3. B

Mgr. Jana Dvořáková ( učebna 805 )

3. B1. 2. 3.4.5.
pondělíaj čj tv čj 
úterýčj prv aj hv 
středatv čj prv čj 
čtvrtekaj čj pč čj 
pátekčj prv vv vv 

Nový školní rok 2019/2020

Dobrý den, vítáme vás v novém školním roce na stránkách naší třídy.

Chtěly bychom vám popřát do nového školního roku trpělivost, pevné nervy a veselou mysl při každodenní přípravě vašich dětí do školy.               

Jana Dvořáková a Petra Preislerová

72 hodin - úklid v okolí školy (17. října)

Plavecký výcvik (15. října)

Návštěva expozice v Moučkově domě (10. října)

Informace pro rodiče ze dne 30. září

Probrané učivo za měsíc září (opakování z 2. ročníku)

 • Čj    –     doplňování y/ý po tvrdých souhláskách a i/í po měkkých souhláskách;

  • slova se slabikami bě,pě, vě, mě,  dě, tě, ně;

  • vyjmenovat řadu slovních druhů, poznat ve větě podst. jména, příd.jména, číslovky, slovesa, předložky, částice a citoslovce (nadepisovat čísla)

 • Čt    –    podle nastavených pravidel (zaměřit se na intonaci – ukončování vět, předložkové vazby),

  •  důležité čtení s porozuměním a práce s textem;

  •  „Dusty“ se bude číst ve čtenářské dílně, „Zákon smečky“ – společná četba

 • M   –     sčítání a odčítání do 100 (pamětně i písemně);

  • násobení a dělení : 1, 2, 3, 4, 5, 10 pamětně;

  • jednoduché slovní úlohy (zápisy)

  • ztracená čísla – dopočítávání (rovnice)

  • geometrie -  narýsovat bod, přímku, úsečku, dbát na přesné rýsování a popisování!

 • PRV  - zopakovat ČAS (dny, týdny, měsíce, u hodin poznat čtvrt, půl, třičtvrtě, celá) – tento týden opakovací test

  • dopravní výchova – značky, vybavení kola, město x obce (v učebnici po str.12)

 • TV  -    plavání (nosit čepice a teplé oblečení!)

Denně kontrolovat a podepisovat domácí úkoly.

Sběr kaštanů, baterií, víček a suchého pečiva.

Příprava na Halloweenskou noc  (ke konci října) nosit dýně a nachystat si masku. (podrobné informace později)

4.10. Beseda s policií – dopravní výchova

16.10. Kulturní minimum – „Eletrický Emil“

ŽÁDÁM O PRAVIDELNOU KONTROLU ELEKTRONICKÉ ŽK A PODEPISOVÁNÍ ZNÁMEK V NÍ.

                                                                                                         Děkuji Jana Dvořáková

Informace ze dne 6. 9. 2019

Donést:

 • sportovní oblečení do TV do tělecvičny i na hřiště

 • četbu „DUSTY Vrať se domů“

 • další společná četba „Zákon smečky“ (možnost objednat v Albatrosu nebo zapůjčit v okresní knihovně)

 • sešit do geometrie č. 440
 • postupně nosit finance na kulturní minimum, třídní fond (prac.sešity) a kroužek "Já, dobrý čtenář" (děti, kterých se to týká) do 20. 9.
 • novinový papír (černobílý) na PČ v přístím týdnu (ježek)

 • od 16. 9. různé sušené květiny na podzimní tvoření

 • připravit si dýně různých velikostí na halloweenskou noc v říjnu

 • do košíčku v lavici: lepidlo KORES velké, nůžky, několik hadříků, do M čtverečky, papírové kapesníčky, stojan na učebnice (dobrovolně), papírové peníze, papírové hodiny

 • v penálu bude pero (+ náhradní), 2 tužky č. 3 ořezané, tužka č. 2, ořezané pastelky, ořezávátko a rýsovací potřeby – kružítko a náhradní tuhy do kružítka, pravoúhlý trojúhelník

 • Plavecký výcvik od 17. 9. – 26. 11. 2019 (změna rozvrhu v ŽK str. 17)

 • Kulturní minimum – středa 11:00 hod. viz program

 • Sběr kaštanů, žaludů, suchého pečiva a baterií

 • Tištěná forma ŽK pouze na informace pro učitele a rodiče

 • Elektronická ŽK –kontrola mailu s heslem, pod kterým budete moct nahlédnout na klasifikaci svého dítěte.

 • Pedagogická intervence začíná od 10. 9. (informace v ŽK u těch žáků, kterých se to týká)

 • Doučování (dobrovolné) každý čtvrtek od 7:00 do 7:45 hod.

 • Kroužek „Já, dobrý čtenář“ začne v měsíci říjnu každé úterý 12:45 – 13:30 hod., poté půjdou děti na oběd.

Žáci jsou rozděleni na AJ do dvou skupin, vyučující jsou Mgr. Jana Bernardová a Mgr. Zuzana Fialová

Prosím o každodenní kontrolu domácí přípravy vašich dětí, vše podepisovat.

Děkuji Jana Dvořáková

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy