logotyp

3. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 805 )

3. B1. 2. 3.4.5.
pondělíaj čj tv čj 
úterýčj prv aj hv 
středatv čj prv čj 
čtvrtekaj čj pč čj 
pátekčj prv vv vv 

UČIVO NA TENTO TÝDEN (1. – 7. června) :

UČIVO NA TENTO TÝDEN (1. – 7. června) :

Zdravím vás, milé děti,

v prvním červnovém týdnu, který nám začíná Dnem dětí. Přejeme vám s Petrou k vašemu dni hodně zdravíčka, úsměvů a radostně ho prožijte.

Za sebou mám i první týden dobrovolné výuky ve škole se "třinácti statečnými", který jsme v rámci bezpečnostních opatření zvládli a pracovali na úkolech jako vy doma. 

Takže HURÁ do dalšího týdne a učiva!
 Usmívající se

Jana Dvořáková

(přílohy doplním během dne)

ČJ    -
 slovní druhy  - slovesa - infinitiv, zvratné sloveso (nové učivo)

               - učebnice str. 86, 87 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 4/86 (PÍSEMNĚ) Mrkající  

              !- práce s textem a jazykové učivo (PÍSEMNĚ) - v prac.přílohách

            


DOBROVOLNĚ  pracovní list na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 158 -163

           - Dusty str. 77-87 (první část sedmé kapitoly)M         - dělení se zbytkem (procvičování)
                

                  - učebnice str. 121,122 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 47/121, cv. 56/122 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  ! - opakovací písemka v příloze Mrkající

 

   

DOBROVOLNĚ – pracovní list na + a - do 1000 (v prac. přílohách)
PRV      
 - ČLOVĚK

                     - učebnice str. 64 - 66  (ÚSTNĚ)

                   ! - vystřihnout nebo opsat do sešitu výpisky ( v příloze)

                   ! - opakovací test -  živočichové Mrkající (v příloze)

                 

AJ - skupina J. Bernardová - pondělí 1.6. 

https://docs.google.com/document/d/1ZM1Qz0tWtgXJU8UkBQNJei-7BjXMLal1Y9ltIfXJU6A/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - úterý 2.6.

https://docs.google.com/document/d/1FnwkhF9_RxAYx6BR_U41tMwXSHTrFXquY127hwkp-LI/edit?usp=sharing

AJ - skupina Z. Fialová

Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (1. - 7. června)

UČIVO NA TÝDEN (25. – 31. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (25. – 31. května ) :Milé děti a milí rodiče,
zdravím vás v dalším týdnu. Pro děti, které zůstaly doma na distanční výuce, je zde zadání učiva. 

Se všemi dětmi i rodiči bych se ráda sešla online (tak jak při videovýuce - ALE NEBUDE TO VÝUKA)
v úterý 26.5. v 19 hod.
Mám pro vás informace, které bych vám chtěla sdělit "osobně". 

S pozdram Jana Dvořáková

ČJ    - slovní druhy  - slovesa - čas (nové učivo)

               - učebnice str. 83, 84, 85 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 4/83 , cvičení 7/84 (PÍSEMNĚ) Mrkající  

              !- prac. sešit str. 13 (PÍSEMNĚ) - opakování slovních druhů

            


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova, slovesa  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 152 -157 

           - Dusty str. 71-76 (druhá část šesté kapitoly)M         - dělení 7, 8, 9 se zbytkem (nové učivo)
                    - vyvození : Matýskova matematika :
                                       https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA
                                       https://www.youtube.com/watch?v=bZQaKnpM23g
                                       https://www.youtube.com/watch?v=FinaYsqsCuY
                                      
                                        skolakov.eu :
                                         https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

                  - učebnice str. 119,120 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 34, 36/119, cv. 43/120 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  !opakovací písemka v příloze Mrkající

 

   
G      - porovnávání úseček  - učebnice str. 123 (ÚSTNĚ), vyzkoušej si na papír


DOBROVOLNĚ – sloupečky 133 - 136 (v prac. přílohách)
PRV      
 - Okrasné, užitkové, polní rostliny. 

                     - učebnice str. 44 - 47  (ÚSTNĚ)

                   ! - opakovací písemka na živočichy Mrkající (v příloze)

                 

AJ - skupina J. Bernardová - pondělí 25.5.
https://docs.google.com/document/d/131KcKNWKLkcHbvIBuix29XkkCIXZty9MEhT59DCWnbU/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - úterý 26.5.

https://docs.google.com/document/d/1iZZ7QtlKYkk-pg4cQqi2B6oFzuVv65VNkRqexVabZxs/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - čtvrtek 28.5.

https://docs.google.com/document/d/1bhJnr374pHxsMwo3cRSijMCOeA53ZOzIg6l7FqJ8O_M/edit?usp=sharing

AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (25. - 31. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (35. - 37. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (18. – 24. května) :

UČIVO NA TÝDEN (18. – 24. května) :

Zdravím moje indiány a jejich rodiče,
po slunečném víkendu tu máme další květnový týden a s ním i další úkoly a učivo pro vás. Mám vás pozdravovat od naší paní asistentky Petry, které je už po vás smutno.
Já se na vás těším tento týden ve středu , kdy bude  videovýuka   - ve stejnou dobu jako minule.


Vaše Jana Dvořáková


ČJ    -
 slovní druhy - slovesa (opakování)
                            - slovesa - osoba, číslo (nové učivo)

               - učebnice str. 69, 80, 81, 82 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 1/80 (PÍSEMNĚ) Mrkající  - vypiš slovesa a urči osobu, číslo

              !- prac. sešit str. 9,32 (PÍSEMNĚ)

              ! - prac. sešit str. 33  (videovýuka


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 148 -151 - VYBER SI BÁSEŇ A NAUČ SE ZPAMĚTI (videovýuka

           - Dusty str. 66-70 (první část šesté kapitoly)M         - dělení 4, 5, 6 se zbytkem (nové učivo)

                  - učebnice str. 115,117 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 17/115, cv. 22/117 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

         -  videovýuka   - učebnice str.118

 

   
G      - porovnávání úseček  - učebnice str. 116 (ÚSTNĚ), vyzkoušej si na papír


DOBROVOLNĚ – sloupečky 129 - 132, minutky (v prac. přílohách)

Nezapomeň na výukový program - Matýskova matematika a skolakov.eu 


PRV      
 - Léčivé, jedovaté, chráněné rostliny. Ohrožené druhy rostlin a zvířat 

                     - učebnice str. 41, 62, 63  (PROČÍST)

                  
AJ - skupina J. Bernardová 

https://docs.google.com/document/d/1JDH5rlrNHhpeNeGt30p00sGlF4AnscpWeu_DdPWtbPM/edit?usp=sharing
AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (18. - 24. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (33. a 34. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (32. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (11. – 17. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (11. – 17. května ) :

Zdravím vás, milé děti i rodiče,
popřáli jste maminkám ke Dni matek, udělali jim radost přáníčkem či kytičkou?
S dalším květnovým týdnem tu máme i další zadání učiva. Doufám, že učivo stále dobře zvládáte jako doposud. Děkuji rodičům za bezproblémovou zpětnou vazbu ohledně výuky od 25. května.

Tento týden bude i videovýuka ♣ ve čtvrtek ve stejnou dobu jako minule.
Opět se těším na naše setkání tváří tvář přes obrazovku Smějící se.

Jana Dvořáková


ČJ    -
 slovní druhy č.8- spojky, č.9- částice, č.10- citoslovce (opakování)

               - učebnice str. 71, 72 ,73 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 2/73 (PÍSEMNĚ) Mrkající

              !- prac. sešit str. 11,12 (PÍSEMNĚ)

              ! - opakovací písemka za duben Mrkající (v prac. přílohách)


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 144-147

           - Dusty str. 61-65 (druhá část páté kapitoly)M         - dělení 2 se zbytkem (nové učivo)

                  - učebnice str. 112,113 (ÚSTNĚ)

                  ! cv.2/112, cv.8,10/113 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) 

dobré vyvození – Matýskova matematika:
https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+matematika+3.+ro%C4%8Dn%C3%ADk

         - dělení 3 se zbytkem (videovýuka ♣ ) - učebnice str.114, připravit si tabulku násobků 2,3  - podle cv.6/113 a 11/114 na videovýuku ♣

         ! opakovácí test (PÍSEMNĚ) Mrkající (v prac. přílohách)G      - 
tělesa (opakování) - učebnice str. 149, ! pracovní list (PÍSEMNĚ - v prac. přílohách)


DOBROVOLNĚ – prac. list na + a- pod sebe (v prac. přílohách)PRV       - Čím se živí živočichové (nové učivo)

                     - učebnice str. 61 (ÚSTNĚ)

                    !- Opsat nebo nalepit zápisky do sešitu (v prac. přílohách)

AJ - skupina J. Bernardová 11.5. - 15.5.

https://docs.google.com/document/d/1AB_citpabdUZ3WPHgOoLMwojcDqMqBpl6tCs4tpDYak/edit?usp=sharing

Videosetkání proběhne ve čtvrtek 14.5. v 11.oo. Přihlášení stejné jako se třídou. Odkaz na název místnosti pošlu na edupage.


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (11. - 17. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (30. a 31. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (29. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (4. – 10. května) :

UČIVO NA TÝDEN (4. – 10. května) :Zdravím vás,

velmi děkuji za zasílání zadaných úkolů. Velkou radost mi udělalo naše společní video setkání v minulém týdnu. Bylo příjemné vidět většinu naší třídy. Určitě i pro vás.
 Usmívající se

Další setkání bude v pondělí 4.5. v dopoledních hodinách  - jak jsme domluvení. Mějte připravené učebnice a pracovní sešity, kartičky tvrdé a měkké i, tabulku na bingo.  


Jana Dvořáková

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN:

ČJ      - slova s předponou vy/vý:
(videovýuka )                                                                                                       
               - naučit se slovní druhy číslo 3- zájmena (nové učivo), naučit se zpaměti tabulku -  přehled a rozdělení zájmen (v příloze)

               - zopakovat slovní druhy č.4- číslovky

                        učebnice str. 68 (ÚSTNĚ) ,

                        ! prac. sešit str. 7, 8 (PÍSEMNĚ) Mrkající

DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní list na vyjmenovaná slova, prac. list podstatná jména (v příloze)

Dobrý program :   https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida

 

ČT           - čítanka str. 139-143 (pranostiky a přísloví)

               - Dusty str. 56-60 (první část páté kapitoly)

 

M           -  zaokrouhlování na 100 )

             - procvičovat písemné násobení (pod sebe)

                        učebnice str. 152, 153, 154 (ÚSTNĚ), cvičení 33/154 nedělej !

                        ! PÍSEMNĚ cvičení 14, 17/ 152, cvičení 22, 25/153, cvičení 30/154 Mrkající

                       ! prac. sešit str. 27, 28 (PÍSEMNĚ)

G          ! -opakování (PÍSEMNĚ) prac. sešit str. 34 MrkajícíPRV  -   BEZOBRATLÍ (nové učivo)
                  - učebnice str. 60 (ÚSTNĚ), www.skolakov.eu
                !  - opsat nebo nalepit zápisky do sešitu (v příloze)


AJ - 4.5.-7.5.  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1k0pAXtW32Q9HOYFfhW1SCzx_0yZM0ujVpRTlSW87YSI/edit?usp=sharingAJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).
PRACOVNÍ PŘÍLOHY (4. - 10. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (26. - 28. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (22. - 25. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (27.dubna – 3. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (27.dubna – 3. května ) :

Milí žáci i rodiče,
zdravím vás v dalším týdnu. Opět moc děkuji za zasílání a plnění úkolů. Děláte mi radost.
Už jsme se velmi dlouho neviděli, a tak jsem si pro vás připravila na tento týden videovýuku. Na mailové adresy rodičům přišel odkaz, jak se k online výuce připojit. 

Zkouška spojení by proběhla v pondělí ve 20:00 a druhý den, v úterý v 9:30, bychom si vyzkoušeli výuku. K té by bylo potřeba, abyste si připravili učebnice a prac. sešity z ČJ, M a pomocníčka nebo něco na psaní (prázdné listy papíru). 

Těším se, až se uvidíme.       Jana Dvořáková

ČJ
 -  procvičovat a opakovat kategorie u podstatných jmen (rod, číslo, pád) a slovní druhy č.7 –předložky

         učebnice str. 71 – předložky - ÚSTNĚ                                                                                                                                  učebnice str. 62 - ÚSTNĚ
        ! cv. 3/62 - PÍSEMNĚ (napsat jako diktát!)

        Opakovaní z ČJ - PÍSEMNĚ (v pracovních přílohách) Mrkající

        !   prac. sešit ČJ2 str. 10 předložky - PÍSEMNĚ

 ČT čítanka str. 134 – 138,  DUSTY po str.55 (dočíst 4. kapitolu)

DOBROVOLNĚ – prac. list na VS, prac. list na podstatná jména (rod, číslo, pád)

 

   - procvičovat velkou násobilku pamětně (psát jako minutky)

      - procvičovat písemné násobení /pod sebe/

            učebnice str.150, 151 - ÚSTNĚ
          ! cv. 2, 6, 8, 11, /150, 151 - PÍSEMNĚ Mrkající

         - opakování PS str.33 (videovýuka ) 
NÁZORNÝ POSTUP POČÍTÁNÍ A VYSVĚTLENÍ PRO TY, KTERÝM TO JEŠTĚ DĚLÁ PROBLÉMY:
Matýskova matematika
https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+matematika+3.+ro%C4%8Dn%C3%ADk

G - procvičovat rýsování kružnic na volný list papíru:

k = (S, 2cm)   l= ( L, 3,2cm)   s = (P, 4,5cm)   m = (N, 53mm)   v= (V, 27mm) ap.
 DOBROVOLNĚ -  prac.list D a list C na počítání pod sebe na +, - , . 

 PRV - ŽIVOČICHOVÉ – STAVBA TĚLA (NOVÉ UČIVO)

            učebnice str. 58, 59, www.skolakov.eu - ÚSTNĚ

           - vystřihnout tabulku, vepsat příklad živočichů a nalepit do sešitu jako zápisky

AJ - 27.4.-30.4.  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1OhSlENZAbuhlYtNHGagmw6qKTRMVQbJDrEqMdKbQy8A/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (27. dubna. - 3. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (21. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (19. a 20. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (20. – 26. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (20. – 26. dubna) :

Zdravím vás a děkuji vám za vypracované úkoly, které mi zasíláte.

(Kdo neposlal z minulého týdne úkoly na můj mail jdvorakova@1zdar.cz , tak žádám, aby tak učinil.).

Velkou radost mi dělají fotky a videa, která mi posíláte a děkuji vám za ně. Moc se na vás už těším, ale ještě nějakou chvíli to takto musíme všichni vydržet.


Vaše Jana Dvořáková


ČJ
– opakovací týden

          – vyjmenovaná slova – učebnice str. 60 - 61 ÚSTNĚ,  ! cv. 3/str. 60 – PÍSEMNĚ  do pomocníčku Mrkající
                                       ! -  prac. sešit ČJ2 str. 28-30 PÍSEMNĚ

           - opakování příslovce –  ! prac. sešit ČJ2 str. 10 - PÍSEMNĚ,
                                             - učebnice str. 70 – ÚSTNĚ

 

ČTENÍ  - čítanka str. 126-133,  Dusty str. 44-49 (část 4. kapitoly)

DOBROVOLNĚ : PRACOVNÍ LISTY NA PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÁ SLOVA + LIST D
lze procvičovat vše na webových strákách:
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/cesky-jazyk/ucivo/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

 

Mstálé procvičování násobení v oboru velké násobilky

               - učebnice str. 133,134 – ÚSTNĚ,
             !  - prac.sešit str. 23-24 PÍSEMNĚ

      - Počítání  v oboru do 1000! prac. sešit str. 23 - 28 PÍSEMNĚ

      - Gkruh , kružnice – učebnice str. 142 – ÚSTNĚ,
                  - ! PÍSEMNĚ na volný list papíru cv. 3,4,5,7/142 Mrkající

DOBROVOLNĚ : NA PROCVIČOVÁNÍ LIST A , BPRV  – společné znaky živočichů (NOVÉ UČIVO) – učebnice str. 56 – 57 ÚSTNĚ

                   – opsat nebo nalepit zápisky z přílohy.

         - rostliny (OPAKOVÁNÍ) – WWW.SKOLAKOV.EU PRVOUKA  PROCVIČIT, jsou z toho vypracovány testy.
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

                 ! OPAKOVACÍ TESTY  z PRV PÍSEMNĚ Mrkající (Zpětná vazba pro mě, chci se jen podívat, jak se vám to povedlo naučit. Nebude známkováno.)
AJ - 20.4.-24.4. -  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1hMVPkGgIFqZKPatqRSQy0MHKWkc74tTlCxoRV23XP_Y/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (20. - 26. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (17. a 18. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (15. a 16. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (14. – 19. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (14. – 19. dubna) :

Zdravím vás, milí žáčci a rodiče,
doufám, že jste si užili krásné prosluněné velikonoční svátky. Odpočinuli si a načerpali mnoho nové energie. Moc vám děkuji za zaslané úkoly i s mnoho fotografiemi, také děkuji rodičům, že se s vámi zodpovědně v této situaci učí. I nadále pilně vypracovávejte zadané úkoly.

V případě nějakých nejasností, obtíží, problémů s úkoly či novým učivem mě kontaktujte na školní mail: jdvorakova@1zdar.cz

Paní asistentka Petra vás také moc pozdravuje a také ráda pomůže v případě nějakých problémů s učivem. ppreislerova@1zdar.cz
                                        
              Vaše Jana Dvořáková.ČJ
 – vyjmenovaná slova po V – procvičovat a slova s předponou vy- , vý- – učebnice str. 56 -57 – ÚSTNĚ

            -  pracovní list si procvičuj ústně  a do 26. 4. Vyplň

          ! -   prac. sešit ČJ 2 – str. 24 - 27 – PÍSEMNĚ Mrkající

 - číslovky – opakování – učebnice str. 68 – ÚSTNĚ
                       !    - prac. sešit str. 8  - PÍSEMNĚ

 

ČTENÍ – čítánka str. 115- 119, Dusty str. 39 – 43 (– dokončení 3. kapitoly)

 

Mopakování – učebnice str. 108, 109, 110 – ÚSTNĚ

                     !      - cv. 16,17/109    23/110 do sešitu  M2 -PÍSEMNĚ Mrkající

  
    - Velká násobilka – procvičování – prac. list sloupeček 145 , 146

   - G – kruh , kružnice – nové učivo

         - denně si narýsuj na libovolný papír asi 20 kružnic do sněhuláků, terčů , ciferníků, kytiček apod. , ať procvičíš práci s kružítkem. Musí se ti podařit narýsovat kružnice jedním tahem.
         - učebnice str. 90, 96, 142  - ÚSTNĚ

 

PRV– houby a nekvetoucí rostliny – učebnice str. 37, 40, 41 a !  opsat nebo nalepit zápisky do sešitu.


AJ - skupina J. Bernardová
Zapiš si slovíčka U 9
https://docs.google.com/document/d/1x6XJ28uQJ70D8w_y0O1G41LjXTCEabCm4RiOeQm6i_Y/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (14. - 19. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (13. a 14. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (11. a 12. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (6. – 12. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (6. – 12. dubna) :

Milé děti, rodiče, moc pozdravuji, doufám, že jste všichni zdraví a máte dost energie, dobré nálady a optimismu.  Děti určitě pilně studují  - alespoň doufám Usmívající se .

Děkuji dětem za e-maily, videa a fota. Snad se vám učivo daří zvládnout a děti s tím nemají problémy.
Děkuji všem rodičům, kteří se mi zpětně reagovali na můj e-mail a kteří ještě tak neučinili, aby se mi ozvali.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, tak mi můžete psát na školní e-mail: jdvorakova@1zdar.cz .

 Zdravíme a přejeme klidné pohodové svátky velikonoční  Jana Dvořáková a Petra Preislerová.


Učivo na tento týden:

ČJ – vyjmenovaná slova po V (nové učivo) – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná.
            - učebnice str. 54, 55 – ÚSTNĚ
         !   - pracovní list na slova s  vy- , vý-  - PÍSEMNĚ Mrkající
     - přídavná jména (opakování)
            – učebnice str. 67 – ÚSTNĚ
         !    - prac. sešit ČJ2 – str. 6 – PÍSEMNĚ

ČTENÍ – čítanka str. 120 – 125, Dusty str. 30 – 38 (část třetí kapitoly)

M – násobení a dělení v oboru velké násobilky, slovní úlohy (procvičování)

          - učebnice str. 127, 128, 130, 131, 132 – ÚSTNĚ
        !  -  do sešitu M2 12/131, 18,19/132 – PÍSEMNĚ  Mrkající

Geometrie – rýsování přímek a úseček opakování
                        – učebnice str. 111 

                     !   - prac. sešit M str. 20, 9/22 , 9/24, 10/24 – PÍSEMNĚ

 

PRV – části kvetoucích rostlin (podrobněji)
               – učebnice po str. 53 – ÚSTNĚ
             !  - opsat nebo nalepit zápisky do sešitu z přílohy (to, co máš v sešitu, bys měl znát) během pondělí bude vložen do příloh


AJ - skupina J. Bernardová

Dobrý den milí žáci. Užijte si s rodiči klidný a slunečný  velikonoční týden bez nových d.ú. z angličtiny.  Opakujte si  slovíčka a procvičujte, co už bylo zadáno.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, mi můžete psát na školní e-mail: jbernardova@1zdar.cz .


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

DOBROVOLNÉ procvičování pro snaživé indiány (nepovinné)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (9. a 10. úkol)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (6. - 12. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (7. a 8. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :ČJ     
– podstatná jména – vlastní jména (opakování) – učebnice str. 64 – 66 ÚSTNĚ;

               ! -  prac. sešit ČJ2 str. 2 – 5 – písemně

     !  - vyjmenovaná slova po S – pracovní sešit ČJ 2  str. 21 – 23 – písemně

 


M      - procvičování – učebnice str. 105 – 107 – ústně

         - velká násobilka – učebnice str. 124 – 126 – ústně

       ! - písemně do M2 : cv. 21, 22, 24 / str. 105,      9,15/104

 

PRV  - ROSTLINY – společné znaky, rozdělení, části kvetoucích rostlin, obrázek str. 50

             !   (opsat nebo nalepit zápisek + namalovat obrázek do sešitu PRV)

              - učebnice str. 36 – opakování, str. 38 – 41 – nové učivo ÚSTNĚ

 

ČTENÍ  - DUSTY ZÁZRAK O VÁNOCÍCH str. 5 - 29AJ - skupina J. Bernardová

Prosím stále procvičovat slovíčka. Nově:

https://docs.google.com/document/d/1QUaZPa9_pFeSXMr0SERcDUmhXQImbnzqaR9BcPVBe0U/edit

Ps str. 40-41               
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm

Děkuji.


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (30.března - 4. dubna):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (5. a 6. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (3. a 4. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

ČJ    –vyjmenovaná slova po S – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná
                – učebnice str. 50 – 53 ústně; a
              ! - písemně procvičovat pracovní list S

M       - jednotky hmotnosti – učebnice str. 81 ústně,

         - násobení a dělení 10, 100 – učebnice str. 76 ústně,

         - zaokrouhlování trojciferných čísel na 10 a 100 – učebnice str. 86 ústně,

                - procvičování učebnice str. 83, 84, 103, 104 ústně,

             !  - písemně do sešitu M2 cv. 78,80/ str. 76,    1,2,9/83,    2,4/86

PRV       - vlastnosti látek – délka, hmotnost, objem, teplota čas – NAUČIT,
            ! - přepsat nebo nalepit zápisky do sešitu PRV                

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o – jednotky hmotnosti

Aj   - 23. - 28. 3.
   Naučit se nová slovíčka zadaná na Edupage, přepsat do slovníčku. 
Procvičuj: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm
Zkus si test: 


Děkuji. Jana Bernardová


Aj - skupina Z. Fialová
Všechny Vás zdravím a ráda bych Vám sdělila, že učivo z AJ zadávám prostřednictvím E-ŽK (Edupage). Prosím, pravidelně kontrolujte tyto stránka. Děkuji.
Zuzana Fialová

Přeji hodně zdraví a optimismu, ať tuto nehelhkou situaci všichni zvládneme!!! J. Dvořáková

Připravila jsem si pro vás INDIÁNSKOU VÝPRAVU ... sledujte 2 x týdně stopy a dobrovolně pracujte do Pomocníčku.

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (23. - 29.březen):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá.....

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

ČJ –procvičování vyjmenovaných slov po M, P; podstatná jména rod, číslo, pád

         -  prac. sešit str. 15 – 20 PÍSEMNĚ

         -  učebnice str 43 – 49 ÚSTNĚ

M   - jednotky délky, sčítání a odčítání pod sebe

               -  učebnice str. 78, 79, 91, 92, 93, 97, 98, 99 ÚSTNĚ,

                PÍSEMNĚ do sešitu M2    cv. 2 / str. 78,    9/79,   7/92,   14/93,   8/98,   15/99

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

AJ – skupina p. učitelky Bernardové

                - do konce týdne prsím o průběžné opakování slovíček (viz. slovníček)
lekce 3 -7 i písemnou formou.

K procvičování můžete používat  www.skolakov.eu .

Komu ještě dělá problémy písemné sčítání a odčítání pod sebe podívá se na video

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88 ,kde je počítání i s přechodem přes desítku pěkně vysvětleno.

Sledovat také můžete televizní pořad „UčíTelka“ na ČT2, který vysílá každé dopoledne.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Program primární prevence ( 2. března)

Program primární prevence ( 2. března)   V naší třídě proběhl program primární prevence na téma "V čem jsme stejní a v čem jiní."
   Dětem se program líbil, aktivně se zapojily a spolupracovaly s lektorkami.
   Cílem programu bylo, aby se  děti zamyslely nad svými přednostmi a nedostatky, nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz byl kladen na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.

AKCE, které nás čakají do jarních prázdnin (24. února)

25. 2.  Recitační soutěž - školní kolo ve 13:00 (vybraní žáci)

26. 2.  Divadelní představení LAZY GOAT - činoherní anglicko - česká pohádka s písničkami

27. 2. Bruslení

28. 2. Horácká muzika -
koncert se zpěvem (společná příprava 10 lidových písní, žáci mají ve zpěvníku)

2. 3. Preventivní program "V čem jsme stejní a v čem jiní"

5. 3. Bruslení 
- posledníČeká nás opakovací písemka    z ČJ : -      slovní druhy
                                                      -       ABC, význam slov,
                                                      -      y-ý/i -í po Z, B, L, M
                                                      -       kořen slova a příbuzná slova
                                           
                                              z M : -       + a - do 1000 pamětně
                                                      -        porovnávání
                                                      -        . a : se závorkami
                                                      -        + a - pod sebou do 100
                                                      -        slovní úlohy
                                       
                                             z PRV: -       neživá příroda (celá), učit se ze sešituPo prázdninách začínáme podle klasického rozvrhu. 

Denně kontrolovat a podepisovat domácí úkoly.

Sběr pomerančové kůry, baterií, víček a suchého pečiva.

ŽÁDÁM O PRAVIDELNOU KONTROLU ELEKTRONICKÉ ŽK A PODEPISOVÁNÍ ZNÁMEK V NÍ.

                                                                                Děkuji Jana Dvořáková

 

 

 

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)Školního kola recitační soutěže se zúčastnili Adélka, Davídek, Honzík a Leontýnka. Nejúspěšnější byl Davídek a se svou básničkou, Turistická příhoda s detektivní zápletkou od Jířího Žáčka, vyhrál 1. místo. Moc mu gratulujeme a zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší třídy.

Masopustní rej (21. února)

Masopustní rej (21. února)Masopust byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí, byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi.

U nás rozloučení s masopustem vyvrcholilo v pátek 21. února průvodem maškar po škole. Průvodu se zúčastnili žáci prvních až třetích ročníků. Žáci měli nejrůznější masky, my z Indiánkova jsme měli masky laufrů, které jsme si sami vyráběli už minulý rok. Po průvodu následovalo zábavné účení s masopustní tématikou.

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)Okrskových závodů ve šplhu se zúčastnil Oliver - získal krásné 2. místo, a tak postupuje dále do okresního kola. Moc mu gratulujeme k úspěchu! Nemocnou Evu zastoupila na závodech Salma, které děkujeme za reprezentaci naší školy.

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)Ve školním kole jsme zazářili a až na jedno místo jsme "převálcovali" naše spolužáky ze třetích tříd.

kategorie chlapců:
1. místo Oliver
2. místo Dominik
3. místo Matyáš

kategorie dívky:
1. místo Eva
2. místo Salma
Naši třídu ještě reprezentovala Adéla.

Olík s Evičkou budou naši školu reprezentovat na okrskových závodech ve šplhu, které se budou konat v úterý 18. února.

ORNITA - "Divoká školní zahrada" (6.února)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Děti se zúčastnily programu primární prevence - Pravidla nejsou strašidla. Program byl o nastavení pravidel a případných sankcích, které následují za jejich nedodržování. V průběhu programu si samy děti představují obecné normy chování ve společnosti a je podporována myšlenka respektu k druhým, včetně autorit - uvědomění si vlastního chování ve vztahu k druhým.

Poděkování rodičům a dobročinné tvoření na Veselíčku

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům naší třídy za dárečky pro vánoční jarmark. Výtěžek bude poslán na dětské odd. nemocnice v NM.

A zároveň děkuji za zaslání příspěvku rodičů z dobročinného tvoření 1. 12. z Veselíčka.
Kde tamní Osadní výbor Veselíčko s příspěvkem města Žďár nad Sázavou z fondu Aktivně pro ZR tvořil vánoční výrobky pro náš školní jarmark. Tvořil s nimi i místostarosta pan Josef Klement s manželkou a dcerou a komunitní koordinátorka paní Radka Remarová. Tvoření probíhalo v KD Veselíčko současně s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou. Tvořily převážně děti, navštěvující 5. ZŠ, s rodiči i prarodiči. Rodiče dětí také částečně přispívali na tvořící materiál, ozdoby, větvičky, atd...


Vánoční mísa hojnosti (6. prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Žáky ze 3.B musíme letos opravdu pochválit. V pekelné knize na ně nemáme žádnou  velkou stížnost ani žádný záznam jejich hříchů. Malé napomenutí mám ovšem k domácím úkolům! VŠICHNI je budou plnit! Viď Matěji!!!

Chválit vás musím za vaše studijní výsledky, vzornou přípravu a velkou snahu ve škole. Pochvalu si zaslouzíte i za sportovního ducha, za reprezentaci vaší třídy i celé školy ať už na sportovních, hudebních nebo recitačních soutěžích.

Vyzdvihnutí si zaslouží i vaše dobrá srdíčka – za to, že jste nosili granulky a dobrůtky pro pejsky z útulku, a i za vaši šikovnost, při vytváření vánočních dárečků pro školní jarmark.

A celkově vás moc chválím, protože jste třída, kde jste všichni kamarádi, pomáhate si a máte se rádi.

Jmenovitě nikoho chválit nemusím, každý jste se jistě v mé pochvale našel...

Doufám, že i nadále budete vaší paní učitelce a asistence a i rodičům dělat radost a i v přístím roce za vámi přijdu opět jen s pochvalou.

Mikuláš  


STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

 

Tento večer při setmění,

v strašidla se všichni změní.

Kdo má strach a kdo se bojí, až zůstane s mamkou svojí.

Kdo má pro strach uděláno, řekne jenom: „Vyprovoď mě, mámo!“

 

Dne 24. října se „malí indiáni z 3.B“ proměnili v halloweenská strašidla a sešli se ve školní družině na jejich strašidelnou noc. Tuto noc plnou strašidel, strachu, tajemna a zábavy pro ně připavila jejich „náčelnice“ Jana Dvořáková spolu s Alenou Kulhánkovou a Petrou Preislerovou.

Po setmění bylo setkání u vchodu školní družiny, kde už čekaly rozsvícené halloweenské dýně a hrůzostrašné přivítání tří hlavních duchů v maskách, kteří je zvali na nezapomenutelnou noc plnou zábavy a „strašidelného dobrodružství“. Nejdříve si ovšem všechna strašidla musela přichystat své noční spaní, kde jim ještě s přípravami pomohli i rodiče. Poté už začala zábava v podobě – strašidelného soutěžního kvízu, zdobení tajemné dýně, nesměl chybět ani taneček v hrůzostrašném kostýmu. Nachystáno bylo i děsivé pohoštění, za které toutou cestou moc děkujeme všem maminkám, babičkám, tetičkám, které napekly a navařily.  Když se strašidla dostatečně „vyřádila“ a nakrmila, tak je čekala „bludná stezka odvahy tajemnou školou“. I strašidla se občas bojí, ale ta naše strašidýlka to nakonec statečně zvládla na jedničku. Na této stezce jsme se setkali se strašidly a duchy ze 7. a 9. ročníků, kteří se strašením znamenitě pomohli a my jim též moc děkuje za pomoc a ochotu.

Celý večer a noc nám halloweenskou atmosféru prosvítily i dýně a lucerničky v atriu školy.

I noc plná strašidel a zábavy musí jednou skončit a nastává ráno, které děti opět přivedlo do školních lavic, ale na nezapomenutelné zážitky budeme ještě dlouho vzpomínat……

 

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Tento týden máme tématicky zaměřený na Halloween, který jsme propojili i s týdnem zdravé výživy, my si konktrétně vybrali dýni – „Dýně plná vitamínů“. Celý týden si čteme a povídáme o Halloweenu, Dušičkách a již zmiňovaných dýních.
V pondělí jsme ji v rámci pracovních činností dlabali a ve čtvrtek si z ní připravíme v rámci zdravé výživy polévku. Ve výtvarné výchově jsme úhlem malovali strašidelné plakáty, které nám spolu s dýněmi poslouží i jako výzdoba naší strašidelné noci ve škole.        
                                                                         J. Dvořáková

Čtyřboj

Čtyřboj Ve škole proběhlo okresní kolo čtyřboje (šplh, hod, člunkový běh, skok z místa) a naši třídu reprezentovali tito žáci: Salma Hadrous, Jan Hošek, Eva Klímová, Oliver Stoček, Dominik Šulc, Ondřej Tomášek, Matěj Truhlář a Zdeněk Zikuška.
Do krajského kola, které se koná 16. listopadu v Havlíčkově Brodě, postoupili Oliver Stoček a Zdeněk Zikuška, Eva Klímová jako náhradnice. Děkujeme zúčastněným za reprezentaci a postupujícím přejeme hodně štěstí a sil v dalším kole.

72 hodin - úklid v okolí školy (17. října)

Plavecký výcvik (15. října)

Návštěva expozice v Moučkově domě (10. října)

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy