logotyp

3. A

Mgr. Markéta Dobrovolná ( učebna 716 )

3. A1. 2. 3.4.5.
pondělíaj čj tv  mčj 
úterýčj prv aj hv 
středačj tv prv čj 
čtvrtekaj čj čj pč 
pátekčj prv vv vv 

1. červen - Mezinárodní den dětí

Milé děti, 
k Vašemu svátku Vám ze srdce přeji, abyste
byly šťastné a spokojené.
Abyste měly rodinu, kde Vám bude vždycky
dobře a kamarády, na které se můžete
spolehnout.
Abyste žily bezstarostně, měly všeho
dostatek a mohly se radovat z každého dne.

                        Vaše paní učitelka Markéta


ON-LINE VÝUKA

On-line výuka probíhá každý den,
kromě středy, v čase
9.00 - 10.00 hodin.

Pondělí - český jazyk
Úterý    - matematika
Středa  - volno
Čtvrtek - český jazyk
Pátek   - matematika

Pro děti, které se z jakéhokoliv důvodu
nemohou on-line výuky zúčastnit,
je připravena práce v písemné podobě
na webových stránkách.

Domácí škola 1. - 5.6. 2020

2.6.
Milé děti, nový týden začal tím nejkrásnějším
svátkem -  Dnem dětí.
Věřím, že jste si svůj den pěkně užily a budete
na něj dlouho vzpomínat.
Dnes se společně uvidíme
v on-line hodině matematiky.
Připravte si, prosím:
papír na rozcvičku, učebnici matematiky,
modrý sešit M1.

Dnešní hodinu matematiky věnujeme novému
učivu - velké násobilce.
Otevři si učebnici na str. 130.

Pozorně si pročti cv. 1 - zde je vysvětlen postup
                                   násobení dvojciferným číslem.
Podrobný postup násobení dvojciferných čísel byl 
vysvětlen a procvičen na on-line hodině (2.6.)

Otevři si sešit M1 a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 130/2.

Z každého sloupečku ve cv. 2 na str. 130 opiš a
vypočítej vždy 3 příklady. Celkově tedy vypočítáš
12 příkladů.
Příklad:
12.2 = 20 + 4 = 24
12.3 = 20 + 6 = 26 (atd.)

Foto tohoto úkolu mi, prosím, do večera pošli.
Děkuji.

Milé děti, v 9.47 hod nám doma vypadl internet,
proto jsme dnešní hodinu nemohli dokončit.
Omlouvám se Vám a uvidíme se na příští hodině
českého jazyka ve čtvrtek 4.6. v 9.00 hodin.

Český jazyk

Milé děti, v minulé hodině českého jazyka jste 
se seznámily s poslední řadou vyjmenovaných slov.
Jsou to vyjmenovaná slova po V.
Do sešitu jste si nalepily obrázky vyjm. slov a napsaly
jste si k nim jejich slova příbuzná.
Dnes se budeme věnovat první trojici těchto slov,
slovům VY - VYSOKÝ - VÝT.

Otevři si učebnici českého jazyka na str. 87.
Znovu si pročti příbuzná slova k těmto třem
vyjmenovaným slovům. 
Potom se podívej na modrý rámeček, kde jsou napsané
vyjímky v psaní y/i u stejně znějících slov.
Tyto vyjímky si opiš do sešitu Vyjmenovaných slov

Další práce:

Uč. str. 87/ cv. 2 - ústně doplň věty.
Uč. str. 87/ cv. 4 - písemně do sešitu ČJ.

Prvouka

Dnes si, milé děti, pročtěte a pohlédněte v učebnici
prvouky str. 58 a 59.
Dozvíte se zajímavosti o stavbě těla různých živočichů.

Na těchto odkazech si můžeš procvičit stavbu těla obratlovců:
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/stavba-tela/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ptaci/stavba-tela/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/ryby/stavba-tela/cviceni.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/stavba-tela/cviceni.htm
http://skolakov3c.sweb.cz/PRVOUKA/PLAZI/plazi.htm29.5.

Dobrý den, milé děti, dnes je pátek, den,
který máte moc rády. Čeká vás víkend a
po něm svátek všech dětí -
Mezinárodní den dětí
Dnes budeme mít poslední on-line
hodinu v tomto týdnu.
Procvičíme při ní násobení desítkami.

Budete potřebovat:

papír na matematickou rozcvičku,
pracovní list (dvojlist) str. 12 a 13.

Matematika

Milé děti, v dnešní hodině matematiky
docvičíme násobení desítkami.
Částečně na on-line hodině a částečně
doma, vypracujete pracovní dvojlist
str. 12 a 13.
Jeho kontrolu proveďte, prosím,  společně
s rodiči.

Český jazyk

Včera jste se, milé děti, seznámily
s vyjmenovanými slovy  po V.
Je to poslední řada vyjmenovaných slov,
kterou se musíte naučit.
Poslala jsem vám pracovní list obrázky 
vyjm. slov po V.

Až ti rodiče list předají, vezmi si velký sešit
Vyjmenovaná slova.
Na novou stránku si napiš nadpis:
VYJMENOVANÁ SLOVA PO V.
Potom si list rozstříhej a obrázky se slovy nalepuj,
jak jsi zvyklý/á.
Většinou máme 4 obrázky na jedné stránce.
Až budeš mít nalepené všechny obrázky, 
otevři si učebnici českého jazyka na str. 87.
Tam začínají příbuzná slova.
Ze str. 87 - 90 si postupně opiš všechna příbuzná slova.
U každého příbuzného slova si barevně vyznač Y.
Řadu vyjmenovaných slov se nauč ZPAMĚTI.

Vím, že je to více práce, než obvykle.
Další hodina českého jazyka bude ale až v úterý 2.6., 
tak máš hodně času, vyjmenovaná slova zpracovat
a naučit se je.

Prvouka

V dnešní hodině prvouky se ještě podíváme
na SPOLEČNÉ ZNAKY ŽVOČICHŮ.

Otevři si učebnici na str. 57.
Tuto stranu si přečti.
Potom si vezmi sešit  a pokračuj dále v zápisu:

Pohybují se
- pohybují se z místa na místo,
- chodí, létají, plavou, plazí se.

Vnímají smysly
- mají 5 smyslů - zrak, sluch, čich, hmat a chuť,
- pomocí smyslů přijímají informace o svém okolí.

Rostou a vyvíjejí se
- z mláděte se vyvinou v dospělého jedince.

Rozmnožují se
- při spojení samce a samice dojde k oplodnění samice,
- tak vznikne nový jedinec,
- někteří živočichové rodí živá mláďata (kočka , pes,...),
- někteří živočichové snášejí vejce, ze kterých se mláďata 
  líhnou (ptáci, želvy, někteří hadi).

Tímto zápisem jsme ukončili další kapitolu učiva prvouky.
Pod zápis si můžeš nakreslit nebo nalepit obrázky
zvířat.

Milé děti, krásně si užijte víkend a také Den dětí!
V úterní on-line hodině mi o tom povyprávíte.
Mějte se hezky!!

Vaše paní učitelka


28.5.


Milé děti, vítám vás do nového dne.
Dnes je čtvrtek 28. května.
Blíží se den, který je pro všechny děti důležitý.
1. června je mezinárodní den dětí, 
kdy mají všechny děti na celém světě svátek.

Dnes se uvidíme
v on-line hodině českého jazyka.
Připravte si, prosím:
učebnici, pracovní sešit, diktátový sešit
nebo sešit do ČJ, kartičky s Y a I.

Český jazyk


Dnes si, milé děti, po dlouhé době, napíšeme
diktát, který si také společně opravíme.
Potom se naučíme poslední řadu
vyjmenovaných slov.

Otevři si učebnici ČJ na str. 86.
Pozorně i několikrát přečti vyjmenovaná
slova po V. Ústně si doplň a zdůvodni 
vynechaná slova ve větách ve cv. 1.

Otevři si pracovní sešit na str. 24.
Písemně vypacuj cv. 1 a 2.
Ve cv. 1 doplníš do prázdných okének chybějící
vyjm. slova po V.
Ve cv. 2 napíšeš buď následující nebo předchozí 
vyjmen. slovo ke slovu se šipkou.


Matematika

Milé děti, chválím vás za krásně naýsované
a označené kružnice, které jste mi poslaly.
Spletla jsem ale čísla stran na pracovním listu,
za což se vám omlouvám.

V dnešní hodině matematiky se budeme
věnovat násobení čísel desítkami.

Vezmi si pracovní list s číslem strany 11.
V první polovině tohoto listu budeme násobit,
ve druhé polovině je převádění jednotek délky.
Pravidla pro násobení desítkami i převádění
jednotek jsme se již naučili, proto si tento list
samostatně vypočítej a popros rodiče o jeho
kontrolu.


27.5.

Dobrý den, milé děti, vítám vás ve středu
27. května v domácí škole.
Po několika zamračených dnech se na nás
usmálo sluníčko.
Přeji vám tedy, aby vás provázelo celým
dnešním dnem.
V matematice dnes budeme pokračovat 
ve včerejším učivu geometrie - kružnicích.
Doufám, že jste geometrický domácí úkol
dobře zvládly a dokázaly narýsovat
kružnice podle zadání.
V českém jazyce procvičíme pády
podstatných jmen a v prvouce si zapíšeme
do sešitu společné znaky živočichů.
Začněte se už také učit básničku
o pampelišce.

Matematika

Milé děti, od rodičů jste dostaly dva pracovní
listy z geometrie. Dnes se jim budeme
věnovat a procvičíme v nich učivo o kružnicích.

List s číslem str. 37:

Cv.1 A)
- vezmi si 2 pastelky a pravítko,
- jednou barvou vyznač poloměr kružnice,
- druhou barvou průměr kružnice,
- nezapomeň, že na kružnici vzniknou body, 
   které musíš pojmenovat,
- do zápisu pak musíš uvést - název kružnice 
                                         - název středu k.
                                         - délku poloměru k.
- k (A ; 28 mm), .....

Cv. B)
- podle zadání v rámečcích označ prázdné
  kružnice,
- nejdříve si ale změř všechny poloměry!

Cv. C)
- nejdříve si barevně vyznač poloměry kružnic,
- zapiš správné označení jednotlivých kružnic.

Cv. D)
- v zápisu kružnice je vždy uvedena délka jejího
  poloměru (délka, kterou si bereš do kružítka),
- poloměr označujeme písmenem r,
- průměr jsou dva poloměry vedle sebe,
- označujeme ho písmenem d.

List s číslem str. 38:

- ve všech cvičeních rýsuj kružnice podle zadání,
- dej ale velký pozor, kde je napsaná délka
  v průměru (d) a kde v poloměru (r),
- do kružítka si vždy bereš poloměr!!


Český jazyk

Milé děti, chválím vás všechny za poctivě
vypracovaný domácí úkol. Dnes si ho
prohlédnu a napíši vám, jestli jste pády, čísla
a rody u podstatných jmen určily správně.
Dnes si toto učivo ještě zopakujeme.
 
Otevři si učebnici českého jazyka na str. 71.
Ve cv. 1 si přečti text o psu, jako příteli
člověka.
Úkoly a), b), d), e) - odpověz ústně,
úkol c) - vypracuj do sešitu písemně,
            - u 13 podstatných jmen urči a napiš 
              pád, číslo a rod,
            - (pes - 1.p., č.j., r.m.),.....


Prvouka

Milé děti, v učebnici prvouky jste si pročetly
společné znaky živočichů a zjistily jste, že 
že jsou stejné, jako společné znaky rostlin.
Pokud jste se zamyslely, proč to tak je, možná
že jste přišly na odpověď -
rostliny i živočichové jsou součástí živé
přírody.
Teď si možná říkáte: a co člověk?
Ano, i člověk je součástí živé přírody.
Nebojte se, i o člověku se letos budeme učit.

Otevři si sešit z prvouky a na novou stránku
napiš dnešní datum.

Zápis do sešitu:

SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ

Přijímají vodu a potravu
- voda je i součástí jejich těla,
- z potravy přijímají živiny.

Vylučují
- vodu,
- nestrávené zbytky potravy,
- oxid uhličitý - vylučují ho dýcháním.

Dýchají
- vdechují vzduch s kyslíkem,
- vydechují oxid uhličitý,
- vodní živočichové přijímají kyslík z vody.

Reagují na změny v přírodě
- na zimu: přečkávají ve stavu strnulosti (ryby,...),
                spí zimním spánkem (ježek,...)
                odlétají do teplých krajin (tažní ptáci)
- na teplo: ukrývají se před horkem (hlemýžď)


Milé děti, zítra se v 9.00 hodin uvidíme
v on-line hodině českého jazyka.
Přeji vám hezký den!
Vaše paní učitelka


26.5.

Milé děti, dnes se uvidíme v on-line hodině
geometrie.

Připravte si, prosím:
učebnici matematiky, sešit geometrie,
pracovní list, dobře ořezanou tužku,
kružítko a pár 
kancelářských papírů.

Milé děti, dne se budeme v geometrii učit
rýsovat a označovat kružnice. Dozvíte se
také, co je to poloměr a průměr kružnice, 
jak se označují a měří.

Otevři si učebnici matematiky na str. 90.
Na této straně si pozorně pročti vše o kružnici.

Otevři si sešit geometrie.
Na novou stranu napiš datum a nadpis:

KRUŽNICE.

r
- poloměr kružnice
d - průměr kružnice

Teď si narýsuj několik kružnic podle zadání:
n (A; 5 cm), l (U; 40 mm), r (O; 3 cm),
o (S; 20 mm), v (B; 6 cm), p (C; 55 mm).

n - název kružnice,
A - střed kružnice
5 cm - poloměr kružnice
( vše bylo vysvětleno na on-line hodině).


Český jazyk

Milé děti, dnes budeme pokračovat ve včerejším
učivu - PÁDECH PODSTATNÝCH JMEN.

Otevři si učebnici ČJ na str. 70.
Pročti si pozorně všechna slova ze cv. 4.
Otevři si sešit ČJ a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 70/4.
Slova ze cvičení 4 piš do sloupečku pod sebe
a u každého urči pád, číslo a rod.

Příklad:
obyčej - 1. p., č. j., r. m
u babičky - 2. p., č. j., r. ž.
ke kobyle - 3. p., č. j., r. ž.

(Do večera mi, prosím, pošli foto tohoto úkolu.
Děkuji.)

Čtení

V čítance na str. 124 si přečti krásnou básničku
o pampelišce.
Napsal ji Zdeněk Kriebel a má název
Ptám se, ptám se, pampeliško.

Tuto básničku se nauč zpaměti.
V pátek nám ji v on-line hodině mohou zarecitovat
zájemci, příští týden od pondělka již všechny  ostatní
děti.
25.5.

Milé děti, začíná nám nový týden a s ním i nové
učivo, které bychom měli zvládnout.
V českém jazyce to budou pády podstatných
jmen, v matematice násobení násobků deseti
a v prvouce společné znaky živočichů.
Ať se Vám všem celý týden daří!

Český jazyk

Dnes se, milé děti, sejdeme
v on-line hodině,
kde si vysvětlíme pády podstatných jmen.
Budete potřebovat:
kartičky s Y a I, učebnici, pracovní sešit.

Otevři si učebnici na str. 70.
Přeči si žlutý rámeček s vykřičníkem.
Prohlédni si velký žlutý rámeček s pády
podstatných jmen.
Vezmi si sešit ČJ a napiš dnešní datum
Na další řádek napiš:
PÁDY PODSTATNÝCH JMEN
(vynechej řádek a opiš si teno zápis)

1. pád             kdo? co?                     auto
2. pád  (bez)koho? čeho?       (bez) auta
3. pád   (ke) komu? čemu?         (k) autu
4. pád  (vidím)koho? co?      (vidím) auto
5. pád  Oslovujeme, voláme.             auto
6. pád       (o) kom? (o) čem?     (o) autu
7. pád       (s) kým? čím?           (s) autem

Pádové otázky se nauč ZPAMĚTI.

Pád podstatného jména zapisujeme zkratkou
1.p., 2.p., 3.p., ....
Rod podstatného jména zapisujeme zkratkou
r. m., r. ž., r. s.
Číslo podstatného jména zapisujeme zkratkou
č. j., č. m.

Příklad

bez tašky -
2.p., č. j., r. ž.
s maminkou - 7.p., č. j., r.ž.

Otevři si pracovní sešit na str. 16.
Podle zadání vypracuj cv. 1 a 2.

Matematika

Dnes se, milé děti, naučíme násobit
násobky deseti.

Násobilku čísly 0  - 10 už dobře umíte.
Dobrá znalost násobilky vám pomůže 
k pochopení tohoto učiva.

Příklad:

4.5 = 20            4.50 = 200
6.2 = 12            6.20 = 120
7.3 = 21           70.3  = 210
9.7 = 63           90.7  = 630

Číslo násobíme deseti tak, že k násobenému
číslu připíseme nulu.

Otevři si učebnici matematiky na str. 124.
Ústně vyřeš příklady ze cv. 1.
Otevři si modrý sešit M1 a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 124/4.
První část ze cv. 4 vyřeš ústně.
Ve druhé části vidíš 4 sloupečky.
V každém sloupečku je 8 příkladů.
Z každého sloupečku opíšeš do sešitu
první 4 příklady a vypočítáš.
To znamená, že spočítáš ze cv. 4 polovinu
příkladů. Stranu v sešitu si přelož na dvě půlky
a příklady piš do dvou sloupečků.

22.5.

Milé děti, dnes je pátek a zároveň poslední den
naší domácí školy v tomto týdnu.
Připravila jsem pro vás tuto práci:

Český jazyk

Dnes si, milé děti, procvičíme číslo podstatných
jmen
v pracovním sešitu.

Otevři si pracovní sešit na str. 15.
Vypracuj samostatně všechna cvičení na této straně.


Čtení

Milé děti, v čítance jste si přečetli krásnou
Rybářskou pohádku, proto pro vás bude
jednoduché odpovědět na těchto deset otázek.

Otevři si sešit ČTENÍ a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš:
RYBÁŘSKÁ POHÁDKA
Ljuba Štíplová
(Vynechej řádek a stručně odpovídej na otázky - 
je to stejné jako v testu z prvouky).

1. Jak se jmenoval rybář, který chodit lovit ryby
    k říčce?
2. Jak často pan Karásek k říčce chodil?
3. Napiš jedním slovem, jaký byl pan Karásek?
4. Které druhy ryb v říčce žily?
5. Kde měli malí čudlíčci jesle?
6. Z koho si rybí kluci darebáci dělali největší
    legraci?
7. Rybí kluci darebáci se v rybí škole učí zajímavé
    věci. Víš, co mají udělat s udičkou, když je na ní
    návnada?
8. Co všechno zavěsili rybí kluci darebáci panu
    Karáskovi na háček?
9. Koho vylovil pan Karásek spolu s budíkem?
10. Co s úlovkem udělal?

Pokud máš chuť, nakresli si k pohádce obrázek.

(Stránku v sešitu s odpověďmi na otázky mi, 
prosím, pošli. Děkuji.)

Matematika

Milé děti, děkuji vám za zaslání vypracovaného
pracovního listu na dělení se zbytkem.
Věřím, že jste si toto učivo dobře procvičily
a podaří se vám vyřešit dvě slovní úlohy.

Otevři si učebnici na str. 117.
Na této straně si pročti slovní úlohy
ve cv. 23 a 24.
Otevři si fialový sešit M2 a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 117/23.
Pozorně si přečti slovní úlohu o koberci a
zopakuj si násobky čísla 5.
Úlohu vyřeš známým postupem:
zápis - výpočet - odpověď.
Potom napiš 117/24 a vyřeš úlohu
o koláčcích.
Výsledky obou úloh mi, prosím, napiš do e-mailu.
Děkuji.

Prvouka

Milé děti, doufám, že se vám všem povedl test z prvouky.
Těším se na vaše odpovědi.
Dnes přejdeme od rostlin k živočichům.
Podíváme se na společné znaky živočichů.

Otevři si učebnici PRV na str. 56.
Tuto stranu si celou pozorně pročti. Dozvíš se,
že i živočichové, stejně jako rostliny, přijímají potravu,
vylučují, dýchají a reagují na změny v přírodě.
Příští týden si uděláme zápis do sešitu.

Milé děti, krásný víkend vám všem přeje
vaše paní učitelka.


21.5.

Dobrý den, milé děti, společně se sluníčkem vás
zdravíme do nového dne a posíláme vám práci
pro domácí školičku.

Český jazyk

Včera jsem vám v on-line hodině vysvětlila, co
znamená číslo podstatných jmen.
Pokud máme nějakou věc pouze jednu,
ak se jedná o číslo jednotné (dům pero aktovka).
Pomohou nám je určit zájmena TEN, TA, TO.
Jestliže je věcí, zvířat nebo lidí více, pak se jedná
o číslo množné (sloni, pastelky, děti).
Pomohou nám je určit zájmena TI, TY, TA.

Otevři si učebnici na str. 69.
Pozorně si přečti si žlutý rámeček.
Cv. 2 + 2a), 2b), 2c) si vypracuj ÚSTNĚ.
Otevři si sešit ČJ a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 69/4.
Pozorně si přečti všechna slova, která jsou
napsaná ve cv. 4.
Určitě jsi poznal/a, že jsou v množném čísle. 
Tvým úkolem je, abys je převedl/a do čísla
jednotného a napsal/a do sešitu.
Do sešitu už píšeš jenom slovo v čísle jednotném.
(Např. místo MLÝNY píšeš MLÝN, místo KOBYLKY
píšeš KOBYLKA, atd.)

Matematika

V posledních hodinách matematiky jsme se,
milé děti, věnovali dělení se zbytkem.
Dnes budeme toto učivo dále procvičovat.

Připrav si, prosím, učebnici a modrý sešit M1.
Učebnici si otevři na str. 114.
Otevři si také sešit M1 a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš 114/13.
Příklady i se zkouškami vypočítej do 10 řádků
pod sebe, stejným způsobem, jako jsi počítal/a
na str. 113, cv. 8.
O kontrolu příkladů popros rodiče.
V pracovním listu Ti ještě chybí vypočítat dvě
tabulky ve cv. 43. Dnes si je vypočítej
a celý list mi, prosím, pošli ke kontrole.

Prvouka


Včera jsme, milé děti, v prvouce ukončili kapitolu
ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN.
Tak, jako jsme zvyklí, i tuto kapitolu zakončíme
TESTEM.
Můžeš k jeho vypracování použít učebnici i sešit PRV.

Vezmi si linkovaný list papíru.
Napiš svoje jméno a datum.
Jako nadpis napiš ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN.
Teď stručně odpověz na tyto otázky:

1. Jak se nazývají základní části kvetoucí rostliny?
2. Jak se nazývá podzemní část rostliny, která ji
    upevňuje v půdě?
3. Co tato část rostliny z půdy přijímá?
4. Je stonek podzemní nebo nadzemní část rostliny?
5. Které části rostliny vyrůstají ze stonku?
6. K čemu slouží rostlině stonek?
7.  Jak dělíme rostliny podle stavby stonku?
8. Jak říkáme rostlinám, které mají dužnatý stonek?
    Uveď příklad.
9. Na jaké dvě skupiny dělíme dřeviny?
    Uveď 1 příklad ke každé skupině.
10. Z jaké části rostliny vyrůstají listy?
11. Jaké barvivo obsahují listy? 
12. Co listy vyrábějí a uvolňují do vzduchu
      při své výživě?
13. K čemu slouží kvetoucím rostlinám květy?
14. Co se vyvine z květu po jeho opylení?
15. Co obsahují plody?
16. Na jaké dva druhy dělíme plody?
      Uveď 1 příklad ke každé skupině.

Hotový test mi, prosím, zašli ke kontrole
nejpozději do pátku 22.5. do 12 hodin.

Ať se vám dnes všechno daří!
S láskou vaše paní učitelka
20.5.

Milé děti, přeji vám krásný den, prozářený
sluníčkem.
Dnes máme, mimořádně, již třetí on-line hodinu
v tomto týdnu. Na programu je český jazyk.
Budete potřebovat: učebnici, pracovní sešit a sešit
s domácím úkolem.
Ve čtvrtek a v pátek (jak jsem vám už vysvětlila)
dostanete úkoly pouze písemnou formou.

Český jazyk

V dnešní on-line hodině českého jazyka budeme
procvičovat ROD podstatných jmen a seznámíme
se také s jednotným a množným číslem.

PS str. 14, cv. 1 - pracuj podle zadání,
                       a) na linku vypiš povolání, která
                          se v textu vyskytují.
PS str. 14, cv. 2 a 3 - pracuj podle zadání.


Matematika

Dnešní hodinu matematiky budeme, milé děti,
věnovat procvičování nového učiva -
dělení se zbytkem.
Pokračujte, prosím, v počítání pracovního listu,
který jste měly včera částečně za domácí úkol.
Stranu 18 dopočítejte do konce a ze strany 19
vypočítejte příklady ze cvičení 42.

Prvouka


Milé děti, dnes se v prvouce podíváme
na poslední část kvetoucích rostlin - PLOD.
Stránku 53 v učebnici prvouky už máte
přečtenou, takže o plodech rostlin už něco
víte.
Proto si dnes uděláme zápis do sešitu:

D) PLOD

Plod se vyvine z květu po jeho opylení.
Plod obsahuje jedno nebo více semen.
Semena jsou základem nové rostliny.

Plody
a) dužnaté - semena jsou chráněna silnou
                    dužinou,
b) suché - nemají dužnatý obal.

(teď si připrav tabulku o dvou sloupcích)

                     PLODY
DUŽNATÉ                         SUCHÉ
okurka                             kukuřice
rajče                                  mák
citron                                 hrách
paprika                               ořech
meloun                            slunečnice
třešeň
angrešt

(Pod každý sloupeček si, prosím,
nakresli jednoho zástupce
z vyjmenovaných plodin.)

Tímto máme kapitolu
ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN ukončenou.
Zakončíme ji opět, jak jsme zvyklí - TESTEM.
Pošlu vám ho zítra.

Zvládněte hezky všechnu dnešní práci, ať
máte čas na hraní, sportování a odpočívání.
Mám vás moc ráda!

Vaše paní učitelka

19.5.

Dobrý den, milé děti, doufám, že jste se
do nového den pěkně vyspaly a těšíte se
do naší domácí školičky.
Dnes máme v on-line hodině matematiky
naplánováno nové učivo - dělení se zbytkem.
Budete potřebovat: učebnici, modrý sešit
M1 a papír na rozcvičku.

Matematika

Dělení se zbytkem:
uč. str. 112, cv. 1 - 5:
pozorně si pročti,
uč. str. 113, cv. 8 -
vypracuj písemně do sešitu M1.

Domácí úkol:
List -  dělení se zbytkem str. 18 -
vypočítej první polovinu této strany.

Český jazyk

Milé děti, i v českém nazyce nás dnes čeká nové učivo -
rod podstatných jmen.
Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí,
vlastností a dějů.
Ptáme se na ně otázkou KDO? nebo CO?
Můžeme si na ně také ukázat prstem a říct zájmeno
TEN, TA
nebo TO (u jednotného čísla).

Zájmenem TEN ukazujeme na podstatná jména
rodu mužského.
Zájmenem TA ukazujeme na podstatná jména
rodu ženského.
Zájmenem TO ukazujeme na podstatná jména
rodu středního.
Určitě si vzpomínáte, že jsme se o rodu podstatných
jmen už učili. Dnes je to spíše procvičení a upevnění
si této látky.

Otevři si učebnici ČJ na str. 68.
Ve cv. 1 si pročti text o loupežníku Rumcajsovi a
vyhledej v něm podstatná jména. U každého z nich
také ÚSTNĚ urči jeho rod.

Otevři si sešit ČJ a napiš dnešní datum.
Na další řádek napiš nadpis
ROD PODSTATNÝCH JMEN.
Stránku si rozděl na 3 sloupečky, buď přeložením
nebo pravítkem čarami.
Nad sloupečky napiš:
ROD MUŽSKÝ    ROD ŽENSKÝ    ROD STŘEDNÍ
      TEN                   TA                    TO

Ze cv. 2 na str. 68 opisuj slova a zařazuj je
do těchto sloupečků podle jejich rodu.

Myslím si, že Ti to půjde dobře. Držím Ti palce!18.5.

Milé děti, dnes se opět setkáme naživo v naší
on-line hodině českého jazyka.
Budete potřebovat: učebnici českého jazyka,
pracovní sešit, malý sešit ČJ a kartička Y a I.

Český jazyk

Učebnice ČJ str. 84, cv.2 a 3 - doplň ústně.
PS  str. 23, cv.1, 2 - vypracuj písemně.
PS - Vyjmenovaná slova po S - opakování - 
str. 23/cv. 1.


Matematika


Milé děti, minulý týden jsme se věnovali
písemnému sčítání a odčítání trojciferných
čísel.
Dnes se pokuste spočítat příklady, ve kterých
jsou 3 sčítance. Postup sčítání zůstává stejný.

Otevři si učebnici M na str. 100.
Ze cvičení 24 
vypočítej 5 příkladů do sešitu M1.
O kontrolu popros rodiče.

Slovní úlohu ze cv. 25 na str.100 pak spočítej
do fialového sešitu M2.
Napiš mi, prosím, odpověď k této slovní úloze.
Děkuji.

Čtení

Milé děti, přečtěte si z čítanky Rybářskou pohádku
od Ljuby Štíplové. Najdete ji na str. 128.
Ve středu se vás na ní zeptám v několika otázkách.

Přeji vám hodně štěstí při dnešním učení!
Vaše paní učitelka
Anglický jazyk (L.Novotná)

Anglický jazyk (L.Novotná)Zadání domácí práce (totožné s EduPage elektronickou ŽK)

K rodičům: současná situace je náročná pro všechny, pro někoho dokonce extrémě a tak prosím, pokud děti nestíhají (ale příliš nelení :)), rozhodně můžou úkoly vypracovávat/odevzdávat později, případně některé vynechat. Pokud něčemu nerozumíte, ozvěte se mi na e-mail, budu se snažit s Vámi telefonicky spojit a vysvětlit a poradit, případně rovnou konkrétnímu žáčkovi. Velmi Vám děkuji, že s dětmi doma pracujete!

Informace ke škole online
Další škola online - 2.6. v 11.15

1.6. - Práce zde :-)

28.5. - Práce zde


26.5. - Práce zde


22.5. + 25.5. - Práce zde


19.5. - Práce zde


15.5. + 18.5. - Práce zde


12.5. - Práce zde


7.5. + 11.5. - Práce zde


5.5. - Práce zde


4.5. - Práce zde


30.4. - Práce zde


28.4. - Práce zde


27.4. - Práce zde


24.4. - Práce zde


21.4. - Práce zde


20.4. - Práce zde


17.4. Práce zde


14.4. Práce zde


7.4. Práce zde


6.4. Práce zde


31.3. Práce zde


30.3. - Práce zde


26.3. - práce ZDE (totožné s EduPage)


24.3. - práce ZDE (totožná s EduPage)


23.3 - práce na EduPage


19.3.
Podívej se na TB p. 41 (My friend is a monster)
Poslouchej nahrávku z tohoto odkazu a sleduj příběh: https://soundcloud.com/cassy-dissy/11-stopa-11/s-wsXCGh4BM3N
Potom si příběh přečti, můžeš se u čtení nahrát a nahrávku mi poslat :)

17.3. Pracovní sešit - WB p. 41 ex. 6  - co máš a nemáš ve skříni - odpovídej Yes, I have. nebo No, I haven’t.

WB p. 41 ex 7 - nahrajte s mamkou nebo taťkou fotku stránky a pošlete mi ji

 
16.3. Ještě jednou si přečti komiks TB p. 40, snaž se hezky vyslovovat WHOSE /HŮZ/ ČÍ
Až budeš mít hotovo, zkus tvořit věty ve WB p. 40 - nejdříve ústně, potom písemně. Dokončené cvičení můžete s mamkou nebo taťkou vyfotit a poslat na EŽ nebo vytvořit zvukovou nahrávku, jak čteš, a tu potom nahrát také do EŽ nebo na e-mail: lenka.novotna.dc@gmail.com.

Dobrovolné procvičování
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm

Těším se, až se uvidíme zase ve třídě :-)

Program Centra prevence - V čem jsem stejní, v čem jsme jiní

Koncert Horácké muziky

Recitační soutěž

Karneval

Závody ve šplhu

Ornita - Divoká školní zahrada

Vánoční besídka

Mikulášská výstava

Pečení vánočních perníčků

Plavecký výcvik

Akce 72 hodin

Návštěva Moučkova domu

Týden zdravé výživy

Beseda s Městskou policií

V rámci celoškolního projektu Dopravní výchova navštívila naši třídu paní policistka
D. Pálková. Beseda s paní Pálkovou se týkala pravidel pro chodce i cyklisty a dopravních značek. Děti se s chutí zapojovaly do diskuze a ukázaly, jaké znalosti z dopravní výchovy již mají. Paní Pálková nám také odpověděla na spoustu zajímavých otázek. Vědomosti získané na této besedě se dětem podařilo zúročit v dopravním testu.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy