logotyp

3. B

Předávání VYSVĚDČENÍ - pátek 26. 6. 2020

Předávání VYSVĚDČENÍ - pátek 26. 6. 2020V pátek 26. 6. proběhne předání vysvědčení, předání vysvědčení se budou moci zúčastnit VŠICHNI ŽÁCI bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. 
Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení 
(ke stažení zde https://1zdar.cz/soubor-priloha-cestne-prohlaseni-3069-.pdf)
do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění

Kdo se předání vysvědčení nezúčastní, tak si bude moci vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy první dva týdny v červenci (v době úředních hodin Po, St )

S pozdravem Jana Dvořáková

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 805 )

3. B1. 2. 3.4.5.
pondělíaj čj tv čj 
úterýčj prv aj hv 
středatv čj prv čj 
čtvrtekaj čj pč čj 
pátekčj prv vv vv 

UČIVO NA TENTO TÝDEN (15. – 26. června) :

UČIVO NA TENTO TÝDEN (15. – 26. června) :

Milí žáčci a rodiče, 
zadávám poslední učivo, které bude až do konce školního roku. Příští týden už pouze vložím informace o vysvědčení a o průběhu konce školního roku. Takže si učivo zodpovědně vypracujte, protože v tomto školním roce je už poslední  Usmívající se.

Ještě připomínám - 21. června - Den otců - tak nezapomeňte na tatínky a mile je něčím překvapte.

S pozdravem Jana Dvořáková
ČJ    -
 věta jednoduchá x souvětí, větné vzorce  (opakování)
                              

               - učebnice str. 17, 19, 20, 21 (ÚSTNĚ),  

              !- Prac. sešit ČJ str. 38, cv. 1/str. 39, str. 40 (PÍSEMNĚ) 
              !- práce s textem a jazykové učivo (PÍSEMNĚ) - O PRAOTCI ČECHOVI (v prac. přílohách) Mrkající

            

DOBROVOLNĚ  pracovní list na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 170 - 173

           - Dusty str. 90 - 111 (osmá kapitola)M         - opakování 
                

                  - učebnice str. 139,140, 141 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 23, 24, 25/141 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  ! -  prac. sešit str. 33, 35, 36, (dodělat PÍSEMNĚ) 
               
                  ! opakovací písemka (v prac. přílohách) Mrkající

    


G           - souhrnné opakování ! učebnice str. 156 (PÍSEMNĚ)


PRV      
 - Společné znaky s ostatními živočichy (nové učivo)

                     - učebnice str. 70, 71 (ÚSTNĚ)
                   ! - opakování člověka (PÍSEMNĚ v příloze) Mrkající

                   ! - vystřihnout nebo opsat do sešitu výpisky ( v příloze)

            

                 

AJ - skupina J. Bernardová


AJ - skupina Z. Fialová

Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (15.- 26. června)

UČIVO NA TÝDEN (8. – 14. června):

UČIVO NA TÝDEN (8. – 14. června):

Zdravím vás, mladí indiáni,

jak jste si již všimli, skončily úkoly naší indiánské výpravy. Proto je čas ji vyhodnotit. Zašlu vám e-mailem všechny indiánské úkoly a jejich řešení. Bude tedy na vás, abyste zodpověďně zkontrolovali vaše výsledky a zaslali mi na e-mail počet bodů, který jste získali. 
Já potom vyhodnotím vaše výsledky a doplním vám pera do indiánských čelenek.

Níže najdete učivo pro tento týden.

S pozdravem Jana Dvořáková


ČJ    -
 slovní druhy  - slovesa - časování sloves (nové učivo)
                              - podstatná jména ( opakování)

               - učebnice str. 88, 89 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 2, 3 /88 (PÍSEMNĚ) Mrkající  

              !- Prac. sešit ČJ str. 34 35 (PÍSEMNĚ) - v prac.přílohách
              !- práce s textem a jazykové učivo (PÍSEMNĚ) - Popelka (v prac. přílohách) Mrkající

            


DOBROVOLNĚ  pracovní list na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 164 - 169

           - Dusty str. 88-89 (druhá část sedmé kapitoly)M         - dělení mimo obor násobilek (nové učivo pro šikovné děti)
                

                  - učebnice str. 137,138 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 5/137, cv. 11/138 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  ! -  prac. sešit str. 29, 30, 31 (dodělat PÍSEMNĚ) 

    

DOBROVOLNĚ – pracovní list 1  na procvičování násobení a dělení násobků 10 mimo obor malé násobilky
                        - pracovní list 2 na násobení pod sebe (v prac. přílohách)
PRV      
 - Vnitřní ústrojí člověka, smysly, kostra a svaly

                     - učebnice str. 68 (ÚSTNĚ)

                   ! - vystřihnout nebo opsat do sešitu výpisky ( v příloze)

      http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_ustroji1.htm
          

                 

AJ - skupina J. Bernardová - pndělí 8.6.

https://docs.google.com/document/d/1ZuIYl5VapnmWBzHRFAOH8R-T9GP-U18_DZoLanh5gZ8/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - úterý 9.6.

https://docs.google.com/document/d/1mmy_6TWYBdB4NnwZrSwWgf3iaN1d0m3xkcBbkdsKMdw/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - čtvrtek 11.6.

https://docs.google.com/document/d/18VnBoGcbQ_3A3u1JoDT0kk3SDygU46f7xYcNTr6ascU/edit?usp=sharing

AJ - skupina Z. Fialová

Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (8. - 14. června)

UČIVO NA TÝDEN (1. – 7. června) :

UČIVO NA TÝDEN (1. – 7. června) :

Zdravím vás, milé děti,

v prvním červnovém týdnu, který nám začíná Dnem dětí. Přejeme vám s Petrou k vašemu dni hodně zdravíčka, úsměvů a radostně ho prožijte.

Za sebou mám i první týden dobrovolné výuky ve škole se "třinácti statečnými", který jsme v rámci bezpečnostních opatření zvládli a pracovali na úkolech jako vy doma. 

Takže HURÁ do dalšího týdne a učiva!
 Usmívající se

Jana DvořákováČJ    -
 slovní druhy  - slovesa - infinitiv, zvratné sloveso (nové učivo)

               - učebnice str. 86, 87 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 4/86 (PÍSEMNĚ) Mrkající  

              !- práce s textem a jazykové učivo (PÍSEMNĚ) - v prac.přílohách

            


DOBROVOLNĚ  pracovní list na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 158 -163

           - Dusty str. 77-87 (první část sedmé kapitoly)M         - dělení se zbytkem (procvičování)
                

                  - učebnice str. 121,122 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 47/121, cv. 56/122 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  ! - opakovací písemka v příloze Mrkající

 

   

DOBROVOLNĚ – pracovní list na + a - do 1000 (v prac. přílohách)
PRV      
 - ČLOVĚK

                     - učebnice str. 64 - 66  (ÚSTNĚ)

                   ! - vystřihnout nebo opsat do sešitu výpisky ( v příloze)

                   ! - opakovací test -  živočichové Mrkající (v příloze)

                 

AJ - skupina J. Bernardová - pondělí 1.6. 

https://docs.google.com/document/d/1ZM1Qz0tWtgXJU8UkBQNJei-7BjXMLal1Y9ltIfXJU6A/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - úterý 2.6.

https://docs.google.com/document/d/1FnwkhF9_RxAYx6BR_U41tMwXSHTrFXquY127hwkp-LI/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardovaá - čtvrtek 4.6.

https://docs.google.com/document/d/1FKA8F5wgdX-9y0MK2IaITDKyYXOHxVKFy_PRbs6cmNA/edit?usp=sharing

AJ - skupina Z. Fialová

Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (1. - 7. června)

UČIVO NA TÝDEN (25. – 31. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (25. – 31. května ) :Milé děti a milí rodiče,
zdravím vás v dalším týdnu. Pro děti, které zůstaly doma na distanční výuce, je zde zadání učiva. 

Se všemi dětmi i rodiči bych se ráda sešla online (tak jak při videovýuce - ALE NEBUDE TO VÝUKA)
v úterý 26.5. v 19 hod.
Mám pro vás informace, které bych vám chtěla sdělit "osobně". 

S pozdram Jana Dvořáková

ČJ    - slovní druhy  - slovesa - čas (nové učivo)

               - učebnice str. 83, 84, 85 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 4/83 , cvičení 7/84 (PÍSEMNĚ) Mrkající  

              !- prac. sešit str. 13 (PÍSEMNĚ) - opakování slovních druhů

            


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova, slovesa  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 152 -157 

           - Dusty str. 71-76 (druhá část šesté kapitoly)M         - dělení 7, 8, 9 se zbytkem (nové učivo)
                    - vyvození : Matýskova matematika :
                                       https://www.youtube.com/watch?v=3jQOvGaSdOA
                                       https://www.youtube.com/watch?v=bZQaKnpM23g
                                       https://www.youtube.com/watch?v=FinaYsqsCuY
                                      
                                        skolakov.eu :
                                         https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

                  - učebnice str. 119,120 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 34, 36/119, cv. 43/120 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

                  !opakovací písemka v příloze Mrkající

 

   
G      - porovnávání úseček  - učebnice str. 123 (ÚSTNĚ), vyzkoušej si na papír


DOBROVOLNĚ – sloupečky 133 - 136 (v prac. přílohách)
PRV      
 - Okrasné, užitkové, polní rostliny. 

                     - učebnice str. 44 - 47  (ÚSTNĚ)

                   ! - opakovací písemka na živočichy Mrkající (v příloze)

                 

AJ - skupina J. Bernardová - pondělí 25.5.
https://docs.google.com/document/d/131KcKNWKLkcHbvIBuix29XkkCIXZty9MEhT59DCWnbU/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - úterý 26.5.

https://docs.google.com/document/d/1iZZ7QtlKYkk-pg4cQqi2B6oFzuVv65VNkRqexVabZxs/edit?usp=sharing

Aj - skupina J.Bernardová - čtvrtek 28.5.

https://docs.google.com/document/d/1bhJnr374pHxsMwo3cRSijMCOeA53ZOzIg6l7FqJ8O_M/edit?usp=sharing

AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (25. - 31. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (35. - 37. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (18. – 24. května) :

UČIVO NA TÝDEN (18. – 24. května) :

Zdravím moje indiány a jejich rodiče,
po slunečném víkendu tu máme další květnový týden a s ním i další úkoly a učivo pro vás. Mám vás pozdravovat od naší paní asistentky Petry, které je už po vás smutno.
Já se na vás těším tento týden ve středu , kdy bude  videovýuka   - ve stejnou dobu jako minule.


Vaše Jana Dvořáková


ČJ    -
 slovní druhy - slovesa (opakování)
                            - slovesa - osoba, číslo (nové učivo)

               - učebnice str. 69, 80, 81, 82 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 1/80 (PÍSEMNĚ) Mrkající  - vypiš slovesa a urči osobu, číslo

              !- prac. sešit str. 9,32 (PÍSEMNĚ)

              ! - prac. sešit str. 33  (videovýuka


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 148 -151 - VYBER SI BÁSEŇ A NAUČ SE ZPAMĚTI (videovýuka

           - Dusty str. 66-70 (první část šesté kapitoly)M         - dělení 4, 5, 6 se zbytkem (nové učivo)

                  - učebnice str. 115,117 (ÚSTNĚ)

                  ! cv. 17/115, cv. 22/117 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) Mrkající

         -  videovýuka   - učebnice str.118

 

   
G      - porovnávání úseček  - učebnice str. 116 (ÚSTNĚ), vyzkoušej si na papír


DOBROVOLNĚ – sloupečky 129 - 132, minutky (v prac. přílohách)

Nezapomeň na výukový program - Matýskova matematika a skolakov.eu 


PRV      
 - Léčivé, jedovaté, chráněné rostliny. Ohrožené druhy rostlin a zvířat 

                     - učebnice str. 41, 62, 63  (PROČÍST)

                  
AJ - skupina J. Bernardová 

https://docs.google.com/document/d/1JDH5rlrNHhpeNeGt30p00sGlF4AnscpWeu_DdPWtbPM/edit?usp=sharing
AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (18. - 24. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (33. a 34. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (32. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (11. – 17. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (11. – 17. května ) :

Zdravím vás, milé děti i rodiče,
popřáli jste maminkám ke Dni matek, udělali jim radost přáníčkem či kytičkou?
S dalším květnovým týdnem tu máme i další zadání učiva. Doufám, že učivo stále dobře zvládáte jako doposud. Děkuji rodičům za bezproblémovou zpětnou vazbu ohledně výuky od 25. května.

Tento týden bude i videovýuka ♣ ve čtvrtek ve stejnou dobu jako minule.
Opět se těším na naše setkání tváří tvář přes obrazovku Smějící se.

Jana Dvořáková


ČJ    -
 slovní druhy č.8- spojky, č.9- částice, č.10- citoslovce (opakování)

               - učebnice str. 71, 72 ,73 (ÚSTNĚ),  ! cvičení 2/73 (PÍSEMNĚ) Mrkající

              !- prac. sešit str. 11,12 (PÍSEMNĚ)

              ! - opakovací písemka za duben Mrkající (v prac. přílohách)


DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní listy na vyjmenovaná slova  (v prac. přílohách)


ČT       - čítanka str. 144-147

           - Dusty str. 61-65 (druhá část páté kapitoly)M         - dělení 2 se zbytkem (nové učivo)

                  - učebnice str. 112,113 (ÚSTNĚ)

                  ! cv.2/112, cv.8,10/113 (PÍSEMNĚ do pomocníčku) 

dobré vyvození – Matýskova matematika:
https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+matematika+3.+ro%C4%8Dn%C3%ADk

         - dělení 3 se zbytkem (videovýuka ♣ ) - učebnice str.114, připravit si tabulku násobků 2,3  - podle cv.6/113 a 11/114 na videovýuku ♣

         ! opakovácí test (PÍSEMNĚ) Mrkající (v prac. přílohách)G      - 
tělesa (opakování) - učebnice str. 149, ! pracovní list (PÍSEMNĚ - v prac. přílohách)


DOBROVOLNĚ – prac. list na + a- pod sebe (v prac. přílohách)PRV       - Čím se živí živočichové (nové učivo)

                     - učebnice str. 61 (ÚSTNĚ)

                    !- Opsat nebo nalepit zápisky do sešitu (v prac. přílohách)

AJ - skupina J. Bernardová 11.5. - 15.5.

https://docs.google.com/document/d/1AB_citpabdUZ3WPHgOoLMwojcDqMqBpl6tCs4tpDYak/edit?usp=sharing

Videosetkání proběhne ve čtvrtek 14.5. v 11.oo. Přihlášení stejné jako se třídou. Odkaz na název místnosti pošlu na edupage.


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK)

 

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (11. - 17. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (30. a 31. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (29. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (4. – 10. května) :

UČIVO NA TÝDEN (4. – 10. května) :Zdravím vás,

velmi děkuji za zasílání zadaných úkolů. Velkou radost mi udělalo naše společní video setkání v minulém týdnu. Bylo příjemné vidět většinu naší třídy. Určitě i pro vás.
 Usmívající se

Další setkání bude v pondělí 4.5. v dopoledních hodinách  - jak jsme domluvení. Mějte připravené učebnice a pracovní sešity, kartičky tvrdé a měkké i, tabulku na bingo.  


Jana Dvořáková

 

UČIVO NA TENTO TÝDEN:

ČJ      - slova s předponou vy/vý:
(videovýuka )                                                                                                       
               - naučit se slovní druhy číslo 3- zájmena (nové učivo), naučit se zpaměti tabulku -  přehled a rozdělení zájmen (v příloze)

               - zopakovat slovní druhy č.4- číslovky

                        učebnice str. 68 (ÚSTNĚ) ,

                        ! prac. sešit str. 7, 8 (PÍSEMNĚ) Mrkající

DOBROVOLNĚ procvičovat pracovní list na vyjmenovaná slova, prac. list podstatná jména (v příloze)

Dobrý program :   https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-3-trida

 

ČT           - čítanka str. 139-143 (pranostiky a přísloví)

               - Dusty str. 56-60 (první část páté kapitoly)

 

M           -  zaokrouhlování na 100 )

             - procvičovat písemné násobení (pod sebe)

                        učebnice str. 152, 153, 154 (ÚSTNĚ), cvičení 33/154 nedělej !

                        ! PÍSEMNĚ cvičení 14, 17/ 152, cvičení 22, 25/153, cvičení 30/154 Mrkající

                       ! prac. sešit str. 27, 28 (PÍSEMNĚ)

G          ! -opakování (PÍSEMNĚ) prac. sešit str. 34 MrkajícíPRV  -   BEZOBRATLÍ (nové učivo)
                  - učebnice str. 60 (ÚSTNĚ), www.skolakov.eu
                !  - opsat nebo nalepit zápisky do sešitu (v příloze)


AJ - 4.5.-7.5.  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1k0pAXtW32Q9HOYFfhW1SCzx_0yZM0ujVpRTlSW87YSI/edit?usp=sharingAJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).
PRACOVNÍ PŘÍLOHY (4. - 10. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (26. - 28. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (22. - 25. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (27.dubna – 3. května ) :

UČIVO NA TÝDEN (27.dubna – 3. května ) :

Milí žáci i rodiče,
zdravím vás v dalším týdnu. Opět moc děkuji za zasílání a plnění úkolů. Děláte mi radost.
Už jsme se velmi dlouho neviděli, a tak jsem si pro vás připravila na tento týden videovýuku. Na mailové adresy rodičům přišel odkaz, jak se k online výuce připojit. 

Zkouška spojení by proběhla v pondělí ve 20:00 a druhý den, v úterý v 9:30, bychom si vyzkoušeli výuku. K té by bylo potřeba, abyste si připravili učebnice a prac. sešity z ČJ, M a pomocníčka nebo něco na psaní (prázdné listy papíru). 

Těším se, až se uvidíme.       Jana Dvořáková

ČJ
 -  procvičovat a opakovat kategorie u podstatných jmen (rod, číslo, pád) a slovní druhy č.7 –předložky

         učebnice str. 71 – předložky - ÚSTNĚ                                                                                                                                  učebnice str. 62 - ÚSTNĚ
        ! cv. 3/62 - PÍSEMNĚ (napsat jako diktát!)

        Opakovaní z ČJ - PÍSEMNĚ (v pracovních přílohách) Mrkající

        !   prac. sešit ČJ2 str. 10 předložky - PÍSEMNĚ

 ČT čítanka str. 134 – 138,  DUSTY po str.55 (dočíst 4. kapitolu)

DOBROVOLNĚ – prac. list na VS, prac. list na podstatná jména (rod, číslo, pád)

 

   - procvičovat velkou násobilku pamětně (psát jako minutky)

      - procvičovat písemné násobení /pod sebe/

            učebnice str.150, 151 - ÚSTNĚ
          ! cv. 2, 6, 8, 11, /150, 151 - PÍSEMNĚ Mrkající

         - opakování PS str.33 (videovýuka ) 
NÁZORNÝ POSTUP POČÍTÁNÍ A VYSVĚTLENÍ PRO TY, KTERÝM TO JEŠTĚ DĚLÁ PROBLÉMY:
Matýskova matematika
https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+matematika+3.+ro%C4%8Dn%C3%ADk

G - procvičovat rýsování kružnic na volný list papíru:

k = (S, 2cm)   l= ( L, 3,2cm)   s = (P, 4,5cm)   m = (N, 53mm)   v= (V, 27mm) ap.
 DOBROVOLNĚ -  prac.list D a list C na počítání pod sebe na +, - , . 

 PRV - ŽIVOČICHOVÉ – STAVBA TĚLA (NOVÉ UČIVO)

            učebnice str. 58, 59, www.skolakov.eu - ÚSTNĚ

           - vystřihnout tabulku, vepsat příklad živočichů a nalepit do sešitu jako zápisky

AJ - 27.4.-30.4.  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1OhSlENZAbuhlYtNHGagmw6qKTRMVQbJDrEqMdKbQy8A/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

 

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (27. dubna. - 3. května)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (21. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (19. a 20. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (20. – 26. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (20. – 26. dubna) :

Zdravím vás a děkuji vám za vypracované úkoly, které mi zasíláte.

(Kdo neposlal z minulého týdne úkoly na můj mail jdvorakova@1zdar.cz , tak žádám, aby tak učinil.).

Velkou radost mi dělají fotky a videa, která mi posíláte a děkuji vám za ně. Moc se na vás už těším, ale ještě nějakou chvíli to takto musíme všichni vydržet.


Vaše Jana Dvořáková


ČJ
– opakovací týden

          – vyjmenovaná slova – učebnice str. 60 - 61 ÚSTNĚ,  ! cv. 3/str. 60 – PÍSEMNĚ  do pomocníčku Mrkající
                                       ! -  prac. sešit ČJ2 str. 28-30 PÍSEMNĚ

           - opakování příslovce –  ! prac. sešit ČJ2 str. 10 - PÍSEMNĚ,
                                             - učebnice str. 70 – ÚSTNĚ

 

ČTENÍ  - čítanka str. 126-133,  Dusty str. 44-49 (část 4. kapitoly)

DOBROVOLNĚ : PRACOVNÍ LISTY NA PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÁ SLOVA + LIST D
lze procvičovat vše na webových strákách:
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/cesky-jazyk/ucivo/

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

 

Mstálé procvičování násobení v oboru velké násobilky

               - učebnice str. 133,134 – ÚSTNĚ,
             !  - prac.sešit str. 23-24 PÍSEMNĚ

      - Počítání  v oboru do 1000! prac. sešit str. 23 - 28 PÍSEMNĚ

      - Gkruh , kružnice – učebnice str. 142 – ÚSTNĚ,
                  - ! PÍSEMNĚ na volný list papíru cv. 3,4,5,7/142 Mrkající

DOBROVOLNĚ : NA PROCVIČOVÁNÍ LIST A , BPRV  – společné znaky živočichů (NOVÉ UČIVO) – učebnice str. 56 – 57 ÚSTNĚ

                   – opsat nebo nalepit zápisky z přílohy.

         - rostliny (OPAKOVÁNÍ) – WWW.SKOLAKOV.EU PRVOUKA  PROCVIČIT, jsou z toho vypracovány testy.
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

                 ! OPAKOVACÍ TESTY  z PRV PÍSEMNĚ Mrkající (Zpětná vazba pro mě, chci se jen podívat, jak se vám to povedlo naučit. Nebude známkováno.)
AJ - 20.4.-24.4. -  skupina J. Bernardová

https://docs.google.com/document/d/1hMVPkGgIFqZKPatqRSQy0MHKWkc74tTlCxoRV23XP_Y/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (20. - 26. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (17. a 18. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (15. a 16. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (14. – 19. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (14. – 19. dubna) :

Zdravím vás, milí žáčci a rodiče,
doufám, že jste si užili krásné prosluněné velikonoční svátky. Odpočinuli si a načerpali mnoho nové energie. Moc vám děkuji za zaslané úkoly i s mnoho fotografiemi, také děkuji rodičům, že se s vámi zodpovědně v této situaci učí. I nadále pilně vypracovávejte zadané úkoly.

V případě nějakých nejasností, obtíží, problémů s úkoly či novým učivem mě kontaktujte na školní mail: jdvorakova@1zdar.cz

Paní asistentka Petra vás také moc pozdravuje a také ráda pomůže v případě nějakých problémů s učivem. ppreislerova@1zdar.cz
                                        
              Vaše Jana Dvořáková.ČJ
 – vyjmenovaná slova po V – procvičovat a slova s předponou vy- , vý- – učebnice str. 56 -57 – ÚSTNĚ

            -  pracovní list si procvičuj ústně  a do 26. 4. Vyplň

          ! -   prac. sešit ČJ 2 – str. 24 - 27 – PÍSEMNĚ Mrkající

 - číslovky – opakování – učebnice str. 68 – ÚSTNĚ
                       !    - prac. sešit str. 8  - PÍSEMNĚ

 

ČTENÍ – čítánka str. 115- 119, Dusty str. 39 – 43 (– dokončení 3. kapitoly)

 

Mopakování – učebnice str. 108, 109, 110 – ÚSTNĚ

                     !      - cv. 16,17/109    23/110 do sešitu  M2 -PÍSEMNĚ Mrkající

  
    - Velká násobilka – procvičování – prac. list sloupeček 145 , 146

   - G – kruh , kružnice – nové učivo

         - denně si narýsuj na libovolný papír asi 20 kružnic do sněhuláků, terčů , ciferníků, kytiček apod. , ať procvičíš práci s kružítkem. Musí se ti podařit narýsovat kružnice jedním tahem.
         - učebnice str. 90, 96, 142  - ÚSTNĚ

 

PRV– houby a nekvetoucí rostliny – učebnice str. 37, 40, 41 a !  opsat nebo nalepit zápisky do sešitu.


AJ - skupina J. Bernardová
Zapiš si slovíčka U 9
https://docs.google.com/document/d/1x6XJ28uQJ70D8w_y0O1G41LjXTCEabCm4RiOeQm6i_Y/edit?usp=sharing


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (14. - 19. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (13. a 14. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (11. a 12. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (6. – 12. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (6. – 12. dubna) :

Milé děti, rodiče, moc pozdravuji, doufám, že jste všichni zdraví a máte dost energie, dobré nálady a optimismu.  Děti určitě pilně studují  - alespoň doufám Usmívající se .

Děkuji dětem za e-maily, videa a fota. Snad se vám učivo daří zvládnout a děti s tím nemají problémy.
Děkuji všem rodičům, kteří se mi zpětně reagovali na můj e-mail a kteří ještě tak neučinili, aby se mi ozvali.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, tak mi můžete psát na školní e-mail: jdvorakova@1zdar.cz .

 Zdravíme a přejeme klidné pohodové svátky velikonoční  Jana Dvořáková a Petra Preislerová.


Učivo na tento týden:

ČJ – vyjmenovaná slova po V (nové učivo) – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná.
            - učebnice str. 54, 55 – ÚSTNĚ
         !   - pracovní list na slova s  vy- , vý-  - PÍSEMNĚ Mrkající
     - přídavná jména (opakování)
            – učebnice str. 67 – ÚSTNĚ
         !    - prac. sešit ČJ2 – str. 6 – PÍSEMNĚ

ČTENÍ – čítanka str. 120 – 125, Dusty str. 30 – 38 (část třetí kapitoly)

M – násobení a dělení v oboru velké násobilky, slovní úlohy (procvičování)

          - učebnice str. 127, 128, 130, 131, 132 – ÚSTNĚ
        !  -  do sešitu M2 12/131, 18,19/132 – PÍSEMNĚ  Mrkající

Geometrie – rýsování přímek a úseček opakování
                        – učebnice str. 111 

                     !   - prac. sešit M str. 20, 9/22 , 9/24, 10/24 – PÍSEMNĚ

 

PRV – části kvetoucích rostlin (podrobněji)
               – učebnice po str. 53 – ÚSTNĚ
             !  - opsat nebo nalepit zápisky do sešitu z přílohy (to, co máš v sešitu, bys měl znát) během pondělí bude vložen do příloh


AJ - skupina J. Bernardová

Dobrý den milí žáci. Užijte si s rodiči klidný a slunečný  velikonoční týden bez nových d.ú. z angličtiny.  Opakujte si  slovíčka a procvičujte, co už bylo zadáno.

V případě potřeby, jakýkoliv dotazů, nebudete-li něčemu rozumět, mi můžete psát na školní e-mail: jbernardova@1zdar.cz .


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

DOBROVOLNÉ procvičování pro snaživé indiány (nepovinné)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (9. a 10. úkol)

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (6. - 12. dubna)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá ..... (7. a 8. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :

UČIVO NA TÝDEN (30. 3. – 5. dubna) :ČJ     
– podstatná jména – vlastní jména (opakování) – učebnice str. 64 – 66 ÚSTNĚ;

               ! -  prac. sešit ČJ2 str. 2 – 5 – písemně

     !  - vyjmenovaná slova po S – pracovní sešit ČJ 2  str. 21 – 23 – písemně

 


M      - procvičování – učebnice str. 105 – 107 – ústně

         - velká násobilka – učebnice str. 124 – 126 – ústně

       ! - písemně do M2 : cv. 21, 22, 24 / str. 105,      9,15/104

 

PRV  - ROSTLINY – společné znaky, rozdělení, části kvetoucích rostlin, obrázek str. 50

             !   (opsat nebo nalepit zápisek + namalovat obrázek do sešitu PRV)

              - učebnice str. 36 – opakování, str. 38 – 41 – nové učivo ÚSTNĚ

 

ČTENÍ  - DUSTY ZÁZRAK O VÁNOCÍCH str. 5 - 29AJ - skupina J. Bernardová

Prosím stále procvičovat slovíčka. Nově:

https://docs.google.com/document/d/1QUaZPa9_pFeSXMr0SERcDUmhXQImbnzqaR9BcPVBe0U/edit

Ps str. 40-41               
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm

Děkuji.


AJ - skupina Z. Fialová
Úkoly zadány v Edupage (elektronická ŽK).

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (30.března - 4. dubna):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (5. a 6. úkol)

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá..... (3. a 4. úkol)

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

UČIVO NA TÝDEN (23. – 29. březen):

ČJ    –vyjmenovaná slova po S – naučit se vyjmenovat řadu slov a poznat k nim slova příbuzná
                – učebnice str. 50 – 53 ústně; a
              ! - písemně procvičovat pracovní list S

M       - jednotky hmotnosti – učebnice str. 81 ústně,

         - násobení a dělení 10, 100 – učebnice str. 76 ústně,

         - zaokrouhlování trojciferných čísel na 10 a 100 – učebnice str. 86 ústně,

                - procvičování učebnice str. 83, 84, 103, 104 ústně,

             !  - písemně do sešitu M2 cv. 78,80/ str. 76,    1,2,9/83,    2,4/86

PRV       - vlastnosti látek – délka, hmotnost, objem, teplota čas – NAUČIT,
            ! - přepsat nebo nalepit zápisky do sešitu PRV                

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o – jednotky hmotnosti

Aj   - 23. - 28. 3.
   Naučit se nová slovíčka zadaná na Edupage, přepsat do slovníčku. 
Procvičuj: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm
Zkus si test: 


Děkuji. Jana Bernardová


Aj - skupina Z. Fialová
Všechny Vás zdravím a ráda bych Vám sdělila, že učivo z AJ zadávám prostřednictvím E-ŽK (Edupage). Prosím, pravidelně kontrolujte tyto stránka. Děkuji.
Zuzana Fialová

Přeji hodně zdraví a optimismu, ať tuto nehelhkou situaci všichni zvládneme!!! J. Dvořáková

Připravila jsem si pro vás INDIÁNSKOU VÝPRAVU ... sledujte 2 x týdně stopy a dobrovolně pracujte do Pomocníčku.

PRACOVNÍ PŘÍLOHY (23. - 29.březen):

NÁŠ INDIÁNKOV už tě volá.....

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

UČIVO NA TÝDEN (16. – 22. březen):

ČJ –procvičování vyjmenovaných slov po M, P; podstatná jména rod, číslo, pád

         -  prac. sešit str. 15 – 20 PÍSEMNĚ

         -  učebnice str 43 – 49 ÚSTNĚ

M   - jednotky délky, sčítání a odčítání pod sebe

               -  učebnice str. 78, 79, 91, 92, 93, 97, 98, 99 ÚSTNĚ,

                PÍSEMNĚ do sešitu M2    cv. 2 / str. 78,    9/79,   7/92,   14/93,   8/98,   15/99

ČTENÍ – vlastní četba + dočíst Zákon smečky

AJ – skupina p. učitelky Bernardové

                - do konce týdne prsím o průběžné opakování slovíček (viz. slovníček)
lekce 3 -7 i písemnou formou.

K procvičování můžete používat  www.skolakov.eu .

Komu ještě dělá problémy písemné sčítání a odčítání pod sebe podívá se na video

https://www.youtube.com/watch?v=vuPXPUCTn88 ,kde je počítání i s přechodem přes desítku pěkně vysvětleno.

Sledovat také můžete televizní pořad „UčíTelka“ na ČT2, který vysílá každé dopoledne.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Program primární prevence ( 2. března)

Program primární prevence ( 2. března)   V naší třídě proběhl program primární prevence na téma "V čem jsme stejní a v čem jiní."
   Dětem se program líbil, aktivně se zapojily a spolupracovaly s lektorkami.
   Cílem programu bylo, aby se  děti zamyslely nad svými přednostmi a nedostatky, nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz byl kladen na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.

AKCE, které nás čakají do jarních prázdnin (24. února)

25. 2.  Recitační soutěž - školní kolo ve 13:00 (vybraní žáci)

26. 2.  Divadelní představení LAZY GOAT - činoherní anglicko - česká pohádka s písničkami

27. 2. Bruslení

28. 2. Horácká muzika -
koncert se zpěvem (společná příprava 10 lidových písní, žáci mají ve zpěvníku)

2. 3. Preventivní program "V čem jsme stejní a v čem jiní"

5. 3. Bruslení 
- posledníČeká nás opakovací písemka    z ČJ : -      slovní druhy
                                                      -       ABC, význam slov,
                                                      -      y-ý/i -í po Z, B, L, M
                                                      -       kořen slova a příbuzná slova
                                           
                                              z M : -       + a - do 1000 pamětně
                                                      -        porovnávání
                                                      -        . a : se závorkami
                                                      -        + a - pod sebou do 100
                                                      -        slovní úlohy
                                       
                                             z PRV: -       neživá příroda (celá), učit se ze sešituPo prázdninách začínáme podle klasického rozvrhu. 

Denně kontrolovat a podepisovat domácí úkoly.

Sběr pomerančové kůry, baterií, víček a suchého pečiva.

ŽÁDÁM O PRAVIDELNOU KONTROLU ELEKTRONICKÉ ŽK A PODEPISOVÁNÍ ZNÁMEK V NÍ.

                                                                                Děkuji Jana Dvořáková

 

 

 

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)

Recitační soutěž - školní kolo (25. února)Školního kola recitační soutěže se zúčastnili Adélka, Davídek, Honzík a Leontýnka. Nejúspěšnější byl Davídek a se svou básničkou, Turistická příhoda s detektivní zápletkou od Jířího Žáčka, vyhrál 1. místo. Moc mu gratulujeme a zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší třídy.

Masopustní rej (21. února)

Masopustní rej (21. února)Masopust byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí, byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi.

U nás rozloučení s masopustem vyvrcholilo v pátek 21. února průvodem maškar po škole. Průvodu se zúčastnili žáci prvních až třetích ročníků. Žáci měli nejrůznější masky, my z Indiánkova jsme měli masky laufrů, které jsme si sami vyráběli už minulý rok. Po průvodu následovalo zábavné účení s masopustní tématikou.

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)

Ve šplhu jsme úspěšní (18. února)Okrskových závodů ve šplhu se zúčastnil Oliver - získal krásné 2. místo, a tak postupuje dále do okresního kola. Moc mu gratulujeme k úspěchu! Nemocnou Evu zastoupila na závodech Salma, které děkujeme za reprezentaci naší školy.

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)

Úspěch ve šplhu ve školním kole (7.února)Ve školním kole jsme zazářili a až na jedno místo jsme "převálcovali" naše spolužáky ze třetích tříd.

kategorie chlapců:
1. místo Oliver
2. místo Dominik
3. místo Matyáš

kategorie dívky:
1. místo Eva
2. místo Salma
Naši třídu ještě reprezentovala Adéla.

Olík s Evičkou budou naši školu reprezentovat na okrskových závodech ve šplhu, které se budou konat v úterý 18. února.

ORNITA - "Divoká školní zahrada" (6.února)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Pravidla nejsou strašidla - program primární prevence (9. prosince)

Děti se zúčastnily programu primární prevence - Pravidla nejsou strašidla. Program byl o nastavení pravidel a případných sankcích, které následují za jejich nedodržování. V průběhu programu si samy děti představují obecné normy chování ve společnosti a je podporována myšlenka respektu k druhým, včetně autorit - uvědomění si vlastního chování ve vztahu k druhým.

Poděkování rodičům a dobročinné tvoření na Veselíčku

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům naší třídy za dárečky pro vánoční jarmark. Výtěžek bude poslán na dětské odd. nemocnice v NM.

A zároveň děkuji za zaslání příspěvku rodičů z dobročinného tvoření 1. 12. z Veselíčka.
Kde tamní Osadní výbor Veselíčko s příspěvkem města Žďár nad Sázavou z fondu Aktivně pro ZR tvořil vánoční výrobky pro náš školní jarmark. Tvořil s nimi i místostarosta pan Josef Klement s manželkou a dcerou a komunitní koordinátorka paní Radka Remarová. Tvoření probíhalo v KD Veselíčko současně s rozsvícením vánočního stromu a mikulášskou nadílkou. Tvořily převážně děti, navštěvující 5. ZŠ, s rodiči i prarodiči. Rodiče dětí také částečně přispívali na tvořící materiál, ozdoby, větvičky, atd...


Vánoční mísa hojnosti (6. prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Byl u nás Mikuláš (5.prosince)

Žáky ze 3.B musíme letos opravdu pochválit. V pekelné knize na ně nemáme žádnou  velkou stížnost ani žádný záznam jejich hříchů. Malé napomenutí mám ovšem k domácím úkolům! VŠICHNI je budou plnit! Viď Matěji!!!

Chválit vás musím za vaše studijní výsledky, vzornou přípravu a velkou snahu ve škole. Pochvalu si zaslouzíte i za sportovního ducha, za reprezentaci vaší třídy i celé školy ať už na sportovních, hudebních nebo recitačních soutěžích.

Vyzdvihnutí si zaslouží i vaše dobrá srdíčka – za to, že jste nosili granulky a dobrůtky pro pejsky z útulku, a i za vaši šikovnost, při vytváření vánočních dárečků pro školní jarmark.

A celkově vás moc chválím, protože jste třída, kde jste všichni kamarádi, pomáhate si a máte se rádi.

Jmenovitě nikoho chválit nemusím, každý jste se jistě v mé pochvale našel...

Doufám, že i nadále budete vaší paní učitelce a asistence a i rodičům dělat radost a i v přístím roce za vámi přijdu opět jen s pochvalou.

Mikuláš  


STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME – 3.B a její noc ve škole

 

Tento večer při setmění,

v strašidla se všichni změní.

Kdo má strach a kdo se bojí, až zůstane s mamkou svojí.

Kdo má pro strach uděláno, řekne jenom: „Vyprovoď mě, mámo!“

 

Dne 24. října se „malí indiáni z 3.B“ proměnili v halloweenská strašidla a sešli se ve školní družině na jejich strašidelnou noc. Tuto noc plnou strašidel, strachu, tajemna a zábavy pro ně připavila jejich „náčelnice“ Jana Dvořáková spolu s Alenou Kulhánkovou a Petrou Preislerovou.

Po setmění bylo setkání u vchodu školní družiny, kde už čekaly rozsvícené halloweenské dýně a hrůzostrašné přivítání tří hlavních duchů v maskách, kteří je zvali na nezapomenutelnou noc plnou zábavy a „strašidelného dobrodružství“. Nejdříve si ovšem všechna strašidla musela přichystat své noční spaní, kde jim ještě s přípravami pomohli i rodiče. Poté už začala zábava v podobě – strašidelného soutěžního kvízu, zdobení tajemné dýně, nesměl chybět ani taneček v hrůzostrašném kostýmu. Nachystáno bylo i děsivé pohoštění, za které toutou cestou moc děkujeme všem maminkám, babičkám, tetičkám, které napekly a navařily.  Když se strašidla dostatečně „vyřádila“ a nakrmila, tak je čekala „bludná stezka odvahy tajemnou školou“. I strašidla se občas bojí, ale ta naše strašidýlka to nakonec statečně zvládla na jedničku. Na této stezce jsme se setkali se strašidly a duchy ze 7. a 9. ročníků, kteří se strašením znamenitě pomohli a my jim též moc děkuje za pomoc a ochotu.

Celý večer a noc nám halloweenskou atmosféru prosvítily i dýně a lucerničky v atriu školy.

I noc plná strašidel a zábavy musí jednou skončit a nastává ráno, které děti opět přivedlo do školních lavic, ale na nezapomenutelné zážitky budeme ještě dlouho vzpomínat……

 

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Halloween a dýně (21. - 25. říjen)

Tento týden máme tématicky zaměřený na Halloween, který jsme propojili i s týdnem zdravé výživy, my si konktrétně vybrali dýni – „Dýně plná vitamínů“. Celý týden si čteme a povídáme o Halloweenu, Dušičkách a již zmiňovaných dýních.
V pondělí jsme ji v rámci pracovních činností dlabali a ve čtvrtek si z ní připravíme v rámci zdravé výživy polévku. Ve výtvarné výchově jsme úhlem malovali strašidelné plakáty, které nám spolu s dýněmi poslouží i jako výzdoba naší strašidelné noci ve škole.        
                                                                         J. Dvořáková

Čtyřboj

Čtyřboj Ve škole proběhlo okresní kolo čtyřboje (šplh, hod, člunkový běh, skok z místa) a naši třídu reprezentovali tito žáci: Salma Hadrous, Jan Hošek, Eva Klímová, Oliver Stoček, Dominik Šulc, Ondřej Tomášek, Matěj Truhlář a Zdeněk Zikuška.
Do krajského kola, které se koná 16. listopadu v Havlíčkově Brodě, postoupili Oliver Stoček a Zdeněk Zikuška, Eva Klímová jako náhradnice. Děkujeme zúčastněným za reprezentaci a postupujícím přejeme hodně štěstí a sil v dalším kole.

72 hodin - úklid v okolí školy (17. října)

Plavecký výcvik (15. října)

Návštěva expozice v Moučkově domě (10. října)

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy