logotyp

3. B

Mgr. Slavíčková Lucie

Den Země

Informace pro rodiče

23. 6.
Konec vyučování poslední týden:
Po 27. 6. - 12.15
Út 28. 6. - 12.00
St 29. 6. - 12.00
Čt 30. 6. - 8.45

Ve středu 29. 6. si vyšlápneme na Zelenou horu. Odcházet budeme ráno od školy, vrátíme se na oběd. Dětem prosím dejte jen batůžek s pitím, svačinou, pláštěnkou a malým kapesným na zmrzlinu. 
Děkuji L. S.


20. 6.
Upřesnění fotografování
Fotit se budeme ve čtvrtek 11.20 - 12.10.

Čtvrtek 23. 6. proběhne Prevence dětských úrazů a první pomoc - 8.00 - 11.00


27. 5.
Co nás do konce školního roku čeká:

Úterý 31. 5.
- knihovnická lekce - 9.15 - 10.00
Čtvrtek  2. 6.
- program primární prevence "Táhneme za jeden provaz" - 8.00 - 10.45
Týden 6. - 10. 6. - týden Celé Česko čte dětem (podrobnosti příští týden)
Čtvrtek 9. 6. - třídní schůzky (hromadně) - 15. 30
Úterý 14. 6. - třídní výlet (hrad Pernštejn - informace děti včas obdrží na lístečcích)
Pátek 17. 6. - poslední návštěva knihovny - odevzdání všech vypůjčených knížek - 10.30
20. - 24. 6. - focení tříd, skupin, jednotlivců (lístečky děti dostanou příští týden)
27. - 30. 6. - vycházka na Zelenou horu, úklid třídy, rozdávání výkresů,...

Jarmark

Stromeček pro zvířátka

Čertovská škola

Knihovna Josef Lada

Halloween

Učivo pro nemocné

Angličtina ZDE

Týden 20. 6. - 24. 6.

St 22. 6.

Čj
- opakování a procvičování zvratných sloves
    - PS str. 35/1 - celé
    - nově - ČASOVÁNÍ SLOVES - uč. str. 102/žlutý rámeček nahoře         
    - uč. str. 102/1 (ústně)
    - uč. str.102/ 2 a 103/4, 5 - projděte si, vyberte si pod každým modrým rámečkem dvě slovesa a vyčasujte v příslušném čase
    - PS str. 36/1, 2, 3, 4

M
- opakování a procvičování v pracovním sešitě
    - PS str. 41/1 - 6, 46/1, 4
    - vyberte si v pracovním sešitě 3 jákákoliv cvičení a vypracujte je


Út 21. 6.

Čj
- opakování - infinitiv
    - nově - ZVRATNÁ SLOVESA - uč. str. 101/žlutý rámeček
    - uč. str. 101/1 + a, b, 2 + a, 3 + a, b (ústně)
    - Sloh - uč. str. 96 + a, b (ústně)
    - DÚ
- PS str. 31

M
- procvičování probraného učiva
   - uč. str. 154/36 (ústně)
   - 150/3, 4, 5 a 151/9a, b, 10 (malý sešit - výpočet a odpověď)
   - uč. str. 154/30 (ústně, trojciferná čísla zaokrouhlete i na 100)
   - PS str. 29/5
    
Prv
- referáty
      - uč. str. 63 - Ohrožené druhy rostlin a zvířat (co to znamená ohrožený druh a zkuste se zamyslet nad tím, proč jsou některé druhy ohrožené - co, kdo za to může)


Po 20. 6.

Čj
- procvičování - slovesa a podstatná jména
    - uč. str. 99/4 + a, b
    - PS str. 34/3, 4
    - nově - INFINITIV - uč. str. 100/žlutý rámeček
    - uč. str. 100/1 + a, 2 + a (ústně)
    - PS str. 35/1, 2, 3
     
M
- procvičování  - písemné a pamětné násobení jednociferným činitelem
    - uč. str. 151/12 (malý sešit)
    - uč. str. 151/11 (ústně)

Čtení
- čítanka str. 170, 171 - Dopis
         - čítanka str. 172 - celá
          

Týden 13. 6. - 17. 6.

Pá 17. 6.

Čj
- opakování - čas u sloves
    - uč. str. 99/3
    - PS str. 34/1 + a, b, 2 (pouze ústně)

M
- nově - Písemné násobení jednociferným činitelem
    - uč. str. 150/1, 151/7 - projděte si postup + růžové větičky
    - uč. str. 150/2, 151/8 - písemně

Prv -
opakování ze včerejška
       - referáty

Čtení
- návštěva knihovny
          - čtětě


Čt 16. 6.

Čj
- procvičování - osoba u sloves 
    - PS str. 33/celou dodělat
    - nově - ČAS u sloves - uč. str. 99/žlutý rámeček 
    - uč. str. 99/1 + a, 2, 3a (ústně)
    

M
- závěrečná písemná práce
    - pokud máte chuť, můžete počítat v PS (str. 36)

Prv
- opakování - Obratlovci
      - nově - Bezobratlí - uč. str. 60
                - Čím se živí živočichové - uč. str. 61


St 15. 6.

Čj
- opakování - číslo a osoba u sloves
    - uč. str. 98/1 + a, b
    - uč. str. 98/2, 3 (ústně)
    - PS str. 33/2

M
- opakování na písemnou práci
    - slovní úlohy - malý sešit (zápis, výpočet, odpověď)
1. Maminka Petrovi koupila triko za 350Kč a kraťasy, které byly o 85Kč dražší. Kolik maminka za nákup zaplatila?
2. Houska stála 7Kč. Hanka měla 50Kč. Kolik housek koupila a kolik korun jí zbylo?
    - geometrie - PS zelený - str. 39/1, 2, 4, 5 


Týden 6. 6. - 10. 6.

Tento týden probíhá akce Celé Česko čte dětem. Tomu jsou uzpůsobeny některé hodiny, které se musí buď přímo odžít nebo k nim nebudete mít k dispozici materiály a pracovní listy. 
Celý týden budeme opakovat na závěrečné písemné práce z českého jazyka a matematiky.

Pá 10. 6.

Čj
- kartičky i/y - procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuzných
    - procvičování čísla u sloves - uč. str. 97/3 (ústně)
    - PS str. 32/1
    - nově ČÍSLO U SLOVES - uč. str. 98/1 + b, žlutý rámeček
    - procvičování abecedy a párových souhlásek

M
- G - opakování na písemnou práci - uč. str. 111/1, 2, 3, 4 - vypracujte do geometrického sešitu, části "Rozhodni" si udělejte ústně
   - PS zelený - str. 48/celá + sebehodnocení

Prv
- Obratlovci - Ptáci, savci - uč. str. 59
      - referáty
      - písemné opakování - Části těla rostlin (budu zkoušet ústně)

Čtení -
ve čtení jsme pracovali s textem, abycho zjistili, jak jsme na tom se čtenářskou gramotností - text i úkoly k textu vám pošlu, sami vypracujte a přineste do školy


Čt 9. 6.

Čj -
v rámci hodiny jsme měli pozvaného hosta, který děti seznámil se zajímavou knížkou a velmi poutavě jim z ní předčítal - jednalo se o knihu Tajemství jeskyně pokladů od Petra Huga Šlika

    - v pondělí 13. 6. budeme psát závěrečnou práci (abeceda, párové souhlásky, vyjmenovaná slova, slovní druhy - umět poznat podst. jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, předložky, spojky), rod podst. jmen, slova protikladná a souznačná, diktát 


M - rozcvička - násobilka
   - opakování - písemné odčítání, dělení násobků deseti
   - PS str. 31/3, 35/6
   - uč. str. 132/15 (počítejte pamětně podle vzoru)

Prv - uč. str. 58, 59 - Obojživelníci, Plazi
     - referáty


Út 7. 6. + St 8. 6.

Čj
- zítra máme čtení s hostem, tak žádná práce nepřibyde a máte dostatek času na vypracování 
    - opakování vyjmenovaná slova po P, S, V, Z 
    - uč. str. 95/1, 2, 4 (ústně)
    - PS str. 28/1, 2
    - PS str. 29/1, 2, 3, 4
    - opakování - slova protikladná a slova souznačná, slovní druhy (v textu vyhledávejte různé slovní druhy), opakujte si abecedu
    - nově SLOVESA - ČÍSLO - nejprve si zopakujte, co už o slovesech umíte
    - uč. str. 97/1 + a, b, 2 (ústně)
    - PS str. 32/4
    - DÚ - uč. str. 95/3 (malý sešit)

M
- opakování - zaokrouhlování, dělení se zbytkem
    - uč. str. 154/30 (růžové sloupečky ústně, modré písemně - trojciferná čísla zaokrouhlujte i na stovky)
    - uč. str. 154/33 (ústně)
    - PS str. 33/7, 34/1, 2

Prv
- opakování - Společné znaky živočichů
      - nově - Dělení živočichů - na základě stavby těla - Obratlovci a bezobratlí - přehled na str. 58 - 60
      - podrobněji - RYBY - kde žijí, jak a čím se pohybují, pokryv těla, čím dýchají, zástupci


Po 6. 6.

Čj
- úvod k celému týdnu a povídání o víkendu
    - opakování - vyjmenovaná slova po Z
    - uč. str. 94/3, 5, 7, 8 (ústně)
    - DÚ
- uč. str. 94/7 + a (malý sešit)
   
M
- rozcvička - násobilka
    - opakování na test - lichá a sudá čísla, násobení a dělení 10 a 100, násobilka (př. typu - 24 : _ = 6, 5 . _ = 35,...)
    - procvičování - uč. str. 130/3 (malý sešit - napište jen výpočty a jednu odpověď)

Čtení
- na úvod celého týdne jsme vytvářeli myšlenkové mapy na téma KNIHA - na volný list papíru si doprostřed napište do kolečka slovo KNIHA a pište vše, co vás v této souvislosti napadne (vyberu si po příchodu do školy)
          - lekce čtení - Obsah knihy - vyhledejte v jakékoliv knize obsah a zamyslete se nad těmito otázkami:
1. Proč se díváme na obsah?
2. Jak se dá obsah použít?
2. Jak se liší čtení obsahu od čtení příběhu?


Týden 30. 5. - 3. 6.

Pá 3. 6.

Čj
- opakování - vyjmenovaná slova po V
    - uč. str. 91/1, 2 + a, b, c, d, 3
    - PS str. 26/1 + a (pokud nevíte, vyhledejte si, b - pouze tvary slova podtrhněte) 2, 3

M
- G - KRUH
    - uč. str. 102/1 - zápis - narýsujte obrázek do geometrického sešitu a popište (nebo na papír a vložíte, vlepíte)
    - pozorně si přečtěte růžový rámeček
    - uč. str. 102/2a, b (ústně) + modrý rámeček
    - uč. str. 102/3 (geometrický sešit)

Prv
- opakování ze čtvrteční hodiny
      - nově - uč. str. 57 - další společné znaky živočichů

Čtení
- čítanka str. 159 - Červen, pranostiky, hádanky
          - čítanka str. 164 - O neděli 10. června....přečtěte si a odpovězte na modré otázky


Čt 2. 6.

Dnes jsme první tři hodiny měli preventivní program, proto jsme měli pouze Čj a Prv.

Čj
- procvičování - vyjmenovaná slova po V (kartičky i/y)
    - vyjmenovaná slova po Z - seznámení se slovy, hledání slov příbuzných, tvoření vět s nimi
    - uč. str. 93/celá strana (ústně)
    - chytáky - uč. str. 94/4

Prv
- shrnutí - Části těla kvetoucích rostlin (7. 6. písemné opakování)
      - nově - ŽIVOČICHOVÉ - Společné znaky živočichů - uč. str. 56


St 1. 6.

Den dětí - zábavné úkoly a soutěže

Út 31. 5.

Dnes jdeme na besedu do knihovny, tak práce bude méně :-)

Čj
- slovní kopaná - pouze na vyjmenovaná a příbuzná slova
    - uč. str. 90/5, 6 (ústně)
    - vyjmenovaná slova po Z - uč. str. 93/1 + a, b, c (ústně)
    - PS str. 25/3, 4
    - PS str. 27/3
    - DÚ
- uč. str. 89/5 (doplňte i/y a napište ve správném tvaru) - malý sešit

M
- rozcvička - dělení násobků deseti (240 : 8,...)
    - nově - uč. str. 130/1 - projděte si vzorový příklad, přečtěte si růžovou poučku
    - uč. str. 130/2 (1., 2. sloupeček - ústně - říkejte si podle modrého vzorového příkladu v tomto cvičení)
    - zápis do sešitu:
31. 5.
NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

3. 14 = 3 . (10 + 4) = 3 . 10 + 3 . 4 = 30 + 12 = 42

5 . 17 = 50 + 35 = 85
19 . 2 = 20 + 18 = 38

Prv
- vycházka - kvetoucí byliny, keře, stromy

Čtení - zápis do čtenářského deníku - nadpis tiskacím písmem, ostatní psacím

Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA

autor: Josef Kolář
ilustrátor: Helena Zmatlíková
hlavní postavy: Modroočko, dvojnožec (člověk)

obsah: Knížka vypráví o příhodách kocoura Modroočka a jeho přátel. Obsahuje 26 kapitol. Vybral(a) jsem si kapitolu Zachránil jsem Kiki, protože byla napínavá, naučil jsem se zásady kocouřího boje a zjistil jsem, že Modroočko je statečný.
Kniha se mi líbila, protože...(tuto větu si dopíše každý sám).

+ obrázek


Po 30. 5.

Omlouvám se za pozdní dodání úkolů z důvodu školení. Děkuji.

Čj
- povídání o víkendu
    - vyjmenovaná slova po V 
    - uč. str. 90/1, 2, 3, 4 (ústně)
    - PS str. 25/1, 2

M
- rozcvička - hra s kostkami
    - procvičování - dělení násobků deseti
    - uč. str. 128/8 (od 3. řádku dále - ústně)
    - slovní úlohy - uč. str. 128/6, 7 (ústně), 9 (malý sešit - náčrtek, výpočet, odpověď)
    - opakování - dělení se zbytkem - PS str. 33/1, 2, 3, 4
    - DÚ
- PS str. 33/5, 6

Čtení
- dělali jsme první společný záznam do čtenářského deníku - záznam pošlu zítra a doplníte si, až budete mít čtenářský deník (nic nekupujte, čeká na vás ve škole :-))
         - čtěte, čtěte, čtěte


Týden 23. 5. - 27. 5.

Pá 27. 5.

Čj
- procvičování vyjmenovaná slova, slovní druhy a podstatná jména
    - uč. str. 89/4 + a, b + vyhledejte 5 podstatných jmen a určete rod, číslo, pád (ústně)
    - uč. str. 89/5 (ústně)
    - PS str. 24/1, 2, 3

M
- geometrie - Kružnice - opakování 
    - nově - Rýsování kružnice - uč. str. 96 - projděte si a do velkého sešitu narýsujte dvě kružnice - jednu libovolnou a druhou s poloměrem 2cm (nezapomeňte vše popsat)
    - DÚ
- narýsujte kytičku z kružnic a vybarvěte (obrázek viz odkaz)

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/ZL/14871/GEOMETRIE-GEOGEBRA-A-POTREBA-PRESNOSTI.html


Prv
- opakování ze včerejší hodiny - Plod
      - uč. str. 53 - Dužnaté a suché plody
      - referát (do 17. 6.) - Domácí mazlíček - napište o zvířátku, které máte doma nebo byste doma mít chtěli + obrázek

Čtení
- společná četba - dočtěte si poslední dvě kapitoly, v úterý doneste knížku do školy
         - čtení na víkend - čítanka str. 146 - 147 - Sedmikráska + modré otázky


Čt 26. 5.

Čj
- procvičování - vyjmenovaná slova po S
    - PS str. 23/celá strana
    - uč. str. 89/4, 5 + a (ústně)
    - DÚ
- PS str. 22/3

M
- rozcvička - PS str. 23/5
    - opakování - zopakujte si, jak násobíme a dělíme 10 a 100
    - uč. str. 126/15, 128/8 - zelený rámeček na dělení 100 (ústně)
    - uč. str. 126/16 (malý sešit - zápis, výpočet, odpověď - pokuste se vymyslet více způsobů výpočtu)
    - malý sešit - vypočítejte písemně (pod sebe) - 731 - 589, 568 - 296, 602 - 456, 814 - 637

Prv
- opakování - KVĚT
       - nově - PLOD - str. 53 (nahoře) - význam květu, klíčení 
       - zápis:
25. května

ČÁSTI KVETOUCÍCH ROSTLIN


1. podzemní - kořen
2. nadzemní - stonek, list, květ, plod

Kořen
- upevňuje rostlinu v půdě
- přijímá vodu a živiny z půdy
- má různý tvar a velikost
(nakreslete si 2 - 3 kořeny)


St 25. 5.

Čj
- diktát (můžete si vyzkoušet) - uč. str. 85/4 + vyberte 6 podstatných jmen a určete u nich rod, číslo a pád
     - opakování - vyjmenovaná slova po V
     - uč. str. 89/1, 3 (ústně)
     - chytáky - uč. str. 88/3, 89/2 (projděte si a užijte tato slova ve větách - ústně)

M
- rozcvička - násobilka
    - procvičování - dělení násobků deseti
    - uč. str. 127/4 (3., 4. sloupec), 126/11 - ústně
    - uč. str. 127/2, 3, 5 (výpočet a odpověď) - ústně
    - uč. str. 128/8 (3 řádky) - malý sešit
    - DÚ
- PS str. 30/2 (zápis, výpočet, odpověď), cv. 7


Út 24. 5.

Čj
- procvičování - vyjmenovaná slova po S, V
    - uč. str. 85/1, 2, 3 (ústně), 4 (projděte si)
    - PS str. 15/4, 19/4, 24/1, 2 (nahoře)
    - uč. str. 88/1 (vymyslete slova příbuzná a tvořte s  některými věty)
    - Uč. str. 88/2 + a) - zamyslete se nad tím, co je to zlozvyk a jestli nějaký máte (ústně)

M
- rozcvička - násobilka 
    - nově - Dělení násobků deseti jednocifernými čísly 
    - uč. str. 127/1a, b, 4 (1. a 2. sloupec) - ústně
    - uč. str. 126/13  - připomeňte si, jaký početní úkon má v příkladu bez závorek při počítání přednost (1., 2. sloupec - malý sešit)
    - - uč. str. 126/13 (3. a 4. sloupec - malý sešit)

Prv
- opakování - probrané části rostlin (kořen, stonek, list)
      - Květ - uč. str. 52
      - práce na pracovních listech


Po 23. 5.

Čj -
povídání o víkendu
    - opakování - vyjmenovaná slova po V - chytáky - uč. str. 87/3 + úkol b), cv. 4 (ústně), cv. 3 úkol a) - malý sešit

    - zápis + DÚ:
23. 5.
VYJMENOVANÁ SLOVA PO V
 Chytáky
(z učebnice si opište dvojice slov ze 3. cvičení a slova užijte ve větách - celkem bude 8 vět)

M
- procvičování - uč. str. 126/17 (ústně)
    - uč. str. 125/8, 9 (malý sešit - výpočet, odpověď)
    - Geometrie - opakování - kružnice (uč. str. 90)
    - velký sešit - zápis:
23. 5.
KRUŽNICE
(narýsujte si obrázek z učebnice - str. 90, popište a zapište si)
S - střed
r - poloměr
CD - průměr
A, C, D, U, V - náleží kružnici
S, B, E - nenáleží kružnici

Čtení
- společná četba - Kiki je odvážná -  str. 93 - 96
         - čítanka str. 142 - 143 - Up a babička Motyčka - přečtěte si a odpovězte na otázky za textem
         - DÚ - společná četba - Zachránil jsem Kiki, Zase ve velikém domě


Týden 16. 5. - 20. 5.

St 18. 5.

Čj
- procvičování - vyjmenovaná slova po S (např. školákov)
    - seznámení s vyjmenovanými slovy po V - vysvětlete a použijte každé slovo ve větě
    - uč. str. 86/1
    - PS str. 22/2

M
- uč. str. 125/10 (4 řádky - ústně)
    - uč. str. 124/2, 3, 5, 6 (výpočet, odpověď - ústně)
    - PS str. 28/1, 2
    - DÚ
- PS str. 30/1 (zápis, výpočet, odpověď), 4


Po 16. 5.

Čj
- povídání o víkendu, pouti
    - procvičování - vyjmenovaná slova po S - školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kocicaci/cviceniS1.htm

     - PS str. 22/1

M
- rozcvička (dělení se zbytkem - školákov - ústně - 1, 2, písemně - 3)

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

    - uč. str. 121/46, 48, 49, 50 (do sešitu - jen výpočet a odpověď)
    - uč. str. 122/51 (úsntě - vyberte si několi čísel a spočítejte)

Čtení
- Brzo - bohatý - otázky
          - společná četba - str. 83 - Proč má kůň smutné oči
          - DÚ
- str. 86 - Kiki


Týden 9. - 13. 5.

Pá 13. 5.

Čj
- uč. str. 71/4 (sestavte přísloví - ústně, vypište podstatná jména (je jich sedm) a určete rod, číslo, pád - malý sešit)
    - uč. str. 84/1 - přečtěte si a objasněte význam příbuzných slov ke slovům syčet, sypat
    - uč. str. 84/2, 3 (ústně)
    - PS str. 21/1 (dole)

M
- písemka - trojúhelník, čtverec, obdélník
    - opakování - Čtyřúhelníky - uč. 85/1, 2 (ústně)
    - nově - Kružnice, kruh - uč. str. 89 (prohlédněte si obrázky a zkuste říct rozdíl mezi kruhem a kružnicí...řekněte, kde kolem sebe můžete vidět kruhy a kružnice)

Prv
- zápis:
13. května

DĚLENÍ ROSTLIN

1. kvetoucí 
- největší skupina rostlin
- květiny - 3př.
- keře - 3 př.
- stromy - 3 př.

2. nekvetoucí
- vypsat

3. léčivé
- mastičky, čaje, léky, sirupy
- 3 př.

4. jedovaté 
- nedotýkat se!!!
- 3 př.

5. chráněné
- vzácné - nesmí se trhat
- 3 př.
         
 - pracovní list - str. 46 - Kvetoucí a nekvetoucí rostliny  

Čtení
- společná četba - Bylo to velice vážné - str. 75 - 78 
         - čítanka - str. 139 - Květen
         - - společná četba - Brzobohatý - str. 79 - 82


Čt 12. 5.

Čj
- opakování - pády a pádové otázky
    - uč. str. 71/1 - přečtěte si, odpovězte na otázky a, b, e
                            - udělejte úkol d)
                            - úkol c) - ústně - rod, číslo a pokuste se i o pády 

M
- desetiminutovka - slovní úloha (můžete si vyzkoušet - uč. str. 122/57, 59)
    - opakování - násobky 9
    - uč. str. 121/44 - hledejte nejbližší menší násobky k různým číslům
    - uč. str. 121/45 (ústně)
    - - uč. str. 121/47 (1. - 3. sloupec bez zkoušky) - malý sešit

Prv
- opakování - Užitkové rostliny (rozdělení, zástupci)
      - nově - využití polních plodin (uč. str. 46, 47 - malé obrázky u velkých obrázků)


Týden 2. 5. - 6. 5.

Pá 6. 5. 

Čj
- rozcvička s kartičkami i/y - příprava na diktát
    - diktát - uč. str. 78/4
    - uč. str. 82/3 + a, b (ústně)
    - PS str. 21/1, 2 (uprostřed - část SYN - SYTÝ - SÝR)

M
- geometrie - opakování  - vlastnosti obdélníku - zápis do velkého sešitu:
6. 5.
OBDÉLNÍK
(nalepte si do sešitu čtverečkovaný papír a narýsujte a popište obdélník, vypište vrcholy, sousední a protější strany - tak jak jsme to dělali u čtverce)
     - PS str. 28/celá

Prv
- opakování - kvetoucí a okrasné rostliny - vycházka

Čtení
- návštěva knihovny


Čt 5. 5.

Čj
- procvičování - rod a číslo podstatných jmen - školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

     - další vyjmenovaná slova po S -
     - uč. str. 82/1, 2 (ústně)
     - uč. str. 81/5 (malý sešit)

M
- rozcvička - násobilka
    - opakování - násobky 7
    - uč. str. 119/34 (ústně)
    - PS str. 32/1, 2, 4, 5

Prv
- opakování - Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny
      - nově - OKRASNÉ ROSTLINY - uč. str. 44
      - zápis:
5. května

b) dýchají a vylučují 
- rostliny dýchají celým tělem
- dýchají ve dne i v noci
- přijímají kyslík, vylučují oxid uhličitý
(nakreslete si obrázek z uč. str. 38 uprostřed)

c) pohybují se 
- pohybují pouze částmi svého těla (př. květ za Sluncem, listy ve větru, semena vodou, větrem, na tělech živočichů)


St 4. 5.

Čj
- písemné opakování - slovní druhy
    - procvičování rodu a čísla podstatných jmen -
    - uč. str. 69/3 (ústně), 4 (písemně)
    - PS str. 16/1 (v části Podstatná jména - opakování) - ústně určujte pouze číslo, pád ještě neumíte

M
- rozcvička - násobilka a pamětné +, - do 100
    - uč. str. 118/31 (1. - 3. sloupeček ústně, 4. - 6. sloupeček písemně - bez zkoušky)  
    - opakování - násobky 7
    - uč. str. 119/33 (hledejte násobky k různým číslům - př. k číslu 34 je nejbližší násobek 28)


Út 3. 5.

Čj
- 1. hod.
    - opakování - vyjmenovaná slova po S
    - uč. str. 81/1 (se slovy příbuznými vytvořte věty - ústně)
    - uč. str. 81/2, 4 (ústně)
    - udělejte si zápis do sešitu:
3. května
VYJMENOVANÁ SLOVA PO S
Chytáky
- opište si z učebnine modrý rámeček - uč. str. 81/3 a pod to si ještě připište - SÝROVÝ (např. dort)    x     SÍROVÝ (zápach)

      - 2. hod
      - procvičování  - rod podstatných jmen
      - nově - ČÍSLO podstatných jmen - uč. str. 69/1 + žlutý rámeček
      - uč. str. 69/2 + otázky pod textem (ústně)
      - PS str. 15/1, 2

M
- písemka - dělení se zbytkem
    - slovní úlohy - uč. str. 118/30 (zkuste nejdříve vyřešit sami - ústně)
    - uč. str. 118/32 - malý sešit (najděte více způsobů výpočtu)
    - PS str. 24/1, 5
    - DÚ
- pracovní list - dělení se zbytkem - 2. sloupec (zkoušku si proveďte pouze ústně)

Prv
- opakování - Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
      - nově - LÉČIVÉ, JEDOVATÉ A CHRÁNĚNÉ ROSTLINY - uč. str. 41


Po 2. 5.

Čj
- vyprávění  - Jak jsme slavili čarodějnice
    - vyjmenovaná slova po S - umět nazpaměť
    - uč. str. 80/1, 2 + a, b, c (ústně)
    - PS str. 20/1, 2 (nahoře i dole)
    - PS str. 21/1
    - - pracovní list - opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P (opakujte např. na školákově)

M
- rozcvička - násobilka 5
    - opakování - násobky 6 - uč. str. 118/28
    - uč. str. 118/29 (ústně)
    - malý sešit - vypočítejte i se zkouškou
3 : 2 =                           17 : 3 =
11 : 2 =                         13 : 3 =
19 : 2=                           7 : 3 =
5 : 2 =                           23 : 3 =                         
9 : 2 =                           10 : 3 =
 
Čtení
- četli jsme pohádku o žížale (čtěte ze společné četby)
         - pětilístek  - ŽÍŽALA -  vytvořte si prosím podle vzoru a vyplňte (to co je v závorkách, tam opisovat nemusíte)

                ŽÍŽALA 

             ­­­­­­­­__________  ____________

                    (2 přídavná jména)

­­_____________      _____________     ____________

                               (3 slovesa)

__________ ­­­­­­­­­­­___________  __________  _________

                             (věta se 4 slovy)

                    ________________________                                                      

                (1 slovo, které vystihuje slovo žížala - nejlépe podst. jm.)Týden 25. 4. - 29. 4.

Pá 29. 4.
Ahoj, 
dnes jsme měli celý den projektové vyučování, tak nezadávám žádnou práci. Alespoň máte dostatek času si dodělat to, co jste dosud případně nestihli. 
A v pondělí se už snad uvidíme :-)


Čt 28. 4.

Čj
- procvičování - rody podstatných jmen (životnost neurčujte)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

     - PS str. 14/2
     - PS str. 19 - dodělejte kromě cv. 4
     - - PS str. 14/3

- rozcvička - násobilka
     - uč. str. 117/25 (ústně)
     - uč. str. 117/23, 24, 26, 27 (malý sešit - výpočet a odpověď)
     - uč. str. 110/25 (4 příklady), 27 (4 příklady)

Prv
- test - Houby (budu zkoušet ústně)
      - nově - KVETOUCÍ A NEKVETOUCÍ ROSTLINY - uč. str. 40


St 27. 4.

Čj
- procvičování slovní druhy
    - uč. str. 80/1 - seznámení se s vyjmenovanými slovy po S a vysvětlení jejich významu (naučit zpaměti do 2. 5.)
    - PS str. 14/1 + b

M
- opakování - násobky  a násobilka 5
    - uč. str. 116/21, 22 (1. sloupeček ústně, 2. sloupeček do malého sešitu)
    - PS str. 11/2, 4 a atr. 12/1, 2 (všude proveďte výpočet a odpověď)


Út 26. 4.

Čj
- procvičování slovních druhů (školákov, učebnice,...)
    - nově - ROD PODSTATNÝCH JMEN - uč. str. 68/žlutý rámeček - při určování si podstatné jméno musíte dát do základního tvaru a ukázat na něj zájmenem (př. zrcátek - TO zrcátko - rod střední)
    - uč. str. 68/1(ústně)
    - zápis do sešitu:
26. dubna
PODSTATNÁ JMÉNA

1. Rod
mužský (TEN)   x   ženský(TA)   x   střední(TO)
(pod každý rod napište alespoň pět podstatných jmen)
 
      - opakování - vyjmenovaná slova - uč. str. 77/4 + a (ústně)
      - procvičování - vyjmenovaná slova po P - uč. str. 78/2 + a, b
      - PS str. 19/1, 2 (přirovnání, která neznáte si vyhledejte na internetu)

M
- diktát - násobilka
    - dělení se zbytkem - uč. str. 115/17 (2. sloupeček dokončit - ústně)
                                 - uč. str. 115/18 (písemně - vytvořte příklady a spočítejte + zkouška) - př. 34 : 4 =
    - procvičování - písemné odčítání (malý sešit): 783 - 457, 425 - 391, 606 - 143, 912 - 704, 538 - 245
     - DÚ
- PS str. 21/6, 22/5

Prv
- opakování - Společné znaky rostlin
      - zápis:
26. 4.
ROSTLINY

Společné znaky rostlin
- vyživují se
- dýchají
- vylučují
- pohybují se
- reagují na změny v přírodě
- rostou, vyvíjí se a rozmnožují

a)Vyživují se
- živiny si tvoří samy v zelených částech (listech)
- pouze ve dne - světlo
- světlo (ze Slunce), voda, zelené barvino, oxid uhličitý = ŽIVINY + kyslík

(pak si nakreslete a popište 1. obrázek podle učebnice str. 38)


Po 25. 4.

Ahoj, dnes jsme byli v divadle, tak zadávám jen český jazyk a čtení.

Čj
- povídání o divadle - Julius Verne - Cesta kolem světa za 80 dní (znáte tohoto autora nebo některé jeho knihy?)
    - opakování - slovní druhy - vyjmenujte, řekněte, jak je dělíme
    - uč. str. 66/2 + a (zopakujte si co jsou citoslovce, podstatná jména, slovesa)
     - uč. str. 66/3 (ústně)
     - PS str. 13/1 + a, b, c (nahoře)

Čtení -
odpovězte na otázky - do sešitu čtení případně malého sešitu z českého jazyka
1. Kdo to byl Franta Šramota?
2. Jak pomohl Modroočkovi?
3. Co znamená žít na svobodě?
4. Co Franta Šramota lovil?
5. Co dělají ježci v zimě a kde ji přečkávají?
6. Jaké přísloví se v povídce vyskytlo a co znamená?
          - společná četba - Jak se vlastně pasou žížaly - str. 66 - 70


Týden 18. 4. - 22. 4.

Pá 22. 4.

Čj
- procvičování - vyjmenovaná slova po B, L, M (ústně s kartičkami)
    - diktát - uč. str. 66/5
    - procvičování - vyjmenovaná slova po P - uč. str. 78/1 (malý sešit)
                                                               - uč. str. 78/3 + a (ústně)

M
- Geometrie - velký geometrický sešit - procvičování
22. 4.
ČTVEREC
(nalepte si do sešitu kousek čtverečkovaného papíru a narýsujte libovolný čtverec a popište, potom zapište:
vrcholy:
strany:
sousední strany:
protější strany:
(pomoc - uč. str. 74/1, 4)

     
- nově - OBDÉLNÍK - vlastnosti obdélníku (4 vrcholy, 4 strany,...)
                                      - uč. str. 80/1, 2, růžový rámeček

Prv -
Společné znaky rostlin - uč. str. 39

Čtení - společná četba - Zachránil mě Franta Šramota - str. 62 - 65


Čt 21. 4.

Čj - procvičování slovních druhů - školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni9.html

     - Citoslovce - PS str. 12/1, 2, 3
     - vyjmenovaná slova po P - uč. str. 76/3, 77/1, 2, 3 (ústně)
     - DÚ
- uč. str. 76/4 (malý sešit)

M
- opakování - násobky a násobilka 4
    - dělení se zbytkem ve slovních úlohách - uč. str. 114/14 (ústně)
    - uč. str. 114/15 (malý sešit - zapište pomocí příkladů a vypočítejte - př. Kolik trojic udělá 7 žáků? - 7 : 3 = 2 (1) + zk.)
    - dělení se zbytkem - uč. str. 115/16, 17 (ústně)

Prv
- Houby - závěrečné shrnutí - prezentace školákov

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

       - nově - Rostliny - Společné znaky rostlin - uč. str. 38
       - zápis:
21. dubna

7. ŽIVOT V PŘÍRODĚ

Živé organismy
- houby
- rostliny
- živočichové (+ člověk)

HOUBY
znaky:
- nemají kořeny, listy, květy
- nemají zelené barvivo
- živiny čerpají z odumřelých částí rostlin a živočichů

Stavba těla hub
(nakreslete si obrázek a popište podle uč. str. 37)


St 20. 4.

Čj
- Částice - uč. str. 65/šnek, 1 + a, b (ústně)
    - Citoslovce - uč. str. 66/šnek, 1 (ústně)
    - PS str. 12/1, 2

M
- rozcvička - matematický diktát - násobení, dělení
    - dělení se zbytkem - uč. str. 114/13 (ústně)
    - malý sešit - vypočtěte a proveďte zkoušku - 15 : 2, 7 : 2,
11 : 3, 17 : 2, 14 : 3, 25 : 3
    - PS str. 27/4 - opakování zaokrouhlování
    - - PS str. 32/3 (zkoušku si proveďte ústně)


Út 19. 4.

Čj
- vyprávění o Velikonocích
    - sloh - popis pracovního postupu - Barvení velikonočních vajec - 1. pomůcky, které k tomu budeme podřebovat (vejce, barvy, lžíce,...), 2. postup - dávat stručné, jasné a přesné pokyny, aby to ten, který to nikdy v životě nedělal, pochopil (př. vejce vložíme do vody a uvaříme natvrdo) - ústně
     - spojky - opakování (uč. str. 65)
     - PS str. 11/1 (zakroužkujte)
     - DÚ
- PS str. 11/3

M
- opakování  - násobky čísel a násobilka - nutné umět pro dělení se zbytkem
    - dělení se zbytkem - uč. str. 114/11, 12 (ústně)

Prv
- Sluneční soustava - písemné opakování (kdo nepsal, bude zkoušen ústně)
      - Houby - opakování (znaky hub, stavba těla, dělení) - uč. str. 37
      - pravidla pro sběr hub - sbíráme jen houby, které známe
                                             - podhoubí vrátíme zpět
                                             - sbíráme je do košíku
                                             - houby, které nesbíráme, neničíme

 

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022Dobrý den, milí třeťáci!
Všechny vás vítám v novém školním roce na webových stránkách naší třídy. Přeji vám, aby byl pro vás tento školní rok co možná nejúspěšnější a abyste ho pokud možno co nejvíce trávili ve škole.
Zítra 1. září vykročte pravou nohou a s úsměvem. :-)

Na všechny se moc těším.
Vaše paní učitelka Lucie Slavíčková
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy