číslovky:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/choice/exercises.html

Procvič si hračky – pozor, najdeš i neznámá slovíčka?

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/toys/choice/exercises.html

Projdi si dům anglického kamaráda:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/where-is-it/exercises.html

Čtení

Čítanka – str. 149 - Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela přečti si pohádku, průběžně odpovídej na otázky. Vyprávěj mamince, o čem byla.

Za odměnu si pusť pohádku:

https://www.youtube.com/watch?v=Pxp6efY1aQA&list=PLXpM1k9vvLBIf8gsyEey_5Dwd9l77uWsI

PÁTEK - 19.6.

Český jazyk

Vymysli 5 slov, ve kterých je měkká souhláska a 5 s tvrdou souhláskou.
Vymysli větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.Úkoly plň ústně.

 Matematika

Abaku – najdeš alespoň 8 příkladů?

8 3 2 4 2 8 3 4 6 2 8 2 4

 Čtení

Řekni si jazykolam:

333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech.

Podařilo se ti říct tento jazykolam několikrát za sebou bez zaváhání? Pak jsi šikulka! Usmívající se

Připomeň si písničku s jazykolamem:

https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk

Vyber si text podle sebe a procvič si své čtenářské dovednosti.

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=2#texty

ÚTERÝ - 16.5.

Příjemné vstávání milí školáčci jestlipak si vzpomínáte si na tuto písničku o Adámkovi? Můžete si ji zazpívat.
Školáčku náš,
copak děláš?
Děti jdou do školy,
ty ještě v posteli,
na nic nedbáš, na nic nedbáš.

https://www.youtube.com/watch?v=ocyaoEhrtic

Doufám, že vy jste už všichni vyskočili z postýlek a těšíte se na naši školičku. Tak rychle, jdeme na to!

Matematika
Trénuj násobilku 3. Moc se ti to vyplatí, ve 3. třídě se to ukáže.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm

Dnes budeme v online školičce trénovat násobilku 5.Zopakovat si ji můžeš na tomto odkazu.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nazorna-nasobilka-5/ pocitame.html

Abychom nezapomněli na geometrii, dnes nás čeká poslední geometrický úkol. Doufám, že to pro vás bude hračka! :-)

PS velký – str. 84/1, 2, 3 - pracuj podle zadání

Český jazyk
Tento úkol ti připomene 1. třídu. Jestlipak tento úkol zvládneš ve 2.třídě? 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/vl_jmena1.htm

PS hnědý – str. 20/2, 3 – podtrhni zeleně všechna vlastní jména.

PS hnědý – str. 21/1

Prvouka
Jenom mrkni třikrát na nebe, a je tady léto... Co všechno víš o létu? 

PS -  str. 67 – pracuj podle zadání.

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/serad-mesice-v-roce


A to je dnes vše! Až se půjdeš ven proběhnout, zazpívej sluníčku nějakou veselou písničku! :-)

 

PONDĚLÍ - 15.6. 

Český jazyk
Procvičuj psaní i/y hrou:
https://www.umimecesky.cz/strilecka-mekke-a-tvrde-souhlasky?source=explicitMapGlobal

PS hnědý – str. 30/3, 31/3 - v každém cvičení podtrhni zelenou pastelkou 5 podstatných jmen

Matematika
PS velký -  str. 62 – pracuj podle zadání.

Procvičuj a zdokonaluj se v násobilce 3:
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-3

Čtení
Jakpak jste se na dnešek vyspinkali? Zdálo se vám něco pěkného? Dnes vás čeká pohodový příběh o dvou kamarádech, kteří se jmenují Kvak a Žbluňk. Co myslíte, která zvířátka by se tak mohla jmenovat?
Čítanka -  str. 140, 141 – Sen
Pozorně si přečti text a postupně odpovídej na otázky v textu.
Pokud budeš chtít, namaluj, co pěkného se zdálo tobě..

Přeji vám krásný sluníčkový den!


Učebnice

Učebnice

Milí rodiče!
V pátek 19. 6. od 9.00 do 11.00
 budu ve vestibulu školy vybírat učebnice - z českého jazyka, anglického jazyka, prvouky, čítanku a pracovní sešity -  z matematiky 2.díl, písanku, malý modrý a hnědý PS do Čj, m
alý růžový PS do M a sešity z Čj a M. Prosím, abyste mi učebnice i sešity přinesli zabalené v igelitovém sáčku nebo v igelitce do vestibulu školy. Stačí, když mě opět prozvoníte. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, telefonicky se domluvíme na náhradním. Moc děkuji za spolupráci.

Prosím, abyste učebnice společně s dětmi ještě jednou zkontrolovali, podepsali v tabulkách na posledních stránkách a opravili případné závady - vytržené listy a vazby, vygumovali doplněná cvičení apod. 
Prosím, přidejte k učebnicím a PS i složku s vypracovanými pracovními listy a úkoly. Děkuji!
Usmívající se

Můj sen...

Duha

Poslední školní týden - 22.6. - 26.6.

Poslední školní týden - 22.6. - 26.6.Krásné ráno , milé děti a rodiče! 
Školní rok utekl jak voda a my máme před sebou poslední pracovní týden. Čeká nás procvičování a opakování učiva, které jsme ve 2. třídě probrali. Trénovat a procvičovat budete na počítači a to na odkazech, se kterými jsme již pracovali. Každý den si vezměte svoji rozečtenou knihu a přečtěte alespoň jednu kapitolu. Nezapomeňte procvičovat násobilku, sčítání a odčítání do 100. Zítra vám upřesním termín, kdy se setkáme na poslední onli-ne hodině, abychom si popovídali o tom, na co se o prázdninách nejvíce  těšíte. Tak vidíte, čeká nás vlastně spíš odpočinkový týden a já už se moc těším na pátek, kdy se společně setkáme v naší třídě a rozdáme si vysvědčení. Vašim rodičům jsem poslala informace k tomuto dni, prosím všechny, aby mi do pondělí odpověděli.
Mějte se sluníčkově!
 Úžasný
 
Pohádky z pařezové chaloupky

Obrázků: 1-4 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Víkendový diamantíkový úkol - 13.6.

Víkendový diamantíkový úkol - 13.6.Sluníčkové ráno, milé děti, čeká nás poslední víkendový diamantíkový úkol.Vybrala jsem pro vás jednoduché obrázkové hádanky. Odpovědi s řešením mi pošlete do pondělí, abychom si  je mohli v úterý vyhodnotit. Přeji vám krásný víkend bez mráčků a bouřek. Těším se na vás v pondělí.Mrkající

Deštník pro mého hrdinu

Obrázků: 1-5 z celkem: 17    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly - 8.6. - 12.6.

Domácí úkoly - 8.6. - 12.6.

Vítejte v naší školičce, milí druháčci. Jak jste si užili víkend? Odpočinuli jste si? Četli jste si nějakou zajímavou knihu? Trénovali jste násobilku? V úterý mi prozradíte, jakého času jste dosáhli. A nezapomeňte mi poslat diamantíkový úkol, v úterý si řekneme správné řešení. 
 
Za sebou máme  jeden z posledních víkendů tohoto školního roku. Proto vám chci připomenout, že budeme vybírat učebnice. Je tedy potřeba, abyste je dali do pořádku. Poproste rodiče o spolupráci a pomoc. Učebnice s rodiči prohlédněte, slepte a opravte. V průběhu tohoto týdne vám napíšu, kdy mi učebnice přinesete do
školy.

PÁTEK - 12.6.
Vstávat a cvičit! Poznáte pohádku, ve které dva králíci začínají svůj den právě touto hláškou? I vy se protáhněte a zacvičte si, ať vám jde práce i učení co nejlépe. 
Milé děti, mám moc hezký pocit ze včerejší výuky, byly jste moc šikovné, snažily jste se pracovat co nejlépe a je vidět, že se na naši školičku vzorně připravujete. Musím pochválit i děti z odpolední online výuky, i vy jste udělaly velký kus práce.Úžasný

Český jazyk 
Zahrej si na stopovanou v abecedě - hraješ s maminkou, sourozencem... Začni říkat abecedu, maminka tě zastaví slovem STOP, na dané písmenko vymýšlíte co nejvíce podstatných jmen.
PS hnědý – str. 28/3, 29/3
PS velký – str. 54 – pracuj podle zadání

Matematika
Vymysli 10 příkladů násobení a dělení 2, 3.Maminka kontroluje, zda je máš správně vypočítané.

PS velký -  str. 54 - pracuj podle zadání

PS růžový - str. 39 - 1. cvičení

Na  úterý si připravte kartičky s násobky 5 a papírové pětikoruny na znázornění.

 Čtení
Vezmi si svoji rozečtenou knihu, najdi si příjemné místečko, pohodlně se usaď a můžeš se pustit do čtení. Maminka ti změří čas četby - 15 minut. Povyprávěj mamince, o čem byl příběh, co tě v něm zaujalo, co se ti na hrdinovi líbilo, co bys chtěl, aby bylo jinak...
Kdo bude chtít, může doplnit text ilustrací.

Pokud svítí sluníčko, určitě už na vás volá. Krásný den, přeji všem!

ČTVRTEK - 11.6.
Přeji usměvavý den, milí školáčci, jak jste se vyspinkali? Spali jste jako dudci? Zdálo se vám něco hezkého? Teď už jsme všichni vzhůru a čeká nás dnešní učení -  ,,Komu se nelení, tomu se zelení". :-)

Český jazyk
Pohádkám už jsme se věnovali v naší školičce opravdu hodně. Dnes nás čeká další známá  ,,O Smolíčkovi".
Prohlédni si obrázky v učebnici a zkus ji vyprávět podle obrázkové osnovy. Nezapomeň odpovědět na otázky v zeleném rámečku.
Uč -  str. 80 - práce s pohádkou
Poslechni si pohádku na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=DSK3Ki7Pj1c

PS malý hnědý –  str. 23/3  a str. 24/3 
                  
Matematika
Dnes jsem si pro vás nachystala matematickou hádanku. Najdeš správné řešení?

Jedno vajíčko vaříme 6 minut. Jak dlouho budeme vařit 3 vajíčka?
Odpověď napiš do PS velkého na str. 53 nahoru.

PS velký – str. 53/5 – 9, u cvičení 1- 4 napiš do volného místa pouze příklad a výsledek

 PS malý růžový – str. 18 - úkol b

Prvouka, čtení

Už se těšíš na prázdniny?

 Zopakuj si letní měsíce, vyprávěj, na co se v létě nejvíc těšíš.Co tě čeká o prázdninách?

Uč - str. 56 - prohlédni si obrázky a pročti text na této straně
PS -  str. 66 - zábavné řešení úkolů

Hurá, máš hotovo, čeká tě zasloužené volno!Mrkající

STŘEDA - 10.6.
Přeji krásné ráno milé děti a rodiče, zase nám začíná dnešní školička, tak hurá do toho, půl je hotovo! :-)
Usmívající se 
Za včerejší online výuku si zasloužíte velikou pochvalu, mám z vás velikou radost, jste šikulky!

Český jazyk

 Uč - str. 78 - slovní druhy - seznam se se všemi slovními druhy v domečku, příští rok se jim budeme věnovat
 Úkol pro šikulky - nauč se je vyjmenovat zpaměti tak, jak jdou za sebou, příští rok se ti to bude moc hodit :-)

 Uč str. -  81/4 – 2 řádky napiš pečlivě a krasopisně do sešitu, nezapomeň si úkol zkontrolovat.

Matematika

Zopakuj si násobky 2, 3, 5, 10. Do sešitu napiš násobek, který v následující řadě chybí.

 0, 2, 12, 6, 8, 10, 4, 16, 18, 20

0, 3, 6, 21, 12, 15, 18, 9, 24, 30

50, 25, 40, 35, 30, 25, 45, 10, 5, 0

0, 4, 8, 12, 36, 20, 24, 32, 16, 40

100, 90, 20, 70, 60, 40, 30, 80, 10, 0

PS velký - str. 52 – pracuj podle zadání

Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka z 6. lekce – Summertime

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

Uč -  str. 56 - vyprávěj česky podle obrázkové osnovy, co dělá maminka a Daisy

 It´s my dress!                   To jsou moje šaty.

That´s right, Daisy!           To je správně.

It´s windy!                         Je větrno.

My dress is in the tree.     Moje šaty jsou na stromě.

PS - str. 47 – práce ve dvojici 
Popros rodiče, aby společně s tebou splnili úkol v pracovním sešitě na straně 47. Pozorně si prohlédni, co máte na sobě oblečeného a doplň do tabulky. Do sloupečku s názvem ,,Me“ zapíšeš oblečení, které máš na sobě ty (fajfka = ano, křížek = ne). Do sloupečku s názvem ,,My friend“ zapíšeš oblečení, které má na sobě mamka, taťka nebo třeba některý ze sourozenců.
Než zapíšeš odpověď do tabulky, nezapomeň se postupně na všechny části oblečení zeptat.
,,Are you wearing a T-shirt?“
 PS -  str.51 – pracuj  podle zadání

 

ČTENÍ

 A opět se dneska trochu pobavíme se známými postavičkami Spejblem a Hurvínkem.

Čítanka - str. 137 – Smějeme se každý den se Spejblem a Hurvínkem  - přečti si celou stranu, tentokrát je plná vtipů a hádanek. Nezapomeň vtipy přečíst nebo říct mamince, určitě ji pobaví! :-)

Tak, a teď tě čeká sladká tečka, podívej se na zajímavý příběh z léta.

 https://www.youtube.com/watch?v=IDRVL

Mějte se krásně a užívejte si pěkný den!

ÚTERÝ - 9.6.

Tak rychle z postýlek, moje šikulky, čeká nás spousta práce. Vždyť už víme, že ,, Ranní ptáče dál doskáče!" Když si dopoledne vše stihnete udělat, odpoledne budete mít už volno. Tak jdeme na to, to stojí za to! :-)

Matematika

Na začátku matematiky si nezapomeň zopakovat násobky 2, 3, 4, 5 a 10.
Poznal jsi  společné násobky 2 a 3? Určitě to nebylo těžké, stačí násobky 2 a 3 dobře znát. A také jsme si je společně vyhledávali minulý týden v online hodině. Kdopak si je zapamatoval?

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 27,

Znovu přidávám odkaz na trénování rychlosti násobilky.

Procvičuj násobení a  dělení 2, můžeš si dát soutěž s maminkou, babičkou...

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-2

Procvičuj násobení 3:
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3

PS malý růžový – str. 21 - a, b

Český jazyk
Včera jste byli moc šikovní, už poznáte, co jsou podstatná jména, vlastní jména, jak je správně píšeme.

Zopakuj si podstatná jména a vlastní jména na těchto odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg&t=36s

Uč -  str. 89/3 - do sešitu
Rozlišuj vlastní jména, popros maminku, aby mi tento úkol poslala. Buďte  pečliví, dbejte na úpravu.

PS hnědý – str. 28/2, 29/2

Prvouka

Odpovídej na otázky:
Co je dnes za den? Jaké je datum? Který je měsíc? Kolikátý je v kalendářním roce? Kolikátý ve školním roce? Jaké je roční období? Kdy začíná léto? Vyjmenuj dny v týdnu.

Pracuj s těmito odkazy:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_okoliobydli1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto.htm

 

Pracovní činnosti

Pomoz mamince s péčí o květiny. Můžeš jim otřít listy od prachu, nakypřit půdu nebo je zalít. Můžete pomoci i na zahrádkách, rostlinky budou moc rády! :-)  A rodiče také! :-))
Přeji vám krásný zbytek dne! :-)

 PONDĚLÍ - 8.6.

Český jazyk
Dnes jsme si společně zopakovali, co jsou podstatná jména a vlastní jméma. 

Do sešitu napiš jména členů rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče – 6 - 8 jmen).

Na další řádek seřaď jména podle abecedy.

Co mají tato jména společného?
 

Uč str. 79 - pročti si rámeček i 1.úkol

 

Matematika

Zopakuj si násobky 2, 3.

Vyhledej a zapiš do sešitu jejich společné násobky jsou 4. Na pomoc si můžeš vzít kartičky s násobky.

PS velký – str. 51 - pracuj podle zadání

PS růžový – str. 38/9, 10 - nezapomeň, že závorky počítáme nejdříve

Čtení
Dnes nás čeká humorný příběh z Kocourkova, myslím si, že se vám bude líbit. Třeba si budete chtít knihu vypůjčit z knihovny a přečíst si všechny příběhy.

Čítanka str. 138 a 139 - ,,Jak Kocourkovští nejprve těžce a potom lehce dopravovali klády z kopce“

 

Článek si přečti  alespoň dvakrát.

 • odpověz na otázky pod textem
 • zkus si vybrat jeden jazykolam a několikrát si ho přeříkej bez chybiček a zaváhání

Tak u této písničky jsem se fakt pobavila a hodně zasmála. Pokud zvládneš, můžeš si ji zazpívat:

https://www.youtube.com/watch?v=olL-uToqtLk

Písanka  str. 26 – pracuj podle zadání.

Do řádku  Docvičuj - napiš slovo nadřazené ke slovům z tužky.

Pro šikulky-  dopiš další slova souřadná.

Tak, a máme hotovo! Zítra se uvidíme  v matematice. Mějte se krásně! :-)

Víkendový diamantíkový úkol - 6.6.

Víkendový diamantíkový úkol - 6.6.Krásné ráno, milé děti, už by to nebyl správný víkend bez hádanky. Ta dnešní není moc  těžká, hlavně  dávejte pozor na matematická pravidla a znaménka. Je to předposlední víkendový diamantíkový úkol, tak doufám, že se do řešení pustí většina z vás. Výsledky mi zašlete do pondělí, v úterý si ukážeme správné řešení. Přeji klidný a veselý víkend! :-)

Domácí úkoly - 1.6. - 5.6.

Domácí úkoly - 1.6. - 5.6.1.června - Mezinárodní den dětí
Milé  děti, k dnešnímu svátku vám přeji jen to nejlepší, hlavně, abyste byly zdravé, šťastné   a měly co nejvíce důvodů k úsměvu na tváři!
Dnes tento den oslavíme nejen v online výuce, ale i zábavným učením v naší školičce.
Doufám, že se nám dnešní den vydaří a sluníčko nás svými paprsky
pohladí.:-)

PÁTEK - 5.6. 
Hezký den, milé děti, zase je týden za námi a víkend před námi. Sluníčka si asi moc neužijeme, spíš budeme potřebovat deštník. A to nejen venku, ale i v dnešním učení. :-) Nezapomeňte si dokončit všechny úlohy a poslat diamantíkové úkoly.
Ještě jsem se chtěla vrátit ke  včerejší online výuce. Jsem moc ráda, že se zodpovědně chystáte na vyučování. Většina z vás si zaslouží pochvalu, pomůcky jste měly připravené, krásně jste se naučily básničku, ovládáte násobky 2 i 3 a je vidět, že si opakujete i slovíčka z Aj. Už se na vás zase moc těším!

Můžeš si procvičovat  učivo na těchto odkazech:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs

Český jazyk

V pokojíčku si vyber 8 věcí a krasopisně napiš do sešitu jejich názvy. Pečlivě si zkontroluj  pravopis. Slova seřaď správně podle abecedy na nový řádek.

Do sešitu napiš tuto větu:

O víkendu pojedeme vlakem na výlet.

Tuto větu změň na větu tázací, přací a rozkazovací.

Věty napiš do sešitu.

PS hnědý -  str. 24 - 1. a 2. cvičení
Psaní - str. 25

Matematika
Jak vám včera šlo měření podle starých jednotek délky? Co myslíte, nejsou naše současné jednotky pro práci lepší?
A teď trochu zábavného počítání!

Pracuj s řadou  ABAKU  čísel. Najdeš alespoň 8 příkladů? Příklady napiš do sešitu. Jeden z příkladů si vyber a vymysli k němu ústně slovní úlohu.

 

4 2 8 1 6 7 5 2 7 7 1 7

PS růžový – str.37 - cvičení  5, 7

PS růžový – str. 26 - cvičení 1, 2

Příprava na Matematického krále, Zmrzlíka, Lavinu...
Vyzkoušej si, jak jsi v násobilce rychlý:
Procvičuj násobení a  dělení 2:

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/nasobeni-2
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-2

Procvičuj násobení 3:
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-nasobilky-3

Čtení

Práce s rozečtenou knihou.

Vezmi si svoji rozečtenou knihu a najdi si místo, kde ti bude dobře. Popros maminku o změření 15 minut  četby. 
Tvým dnešním  úkolem je nakreslit pro hlavního hrdinu velký deštník, protože nás zřejmě čeká několik děštivých dnů. Váš hrdina by potřeboval poradit, jak trávit toto deštivé období, co by mohl dělat  při deštivém počasí. Pokus se napsat co nejvíce slov nebo slovních spojení. Můžeš psát perem, pastelkou, fixou, střídat psací potřeby i písmo. Pracovní list si zase založ do desek.
Popros maminku, aby tvůj deštník  vyfotila  a poslala mi ho. Moc se těším na vaše práce.

A dnes máme hotovo! Užij si krásný víkend, odpočiň si a nezapomeň aspoň trochu sportovat. Moc se těším na naši pondělní školičku!

 ČTVRTEK  - 4.6.

Tak rychle z postýlek, milé děti, je čtvrtek a čeká nás naše školička! :-)

Český jazyk

Jejda, děti, copak se to stalo této větě? Je celá popletená. Tak rychle dej vše do pořádku!

kdiž se bob a bobek probudili prvniho dne na loúce, do zpjevu jím rozhodne nedylo! 

Větu přepiš s chybami do sešitu. Červenou pastelkou si oprav všechny chyby. Na nový řádek větu přepiš správně.

  • Poznáš, z jaké pohádky je věta?
  • Za větu napiš tiskacím písmenem zkratku, o jakou větu se jedná.
  • Z věty vypiš vlastní jména.
  • Podtrhni zelenou pastelkou slovo se slabikotvornou souhláskou.
 • Podtrhni  oranžovou pastelkou slova, která se jinak čtou a jinak píší. ( ve větě je dokonce 6 takových slov )
  Vymysli pokračování tohoto krátkého příběhu. Každý vymyslí aspoň 2 věty, kdo bude chtít, může napsat vět více.

Za odměnu se můžeš podívat na pohádku:

https://www.youtube.com/results?search_query=bob+a+bobek+kralici+z+klobouku

 

Matematika

Připomeň si a zopakuj jednotky délky:
metr - m, milimetr - mm, centimetr - cm, decimetr - dm, kilometr - km

PS velký str. 73/1, 2, 4, 5 -  pozorně si pročti

PS velký str. 73/3 – změř a zapiš délku dvou různých předmětů ve vašem pokojíčku

Např. PS velký, delší strana – 1 loket, 2 pídě, 16 palců…

Porovnávejte s rodiči – u koho by bylo výhodnější nakupovat látky podle starých jednotek délky? Proč?

 Prvouka, čtení

Těšíte se už na léto? Já moc, ale přece jenom mám nejraději jaro. To už se s námi pomalu loučí...

Zopakuj si na tomto odkaze učivo o jaru:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/8opakovani.htm

Krásný den a nezapomeň, že tvůj úsměv na tváři, celý den prozáří!


STŘEDA - 3.5.
Druháčci, hola, hola, naše školička volá! :-)
Přeji příjemné vstávání, milí školáčci, doufám, že jste se dobře vyspali, jste odpočatí a těšíte se na naši školičku. Včera jste byli moc šikovní, udělali jste velký kus práce, mám velikou radost, jak vám to pěkně jde. Nezapomeňte si na zítřejší online učení připravit kartičky s násobky 3 a papírové jednokoruny.


Český jazyk

Do sešitu  přepiš pouze řádek, který je bez chyby:

 1. čtyři, tři, pjet, jedna, třináct

 2. úská, široká, dlouhá, vesela, pěkná

 3. měnit, dělit, násobit, počýtat, pracovat

 4. postel, židle, pohovka, skříň, knihovna

 

Dále pracuj podle pokynů:

 • ke slovům v sešitě napiš slovo nadřazené

 • vymysli a dopiš další 2  slova souřadná

 • Úkol pro šikulky:
  V tomto řádku jsou názvy věcí. Jak jim v českém jazyce říkáme? Vzpomeň si na včerejší video.

Učebnice - str. 76 - 2. cvičení - ústně
PS hnědý – str. 3 - 3. cvičení

 

Matematika

Zopakuj si  násobky 2, 3, 5, 10. Nezapomínej na 0. Umíš je opravdu, jako když bičem mrská?
Vypočítej řetízkové příklady, do sešitu z M napiš pouze výsledky:

2 + 2 + 9 + 10 – 15 + 7 + 5 =

40 – 30 = ____ . 2 = _____ - 4 = _____ : 2 = _____ : 2 = _____ . 10 = ______

Dnes se pustíme do násobilky 3. Nejprve si  v PS zopakuj násobky 3, pak už si vyzkoušej i příklady.

PS velký – str. 50 – pracuj podle zadání

 

Anglický jazyk

Zopakujte si slovíčka z 6. lekce – Summertime

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

 

Učebnice str. 54 -  vyprávěj česky, co dělá Spike a Ruby

Are you wearing a T-shirt?    Máš oblečené tričko?

Have another turn.                Můžeš házet znovu.

My turn!                                 Hážu já!

A teď nás čeká zábavný úkol. Popros někoho z rodičů nebo sourozenců a zahrajte si hru. K této hře potřebuješ kostku na hraní a dvě figurky. Hodíš kostkou, posuneš figurku na dané políčko a spoluhráč se tě  zeptá (anglicky - Are you wearing a T-shirt?) , jestli máš  oblečené to, co je na políčku - triko, svetr… Pokud ano - yes, hraješ dále, když ne - no, hraje spoluhráč. Hrajete tak dlouho, až je někdo se svojí figurkou v cíli.
Ten je samozřejmě vítěz!


PS - str. 45 
Poznáš, jaké barvy oblečení  má postavička na obrázku?
- doplň správně slovíčka a obrázek podle zadání vybarvi

 Čtení

Čteme si a hrajeme si...
Dnes nás čeká známá pohádka ,,Tři malá  prasátka". Pohádku si v klidu přečti, a pak si vyzkoušej svoje čtenářské dovednosti. Pokud tě tato práce baví, přečti si i jiné pohádky.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed68414e609c

Přeji vám krásný zbytek dne!

ÚTERÝ - 2.6.
Krásné ráno, milé děti, tak jak jste si užily včerejší den? Je vidět, že vás má sluníčko moc rádo, usmívalo se na vás celý den.  A jak se vám líbila pohádka s Křemílkem a Vochomůrkou? I dnes se k pohádkovým postavičkám vrátíme. Tak a teď už se vrhneme na naši školičku!

Matematika

Zopakuj si násobky 2, 3, 5, 10. Víš co to znamená  - umět je, jako když bičem mrská? Zítra nám to někdo předvede.

PS velký - str. 49 - pracuj podle zadání

 Online výuka - PS velký str. 47
                       - násobky 3, násobilka 2

Český jazyk
A  teď se vrátíme ke včerejšímu dni, který jsme oslavili pohádkami.  Nezapomeň na pravidla psaní vlastních jmen - jména osob, zvířat...Piš krásně do sešitu.

Dopiš dvojice a správně doplň  věty:

Bob a _________________      jsou  třeťáci.

Mach a ________________      se práce nebojí.

Pat a __________________     mají psa Žaryka.

Spejbl a ________________     si umyli podlahu.

Pejsek a _______________      bydlí v klobouku.

Dnes si připomeneme podstatná jména. Ve škole jsme si o nich povídali. Jsou to názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů

Podívejte se na video, kde paní učitelka vysvětluje, co jsou podstatná jména:

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM

PS malý hnědý – str. 27/2

Podtrhni modře 5 podstatných jmen.

Podtrhni zeleně slovo protikladné ke slovům  škaredý, široká, vysoká.

Procvičuj si druhy vět na tomto odkazu:

 https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed5637dd9338

Prvouka
Ještě jsme si dneska nezazpívali, tuto písničku budeme za chvíli potřebovat při plnění úkolů.
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww


Pomalu nám končí jaro,brzy nám začne léto. Víte, kdyto kalendářně bude?

Zopakujte si měsíce v roce, měsíce jednotlivých ročních období, kolik dní trvají jednotlivé měsíce (pěsti), dny v týdnu, pracovní týden, víkend...

Učebnice str. 40 - 41 -  pracuj podle zadání

PS - str. 65 - pracuj podle zadání

 

Pracovní činnosti
Ve čtvrtek budeme pracovat s  násobky 3, vyrob si  kartičky a pěkně viditelně napiš fixou násobky 3. Také budeme potřebovat  10 papírových ,,jednokorun" . Mějte se krásně a nezapomeňte si přečíst pohádku nebo nějaký příběh.

 

 PONDĚLÍ - 1.6.

Český jazyk, matematika, čtení, prvouka, výtvarná výchova

Dnešní den  si společně  oslavíme pohádkou. Vezmi si čisté papíry a všechny písemné úkoly budeš plnit na papír.Poznáš, kdo nás dnes bude při učení provázet?

 Červená se muchomůrka,
  
letí motýlek.
  
Sedává tu Vochomůrka, 
   vedle Křemílek.“

 Co víš o těchto dvou postavičkách?

 Podívej se na krásnou pohádku.

https://www.youtube.com/watch?v=DlAys2EbUxc

Které pohádkové postavy v pohádce vystupovali? Na papír napiš jejich jména.
Napadají tě další dvojice pohádkových postav?  
Vzpomeň si aspoň na 5 dvojic - párů - např. Mach a Šebestová ...

V pohádce jste slyšeli  tato slova, dokážeš vysvětlit jejich význam? Tento úkol splň ústně.

fofrovat, křepelka, hledali pět peněz, louskat, neprodleně, vejkruty

 Pro zajímavost se podívej na tato videa:

Chov křepelek:

https://www.youtube.com/watch?v=WbSbOWYkSpQ

Zvuk křepelek:

<

Víkendový diamantíkový úkol - 30.5.

Víkendový diamantíkový úkol - 30.5.Krásné sobotní ráno, milí školáčci, už se těšíte na matematický rébus? Tento mi pro vás poslala Rostíkova maminka, mně se moc líbil a hned jsem si ho vyzkoušela. Místo sirek si můžeš vzít  na pomoc pastelky, párátka, špejle... Tvým úkolem je přesunout 2 sirky tak, aby byl příklad správně. Číslice se skládají pouze z rovných -  vodorovných čar, ne ze šikmých. Popros maminku, aby vyřešený úkol vyfotila a poslala mi ho. Tak s chutí do toho! :-)


Pokud si chceš vyzkoušet ještě jeden podobný rébus, čti pečlivě zadání a pusť se do řešení!

V přírodě je krásně

Obrázků: 1-6 z celkem: 27    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čím budu?

Obrázků: 1-6 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Dášeňka čili život štěněte

Obrázků: 1-4 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Prvouka

Obrázků: 1-3 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Úkol z geometrie

Obrázků: 1-6 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

DOMÁCÍ ÚKOLY - od 25.5. - 29.5.

DOMÁCÍ ÚKOLY - od 25.5. - 29.5.Krásné sluníčkové ráno, milí školáčci, opět nám začíná nový školní týden a  vlastně poslední květnový týden. Dnes nás čeká společné učení, už se na vás moc  těším. Nezapomeňte se nachystat na Čj a pohlídat si, kdy začíná vaše skupinka. S některými z vás se neuvidíme, protože začnete chodit do školy. Já se ovšem s vámi chci vídat i nadále, proto si během týdne domluvíme nějaký  společný termín na  setkání v online výuce tak, aby vám to vyhovovalo. Také chci, milé děti,  moc poděkovat vašim rodičům, ve třídě mi nezůstal ani jeden kufřík s košíkem. Jste opravdu vzorní! Oblečení a přezůvky, které zůstaly v naší šatně, uschovám ve třídě a až budete ve škole, tak si to odnesete. Ale teď už  honem do práce, tento týden bychom mohli každý den začínat touto krásnou písničkou. Souhlasíte?
https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw


PÁTEK - 29.5. 
Krásné páteční ráno, milé dětičky, zase nám to tak rychle uteklo a čeká nás poslední květnový víkend. Musím vás moc pochválit za včerejší společné učení, udělaly jste velký kus práce, šlo vám to moc dobře. Za včerejší školičku si zasloužíte diamantík. Také chci poděkovat rodičům, kteří se s vámi vzorně připravují a pravidelně posílají vaše práce. Určitě platí ,,Komu se nelení, tomu se zelení." Zkus toto přísloví vysvětlit mamince.Ani my nebudeme lenošní a vrhneme se na učení! :-) 

Český jazyk
Nezapomeň začít písničkou z tohoto týdne! Vždyť s úsměvem jde všechno líp!

Najdeš všechny chyby? 

ptacy mají křýdla a ťelo pokrite perým!

Větu přepiš s chybami do sešitu.
Oprav chyby červenou ořezanou pastelkou.
Přepiš větu správně na další řádek.Snaž se bez přepisů a škrtanců.

PS hnědý – str. 6 - 3. cvičení
Uč - str. 75 - 4. cvičení - ústně

 Matematika

Vymysli 10 příkladů na násobení a dělení 2 a vyzkoušej z násobilky maminku. Maminka schválně občas chybuje a ty musíš špatný výsledek odhalit.

Rozhlédni se po místnosti a spočítej – květináče, pastelky,panenky, autíčka, plyšáky, obrázky... 

PS velký  – str. 46 – pracuj podle zadání, k 1. a 2. úkolu napiš příklad s výpočtem 

Násobilku trénuj na odkazu:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

 Čtení

Vezmi si svoji knihu a přečti si aspoň 1 kapitolu. Nezapomeň si najít takové místo ke čtení, kde ti bude dobře. Čtení by mělo trvat asi 15 minut. Pověz rodičům, co se ti v příběhu nejvíc líbilo.

Úkol pro dobrovolníky - kdo rád maluje:
Namaluj obrázek, který se hodí k tomuto příběhu.

 Užijte si krásný víkend společně s rodinou!

 ČTVRTEK - 28.5.


Dobré ráno, milé děti už jste si zazpívaly? Ještě ne? Tak rychle do toho, ať máte celý den veselou náladu. Mám pro vás nachystanou další krásnou písničku, tentokrát o jednom koťátku, co spalo v botě...
Dnešní den bude hlavně o zvířátkách.

https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o

Český jazyk

Nejprve si pozorně přečti tato slova:

kotě, štěně, jehně, house, kůzle, kachně, tele, sele, kuře, holoubě

- seřaď slova podle abecedy a pečlivě přepiš do sešitu

- vyber si tři mláďata a vymysli jim pěkné jméno, napiš do sešitu - např. štěně Ben,...

- utvoř větu přací s jedním mládětem - řekni ji mamince

 PS malý hnědý – str. 26 - 2. cvičení

Písanka -  str. 28, 29 – vypracuj podle zadání, nezapomeň na pořádek na stole, správné sezení, držení pera, sklon sešitu...

 

Matematika
Už jsme dlouho nerýsovali. Dnes si trochu pohrajeme s naší fantazií.Ale nejprve si zopakuj, jaké máme geometrické tvary. Rozhlédni se po místnosti a najdi předměty ve tvaru kruhu, čtverce...

Narýsuj fantastickou postavu  složenou z různých geometrických tvarů. Než začneš, pořádně si rozmysli, co chceš rýsovat. Ukliď si pracovní místo, rýsuj pečlivě podle pravítka, ořezanou tužkou č. 3, negumuj.Obrázek nevybarvuj. Těším se na vaše práce.

Spočítej, kolik jednotlivých geometrických tvarů jsi využil.

Zapiš na jiný papír - ne do rýsování - například 9 trojúhelníků, 2 obdélníky…

Úkol pro dobrovolníky - pokud tě tato práce bavila,narýsuj neobvyklého živočicha, opět zapoj svoji fantazii

 Prvouka, čtení

Vydej se s dětmi za hospodářskými zvířátky a zopakuj si, co o nich víš.
https://www.youtube.com/watch?v=DfXL7DIHjNs

A jestlipak poznáš zvířata podle zvuků, které vydávají? Vyzkoušej si to.
https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

A teď už si vezmi učebnici, přečti si a  zopakuj učivo o domácích ptácích.

 Prvouka - učebnice str. 54, 55   
 PS z prvouky -   str. 62, 64 pracuj podle zadání

A teď mám pro vás malou odměnu, takovou milou tečku na konec. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=ocDI8D2qRj4
Tak jakpak se vám to líbilo? 

Přeji vám -  jenom úsměv na tváři, žádné slzy v polštáři! :-)

STŘEDA - 27.5.
Krásný dobrý den, milí školáčci, tak rychle z postýlek, čeká nás naše školička.! Včera jste byli moc šikovní, měla jsem z vás velikou radost. Kéž by nám to tak dobře šlo i zítra. 

Český jazyk

Doplň vhodná slova do rozepsaných vět. Každou větu piš na 1 řádek, bude to pro tebe přehlednější. Použij slova z nápovědy.

Ovce žije ve ____________.

Malé kotě spí v ____________.

Pes se schoval v____________.

Králík poskakuje v ___________.

Nápověda: chlév, králíkárna, bota, bouda.

Pracuj podle pokynů:

Zeleně zakroužkuj slabiky, které se jinak píší a jinak vyslovují.

Urči druh vět - napiš za věty - O, R, T, P

Kolik slov mají věty? Napiš za věty.

Podtrhni modře slovo obsahující dvojhlásku.

 

PS hnědý - str. 23 - 1. cvičení

 Dál si můžeš český jazyk procvičovat na tomto odkaze:

https://www.gramar.in/cs

Matematika

Pracuj s řadou ABAKU čísel. Příklady zapiš do jednoho sloupečku do sešitu. Najdeš všech 8 příkladů?

 5 6 2 1 2 2 4 1 8 2 4

 PS velký - str. 45pracuj podle zadání

Zopakuj si násobky 3 vzestupně i sestupně -  ústně.

Procvičuj násobení i dělení 2. Zítra si vyzkoušíme společně.

Podívej se na video, které ti s dělením pomůže a ještě si zamlsáš.:-)

https://www.youtube.com/watch?v=sP2J2ZrcvRQ 

 Anglický jazyk

Zopakuj si slovíčka z 6. lekce – Summertime

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_06?cc=cz&selLanguage=cs

PS - str.44 - doplň správně podle čísel

Poslechni si písničku:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/?cc=cz&selLanguage=cs

 Uč -  str. 52 – prohlédni si obrázky, vyprávěj příběh svými slovy. Příběh si poslechni na odkazu:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs

 

Čtení

Čítanka -  str. 143 – Čím budu?  - vyber si jednu říkanku a nauč se ji zpaměti
Příští týden v online hodině si vás vyzkouším.
Pod říkankami jsou lidová přísloví. Zkus mamince v
ysvětlit jejich význam.

Poslali jste mi moc pěkné obrázky k tomuto tématu, prohlédněte si je a zkuste uhodnout, kdo z vašich kamarádů je na obrázku a čím by chtěl být.

Nezapomeň si zazpívat - Když se zamiluje kůň...
Přeji krásný den! :-)

 

 ÚTERÝ - 26.5

Krásné ráno milí školáčci, nezapomeňte si zazpívat, bude se vám lépe pracovat. A také platí ,,S úsměvem jde všechno lépe!" Tak, a teď už s chutí do práce. :-)


Matematika

Vymysli a napiš do sešitu takové příklady, aby v prvním sloupečku byly příklady, jejichž součet je 61 a ve druhém sloupečku příklady, jejichž rozdíl je 59. V každém sloupečku bude 5 příkladů.

PS velký- str. 44 - celá, pracuj podle pokynů

 Zopakuj si násobilku 2.

Český jazyk

Přečti si slova a pečlivě je přepiš do sešitu v tomto pořadí:

ovce, slepice, kráva, kuře, prase, krocan, tele, husa

Dále pracuj podle pokynů:

 1. seřaď slova podle abecedy – piš vedle sebe do sešitu

 2. modře podtrhni všechny ptáky

 3. zeleně podtrhni všechna mláďata

 4. červeně podtrhni slovo, ve kterém je párová souhláska

 5. žlutě zakroužkuj slovo s největším počtem slabik

PS hnědý - str. 25 - cv.3

                - str. 26 - cv.3

Více si můžeš abecedu procvičit na tomto odkaze:

 

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm Prvouka

Vymýšlej si s rodiči hádanky, například:

Je to pták, žije na dvoře, chováme ho pro vajíčka a maso...

Povídej si s rodiči o zvířatech, která chovají vaši prarodiče, teta, strýc, sousedi... - zopakuj si , co víš o hospodářských zvířatech

 • vyjmenuj některá hospodářská zvířata

 • pojmenuj členy zvířecích rodin

 • jaký je význam hospodářských zvířat, proč je lidé chovají

 • popiš stavbu těla - rozdíl mezi savci a ptáky

 Uč - str. 52, 53 - opakování a procvičování učiva

Nakresli na papír libovolné hospodářské zvíře, popiš části těla a napiš, jaký má člověk z chovu tohoto zvířete užitek. Těším se na vaše práce. :-)

 Přeji krásný den!

 PONDĚLÍ - 25.5.

Český jazyk

Zopakuj si druhy vět.
Procvičuj na odkaze:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec7aac293ee5

 • pravopis u, ú, ů

 • rozdělení hlásek

 • abeceda

 • psaní i/y

 PS hnědý - str. 4 -  cv.1

               - str.16 -  cv.1

Online výuka - PS modrý malý - str.24 - 3. sloupec
                        - uč. str. 74 - žlutý rámeček, 74 - 1. cvičení ústně

 Matematika

Pracuj s řadou čísel do sešitu - čísla piš do řádku s mezerkami na jeden prstík, další výsledky piš pod zadaná čísla.

59  63  82  37  46

1. Napiš číslo o 9 větší

2. Napiš číslo o 8 menší

3. Čísla seřaď vzestupně

 Zopakuj si řady násobků 2, 3, 5, 10 - vzestupně i sestupně, nezapomeň začínat a končit nulou

PS růžový - str. 36 -  cv.1. a 3.

Čtení + Výtvarná výchova

Čítanka str. 142 - Tři řemeslníci - pečlivě si článek aspoň 2x přečti, vyprávěj rodičům obsah textu svými slovy = reprodukce textu

Odpověz na otázku číslo 2 pod textem a nakresli obrázek, čím bys chtěl být. Popros maminku, aby obrázek vyfotila a poslala  mi ho.

Úkol pro dobrovolníky - vyřeš rébusy.

Prvouka bude zítra. Přeji krásný den!

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM
https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg
https://www.youtube.com/watch?v=5v-1Llek71w

Víkendový diamantíkový úkol - 23.5.

Víkendový diamantíkový úkol - 23.5.Krásný víkend, milé děti, máme tu další matematický rébus, který určitě promaže vaše závitky v hlavičce. Minule byl úkol náročnější, v úterý si při online výuce řekneme jeho řešení. Opět se těším na vaše odpovědi, doufám, že jich tentokrát bude více. A budu mít velikou radost, když to zkusí vyřešit i ti, kteří mi ještě žádný diamantíkový úkol neposlali.
Usmívající se

Milý hrdino, sem bych tě pozval...

Nezapomeňte mi obrázek poslat do neděle!

Obrázků: 1-5 z celkem: 24    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Semafor je jako strom s jablíčky...

Obrázků: 1-4 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly- 18.5.- 22.5.

Domácí úkoly- 18.5.- 22.5.

Krásné ráno, milí druháčci, máme před sebou předposlední květnový - májový týden a za sebou krásný sluníčkový víkend. No, a co nás čeká právě teď? Přece naše školička! Moc děkuji vašim rodičům za posílání fotografií vaší práce, potěšilo mě, kolik z vás vyřešilo diamantíkový úkol. Tentokrát byly rébusy těžké a asi jste se trošku zapotili, možná vám museli pomoci rodiče, ale to vůbec nevadí. 
Do neděle jste měli splnit úkol ze čtvrtka, namalovat  a poslat obrázek, kam byste pozvali hrdinu z knížky, co byste mu chtěli ukázat. Jsem ráda, že můžu pochválit většinu z vás, někteří jste si opravdu dali záležet. Bohužel 7 obrázků mi stále nedošlo...To mě moc mrzí, myslela jsem si, že vás tento úkol bude bavit. Ještě dnes máte  možnost, mi obrázek zaslat.Tak doufám, že vás budu moci tento týden jenom chválit.


Na online českého jazyka si nachystáte - malý hnědý PS, učebnici Čj, knihu, kterou čtete + knihy přečtené od jarních prázdnin, pokud je již nemáte, napište si  jejich název. Nezapomeňte na domácí mazlíčky.

PÁTEK - 22.5.
Krásné májové ráno, milí druháčci, máme tu poslední pracovní den v tomto týdnu a  čeká nás krásný sluníčkový víkend. Včera jste byli moc šikovní, pěkně jsem si s vámi dopoledne užila.Jsem ráda, že mám ve třídě tolik šikovných čtenářů. A moc mě těší, jak dobře se umíte postarat o své mazlíčky a jak o nich pěkně povídáte. Opět se uvidíme v pondělí, v neděli se podívejte na naše  stránky, kde budou bližší informace.

Český jazyk, čtení
Jestlipak si pamatujete, která kniha byla Magdičky nejoblíbenější? No jistě, Dášenka čili život štěněte od Karla Čapka. A dnes si přečtete ukázku z této knihy, která nás seznámí s životem Dášenky hned po narození.
Čítanka str.126,127 - aspoň dvakrát si přečti tento příběh o Dášence

1 .Najdi místo, kde je popsáno, jak vypadala po narození - hlasitě přečti.
2. Řekni svými slovy, co dokázala hned po narození.
3. Vysvětli, co je mateřská láska. 
4. Vymysli a napiš do sešitu 5 vět o Dášence.
5. Pod textem si vyber jedno povolání a splň úkol.

Procvičuj slova se slabikami dě, tě a ně.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-ě/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

Matematika
Jestlipak jste už spočítali, kolik je na obrázku motýlků? Tak honem do toho!
Zopakuj si násobky 2 ,3 ,5 a 10.
Čti pozorně, dva  řádky nejsou dobře. Najdi je a do sešitu z matematiky napiš správně.

 0, 4, 8, 12, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40

 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 0, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 21, 24, 27, 30

 PS velký - str. 33 -  rozděl si stranu na dvě části, počítej postupně, ne najednou

Užívej si sluníčka a přírody, vždyť jaro je tak krásné...ČTVRTEK - 21.5.
Dobrý den, milé děti, dnes nás čeká společné dopoledne, já už se moc těším nejen na vás, ale i na vaše mazlíčky. A taky na další vaše kamarády - knihy. Moc mě zajímá, kdo z vás je opravdový čtenář a  zaslouží si diamantík! A taky jsem zvědavá, jak nám půjdou párové souhlásky a slabiky dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě. Tak, a teď se pustíme do dalších úkolů. :-)

Český
jazyk
Přepiš větu do sešitu:
Jarní měsíc květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce.

Piš odpovědi pod sebe do sešitu:
1. Kolik slov má věta?
2. Z věty vypiš druhé  a předposlední slovo.
3. Zeleně podtrhni  slova dvojslabičná.
4. Urči druh věty.
5. Napiš další jarní měsíce.
6.Najdeš slovo mnohoznačné?

Dokončení z online výuky:
PS malý modrý - str.26 a 27 - dokončit 3. sloupce 

Matematika

Do sešitu piš pod sebe čísla:

1. Má 6 desítek a 7 jednotek.
2. Leží hned před číslem 50.
3. Leží hned za číslem 60.
4. Je větší než 75 a současně  menší než 85.
5. Na řádu desítek má stejnou číslici jako na řádu jednotek.
6. Nejmenší dvojciferné číslo.
7. Největší dvojciferné číslo.
8. Součet čísel 75, 20.
9. Rozdíl čísel 75, 20.

PS velký - str.43 - pracuj podle pokynů

Čtení, prvouka
Začneme známou písničkou.
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww

Dnes se znovu vrátíme k domácím - hospodářským zvířatům. Zopakuj si, co o nich víš, znovu si přečti o jejich významu v  učebnici prvouky na stranách 52 - 55. Potom už určitě zvládneš úkoly v PS prvouky na stranách - 60 - 61. Pokud si nebudeš jistý, můžeš si vzít na pomoc učebnici. 

Přeji krásný sluníčkový den, a nezapomeň se usmát na sluníčko!

STŘEDA - 20.5.
Sluníčkové ráno, milí školáčci, rychle z postýlek, čeká nás naše školička!

Český jazyk
Zopakuj si učivo a slabikách dě, tě, ně - učebnice str.73/8 - ústně
Znovu se podívej na video, zaměřené na toto učivo:
https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74

A teď tě čeká diktát. Správně se posaď, nezapomeň si uklidit svoje místo, vezmi si sešit a napiš dnešní datum - 20. května. Tak, a teď už  si pusť video a pracuj podle pokynů.
https://www.youtube.com/watch?v=B7gPPX72NZM

Matematika
PS velký - str. 42/1, 2, 3, 5,6 - příprava na dělení 
PS malý růžový - str. 28 - 1. a 2. cvičení

Dělit znamená, že určité množství budeme dělit - rozdělovat na stejné části  - hromádky. Pročti si pořádně zadání a postupně dokresluj třešně a kytičky. 
Podívej se na video, které ti pomůže k pochopení dělení.
https://www.youtube.com/watch?v=6b3BswxMfm0

 Anglický jazyk

 Summertime

 Blíží se léto a o něm se budeme v další lekci učit. A právě dnes se seznámíme s novou slovní zásobou. Ale nejdříve si zopakujeme učivo  z  předešlé lekce.

 PS  - str. 42 - obě cvičení nahoře

 PS  - str. 43 - celá - nezapomeň napsat správné názvy

 Uč -  str. 50 - 51  - prohlédni si obrázek a česky vyprávěj, co na obrázku vidíš

                                -  prohlédni si nová slovíčka, s rodiči si je přečti a přelož

 Vzpomínáte, některá slovíčka jsme se učili už v první třídě!

 https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04?cc=cz&selLanguage=cs

Zazpívej si písničku z 1. třídy.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs

Na odkaze si vyhledej Happy House 2 - 6.lekce, poslechni si slovíčka a písničku o létě, můžeš si zahrát i některé hry. 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en

Prvouka
Minulý týden jsme se vydali za poznáváním ptačího zpěvu, věřím, že se vám poslechové video líbilo. Poslala jsem ho i svému tatínkovi a ten si ho pustil několikrát.Určitě si vzpomínáte, že je myslivec a přírodu má moc rád. Dnes si vyzkoušej, jestli ptáčky poznáš a správně je pojmenuj.

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni1.htm

Včerejší den jste začínali veselou písničkou  od pánů Svěráka a Uhlíře - Krávy. Dnes nás čeká povídání o hospodářských zvířatech. Nejprve si s maminkou zopakuj to, co už znáš, povídej si o zvířatech, která chová vaše babička, teta, soused...Taky víme, že třeba Alešek má  k hospodářským zvířatům velmi blízko... Pamatuješ, proč tato zvířata chováme? Jaký užitek z nich máme? Umíš pojmenovat zvířecí rodiny?
Až teď si vezmi učebnici  a pečlivě si přečti stranu 52 až 55. Zítra ve čtení se k tomuto úkolu vrátíme a budeme pokračovat dál v pracovním sešitě.
Nyní si vyzkoušej svoje znalosti a poskládej obrázky - puzzle:

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/poznavame-hospodarska-zvirata/ucime-se-2.htm

Přeji krásné odpoledne a nezapomeňte zamávat sluníčku!


ÚTERÝ - 19.5.
Vítám vás děti, už se na vás moc těším při online výuce. A aby se nám celý den dobře pracovalo a vydržel nám úsměv na tváři, začneme hned známou písničkou.Usmívající se
https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

Tak, a teď se pustíme do dalších úkolů!

Český jazyk
Zopakuj si rozdělení hlásek.
Procvičuj slova se slabikami  dě, tě, ně:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm

PS velký - str. 35

Matematika
PS velký - str. 41 - cvičení  7,8,9

Dokončení z online výuky:
PS velký - str. 39 - cvičení 4,5

Čtení
Hned na začátku si rozhýbeme jazýček. Pětkrát za sebou řekni tento jazykolam:
Krtek se krčil za krtincem.

Poslechni  si písničku Metro pro krtky, pokud ji znáš, zazpívej si ji.
https://www.youtube.com/watch?v=Eh5d8-dCRwg

Přečti si text této písně v čítance na straně 118, ústně odpověz na otázky:
Kolik má slok?
Kdo ji napsal?
Přečti rýmy - najdeš je na konci veršů - řádků.
Odpověz na otázky pod textem.
Jak se říká kopečku, který dělá krtek?
Přečti si článek o krtkovi, který je dole na stránce.

Úkol pro dobrovolníky:
Lístečkový úkol - vyber si jedno povolání a splň úkol.

A teď už honem ven a nezapomeň pozdravovat sluníčko!


 STŘEDA - 18.5.

Český jazyk, matematika, čtení, prvouka, hudební výchova

K dnešnímu   plnění úkolů budeme potřebovat  čítanku, sešity z matematiky a českého jazyka, papíry, pastelky a pero. A také zapojíme  fantazii a představivost. Určitě využijeme vědomosti a znalosti z první třídy. Tak jdeme na to!Mrkající 

 V čítance na straně  120 máme velice pěkný  článek Oldřicha Sirovátky ,,Semafor“. Dnes s ním budeme pracovat a procvičíme si skoro všechny předměty, které ve škole máme.

Úkoly k článku plňte postupně, ať na některý nezapomenete. Vše si pak pečlivě zkontrolujte.

 1. Poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=l1tEkKYSdC8

 2. Pozorně si přečti článek Oldřicha Sirovátky ,,Semafor" na str. 120. Čti alespoň dvakrát.

 3. V článku se říká: ,,A chodí tu mnoho lidí.“ Napiš do sešitu z matematiky nejméně tři čísla, o kterých můžeme říct, že označují mnoho lidí - pracuj pouze s dvojcifernými čísly.

 4. Víš, kolik chodců by bylo na křižovatce, kdyby se psalo o ,,1 páru chodců“? Napiš jejich počet do sešitu z matematiky.  1 pár = 

 5. Vymysli pro naši křižovatku zajímavou slovní úlohu (ústně) s tímto příkladem: 
  41 - 6 = __. Pak pracuj do sešitu. Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď.

 6. Na křižovatkách jsou přechody pro chodce. Na té naší křižovatce přechází několik tříd. Děti jdou ve dvojicích, každá třída má jiný počet dvojic. Tvým úkolem je vypočítat, kolik je v jednotlivých třídách žáků. Výhodné bude pracovat s násobením. Příklady i s výsledky napiš do sešitu z matematiky.

  1.A  -  7 dvojic               2.A  -  9 dvojic              3.A  -  5 dvojic

  1.B  -  8 dvojic               2.B  -  10 dvojic            3.B  -  4 dvojice

 7. Vyhledej a napiš do sešitu větu tázací. 

 8. Napiš, k čemu malý vypravěč přirovnává semafor. ,,Semafor je jako………….“

 9. Do sešitu z českého jazyka vypiš:

  tři slova, ve kterých se po měkké souhlásce píše i/í 
  tři slova, ve kterých se píše po tvrdé souhlásce y/ý
  tři slova s párovou souhláskou, může být na konci nebo uprostřed
  tři slova dvojhláskou au a ou
  dvě slova se slabikotvorným r,l

Na papír nakresli  obrázek, který se hodí k tomuto příběhu.
Přečti si básničky na vedlejší straně - 121 a vyřeš rébusy.

Na odkaze Školákov si zopakuj dopravní značky.

 https://skolakov.eu/prvouka-2-trida

 A ještě něco na doplnění k dopravní výchově. Připomeňte si, jak správně a bezpečně přecházet vozovku.
https://www.youtube.com/watch?v=j2jacPZbuiw

Popros rodiče, aby tvoji práci vyfotili a zaslali mi fotografie. 
Přeji krásný zbytek dne!

Pro snadnější počítání

Pro snadnější počítání

Domácí úkoly - 11.5. - 15.5.

Domácí úkoly - 11.5. - 15.5.Slunečné květnové ráno, milé děti! Určitě jste si krásně užily teplý prodloužený víkend a odpočinuly jste si. A jak jste  oslavily svátek maminek? Líbila se mamince básnička? Jaká překvapení jste si pro ni nachystaly? To mi řeknete v úterý při online výuce. A co budete na hodinu potřebovat? PS velký i malý růžový do matematiky, sešit, penál a papírové dvojkoruny.

Prosím rodiče, kteří mi ještě nezaslali vyjádření k nástupu svého dítěte do školy od 25.5., aby tak co nejdříve učinili. Moc děkuji, I. Šlapáková

PÁTEK - 15.5.
A je tu pátek, milé děti, dnes nás čeká společná čeština v online výuce, to jsem zvědavá, jak nám to půjde. Dnes úkolů nebude mnoho a ani  nebudou těžké, vím, že jste šikulky a  že je budete  mít brzy splněné. O víkendu si určitě  dokončete to, co vám chybí. z předcházejících dnů. Tak jdeme na to!

Český jazyk
Psaní - str. 15pracuj podle zadání, dej si záležet na psaní, piš na linku

Dokončení z online výuky:
Řazení kartiček podle abecedy.

Matematika
Zopakuj si násobky 2,3,5,10.
Maminka ti dává příklady na násobilku 2.
Kolik je to kusů?    1 pár rukavic                        1PÁR  = 2KUSY
                              2 páry bot
                              4 páry ponožek

PS velký - str. 41 - cvičení 1. až 6., prohlédni si obrázky, co může být v páru

POZOR! 
Ukliď si prostor na stole, správně se posaď, rýsuj ořezanou tužkou č.3, správně přidržuj pravítko, negumuj. Vypracovaný list si ulož do desek.

Geometrie - na list rýsuj:
1. 3 čáry přímé, 3 lomené a 3 křivé
2. 3 přímky - pojmenuj - a,b,c
3. vyznač 3 body, pojmenuj je A,B,C


.Čtení
Vyber si příběh o přírodě, doplň odpovědi do pracovního listu.Pokud tě tento příběh zaujal, můžeš si přečíst  ještě  jiný příběh.
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=2

Přeji krásný slunečný víkend!

ČTVRTEK - 14.5.
Vítejte, milé děti, dnes jsme měli mít společné online vyučování, ale užijeme si společné dopoledne až zítra. Dnes nás čeká Čj, M, čtení a také budeme potřebovat nůžky a šikovné ručičky. Doufám, že vám to pěkně půjde a  budete brzy hotové.Tak jdeme na to!

Online výuka Čj - nachystejte si:
sešit s napsaným diktátem, penál,  malý modrý PS, malý hnědý PS, kartičky se slovy - ty si nachystáte dnes za domácí úkol

Český jazyk
PS malý hnědý - str.32 - 1. a 2. cvičení - zopakuj si psaní velkých písmen u vlastních jmen osob, měst, vesnic, pohoří ...
Na zítřejší výuku  budeš potřebovat 8 kartiček o rozměru 5x2 cm, proto popros maminku, aby ti pomohla s jejich přípravou. Napiš na ně  velkým tiskacím písmem tato slova:
TRASA, TRNKA, TRÁVA, TRPĚT, TRUP, TRDLO, TRČÍ, TRS
Nezapomeň si tato slova nachystat na zítřejší výuku!

Znovu  si  zopakuj  a poslechni si o slabikách 
dě, tě, ně, bě, pě, vě,.
https://www.youtube.com/watch?v=DYZMZz5Oa74

Matematika
Zopakuj si násobky 2, 3, 5 a 10. Podívej na toto video, které ti s násobilkou  určitě pomůže. 
https://www.youtube.com/watch?v=-goPBf7jj9g

Procvičuj si násobilku, na tomto videu ti poradí, jak na to.Kartičky si ukážeme v úterý při online výuce. 
https://www.youtube.com/watch?v=LPB7Pbkchiw
PS malý růžový - str. 25 - dopočítej stranu

Čtení
Vezmi si svoji knihu a přečti si aspoň 1 kapitolu. Nezapomeň si najít takové místo ke čtení, kde ti bude dobře. Vezmi si výkres a namaluj, kam bys hlavního hrdinu pozval, co bys mu chtěl ukázat  v místě, kde bydlíš, kam rád chodíš, co se ti líbí v našem městě... Popros maminku, aby obrázek vyfotila  a  fotky mi všichni pošlete do neděle, budu se na ně těšit.
Přeji krásný den, těším se na vás!

STŘEDA - 13.5.
Vítám vás, milí žáčci,  doufám, že jste se vyspinkali dorůžova.:-) Nezapomeňte se protáhnout, napít se,  nasnídat, vyčistit zoubky, umýt se a učesat...Kterou básničku vám to připomíná? Správně, tu z 1. třídy -  Žáček musí ráno vstát... Můžeš si ji zarecitovat.
Včera jsme stihli spoustu práce, musím vás pochválit a chci poděkovat i rodičům za to, jak vám pomáhají s vaší přípravou. Těším se na další setkání.
Další online výuka bude až v pátek ve stejnou dobu a budeme mít Čj.

Český jazyk
Zopakuj si abecedu, rozdělení hlásek.
Uč - str. 73 - cv.6,7 - ústně, slova souznačná - slova podobného, stejného významu
Psaní - str.30 - přepiš básničku, vyřeš rébusy, dbej na pečlivost a úpravu

Matematika
Zopakuj si násobky 2, 3, 5 a 10.
Zahrej si na schované číslo - maminka napíše číslo, ale ty ho nevidíš,dávej mamince otázky a zkus co nejdříve číslo uhodnout. Je to číslo dvojciferné, větší než 50, menší než 30...Nezapomeň, maminka odpovídá pouze ano nebo ne.
PS velký - str.31 - celá, pracuj podle zadání

Trénuj násobilku na tomto odkazu:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-nasobeni/hra1.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad1.htm

Anglický jazyk
Zopakuj si slovíčka z páté lekce, písničky a znovu si projdi příběhy, které k této lekci patří. 

PAMATUJ!      in the kitchen   -   v kuchyni

                         on the table      -   na stole

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

PS -  str. 41 - celá - pracuj podle zadání                                                                      

                     -  můžeš si obrázek vybarvit

Prvouka
PS - str. 63 -
zopakuj si ,co víš o ptácích, na pomoc si můžeš vzít učebnici str. 51
Někteří jste mi poslali pěkné referáty o ptácích, zasloužíte si pochvalu!
A teď rychle do přírody, zaposlouchej se do ptačího zpěvu...

https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I 

Přeji krásný den!


ÚTERÝ - 12.5.
Zdravím vás, milí školáčci, dnes jsme se již viděli i slyšeli při matematice, proto vás již tolik práce nečeká. Tak se do toho hned pustíme! Ale nezapomeňte: Práce kvapná, málo platná! Zkus mamince vysvětlit význam tohoto přísloví.

Český jazyk
Které z těchto slov je mnohoznačné?( tato slova mají více významů) Vysvětli význam těchto slov.
- list, stůl, koruna, kohoutek, nos, oko, židle, hlava - k tomuto úkolu se vrátíme ve čtvrtek v online výuce
Tento úkol plň ústně.

Diktát:
Uč str. 73 - cv.4 - přečti, zdůvodni
Zavři učebnici , vezmi si sešit, napiš datum, maminka ti věty diktuje. Pečlivě si zkontroluj, maminka si s tebou diktát projde, společně opravte, ty si ho ohodnoť známkou. K diktátu se vrátíme ve čtvrtek v online výuce.
PS malý modrý - str.20 - doplň slabiky dě, tě,
ně - stále si uvědomuj, jak vyslovujeme, jak píšeme

Matematika
PS malý růžový - str. 24 - 1. a 2. cvičení  

Doplnění z online výuky:
PS velký -str.39/3
PS malý růžový - str.25 - 1. cvičení

Abaku - do sešitu:
1 5 1 2 3 6 9 4 5 9 1 4
- vyhledej a napiš co nejvíce příkladů

Čtení
Ve čtení jsme se již  setkali s bajkou. Pamatuješ si, jaké postavy v bajce vystupují, jaké mají vlastnosti, co většinou vyplyne z příběhu? K nejznámějším bajkám patří Liška a vrána, Lev a myš, Liška a čáp...
Přečti si méně známou  bajku Holub a včelka. Opět si vyzkoušej svoje čtenářské
dovednosti.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb991806f5b4PONDĚLÍ - 11.5.
Český jazyk
Uč - str. 72 - cv.2 -  ústně - odpovídej celou větou
                                              Kde spí kočka?    Kočka spí na okně.
                    - cv.3 - ústně podle zadání
 PS malý modrý str.19 - doplň slabiky dě, tě, ně - všímej si, jak píšeme a jak vyslovujeme

Matematika a prvouka
Vymysli 5 příkladů na sčítání a 5 příkladů na odčítání, aby výsledek byl 55.
Zopakuj si násobky 2,3,5 a 10.
K další práci budeš potřebovat
kalendář. 

PS velký - str. 26. cv. 1, 2, 3, 4, 6 - plníš úkoly podle zadání

                  - str. 26. cv. 5 - pro dobrovolníky - připomeň si podle strany 5

Jestlipak si vzpomínáte, co je  přestupný rok? Máme ho právě nyní. Bývá jednou za čtyři roky. Únor, který má  pouze 28 dní  měl letos 29 dní. Proto i letošní kalendářní rok má 366 dní a nikoliv 365 dní. Až budeme starší, vysvětlíme si, proč to tak je.

Čtení
Napiš do sešitu Čj 5 vět o své mamince.Tyto věty si přečteme ve čtvrtek v online výuce.
Čítanka str. 128 - přečti si básničku, odpověz si na otázky v modrém rámečku.
Lístečkový úkol - vyber si jedno povolání a splň úkol.  

Mějte se krásně a určitě si zazpívejte nějakou veselou písničku!
Diamantíkový víkendový úkol - 16.5.

Krásné ráno, milé děti, máme tu další matematické hádanky. Popřemýšlejte, která čísla patří do chybějících políček, každý rébus má svoje pravidla. Poznáte, která ruka se vloudila do třetího obrázku? Přeji vám, ať se vám podaří tyto úkoly vyřešit a těším se na vaše odpovědi.

Dárek pro hrdinu z knihy

Obrázků: 1-3 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly - 4.5. - 7.5.

Domácí úkoly - 4.5. - 7.5. Dobré ráno, milé děti a rodiče!
Prodloužený víkend je za námi, máme tu pondělí, zítra úterý...a jak jdou dny dál za sebou? Hned si je zopakuj. Čeká nás opět zkrácený týden, v pátek slavíme druhý květnový svátek. A ještě nás čeká jeden svátek, víte kdo slaví svátek druhou květnovou neděli? No jistě, jsou to všechny maminky! Přemýšlejte, čím uděláte mamince největší radost, čím ji potěšíte.
A jak jste si užili čarodějnice? Děkuji za fotografie, ukázky splněných úloh i řešení diamantíkového úkolu. Někteří mi pravidelně posíláte  výsledky své domácí práce a za to vás moc chválím. Škoda, velmi málo mi došlo fotogragfií o vašem zahradničení a obrázků ze čtení, kdy jste měli nakreslit dárek pro svého knižního hrdinu. Diamantíkový úkol z tohoto víkendu vyluštilo pouze 8 dětí. To jsem asi vymyslela moc těžký úkol. Do středy máte možnost mi splněný úkol zaslat, v online výuce ve čtvrtek si řekneme správné řešení. Jak jsme se již domlouvali, dojde k časové změně v online výuce.

1. skupina -    9.00 -   9.40
2. skupina -    9.45 -  10.25
3. skupina -   10.30 - 11.10

No a teď už do práce, vlastně do učení!Usmívající se

ČTVRTEK- 7.5.
Krásný den, milé děti, dnes nás čeká video výuka , proto i domácí výuka z Čj bude kratší.
Už se na vás těším, doufám, že nám to půjde tak dobře jako v úterý.Také nás čeká prodloužený a snad slunečný víkend, v pátek slavíme  významný den, 75 let od konce 2. světové války. A v neděli mají všechny maminky svátek. Nezapomeňte maminky něčím milým překvapit!
LíbajícíVážení rodiče, včera jsem  poslala na Vaše emaily  informace k nástupu dětí do školy od 25.5.2020. Prosím o pečlivé prostudování  a zaslání Vašeho rozhodnutí. Děkuji. I Šlapáková

 Procvičuj si učivo na těchto odkazech:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs

Český jazyk

https://www.gramar.in/cs/#2
Procvičuj si učivo na tomto odkazu. Zaměř se na párové souhlásky, abecedu, tvrdé a měkké souhlásky...
Uč  - str.72
- žlutý rámeček - pročíst
       - str.72 - 1. cvičení - ústně,
vyhledej slova s dě, tě, ně

Matematika
Trénuj násobilku 2  - https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-
Učíme se násobky čísla 2
Na třešních

Najdi vetřelce
Násobíme dvěma názorně - trénuj násobení, spočítej dvojice - například: 3 dvojice jablíček = 3 po 2 jablíčkách = 3krát 2 = 6
Znovu se podívej na video  https://www.youtube.com/watch?v=AG6eovmUtZE 

PS - velký - str.40 - celá - pracuj podle zadání
PS velký  - str.38/3 -
připomeň si a pamatuj! 

sčítanec + sčítanec   =    součet  
   25         +     10          =       35
  10          +     25          =       35  
 
Zaměníme-li pořadí sčítanců, výsledek - součet se nezmění !

 
menšenec - menšitel  =   rozdíl
  25             -      10        =     15


činitel        .   činitel   =   součin
 
3               .       2         =      6
  2               .       3         =      6

Zaměníme-li pořadí činitelů, výsledek - součin se nezmění !

Čtení
Čítanka - str. 125 - přečti si příběh o mamince, popřemýšlej, jaká je tvoje maminka, co se ti na mamince líbí, co dělá ráda, co ji baví, čím ji nejvíce potěšíš...Až budeš mamince v neděli přát, nezapomeň na pusinku!
Pokračuj ve čtení své knihy.


Zdraví vás a krásný víkend přeje Ivona Šlapáková


STŘEDA - 6.5.
Krásné usměvavé ráno, šikulky, jak jste se vyspinkaly? Máme tady středu, dnes nás čeká Čj, Aj, matematika a prvouka. Včera jste byly moc šikovné, opět vás  musím pochválit. Jsem zvědavá, jestli nám to tak pěkně půjde i ve čtvrtek v Čj. Na hodinu Čj si nachystáte učebnici Čj, malý modrý PS, sešit s přepsanou větou, penál a papírové dvojkoruny.


Český jazyk
Zopakuj si, co víš o větách. Jaké znáš druhy vět, pravidla věty - začátek a konec věty.
PS malý hnědý - str. 30 - 1.cvičení a str. 31 - 1.cvičení - procvičuj párové souhlásky ď, ť a š, ž

Přepiš pečlivě tuto větu do sešitu, ve čtvrtek s ní budeme pracovat.

Moje maminka je moc hodná a milá, nejraději mám, když se usmívá.

Matematika
Zopakuj si násobky 2, 3, 5 a 10. Pro lepší názornost se podívej na toto video, které ti určitě pomůže k lepšímu  pochopení násobilky. 
https://www.youtube.com/watch?v=AG6eovmUtZE
PS velký - str. 38/1 ,4, 5 - úkol 4. - pozoruj -  2 sloupce po osmi a 8 řádků po dvou 
                - str. 39/6

 Anglický jazyk
Zopakuj si slovíčka ze všech lekcí a písničky, které máš rád.Popros někoho o kontrolu.  Pracuj na odkaze :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

Uč -  str. 47 -   česky vyprávěj podle obrázků příběh, dívej se a přemýšlej, co je na obrázcích  
                         zvláštního

                    -    společně s rodiči si přečti anglický text

                    -    přelož věty do českého jazyka

                    -    připomínám předložku ,,in“ = v  (například: in the bedroom = v ložnici)

PS str. 39 - celá - čti otázky a říkej správné odpovědi

 

Nápověda:  ,,Where´s my sock? Is it in the kitchen?" - Kde je má ponožka? Je v kuchyni?

                     ,,No. It´s in the bedroom.“ - Ne. Je v ložnici.

Úkol pro šikulky - stránku si pečlivě vybarvi - dobrovolný úkol

 

Prvouka
Uč - str.51 - pročti si tuto stranu - prohlédni si obrázky a pojmenuj, o všech ptácích jsme si již ve škole povídali. Povídej si s rodiči o těch, kteří se vyskytují v okolí vašeho bydliště. Pozoruj život ptáků, popiš části těla, vzpomeň si na hlavní znaky ptáků.Vzpomínáte si na besedu o životě  ptáků v okolí našich domovů od organizace Ornita? Některé jsme si mohli dokonce pohladit. Jaké jiné zvíře s sebou měli kromě ptáků? Napovím vám, že to byl savec.

Úkol pro šikulky - diamantíkový úkol - jednoduchý referát  o některém z ptáků


5.5
Dobrý den, milí rodiče, 
protože nastal problém s přihlášením  k naší online výuce, změnila jsem přístupové heslo. Nejprve vyzkoušíme to původní, pokud by nefungovalo, zkusili bychom se připojit přes nový odkaz. Ten jsem Vám včera večer poslala na Váš email. Děkuji za pochopení, snad to dnes vyjde. 
I. Šlapáková
 
ÚTERÝ - 5.5.
Krásné dopoledne, milé děti, dnes jsme zahájily společně výuku matematikou, proto nás čeká jenom Čj a čtení. 

Český jazyk
PS malý hnědý - str.28 - 1.cvičení a str.29 - 1.cvičení - procvičuj párové souhlásky
Psaní - str. 6 -
přepiš báseň bez nadpisu, vyřeš rébusy
           - str. 7 - očísluj podle abecedy, pokud budeš chtít, slova napiš 
                       - dopiš slova do vět
Při psaní dbej na pečlivost a čti si po sobě! Písanky si projdu a ohodnotím!

Čtení
Čítanka -  str. 116 - 117 -
přečti si příběh o broučcích, vyprávěj mamince
                                        - odpověz na otázky v modrém rámečku

Líbila se ti pohádka od Jana Karafiáta? Pokud máš doma knihu, prohlédni si ji a podívej se, kdo ji ilustroval. Kniha vyšla v několika vydáních, ale je to právě Jiří Trnka, který k Broučkům neodmyslitelně patří. A jak to bylo s Broučkem úplně od začátku? Podívej se na pohádku.
https://www.youtube.com/watch?v=_eaBXl_iI8A&list=PLE0bV3DZs9X5NzgDcTzvKQkSCUX9pb2lb

Pokud tě příběh  zaujal, podívej se i na jiné pohádky o Broučkovi.


Matematika
Dokončit z online výuky:
PS velký - str.38/2,6


Přeji krásný den!


PONDĚLÍ - 4.5.
Český jazyk 
Zopakuj si rozdělení hlásek.
Uč - str.89/3 - ústně - zdůvodni psaní velkých písmen
PS malý hnědý - str.26 - 1.cvičení a str.27 - 1.cvičení


Matematika
Zopakuj si násobky 2,3,5 a 10.
Maminka ti dává příklady na sčítání a odčítání do 100, za špatný výsledek tě čeká 5 dřepů.
PS velký - str. 30 - celá strana
                 - úkol 3. - 2 příklady na sčítání  a 2 na odčítání

                

Sloh, čtení
Uč - str. 89/4 - napiš do sešitu svoji i babiččinu adresu
Vezmi si svoji knihu a přečti si aspoň 1 kapitolu.

Prvouka
Uč - str.50 - zakryj si levý sloupec údajů, prohlédni si pečlivě obrázek a pojmenuj rostliny i  živočichy, pak teprve porovnej se správnými názvy ve sloupečku

                   - pokud půjdeš s rodiči na procházku do lesa, pozoruj přírodu a zkus
                      pojmenovat živočichy i rostliny

PS - str. 56 -plníš úkoly podle zadání


Přeji hezký den, určitě se běžte ven proběhnout! :-)


Čáry, máry...

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Moje milá maminko...

Obrázků: 1-6 z celkem: 13    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Honzík slaví...

Honzík slaví...Milý Honzíku, přejeme Ti krásné narozeniny, hlavně hodně zdraví a štěstí!

Domácí učení - není mučení...

Obrázků: 1-4 z celkem: 57    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Venku je nám dobře...

Obrázků: 1-5 z celkem: 41    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Jsme šikulky!

Obrázků: 1-4 z celkem: 70    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vstávej, semínko, holala...

Obrázků: 1-5 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Jenda zahradníkem...

Obrázků: 1-6 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Rostík zahradníkem...

Obrázků: 1-3 z celkem: 12    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Diamantíkový víkendový úkol - 9.5.

Diamantíkový víkendový úkol - 9.5.Přeji krásný den, čeká nás  další víkendový diamantíkový úkol. Dnes je opět zaměřený na matematiku. Přemýšlej a hledej správné  kroky  k jeho  vyřešení . Výsledek si opět poznamenej na papír a ulož si ho do desek.  Nebo mi ho můžeš  poslat a hned získat diamantík. To jsem zvědavá, kolik tentokrát bude úspěšných luštitelů! :-)
Nezapomeňte na naši tajnou domluvu  z online výuky!Mrkající 

Hody, hody, doprovody....

Obrázků: 1-4 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Diamantíkový víkendový úkol - 1.5.

Klikni si na obrázky a přečti si příběh o Malé čarodějnici. Let na novém koštěti zvládla velmi dobře. A jak zvládla přípravu kouzelného lektvaru? Nejprve si připravila různé ingredience:
slimáky, ropuchy, žáby, netopýry, potkany, hady... Pomůžeš jí najít další přísady, které jí v lektvaru chybí? Jsou ukryté v těchto větách, v každé je schované 1 slovo.

Malé děti šly samy širokou cestou.
Spavou kytičku opravdu neznám.
Žďárští rytíři byli stateční.
Princezna Lada byla velmi drahou bytostí.
Neposlušný Pepík na kapří jikry sypal písek.

Úkol pro šikulky:
Nakresli nebo vyrob čarodějnici a pošli mi obrázek.
Těším se na vaše odpovědi a obrázky!

Jak fazole rostla...

Jak fazole rostla...

VÍKENDOVÝ ÚKOL  25.4. - 26.4.
Znovu si přečti příběh z čítanky Jak fazole rostla. Dokážeš se postarat a vypěstovat rostlinku? Podívej se, zda máte doma  semínka fazole, hrášku nebo třeba řeřichy a můžeš  si podobný pokus vyzkoušet
. Popros rodiče, aby ti s přípravou pomohli, ale dál můžeš pracovat sám. Co všechno k tomu potřebuješ? Mističku, vatu, vodu, papír, pero a samozřejmě semínko.

Do malé misky rozlož kousek vaty, kterou navlhčíš  vodou. Na vlhkou vatu polož semínka a sleduj, za jak dlouho se objeví klíčky a potom první rostlinky. O semínka se musíš pečlivě starat. Pravidelně kontroluj, aby byla vata vlhká, nesmí vyschnout, ale nesmí být ani příliš mokrá, prostě tak akorát. Zkus si na papír zapisovat, co se se semínky děje, jak se budou měnit. K zápiskům si piš také datum. Jsem zvědavá, komu se pokus podaří. Těším se na vaše fotografie.

Diamantíkový úkol - 25.4.

Diamantíkový úkol - 25.4.Krásný den, milé děti, jestlipak si vzpomínáte na ABAKU? Dnes bude úkol opravdu těžký a jsem moc zvědavá, komu se ho podaří  vyluštit. Ve škole vás toto počítání bavilo a vždy jste přišli na všechny příklady. Nebudu nic vysvětlovat ani připomínat, protože i toto je krok k diamantíku. Uvidím, kdo si pravidla pamatuje.
Napiš do sešitu co nejvíce příkladů, která k  ABAKU patří. Najdi aspoň 5 příkladů a budeš odměněn diamantíkem. Pokud najdeš všech 7příkladů, dostaneš 2 diamantíky. Kdo si nebude vědět rady, nevadí,  k tomuto úkolu se společně vrátíme v úterý,  vše si zopakujeme i vysvětlíme v online výuce. Těším se na vaše počtářské úspěchy!  Mrkající


  1231536915642

Domácí úkoly od 27.4. - 30.4.

Domácí úkoly od 27.4. - 30.4. Krásné pondělní ráno, milé děti,  doufám, že jste si pěkně užily víkend a snad  nás čeká příjemný slunečný týden. V pátek nebude probíhat výuka, protože 1. května  je státní svátek - slavíme 1. máj  - Svátek práce. Také se setkáme v úterý a ve čtvrtek při online výuce, to nám ten týden zase velmi rychle uteče! Opět jsem  doplnila fotografie z vaší domácí přípravy, zahradničení vás zřejmě bavilo, ale diamantíkový úkol jste mi zaslali zatím pouze 4, ještě máte  dnes možnost ho zkusit vyluštit a poslat mi řešení, v úterý si pravidla o ABAKU zopakujeme. Na online výuku si připravte pero, papír, pokud máte vyřešené ABAKU, velký PS do matematiky, malý  modrý PS do Čj a páteční úkol z geometrie. Už se na vás těším!

Můžeš si procvičovat  učivo na těchto
odkazech:
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs

ČTVRTEK - 30.4.
Dobrý den, milé děti, vítám vás u dnešního učení. Dnes jsme se již viděly ráno při online výuce. Čekají vás 3 dny volna, pokud vám chybí některé úkoly, postupně si je dokončete.
Dnes se samozřejmě těšíte na čarodějnický den a děvčata  se chystají na velký slet čarodějnic. Užijte si tento den, ale buďte opatrní. A děvčata, pokud se budete chtít proletět na koštěti, nezapomeňte, že musíte mít řidičský průkaz! Přeji  hladké přistání! S vyplazeným jazykem


Český jazyk
PS velký str. 15 - pracuj podle pokynů

Matematika
Zopakuj si řady násobků 2, 3, 5, 10 vzestupně i sestupně. Zahrej si s maminkou na detektiva.
Říkej řadu násobků, některý vynechej. Maminka musí poznat, který to byl. Pak si role vyměňte. Chcete se trochu pobavit? Místo vynechaného násobku mňoukni, zaštěkej, zakukej...
PS velký - str.34/1 - SUDOKU - dobrovolný úkol
PS malý růžový - str.23


Čtení
https://www.gramar.in/cs
-  2. ročník - Čtení s porozuměním.
Přečti si pohádku O_____________ .
Opět plníš úkoly podle zadání.


 
STŘEDA - 29.4.
Krásné ráno školáčci, čeká nás předposlední dubnový den, tak rychle z postýlek! Včera jste byli šikovní, už se těším na čtvrtek, kdy mi předvedete, jak vám jdou násobky 2 ,3, 5 a 10, vyzkoušíme si násobilku 2 a zopakujeme a procvičíme si párové souhlásky a měkké slabiky dě, tě a ně. Nachystáte si papírové dvojkoruny ( 10 kusů), sešit do matematiky, pero, velký PS do matematiky a malý modrý sešit do Čj.

Český jazyk
Pracuj ústně:
Vymysli  - 1 větu oznamovací, přací, tázací a rozkazovací
               - 2 slova jednoslabičná,dvojslabičná, trojslabičná, čtyřslabičná
               - slovo s co největším počtem slabik
               - větu, která má 5 slov, 7 slov, 2 slova...

Matematika, prvouka
PS velký z matematiky - str. 28 - pracuj podle zadání

Pokud máš papírové hodiny, můžeš pracovat s nimi, můžeš si hodiny  namalovat.
Pamatuj!
1 den = 24 hodin
1 hodina = 60 minut 
1 vyučovací hodina = 45 minut

1 hodina = lze zapsat také jako 13 hodin, používá se třeba na digitálních hodinách
2 hodiny = 14 hodin
6 hodin = 18 hodin

 Hodiny si procvičuj na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida Lidé a čas - Poznáváme hodiny

Anglický jazyk
Bavila vás  hra se Spikem a Ruby?  PS - str. 44 - můžeš si hru zahrát
,,Is it in the yellow box?“  -  ,,Je to ve žluté krabici?“ 

Uč -  str. 43 - prohlédni si obrázky a vyprávěj příběh
Většinou,  když nejvíc spěcháme, nemůžeme něco najít. Stalo se vám to také?

Poslech písničky ,,Where´s my sock?" -   zopakuj si i další anglické písně
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en
O čem se tedy v písni zpívá? Přečti si a přelož text. Popros o pomoc rodiče.

Nápověda:   ,,Where´s my sock?“ - ,,Kde je má ponožka?“            
                      ,,It´s time to go!“        - ,,Je čas jít!"
                      
,,Is it in the kitchen?“ - ,,Je v kuchyni?“            

Uč -  str.46 - prohlédni si obrázky, vyprávěj česky - přečti, zkus přeložit -  popros maminku, sourozence o pomoc
Všimni si předložek:    in the kitchen   -   v kuchyni
                                       on the table      -   na stole

PS -  str. 38  -  Kde je kdo? - přečti, přiřaď a doplň slova, kdo bude chtít, můžeš si vybarvit
ÚTERÝ 28.4.
Krásné dopoledne milé děti i rodiče,
dnes nás čeká dopolední online výuka, vrátíme s k ABAKU i k dalším matematickým úlohám, společně si je projdeme, abych viděla, jak vám to jde. Opět můžete doma  k procvičování učiva využít výukové programy. Nezapomeňte, že bychom dnes podle rozvrhu měli tělocvik, využijte pěkného počasí a běžte někam do přírody na procházku, proběhnout se, projet se na kole...Ale buďte opatrní a dbejte na
bezpečnost!

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs/


Český jazyk
Zopakuj si abecedu, zazpívej si o ní písničku.Seřaď členy rodiny podle abecedy (křestní jména) - ústně.
Psaní - str.24

Matematika
Zahrej si s maminkou na  schované číslo - maminka napíše na lísteček číslo, ty musíš pomocí otázek číslo odhalit - maminka odpovídá na tvoje otázky ano - ne.
PS velký - str. 29


Čtení - sloh

Malá hádanka na začátek. Maminka tvé maminky je tvoje......
A právě babičce je věnována v PS prvouky strana 54. Pročti  si ji, popovídej si s maminkou nebo s tatínkem o babičce, odpověz na otázky a pak babičku namaluj do rámečku na této straně.
Vezmi si sešit do Čj, napiš o babičce 5 vět - jaká je, co ráda dělá, co máš na ní rád, co spolu děláte nejraději děláte. Pokud tě tato práce baví, můžeš napsat vět více.Nezapomeň se babičce obrázkem pochlubit. 

 

PONDĚLÍ 27.4.
Nechcete den začít písničkou jako ten ptáček? Co třeba Žabička zelená nebo Hej meduli? Můžete si písničky vytleskat nebo se u nich protáhnout. 

Český jazyk
Zopakuj si rozdělení hlásek.Vymysli 5 slov s dvojhláskou au a ou. Rozhlédni se po místnosti, najdi co nejvíce slov, která začínají na k.
PS velký - str. 30 - pracuj podle zadání
PS malý hnědý - str.25 -
 cv.1,2

Matematika
Zvládáš dobře řady čísel, které jsme již  trénovali? Přeříkej je rodičům vzestupně i sestupně. 
0, 2, ………………………… 20             20, 18,……………………………. 0
0, 5,…………………………. 50             50, 45,……………………………. 0
0, 10,……………………… 100            100, 90,………………………….. 0
0, 3,…………………………. 30             30, 27,…………………………….

PS velký - str.37 - cv.1, 2 -  počítej si řady po kolika, sloupce po kolika, můžeš si znázornit penězi
                          - cv.3 - 5 váz po 1, 2 - tulipánech 
                                      - ve váze není žádný tulipán - násobíme nulou, výsledek je vždy nula
                             - cv.4 - zkus vypočítat
PS malý růžový - str.19/1,2

Prvouka
Minulý týden jsem vám doporučila vycházku, někteří jste si vyšli do lesa, na louku, k rybníku...Cestou jste vnímali krásu probouzející se  přírody, porovnávali jste byliny a stromy, viděli spostu ptáků a různých živočichů...Vezměte si učebnici prvouky na str. 48 - 49, zakryte si levý sloupec slov. Prohlédněte si obrázek a zkuste správně pojmenovat názvy rostlin i živočichů, kteří žijí v blízkosti vody. Nyní sloupeček můžeš odkrýt a porovnat.Vzpomeneš si na další rostliny a živočichy? Povídej si o nich s maminkou.

Čtení
Pokračuj ve čtení své knihy. Nezapomeň se pěkně v klidu uvelebit!
Přeji krásný den!

Gratulace

GratulaceTerezka má narozeniny, my máme přání jediný...
Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví...
Terezko, všichni Ti přejeme jen to nejlepší!

Diamantíkový úkol - 18.4.

Diamantíkový úkol - 18.4.Přeji krásný den, čeká nás  další víkendový diamantíkový úkol. Dnes je opět zaměřený na matematiku. Přemýšlej a hledej cestu, kde začít,  ne vždy se  začíná prvním  příkladem. Výsledek si opět poznamenej na papír,  napiš si k němu datum a ulož do desek.  Včerejší úkol jste mnozí zvládli perfektně, věřím, že   i tento vyřešíte bez problémů.Mrkající 

Domácí úkoly 20.4. - 24.4.

Domácí úkoly 20.4. - 24.4.Přeji krásný sluníčkový den!   
Tak už jste vzhůru, milé děti? Užily jste si sluníčka i sportování? Jste dobře naladěny? No, tak to se můžeme pustit do práce. Ale ještě před tím vás chci moc pochválit za plnění úkolů, někteří mi úkoly posíláte pravidelně a máte je opravdu pečlivě vypracované. Děkuji i za fotografie, obrázky a  zprávičky o tom, jak se máte.  A víte, kdo si ještě zaslouží velikou pochvalu? No samozřejmě, jsou to rodiče i prarodiče, kteří se vám tolik věnují a pomáhají vám s veškerou školní přípravou. 
Usmívající se

24.4. PÁTEK

Krásné páteční slunečné ráno, vám všem, milé děti i rodiče,
včerejší videosetkání s vámi se mi  velmi líbilo. :-) Bylo moc milé, se po tak dlouhé době vidět i slyšet. Byly jste moc hodné, děti, nepovídaly jste jeden přes druhého, dodržovaly jste pokyny, které jsme si daly. Mám z vás velikou radost! :-) Těším se na další setkání v  úterý, během víkendu zašlu rodičům  informace k organizaci. Tak, a teď už do práce!

Český jazyk
Vymysli 2 věty oznamovací, 2 tázací, 2 rozkazovací a 2 přací. Věty vymysli tak, aby v  každé větě bylo  1jméno tvého kamaráda ze třídy - kolik jmen to bude? K výpočtu zkus utvořit příklad.  vše ústně

Diktát do sešitu - uč. str. 71/15 - nejprve si pečlivě přečti věty v učebnici, maminka ti věty nadiktuje. Než začneš psát, počítejte si společně slova tak,  jak to děláme ve škole. Několikrát si text po sobě přečti. Maminka diktát zkontroluje, pak si ho sám oznámkuj.

Matematika
Rozhlédni se kolem sebe, vyhledej předměty, které mají tvar čtverce, kruhu, obdélníku a  trojúhelníku.
Na papír narýsuj : 1. strana -  domek, plot, jehličnaté stromy                                        
                                         2. strana - libovolný obrázek podle vlastní fantazie
PS velký - str. 20 - tuto stranu si rozděl na dvě části, nepočítej vše najednou, kontrolu proveď s maminkou, dolů napiš počet chyb - v úterý si společně vyhodnotíme

Čtení
Čítanka - str. 114 - 115  přečti si příběh, , vyprávěj mamince, o čem je 
Nezapomeň si splnit pěstitelský úkol!  Hezký víkend!


23.4. ČTVRTEK

Dobrý den, milé děti, dnes má být opravdu krásné počasí, tak si příjemné uděláme i dnešní učení. Po včerejším náročnějším dni si zasloužíte více zábavy.Tak jdeme na to! :-)

Čj,M,Čt
Nechám na vás, které zábavné úkoly si vyberete k procvičení učiva. :-)


https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs/

PS z Čj hnědý - str. 11/1 a 12/1
PS z M růžový - str .18/1,2

Vezmi si svoji knihu, najdi si místečko, kde je ti dobře a  pohodlně se uveleb ke čtení.Maminka ti změří dobu čtení  - 10 minut. Vezmi si papír a pastelky a posaď se ke stolu. Popřemýšlej, který hrdina je ti v knize nejmilejší. Představ si, že má narozeniny, a ty ho chceš potěšit dárkem. Nakresli 1 dárek ( na celý papír - ne blešku), který by mu podle tebe udělal největší radost. Obrázkem se můžeš pochlubit i mně!

22.4. STŘEDA
Přeji krásné středeční ráno, milí druháčci, zítra nás čeká takové malé a doufám, že i milé překvapení. Včera jsem vašim rodičům zaslala zprávičku, která to tajemství odhalí. Jste napnutí? Jsem zvědavá, jestli vás to potěší.
Dnes máme podle rozvrhu náročnější  den, můžete  si některé úkoly (z Aj , prvouky), přesunout třeba na zítra nebo si je rozložit na dopoledne i odpoledne, hlavně pracujte pečlivě. Zítra si dáme oddechový den, úkolů bude méně. Určitě jste si všimli, že jsem si pro vás nachystala  ,,pěstitelský" úkol, ten  si začnete plnit o víkendu. Je potřeba, abyste  si všechno , co k tomu potřebujete, nachystali!  Hezký den!  

Český jazyk
Vymysli 5 slov, aby začínala  na písmena - d, b, p -ústně
Uč - str. 71 - 13. cvičení  - slova  napiš do sešitu - zeleně vyznač párové souhlásky
PS malý hnědý - str.10 - 1. a 2. cvičení

Matematika
Maminka ti dá 10 příkladů na sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Za nesprávný výsledek tě čeká 5 dřepů. Pokud jsi počítal správně, můžeš si i tak udělat pár dřepů na protáhnutí.
PS velký - str. 25 - celá a str. 70 - vyber si další 2 obrázky a pečlivě pokračuj


Anglický jazyk
Zopakuj si slovíčka z předcházejících lekcí.

Uč - str. 42 - podle obrázků česky vyprávěj příběh 
             
   - poslechni si příběh anglicky - stories

 
 https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

                 Víš, co znamenají věty pod obrázky ?

                 Is it a……………?       Je to ……………?
                
I don´t know.               Já nevím.
                
It´s a television.          To je televize.

Uč-  str. 43 - Where is my...?  (Kde je moje...)
                     Where is my sock?
                     Is it in the kichten?  (Je v kuchyni?)      yes -  no

                     Where is my bag?
                     Where is my shoe?
                     Vymýšlejte další otázky, kde by mohly být schované předměty.

Uč - str. 44  -  hra - hraje, kdo má chuť

Spike se ptá, Ruby odpovídá. Hrají všechny čtyři barevné čtverce. Spike má za úkol najít obrázek, který si Ruby vybrala. Zjistí to jako správný detektiv pomocí otázek a odpovědí své kamarádky Ruby. Při hře musíš být pozorný a soustředit se. Popros rodiče, nebo staršího sourozence, ať ti nejprve bublinky u myšek přečtou, přeložte si je a pak můžete zkusit hrát.

Prvouka, Pč
Zopakuj si  -  měsíce v kalendářním roce a pak ve školním roce
             - roční období
                    -
jednotky času - den - hodina - minuta - sekunda
                - části dne
PS velký z matematiky - str.27 - celá strana, zopakuj si hodiny
PS z prvouky - str.5521.4. ÚTERÝ
Český jazyk
Ústně - vymysli slova protikladná k těmto slovům: krásný, nahoře, vpravo, muž, hodný, široká, teplo, pracovitá,  veselý, dobře, stará, dnes, ráno, tma, malá, chytrý, hodná

Překrásná princezna Patricie  procházela pomalu podél pravého proudu potoka přes paseku.
- pečlivě si přečti větu
- co je na této větě zvláštního?
- kolik slov má věta?
- u každého slova urči počet slabik 
- přečti třetí, šesté, předposlední...slovo
- najdeš slovo mnohoznačné?
- zdůvodni velká písmena

Vymysli co nejdelší větu, ve které všechna slova začínají stejným písmenem a  napiš ji do sešitu Čj.

PS modrý - str.29 - 1.a 2. sloupec

Matematika
Nastříhej si 5 čtverečků . Maminka ti diktuje 5 příkladů, piš výsledky na čtverečky - výsledky budou dvojciferné.

 Dále pracuj podle pokynů    1. Čísla porovnej (je větší, je menší).

                                                              2. U čísel urči počet desítek a jednotek.

                                                              3. Přečti číslo největší a nejmenší.

                                                              4. Postupně ke každému číslu přičti číslo 9.

                                                               5. Nyní odčítej číslo  10.

                                                               6. Seřaď čísla vzestupně. Přemýšlej, kterým číslem začneš.

Úkol pro šikovné počtáře: z kartiček sestav alespoň 3 příklady na sčítání a vypočítej - součet  
PS velký - str. 23  -pracuj podle zadání, narazíš na 1 oříšek                                            

Čtení
Psaní - str.21 - podle zadání - diktát  -  maminka diktuje názvy jarních rostlin
Pracuješ na počítači  - 2.ročník - Čtení s porozuměním - O Popelákovi - pracuj podle pokynů

https://www.gramar.in/c
Doufám, že se vám popletená pohádka líbila. 
Dobrovolný úkol - ilustrace k této pohádce
. :-)

20.4. PONDĚLÍ

Český jazyk
Zahrej si s maminkou na mimozemšťana - j-a-r-o, t-a-b-u-l-e...
Rozhlédni se po místnosti, zkus najít co nejvíce věcí, které mají 3 slabiky.

Vymysli 4 věty o jaru - 4 druhy - oznamovací, tázací ... - napiš je do sešitu Čj1
PS modrý - str.28 - 1. a 2. sloupec

Matematika
Umíš už bez zaváhání řadu násobků 2 tam i zpět? Zkoušíš už příklady? Tomášek  mě mile překvapil a poslal mi video, na kterém už násobilku dvou opravdu umí! Pomáhej si dvoukorunami, pomůže ti to. Znovu si zopakuj řady čísel 0, 5,....50 a 0, 10,...100.
Vyzkoušej si řadu čísla 3 - 0, 3, 6.....30 - znázorni si penězi - 2Kč +1Kč = 3Kč                            3Kč +3Kč +3Kč........
PS velký - str.36 - pracuj podle zadání, které si pečlivě přečti
                - str.24 - cv.2,3

Milé děti, od většiny z vás mi již došel splněný páteční úkol z matematiky, budu ráda, když mi do středy dojdou zbývající úkoly, abych je mohla zkontrolovat. Popros maminku, ať mi ji zašle. A co víkendový diamantíkový úkol, přišly jste na správné řešení? Tři z vás mi ho již  poslali. Mám ve třídě víc šikovných luštitelů?

Prvouka, čtení
Co si pamatuješ o naší zemi? Maminka ti dává otázky, za správnou odpověď si počítej 1 bod. Zapiš si, kolik bodů jsi získal -  k obrázku vlajky.

Jak se jmenuje naše vlast?
Jak se jmenuje náš pan prezident?

Znáš jméno našeho hlavního města?
Která řeka tímto městem protéká?

Vyjmenuj naše státní symboly.
Na papír nakresli státní vlajku.
Jak se jmenuje naše státní hymna?

Až půjdeš ven na zahrádku, do lesa, na louku, někam na procházku, prohlížej si přírodu a povídej si s maminkou o tom, jak se po zimě mění, co se děje s rostlinkami, se stromy, ptáky... Popiš části květin a stromů, které uvidíš. Zkus správně pojmenovat květiny (byliny) a stromy, které znáš a o kterých jsme si ve škole již povídali.
Uč - str. 47 - přečti a zopakuj si
Úkol pro zvídavé hlavičky - pokud chceš být pilný jako včelička, vyhledej si zajímavosti a obrázky o tomto hmyzu a na papír A4 vypracuj jednoduchý referát. Úkol je dobrovolný za diamantík.
PS - str.57,58

Hudební
výchova
Zazpívejte si některou z těchto písniček, jsou to ty vaše oblíbené.

https://www.youtube.com/watch?v=RxAI6nw8ZrY
https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww
https://www.youtube.com/watch?v=Zd1_-GHT-zQ

Přeji krásný den!

Nikolka slavila...

Nikolka slavila...V tomto týdnu oslavila Nikolka krásné - deváté narozeniny. Milá Nikolko, my Ti přejeme jen to nejlepší, ať jsi zdravá, veselá a spokojená. Těšíme se, že Ti  ve škole popřejeme písničkou. 
PŘEJI KRÁSNÉ A POHODOVÉ VELIKONOCE!           Ivona Šlapáková    

Křížovky

Krásný jarní den, vám přeji, milé děti, připravila jsem si pro vás tento zábavný dobrovolný úkol. Pokud vyluštíte všechny tři křížovky, zapište si tajenky na papír a uložte do desek. Těším se na správné řešení, nezapomeňte si dokončit úkoly z minulého týdne, čtěte si ze své knihy a můžete si procvičovat matematiku i český jazyk na školákově. Mějte se krásně a užívejte si sluníčka!

Smějící seÚžasný

Velikonoční křížovky - diamantíkový úkol

Domácí úkoly 14.4. - 17.4.

Domácí úkoly 14.4. - 17.4.   Dobrý den, milé děti a rodiče, Velikonoce jsou za námi a před námi další jarní a snad příjemné dny. Sluníčko se  nám včera schovalo, tak vám posílám jedno veselé na obrázku.Doufám, že jste si Velikonoce užili a prožili v pohodě a ve zdraví. Děkuji za krásná fota  s velikonoční atmosférou, škoda, že se vás o zážitky z příprav nepodělilo více. Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové šikulky, které pečou, zdobí a malují vajíčka, pomáhají s úklidem  a vařením. A jak jste, děti, zvládly velikonoční křížovky? Nezapomeňte tajenky uložit do desek, diamantíky už na vás čekají! No a teď už se pustíme do práce.Mrkající

https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.gramar.in/cs/
17.4. PÁTEK

Přeji krásné ráno (nebo poledne, odpoledne, večer...), milí žáčci,
toto letí, máme tady zase pátek! Jak se říká dnům, které nás čekají? Umíš vyjmenovat všechny dny v týdnu, jak jdou za sebou? Ano, tak to si zasloužíš od maminky velikou pusu!
Líbající


Český jazyk
PS hnědý - str.3/1 a  5/2 
Procvičuj párové souhlásky na trenažérech (je jich 8) - na každém si vyzkoušej aspoň 4 slova, budu ráda, když jich zvládneš více. :-)Překvapený
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky


Matematika

Tento úkol si vypracujeme do sešitu M1. Nejprve si napiš  datum, do sešitu si napiš tato čísla:  
58     69     13     77     34  (mezi čísly si dělej mezery na jeden prstík)

Nyní budeš plnit úkoly podle zadání, každý úkol napiš na jeden řádek, čísla hezky pod sebe, nové zadání  vypracuj vždy s čísly z prvního řádku.

 1. napiš číslo o 20 větší

 2. napiš číslo o 10 menší

 3. napiš číslo, které leží na číselné ose hned před zadaným číslem

 4. napiš číslo, které je o 9 větší

 5. napiš číslo, které je o 8 menší

 6. napiš číslo, které leží na číselné ose hned za zadaným číslem

 7. seřaď čísla vzestupně

 8. čísla porovnej - zapiš porovnání v prvním řádku

Po splnění tohoto úkolu máš popsaných 8 řádků. Popros rodiče, aby tento úkol vyfotili a poslali mi na můj e-mail.
Za správně splněný úkol si zasloužíš diamantík!
 

PS růžový - str.14/4 a 15/4

Trénuj násobky 2 na počítači - program na školáko
Učíme se násobky čísla 2

Na třešních

Najdi vetřelce
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2


Úkol pro šikulky  na školákově - Násobíme dvěma názorně - můžeš si zkoušet příklady na násobení, spočítej dvojice - například: 3 dvojice jablíček = 3 po 2 jablíčkách = 3krát 2 = 6

Prvouka, čtení, výtvarná výchova

Čítanka str. 100 a 101 - přečti si článek Bohumila Říhy ,,Jak fazole rostla“
Odpověz si na otázky v modrých rámečcích.
V
ezmi si  papír, to bude dětská krabička, ve které ležela fazole a nakresli vše, co v krabičce bylo.

Krásný slunečný víkend, o víkendu nás čeká diamantíkový úkol!

16.4. ČTVRTEK
Vítám vás, milé děti, dnes máme čtvrtek, jestlipak si vzpomenete na písničku, ve které se zpívá o jednom čtvrtečním ránu? No jistě, je to Nepořádný krtek. Můžeš si ji zazpívat: Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký krásný den...

Český jazyk
Stopovaná v abecedě - říkej abecedu, maminka tě zastaví slůvkem STOP, na dané písmenko vymysli     slovo (může i maminka). Vyzkoušej několikrát.
Vysvětli význam těchto slov a utvoř s nimi věty: les - lez, plot - plod, let - led, dup - dub
Napiš je do sešitu Čj2.
PS modrý - str.27 - 1. a 2. sloupec - u jmen zavolej -Václave! Josefe!

Matematika
Ústní rozcvička:
Vzpomeneš si, jak se jmenuje výsledek u sčítání a odčítání?
Pokud ne, nevadí, další úkoly ti napoví.
Vymysli 5 příkladů na sčítání a 5 příkladů  na odčítání, aby výsledek (součet a rozdíl)  byl 42.
Vymysli slovní úlohu k tomuto příkladu:  37 + 8  (ústně)
Zopakuj si řady čísel:  0, 2......  20         0, 5 ......  50        0, 10,.....  100 - můžeš si znázornit penězi
PS velký - str. 35 -
dokresli a vypočítej podle zadání, znázorni penězi
PS růžový - str.14/3


Čtení
Psaní - str.20 - přepiš rozpočítadlo bez nadpisu, vyřeš spodní úkoly
Přečti mamince ukázku ze své knihy samohláskovou řečí, pak si pokračuj ve čtení.Smějící se


15.4. STŘEDA
Přeji krásné ráno, milí školáčci, tak nás opět čekají úkoly, které si můžete doplnit prací na počítači a využít nabídku programů, kterou máte v předcházejících zadáních. Doufám, že dnes nepopletu zadání stránek, ale kdyby náhodou, vy mě určitě na to upozorníte! :-) Šlápnul vedle

Český jazyk
Zopakuj si rozdělení hlásek, vymysli 5 slov s tvrdou slabikou, 5 s měkkou slabikou a 5 slov s obojetnou slabikou - ústně.
Uč - str.71 - cv.11 - ústně - toto cvičení si rozděl na 2 dny 
PS velký - str.52 -
vypracuj podle zadání

Matematika
Nastříhej si 5 čtverečků . Maminka ti diktuje 5 příkladů, piš výsledky na čtverečky (tak, jak to děláme ve škole):      25+20      76 -10      3 desítky + 8 jednotek      číslo, které leží hned před 90     číslo, které leží hned za 70

 Dále pracuj podle pokynů:     1. Čísla porovnej (je větší, je menší).

                                                       2. U čísel urči počet desítek a jednotek.

                                                       3. Přečti číslo největší a nejmenší.

                                                       4. Postupně ke každému číslu přičti číslo 7.

                                                       5. Nyní odčítej číslo  10.

                                                       6. Seřaď čísla sestupně. Přemýšlej, kterým číslem začneš.
PS velký - str.22

PS růžový - str.12 - cv. 3, 4 a str.13 - cv. 1, 2

Anglický jazyk

Nejprve si vyber písničku z 2. třídy  a zazpívej si ji, pokud si jich zazpíváš více, určitě se ti bude pracovat lépe. Pamatuješ si slovíčka ze 4. lekce? Ověř si to v PS - str.34 - pracuj  podle zadání -  bez 1. úkolu. Zkontroluj si, zda jsi pečlivě splnil úkol ze str. 35 - barevně  nakresleno, popsáno, pokud máš vše v pořádku, zasloužíš si pochvalu. :-)
Jdeme na 5. lekci! 
Uč - str. 40 - 41 - popiš obrázek, zopakuj si správné názvy místností - poslech - výslovnost
Poslechni si píseň  It' s lunchtime - povídej si s maminkou, o čem je
PS - str.36 -
vnímej psanou podobu slova - pracuj podle zadání
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

Čtení, Prvouka, Pracovní činnosti
Prv - uč. str.43, 45 - zopakuj si, co už známe, povídej si s rodiči o tom, co již proběhlo, na co se těšíš, co teprve nastane...
Prv - PS - str.51, 53 - pracuj podle zadání


14.4. ÚTERÝ
Český jazyk
Zopakuj si abecedu, zazpívej si o ní písničku. Pamatuješ si, kolik má abeceda  písmen? Zpočítej všechna písmena. Kolikáté je písmeno G? Které písmeno je dvacáté? Podobné otázky si zkoušej s maminkou, tatínkem...
- str. 71/14 - napiš do Čj1 - nezapomeň napsat datum
Ps modrý - str.26 - 1. a 2. sloupec - doplň, správně zdůvodňuj, řekni si více možností  - hoch - hochu
! vidím 2 hochy, u jmen zavolej - Jindřichu! Vojtěchu!

Matematika
Zopakuj si rozklad čísel na desítky a jednotky. Vzájemně si s maminkou dávej otázky: Které číslo má 5 desítek a 9 jednotek? Kolik desítek a jednotek má číslo 48? Které číslo leží hned před číslem 50, které hned za 39? - více otázek

Vyzkoušej si počítání s mincemi - dvoukorunami, pětikorunami a  také desetikorunami. Penízky si seřaď  vedle sebe, ukazuj si na ně a trénuj číselné řady vzestupně, sestupně:

2, 4, 6………………………….20                   20, 18, 16,………………………………….2

5, 10, 15……………………...50                   50, 45, 40,………..………………………..5

10, 20, 30,…………………..100                 100, 90, 80,………………………………..10

PS - str.21 - celá strana, úkol 6. - maminka diktuje příklady na sčítání do 100 - zkontrolujte výsledky,  sám si oznámkuj


Čtení
Vyber si jeden z příběhů v čítance na str. 108, 109. Přečti si  ho pozorně, povídej si o něm s maminkou, je důležité, abyste textu rozuměli. Odpověz si na otázky, které jsou pod příběhem. Pokud  se ti vybraný příběh líbil, můžeš si přečíst i ten druhý.

Domácí úkoly 6.4.- 8.4.

Domácí úkoly 6.4.- 8.4.Dobrý den, milí rodiče a moji žáčci!
Doufám, že jste si odpočinuli, užili si aspoň trochu sluníčka a zábavné procvičovací úkoly na počítači vás bavily. Vyřešili jste matematický diamantíkový úkol? Moc děkuji za fotografie, které mi posíláte, děkuji i vám rodiče, za trpělivost a domácí přípravu s dětmi. Pokud budete mít nějaké problémy při plnění úkolů, napište mi  na můj školní email  islapakova@1zdar.cz nebo zavolejte,ráda vám poradím a pomůžu.Tento školní týden bude o něco kratší, protože nás čekají největší svátky jara - Velikonoce, proto budete mít ve čtvrtek a v pátek velikonoční prázdniny.Pustili jste se už do výzdoby a úklidu? Moc se těším na vaše fota . A teď už rychle do práce! :-)

8.4. STŘEDA

Good morning!

Anglický jazyk

Dnes se podíváme na novou lekci. Některá slovíčka už jsme mohli zaslechnout v předešlých příbězích, tak si myslím, že je určitě zvládnete.

Uč. str. 40., 41. – povídejte si s maminkou o obrázku, pojmenute vše co vidíte. V oranžovém rámečku máte nová slovíčka. Poproste rodiče, aby vám je přečetli, nebo si otevřete odkaz na anglický jazyk:
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=global&selLanguage=en

kitchen - kuchyň
bedroom - ložnice
bathroom - koupelna
sitting room - obývací pokoj
hall - hala, předsíň
garden - zahrada

Zopakujte si také slovíčka z předešlých lekcí.

PS str. 35 - celá

Matematika

PS - str. 70 - vyber si 2 obrázky a dokonči je podle vzoru
Na list papíru narýsuj 5 přímek a popiš  je, vyznač 5 bodů, které neleží na přímkách a pojmenuj je.
Trénuj - PS růžový -  str.11

Pracovní činnosti
Do matematiky budeme potřebovat příští týden penízky, bohužel je máme ve škole, tak si je jednoduše vyrobte. Nastříhejte si čtverečky nebo kolečka - 10 x1Kč, 10x 2Kč,10x5Kč a 10x10Kč. Můžete si je rozlišit velikostí i barvou, aby se vám s nimi dobře pracovalo.

Český jazyk, čtení a prvouka
Povídej si s rodiči o Velikonocích, tradicích, o významu těchto svátků. Utvoř ústně věty na tato slova - beránek, pomlázka, kraslice, pentle, mazanec.
Jak se říká těmto dnům? - středa, čtvrtek, pátek...

Čítanka - str.110 -111 - přeči si aspoň dvakrát, vyprávěj o čem je příběh, zopakuj si básničku z písanky
Včera jsem špatně uvedla stranu v čítance - správně je str. 112.

Prvouka - uč. str.46 - zopakuj si jarní květiny


ÚTERÝ 7.4.

Přeji krásný sluníčkový den!

Český jazyk

Uč - str. 71/12 - pracuj ústně - vyber si 7 slov - utvoř s nimi věty
PS modrý - str. 25 -
doplň ď - ť - správně zdůvodni
Teď se rozdělíme na 2 skupinky - každá skupinka přepisuje pouze 1 báseň:

 Psaní - str.22 - Velikonoční pro kluky -
přepiš básničku a nauč se ji nazpaměť -
                          KLUCI
           - str.23 - Velikonoční pro holky-
přepiš básničku a nauč se ji mazpaměť
-
                           HOLKY

V básničce podtrhni (podle pravítka) slova podřazená ke slovu Velikonoce.


Matematika

PS 2.díl - str.18 - cv.1,2,3 - u slovní úlohy nezapomeň na zápis
                     
- cv. 4 napiš do sešitu M1 - počítej podle vzoru 
(18 + 5) + (25 -7) = 23 + 18 = 41   - dbej na úpravu, piš správně pod sebe

Otevři si program www.skolakov.eu  a poskládej aspoň 3 obrázky z ,,Pohádkové zimy“ - najdeš u sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, druhý ročník.

Čtení
Čítanka - str. 112 - pobavte se s básničkou i hádankami
Čti si ve své knize.


Tv - můžeš si zacvičit se sourozencem. 10 dřepů, 10 kliků, 10 poskoků po pravé noze, 10 poskoků po levé noze, 10 předklonů - ruce se dotknou země. Kolik cviků bylo celkem?PONDĚLÍ 6.4.

Český jazyk

Zopakuj si rozdělení hlásek a abecedu, zazpívej si písničku o abecedě.
Uč - str.70/7 - pracuj podle zadání - ústně -
říkej si  správné tvary - hleď - hledí, pojď - půjde...
     - str.70/8 - do sešitu Čj1 - Probuď se! -nezapomeň si zdůvodnit - probudí se
PS modrý - str.24 - 1. a 2. sloupec - zdůvodni a doplň


Matematika

PS 2.díl - str.19 - celá strana - pracuj podle zadání

Počítej si po pěti  - 0,5,10............50 a zpět 50,45........0.
Zkus několikrát za sebou, kdo to zvládne bez zaváhání, je šikulka :-)

Můžeš trénovat sčítání a odčítání do 100 na počítači - zábavné úkoly.

Čtení

Čítanka  - str. 96. - přečti si článek Jiřího Kahouna ,,Sluníčko a jarní zdravení“

 • ústně splň úkoly pod článkem (modrý obdélník)

 • čti pozorně, pomůže ti to trošku s úkolem do prvouky

Prvouka

Na volný list papíru nakresli uprostřed ovál, do kterého vepiš ,,Jarní květiny“. Okolo oválu napiš názvy alespoň 7 jarních květin a vedle názvu květinu krásně nakresli. Kdo pozorně četl článek Jiřího Kahouna, některé jarní květiny už zná. Hotovou práci si zase ulož do desek. S rodiči si můžete o jarních květinách povídat. Připomeňte si části rostlin, jak se jmenují podzemní části, jakou barvu mají květy, kde rostou, jestli jsou chráněné nebo léčivé apod. Pokud si nebudeš  jistý, pomůže ti učebnice prvouky.

Pro šikulky:

Najdeš ve větách názvy ročních období?

Včelka Mája roztomile kouká na Vilíka.

Karlík byl s dědečkem v malé továrně na čokoládu.

Na rozkvetlé mezi mají děti postavený stan.

Pod zimní bundu si ještě obleču mikinu.

Hv - zopakuj si písničky do Aj

Pohybem ke zdraví!

Pohybem ke zdraví!

Milí sportovci,
aby vám šla práce ještě lépe, nezapomeňte se každé ráno protáhnout. Najděte si místečko, abyste kolem sebe měli prostor a vyzkoušejte si cviky podle sportovní abecedy. Dnes poskládejte svoje jméno a příjmení, zítra jméno některého člena rodiny, kamaráda... Dávejte pozor, ať nic nerozbijete a ať se nezraníte! Můžete zapojit i ostatní členy rodiny!

Anglický jazyk

Domácí úkoly 30.3. - 3.4.
Hezký den, milé děti!

Opět je tu pondělí, doufám, že jste si přes víkend odpočinuly, protože  tento týden nás čeká spousta práce. Ale já vím, že jste šikulky a všechno zvládneme. Děkuji za fotografie, které jste mi poslaly, abych viděla, jak se snažíte při plnění úkolů. Posílejte mi je dál, během týdne je přidám na tyto stránky. 
Tak, a teď už se pustíme do práce! Nezapomeňte pracovat samostatně, jestliže si nebudete vědět rady, obraťte se na rodiče nebo sourozence. Určitě  vám pomůže dobrá nálada!                                                                                                                                                                                                                                                                      Ivona Šlapáková

Diamantíkový úkol na víkend - 4.4.

VÍKENDOVÉ ÚKOLY PRO DOBROVOLNÍKY 1

Dobrý den moji školáci,

mám pro vás připravené víkendové počítání. Kdo bude chtít, vyřeší zajímavé matematické příklady na papír (ten si uložte do desek) a až se zase společně ve škole sejdeme, řešení mi ukážete. Za správné řešení tohoto úkolu můžeš získat diamantík. Úkol je tedy dobrovolný.  

 

1.duben

1.dubenTaké jste to slyšely, děti?
Dnes jsem se moc rozmýšlela, jestli mám jít vůbec ven, ale musela jsem jít  do školy nachystat si úkoly pro vás! Představte si, že hlásili, že budou padat kroupy velké jako trakaře! No, představa, že by mi měla taková kroupa padnout na hlavu nebyla vůbec příjemná. Prý se dneska budou ženit čerti. Rozumíte, co to znamená? Kdo by to uměl  vysvětlit? Zatím je počasí klidné, ale dejte si pozor, pokud půjdete na procházku, určitě si vezměte deštník! Ale teď už vážně. APRÍL!!! Je na prachyDnes by mělo být krásné počasí a já jsem vás chtěla trošku napálit, což je  typické  pro tento den - 1.duben. Říká se mu také APRÍL a právě aprílové počasí k tomuto měsíci patří. Znamená to, že se každou chvíli mění  počasí, chvíli svítí sluníčko a je krásně, najednou prší nebo dokonce sněží. Uvidíme, jaké počasí nám nachystá dnešní den. A vy nezapomeňte někoho vyvést APRÍLEM! Hned vám bude veseleji!Mrkající

Domácí úkoly 30.3. - 3.4.

3.4. PÁTEK
Přeji hezké ráno, milé děti, zdravím i rodiče. Máme tu pátek, zase ten týden tak rychle utekl! Děkuji za vaše  zprávy, fotografie i domácí úkoly. Udělaly jste hodně práce, zvládly jste spoustu úkolů a myslím si, že si zasloužíte odpočinout od psaní a pracovních sešitů. Tak co nás, milí žáčci, čeká o víkendu?

Vystačíme si s programem -  https://skolakov.eu/- vyhledejte si učivo pro 2. ročník:
Český jazyk  - zopakuj si si abecedu, samohlásky, měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky  p-b
Matematika
- trénuj sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku - UFONCI, 
PUZZLE 1, HRADNÍ VĚŽE
Prvouka Lidé a čas - hodiny, Člověk

Nechám na vás, kolik splníte úkolů,zda si vyzkoušíte i jiné zábavné hry a cvičení, důležité je, abyste si to procvičili a všemu rozuměli. Pochlubte se rodičům, kolik jste toho zvládli.Smějící se

Čtení - pokračuj ve čtení své knihy

Blíží se nám Velikonoce, inspiraci a činnosti můžete čerpat
zde:                              https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce
Nezapomeňte se zapojit do domácích příprav na Velikonoce.

Přeji krásný - usměvavý víkend!

2.4. ČTVRTEK

Český jazyk
PS modrý - str.23 - dokonči stranu - 3. sloupec
Psaní - str. 3 - celá strana - někdo z rodičů ti nadiktuje  slova, která napíšeš
na 3 spodní řádky - křída, tabule, penál, učebnice, aktovka, sešit, kniha, úbor, štětec
Společně zkontrolujte a ty si sám oznámkuj. 


Matematika
PS 2.díl - str.17 - cv. 1,2,3,4  cvičení 2 - ústně
PS růžový - str. 8 - cv. 3, 4 a str. 9 - cv. 1, 2 
Můžeš trénovat na počítači - zábavné úkoly.


Čtení
Dnes si vyzkoušíš, zda umíš číst s porozuměním, tedy zda víš, o čem čteš. S tímto programem se snadno naučíš pracovat. Popros o pomoc někoho z rodičů nebo sourozenců.      https://www.gramar.in/cs/
Pracuješ s učivem pro 2.ročník - otevři si program čtení s porozuměním - dále pohádky -  a klikni na Příběh. Můžeš si text přečíst i několikrát. Pak už můžeš plnit úkoly, které jsou pod textem. Pracuj podle pokynů a nechej si ohodnotit svoji práci.Tak ať se ti to povede!Líbající
 Pokračuj ve čtení své knihy.


1.4. STŘEDA

Český jazyk
Uč Čj - str. 69/5 - nejprve si doplň vhodná slova do vět nahoře a zdůvodni - ústně, věty dole doplň a napiš do sešitu Čj2
PS modrý - str.23 - 1. a 2. sloupeček - doplň p nebo b, nezapomeň si říci více tvarů,např. hřib - více hřibů, hříbek, hříbeček
špatně je - 2 hříbky - po b není samohláska


Trénuj psaní párových souhlásek u zábavných úkolů na těchto stránkách, můžeš procvičovat i učivo, které jsme již probrali.


https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Matematika
PS 2.díl - str. 16 cv.
1,2,3,4
Úkol navíc pro šikulky  - kdo chce - cv.5,6 Mrkající

A teď trochu zábavného počítání, projdi si různé matematické úkoly, vyzkoušej si, co tě baví nejvíce.Můžeš mi napsat, jak ti to jde.Usmívající se

https://www.matika.in/cs/

Anglický jazyk
Zopakuj si slovíčka ze všech lekcí, můžeš se vrátit i k učivu 1.třídy. Opět vkládám odkaz, kde najdeš i písničky, hry, příběhy...
Nezapomeň si zopakovat číslice do 10 a abecedu, přidala jsem je na stránky.
https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=global&selLanguage=en

Uč - str.39 - přečti si text pod obrázky a přelož si ho - popros rodiče nebo sourozence o kontrolu i o radu
PS - str.33 -
tyto úkoly vás baví, najdi dalších 7 slov, nezapomeň hned popsat obrázek, můžeš si 
ho pak vybarvit Překvapený

Prvouka
Pokud máte doma nějaký kalendář, prolistuj si ho a prohlédni. Vyhledej v něm, kdy máš narozeniny a svátek. Pokud najdeš tyto významné dny u ostatních členů rodiny, jsi velká šikulka, napiš mi, určitě si zasloužíš diamantík! Dostaneš ho, až budeme ve škole!  Rozpačitý                                                                             
V kalendáři vyhledej 5 jmen, která začínají na písmeno A, 3 dívčí jména, která začínají na K, 3 chlapecká na M. Najdi, kdy slavíme Velikonoce. Tento úkol si splň ústně.

Pracovní činnosti
Blíží se největší svátky jara - Velikonoce. K nim patří veselá jarní výzdoba, pečení, malování kraslic, tvoření...  Nechám to na tobě, s čím doma pomůžeš, do čeho se zapojíš. Opět budu moc ráda, když mi pošleš fotografii, já ji přidám na tyto stránky, abychom aspoň touto cestou o sobě trochu věděli a rychleji nám tato nemilá doba uběhla.Usmívající se 
Tento úkol plň průběžně až do Velikonoc.

31.3. ÚTERÝ

Český jazyk
Uč Čj - str.69/3,4 - ústně,nezapomeň u 4. úkolu splnit úkol a,b,c,d
PS modrý - str.17 -
doplň i,í,y,ý

Matematika
PS 2.díl - str. 15  cvičení 2 - ústně
Počítej si po dvou - 0,2,4............20 a zpět 20,18........0.
Zkus několikrát za sebou, kdo to zvládne bez zaváhání, je šikulka :-)


Čte
Pokračuj ve čtení své knihy.

Tělesná výchova
Poskládej svoje jméno podle cviků v abecedě.30.3. PONDĚLÍ


Český jazyk
Tento týden se zaměříme na párové souhlásky - souhlásky znělé a ( p-b, t-d,    ť-ď, f-v, s-z, š-ž, ch-h).
Jsou to souhlásky, které jinak píšeme a jinak vyslovujeme.
Před prázdninami jsme si vysvětlili pravidlo zdůvodňování, proto si ho připomeneme. Abychom poznali, jakou souhlásku  ve slově napíšeme, utvoříme si správný tvar, například:
dub - dva duby, hodně du, doubek - po souhlásce musí následovat samohláska
loďka - lodičkahodně lok

Uč Čj - str.68
tuto stranu jsme si již ve škole společně prošli, důležité je správně zdůvodňovat, znovu si tuto stranu pročti a ústně si zdůvodni
PS hnědý  - str.6/1, 7/1, 8/1, 9/1
- procvič si tvrdé souhlásky


Psaní - str.4 - na podtrhávání použij pravítko, dbej na úpravu, správné sezení, pořádek na lavici


Matematika
PS 2.díl - str.14 - celá -
v 1. úkolu nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď
PS růžový - str. 5 -
cv. 1,2 a str.6 - cv. 1,2  
          


Čte
Čítanka - str. 94 a 95 - zopakuj si, co víš o jaru
Umíš už básničku Březen? Hezky hlasitě si ji  zarecituj.


Prvouka
Uč - str.44 - pročti si a zopakuj učivo o čase,ke každé části dne utvoř větu o sobě,
                    co děláš ty
                  - trénuj hodiny -
ty už přece umíme

Konzultace pro žáky - doučování

Konzultace pro žáky - doučování

Konzultace pro žáky
:

pátek - 11.50 - 12.35 hodin

Barevný týden

Vánoce...

Obrázků: 1-5 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čertovské učení

Halloween

Obrázků: 1-5 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Podzim

Obrázků: 1-5 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Sportujeme

Kroužky pro druháčky

Kroužky pro druháčkyČtenářský kroužek - čtvrtek 12.00 - 12.45 hodin
Flétnička

Keramický kroužek
Pohybové hry

Čtení

ČteníČtenářské dovednosti dětí se přes prázdniny zhoršily.Aby se jim opět dařilo, měly by děti každý den aspoň 15 minut číst. Text z čítanky by měly přečíst alespoň třikrát. Nejlépe si procvičí čtení při četbě  knihy, kterou si vyberou  a baví je.
Mimořádné sdělení

Mimořádné sděleníVážení rodiče, milé děti,
vzhledem k dané situaci bude naše  komunikace probíhat přes tyto webové stránky, přes můj školní email, popř. tel. kontakt.
Na naše třídní stránky budu psát denně úkoly a cvičení. 
Pracovní sešity si můžete vyzvednout ve středu 18.3. mezi 8h a 12h ve vestibulu školy. Až budete před školou, zavolejte mi, já Vám materiály přinesu. Pokud se nebudete moci dostavit, domluvíme si náhradní termín.
Školní pomůcky si  mohou vyzvednout pouze zákonní zástupci - dospělé osoby! Vstup do školy a tím i osobní odběr pomůcek je žákům zakázán!

Prosím o pravidelnou a pečlivou domácí přípravu.

Doufám, že se brzy ve zdraví a dobré náladě setkáme. I. Šlapáková

Sběr pomerančové kůry

Sběr pomerančové kůryOd 15. ledna probíhá sběr suché pomerančové a citronové kůry. Děti ji mohou nosit každou středu před vyučováním do skladu u šaten prvního stupně.
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy