logotyp

3. B

Mgr. Slavíčková Lucie

Informace pro rodiče

Milí rodiče, 
od letošního roku přecházíme na elektronickou žákovskou knížku (ikonku najdete na hlavních webových stránkách školy vlevo). Na vaše emailové adresy jsem vám rozeslala přihlašovací údaje. Já tam budu zadávat zpravidla pouze známky, učitelé angličtiny tam zadávají i domácí úkoly. Tak sledujte. Můžete používat i v mobilu, ale pouze po stažení aplikace Edupage (např. v Google play, Apstore). Pokud by byly nějaké problémy, zavolejte mi.
L. Slavíčková

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

Týden 6. 9. - 10. 9.


6. 9.
M - PS str. 1/1 - 6
      - uč. str. 3/2 (ústně)

Čtení - čítanka str. 4 - Domov 
                               - Cestička k domovu (přečíst, rozbor básně, do sešitu ze čtení napsat datum, název básně, autora, vynechat řádek a přepsat psacím písmem 1. sloku + namalovat k básničce obrázek - do 10. 9.)

7. 9.
Čj
- opakování - dělení hlásek
    - PS str. 2/1 - 5

M
- opakování - násobky 2, 3, 5, 10
                        - násobilka 2, 3
                        - slovní úlohy (co vše mají mít slovní úlohy)
                        - sčítanec, součet
    - uč. str. 3/3, 4 (ústně)
    - PS str. 1/7, 8 

Prv
- uč. str. 7 
      - dodělat 1. stranu v malém sešitě

8. 9.
M - opakování - dopočítávání do desítky a rozklady čísel
                        - menšenec, menšitel, rozdíl
    - uč. str. 4/5 - 11 (ústně)
    - DÚ - uč. str. 7/28 (do malého sešitu, rozpůlit stránku)

Čj - PS str. 2/6
    - PS str. 3/7
    - malý sešit - napište tato slova - šplhat, narozeniny, mrkat, králíci - rozdělte na slabiky a vyznačte hláskovou stavbu slova (samohláska o, souhláska x, slabikotvorná souhláska - křížek v kolečku)

9. 9. 
M - opakování - násobky a násobilka 2, 3
    - PS str.1/9
    - uč. str. 5/14, 15 (ústně)

Čj - opakování  - dělení hlásek
                         - abeceda
    - PS str. 4/1 (básničku se naučte nazpaměť do pondělí), 2
    - PS str. 3/8 (na papír, tabulku, tabuli... písmena se ve slově mohou opakovat - můžete si zasoutěžit s někým z rodiny, kdo vymyslí více slov :-))

Prv - zápis do sešitu - přepsat psacím písmem
1. ŠKOLA
Pravidla slušného chování
 - pozdravíme se
 - jsme kamarádi
 - chodíme do školy včas
 - uklízíme si pomůcky
 - pomáháme si
 - umíme poděkovat
      - uč. str. 8 - Cesta do školy - zopakujte si, jaká pravidla musí dodržovat chodci a čím se chodci řídí

10. 10.
Omlouvám se za pozdější zapsání.

Čj - opakování - abeceda
                    - určování druhů hlásek ve slovech - např. oříšky, zelí,...
                      - básnička Abeceda
    - PS str. 4/3, 4
    
M - opakování - násobilka 2, 3 - diktát (10 př. na násobení, 10 na dělení)
    - geometrie - opakování - druhy čar, bod (jak značíme v rovině, na přímce, kolik přímek může vést 1 bodem, 2 body, jak popisujeme body)
    - DÚ - PS geometrie str. 1/1, 2

Prv - opakování - Pravidla pro chodce
       - uč. str. 8 - Dopravní značky, Semafory

Čt - čítanka str. 5 - Dům
                  str. 7 - Kolik je nás dětí v Bullerbynu
     - písanka str. 19

Týden 13. 9. - 17. 9.

13. 9.

Čj - zopakujte si básničku Abeceda
    - PS str. 4/5 - úkol b) do malého sešitu nebo na papír

M - opakování - +, - 100, násobilka 2, 3, rozklady čísel, dopočítávání do 10
    - PS str. 2/11
    - nově  - tabulka, papír - sčítání dvou dvouciferných čísel - 38 + 17, 45 + 33, 72 + 39, 26 + 12 - druhé číslo si rozložte na D a J a normálně sčítejte
(př. 57 + 25 = 57 + 20 = 77 + 5 = 82)

Čt - opakování čtení z čítanky
    - povídání o emocích - základní emoce - strach, radost, překvapení, smutek, znechucení, zlost (naštvání) - v jakých situacích tyto emoce zažíváme
                                         - hra - předvádět různé emoce a poznat je

14. 9.

Čj
- malý sešit - kapradí, veverka, smrk - rozdělte na slabiky a určete druhy hlásek (kolečka, křížky)
     - opakování - vlastní a místní jména, druhy vět
     - sloh - PS str. 3/1a), b)

M - malý sešit (psát do dvou sloupečků) - 63 - 5, 41 + 9, 3 . 6, 7. 2, 75 - 7, 16 : 2, 27 : 3, 2 . 0, 10 . 1
    - PS str. 2/12, 13, 15
    - uč. str. 5/16, 17, str. 6/19, 20 (ústně)

Prv - opakování  - značky, semafory
      - zápis do sešitu (po příchodu do školy vlepím do sešitu)
      - uč. str. 9 nahoře - pravidla pro cyklisty

15. 9.

Čj - procvičování - seřaď slova podle abecedy - kůň, hvězda, hrábě, těploměr, růže, kos, maska (malý sešit)
                          - druhy vět - napiš větu O, T, R, P (malý sešit)

M - procvičování - násobky a násobilka 2, 3
    - opakování - násobky a násobilka 4, 5
    - uč. str. 6/21, 22, 23, 7/26 (ústně - výpočet, odpověď)
    - pracovní list - násobilka (sloupečky 21, 22)
 
16. 9. 

M - rozcvička - násobilka 2, 3
    - opakování - násobky 4, 5 (tam i zpět)
    - pracovní list na +, - do 100 - sloupeček 65
    - PS str. 3/1, 5

Čj - opakování - vlastní a místní jména
                        - psaní u, ú, ů
                        - PS str. 5/1
                        - DÚ - PS str. 5/4

Prv -  opakování - pravidla, která musí dodržovat cyklisté
       - uč. str. 9 - výbava kola (povinná, nepovinná)

17. 9.

Čj - 

M - 

Čt - 

Prv - 

 
 

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022Dobrý den, milí třeťáci!
Všechny vás vítám v novém školním roce na webových stránkách naší třídy. Přeji vám, aby byl pro vás tento školní rok co možná nejúspěšnější a abyste ho pokud možno co nejvíce trávili ve škole.
Zítra 1. září vykročte pravou nohou a s úsměvem. :-)

Na všechny se moc těším.
Vaše paní učitelka Lucie Slavíčková
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy