logotyp

3. A

PaedDr. Miloslava Brychtová

Naše třída

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, 
na posledním rozloučení jsme měli mnoho dobrot připravených od Vás. Moc za vše děkuji i za spolupráci během všech tří let, které děti zvládly skvěle a nyní budu sledovat další jejich životní kroky, přeji nejen jim, ale i Vám hodně sil, nervů a zdraví. Nyní si plnými doušky užívejte léta, krásné dovolené a odpočinku.
S pozdravem Miloslava Brychtová

Z důvodu velkého množství fotek se nepodařilo stáhnout odkaz (7,45GB). Eliška Procházková vyhrála "flešku"i s fotkami v naší třídní soutěži. Děti si mohou fotky stáhnout od ní nebo na začátku školního roku jim fotky stáhnu na jejich donesenou flešku sama. Děkuji za pochopení.


Vyúčtování školního výletu
na žáka 200Kč - vlak 82 Kč + zahrady 60 Kč = zůstatek 58 Kč

58Kč . 21 žáků = 1 218 Kč - 440 Kč za buřty( 21Kč na žáka)
- 42 Kč ( 2 žáci budou mít vráceno)= 736 Kč
736 : 21 = 35Kč
Každému žákovi vrátím 35Kč a 2 žákům 56 Kč

V třídní pokladně za zůstatek 257 Kč - nakoupeno krmivo, podestýlka a seno 


Domácí úkoly pro nemocné

31.5.
ČJ - PS str.29/4
čtení str.65-72 (do pondělí)

M - PS str.32/3, 4, 5

Prv - opakování
_________________________________________________________________________________________________

25.5.
Čj - učebn. str.106/1
      PS str. 38/3
Čtení - str. 47,48

M - geometrie PS str.35
     opakování kružnice, kruh
____________________________________________________________________________________________________

23.5.
ČJ - určování podst. jmen, psaní i,y po vyjmen. slovech
čtení - str. 45

M - PS str.28/ celé

AJ - opakování slovíčka  z lekce 10(str.48-51)
       opakování dny v týdnu str.63

Bertík si zítra může vyzvednout objednanou knihu v hodnotě 299Kč!

___________________________________________________________________________________________________
20.5.
ČJ - učebn.str.91/3, str. 89/5
      PS str.28/1
čtení - kniha str.37-42

M - PS str. 28/1
      opakování písemné sčít a odčít., zaokrouhl.

Prv - opakování
        učebn. str.12 - pouze přečíst bez zápisu do sešitu
__________________________________________________________________________________________________

19.5.
ČJ - psaní diktátu (školákov)
    - učebn. str.91/1, 2

AJ - opakování slovíček, nová slovíčka - učebn. str. 63 - dny v týdnu
       Sunday, Monday, Tuesday,...

M - PS str.27/1, 2, 4

Prv- učebn. str.51 - List (zápis do sešitu)
                             - zelené barvivo
                             - složené a jednoduché
                             - uvolňují kyslík
______________________________________________________________________________________________
      
18.5.
AJ - PS a učebn. str.51

M - geometrie opakování - úsečka, přímka polopřímka, čtverec - vrcholy
      strany protější, vedlejší, kruh, průměr....
      PS geometrie str. 35/1A, B, C
  - sešit modrý - udělat zápis podle učebn. str.102

ČJ - PS str. 28/2
       opak. určování podst. jmen, vyjm. slova
_____________________________________________________________________________________________
17.5.
ČJ - PS - str.27/celé, str.28/ pozvánka(může být i na narozeniny
              - učebn. str.92)
       učebn. str.90/5
čteni kniha str.29, 30

M - PS Školákov Násobení a dělení - trenažér
                        Sčítání a odčítání do 1000

Prv - učebn. str.50, 51 - stonek, kořen (stručný zápis do sešitu)
        Části kvetoucích rostlin
        dřeviny - mají dřevnatý stonek - keře, stromy
        byliny - mají dužnatý stonek - rostliny
        namalovat obr. str. 50 nahoře a obr. str.51 nahoře
__________________________________________________________________________________________________
16.5.
ČJ - učebn.str.90/1, 2, 3, 4
       PS str.27/1
čtení kniha str.22

M - PS str.26/celé

AJ - učebn.str. 50, 51
      PS str.51
      Nová slovíčka - North America, South America, Czech Republic
                             I´m from ...
_______________________________________________________________________________________________
13.5.
ČJ - učebn.str. 89/4
      PS str.41/1
čtení kniha str.13-17

M - PS str.31/3

PRv - opakování
_________________________________________________________________________________________________

12.5.
ČJ - PS str.26/1, učebn.str.89/1, 2, 3
      opis na papír - učebn. str.83/2 (vyber si jeden text)

M - PS str.25
      opakování - dělení se zbytkem
                        složené slovní úlohy

AJ - učebn. str. 51 a PS str.51/7

Prv- opakování, poznávačka podle obrázků (podle učebnice)
       učebn.str.48, 49
       pohádka Krtek a kalhotky (jak zpracovával len)
________________________________________________________________________________________________

11.5.
ČJ - PS str.25/2, 3, 4
      učebn. str. 88/1, 2, 3, 4

M - geometrie učebn.str.96
     zápis do geom. sešitu (viz vypůjčený sešit)
     PS G str. 38/A, B

AJ - učebn. a PS str. 50
      slovíčka - penguin, eagle, ostrich, wings, leaves (společně
                     doplníme výslovnost a překlad)
________________________________________________________________________________________________
10.5.
ČJ - PC Školákov - trenažér - vyjm. slova po s
                           známkovaný diktát
čtení - nová kniha str.7,8

M - PS str.24/celé
     trénovat složené slovní úlohy učebn. str.95/10

Prv - učebnice str.46, 47
       zápis do sešitu - Polní plodiny - obilniny - oves, ječmen
                                 okopaniny - dopisuj vždy dvě plodiny
                                                     luskoviny -
                                                     pícniny -
                                                     olejniny -
                                                     textilní plodiny -
____________________________________________________________________________________________

6.5.
ČJ - učebn. str.86/2, str.87/2
Slovní druhy, vyjmenovaná slova - opakování

čtení - 24-27

M - PS str.23/celé

Prv - opakování, video pěstování olejnin a obilovin
_____________________________________________________________________________________________
5.5.
ČJ - učebn. str.86/1
      PS str.24/1
      opakování slovních druhů

M - PS str.22/celé, str.23/4
          str.25/5

Prv - opakování a nově čtení str.46
_______________________________________________________________________________________________
4.5.
ČJ - učebn. str.84/5, 6
    - PS str.23/1 (celé)

M - geometrie - učebn.str.90/1
     PS geometrie str.29/1 A, B
                          str. 27/1 A, B
________________________________________________________________________________________________
2.5.
ČJ - učebn.str. 83/1, 84/1
    - PS str.23/1, 2 (dole)
   čtení 1.kapitoly OHNIVEC

M - PS str.21/celé

AJ - učebn. a PS str.47 (bez cv.B)
__________________________________________________________________________________________________
27.4.
ČJ - učebn. str. 82/1, 2, 3
       diktát učebn.str. 66/5

G - opakování čtverec, obdélník a trojúhelník
     (vrcholy, sousední a protější strany)
   - na papír rýsujeme kruh, kružnice
      učebn. str.89
   - DÚ PS geometrie str.28/E, F

AJ - PS a učebn. str. 46
___________________________________________________________________________________________________
26.4.
ČJ - učebnice str.81/2, 4, 5
       PS str.22/1, 2
       čtení - kniha str.7, 8

M - PS str. 21/1, 5
      dělení se zbytkem - učebnice str.112

PRv - učebn. str. 42, 43
      - zápis do sešitu - Okrasné rostliny - zahradní ( pivoňka, mečík)
                                                           pokojové (...
                                 namaluj jednu rostlinu
________________________________________________________________________________________________
25.4.
ČJ - PS str.21/3, 1(dole)
       učebnice str.82/1
čtení - čítanka str. 126
          ŽK (žákovská knížka) str.16 - 3.čtvrtletí

AJ - učebn. a PS str.44

M - PS str. 20/celé
____________________________________________________________________________________________________
22.4.
ČJ - PC Školákov vyjmenovaná slova po p

Čtení - čítanka str.124, 125

M - PS str.20/1, 2, 3, 4

Prv - opakování rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé,...
________________________________________________________________________________________________
21.4.
ČJ - učebn. str.81/1, 3
      opakování slovních druhů

M - PS str.19/6, 4, 5
      opakování písemného sčítání a odčítání

Prv - učebn.str. 41/ zápis do sešitu Rostliny:
        léčivé (lípa, růže šípková)
        jedovaté (....
        zvláště chráněné (...

AJ - učebn. + PS str.45
___________________________________________________________________________________________________
20.4.
ČJ - PS str.21/1, 2

G- geometrie PS str. 11/5, 6 str.20/3, 4
                        str.28/1 A, B, C

AJ - nová slovíčka fish, salad, potatoes, Do you like...?
                           Yes, I do. No, I don ´t.
       učebn. + PS str.43
________________________________________________________________________________________________

19.4.
ČJ - učebn. str. 80/1
       PS str. 21/1
            str.13/1
Čtení - čítanka str. 122, 123

M - PS str. 19/1, 2
          str. 35/7 + zkouška (prvních 5 příkladů)

PRv - učebn.40 + zápis do sešitu
     Rostliny - kvetoucí - kvetou (tulipán, šeřík)
                    nekvetoucí - nevytvářejí květ (....
__________________________________________________________________________________________________

12.4.
ČJ - učebn. str.65/šnek, 1(částice)
       PS str.12/1, 2
            strl.15/3, 4

Čtení - dočíst knihu
           čítanka str.120, 121

M - PS str.17/1, 3
          str. 35/3, 4

Prv - opakování houby, společné znaky rostlin
        setí hrachu a slunečnic 
_________________________________________________________________________________________________
11.4.
ČJ - PS str.11/2, 3
           str.15/1, 2
Čtení - kniha str.45

M - PS str.35/1, 2
          str.17/4, 5

AJ - nová slovíčka- pizza, chips, vegetables, sausages, chicken
                         učebn.str.42, PS str.42/1
________________________________________________________________________________________________
8.4.
ČJ - v jakékoliv knize vyhledávej slovní druhy 1-8
Čtení - kniha 33-37

M - PS str.16/4
          str.19/3

PRv - opakování, rostliny
______________________________________________________________________________________________

7.4.
ČJ - PC Školákov - Vyjmenovaná slova po p

M - PS str. 16/1, 2, 3, 5
      učebnice - str. 81, 82 -číst jednotky hmotnosti a objemu

Prv - učebnice - Rostliny str.39

AJ - opakování celé lekce až str.41
_________________________________________________________________________________________________
6.4.
ČJ - PS str.11/1
       učebnice str.65/1, 2 (spojky)

Geometrie - PS str. 11/7, 8
M - PS str.38/3, str.39/1, 2

AJ - učebnice a PS str. 41
__________________________________________________________________________________________________
5.4.
ČJ - PS str.20/2 (rébusy)
       PS str.10/1, 2 (předložky)
           učebnice str. 64/šnek

Čtení - kniha str. 33, 34

M - PS str. 15/3, 6
      učebnice str. 105/18 (na papír)

PRV- učebn. str. 38
        zápis do sešitu Rostliny
       Společné znaky rostlin - vyživují se - fotosyntéza
                                                            (namalovat obrázek)
                                           dýchají a vylučují
                                           reagují na změny v přírodě
                                     
                             


Beseda se spisovatelem J.W.Procházkou

Karneval

Zdobení stromečku pro zvířátka, vánoční dárečky

Regionální muzeum - vánoční výstava

Zimní radovánky, bobování

Čertovské učení

Vycházka s pracovnicí z regionálního muzea Kamilou Dvořákovou

Vycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou DvořákovouVycházka městem Žďár nad Sázavou s Kamilou Dvořákovou

HALLOWEEN

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy