logotyp

3. C

Mgr. Ivona Šlapáková

Školní rok 2020 - 2021

Školní rok 2020 - 2021
Přeji šťastný start       
a spokojený let! 
                 Ivona Šlapáková

Výlet se vydařil...

Páteční výlet se nám opravdu vydařil. Počasí nám přálo, užili jsme si jízdu autobusem, vybrali si krásné dárečky pro své blízké, pochutnali jsme si na špekáčcích, zasportovali si ...
Všichni si zasloužíme velkou pochvalu od paní učitelky a už se moc těšíme na exkurzi i výlet v příštím školním roce!

Páteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupiliPáteční výlet se nám opravdu vydařil, i počasí nám přálo. :-) Projeli jsme se, prošli, zasportovali, najedli i nakoupili

Výlet

Výlet

Informace k výletu:

V pátek 25.6.2021 pojedeme na výlet do Škrdlovic a na Cikháj. Děti přijdou do třídy nejpozději v 7.45 hod. Odjezd od zdravotní školy v 8.00 hod. Příjezd v 13.15-13.45 hod ke zdravotní škole. Obědy mají děti odhlášeny.
Na výlet vybíráme 100,- Kč – doprava, špekáčky, pečivo, další občerstvení…

S sebou:

 • batoh

 • průkaz zdravotní pojišťovny

 • pití, svačina

 • kšiltovka, pláštěnka, pohodlné sportovní oblečení a pevná obuv

 • 2 igelitové sáčky (pro případ nevolnosti)

 • prášek proti nevolnosti (komu se dělá špatně)

 • finanční obnos (asi 100,- Kč)

 • dle počasí namazat opalovacím krémem

Domácí úkoly pro nemocné 10.5. - 14.5.

14.5.
M - PL - sloupečky 105, 106 a 107
PS rozcvičky - str. 21 - dokončit stranu
Čj - význam VS po V, slova příbuzná

13.5.
Opakovali jsme slovní druhy - rozdělení, příklady...
Čj - PS velký -  str.9- 1., 2. a 3. cvičení
PS myšky - str. 54 - vymalovat a dopsat VS po V - význam slov
M - dělení se zbytkem
M -pracovali jsme s PL -  poloha přímek - v pondělí Terezce dám k vypracování

V pondělí si přinést pravoúhlý trojúhelník.

12.5.
Čj - psali jsme testík a chodící diktát.
Opakuj si VS.

M- uč. str. 114 - 15. cvičení - ústně
                  115 - 16. a 17. cvičení - ústně
                  114 - 13. cvičení - napiš do sešitu
Vypočítej písemně - pod sebe:
735 - 267
956 - 489
485 - 276
351 - 171

Prv - opakujeme si o rostlinách
Čtení - čítanka str.118 - 119


11.5.
Čj - PS velký - str.23 - 1. cvičení a str.39 - 1. a 2. cvičení
Opakovat VS po S.
Dělení 3 se zbytkem.


10.5.

Čj - opakování VS - řady slov pamětně
    - urči kořen slov  - napiš do sešitu:
světový, přiletět, východ, zálesák, vyběhnout, překrásný

M - procvičování převodu jednotek
PS rozcvičky - str.21 - cvičení 46
Uč. str. 110 cvičení 22 a cvičení 27 - 4 příklady a zkoušky

Prv - opakování o rostlinách

Uozornění pro rodiče

Uozornění pro rodičeOd 17. 5. 2021 začíná výuka na 1. stupni bez rotace tříd.

Příchody žáků do školy:
3. ročník  -  7:40 hodin
Do běžného režimu se vrací provoz školní družiny. Ke vstupu do školní družiny (ráno i odpoledne) využívejte pouze hlavní vchod do školní budovy.

Povinnost použití zdravotnických masek (roušek) nebo respirátorů ve vnitřních prostorách školy zůstává dále v platnosti.

Domácí úkoly pro nemocné

21.6.  a 22.6.
M - PS rozcvičky - str.30 - cvičení 66
                            - str.31 - celá strana
                             - str.20 - dokončit
Čj - PS myšky - str.62 a 63
    - PS velký str.
Prv - uč. str. 70 a 71
      - PS str. 

               
17.6. 2021
Čj - PS velký str. 30 - celá, pracuj podle zadání
M - trénuj příklady typu :
6 . 60, 5 . 20, 13 . 4, 28 . 6....

  13      27      132      215
.   6    .   4     .    3    .    4


16.6.
Čj - PS velký - str. 8 a 12 - cvičení 1. a  2.
M -
vysvětlili jsme si postup při písemném násobení - trojcif. činitel - pracuj podle učebnice
    -
 str.150 - 1b, 2b
Prv - živočichové - poznávání
Čtení - str. 157


15.6. 2021

Čj - PS velký - str. 10, 11 a 12 - cvičení 1., 2. a 3. dole
      
trénovali jsme slovní druhy - číslování
M - MR - str. 20 - dělení se zbytkem
    - vysvětlili jsme si postup při písemném násobení - pracuj podle učebnice - 
      str.150 - 1a, 2a


AJ
- dokončit cvičení v pracovním sešitě. Procvičuj lekce 6-10 (rodina, oblečení, jídlo, zvířata, části těla)

14.6. 2021
M - PS rozcvičky - str. 14 - cvičení 35 a str. 22 - celá -
jednotky psát malým písmem
    - procvičuj dělení se zbytkem
Čj - procvičuj slova s předponou vy, vý
    - PS velký str. 26
Prv -
živočichové - vyber si nějakého živočicha a řekni o něm vše, co již umíš -
        obratlovci x  bezobratlí, savec, pták.... masožravec.... + zajímavosti
Hv - houslový klíč, nota celá  - nácvik

11.6. 2021
M - MR - str. 14 - cvičení 34
Písemné odčítání.
Čj -
procvičovat VS, slovní druhy
Prvouka -
psali jsme testík na živočichy.
               - uč. str. 61
               - PS str.52, 53 a 54  a str. 55 - dobrovolně
Číst si svoji knihu.
Přeji krásný, sluníčkový víkend!

10.6. 2021
Čj - uč. str. 57 - 10. cvičení
PS velký str.29 - cvičení 1., 2. a 3. cvičení
PS myšky - str.59 - dokončit stranu
M -
psali jsme samostatnou práci, procvičuj si dělení se zbytkem, velkou násobilku
Čtení - str.158
Zítra píšeme testík na živočichy - zopakuj si učivo v učebnici ze stran 56 - 60.


9.6. 2021
Čj - PS myšky - str.59 - cvičení a,b
PS velký str.19  - 4. cvičení
Trénovali jsme VS po v a z, slovní druhy.
M - příklady typu - 2 . 16, 25 . 5
PS rozcvičky - str. 12 a 13 - dokončit cvičení 30 a 31
Písemné sčítání a odčítání.
Prvouka - živočichové
Čtení - pokračuj ve čtení své knihy

8.6.2021
Čj - PS myšky -str. 60,61
PS velký - str.25
Trénovat slova s předponou vy, výa VS po Z.
M -  PS rozcvičky - str. 12 - 30. cvičení - 1. sloupeček a str. 13 - 31. cvičení - 1. sloupeček, str. 13 - cvičení 32
Číst si svoji knihu.


7.6. 2021
Čj - tvary podstatných jmen -
určovali jsme pády - procvičovali jsme pádové otázky
Diktát - PS myšky - str. 38 - 2. cvičení - na
diktovat dětem
M - sloupeček 48 - dělení se zbytkem
Trénovali jsme příklady typu:
6 . 40
210 : 3
Nové učivo - velká násobilka:
5 . 14 = 5 . (10+4) = 50 + 20 = 70
13 . 3 = (10+3) . 3 = 30 + 9 = 39
19 . 4 = (10+9) . 4 = 40 + 36 = 76
Prvouka -
živočichové, rozdělení, stavba těla, společné znaky...

4.6.2021
S omluvou přidávám úkoly se zpožděním:-(
M - PL - sloupeček 46 a 47 - dělení se zbytkem
G - trénuj kružnice a rýsování kolmic
Čj - trénuj VS po V - předpona vy, vý
Nauč se pádové otázky - vyjmenuj.
Čtení - str. 142 - 143
Ve  čtvrtek proběhnou konzultace pro rodiče - 16,00 - 17,00 hodin.

3.6.2021
Čj - Myšky - str. 16, 52 -
dokončit a str.60 - 1. cvičení
M - uč. str. 127 - 1. cvičení - ústně a cvičení 4. - 1. a 2.
sloupeček do sešitu
PS rozcvičky - str.28 a 29 -
dokončit
PL do čtení - Je tu zloděj! - do pondělí - zítra pošlu po sourozencích
2.6. 2021

Český jazyk - PS velký - str.2- cvičení 3, str.7 - cvičení 4 a str.27 - celá
M - sloupec 44 a 45
Trénuj písemné + a -.
Číst si svoji knihu.


1.6.2021
Přeji všem krásný den, dnes si, děti, svátek užijte, my jsme si ho ve škole také užili!
Přečtěte si něco pěkného a namalujte, co vás baví nejvíce.


31.5. 2021

Český jazyk -
opakujeme řady VS, procvičujeme slova s předponou vy, vý
PS myšky - str. 53 - cvičení  d, e
PS velký - str. 7 - cvičení 1,2,3

Matematika dělení se zbytkem - PL - sl. 42, 43
Geometrie -
opakujeme polohu přímek, rýsujeme různoběžky a kolmice, trénujeme rýsování kružnice - uvolnění ruky, správné držení kružítka, rýsujeme obrázky z kružnic

Prvouka - opakujeme o rostlinách, společné znaky rostlin a živočichů
Charakterizujeme skupiny živočichů, zařazujeme živočichy do těchto skupin.

28.5.2021
Český jazyk -
psali jsme diktát a trénovali jsme slovní druhy a slova příbuzná - stavbu slova
Matematika - PL - str. 6 a7, opakovali jsme geometrické tvary a tělesa - rozdíly, strany sousední a protilehlé, počet stěn, vrcholů a hran, procvičovali jsme  dělení se zbytkem
PS - rozcvičky - str.13 - cvičení 33
Prvouka - uč. str. 58 - 60 - pročíst, zkoušet přiřadit živočichy do správné skupiny
V pondělí si přinést kružítko a pravoúhlý trojúhelník!

27.5.2021
Český jazyk  - opakovat si stavbu slova - předpona, kořen, přípona - slova příbuzná
Matematika - opakovali jsme - čísla sudá, lichá, zaokrouhlování na desítky a stovky, dělení se zbytkem.
Uč. str.104 - cvičení 11 - zápis, příklad, výpočet a odpověď do sešitu
PS rozcvičky - str.19 -  cvičení 42 - dokončit
PL - sloupeček 41
Čtení  - čítanka do str. 128 - 130, stranu 131 zatím nečíst - dokonči příběh ústně - jak by mohl pokračovat

24.5.2021

Český jazyk - PS myšky - str. 53 - cvičení a,b
Procvičovali jsme a třídili slovní druhy, zaměřili jsme se na 1. pád.
Matematika - PS rozcvičky - str.18 - dělení 6 se zbytkem a str. 26 - cvičení 58
Prvouka  PS str.50 -
dokončit stranu
Prvouka uč. str. 56 - 57
- přečíst
Přinést si oblečení a obuv do tělocvičny.

MISE TOKIO

MISE TOKIO

Milí rodiče!
Od 1. dubna bude spuštěna sportovní  výzva, která nese název MISE TOKIO. Cílem je virtuálně překonat vzdálenost 12 417 km ze Žďáru na Sázavou do Tokia, kde se od 23.července konají letní olympijské hry. Žáci budou do sdíleného dokumentu zaznamenávat svoje skutečné sportovní aktivity (chůze, běh, kolo, brusle, koloběžka) a společně tak zdolávat trasu z našeho města do Tokia. Na splnění výzvy máme čas do 29.června. Bližší informace naleznete přímo v dokumentu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRKgciwgqCK5dX6IObvBycS9-PQ-qh00Riu6bg3X3pk/edit#gid=0

Každý týden v pondělí bude tento dokument aktualizován, takže žáci uvidí, kam jsme se posunuli, ve které zemi se právě nacházíme, kolik km nám zbývá do konce, který jednotlivec nebo třída za uplynulý týden nejvíce sportovali či kdo je na tom v celkovém součtu nejlépe. Na konci výzvy budou vyhlášeni nejlepší jednotlivci i třídy.


UPOZORNĚNÍ!
Svoje výkony zapisujete pouze na 1.stranu do velké tabulky ,,Aktuální týden", která se bude každý týden obměňovat! 


Přeji mnoho sportovních zážitků a úspěchů! I. ŠlapákováNové testy

Dobrý den,
v následujícím týdnu se budeme testovat ve stejném režimu, tedy v pondělí a ve čtvrtek. Při pondělním pozitivním záchytu je izolován pouze konkrétní žák, při čtvrtečním záchytu je izolována celá třída.Tentokrát budeme mít k dispozici jiné testy, mělo by jít o Singclean testy, které se způsobem použití od dosud používaných LEPU testů odlišují. Instruktážní leták od dodavatele Singclean testů a video je na:
 https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole#manual

 https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Pondělí - 26.4. 
Děti si  do školy přinesou  -  všechny pracovní listy a sešity, učebnici do prvouky, knihu, kterou právě čtou. Mohou si přinést  i velikonoční stojánek, abychom si je mohli vyhodnotit. :-)

 S pozdravem Ivona Šlapáková


Rozvrh výuky

Rozvrh výuky

3.5.-7.5.

Pondělí:        Aj                       8.45 –   9.45       ZOOM

                       Čj 2                  10.00 –  10.45

                       Čj 1                  11.00  -  11.45

Úterý:            Čj , M 2            8.30 –  10.00

                       Čj , M 1           10.15  -  11.45

Středa:           Čj , M 2            8.30 –  10.00

                        Čj , M1           10.15  -  11.45

Čtvrtek:         Aj                      8.45  –  9.45      ZOOM
                       
                        M 2                10.00 –  10.45

                        M 1                 11.00  -  11.45

Pátek:             Čj , M 2            8.30 –  10.00

                        Čj , M 1          10.15  -   11.40

Online výuka -  pátek 7.5. 2021
Český jazyk
   - kartičky, sešit
Matematika - 
PS rozcvičky, sešit, tabulka násobků, víčka

Správné testování

Správné testování

Dobrý den!
Jak se testovat? 
Přikládám návod i video, jak se správně testovat. Prosím o pečlivé nastudování. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Ještě doplňuji údaje k testování:

1. Testování žáků bude probíhat následovně:

        1) žáci, kteří jdou ráno do školní družiny, budou testováni v prostoru šaten 2. stupně – zde bude na testování dohlížet p. Houdek

        2) žáci, kteří nejdou na ranní družinu, budou testováni v jednotlivých třídách 1. stupně – pod dohledem jednotlivých třídních učitelů

 Pokud se na odběru vzorku budou chtít podílet i jeho zákonní zástupci žáka (1. – 3. ročník), pak budou mít možnost v prostoru šaten 2. stupně.

Testovat se nemusí žáci:

-  s doloženým negativní výsledkem RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

- s prodělaným onemocněním COVID-19 (pokud neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2). Nutné je prokázání této skutečnosti (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Pokud žák nebude přítomen při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Informace k provozu škol:

 https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


Důležité informace pro rodiče


Vážení rodiče, důležité informace k nástupu do školy jsou  sepsané na úvodních stránkách školy: Informace k provozu školy od 12. dubna 2021
Obědy mají děti přihlášeny automaticky, v dalším týdnu odhlášeny. 

Podrobnější informace, které se týkají hlavně naší třídy, všem rozešlu v pátek 9.4..

Domácí úkoly od 3.5. - 7. 5. 2021

Domácí úkoly od 3.5. - 7. 5. 2021Přeji příjemné vstávání, milí školáci, opět tu máme pondělí a s ním i naše učeníčko nejen  na těchto stránkách, ale i  v online výuce. Doufám, že jste si odpočinuli a nabrali nové síly i zdravou chuť do práce. Mám velikou radost, že  nezapomínáte chodít do přírody, na vycházky a sportovat. Moc vám blahopřeji k velmi dobrému umístění v Misi Tokio! Škoda, že někteří se do této aktivity nezapojujete. Ale ještě sportování nekončí, tak máte šanci. :-) A teď už rychle do plnění úkolů! :-)

7.5.2021
Krásné ráno, milí třeťáčci, máme tu opět pátek, to nám to rychle uteklo. Tento týden jsme zvládli velký kus práce, jak v češtině tak i v matice. Proto si myslím, že si zasloužíte malou odměnu - méně úkolů. Dokončete si vše, co vám chybí, trénujte na odkazech z tohoto týdne a procvičujte takové učivo, ve kterém si ještě nejste úplně jisti. V pondělí si doneste pracovní sešity, sešity a pracovní listy. Učebnice si nosit nemusíte.

Český jazyk
PS myšky -  str. 18 - dokončit stranu a str.28 - cvičení d, e

Matematika
PS rozcvičky - upřesníme v online výuce - str. 28 a 29 - 2. a 3. řádek

Prvouka a VV
Příroda se  probouzí, vše se začíná zelenat, rostliny rozkvétají, ptáci zpívají...Na procházce nebo v okolí svého bydliště najdi nějakou známou rostlinu, nakresli ji , popiš její části a napiš o ní vše, co se ti vybaví a co si pamatuješ z výuky. Vše si dnes upřesníme v online výuce. Hotovou práci si přines v pondělí do školy.
Přeji pohodový a sluníčkový víkend!

6.5.2021
Rychle vstávat, čeká na nás naše školička! Nejprve angličtina a pak trochu matematiky. A doma také český jazyk.  A co takhle začít pěknou písničkou?

https://www.youtube.com/watch?v=K5SvjUNLKXc&list=RDK5SvjUNLKXc&start_radio=1

Český jazyk
Poradíš si se stavbou slova? Vyzkoušej si to na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/koren-predpona-pripona-vyhledavani/cviceni.html

Umíš už vyjmenovat slovní druhy tak, jak jdou za sebou? Vyzkoušej si je říct aspoň 3krát za sebou.

Uč. str.52 - 11.cvičení - 5 vět napiš do sešitu, nad podstatná jména nadepiš rod - M, Ž, S - prosím zaslat
PS myšky - str.13 - 1. a 2. cvičení a str.15 - 7. a 8. cvičení

Čtení
Poznáte pohádku, ze které je tato písníčka?
https://www.youtube.com/watch?v=lMngIzK6Slk

Čítanka str. 144 - 145 -
o rostlinách se učíme v prvouce a tento článek nám doplní naše vědomosti
Zkus si na počítači vyhledat zajímavosti i obrázky k rostlinám, o kterých je v textu napsáno.

Přeji příjemné odpoledne!

5.5. 2021
Krásné ráno, milé děti,včera nám to šlo v online výuce  moc pěkně, doufám, že i dneska zvládneme  spoustu práce. Měla jsem velikou radost. :-) Avšak někteří z vás mi měli poslat nově vypracovaný úkol z Čj z pondělí, ale bohužel mi žádný úkol nedošel. :-( To mě mrzí. No, raději se pustíme do plnění dnešních úkolů.

Český jazyk
Procvičuj si VS na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/vyber.html
PS velký - str. 14 - 1. cvičení  a str. 15 - 3. a 4. cvičení -
pracuj přesně podle zadání

Matematika
Procvičuj dělení se zbytkem na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad3zbA.htm
PS rozcvičky - str. 18 - cvičení 41 - 1. a 2. sloupeček  -
po online výuce

Do sešitu z geometrie narýsuj úsečky:
|AB| = 8cm 5mm
|KL| = 11cm 7mm
|OP| = 12cm6mm

Prvouka
Dnes se v online výuce opět vrátíme k rostlinám. Znovu se podívejte  na tyto odkazy a snažte si zapamatovat co nejvíce. 
https://www.youtube.com/watch?v=QvODdkGxRk4
ttps://www.youtube.com/watch?v=E8DQhUWWAy0

Čtení
Vezmi si svoji knihu a pokračuj ve čtení další kapitoly. Zkus v textu vyhledat větu oznamovací, tázací a rozkazovací.Najdi 3 podstatná jména rodu mužského, ženského a středního.

Přeji vám krásné odpoledne!

4.5.2021
Dobré ráno, milé děti, hned se pustíme do práce, ať máme hotovo a můžeme si užít sluníčka.

Český jazyk
PS myšky - str.27 - 6. - 9. cvičení - pracuj podle zadání, 10. cvičení - podtrhni podstatná jména modře, přídavná jména zeleně, slovesa vlnkovaně oranžově  a předložky zakroužkuj tužkou

Matematika
PS rozcvičky str. 30 - cvičení 65 - 1. a 2. tabulka - zkoušky ústně

Čtení
Všichni víme, že voda má pro náš život veĺiký význam, bez ní by na Zemi nebyl život.Zopakuj si, co o ní víš, jakou vodu máme, jaká skupenství, kde se s vodou setkáváme... Co je to  koloběh vody v přírodě?
Čítanka str. 126 -
přečti si aspoň dvakrát báseň ,, Kde je voda doma"
Co si pamatuješ o básničce - z čeho se skládá, kolik má slok, poznáš rýmy...
Do úterý 11.5. se nauč první čtyři sloky.

3.5.2021

Český jazyk
Zopakuj si VS po S:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
Do sešitu si pod sebe napiš všechna VS po S. Ke každému napiš 2 slova příbuzná. Prosím o zaslání.

Matematika
Opakuj si násobky i násobilku.
Podívej se na tento odkaz a zopakuj si dělení 2 se zbytkem.
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/karty/priklad2zbB.htm

Uč. str. 84 - 12. a 15. cvičení - 4 sloupečky - napiš do sešitu   

Prvouka
Dnes se v online výuce vrátíme k rostlinám a společně si doplníme ještě nějaké poznatky a zajímavosti k rostlinám. Podívejte se na tyto odkazy a snažte si zapamatovat co nejvíce .
https://www.youtube.com/watch?v=QvODdkGxRk4
ttps://www.youtube.com/watch?v=E8DQhUWWAy0
PS - str. 50 - pracuj podle zadání

Hezký den!

Nikolčiny narozeniny

Nikolčiny narozeniny

Před měsícem Nikolka oslavila krásné narozeniny. Milá Nikolko, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a  stále úsměv na tváři!

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

30.4. 2021
Český jazyk, matematika, prvouka
Dnes si dokončuj úkoly, které ještě nemáš hotové. Učivo si procvičuj na odkazech, které máš v předcházejících přípravách.
Nás dnes ve škole čeká diktát a testík z matematiky, který si napíšeš, až budeš ve škole. Diktát ti nadiktuje maminka - uč. str. 46/21. 
Z prvouky jsme dokončili učivo o rostlinách, ale budeme se stále k němu vracet. Měl bys už s jistotou znát základní znaky rostlin.
Nezapomeň na svoji knihu a přečti si každý den aspoň jednu kapitolu.
Přeji vám hezký a klidný, snad i sluníčkový víkend.

29.4. 2021
Český jazyk
Opakuj si VS.
PS velký str. 22 - 2. a 3. cvičení
                str. 23 - 1., 2. a 3. cvičení
Pročti si rámečky v učebnici Čj na stranách 63 - 66.
Uč. str. 66 - 6. cvičení napiš do sešitu

Matematika
Procvičuj dělení 2.
Opakování geometrie - poloha přímek - uč. str. 38 - projdi si ústně, pokud máš doma čtverečkovaný papír, vypracuj i úkol 3.
Uč. str. 25 - projdi si tuto stranu a zopakuj si učivo o polopřímkách
Jednotky délky - uč. str.78 - 78 - procvičuj sloupečky - převod jednotek

Čtení
Čítanka str. 136 -  137 - přečti aspoň 2krát, povyprávěj mamince, o čem je příběh je, odpověz na otázky v modrém rámečku

Mějte se krásně!

28.4. 2021

Matematika
Dělení 3 se zbytkem s názorem, hledáme nejblíže menší násobky.
Uč. str. 114 - cvičení 11 - procvičuj

Prvouka
Stále opakujeme učivo o rostlinách.
Uč. str.51 - 53 - pročíst si vše o dalších částech rostlin -  o listu, květu a plodu
Vyhledej si zajímavosti k tomuto tematu.

Čtení
Čti si ze své knihy. Ve škole si čteme znovu texty na str. 104 - 107 a 112 - 114.
Hezký den!

27.4. 2021
Pokud bude potřeba, učivo  doplním červenou barvou po vyučování.
Český jazyk
Procvičovat VS po B, L, M, P, S.
PS velký - str. 21 - 1. a 2. cvičení a str. 22 - 1. cvičení  
VS po S - syčet, sypat -
slova příbuzná, kořen.

Matematika
Procvičuj dělení se zbytkem - dělení dvěma.
Jednotky délky. 

Čtení
Čtení - str. 124 - 125


26.4. 2021
Český jazyk
Procvičujeme další VS po S - sýkora, sysel, sýček
slova příbuzná
PS myšky - str. 48 - 4. a 5. cvičení a str. 50
Uč. str. 50 - 1. cvičení -
ústně, plníme úkoly podle zadání

Matematika
Uč. str.105/18 - poslední 4 příklady se zkouškami
Uč. str.70/45, 71/48, 73/61 a 62
- ústně
Uč. str. 113/8 -
nezapomeň na zkoušku

Prvouka
Opakujeme:
- rozdělení rostlin
- společné znaky rostlin
- kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté, zákonem chráněné...
- části rostlin

Naše čarodějnice

Domácí úkoly od 19.4. - 23.4.2021

Domácí úkoly od 19.4. - 23.4.2021
Přeji krásné ráno, milí školáčci, víkend je za námi a čeká nás opět učeníčko u počítače. Doufám, že jste si odpočinuli, počasí nám moc nepřálo, ale snad se už umoudří a konečně začne pravé jaro. Nezapomínejte, že Mise Tokio stále pokračuje!

23.4. 2021
Krásné ráno, milí třeťáčci,máme tu pátek a před námi je zasloužený víkend! Příští týden se zase sejdeme ve škole, doufám, že se na sebe už těšíte. :-)

Český jazyk
Zopakuj si řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P a S.
PS myšky - str. 49 - pracuj podle zadání
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

Matematika
Uč. str. 132 - cvičení 18 - piš do sešitu, nezapomeň na zkoušky 

Procvičuj zaokrouhlování na 100.
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrou1.htm

Prvouka
Minule jsme se zaměřili na části rostli. Už víte, jaký je rozdíl mezi bylinou, keřem a stromem? Liší se především stavbou stonku. Zopakuj si u tohoto odkazu.
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

Jestlipak víte, jaký význam má pro rostlinu kořen? Nejprve řekni odpověď mamince a pak už si doplň znalosti podle učebnice. Mamince pověz nové informace. Ověř si svoje vědomosti u tohoto odkazu:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

Výtvarná výchova - prvouka

Na papír A4 -  velikosti geometrického  sešitu - namaluj bylinu, strom a keř. Popiš jejich části. Pracuj pečlivě, práce si společně vyhodnotíme, nejvydařenější odměním. Pracuj sám! Prosím zaslat.

Přeji krásný víkend!

22.4. 2021
Hezký den, milí školáci, je tu čtvrtek a další týden je téměř za námi.Rychle to utíká ...
A určitě nám rychle uteče i dnešní učeníčko. :-)

Český jazyk
Nauč se zpaměti slovní druhy tak, jak jdou za sebou.
Uč. str.64 - 1. a 2. cvičení ústně
Úkol do sešitu si vysvětlíme  v oline výuce.
V sešitě si rozděl stranu na 3 sloupečky. Nadepiš si TEN, TA,TO. Do každého sloupečku napiš 5 podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního. Prosím o zaslání.

Matematika 
PL - sloupeček 105 - + a - dvojciferných čísel
PL - nový - sloupečky 105 a 106 - násobilka 


Čtení
Pamatujete si, jaký obrázek jsme měli na dveřích v 1. třídě? Správně, byl to motýlek a právě o něm bude dnešní čtení.
Čítanka - str. 122 - 123  - přečti si aspoň dvakrát článek, ve kterém se dozvíš i to, jak se vyvíjí motýl.
Odpověz na úkoly, které jsou v modrých rámečcích.
Vyber si jedno povolání - kromě tanečnice a splň úkol. Tento úkol si nachystej na pondělí, společně si ho ve škole vyhodnotíme.
Pokud máš chuť , podívej se na tuto krásnou pohádku.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxp6efY1aQA&list=PLXpM1k9vvLBIf8gsyEey_5Dwd9l77uWsI

Hezké odpoledne!

21.4.2021
Sluníčkové ráno , milé děti, jak se vám vstávalo? Doufám, že nebude  žádné zívání a naše učeníčko nám dneska půjde jako po másle!

Český jazyk
PS velký - str. 14 - 2. a 3. cvičení
Procvič si podstatná jména na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

Matematika
Zopakuj si násobilku.
Uč. str. 97 - 4.cvičení -
slovní úlohu vyřeš a pečlivě vypracuj do sešitu

Prvouka
Které znáte kvetoucí byliny, stromy a keře? Zopakuj si. Už jsme si povídali o částech kvetoucích rostlin Víš, čím se liší stavba bylin od stromů a keřů?
Ája vám trošku pomůže. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=kDTy0QZilkI
https://www.youtube.com/watch?v=8R9nSYWJykQ

Učebnice str. 50 – nadzemní části rostlin
Učebnice str. 51 – dřeviny a byliny
Obě strany si  pečlivě pročti a prohlédni si obrázky. 
Vyzkoušej si svoje znalosti v PS na straně 49.

Čtení
Vezmi si svoji knihu a pokračuj ve čtení další kapitoly. Zkus v textu vyhledat ( aspoň 5 ) podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky,  spojky... Najdeš i číslovku nebo citoslovce?

Krásné odpoledne. :-)

20.4.2021
Krásné ráno, dnes nás čeká čeština a matematika. A nesmíme zapomenout na čtení, tak jdeme na to.

Český jazyk
PS velký - str.20 - 1.cvičení a str. 21 - 1., 2. a 3. cvičení
Umíš už vyjmenovat VS po S tak, jak jdou za sebou?
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rada/cviceniS1.htm

Matematika
PS rozcvičky- str.27 - cvičení 59 a 60
Namaluj si obrázek podle příkladů:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-1/maluj0.htm

Čtení
Dnes nás čeká příběh o jednom milém zvířátku. Název ti napoví... Jezevec Chrujda.Víte, co jezevec dělá přes zimu? Zjisti si o tomto živočichovi nějaké zajímavosti.
Přečti si příběh aspoň dvakrát a pak už se můžeš pustit do plnění úkolů.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=607dd92a97c39
A to je dnes vše. Užij si odpoledne!

19.4.2021
Český jazyk
Vyjmenovaná slova po S napiš do sešitu.
Podstatná jména podtrhni podle pravítka modře, slovesa vlnkovaně zeleně a přídavná jména podle pravítka oranžově.

Vynechej řádek a  seřaď VS podle abecedy. Dbej na úpravu!     - prosím o zaslání

Matematika
PS velký - str. 36 - celá, pracuj pečlivě podle zadání
Uč. str. 92 - 7. cvičení - 4 příklady, nezapomeň na zkoušky - prosím o zaslání
Pokud si budeš chtít počítání procvičit, můžeš vypočítat více příkladů.

Prvouka 
Nejprve si zopakuj , co si pamatuješ o setí a sázení rostlin. Co víš o užitkových rostlinách? Zopakuj si podle učebnice ze strany 45. Vzpomeneš si , které ovoce řadíme k peckovicím, malvicím a bobulím? Jak jsme si rozdělili zeleninu?  - na plodovou, kořenovou...
Podívej se na tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=KWMsweDOf-E
https://www.youtube.com/watch?v=idreEPb7DBk

Užitkové rostliny pěstujeme na polích. Co je to pole, které plodiny zde pěstujeme...
Nejprve si pročti v učebnici na stranách 46 - 47. Pak se podívej na tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=I2wKHHP2ksI

https://www.youtube.com/watch?v=TZgNLxrcH2c
https://www.youtube.com/watch?v=zPh4UnbapZ8

A opět si zopakuj i procvičuj podle učebnice - str. 46 - 47.
PS - str. 48 - dokonči tuto stranu.

A na závěr si dáme pohádku, co říkáte?
https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c

Přeji krásný den!

Úkoly pro nemocné - 12.4. - 16.4.

16.4.
Český jazyk
Uč. str. 49 - 9. cvičení
VS po S - vyvození, význam slov, slova příbuzná, jaké to jsou slovní druhy
PS myšky - str. 47 vymalovat, doplnit - naučit se pamětně - význam slov

Matematika
Dokončení geometrie - polopřímka.
Procvičování dělení se zbytkem - dělení 2 - nezapomínat na zkoušku.
PL sloupečky - 104, 39 a 40

Prvouka
Rostliny - rozdělení 
Uč. str. 41 - 45
PS - str. 47 a 48 - zelený rámeček

15.4.
Český jazyk
Uč. str. 49 - 7. cvičení napsat do sešitu
PS velký - str.18 - 1. cvičení bez úkolu a
Rod u podstatných jmen -
procvičování - ukazujeme si - TEN, TA, TO

Matematika
Geom. tvary a tělesa.
Uč. str.79 - procvičovat ústně jednotky délky
Uč. str. 25 - projít si celou stranu

Čtení
Čítanka - ještě jednou si přečti příběh ze stran 112 - 114

14.4. 2021
Český jazyk
PS myšky - str,28 - cvičení b,c

Matematika
PS rozcvičky - str. 26 - 57. cvičení
Převod jednotek.
Rýsování přímek, úseček a polopřímky.
Tělesa - stěny, vrcholy, hrany.

Prvouka
Uč. str.44 - projít si
PS - str.47 - zelený rámeček označený domečkem

Čtení
Čítanka str. 112 - 11413.4. 2021
Český jazyk
Opakovat VS po b, l, m, p.
PS myšky - str.28 - 2. cvičení
napsat jako diktát
PS velký - str.2 - 1., 2. a 3. cvičení
PS velký - str.20 - 1., 2. a 1. cvičení
Čtení ze své knihy.

Matematika
Opakovat násobilku, trojciferná čísla - řády, sudá, lichá, zaokrouhlování.
Převod jednotek délky.
PS rozcvičky - str.7 - cvičení 16
Násobky 2  - zadám třeba číslo 15 - hledáme nejblíže menší násobek dvou = 14.

12.4.2021

Český jazyk 
 PS velký - str. 4 - 7. a 8. cvičení a str. 5 - 9., 10. a 11. cvičení
 VS po B - opakování dvojic - přibyl - přibil, dobyl - dobil...

Matematika
Násobilka, zaokrouhlování, sudá - lichá čísla, rozklady čísel
PS rozcvičky - str.10 - 24. a 25. cvičení

Prvouka
Rostliny - dřeviny, byliny + houby.
Společné znaky rostlin.
Jarní rostliny - poznávání podle obrázků.
Okrasné rostliny - zahradní, pokojové - uč. str. 44.

Anglický jazyk

Učebnice
p. 50 (poslech zde)
Pracovní sešit - pp. 49 - 50

Putování za kraslicí

Obrázků: 1-3 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 6.4. - 9.4. 2021

Domácí úkoly od 6.4. - 9.4. 2021Krásné ráno, milí školáčci, to nám to rychle uteklo, máme tu úterý a čeká nás zkrácený týden.Doufám, že se už příští týden sejdeme v naší třídě, která se už na vás moc těší. Jak nám to půjde  v online výuce, co myslíte? Usmívající se 

Ještě chci moc pochválit ty, kteří se zapojili do sportovní akce MISE TOKIO. Mám radost, že  i během tohoto období na pohyb nezapomínáte! Naše třída  minulý týden dopadla velmi dobře a Davídek dokonce patří k nejúspěnějším účastníkům této soutěže.Velká pochvala!


9.4.2021
Pro rodiče - důležité:
Vážení rodiče, důležité informace k nástupu do školy jsou  sepsané na úvodních stránkách školy:
 Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Obědy mají děti přihlášeny automaticky, v dalším týdnu odhlášeny. 

Podrobnější informace, které se týkají hlavně naší třídy, všem rozešlu v pátek 9.4..

Teplé probuzení, milé děti. To máme zase zimu, je vidět, že se paní Zimě nechce jen tak přenechat své  místo jaru. Jestlipak jste nezapomněly na říkanku? Zkuste ji zarecitovat ještě  víc hlasitě.

Český jazyk
PS myšky - str.45 - pracuj podle zadání
PS myšky - str.18 - Býk a kobyla - doplň, ve cvičení podtrhni 5 podstatných jmen modře a 5 sloves zeleně - vyprávěj mamince, co si pamatuješ o býkovi a kobyle

Matematika
Zopakuj si násobky.
PL sloupečky - sloupeček 37 a 38 - procvičuj násobilku
Procvičuj na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-motyly/priklady1.htm

Prvouka
Na naší stránce si prohlédni obrázky kvetoucích rostlin, snaž se zapamatovat jejich názvy.
Pak se podívej na moc pěkné video o jarních rostlinách.
https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

Zopakuj si v učebnici na str.40 - 41, co víš o rostlinách.
PS -  str.46 -  vybarvi a pojmenuj rostliny v rámečcích
Zamysli se nad úkoly  pod  žlutým rámečkem - jsou označené knihou, úkoly vypracuj.
Nyní si vyzkoušej, zda si pamatuješ názvy jarních rostlin.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny2.htm


A teď už se hezky usaďte, čeká na vás pohádka! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=i5ZYkXYYCMk

A máme hotovo! :-) Užijte si víkend a nezapomeňte na pohyb!
Moc se na vás těším! 

8.4.2021
Pro rodiče - důležité:
Vážení rodiče, důležité informace k nástupu do školy jsou  sepsané na úvodních stránkách školy:
 Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Obědy mají děti přihlášeny automaticky, v dalším týdnu odhlášeny. 


Krásné ráno, milé děti, taky si přejete více sluníčka a tepla? Já také, ale stále ta zima nechce pustit jaro na své místo. No, možná by pomohla tahle říkanka. Nejprve se ji naučte a pak ji aspoň třikrát hlasitě zarecitujte u okna, ať ji zima slyší!

Zimo,zimo,táhni pryč
nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

Český jazyk
Zopakuj si podstatná jména:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html
Uč. str. 48 - 2. cvičení -
do vět doplň vhodná slova, pečlivě napiš do sešitu - prosím o zaslání
PS velký - str.4 - 4., 5. a 6. cvičení - pracuj podle zadání - prosím o zaslání

Matematika
PS rozcvičky - str.6 - 15.cvičení - 3. a 4. sloupeček
                       - str. 10 - cvičení 22 a 23 
                       
Čtení"
Dnes se ještě vrátíme k Velikonocům. V Hravé čítance na nás čeká příběh ,,Velikonoční vejce" .
HČ - str. 40 - 41 -  pozorně si  text přečti - pečlivě vypracuj úkoly, které patří k textu - prosím o zaslání

Přeji pohodové odpoledne!

7.4.2021
A je tu středa, to je teda věda! Čeká nás další učení, nebude to žádné mučení.Tak už rychle do práce, vždyť už víme, že ranní ptáče dál doskáče!

Český jazyk
Dnes tě čeká další, už sedmý, úkol v našem Velikonočním putování. Opět si pozorně přečti zadání úkolu a pak už se můžeš pustit do jeho plnění. Diamantík dostaneš pouze za pečlivou práci. Maminka ti může narýsovat slabé linky. Nejlépe, když si věty nejprve napíšeš na papír a pečlivě zkontroluješ.
Prosím o zaslání.

PS myšky - str. 43 - 3.cvičení
                  - str. 44 - 4. cvičení

                  
Matematika
PS rozcvičky - str.  9 - 21. cvičení
                       - str. 11 - 28. cvičení

Prvouka
Zopakuj si:
PS - str.33 a str.34 - dokonči - pracuj podle zadání
Co víš o jaru?  Zopakuj si:
https://slideplayer.cz/slide/3693581/
https://slideplayer.cz/slide/12906982/

Již jste se seznámili s kvetoucími a nekvetoucími rostlinami.Vrátíme se k nim ve čvrtek v online výuce.Rostliny však mohou být i životu nebezpečné, jsou jedovaté a neměli bychom se jich ani dotýkat. Nejen  nich, ale i o léčivých a chráněných  rostlinách se dočtete v učebnici na straně 41.

Čtení
Kdy je na světě nejkrásněji? Možná, že odpověď najdeš v čítance.
Čítanka str. 104, 105, 106, 107
 - velmi pozorně si text přečti, odpověz si na otázky v modrých rámečcích
Které roční období máš nejraději? Vyprávěj o něm podle článku.


Krásný zbytek dne při sbírání dalších kilometrů!


6.4.2021

Český jazyk
Zopakuj si VS po L a M  na tomto odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=sItNf8-LmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ofKhbUk3xwQ

PS velký - str. 19 - 1., 2., 3. a 5.cvičení
                - str. 18 - 4. cvičení


Matematika

PS velký - str. 31 - 1. až 4. cvičení 
Cvičení 5. a 6. je pro šikulky,
ve středu se na tato cvičení společně podíváme. Jsem zvědavá, kolik z vás tyto úkoly  zvládne.

Čtení
Dnes nás čeká pohádka o Honzovi. Jaký bývá Honza v pohádkách? Až si pohádku přečteš, popřemýšlej, jaké vlastnosti měl hlavní hrdina  Honza.
Hravá čítanka - str. 34 - 35 - pracuj podle zadání - prosím o zaslání

Přeji krásný den!

Kvetoucí rostliny - jaro

Tom - VS v básničkách

Velikonoční putování

Obrázků: 1-3 z celkem: 70    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Pohodové Velikonoce

Pohodové VelikonoceVážení rodiče a milé děti,
přeji vám veselé a hlavně
odpočinkové Velikonoce!

I. Šlapáková

Velikonoce se blíží

Obrázků: 1-3 z celkem: 66    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Veselé narozeniny

Veselé narozeniny
Milá Danuško,
přejeme Ti krásné narozeniny, hlavně hodně zdraví a štěstí!

Naše velikonoční tvoření

Obrázků: 1-3 z celkem: 36    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

PRVOUKA

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Alešek zahradníkem

Obrázků: 1-3 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 29.3. - 31.3. 2021

Domácí úkoly od 29.3. - 31.3. 2021Přeji usměvavé ráno,milé děti, tento týden bude kratší, čekají nás prázdniny, ale také Velikonoce. Jestlipak už jste začaly s velikonoční přípravou a výzdobou? Davídek už v pátek a poslal mi moc pěkné fotografie. Od Terezky mám krásná přáníčka. I vy se můžete pochlubit velikonoční výzdobou i tím, jak jste se na ní podílely. Už se těším na krásné zážitky i fota!31.3.2021
Veselé ráno, milí školáčci, jak se vám vstávalo? Víte, co dnes nemáte dělat? Správně, dnes se na nikoho nemračte, jinak vám to zůstane po celý rok. Tak, s úsměvem do práce! :-)
Procvičuj si na odkazech:
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do1000_1.htm
https://slideplayer.cz/slide/3180773/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida

Český jazyk
PS velký 2.díl - str.3 - 2. a 3. cvičení - pracuj podle zadání
Opakuj si VS po B, L, M.

Matematika
Čeká na vás šestý velikonoční úkol. Jeho zadání najdete v šestém košíku. Nejzajímavější slovní úlohy si  po Velikonocích přečteme. Prosím o zaslání.
PL - sloupeček 16 a 103

Čtení
Každý den si přečti aspoň 1 kapitolku své rozečtené knihy. Příští týden si o knihách budeme povídat.Ve složce Velikonoční putování máte nachystaného zajíčka, kterého si během prázdnin vymalujete a dokončíte podle pokynů, které si řekneme v online výuce.Po Velikonocích si zajíčky vyhodnotíme a vy hlasováním rozhodnete, který se nejvíce vydařil. Prosím o zaslání.
Odpočiňte si a užijte si prázdniny! 

30.3. 2021
Český jazyk, čtení 

Čeká na vás pátý velikonoční úkol. Jeho zadání najdete v pátém košíku. Někteří si úkoly plníte velmi pečlivě, ve středu se dozvíte, kdo z vás si zaslouží za velikonoční úkoly diamantík. I za tento úkol máte šanci  získat diamantík. Prosím o zaslání.

Matematika
PS velký - str.28 - cvičení 5., 6. a 7. 

Český jazyk, sloh - na středu
Připrav si povídání o svém mazlíčkovi. Před námi jsou Velikonoce, na zítřejší výuku si oblékni něco veselého, barevného. Ať nám je příjemně.

Můj mazlíček, plyšáček - osnova
1.Jak se  jmenuje, kolik je mu let, jak ho máte dlouho, jak se k vám dostal
2.Popis  těla - barva, velikost, tvar
3.Co má a nemá váš zvířecí kamarád rád, co dělá nejraději
4.Jak o něj pečuji
5.Zajímavosti, legrační příhody

Užijte si odpoledne!

29.3. 2021
Český jazyk
Zopakuj si a doplň svoje znalosti na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/prezentace-P.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html


Úkol si zadáme v online výuce.
PS myšky - str.42 - pracuj podle zadání

Matematika
Procvičuj si na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

PS rozcvičky - str.6 - 14. cvičení - 1. a 2. sloupec
PS rozcvičky - str.7 - 17. cvičení - 1. a 2. sloupec
PS rozcvičky - str.8 - 18. cvičení - 1. a 2. sloupec

PS velký - str. 20 - 3., 4. a 5. cvičení

Prvouka
V prvouce se zaměřujeme na živou přírodu . Víme. že součástí živé přírody jsou houby, rostliny, živočichové i lidé.  Dnes se k ještě vrátíme k houbám. Ty žijí totiž ve společnosti rostlin kvetoucích i nekvetoucích a vzájemně si ve svém životě pomáhají. Podívejte se na krátké video.
https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ


Uč. str. 37 - znovu si pročti a zopakuj, co znáš a co si pamatuješ o houbách, maminka tě vyzkouší podle učebnice
PS str. 45. celá strana, pracuj podle zadání- buď pečlivý

Naše učeníčko...

Obrázků: 1-3 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Když máme volno...

Obrázků: 1-3 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Je v půdě vzduch?

Obrázků: 1-3 z celkem: 37    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Voda...

Obrázků: 1-3 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vzduch je všude...

Obrázků: 1-3 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Co vím o Slunci

Domácí úkoly od 22.3.. - 26.3. 2021

Domácí úkoly od 22.3.. - 26.3. 2021Veselé vstávání, milé děti, máme tu opět pondělí a s ním i naše  vzdělávání. Dnes se také konečně spolu setkáme při online výuce, já se na vás moc těším.
Včera jsme měli první jarní den,co takhle dát si jarní snídani?

26.3. 2021
Veselé vstávání, milé děti! Máme tu pátek, čeká nás víkend a už se blíží Velikonoce...
I dnes nás čeká velikonoční úkol. :-)

Český jazyk
Opakuj si na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
PS velký 2. díl - str. 17 - 1., 2. a 3. cvičení - po online výuce

Matematika
Podaří se ti dobýt hrad nebo  rozluštit nápis na indiánském totemu?
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm
PS velký - str.29 - 1., 2. a 3. cvičení
Dnes nás čeká 4. úkol z Velikonočního putování. Pozorně si přečti zadání úkolu a pak už se můžeš pustit do plnění úkolu. Opět si dej záležet! Prosím o zaslání.

Prvouka
PS - str. 42 - zopakuj si vše o podmínkách života
Už víme, že rostliny mají několik společných znaků - vyživují se, dýchají, vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se, rostou, vyvíjejí se a rozmnožují. Zopakuj si toto učivo na následujícím odkazu:
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm
Učebnice str. 39 - znovu si pročti  kapitoly o rozmnožování kvetoucích a nekvetoucích rostlin
Učebnice str. 40 - kvetoucí a nekvetoucí rostliny - pečlivě si pročti a prohlédni  si obrázky rostlin


A to je dnes všechno, přeji krásný, sluníčkový víkend!

25.3. 2021
Krásné ráno, milé děti, jakpak jste se vyspinkaly? Dorůžova? To se nám to bude dneska pracovat! 
Jsem ráda, že jste včerejší velikonoční úkol všichni splnili a také mi došly zbývající úkoly i samostatné práce. :-)

Český jazyk, čtení
PS velký 2.díl - VS po P  - str.17 - 1. a 2. cvičení -
pečlivě vypracuj

Putování za kraslicí
3. úkol vypracuj do 3. políčka  - z
adání úkolu najdeš u dalšího velikonočního košíčku

Dnes nás také čeká Velikonoční příběh. Najdeš ho ve složce ,, Putování za kraslicí"V modré obálce máš části obrázku, který si nalepíš na barevný papír - najdeš ho také v této složce.  Až si příběh přečteš, slož obrázek a teprve potom nalep. Diamantík dostaneš za pečlivou práci! :-)
Prosím o zaslání.

Matematika
PL Velikonoční počítání  - vypočítej tajenku a do rámečku pečlivě nakresli její řešení
Prosím o zaslání.

Přeji krásné odpoledne!

24.3. 2021
Crrrrrrrrr! Vstávat! Čeká nás naše učeníčko. Dnes hlavně matematika a čeština. 

Český jazyk
Uč. str. 47 - pročti si tabulku s vyjmenovanými slovy po P a slovy příbuznými . 
Uč. str. 47 - 1. cvičení - ústně
PS myšky - str.40 - pracuj podle zadání

Matematika
Dnes na vás čeká  2.úkol k ,,Velikonočnímu putování za kraslicí“. Připravila jsem pro vás slovní úlohu. Nebudeš psát zápis, ty si  si zadání znázorníš - kreslení kraslic lehce zvládneš.  Slovní úlohu správně vyřeš  a samozřejmě, nezapomeň, na odpověď. 
Prosím o zaslání.
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

Prvouka
Nejdříve se nechej vtáhnout do jarní atmosféry...
https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

Zopakuj si učivo o základních podmínkách života, připrav se na zítřejší testík.

Čtení
Vezmi si svoji rozečtenou knihu a pokračuj ve čtení.Příští týden nás se svými knihami seznámíte..

A to je pro dnešek všechno, užijte si odpoledne.

23.3. 2021

Taky se těšíte na dnešní dopoledne? Já teda ano a  moc mě potěší, když  nám to půjde tak pěkně jako včera. Úkolů nebude tolik, ale nezapomeňte si opakovat VS, násobky, prvouku...

Český jazyk
PS myšky - str. 18 - U babičky - zdůvodni a doplň
Do seštu napiš pod sebe slova souznačná k těmto slovům:
dívka -
zvíře -
rostlina -
hezký -
běžet -
díval se -
míč - 
omyl -
dům -
paličatý -
Prosím o zaslání.

Matematika
Narýsuj 3 úsečky - BC, DE, FG - změř a zapiš jejich délku.
Narýsuj úsečky, aby platilo:
I KL I = 6cm 5mm
I MN I = 8cm 3mm
I OP I = 10cm10mm
Při rýsování dbej na pořádek, sezení, držení pravítka i ořezané tužky č.3. Netlač na tužku, negumuj!
Rozvrhni si tento úkol na celou stranu v sešitě geometrie. 

Čtení
Co je sníh a led? Určitě i vám už spadla sněhová vločka na obličej nebo na  teplou ruku a  rozpustila se - roztála. Z prvouky víme, že voda může být  v kapalném, pevném a plynném skupenství. Více  se dočtete v čítance na str. 90 a 91.Text si přečti aspoň dvakrát., cvičení  1., 2.a 3.  splň ústně

Úkol pro průzkumníky!
Až budeš venku, naber si do plastové nádobky sníh. Nádobku si dej doma na okno a pozoruj, co se bude se sněhem dít. Pozorně si také prohlédni, co všechno v nádobce bude. Svoje pozorování si můžeš nafotit, zapsat, nebo nakreslit. V pátek se k tomuto úkolu vrátíme při online výuce. Jsem zvědavá, co se vám podaří zjistit.
Tento úkol si udělej pouze se souhlasem rodičů.
A to je vše, přeji vám krásný zbytek dne.
https://slideplayer.cz/slide/14706430/
https://slideplayer.cz/slide/3180773/

https://slideplayer.cz/slide/3777682/

22.3. 2021
Jaro ožívá...

https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

https://www.youtube.com/watch?v=4CKsQgqVoWY

https://www.youtube.com/watch?v=nZcAHUYqk58

Český jazyk
Zopakuj si řady VS po B, L a M. Tento týden si vás na ně prozkouším. Trénuješ i VS po P?
Uč. str. 45 - 16. cvičení - napiš 7 vět, šikulky napíší  celé cvičení - pracuj velmi pečlivě, prosím o zaslání


Matematika
Zopakuj si řady násobků 1 - 10.
PS rozcvičky - str. 4 -
pracuj podle zadání
Uč. str. 71 - 51. cvičení - pečlivě vypracuj do sešitu - prosím o zaslání

Prvouka
Hned na začátku si zopakuj to, co bys měl znát o vodě.

Koloběh vody v přírodě
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

Minulý týden jsme se zaměřili na živé organizmy. Už víme, že mezi ně patří - houby, rostliny a živočichové. Také víme, že ke svému životu potřebují vodu, vzduch, půdu a Slunce. Zopakuj si , jaké mají rostliny společné znaky.
Uč. str.38 a 39 - pozorně si pročti obě strany

O výživě rostlin jsme si již také povídali - připomeň si to na tomto odkaze.
https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI

PS str. 44. - žlutý rámeček -
dokonči celou stranu -doplň věty

Přeji krásné odpoledne!

Průzkumníci

Obrázků: 1-3 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 15.3. - 19.3. 2021

Domácí úkoly od 15.3. - 19.3. 2021Přeji krásné a hlavně sluníčkové ráno, moji milí třeťáčci! Doufám, že jste si přes víkend odpočinuli a načerpali síly na naše učeníčko. Já už se začínám cítit mnohem lépe a moc se na vás těším! Jsem také zvědavá, jak nám to tento týden půjde. Vím, že jste šikulky a určitě jste nezahálely!
Úlohy na stránky budu zadávat už zase já, online výuku povede paní asistentka Topinková. Milí rodiče, emaily můžete opět zasílat na moji adresu, veškeré dotazy můžete řešit se mnou telefonicky nebo písemně. V pátek jste si vyzvedli různé materiály a PS, zatím ať  do nich dětí nepracují, pouze podle pokynů, řekneme si k tomu více ve výuce. Moc děkuji za spolupráci, trpělivost i podporu, vše mi moc pomohlo v této nepříznivé době. :-)19.3. 2021

Dobré ráno,
jak jste se vyspaly, milé děti? Doufám, že dobře, protože dnes začínáme pracovat na našem ,,Putování za kraslicí“. Čeká na vás první úkol, který si nadepište stejně jako text ,,VELIKONOCE“. Pracujte pomalu a pečlivě, aby váš pracovní list byl opravdu povedený a krásně napsaný. Dejte si na výsledku své práce záležet! Připomínám vám, že bojujete o diamantík. Kdo ho chce získat, musí se opravdu snažit a poslat mi svůj dnešní vypracovaný úkol na školní email.

DOMÁCÍ ÚKOL ZE ČTENÍ A ČESKÉHO JAZYKA 
Zadání úkolu jste určitě objevili hned v úvodu naší webové stránky. Celé cvičení je propojené se čtením, matematikou a také výtvarnou výchovou. Text si opravdu pečlivě pročtěte a všechny neděle pozorně spočítejte. Možná vám malinko pomůže, když vám prozradím, že 21. února byla 1.postní neděle. Prosím o zaslání do neděle.

PS myšky - str.39 - vymaluj obrázky, dopiš VS po P a začni se je pamětně učit, pokud budeš znát význam těchto slov, bude to moc dobře :-) - příští týden se do nich pustíme

Matematika
PS rozcvičky - str.5 - 9., 10., 11. a 12. cvičení

Prvouka
Co jsou živé organizmy již všichni víte. Určitě dokážete uvést nějaké příklady. Houby patří do této skupiny, ale tvoří docela samostatnou skupinu. Určitě je nebudeme řadit ani mezi rostliny, protože se od nich výrazně odlišují. Na obrázcích si všimněte, že mají i jinou stavbu těla než ostatní rostliny.

Učebnice str. 37 - pročíst
K této kapitile se podívejte na krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=pFfwsLIzDPg

https://www.youtube.com/watch?v=rcct6izQ7Rg

PS str.44 - cvičení v zeleném rámečku - ke každému živému organizmu napiš 5 názvů, které znáš z přírody18.3. 2021
Moc vás zdravím, moji třeťáčci, jak se vám dnes chtělo z vašich postýlek? Moc ne?  No nedá se nic dělat, čeká vás naše učeníčko a sami víte, že ,,Ranní ptáče, dál doskáče!"
Včera jsem vás trošku nachytala, napsala jsem pondělní datum a někteří jste se už radovali, že nebudou domácí úkoly! :-)  Jak by Terezka řekla, paní učitelka byla asi trochu popletená! Šlápnul vedle Tak jdeme na to!

Český jazyk
PS velký - str. 41 - celá strana - pracuj podle zadání
PS myšky - str. 38 - cvičení d,e

Matematika
Pracuj pečlivě do sešitu:
Napiš pod datum na první řádek tato čísla:
56    24    48   16    32    72

1. Všechna čísla vyděl 8.
2. Ke každému číslu přičti číslo 15.
3. Od každého čísla postupně odečti číslo 13.
4. Čísla zaokrouhli na celé desítky.
5. Vyhledej číslo s největším počtem jednotek.
6. Mezi čísly vyhledej a zapiš celý příklad i s výsledkem.

Každý úkol vypracuj na další řádek. Prosím o zaslání.

Čtení
Neználka i Všeználka již všichni známe z naší učebnice Čj. Možná, že i vaši rodiče mají nějakou knihu s těmito hrdiny doma v knihovničce. I já jsem v dětství moc ráda četla všechny příhody z Kvítečkova. Dnes nás čeká trochu poezie, Neználek si totiž  zahraje na básníka.

Čítanka - str. 109 - 111 - příběh si aspoň dvakrát přečti a odpověz si na otázky v modrých rámečcích.
Soutěž: 
Vymysli co nejvíce rýmů ke slovům slunce a kytka. Napiš si je na papír a v pondělí si tento úkol vyhodnotíme.

A máme hotovo!


17.3. 2021
Krásné ráno, milí školáčci, určitě se těšíte na další vzdělávání, už je pro vás vše nachystáno. Jsem moc ráda, že vám to v online výuce tak pěkně jde, paní asistentka Topinková vás moc chválí, to mi dělá velikou radost, jste moje šikulky!

Český jazyk
Procvičuj na tomto odkaze:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html
PS velký - str.39 - 1. a 2. cvičení

Matematika
Procvičuj na tomto odkaze:
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ulohy_do100_1.htm
PS - rozcvičky - str.3 - 6. cvičení 

Čtení
Vezmi si svoji rozečtenou knihu a pokračuj ve čtení. Povyprávěj mamince, co nového a zajímavého se v příběhu odehrálo.

Prvouka

Nezapomeň si opakovat podmínky života na Zemi. Zopakuj si učivo také v pracovním sešitě.
PS str. 41 - 
celá  

Z pokusů pod žlutým rámečkem si vyber jeden a zkus si ho udělat podle popisu. Svoje pozorování si zapisuj na papír, nebo každý den vyfoť. Příští týden si řekneme, co všechno jste zjistili. Všimněte si, že se nám tu propojuje živá a neživá příroda.

Živé organismy
Učebnice str. 36 - pročti si a prohlédni obrázky
Procvičuj si  rozdělení přírodnin na tomto odkaze.

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prirodniny.htm

Přeji vám krásné sluníčkové odpoledne!


16.3.2021
Přeji dobré ráno, milé děti, určitě jste se dobře vyspinkaly a těšíte se na další vzdělávání. Tak jdeme na to!

Český jazyk
Uč. str. 43 - tabulka nahoře -
znovu si projdi ústně
Uč. str.44 - 12. cvičení - přepiš básničku do sešitu, pozor, nedopisuj řádky, každý verš piš na jeden řádek
- podtrhni podstatná jména podle pravítka modře, slovesa vlnkovaně zeleně
- pod básničku vypiš tučně vyznačená slova a napiš k nim slova opačného významu 
 - prosím o zaslání

Matematika
Procvičuj na tomto odkazu:
   
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zavorky1.htm   
PL - sloupečky - sloupeček 13 a 101

Čtení
Už dlouho jsme nepracovali v Hravé čítance. Dnes nás čeká příběh Bouřka.
Hravá čítanka - str. 16, 17 - pracuj podle zadání - prosím o zaslání

A máme hotovo, přeji krásné odpoledne!

15.3.2021

Český jazyk
Zopakuj si řady VS po B,L a M.
Uč. str. 45 - cvičení 15 - 5 vět - napiš pečlivě do sešitu

Matematika
Uč. str. 68 - cvičení 33 -
ústně
Uč. str. 68 - cvičení 34 - 4 sloupečky do sešitu
Matematické rozcvičky - MR - str.2 - 3. cvičení - napiš krasopisně


Prvouka
Dnes na nás čeká opakování učiva o podmínkách života na Zemi. Opakuj si podle učebnice. Příští týden si zkusíme napsat samostatnou práci, tak si vše projděte i v následujících dnech. Pomůžou vám i odkazy, které vám pro jistotu zase přikládám. 

PS str. 40. -  cvičení 1. a  3. - nakresli obyvatele cizí planety, doplň větu na stránce dole
Nauč se, jak jdou planety za sebou.

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/kolobeh_vody.htm 
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/voda.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/puda.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm


Přeji krásné odpoledne!

Krásné narozeniny!

Krásné narozeniny!Milý Maxíku!
Dnes máme první jarní den a Ty slavíš svoje narozeniny. Přejeme Ti hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Užij si tento den!
Ráďo, i Tobě přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku!

Pro potěšení

Obrázků: 1-3 z celkem: 6    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 8.3. - 12.3. 2021

Domácí úkoly od 8.3. - 12.3. 2021Krásné ráno, milé děti, tento týden se ještě neuslyšíme, ale doufám, že příští týden se už vše bude obracet  k lepšímu. Dnes je 8. března - MDŽ, to znamená, že mají vaše maminky, babičky, tety svátek. Tak je nezapomeňte něčím milým překvapit. A také má dnes svátek Tom - tak vše nej, hlavně hodně zdraví. 

12.3.
Dobrý den!
Vítám vás u dnešního vyučování.
Na online hodinu si připravte učebnice ČJ, M, Ćítanku, velké PS z ČJ, M, PS myšky, počítání s vyjmenovanými slovy po M (zadání ve včerejších úkolech do českého jazyka, řešení si zkontrolujete s paní asistentkou) a psací potřeby.

Český jazyk
PS myšky str. 38 cv. a), b), c

Matematika
Růžový PS str. 34 cv. 3, 4

PRVOUKA
Dnes se ještě zdržíme u sluneční soustavy, Měsíce a planet, které obíhají kolem Slunce. Je to tedy spíše opakovací hodina.
Zopakujte si nejprve na tomto odkaze:
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/slunce.htm
Učebnice str. 34, 35 - pročíst
PS str. 39
 - celá strana podle zadání, na cvičení se zadáním v modrém rámečku začněte pracovat dnes a v dalších čtyřech dne doplňujte
Paxi si pro vás připravil zase něco zajímavého o Zemi a Měsíci. Podívejte se.
https://www.youtube.com/watch?v=U6XCKqG9IQY
https://www.youtube.com/watch?v=Rn_cV0bt-ho

A máte hotovo! Přeji vám krásný zbytek dnešního dne a odpočinkový víkend. Ivana Ptáčková

11.3.
Dobré ráno!

Všechny vás moc zdravím a vítám u dnešního učení. Tak se hezky protáhněte a jdeme na to.

Český jazyk
Počítejte s řadou vyjmenovaných slov po M.
Kolik se v ní ukrývá podstatných jmen? Kolik sloves? Kolik přídavných jmen? Řešení si napište na papír, v pátek najdete v zadání úkolů řešení a budete si moci úkol opravit.
PS myšky str. 15. cv. 9 - diktát si pečlivě pročtěte a barevně podtrhněte podle zadání:
modře 5 podstatných jmen
zeleně 5 sloves
červeně všechna vlastní jména
PS myšky str. 37 - celá přesně podle zadání

Matematika
Procvičujte si počítání po 1 v řadách s trojcifernými čísly. Např.: od 110 do 120

                                                                                                               od 560 do 580
Poproste rodiče, aby vás při počítání kontrolovali.
Velký PS z matematiky str. 29. cv. 6., 7. - pracujte podle zadání v sešitě
Růžový PS str. 35. cv. 7., 8.
Kdo má chuť si ještě započítat, může trénovat na těchto odkazech:
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=60242303ea680 

Čtení
K dnešnímu čtení si vezměte svoji rozečtenou knihu. Najděte si pohodlné místo a čtěte si
15 - 20 minut. Kdo má knihy rád, může u čtení zůstat a pokračovat i déle.
Na závěr se hezky protáhněte a běžte na hezkou procházku.
Přeji vám hezký zbytek dnešního dne.
Mám vám vyřídit pozdravy od paní učitelky.
Cítí se lépe a moc se na vás těší!
 Líbající

10.3.
Dobrý den!
Vaše paní učitelka mě poprosila, abych vám tento týden zadávala úkoly na webové stránky já, Ivana Ptáčková. Určitě mě všichni znáte ze 3.B. Protože nemáte online výuku, bude úkolů o něco více než jindy, ale procvičovat učivo musíte. Věřím, že spolu vše zvládneme a uděláme tak radost vaší paní učitelce. 

Český jazyk
Zopakujte si řady vyjmenovaných slov po B, L, M. Dokážete je všechny bez jediné chybičky?Nyní si na tomto odkaze zopakujte vyjmenovaná slova po M. Projděte si všechna tři cvičení.
https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/chmy1.htm

PS myšky - str. 15 - cvičení 6
PS myšky - str. 36 - celá přesně podle zadání

Matematika
Procvičujte si počítání po 100 a 10 do 1000 - vzestupně i sestupně  -  k procvičování můžete využít učebnici na str. 59, jsou tam jednoduchá cvičení
Uč. str. 67 - cvičení 29, 31 - ústně

Uč. str. 67 - cvičení 27 a 28 - do sešitu
Matematiku můžete opakovat na tomto odkaze. Vybrala jsem pro vás zaokrouhlování na celé desítky.
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

Prvouka
Zatím jste se seznámili se třemi základními podmínkami života - vodou, vzduchem a půdou. Vy ale dobře víte, že podmínky jsou celkem čtyři. Která je asi ta poslední? Podívejte se na video.
https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

Zajímavé, viďte?
Učebnice str. 31. - pročíst si celou stranu
Učebnice str. 32., 33. - prohlédnout si obrázky planet
Našla jsem moc zajímavé video, které zachycuje obrovský výbuch - erupci na slunci.
https://www.youtube.com/watch?v=zlAu0U6NNpw
Přemýšleli jste někdy, proč se na Zemi střídají čtyři roční období a také den a noc? Paxi, váš nový kamarád, vám to vysvětlí.
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

ÚKOL PRO ZVÍDAVÉ ŠKOLÁKY!!
Dokážete zjistit něco zajímavého o Slunci? Hledejte v knihách, na internetu, zeptejte se rodičů nebo starších sourozenců. Až se paní učitelka uzdraví, určitě se k tomuto úkolu společně s vámi vrátí.
U nás ve třídě jsou tyto úkoly dobrovolné!!!! Tedy i pro vás to bude takto platit.
A máte hotovo! Hezký den!  Úžasný


8.3.2021
Český jazyk
Nejprve si na těchto odkazech zopakujte podstatná jména:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html
PS myšky - str. 17 - cvičení e,f
PS myšky - str. 35

Matematika
Uč. str. 67 - cvičení 24 - ústně
Uč. str. 67 - cvičení 25 a 26 - do sešitu
Úkoly na str. 66 a 67 si procvičuj ústně.

Prvouka

Zorientuješ se v čase? Vyzkoušej si na tomto odkaze:
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/7opakovani.htm

Další významnou podmínkou života je půda. Na tomto odkazu se dozvíš spoustu zajímavostí.
https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4
U
č. str. 30
- přečti si zajímavosti o půdě
PS str. 38 - pracuj podle zadání, vyzkoušejte si  i pokus ze zeleného rámečku. Stačí vám k tomu hrouda hlíny, igelitový ubrus nebo noviny a stará vidlička nebo kousek dřívka. Pozorně si hlínu prohlédněte! Budete překvapení, co všechno se v ní dá najít. Zkuste se zamyslet, kde všude člověk půdu využívá, kde nám pomáhá.

Davídkovy planety

Obrázků: 1-3 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Já a zvířátko - společné znaky

Obrázků: 1-3 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Lidské tělo

Obrázků: 1-3 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Jeníkovy lapálie

Domácí úkoly od 1.3. - 5.3. 2021

Domácí úkoly od 1.3. - 5.3. 2021
Přeji krásné a snad sluníčkové ráno, milé děti. Doufám, že jste si užily klidný víkend ve zdraví a pohodě. Těším se, že nám naše učeníčko půjde tak dobře jako minulý týden. :-)

5.3. 2021
Příjemné vstávání ,milí školáčci. Doufám, že jste se dobře vyspali a s chutí se pustíte do učeníčka. Když jsem se dnes podívala z okna ven, říkala jsem si, že je asi 1. dubna, že si z nás počasí trochu vystřelilo. No, uvidíme, so nám přinese víkend.
Tak se hned pustíme do práce. Nezapomeňte, že platí: Ranní ptáče, dál doskáče!

Český
jazyk
Procvičuj si VS na tomto odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/vyber.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni1.html
Uč. str. 43 - cvičení - 6., 7., 8., 9. - ústně
PS velký - str. 37 - celá strana - ve cvičení Myš domácí -
podtrhni modře podle pravítka všechna podstatná jéna a zeleně vlnkovaně všechna slovesa

Matematika
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_pametne1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_zpam1.htm
PS růžový - str. 31 - cvičení 7. a 8.
Uč. str. 65 .- cvičení 16 - do sešitu
Uč. str. 66 - cvičení 19 - 1., 2., 3. a 4. sloupeček do sešitu

Prvouka
V prvouce jsme se již  zaměřili na 2 základní podmínky života - na vodu a vzduch. 
1. úkol - pavouk
Vezmi si papír, do oválu uprostřed napiš - voda, do prostoru napiš vše, co se ti k vodě vybaví. Na pomoc si můžeš vzít učebnici, encyklopedie, počítač....
2. úkol
Popřemýšlej, kde všude využíváme vzduch. Nezapomeň, že vítr je silnější proudění vzduchu.Vyber si jednu ze situací a namaluj ji.
3. úkol
Pokus: Je v půdě opravdu vzduch?
Venku si najdi  menší hroudu hlíny. Připrav si sklenici na zavařování s vodou, do ní vhoď hroudu a pozoruj, co se bude dít. Své pozorování  vyfoť, mmůžeš i popsat. Těším se na vaše práce a doufám, že se vám pokus podaří. 
Všechny 3  práce mi, prosím, zašlete.
Přeji krásný víkend!

4.3. 2021
Hezký den, přeji všem. 

Začíná být trochu lépe... :-)

Český jazyk
Písnička pro lepší náladu. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=m57aB_mwH_E
Učebnice str. 43 - žlutý rámeček, pečlivě si pročti dvojice slov a zamysli se nad jejich významem
Velký PS str. 36. cv. 5., 6., 7., 8.
PS myšky - str. 34 - celá strana -nazapomeň na žluté rámečky, snaž se co nejvíce slov si zapamatovat

Matematika
PS malý růžový - str. 35 - 5. a 6. cvičení

Uč.str.65 - 10.. 11.,  15. a 17.  cvičení - z každého cvičení 1. a 2. sloupeček- do sešitu


Čtení
Přečti si z libovolné pohádkové knihy nějakou pohádku  nebo příběh  o vodě a připrav si její stručné  vyprávění. 
Úkol si zkontrolujeme v pondělí 8. března. Máte tedy dostatek času na přípravu!

Mějte se sluníčkově!

3.3. 2021
Krásné ráno, milí školáčci, jak se vám vstávalo? Zašimralo vás sluníčko na tvářičce nebo vás nechalo povalovat se v postýlce? Úžasný Teď už rychle do učení!

Český jazyk

Nejprve si zopakuj příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po M.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
Uč. str.43 - 5. cvičení  - ústně
PS myšky - str.33  - celá strana, cvičení 5 - diktát ti maminka nadiktuje, sám si oprav podle cvičení a napiš si opravu - prosím o zaslání

Matematika
Nejprve si zopakuj počítání do 1 000.
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic1.htm
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/porovnej_dotisic1.htm
PS velký - str. 26 - cvičení 7, 8, 9, 10,  11

Čtení
Pokračuj ve čtení své knihy.

Prvouka
Dnes se seznámíme s další základní podmínkou života.Tou je vzduch. Na tomto odkazu se dozvíš o vzduchu spoustu informací..
https://www.youtube.com/watch?v=RvRh3WgYm_0
Učebnice str. 30 - pročti  si kapitolu o vzduchu
PS str. 37 - pracuj podle zadání 
A malá odměna na konec!
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1002762602-o-vodniku-cesilkovi/266354090581012-jak-cesilko-rozehral-zmrzlou-kneznu

 
2.3. 2021
Český jazyk
Jaký význam mají vyjmenovaná slova po M? Vyzkoušej si v tomto cvičení a zapamatuj si.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
PS velký - str.35 -
pracuj podle zadání
PS malý hnědý - str.36 - zopakuj si učivo pro druháčky

Matematika
Zopakuj si ústně řady čísel:
0, 100, 200, ......................1 000
310, 320,............................480
565, 566,............................585
1 000, 900,............................0
770, 760,.............................610
603, 602, ...........................588

Uč.str.64 - 2.,4.,a 7. cvičení -
z každého cvičení 1. a 2. sloupeček- do sešitu

Čtení
Čítanka str. 95 - přečti si pečlivě tuto pohádku, povyprávěj mamince, o čem je, odpověz na otázky v modrém rámečku
Užijte si příjemné odpoledne!

1.3.2021
Český jazyk
Uč. str.42 -
projdi si tabulku vyjmenovaných i příbuzných slov po M.
Uč. str. 43 - 3.cvičení - napiš do sešitu

PS myšky - str. 32  -
pozor, slovo myslivec je příbuzné slobvo ke slovu myslit

Matematika
PS velký str. 23 - 2. a 3. cvičení
PS růžový - str. 27 - 7. a 8. cvičení
https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/zaokrouhl1.htm

Prvouka
Minulý týden jsme si opakovali učivo o vodě. Voda na Zemi nevzniká, ani se neztrácí.V přírodě dochází k neustálému koloběhu vody v přírodě.

Učebnice str. 29 - prohlédnout obrázek koloběhu vody a pročíst si text
PS str. 36 - celá podle zadání 
A ještě něco zajímavého na doplnění a zopakování učiva.
https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/kolobeh_vody.htm

Přeji pohodové odpoledne!


Milé děti a rodiče,
přeji Vám pohodový a šťastný rok 2021, hlavně hodně zdraví a optimismu!

Ivona Šlapáková

Čtvrtek - 28.1.2021

Čtvrtek - 28.1.2021Dobrý den, milé děti, jak jste se vyspali na dnešní den? Uvidíme se sice jen krátce, ale i tak si  kromě češtiny a prvouky stihneme zhodnotit práci v tomto pololetí. Opět to nebylo jednoduché, ale ukázali jste mi, že zvládáte jak učení ve škole, tak i doma. Já mám velikou radost, že na vás čekají jenom samá pěkná vysvědčení.
Dnes bychom si ve třídě povídali, zasoutěžili a určitě si pustili nějakou pěknou pohádku.  Tak začneme veselou písničkou, co říkáte?

https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ

Protože vás zaujal seriál o člověku Byl jednou jeden život, nachystala jsem si pro vás další díly.
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc


Český jazyk, matematika, čtení, porvouka
Čj opakuj si  a procvičuj vyjmenovaná slova po B vymysli příběh  s těmito slovy a doplň ilustrací - prosím o zaslání - do 5.2.
M -
 procvičuj  násobilku, písemné i pamětné + a -
    - PS růžový- str.32 a 33
Prv - zopakuj si učivo o člověku
Čt  - čti si ze své knihy 

   
  Aby ti to šlo ještě lépe, můžeš trénovat  na těchto odkazech:   

https://www.gramar.in/cs/#3
https://www.matika.in/cs/#3

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm
ttps://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

Užijte si prázdniny, hlavně buďte opatrní a dávejte na sebe pozor! Mám vás ráda...:-)
Milí rodiče, i Vám chci moc poděkovat za skvělou spolupráci,  i Vy si odpočiňte a hlavně buďte zdraví! Ivona Šlapáková 

Milá Zuzanko,

přejeme Ti veselé narozeniny, hlavně hodně zdraví a štěstí!

Kouzelná baterka - kdybych byl sám doma...

Obrázků: 1-3 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Můj příběh - VS po B

Obrázků: 1-3 z celkem: 28    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 8.2. - 12.2. 2021

Domácí úkoly od 8.2. - 12.2. 2021Krásné vstávání,milé děti. Doufám, že jste si odpočinuly a už se těšíte na další vzdělávání! I tento školák z obrázku by už nejraději chodil do školy! :-) My se v tomto  týdnu více uvidíme i uslyšíme, pořádně se podívejte na rozvrh, zítra si vše vysvětlíme.Těším se na vás!
Online výuka
Pátek 
- Čj - PS velký a myšky, učebnici , kartičky, sešit Čj1.  
M - sešit M1, učebnice, PS velký a vyrobené peníze. Nezapomeňte na příběhy na VS po BTěším se na Vás:-)

12.2.2021
Krásné ráno, milé děti!
Dnešní den začnieme písničkou. Pokud některou znáš, zazpívej si ji.
https://www.youtube.com/watch?v=g58i9inoPlc

Český jazyk
Uč. str. 38 - 6. cvičení - doplň a pečlivě napiš do sešitu - prosím o zaslání

Matematika
PS velký - str. 21 - 4. a 5. cvičení a str. 22 - 7. a 8. cvičení

Prvouka
PAVOUK - diamantíkový úkol
Dnes si zopakujeme, co víme o lidském těle.. Na papír velkosti A4 si doprostřed  nakresli ovál a do něho  napiš ,,LIDSKÉ TĚLO“. Okolo napiš aspoň 15 informací o našem těle. Na pomoc si můžeš vzít učebnici, encyklopedii, pracovní sešit ... Pracovní list můžeš doplnit obrázky nebo třeba výstřižky z časopisů. Těším, se na vaše práce, opět si je vyhodnotíme, na ty nejlepší čeká diamantík. :-)  Prosím o zaslání

Zopakuj si vše, co víš o lidském těle. V úterý si napíšeme testík, tak ať jsou jen pěkné známky! :-)


Krásný víkend, nezapomeň na pěknou knížku!

11.2. 2021
Hezký den, milé děti, máme čtvrtek , víkend už se blíží! Dnes nás čeká online matematika a trochu prvouky. Proto se v domácí přípravě více zaměříme na češtinu a čtení. Tak rychle do práce!

Český jazyk
Vymysli věty na tato slova a pečlivě je napiš do sešitu. Prosím o zaslání.
mlýn - mlít
blýskat se - blízká
lyska - líska
lyže - líže


PS velký str. 31  - cvičení 1,2,5,6 - pracuj podle zadání

Čtení
Dnes nás čeká pohádka od známé spisovatelky Boženy Němcové.
Čítanka str. 97 - 99 - pohádku si přečti, vyprávěj mamince, odpověz na otázky v modrém rámečku
Co se ti líbilo na hlavním hrdinovi?
V čem by ses choval jinak?
Znáš jiné pohádky od této spisovatelky?
Pokud máš doma nějakou knihu od B. Němcové, nachystej si je na páteční hodinu. 

Dobrovolný úkol pro šikulky:
Čítanka str. 96 - vyzkoušej si svoje znalosti

Krásný den! Usmívající se

10.2.2021
Tak vstáváme, milí třeťáčci! S chutí do toho a máme hotovo!
Český jazyk
PS myšky - str.22 -
vypracuj po online výuce

Matematika
Uč. str. 51 - slovní úloha 37 - vypracuj do sešitu M1 - zkontrolujeme si ve čtvrtek ve společné hodině

Prvouka
Nejprve si zopakuj, co je a není zdravé.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_zdravi1.htm

Uč. str. 71 - prohlédni si obrázky a přečti si text pod nimi
Vezmi si výkres - formát A4, doprostřed nakresli sebe a  svého domácího mazlíčka nebo nějaké oblíbené zvířátko. Kolem obrázku napiš co nejvíce společných znaků. Prosím o zaslání.

Čtení
Dnes nechám výběr textu na tobě. Najdi  si místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. 

Pracovní činnosti
Zítra budeme v matematice potřebovat stokoruny, desetikoruny a koruny. Proto si je jednoduše vyrobíš. Vše budeme potřebovat po 10  kusech. Blíže si vysvětlíme v online hodině.

Užijte si krásné odpoledne!

9.2. 2021
Dobré ráno, milí druháčci, tak se hned pustíme do práce, co říkáte? 
Mrkající Rychle do toho, půl je hotovo... 
:-)

Český jazyk
PS myšky - str. 21 - 9. cvičení -
přepiš do sešitu, modře podtrhni VS po L, oranžově  slova příbuzná   prosím o zaslání

Matematika
PS velký - str. 22 - 6. cvičení -
zopakuj si hodiny, krátkou rafičku vyznač červeně a dlouhou modře

Čtení
Dnes ná čeká trochu napětí.
Hravá čítanka - str. 38 - 39 - pečlivě si přečti text a pak se můžeš pustit do plnění úkolů    prosím o zaslání
A co si dát krásnou pohádku s písničkami?

https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg

Přeji krásný den!

8.2.2021

Český jazyk
Zopakuj si VS po B a L.
PS velký str.30 - cvičení 1,3,4

Matematika

Trénuj  počítání po desítkách a  po stovkách. Číselnou řadu 0 - 1000 si zapiš po stovkách do sešitu z matematiky. Mezi jednotlivými čísly dělej mezerku, aby se ti čísla nespojila.
Do sešitu si zapiš čísla do dvou sloupečků a zaokrouhli je na celé desítky. Nezapomněl jsi, jaké znaménko mezi čísla napíšeš?     prosím o zaslání

47                               28
69                               71
53                               82
35                               17
96                               64

PS velký - str. 16

Prvouka
Přes prázdniny jste si měli zopakovat učivo o člověku - o těle, kostře, vnitřních ústrojích, smyslech. Už víš, co musíš dělat pro své zdraví? Znovu si pročti stranu 69.
Prohlédni si obrázky na straně 70  - toto jsou znaky, které máme  s živočichy společné.Víš, čím se člověk od zvířat liší? Zkus popřemýšlet.
PS - str.64 - zelený rámeček

A to je pro dnešek vše. Hezky si užijte zbytek dne! :-)
Milá Irynko,
přejeme Ti jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví!
Krásné narozeniny...

Domácí úkoly od 15.2. - 19.2. 2021

Domácí úkoly od 15.2. - 19.2. 2021Krásné ráno, milí školáčci, 
to nám to zase uteklo, víkend je za námi a před námi další mrazivý únorový týden.Doufám, že jste si odpočinuli  a užili  volné dny. Čeká nás spousta práce, tak rychle, jdeme na to!
 


19.2. 2021
A máme tu pátek, milé děti, těšíte se na víkend? Že se ptám...:-) Dnes nás čeká společné učení z Čj a M a já jsem moc zvědavá, jak nám to půjde. O víkendu si odpočiňte, ale nezapomeňte si opakovat a procvičovat to, co vám dělá ještě nějaké problémy. 

Český jazyk
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

PS myšky - str. 17 - cvičení 1 - a,b,c,d,
Příští týden se pustíme do Vs po M. Podle učebnice na str.42 je doplň do PS myšky na str. 29. Vymaluj pečlivě obrázky. Začni se řadu těchto slov učit zpaměti jako básničku. Popřemýšlej o jejich významu.

Matematika
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html
PS velký - str.25 - cvičení 1,2,3, 4 -
pracuj podle zadání

Prvouka
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html
Opakuj si učivo o člověku - kostru, vnitřní ústrojí, společné znaky...
V úterý nás čeká další testík.
PS - str. 71
Přeji vám krásný a klidný víkend! Líbající

18.2. 2021
Klidné ráno, milí školáci, dnes nás čeká společná matematika, jsem zvědavá, jak nám to půjde. Kromě počítání s velkými čísly  si zopakujeme i násobilku a zaokrouhlování. Těším se na vás! :-)

Matematika
PS velký - str.25 - cvičení 1,3,4, 5 -
vypracuj až po online hodině

Český jazyk
Uč. str. 39 - 7. cvičení -
odpovědi napiš pečlivě do sešitu - pozor na pravidla věty, neškrtej, odpovědi si nejprve rozmysli nebo napiš na papír - prosím o zaslání
PS myšky - str.25 -
pracuj podle zadání

Čtení
Dnes nás čeká ukázka z knihy Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače. Má opravdu podivný název - Mise. Víš, co to znamená? Popřemýšlej. Pokud nevíš, třeba na to přijdeš, až si příběh přečteš.

Hravá čítanka - str. 32 -33 - pečlivě vypracuj 1. a 2. úkol

Úkol pro šikulky  - zdatné čtenáře:
Vymysli, jak by příběh mohl pokračovat, stačí pár vět. Text doplň vhodnou ilustrací.  :-)
A máme hotovo, zítra nás čeká méně úkolů, více času věnujeme online výuce. Mějte se krásně a užijte si odpoledne!

17.2.2021
Přeji hezké ráno,milé děti, jak se vám vstávalo?  Dnes je venku pěkná ledovice, pokud půjdete ven, buďte opatrní. Ale teď jsme naštěstí doma v teplu a nic nám nehrozí. Tak se rychle pustíme do práce!

Český jazyk
V čítance  jste do hádanek doplňovali rýmy, tak teď to vyzkoušíme na tato  slova.
mlýn - 
lýko -
lýtko - 
lyže - 
plyš - 
Napiš do sešitu.

Matematika
Zopakuj si řady násobků 2 - 10, budeme je potřebovat při dělení se zbytkem. :-)
Uč. str. 51 - 31. cvičení - 4 příklady - písemně sčítej a odčítej - pod sebe - nezapomeň na písemné zkoušky u odčítání -  prosím o zaslání

Čtení

Pokračuj ve čtení své knihy.

Prvouka
Procvičuj si a opakuj učivo o člověku na odkazu:
https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html
Čím se lišíme od ostatních živočichů a rostlin?
PS - str. 64 - vybarvi rámečky  správně podle zadání
A nyní slíbené odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=yu_lbRM59OY
https://www.youtube.com/watch?v=XDbUaetf2Ww
https://www.youtube.com/watch?v=99spC-7Fx0I

A to je pro dnešek vše. Užijte si to! S vyplazeným jazykem

16.2. 2021
Krásné ráno,milí školáčci, dnes nás čeká více práce v online výuce a méně práce doma. To je docela příjemná zpráva, ne? :-)

Český jazyk
Zopakuj si VS po B a L.
PS velký - str. 32 - 3, 4, 5

Matematika
Dnes jsme si společně vyzkoušeli převádění jednotek délky. Poradíš si s tímto cvičením?
Uč. str. 78 - 2. cvičení - napiš do sešitu - více si vysvětlíme v online výuce -  prosím o zaslání

Čtení
Venku je pravá zima a o zimě bude také dnešní čtení.
Čítanka - str. 88 - 89 - přečti si básničku, hádanky, pranostiku, něco pro zasmání a doplň rýmy. Máš nějaký veselý zážitek ze zimy?
A to je pro dnešek vše. Mějte se hezky!

15.2. 2021


Matematika

Do sešitu M1 si napiš dnešní datum a  přepiš tato čísla, nazapomeň dělat mezery. Dále  pracuj  podle pokynů. Jednotlivé úkoly plníš vždy s čísly z prvního řádku a jejich výsledky piš na nový řádek. 
Prosím o zaslání.

54    27    45   18    36    72

1. Každé  číslo vyděl 9.
2. Ke každému číslu přičti číslo 20.
3. Od každého čísla odečti číslo 15.
4. Čísla zaokrouhli na desítky.
5. Vyhledej číslo s největším počtem desítek.
6. Vypiš všechna čísla sudá.
7. Mezi čísly vyhledej a zapiš celý příklad i s výsledkem.

Dobrovolný úkol pro šikulky - vymysli na tento příklad slovní úlohu, napiš zápis, příklad s výpočtem a odpověď.

PS velký  - str. 19 - pracuj podle zadání

Prvouka
Připrav se na zítřejší testík.
Jak se chráníme před nebezpečím? Na co si musíme dávat pozor? Bavíme se s cizími lidmi?
PS str. 65 - projdi si úkoly a správně doplň. Povídej si s maminkou o nebezpečných situacích, které mohou nastat.Buď opatrný!!!
Podívej se na tato videa:
https://www.youtube.com/watch?v=7IBrd7vs2ig
https://www.youtube.com/watch?v=XDbUaetf2Ww

Krásné odpoledne!


https://www.youtube.com/watch?v=DzlC_FDDIhE

Domácí úkoly od 22.2. - 26.2. 2021

Domácí úkoly od 22.2. - 26.2. 2021Svěží vstávání, milí školáci, máme tu opět pondělí a před sebou poslední únorový týden. Já se už moc těším na jaro, hlavně na sluníčko a probouzející se  přírodu. Na co se nejvíce těšíte vy? Aha, na nové učivo, tak jdeme na to! :-)

26.2.2021
Vstáváme, máme tu pátek! Čeká nás víkend a zasloužený odpočinek !Včera vám to šlo v matematice moc pěkně, musím vás pochválit, udělali jste mi velikou radost. 

Český jazyk
Opakuj si vyjmenovaná slova po B a L.
PS myšky - str.31 - pracuj podle zadání

Matematika
PS růžový -  str.34 - 1. a 2. cvičení

Prvouka
Víte jak zní voda? Ne, tak si poslechněte její zvuky ma tomto odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=iJKKSIpM2Lk

Na dnešek jste si měli zopakovat a připomenout, co všechno víte o vodě. Svoje znalosti si můžeš doplnit z učebnice ze strany 28. A určitě vám doporučuji  i toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0
PS - str.35 - pracuj podle zadání

A na závěr něco příjemného a pohodového...Usmívající se
https://www.youtube.com/watch?v=h1e0Hu8weYM
Krásný víkend!

25.2.2021
Příjemné vstávání, milí školáčci, dnes nás čeká společná matematika, já se moc těším, jak nám to půjde. Z matematiky si písemnou úlohu dávat nebudeme, ale nezapomeňte trénovat násobky.
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6037963dea1c4

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=603799252633bhttps://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=603799252633b

Český jazyk
Nejprve si procvičuj VS po L.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/vyber.html

Na tomto odkazu si vyzkoušej, jak ti jdou vyjmenovat VS po M.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm
Vezmi si sešit Čj 1 a krásně napiš VS po M. Modře podtrhni podstatná jména a zeleně slovesa. Nezapomeň na pravítko. Zbylo  nám tam 1 slovo, poznáte, jaký je to slovní druh?
Pracuj na další řádek  - seřaď tato slova podle abecedy - prosím o zaslání
PS velký - str. 34 - 1., 2. 3. cvičení - pracuj podle zadání

Čtení
Dnes se vydáme do jednoho krásného města . Ne, nebojte se, cestovat nebudeme, ale podíváme se tam díky naší technice. Přečti si text ,, To je Londýn"na tomto odkazu a splň úkoly, které jsou pod článkem. Můžeš pracovat přímo v počítači nebo ústně. Popros maminku, aby tě při této činnosti vyfotila a foto mi poslala. Tak jdeme na to!
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6037669348fc3
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6036a4e931df4

Přeji krásné odpoledne!

24.2.2021
Krásné ráno, milé děti, dnes nás opět čeká společné učení z matematiky a češtiny, doma to už jen doladíte a zopakujete si. A já věřím, že nám to půjde stejně dobře jako v předešlých hodinách. :-)

Český jazyk
Co kdybychom začali veselou písničkou? Všichni ji znáte a připomene vám známou pohádku.
https://www.youtube.com/watch?v=f2eTAnl1Q58
Dnes jsme se seznámili s vyjmenovanými slovy po M. Hned první slovo - zájmeno my budeme procvičovat v dnešním úkolu. Nezapomeň, že rozlišujeme:
mvšichni - podej mi -  mně ( jednomu)
PS myšky - str. 30 - 3., 4., 5. cvičení -  vypracuj až po online výuce

Matematika
PS velký - str.12 - cvičení 7, 8, 9 a10.

Čtení
Dnes nechám výběr textu na tobě. Najdi  si místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Povyprávěj mamince o tom, co se v knize přihodilo nového. 

Prvouka 
Jaký tvar má naše Země?Podívej se na toto  zajímavé video, dozvíš se spoustu zajímavých informací.
https://www.youtube.com/watch?v=InKGm_naVcA
Už jsme si povídali o důležitých podmínkách našeho života.. K životu potřebujeme vzduch, vodu, půdu a teplo a světlo ze Slunce.Více informací najdeš na tomto odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=185vTVNkNeI
V pátek se zaměříme na vodu. Zopakuj si, co všechno o vodě víš.
Přeji krásné odpoledne!

23.2. 2021
Tak jak jste se vyspali, milí školáčci?Doufám, že dorůžova a že vám to dneska půjde dobře nejen ve společné hodině, ale i doma
Nezdálo se vám o strašidýlku Emílkovi? Ne? Tak si aspoň o něm poslechněte tuto písničku.

https://www.youtube.com/watch?v=jOMYLxPe4aY

Český jazyk
PS velký - str. 33 - 1, 2, 3

Matematika
Uč. str. 61 - 3. cvičení - porovnej trojciferná čísla a zapiš do sešitu
Opakuj si řady násobků i násobilku.

Čtení
Vím, že máte rádi příběhy, kde je hlavním hrdinou nějaké zvířátko. A dnes nás čeká jedna moc hezká ukázka z knihy Šimsa. A kdo je vlastně Šimsa? Zjistíte to, když si přečtěte text z čítanky ze stran 100 - 101. Odpovězte na otázky v modrém rámečku.Zkuste vymyslet, jak by příběh mohl pokračovat. Ve středu se někoho z vás zeptám. 

A to je pro dnešek vše. Pokud jste všechny úkoly zvládli bez problémů, jste šikulky! :-)

22.2.2021
To je zajímavé datum, tolik dvojek, za rok bude i na konci... Zkus sečíst všechny číslice, jaký je součet?
Český jazyk
PS myšky - str. 23 - cvičení 1, 2, 3,4
Pročti si žluté rámečky, snaž  se zapamatovat , ve kterých slovech píšeme i a í.

Matematika
Vezmi si sešit a piš podle pokynů, každý úkol vypracuj  na nový řádek.
1
. Napiš 5 libovolných trojciferných čísel - zvol taková, aby se řády lišily, např. aby se na řádech jednotek  neopakovaly stejné číslice.
2. Seřaď je od nejmenšího po největší.
3. Vypiš všechna čísla sudá. 
4. Vypiš všechna čísla lichá.
Dále s těmito čísly pracuj podle vzoru:
732 = 7.100 + 3.10 + 2.1 = 7S + 3D + 2J   - vysvětlíme si ještě v online výuce     prosím o zaslání

Prvouka
Nezapomeň se připravit na zítřejší testík z prvouky - kostra, vniřní ústrojí a společné znaky.
V matematice se učíme počítat s trojcifernými čísly, víte všichni, jaký význam mají tato čísla? 
150, 155, 158 a 112
Ověř si správnost na tomto odkazu.
https://www.youtube.com/watch?v=mVCrSrxZmkA
Může se stát, že se zraníš nebo jsi svědkem nějaké nehody. Proto bys určitě měl znát vybavení lékárničky. Pročti si v učebnici na stranách 72 - 73  několik rad ke správnému a opatrnému chování a více informací k obsahu lékárničky. Znovu si zopakuj, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/uraz_nemoc1.htm

PS - str. 66
- pracuj podle zadání, povídej si s maminkou o situacích, kdy je nutné volat na telefonní linky tísňového volání - poslední úkol

Krásný zbytek dne!

Domácí úkoly od 25.1. - 27.1. 2021

Domácí úkoly od 25.1. - 27.1. 2021
Krásné pondělní ráno, milí školáčci!
Máme tu opět pondělí, čeká na vás naše školička, nejprve angličtina a pak naše oblíbená čeština, na kterou se určitě všichni těšíte! :-) Minulý týden nám to společně moc pěkně šlo, tak si moc přeji, aby nám to vydrželo! Tento týden máme před sebou pouze 4 vyučovací dny, protože v pátek máte zasloužené pololetní prázdniny. Ve čtvrtek si společně uzavřeme 1. pololetí, no a další týden vás čekají jarní prázdniny. Doufám, že se po nich již brzy sejdeme v naší třídě.Usmívající se


Online výuka
Český jazyk - čtvrtek - vypracované PL - sloupečky, učebnici Čj, PS myšky. Zopakujeme si učivo o člověku, o prázdninách budete mít dost času, abyste vše dotrénovali. Už se na vás těším! :-)


Středa - 27.1. 2021
Přeji krásný den, milé děti, zbývají nám 2 dny do prázdnin, pusťme se rychle do práce, ať uděláme kus práce!

Český jazyk
Rozhlédni se po místnosti, zkus najít  5 věcí, které začínají na písmeno P. Vymysli 5 jmen, která začínají na toto písmeno. Zvládneš vymyslet i slovesa?
A teď se vrhneme na VS po L.
PS velký - str.29 - cvičení - 1,2,4
PS myšky - str.20 - pečlivě pracuj podle zadání

Matematika
PS velký - str. 18

Nyní si vezmi sešit M1 a zkus správně doplnit chybějící čísla. Dbej i na úpravu!  - 2 + 2 příklady

66                63                                   41               7                25                 3                    
28                                   29                1                 17                                   56              28       
                    91               70                58               92              77                 92              55     

 
Prosím o zaslání.

Čtení
Dnes na nás čeká trochu napětí. 
Hravá čítanka - str. 36 - 37 - příběh si pozorně přečti 
Při plnění úkolů si pečlivě čti zadání. Zvládneš vyřešit tajenku? 

Prvouka
Staráš se správně o svoje zuby? Podívej se na toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE
Své okolí vnímáme a poznáváme pomocí 5 smyslů.

Uč. str. 68. - pročtěte si kapitolu o smyslech 
PS str.63 - pracuj podle zadání
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm

 Hezký zbytek dne!

Úterý - 26.1. 2021
Český jazyk
Vezmi si sešit Čj 1 a krásně napiš VS po L. Modře podtrhni podstatná jména a zeleně slovesa. Nezapomeň na pravítko.
Pracuj na další řádek  - seřaď tato slova podle abecedy - prosím o zaslání
PS myšky - str.14 - pracuj podle zadání 

Matematika
PS růžový - str.47- 3. a 4. cvičení

Čtení
Dnes tě čeká příběh o Františkovi - Kouzelná baterka. Pečlivě si text aspoň dvakrát přečti. Pak už se můžeš pustit do plnění úkolů.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6010073ab9ea2

Nyní si vyber jedno povolání - spisovatel nebo malíř.
Spisovatel  -
napíšeš krátký text o tom, jak ty bys prožil čas,  pokud bys byl doma sám
Malíř -
nakresli obrázek, který vystihne stejnou situaci - co ty bys dělal, kdybys byl sám domaprosím o zaslání

Přeji vám krásný  den! :-)

Pondělí - 25.1.2021
Český jazyk
Aspoň dvakrát si přeříkej vyjmenovaná slova po B a L.
PS myšky - str.19 - pečlivě  doplň a vymaluj
PS myšky - str.  doplníme v online výuce

Matematika
Zopakuj si násobky 1 - 10.
Vymysli co nejvíce příkladů, aby součin byl 18.  
PS velký - str. 21 - cvičení 1,2,3
Uč. str. 49 - sú 19 - 
napiš do sešitu M1

Prvouka

Dnes jsme si v online hodině zopakovali, co děláme pro své zdraví. Důležité je dbát i o své tělo. Měli bychom znát i vnitřní ústrojí člověka, zopakuj si. O smyslech si popovídáme ve společné hodině. Dnes  se  seznámíme  s oporou lidského těla - s kostrou a se svaly. 
Uč. str. 68 - pročíti si Kostra a svaly - doplň si svoje vědomosti na videu, je  velmi zajímavé. Pokud máš doma nějakou encyklopedii, podívej se, co  se ještě nového o svém těle dozvíš.

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok

PS  - str. 62 -  cvičení ve žlutém rámečku
Dnešní učivo si můžeš procvičit na těchto odkazech. :-)

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_svaly.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_kostra1.htm

A máme hotovo! Pokud jste si stihli splnit úkoly dopoledne, jste opravdu šikulky!
Čtvrtek
Dobrý den, milé děti, dnes je trochu slavnostní  den. Uvidíme se sice jen krátce, ale i tak si  kromě češtiny a prvouky stihneme zhodnotit toto pololetí. Ve škole bychom si rozdali vysvědčení, zasoutěžili bychom si a určitě si pustili nějakou pěknou pohádku. Já mám velikou radost, že ve škole na vás čekají jenom samá krásná vysvědčení! 

Moje pohádka...

Obrázků: 1-3 z celkem: 32    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Naše chůvičky...

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Anglický jazyk

Anglický jazykBonusová videa ZDE

Zimní radovánky

Obrázků: 1-3 z celkem: 41    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Živá a neživá příroda

Obrázků: 1-3 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Jsme šikulky, odreagování...

Obrázků: 1-3 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Yetti - sněžný muž

Obrázků: 1-3 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 18.1. - 22.1. 2021

Domácí úkoly od 18.1. - 22.1. 2021Krásné , mrazivé ráno, milé děti!
To nám ten ledový víkend rychle utekl, no, máme tu zase pondělí a opět nás čeká naše společné učeníčko. Doufám, že nám to tento týden půjde dobře a zbyde nám čas i na zábavu. A ještě chci pochválit ty, kteří mi nezapomněli hned v pátek poslat pětiminutovku a diktát. Tak, a teď už rychle do práce! :-)

Online výuka
Matematika - pátek - nachystejte si učebnici, PS velký a sešit M1. Nezapomeňte  na dobrou náladu!

Pátek - 22.1.
Příjemné ráno, milí třeťáčci, jak jste si užili včerejší den? Máme tady poslední společnou hodinu před víkendem.
Příští týden se pustíme do vyjmenovaných slov po L. Určitě však nebudeme zapomínat na procvičování VS po B. Zatím vás můžu pochválit, toto učivo zvládáte moc dobře, z diktátu jste měli  pěkné známky a udělali jste mi radost.
Včera jsme ve větách hledali ukrytá vyjmenovaná nebo příbuzná slova. Dnes si sami podobné věty zkusíte vymyslet.
Do sešitu Čj 1 napište aspoň 5 vět
 - prosím o zaslání
PS myšky - str.12 - 1. - 4. cvičení
Páté cvičení si pročtěte a zdůvodněte. A jaký je úkol pro šikulky? Maminka vám může toto cvičení nadiktovat, až si ho zkontroluješ a opravíš chyby, můžeš se pochlubit, popros maminku o zaslání. 


Matematika
Upřesníme v online výuce - zaokrouhlování 10 čísel
27          11
45          98
39          74
83          52
66          15


Prvouka
Už víte, jak byste měli o sebe pečovat a dbát o své zdraví. 
Jaké je naše tělo uvnitř? Co mají za úkol  orgány v našem těle? Prozradí nám to učebnice. 
Učebnice str. 68. - pročtěte a prohlédněte si obrázky  a pročtěte text  -  Vnitřní ústrojí
PS str. 61. -vezměte si na pomoc učebnici a správně vlepte obrázky
Zkuste si toto učivo procvičit na tomto odkaze.
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_ustroji1.htm

No, a máme volno! Určitě si nezapomeň o víkendu číst ze své knihy. Pohodový víkend!

Čtvrtek - 21.1.
Sluníčkové ráno, milí školáčci! Tak, jak jste se vyspali? Těšíte se na dnešní učení - mučení? Tak to vás asi zklamu. Sice se dneska uvidíme při procvičování vyjmenovaných slov, ale jinak tolik úkolů dnes nedostanete! :-( Včera jste měli přece jenom více předmětů a tím i více úkolů, dnes si zasloužíte více odpočívat. Dokončete si vše, co vám ještě chybí, využijte čas ke čtení pěkné knížky, dokončete si pohádku podle vlastní fantazie, procvičujte si VS, násobilku, prvouku...

https://wheelofnames.com/view/hxe-unq/
https://wheelofnames.com/view/cs/797-8yr/
https://wheelofnames.com/view/cs/srh-79c

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/vyber.htm
Čj -
začni se zpaměti učit vyjmenovaná slova po L
M -
PS růžový - str.48
Čtenívčerejší příběh ze str.72 - 73  - vyprávěj mamince
 
Krásné odpoledne, nezapomeň se projít, protáhnout, využij sníh...

Středa - 20.1.
Krásné ráno, milé děti, násobilka i vyjmenovaná slova nám jdou čím dál lépe, tak nesmíme zapomínat na procvičování ostatního učiva. Vím, že jste šikulky a i dnešní úkoly hravě zvládnete! :-)

Nejprve si trochu procvič  češtinu, matematiku  i prvouku:

https://wheelofnames.com/view/hxe-unq/

Český jazyk
PS myšky-str. 11 - 8. cvičení 


Matematika
Ve které řadě násobků je nejmenší dvojciferné i nejmenší trojciferné číslo?  
 Odpověď napiš do sešitu
PS velký - str.15 - cvičení 5,6 -
projdeme si společně v online výuce
                - str. 14 - cvičení 10,11,12 a 13
Uč. str.56 - cvičení 14
- ústně
                 - cvičení 13 -
napiš do sešitu M1

Prvouka
V pondělí jsme se učili o zásadách správného stravování. Připomeň si v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
Pro naše zdraví je důležité dbát nejen na správnou výživu, ale i pohyb, hygienu, otužování, pohodu a odpočinek.
Uč. str. 69 - pročti si tuto stranu a pro doplnění se podívej na tato videa
https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiokČtení

PS - str.62 - pracuj podle zadání - bez žlutého rámečku

Čtení
Čítanka - str.72 - 73 - přečti si příběh  a odpověz na otázky v modrém rámečku

Pro dnešek je to všechno, pokud jsi úkoly zvládnul, jsi šikulka!

Úterý - 19.1.
Český jazyk
Zopakuj si VS po b, podaří se ti na některé z nich vymyslet rým? Vyzkoušej si a zapiš si na papír, ve středu si   si připomeneme.           
 např. bydlit - mydlit
PS myšky - str. 10 - pracuj podle zadání
Uč. str.35 - cvičení 13 - vyber si 6 vět - napiš je do Čj1 - ve větách vyhledej a podtrhni zeleně  5 podstatných jmen a modře  vlnkovaně 5 sloves   -prosím o zaslání
Procvičuj VS a vyzkoušej si svoje znalosti.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6005dc6dd30fb

Matematika
PS malý - str.46 - 2. a 3. cvičení
Procvičuj si násobilku na kole násobilky.
https://wheelofnames.com/view/cs/797-8yr/
https://wheelofnames.com/view/cs/srh-79c


Čtení, sloh
V minulém týdnu jsme se věnovali pohádkám. Dovedeš vymyslet pohádku podle vlastní fantazie? Vyzkoušej si to podle zadání  - Čj PS velký - str. 28 - 1. cvičení. Pohádku napiš na papír a doplň vhodnou ilustrací. Úkol vypracuj do čtvrtka - 21.1.- prosím o zaslání

A teď už si najdi  místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.

Nezapomeň, že ke zdravému životnímu stylu patří i pohyb a čerstvý vzduch!

Pondělí - 18.1.
Český jazyk
PS myšky - str. 9 - 3.,4. a 5. cvičení

Matematika
Nejprve si zopakuj násobilku, na těchto kolech štěstí se můžeš střídat s maminkou, sestrou, bráškou...
PS velký - str. 15 - cvičení 1.,2.,3.a 4.    - prosím o zaslání
Uč. str.49 - 21. cvičení - 8 příkladů do M1, počítej písemně = pod sebe  - zkouška stačí ústně  - prosím o zaslání

Prvouka
Nejprve si zopakujte části lidského těla.
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/clovek/stavba-tela/cviceni.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_telo1.htm

Abychom byli zdraví, musíme o sebe pečovat.Velmi důležité je  dodržování hygienických i bezpečnostních pravidel, dostatečně odpočívat, spát a nezapomínat na pohyb. A hlavně také musíme dbát na správné stravování i příjem tekutin.
Učebnice str. 67. - pečlivě si přečti a prohlédni kruh zdravé výživy  - odpovídej mamince:
Co by nemělo chybět ve tvém jídelníčku? Jak často bychom měli jíst? Zaměř se dnes na svůj jídelníček - co je zdravé, která potravina ti chybí, čeho by mělo být méně. Povídej si s maminkou o správném stolování,na co bys neměl zapomínat.Proč máš jíst pomalu a bez povídání? Držíš správně příbor? 

Zkus vysvětlit tato přísloví:
Hlad je nejlepší kuchař.
Jez dopolosyta, pij dopolopita.
Sytý hladovému nevěří.

PS str. 61. - podle zadání vypracujt úkol v zeleném rámečku

Přeji krásný zbytek dne!
 

Prvouka - tělo

Obrázků: 1-3 z celkem: 21    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Báseň na VS po B - od Toma

Báseň na VS po B - od Toma

Nezapomínej!

Nezapomínej!

Lidské výtvory

Obrázků: 1-3 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Domácí úkoly od 11.1. - 15.1. 2021

Domácí úkoly od 11.1. - 15.1. 2021Dobré ráno. milé děti, 
máme za sebou pravý zimní  víkend a mám radost, že si sněhovou nadílku opravdu užíváte. Posíláte mi krásné fotky ze zimního dovádění, ale nezapomínáte ani na plnění úkolů. Nezapomeňte, že tento týden začíná nejdříve druhá skupina a uvidíme se i ve čtvrtek!Online výuka
Matematika -  pátek - nachystejte si velký PS, sešit do geometrie, sešit M1, učebnici a pomůcky na rýsování. Také se podíváme na vyluštění matematické hádanky. Těším se na vás. :-)

Nezapomeňte na odeslání  pětiminutovky!

Pátek - 15.1.
Český jazyk
Procvičuj si vyjmenovaná slova po b:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

PS velký - str.28 - cvičení 3
-
diktát  - pečlivě si přečti, maminka ti diktát nadiktuje , piš do diktátového sešitu - společně červenou pastelkou opravte a oznámkujte - prosím o zaslání

PS myšky - str.8 - pracuj podle zadání

Matematika
Což takhle dát si ABAKU? Vyhledej co nejvíce příkladů na všechny početní výkony a zapiš je do sešitu M1.V úterý si úkol vyhodnotíme.  - aspoň 5 příkladů, někdo našel i 8

4 9 3 6 8 5 3 1 5 6 9 

PS velký- str.20 -1.,2.,4. a 5.- pečlivě rýsuj podle zadání, nezapomeň mít ořezanou tužku č.3

Prvouka, výtvarná výchova

Ve středu jsme si připomněli, jakými etapami života postupně procházíme. Podívej se na tento odkaz:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_obdobi1.htm

Dnes se zaměříme na  lidského tělo. Nejprve si zopakujeme, co už umíme ze druhé třídy.
Uč. str. 66 - pročti si  celou stranu a pozorně si prohlédni obrázky , s maminkou si vzájemně ukazujte části těla na sobě
Nauč maminku pohybovou říkanku - Hlava, ramena, kolena, palce...
PS str. 58. -
žlutý rámeček - doplň chybějící údaje, maminka ti ráda pomůže :-)
Úkol spojený s výtvarnou výchovou - pokud  nenajdeš v časopise, postavu namaluj. Tento úkol vypracuj na papír A4 - nejlepší práce budou odměněny diamantíkem - prosím o zaslání - do neděle - 17.1.

I tohle video ti pomůže!

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_telo1.htm

Přeji krásný víkend!

Čtvrtek - 14.1
Český jazyk
Procvičuj si vyjmenovaná slova po b:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Matematika

Opakuj si násobilku - využij pomůcku, kterou máš ode mě.
PS velký  - str. 17 - pracuj podle zadání
Uč. str. 52 - cvičení 41 - napiš do sešitu   - prosím o zaslání

Čtení
A opět nás čeká pohádka. Tentokrát od Karla Jaromíra Erbena. Víš, co je pro pohádku charakteristické? 
V pohádce vystupují nadpřirozené jevy nebo postavy. Pohádka by měla dobře dopadnout.
Čítanka - str.- 82 - 84 - aspoň 2krát přečti, povyprávěj mamince, o čem je

Odpověz na otázky u textu. Které hlavní postavy se v příběhu vyskytují? Kterou bys chtěl být? Co se ti v pohádce nejvíce líbilo?

A máme úkoly hotové, teď by trochu pohybu neškodilo. Hezký zbytek dne!

Středa -13.1. 2021
Český jazyk
Vymysli a napiš do sešitu věty na tato spojení - můžeš dát do jiného tvaru:
- nab - t  mobil
- odb - t  úkol
- dob - t  hrad
- pob - t  vojsko

- pob - t
  střechu      prosím o zaslání

Matematika
Opět nás čeká matematická hádanka. 
Na dvorku byly kočky a slepice. Pepík napočítal  10 hlav a 30 končetin. Kolik koček a slepic bylo na dvorku?

Úkol zkus vyřešit a nachystej si ho na online hodinu v pátek. Pomůže ti , když si vše namaluješ.
PS velký - str. 13 - úkol 1,2,3,4,5
Uč. str.48 - cvičení 13 - 4 příklady -
počítej písemně  = pod sebe, nezapomeň na zkoušku

Prvouka
Zopakuj si, učivo o lidském výtvoru - PS - str. 34 - 2. cvičení
V prvouce si povídáme o přírodě. 
Součástí živé přírody je také člověk. Během života každý z nás prochází několika vývojovými etapami.
Uč. str. 65 - pročti si tuto stranu, povídej si s maminkou o období, kdy jste se narodili, jaké to bylo, jaké pokroky jste dělali v etapách života
PS str. 59 - 60 -  pozorně si prohlédni obrázky na str. 59 - ke každému vymysli větu, otoč na str. 60 a vypracuj jednotlivé úkoly, vyber políčko etapy života, kterou právě procházíš a nakresli sám sebe - nic nestříhej

Popros maminku o tvoje fotografie.Pohodlně se usaď a prohlédni si je. Komu jsi podobný? Poznáš všechny osoby na snímcích? Která fotografie ti je nejmiilejší? 

Čtení
Hravá čítanka - str.34 - 35 -
aspoň 3krát přečti a pečlivě vypracuj úkoly podle zadání
A máme hotovo. Nezapomeň pomoci mamince a uklidit si pokojík. :-)


Úterý - 12.1. 2021
Matematika
PS malý růžový - str. 45 - 2. a 3. cvičení

Český jazyk
Uč. str. 36 - 16. cvičení -  přečti si pozorně zadání úkolu, utvoř správné dvojice a doplň  chybějící  i,í,y,ý, - ústně - tajenku napiš na papír
Uč. str. 36 - cvičení 17 ústně pracuj podle zadání - řešení napiš na papír
PS velkký - str. 27 - cvičení 1,2 - dole
PS velký - str. 28 - 1. cvičení  - osmisměrka

Čtení
Vím,že pohádky vám vždy udělají radost. Dnes se vydáme na hory . A víte s kým? No přece s kamarády z klobouku! Vzpomenete si, jak se jmenují? Pokud ne, nevadí, čítanka vám napoví! :-)
Čítanka - str. 78 - 80 - aspoň si příběh dvakrát přečti a zkus si odpovědět na otázky v modrých rámečcích
A pokud se ti bude chtít, namaluj, jak si představuješ sněžného muže. Obrázek mi pošli, ráda se na něj podívám.
A teď už se hezky posaď, pohádka začína!

https://www.youtube.com/watch?v=NZQNrmBsqMk

Krásné odpoledne!

Pondělí - 11.1. 2021
Český jazyk
Zopakuj si VS po b. Najdeš mezi nimi slovesa? Třeba ti dobrou náladu udělá tato písnička.
https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU

PS - VS hravě - str.5/7,8    - upřesním v online výuce

Matematika

Nezapomínáš na trénování mapematiky na PL? Každý den aspoň 2 sloupečky.
Dokážeš odpovědět na tyto otázky?  Do sešitu napiš všechna řešení, na která přijdeš.
1.Ve které řadě násobků jsou pouze sudá čísla?
2.Ve které řadě násobků jsou pouze lichá čísla?
3.Ve které řadě násobků se střídají čísla sudá a lichá?
4. Ve které řadě násobků je na řádu jednotek stejná číslice?
5. Ve které řadě násobků se na řádu jednotek střídají dvě číslice?
Odpovědi si projdeme v úterý v online výuce. Nachystejte si i hádanku z minulého týdne, na kterou jsme v pátek zapomněli. :-)
PS velký - str.11 - celá, pracuj pečlivě podle zadání - prosím o zaslání

Prvouka
Nejprve si zopakuj , co víš o přírodě.
https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8

V přírodě se nachází spousta přírodnin, které lidé zpracovávají na suroviny. Z těchto surovin vyrábějí to, co potřebují ke svému životu = lidské výtvory = výrobky.
Uč. - str. 25 - pročti si vše o lidských výtvorech
Povídej si s maminkou o některých výrobcích u vás doma. Víš, jak vznikají? Zkus  říct podle nápovědy:
strom ---- dřevo ------ papír ------ kniha
A ještě něco pro zvídavé hlavičky.
Víš, jak se vyrábí papír? Podívej se na toto zajímavé video.
https://www.youtube.com/watch?v=ZN3laounEw8

Dobrovolný úkol:
Nakresli podobný postup  - od přírodniny po lidský výtvor.

A
 to je pro dnešek vše, tak hurá ven!

V tomto týdnu jsme se věnovali pohádkám. Dovedeš vymyslet pohádku podle vlastní fantazie? Vyzkoušej si to podle zadání  - PS velký - str. 28 - 1. cvičení. Pohádku napiš na papír a doplň vhodnou ilustrací. Úkol vypracuj do neděle - 17.1.- prosím o zaslání

Milý Davídku,
přejeme Ti krásné narozeniny, hodně zdraví a štěstí...!


Milá Natálko,

přejeme Ti krásné narozeniny, hlavně hodně zdraví!

Domácí úkoly - 4.1. - 8.1. 2021

Domácí úkoly - 4.1. - 8.1. 2021Tak vás zdravím v novém kalendářním roce, milé děti!
Opět se setkáváme u počítače, ale já doufám, že se brzy potkáme ve škole. Dnes nás čeká online výuka z Čj, zavzpomínáme si na Vánoce, určitě jste si odpočinuly u pohádek a pod stromečkem jste našly dáreček, který jste si přály. I o tom si budeme povídat. A doufám, že jste nezapomněly na čtení, vyjmenovaná slova, násobilku...Už se těším, jak vám to pěkně půjde. :-)


Online výuka
Český jazyk, matematika - pátek -  nachystejte si velký PS do M, sešit M1, čítanku a kartičky i,í,y,ý a ano, ne. Nezapomeňte na dobrou náladu! :-) Těším se na vás!


Prosím rodiče, aby si ve čtvrtek 7.1. od 11.30 do 13.30 vyzvedli ve vestibulu školy   pracovní  sešit do Čj a pracovní listy. Pokud se nemůžete dostavit, můžeme se telefonicky domluvit na náhradním  termínu.  Děkuji, za výbornou spolupráci!

Pátek 8.1.
Zdravím vás milí školáčci! Tak jak si užíváte sníh? Je to prima změna, co? Děkuji za veselé zimní fotky, dnes se k nim v hodině vrátíme.

Matematika
Pracuj do sešitu geometrie.
Narýsuj úsečky BC a DE a změř jejich délky. Zapiš l BCl =   , lDE
Narýsuj úsečky  lJK= 7cm  a  l
LM= 8cm 3mm

Český jazyk
I dnes se zaměříme na VS, tak co říkáte, začneme hned písničkou?
https://www.youtube.com/watch?v=wgoBUUnefCY

K lepšímu porozumění významu vyjmenovaných slov nám pomůže toto video.
https://www.youtube.com/watch?v=tYRqd6Wj6mg

Včera jste dostali nový PS , budeme si ho značit - PS -VS nově. Hned se pustíme do plnění úkolů
PS - VS nově - str. 3 a str. 4 - vymaluj pečlivě obrázky

A teď už si vyzkoušejte svoje znalosti na počítači.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ff78be63e1b6Prvouka, výtvarná výchova

Ve škole jsme sei již povídali, co je v přírodě živé a co neživé. Pro připomenutí se podívejte na tato videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=009ZoUlaYq8
https://www.youtube.com/watch?v=So5hquGh3e4

A teď si vše zopakujte v učebnici prvouky na str. 24.

I my si zkusíme k tomuto tématu vyrobit jednoduchou pomůcku. Při práci můžete kreslit, psát, modelovat, ale také něco vystřihnout v časopise a na list nalepit. Vezměte si papír velikosti velkého sešitu si rozdělte na dvě poloviny. Do každé části si napište nadpis podle vzoru.

                           ŽIVÉ PŘÍRODNINY                                  NEŽIVÉ  PŘÍRODNINY

Výkres správně doplňte - nakreslete nebo nalepte vhodné obrázky.  Pozor, ať se vám sem nepřipletou výrobky lidí! - prosím o zaslání do 10.1.

Přeji vám krásný víkend a užijte si zimních radovánek!

Čtvrtek - 7.1.

Přeji krásné ráno, milé děti, že by konečně nastala zima? Davídek mi poslal krásného sněhuláka, kterého postavil s bráchou. Jak vy si užíváte zimu? Těším se na vaše fota.

Český jazyk
Opět nás čekají  vyjmenovaná slova. 
Do sešitu Čj1 nejprve napiš VS po b tak, jak jdou za sebou. Seřaď je podle abecedy - nadepiš tužkou pořadí nad slova nebo je seřaď na další řádek.
Uč. str.35 - 13. cvičení - ústně - zdůvodňuj si, ověřím si v online výuce
PS velký - str. 27 - 1. a 2. cvičení - nahoře

Matematika
PS velký - str.10 - 6.,7. a 8. cvičení
Uč. str. 44 / 18 - 4 příklady  -
do sešitu M1
       str. 48 / 8 - 4 příklady  -  zkoušku si proveď ústně - 
do sešitu M1  - prosím o zaslání

Čtení 
 Některá setkání se zvířátky  můžou skončit ne právě příjemně. Jak dopadlo setkání Filipa s lamou? To se dozvíte v Hravé čítance na str. 30. Aspoň třikrát si příběh přečti a pak už se můžeš pustit do plnění úkolů na str. 31.
Tak, a jestli už máš úkoly hotové, nezapomeň na paní Zimu! 

Středa - 6.1.

Milé děti, mám velikou radost, že vám to v online výuce tak pěkně jde. Dnes nás čeká čeština, už moc se těším na knihy, které jste dostaly pod stromeček. Jestlipak víte, čím je tento den významný? I o tom si v dnešní hodině popovídáme.  

Český jazyk
PS velký - str.26 - 1.,2. a 3. cvičení

Matematika
Nejdříve tady mám hádanku pro chytré hlavičky. Kdo z vás najde správné řešení?

Menšenec je 70. Menšitel je o 50 menší. Urči rozdíl. Tento úkol si zkontroluji v pátek.Ukážeme si správné řešení.

Zopakuj si řady násobků 2 - 10.
PS velký - pracuj se stranou 9 - úkoly řeš pečlivě podle zadání - prosím o zaslání

Prvouka
Před Vánocemi jsme se v prvouce učili o orientaci v krajině, pracovali jsme s mapou i plánkem, hledali jsme podle souřadnic v plánku našeho města cestu z pekla, seznámili jsme se s kompasem i buzolou a vyrobili si směrovou růžici. A také nás čekala vánoční tajenka. Vše si zopakuj a připomeň v učebnici na stranách 18 a 19. Pak teprve vypracuj úkoly v PS.
PS - str. 22 -
orientace v krajině

O ochraně a péči o životní prostředí jsme si povídali na podzim. Určtě se vám vybaví tato krásná videa.

https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqohttps://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo
https://www.youtube.com/watch?v=1wlwlx9xhVQ

PS - str. 23 - odpověz na otázky a správně vyznač

Jak se chováme v chráněných oblastech? Co zde nesmíme dělat?

Chráněná krajinná oblast ( CHKO)  Žďárské vrchy zahrnuje téměř celé Žďárské vrchy mezi obcemi Žďár nad Sázavou - Havlíčkova Borová - Hlinsko - Polička a Nové Město na Moravě. Je to harmonická krajina s lesy, loukami, pastvinami, častýmy rybníky, potoky  a s charakteristickým způsobem osídlení. Nejvyšším vrcholem je Devět skal.

Čtení
Dnes nechám výběr textu na tobě. Najdi  si místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.

No a na závěr si poslechni tuto krásnou písničku.
Zpívánky - My tři králové (Boni pueri) - YouTube

Přeji vám krásné odpoledne!

Úterý - 5.1.

Český jazyk
Zopakuj si VS po b.
Uč. str. 34 - 8.cvičení -
napiš do sešitu Čj1, nezapomeň si zdůvodňovat, zeleně podtrhni ( podle pravítka) slova příbuzná ke slovu být - prosím o zaslání
Uč. str. 34 - 9. cvičení - ústně, nezapomeň na úkol a
PS malý - str. 16 - 2. a 3. cvičení

Matematika

PS malý růžový - str. 44 - cvičení b, c

Čtení
Jsem ráda, že živé zvířátko pro vás není jenom hračka nebo dokonce věc. O domácích mazlíčcích vždy vyprávíte s láskou a umíte se o ně postarat. Přečtěte si příběh, který se odehrál před Vánocemi.
Hravá čítanka - str. 28 a 29 - aspoň třikrát si text přečti, pečlivě vyřeš úkoly
Komu z vás vyjde správně tajenka?
A to je pro dnešek vše. Užijte si zbytek dne!Pondělí - 4.1.

Český jazyk
Zopakuj si vyjmenovaná slova po b, na každé vymysli větu - ústně.
PS velký - str.25 - 1. a 3. cvičení

Matematika
Pracuj do sešitu M1 - prosím o zaslání
Uč. str. 40/27  -
pečlivě proveď zápis, výpočet a odpověď
      str. 40/28 - 1. a 2. sloupeček -
pracuj podle vzoru

Prvouka
Co máš na Vánocích nejraději? Jak jsi prožil Štědrý den? Které tradice jste doma dodrželi? Jestlipak jsi viděl zlaté prasátko? Která pohádka se ti líbila nejvíce? Z jakéko dárku jsi měl největší radost?
Učebnice Prv - str. 22 - 23 - pročti si obě stránky
Prv PS - str.32 - kdo memá, vypracuje

Hudební výchova

A ještě trochu vánoční atmosféry! Tato písnička tě vrátí do předvánočního času.
Nejstedrejsi den - YouTube
A máme hotovo, přeji hezký zbytek dne.
https://www.youtube.com/watch?v=i2UDuQFXbWU
https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s

Vánoce

Obrázků: 1-6 z celkem: 11    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vánoční tvoření

Obrázků: 1-3 z celkem: 19    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Čertoviny

Obrázků: 1-3 z celkem: 25    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Vycházka - památky našeho města

Obrázků: 1-3 z celkem: 15    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Distanční výuka od 4.1.2021

Milí rodiče,
vzhledem k situaci přecházíme od 4.1. na distanční výuku. Přihlášení i rozdělení do skupin zůstává stejné. Úkoly budou zadávány přes stránky naší třídy tak, jak jsme zvyklí. Začneme pracovat hned v pondělí 4.1. ve stejných časech jako v říjnu a listopadu, po domluvě s paní učitelkou Novotnou platí i pro Aj.
Prosím, o pravidelné sledování stránek naší třídy, kde jsem již nyní pro jistotu uvedla rozvrh naší výuky.  Ostatní potřebné informace (například možnost vyzvedávání si obědů do menu - boxů a jejich cena) jsou zveřejněné na webových stránkách školy.
Prosím, abyste dětem  kontrolovali plnění úkolů podle zadání a označené úkoly vždy nafotili a poslali na můj školní email. Pokud se  Vaše dítě nebude moci zúčastnit online výuky  v daný den, musí být omluveno.
Moc děkuji za spolupráci. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. I. Šlapáková

Rozvrh výuky:

Pondělí:      Aj            8.45 –   9.45       ZOOM

                     Čj 2       10.00 –  11.00

                     Čj 1       11.15  -  12.15

Úterý:          M 2         9.00 –  10.00

                     M 1         10.15  -  11.15

Středa:         Čj 2         9.00 –  10.00

                     Čj 1        10.15   -  11.15

Čtvrtek:      Aj             8.45   –  9.45      ZOOM
                       
                     Čj 2       10.00 –  1030

                     Čj 1       10.45  -  11.15

Pátek:          M 2           9.00   –  10.00

                      M 1        10.15    -   11.15

Online výuka
Český jazyk - čtvrtek - vypracované PL - sloupečky, učebnici Čj, PS myšky. Zopakujeme si učivo o člověku, o prázdninách budete mít dost času, abyste vše dotrénovali. Už se na vás těším! :-)


Domácí úkoly pro nemocné

Pátek 18.12.
Čj PS velký - str.24 - celá, str. 25 - cv. 4., 5.
M - PL - sloupečky
Čtení - str. 66 - 67 a str. 69 - 71
Prv - PS - str. 30 a 31, dobrovolně str. 32


Středa 16.12.
Opakování násobilky -
ústně, sloupečky, které dostaly děti ve škole, mají chybějící ve škole
Čtení - str.64 -
báseň - sloka, verš, rým

Úterý 15.12.
ČJ - slova příbuzná ke slovu být - uč. str.33/5  + str..34/6 - ústně
M - uč. str. 29/29 - 32 - ústně
   - trénovat násobilku i rychlost počítání
M - uč. str.23/53 - do sešitu
Čtení - str. 62 - 63

Distanční výuka - od 23.11. do 27.11.

Distanční výuka - od 23.11. do 27.11.Příjemné vstávání, milí třeťáčci,
máme před sebou poslední týden distanční výuky. Jsem moc ráda, že jsme to společně zvládli a díky vašim rodičům a vaší pečlivé přípravě se nám ve škole bude dobře pokračovat. Už se na vás moc těším, čeká nás jedno z nejkrásnějších období v roce, které si určitě užijeme. 


Online výuka
Na páteční hodinu M si nachystejte PS velký do Čj, sešit do M,oba velké PS a stíratelnou tabulku. Už se na vás těším!
 :-)

27.11.
Tak, a je to tady! Naše poslední hodina online. Konečně se uvidíme v naší třídě. Dnes nás čeká zábavnější matematika a úkol z Čj. Snad si to pěkně užijeme. :-)

Milí školáci!
Máme za sebou ne příliš jednoduché období, ale opět jste mi ukázali, že  umíte zabrat a zapojit se do výuky. Stihli jsme zopakovat již probrané učivo, seznámili jsme se s novými poznatky, procvičili jsme si spoustu úkolů a vyzkoušeli si naše vědomosti. Také víte, v čem máte nějaké rezervy, co byste mohli vylepšit a na čem je potřeba zapracovat. Jsem ráda, že vás před nástupem do školy můžu za vaši snahu i spolupráci pochválit! A hlavně chci moc poděkovat vašim rodičům, protože ta velká pochvala patří především jim. Usmívající se

Před nástupem do školy si zkontrolujte splněné úkoly - sešity, velké i malé pracovní sešity a listy, obrázky..V pondělí si toto vše přineste, nenoste učebnice, pouze do Aj. Přes víkend si zopakujte násobilku a určitě si čtěte ze své knihy. 

Čj, M, Prv, Vv
Krajina, která nás obklopuje je velmi krásná a rozmanitá. Každý z nás by se měl chovat tak, aby  příroda kolem nás zůstala stejně krásná i pro další generace a pokolení lidí.
Víš, jak se správně chovat v přírodě?
Co v přírodě neděláme?
Co znamená CHKO?
Jak se chováme v chráněných oblastech? Co zde nesmíme dělat?

Chráněná krajinná oblast ( CHKO)  Žďárské vrchy zahrnuje téměř celé Žďárské vrchy mezi obcemi Žďár nad Sázavou - Havlíčkova Borová - Hlinsko - Polička a Nové Město na Moravě. Je to harmonická krajina s lesy, loukami, pastvinami, častýmy rybníky, potoky  a s charakteristickým způsobem osídlení. Nejvyšším vrcholem je Devět skal.
A teď už se podívej na zajímavé reportáže o této oblasti:
https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqohttps://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo
https://www.youtube.com/watch?v=1wlwlx9xhVQ


Přeji krásný víkend! 

26.11.
Krásné vstávání , milí školáčci!
Včera jsme toho ve společné hodině zvládli opravdu hodně, zopakovali jsme si probrané učivo a procvičili si učivo o  větách a slovech příbuzných. Jsem ráda, že většině z vás to jde velmi dobře a učivu rozumíte.V pátek nás čeká poslední online hodina, tak si ji uděláme trochu zábavnější  a oddechovou, co říkáte? Zahrajeme si Bingo, Schované číslo, Krále..
. :-) 

Český jazyk
Přepiš tyto věty do sešitu a  doplň chybějící i , í, y, ý. Za větné celky vyznač VJ nebo S.

Naše  š - kovná  koč - čka  T - na  ch - t - la  tř -   myšk - .
Chlupat -   pejsek  Žer - k štěkal  na  malé  dět - .
J - ř - k  jezd - l  na kole a Jan - čka si  hrála s  panenkou.
Maminka pekla  št - ku a tatínek jí  pomáhal.

- modře podtrhni všechna jednoslabičná slova - podle pravítka
-  vlnkovaně podtrhni všechna slovesa
- podřazená slova ke slovu zvíře podtrhni zeleně - podle pravítka
- najdi slovo mnohoznačné - podtrhni ho červeněMatematika
vás čekají  dvě hezké hádanky. Řešení si zapište na papír a v pátek si řekneme, jestli jste postupovali a počítali správně.

1.hádanka
Děti se mají ve škole fotografovat. Petra, Ondra, Klárka a Vašík se fotografují ve skupince. Jak je pan fotograf posadí na lavičku, když musí dodržet následující pravidla?
Ondra nechce sedět vedle Petry.
Vašík si nechce sednout vedle Klárky.
A ani jedno z děvčat nechce sedět na kraji.

2.hádanka
Dědeček zasadil 15 jabloní, 25 hrušní, 12 boroviček, 20 broskvoní, 10 třešní, 15 švestek a 18 smrčků. Kolik zasadil ovocných stromků?

Čtení
Zopakuj si a doplň znalosti o naší vlasti.Vypracuj i pracovní list k tomuto textu.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fc2358a2312d

Dobrovolný úkol pro šikovné čtenáře - vyber si příběh o zvířatech, přečti a vypracuj.
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

Online výuka
Na dnešní hodinu Čj si nachystejte čítanku, učebnici, sešit do Čj, velký PS a stíratelnou tabulku. Už se na vás těším! 
:-)


25.11.
Český jazyk
Zopakuj si abecedu.Seřaď měsíce v kalendářním roce  podle abecedy a napiš je do řádku do sešitu.

Matematika
Procvičuj násobilku 1 - 7.Opakuj si vzestupně i sestupně násobky 8 a 9.

Vypočítej do sešitu tyto příklady.
 46        28            54           37
 25        57            39          15

PS malý - str.30 - 3. a 4. cvičení

Prvouka, čtení
Uč. str. 15 - 17 -
znovu si pročti a zopakuj o krajině a vodstvu 
Povídej si s maminkou o krajině v našem okolí - jestli zde máme lesy, pole, rybníky, louky...  Pokud máte doma mapu nebo plánek Žďáru, ukazujte si.

Měli byste znát:
- aspoň 3 vesnice, které leží v blízkosti Žďáru
- vyjmenovat  rybníky a řeky
zopakujte si, co víte o lesích, jaké máme lesy, co víte  o jehličnatých stromech, které   rostou v okolních lesích - který jehličnatý strom je v nich nejčastější, víte, který škůdce     v posledních letech naše lesy ničí?
- stromy jsou pro naše životní prostředí moc důležité, co naopak našemu prostředí škodí?

Připravte si ústně odpovědi, vrátíme se k tomu příští týden ve škole. Přeji krásný zbytek dne. :-)


24.11.
Český jazyk
Milé děti, včera jste mi udělaly velikou radost, moc pěkně jste v hodině pracovaly, naučily jste se krásně básničku, Rostík nám moc pěkně zahrál na housle a předvedly jste mi, že učivu o větách i o slovech příbuzných rozumíte a nedělá vám to velké problémy. :-)
Proto si všichni zasloužíte diamantík! :-) :-)

Dnes si slova příbuzná vyzkoušíte v následujícím úkolu. 
Do sešitu napiš do jednoho řádku  co nejvíce slov příbuzných, která  poskládáš z předpon, kořenu a přípon. Ve všech slovech vyznač kořen.

PŘEDPONA               KOŘEN SLOVA                      PŘÍPONA                                                                                                  
pře -                                                                        - l
pro -                                                                        - ání
za -                                  běh                                  - avka
vý -                                                                          - at
do -   
od -                                                                        

Vyber si jedno slovo a vymysli větu jednoduchou. Vyznač základní skladební dvojici.
Vyber si druhé slovo a utvoř souvětí, i v něm vyznač základní skladební dvojice.
Prosím o zaslání.

Věta pro Zuzku a Terezku V. :
Moje milá babička moc dobře vaří a dědeček jí často pomáhá.
Větu opiš a vyznač základní skladební dvojice.


Matematika
Trénuj násobky i násobilku!

Čtení
Dnes nás čeká pověst O Horymírovi. Znáš nějakou  pověst? Zkus zjistit, co to je pověst, nejprve se zeptej maminky, babičky... Vyhledej si informace na internetu.A teď už se můžeš pustit do čtení. 
Hravá čítanka - str.- 26 a 27 -
pracuj podle zadání, blíže si vysvětlíme v online výuce.
Pracuj pečlivé, obrázky vymaluj.
Prosím o zaslání - úkol do čtvrtka.

Přeji hezký zbytek dne, těším se na pečlivě splněné úkoly! Úžasný

23.11.
Český jazyk
PS malý - str. 32, 33 - poslední cvičení

Matematika
Zopakuj si řadu násobků 7 - vzestupně i sestupně. Začni trénovat řady násobků 8 a 9. Nezapomeň na ostatní násobky.
Uč. str. 21 - cvičení 28 - vypracuj do sešitu z matematiky
PS  pro třetí ročník - str. 7 - 2. a 3. cvičení

Prvouka
Zopakuj si, co víš o podzimu - příroda, zahrady, pole, živočichové, počasí, oblékání...Kdy začíná podzim? Jak se říká tomuto dni? Které jsou podzimní měsíce?
A teď trochu zábavy - PS str. 27 - vylušti tajenku, s druhým úkolem ti může někdo pomoci 

A máme hotovo, nezapomeň na svoji knihu!Usmívající se
https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqohttps://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo
https://www.youtube.com/watch?v=1wlwlx9xhVQ

Voda v našem okolí

Obrázků: 1-3 z celkem: 16    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Milá Terezko, přejeme Ti štěstí a zdraví, ať se Ti splní všechna Tvá přání! Krásné narozeniny!Milý Tome, přejeme Ti hodně štěstí, zdraví a školních úspěchů. Krásné narozeniny!

Distanční výuka od 16.11. - 20.11. 2020

Distanční výuka od 16.11. - 20.11. 2020
Krásné podzimní ráno, milí školáčci, 
je pondělí a my opět začínáme nový, tentokrát zkrácený, týden. V úterý nás čeká volný den, protože je státní svátek. Ve středu nastupují prvňáčci a druháčci do školy a já doufám, že i my se brzy sejdeme v naší třídě. Online výuka
Na výuku si nachystejte sešit do M a Čj, učebnici do Čj, PS do Čj a PS 2.díl do M, 1 nelinkovaný list A4 na rýsování a rýsovací potřeby.
Nezapomeňte, že si vyzkouším násobilku!

20.11.
S vyplazeným jazykem Přeji příjemné vstávání, milé děti, dnes nás čeká miš-mašová hodina :-). A protože věřím, že budete šikovní a stihneme hodně práce, odlehčíme si domácí přípravu. :-)

Matematika
Nezapomeň si procvičovat násobilku.
PS malý  - str. - 43- cvičení 6,7,8
Narýsuj 2 úsečky - OP a RS, změř jejich délku. Zapiš: lOPl =         po online výuce
                                                                                         lRSl = 
 Český jazyk
Opět nás dnes čekají slova příbuzná. Doufám, že i tento úkol bude pro vás hračka!  :-)
PS velký str.19 - 4. cvičení
Úkol pro šikulky -  PS velký str.19 - 5. cvičení - dobrovolný úkol:-)


Prvouka
S vodou se setkáváme všude. Podívej se na krátký film, který ti poradí při řešení dalšího úkolu.
https://www.youtube.com/watch?v=h1e0Hu8weYM

No a teď si vyzkoušíme pavouka. Překvapený Ne živého, vědomostního! Vezmi  si papír, doprostřed pastelkou nakresli ovál a napiš slovo VODA. Okolo napiš co nejvíce slov, která s tímto slovem souvisí - např. potok, jezero, potrava, déšť...

A milá tečka na konec.Pěkně se posaď, pohádka začíná...
https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms

A máme hotovo! Užijte si víkend, čeká nás (doufám) už poslední týden distanční výuky.
A pak hurá do školy!MlčícíMrkající


19.11.
Krásné ráno, milé děti, včera jste mi udělaly velikou radost, příbuzná slova vám šly opravdu dobře, tak jsem zvědavá, jestli je do pátku nezapomenete! :-)
A opět chci moc poděkovat vašim rodičům za jejich výbornou spolupráci a zasílání vašich úkolů, výtvorů i fotografi
í.Usmívající se

Český jazyk 
Uč. str. 21 - 6. cvičení - doplň souvětí - vhodná  slovesa - napiš do sešitu - prosím o zaslání
PS velký str.17 - slova citově zabarvená - cvičení 1. a 2. dole - podtrhávej tužkou  podle pravítka

Matematika
Opakuj si násobilku 7, zítra si ji vyzkoušíme společně, tak ať vás můžu jenom chválit! Smějící se
Uč. str. 34 - 1. a  2. cvičení - ústně - zopakuj si postup při sčítání dvojciferných čísel
Uč. str. 35 - 6. a  7. cvičení - ústně -
zopakuj si postup při odčítání dvojciferných čísel

Uč. str. 34 - 4. cvičení - 2 sloupečky napiš do sešitu
Uč. str. 35 - 9. cvičení -
2 sloupečky napiš do sešitu - nezapomeň vynechat řádek

Čtení
Dnes nechám výběr textu na tobě. Najdi  si místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.

Přeji vám krásné odpoledne a moc se na vás zítra budu těšit!

18.11.
Český jazyk
Dnes si ve společné hodině povíme o tom, co mají společného slova příbuzná. Vyzkoušej si to sám, poznáš, jak jsi učivo pochopil.
PS velký - str.19 - 1. a 2. cvičení - po online výuce
Uč. str. 21 - 5. cvičení - ústně

Matematika
PS velký 2. díl -  str.69 - dokonči  - po online výuce - do pátku
PS malý str.42 - 2. a 3. cvičení

Prvouka
Popřemýšlej, k čemu je využívána krajina v našem okolí. Co v ní převládá? ( lesy, pole, pastviny, podniky...)
Uč. str. 16 - prohlédni si obrázky a přečti text u obrázků 
PS str. 20 - pracuj podle zadání

Čtení
Čítanka str. 44 - přečti si aspoň dvakrát text a odpověz na otázky pod textem

Krásný sluníčkový den! Mrkající

16.11.
Český jazyk 
Dnes se v online výuce zaměříme na souvětí, proto si úkol vypracuj co nejdříve po online výuce, dokud to máš v živé paměti.
Uč. str.20 - 2. cvičení - utvoř souvětí a napiš do sešitu -  po online výuce

Matematika

Zopakuj si násobky 7, trénuj příklady, ve kterých je jeden činitel 7.
Do sešitu z matematiky si napiš dnešní datum a potom tato čísla:

45   24   21   12   36   48   50   54          

Dále s těmito čísly pracuj podle pokynů. Každý splněný úkol zapisuj na nový řádek.

 1. modře podtrhni všechny násobky čísla 6
 2. na druhý řádek vypiš násobky šesti, které v řadě čísel chybí
 3. vypiš dvojici čísel, jejichž součet je 72
 4. vypiš dvojici čísel, jejichž rozdíl je 21
 5. z řady čísel vypiš všechna lichá čísla
 6. seřaď čísla sestupně
 7. na utvořený příklad z 3. nebo 4. úkolu vymysli slovní úlohu,do sešitu napiš zápis, příklad a odpověď      Prosím o zaslání.

PS malý str. 41 - cvičení 10,11,12

Prvouka
Na dnešní hodinu budeme potřebovat mapu naší republiky.Pokud žádnou doma nemáte, popros maminku a najděte si ji na počítači. 
Nejdříve mamince povídej o krajině v blízkosti bydliště, co se zde nejvíce vyskytuje. Jaký rozdíl je mezi městem a vesnicí? Kde je více lesů, rybníků, polí? Povrch naší Země je velice rozmanitý - různý. Vezmi si mapu a prohlédni si, jaké barvy se na mapě vyskytují. Už víme, co znázorňuje modrá barva. Co asi vyznačují další barvy?
Pročti si v učebnici str. 15 - zkus si co nejvíce zapamatovat - maminka si ověří tvoje vědomosti - vysvětlí ti, čemu nerozumíš
A to je pro dnešek všechno. Zítra si užijte volný den, nové úlohy mít nebudete, ale nezapomeňte na pěknou knihu! 

Pár slov o stromech...

Obrázků: 1-3 z celkem: 22    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Osobnosti Žďáru nad Sázavou

Obrázků: 1-3 z celkem: 23    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Naše učení

Obrázků: 1-3 z celkem: 4    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Podzim

Obrázků: 1-3 z celkem: 36    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Strašidelné stěhování

Obrázků: 1-3 z celkem: 8    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

V přírodě...

Obrázků: 1-3 z celkem: 20    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  
Krásný den, milé děti!
Chci se s vámi podělit o radostnou novinu! Od neděle se v naší rodině zabydlel tento roztomilý kocourek. Narodil se před  2 a půl  měsíci, je to veliký rošťák a zatím se s Čikinkou moc nekamarádí. Stále ještě nevím, jestli se bude jmenovat Simbík nebo Lumpík. Budu moc ráda, když mi poradíte a nebo vymyslíte jiné jméno.Těším se na vaše nápady, v pondělí se dozvíte, jak to dopadlo.

Distanční výuka od 9.11. - 13.11.

Distanční výuka od 9.11. - 13.11.Krásné ráno, milé děti, doufám, že jste si dostatečně odpočinuly a užily krásné víkendové dny.  Tento týden se opět budeme setkávat při online výuce jako v předcházejícím týdnu. Skupiny zůstávají zachované, ale upravila jsem časové rozvržení. Rozvrh výuky:

Pondělí:        Aj            8.45 –    9.45       ZOOM

                     Čj 1       10.00 –  11.00

                     Čj 2       11.15  -  12.15

Úterý:           M 1          9.00 – 10.00

                     M 2         10.15  -  11.15

Středa:         Čj 1          9.00   – 10.00

                     Čj 2        10.15   -  11.15

Čtvrtek:        Aj             8.45   –  9.45      ZOOM

Pátek:          M 1           9.00   –  10.00
             
                     M 2        10.15    -   11.15


Online výuka
Zítra si nezapomeňte nachystat velký PS, sešit do Čj, učebnici, čítanku a kartičky - u,ú ů.  Těším se na vás!

13.11.
Matematika

PS malý - str.40- cvičení 5,6,7
Z online výuky - PS velký - str. 75 - 1. a 2. cvičení

Český jazyk
Uč. str. 19 - 2.cvičení - ústně
PS velký str. 17 - pracuj podle zadání

Prvouka
A je čas na písničku.
https://www.youtube.com/watch?v=35qMwzy25PU

Včera  jsem se při cestě do obchodu zastavila u Horního rybníka, kde právě probíhal výlov. Hned jsem si vzpomněla na vás a bylo mi líto, že nemůžete být u toho. Moc bychom si to užili. :-)
Voda je jednou z nejdůležitějších podmínek našeho života. V krajině se voda vyskytuje v podobě různých vodních toků a nádrží. Jakou barvou je znázorněna?
Vezmi si učebnici stranu 17 a pročti si ji. Povídej si s maminkou o vodních tocích, které se vyskytují v našem městě a v jeho nejbližším okolí. Pokud máte doma plánek nebo mapu  Žďáru, určitě je  využijte, můžete si je vyhledat  i na internetu.Znovu si pročti text na straně 17.

PS str. 21. - pracuj podle pokynů
Prohlédni obrázky v pracovním sešitě. Správně pojmenuj obrázky  podle toho, co na nich vidíš a název napiš nad obrázek. ( MOŘE, JEZERO, POTOK ...)  Úkol ve žlutém rámečku plň podle zadání. Pracuj přesně, podtrhávej podle pravítka. V zeleném rámečku zkus zapsat alespoň pět údajů. 

No a teď už se pěkně posaď, čeká tě odměna za dnešní práci.

.https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

 O vodě je  mnoho písniček. Tuto všichni známe.

https://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8

Pokud půjdete na vycházku do přírody nebo pojedete a někam na výlet, sledujte přírodu a okolí, hledejte vodní toky... Nakreslete obrázek některého vodního toku v blízkosti vašeho bydliště a zašlete mi ho.
Přeji vám krásný víkend a opět se na vás těším v pondělí při online výuce!


12.11.
Český jazyk
PS malý - str.12 - 2. a 3. cvičení
Uč. str.18 a 19 -
pročti si žluté rámečky
Uč. str.19 - 1. cvičení - pracuj podle zadání, do sešitu napiš 2 věty jednoduché a 2 souvětí - za věty napiš buď VJ nebo S - podtrhni vlnkovaně slovesa
Úkol a, b - odpověz na otázky

Matematika
Vymysli 10 příkladů na sčítání, aby součet byl 55 - ústně.
Vymysli co nejvíce příkladů na násobení, aby součin byl 36 - ústně.
Vypočítej do sešitu.Nezapomeň na datum  a přeloženou stránku. 

   52         51             32           14
   28         39             37           65


   99         78             63           57
 - 54       - 43          -  43      -   35


Čtení
Doma si najdi  místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.
 
A máme zvládnuto, ale málem bych zapomněla na tělocvik. Nezapomeň se protáhnout, 
třeba u písničky Hlava, ramena, kolena, palce. A nebo si zatancuj u veselé písničk
y! :-)


11.11.
Český jazyk
PS velký str. 16 - slova nadřazená, podřazená...- 1. a 2. cvičení- dokonči podle zadání v online výuce

Matematika
Procvičuj násobilku 7:
7 . 0 =   0       0 . 7 =   0
7 . 1 =   7       1 . 7 =   7
7 . 2 = 14       2 . 7 = 14
7 . 3 = 21       3 . 7 = 21
7 . 4 = 28       4 . 7 = 28
7 . 5 = 35       5 . 7 = 35
7 . 6 = 42       6 . 7 = 42

7 . 7 = 
49
8 . 7 = 56       7 . 8 = 56
9 . 7 = 63       7 . 9 = 63


7 . 10 =70      10 . 7 = 70

PS velký str. 61 - pracuj podle zadání

PS velký str. 61 - 8. cvičení - maminka ti diktuje příklady na násobilku

Prvouka
Poslechni si písničku Dělání.

https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

V prvouce se učíme o našem městě. Zkus si zahrát na reportéry a zjistit něco o zaměstnání tvých rodičů a kde jejich firmu můžeme najít (ve které části Žďáru a na které ulici).Povídej si s rodiči o tom, co se v jejich firmě vyrábí, kdo tam pracuje, co je jejich prací...

PS str. 26celá strana  – pracuj podle zadání, i na této straně si všimni fialového rámečku - doplnění slovní zásoby do anglického jazyka

Čtení
Jestlipak znáš písničku To je zlaté posvícení? Poslechni si ji.
https://www.youtube.com/watch?v=rqOGVtVdEpI

Čítanka str.42
Báseň O posvícení se nauč zpaměti do pátku.
Přečti si aspoň dvakrát příběh Listopad. Odpověz na otázky pod textem.


A máme hotovo! Vlastně ne, ještě máme mít pracovní činnosti. Vezměte si svoji oblíbenou stavebnici a postavte nějakou zajímavou stavbu. :-)

Krásné odpoledne!

10.11.
Český jazyk
Vymysli 8 - 10 sloves -  co všechno dělá maminka. Napiš si je nejprve na papír, seřaď je podle abecedy a až pak je opiš seřazená do sešitu.

Uč. Čj str.18 - 3.cvičení -prvních 5 vět přepiš do sešitu a vyhledej základní skladební dvojice, pracuj stejně jako při online výuce (vyhledej sloveso, potom se ptáš kdo nebo co dělá tu činnost), v textu  podmět a přísudek jenom podtrhni, nemusíš spojovat dvojitou čarou
Prosím o zaslání obou  těchto úkolů.

Matematika
Pět čísel má společnou vlastnost, jedno mezi ně nepatří. Poznáš které? 
 66, 11, 44, 88, 10, 22
 16, 20, 12, 40, 18, 8
  8, 28, 48, 78, 18, 58
Zapiš si je na papír, ve středu si v online výuce úkol ukážeme a vysvětlíme. Správné úkoly odměním diamantíkem!
PS velký - 1. díl  - str. 5 - dokonči zbývající úkoly

Čtení
Dnes nás čeká bajka. Jestlipak si vzpomeneš, čím je charakteristická? Kdo je hlavním hrdinou bajky? Jaké mívá vlastnosti? Co plyne z bajky?
Hravá čítanka - str. 20 - 21- pracuj pečlivě, úkoly vypracuj podle zadání, podtrhávej podle pravítka. Úkol vypracuj do středy. Prosím o zaslání.

A je to, zasloužíš si sladkou odměnu a určitě si odpočiň. Hezký den. :-)

9.11.
Český jazyk
PS malý - str.7 - 2. a 3. cvičení
Zopakuj si abecedu.

Matematika
PS malý - str. 27/5,6 a 30/1,2 - procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 100.
- do sešitu opiš příklady a vypočítej, pracuj postupně po jednom příkladu - prosím o zaslání

63           81                  76             54
34           18                  22             4223           33                  42             61
56           47                  24             39

Prvouka a čtení 
Co tě nejvíce baví ve škole, ve volném čase? Čím bys chtěl být? Proč? Co se ti líbí na povolání maminky, tatínka...? Povídej si s maminkou, jaké máš koníčky.
Čítanka str. 34 - přečti si text od Františka Nepila
Umíš odpovědět na hádanky? - dole

Prvouka učebnice str. 20, 21 - prohlédni a pročti si obě strany
Zopakuj si , co bys měl vědět - Prv PS str. 24

A to je vše, krásné odpoledne!Distanční výuka od 2. 11. - 6.11.

Distanční výuka od 2. 11. - 6.11.Dobrý den, milé děti!
Doufám, že jste si příjemně užily prázdniny a odpočinuly si. I nadále  budeme pokračovat v distanční výuce. Dnes nás čeká  online hodina z Čj. Nezapomeňte si nachystat  sešit do Čj 2, PS  velký, učebnici do Čj, čítanku a  penál.  Výuka bude trvat 55 minut, změnu jsem opravila i v rozvrhu. Už se na vás těším, tak se dobře vyspinkejte! :-)

6.11.
Dobrý den, milí školáčci!
Na online hodinu si připravte referáty o osobnostech Žďáru, učebnici a velký PS 2.díl do  matematiky, sešit, čistý nelinkovaný list A4 na rýsování, pravítko, tužku č. 2 nebo 3, penál a stíratelnou tabulku. Těším se na hezkou hodinu! :-)

Doplnění - složku PL o Žďáru nad Sázavou jsem připomínala ve středu 4.11. v úkolech z prvouky, proto chválím ty, kteří si na to pamatovali a na dnešní hodinu si ji nachystali. Zarazilo mě, že by se tolik dětí nenachystalo podle pokynů a protože jsem to nepřipomněla v přípravě na online výuku,  budu  raději vše psát  ještě i v informacích o online výuce. :-)
Hezký víkend!


Matematika
PS velký - str.74 - pracuj s pečlivostí - po online hodině
Začni procvičovat násobilku 7.

Český jazyk
PS velký str. 15 - pracuj podle zadání - zopakuj si opozita - slova protikladná
Diktát - PS str.13 - cvičení 18 a - nejprve si cvičení přečti, maminka ti úkol nadiktuje, zkontroluj si ho,všechna podstatná jména podtrhni tužkou  podle pravítka, slovesa podtrhni vlnkovaně, maminka diktát zkontroluje, pokud máš chyby, napiš si opravu - tento diktát si nachystáš na pondělí do online výuky

Prvouka
Opakování o našem městě - vysvětlíme si dnes v online výuce.

Nezapomeň si o víkendu číst, knihu si nachystáš v pondělí do online výuky. Budeš potřebovat i čítanku, vyzkouším si, jak vám jde čtení. Přeji vám krásný a klidný víkend a těším se, jak nám to půjde v dalších hodinách.


5.11.
Příjemné vstávání, milé děti!
Dnes vás čeká online výuka z Aj a domácí učení z Čj, M a čtení. Nezapomínejme také na pohyb, doma si dejte krátkou rozcvičku a můžete jít třeba na procházku do přírody. Tak, a teď už se pustíme do práce! :-)

Český jazyk
Včera jsme si společně zopakovali učivo o větách. Zvládli jsme rozlišit větu jednoduchou od souvětí. Dnes si to vyzkoušíte samostatně.
Vymysli 3 věty jednoduché a 3 souvětí. Nejprve si je napiš na papír, až potom krasopisně bez škrtanců do sešitu. Prosím o zaslání.
PS velký - str. 12 - cvičení 15 a str. 13 - cvičení 16 a 17

Matematika
PS velký - str. 67 - 5. cvičení
Uč. str.20 - cvičení 18 - do sešitu -
prosím o zaslání i včerejší slovní úlohy
Uč. str.20 - cvičení 17 - ústně

Čtení 
Čítanka str. 41 
- přečti si tento článek o stromech, vyhledej v encyklopediích jiné zajímavosti, povídej si o nich s maminkou...
Které znáš jehličnaté stromy? Jaký význam nám přináší les? Co děláš v lese nejraději?
Vezmi si papír a vypracuj první úkol podle zadání. Doplň vhodnou ilustrací. Prosím o zaslání - do neděle.

 A máme hotovo! Hezký den! Mrkající


4. 11.
Krásné ráno , milé děti!
Nejprve vás chci pochválit za včerejší hodinu matematiky, byli jste šikovní a zvládli jsme kus práce. Na dnešní hodinu si nachystejte čítanku, učebnici Čj, sešit, velký PS, kartičky - ano, ne, penál a samozřejmě referáty do prvouky.

Český jazyk a čtení
PS malý - str. 20 - 1. a 2. cvičení
PS velký str. 14 - celá strana - pracuj podle zadání, u 1. cvičení úkol c vypracuj ústně
Vezmi si svoji rozečtenou knihu a
přečti si aspoň 1 kapitolu.

Matematika
Zopakuj si násobky 7. Násobilka sedmi pro nás nebude těžká, známe už většinu příkladů.

Pozorně počítej a sleduj:
7 . 0 =   0       0 . 7 =   0
7 . 1 =   7       1 . 7 =   7

7
. 2 = 14       2 . 7 = 14
7 . 3 = 21       3 . 7 = 21
7 . 4 = 28       4 . 7 = 28

7 . 5 = 35       5 . 7 = 35
. 6 = 42       6 . 7 = 42

7 . 7 =
49
8 . 7 = 56

9 . 7 = 63

. 10 =70      10 . 7 = 70

PS velký - str. 68 - 1., 2. 3. cvičení,
 nezapomeň, že závorky mají přednost
Uč str. 21 - slovní úlohu 32 - do sešitu

Prvouka
Dnes si ověř svoje vědomosti o našem městě.Umíš odpovědět na tyto otázky?

- kdo je starosta, místostarosta našeho města
- naše krajské město
- kraj, ve kterém leží Žďár
- řeka, která protéká naším městem
- počet obyvatel
- naše významné památky - aspoň 5
- významné osobnosti - aspoň 5
- aspoň 3 školy, obchody, kulturní budovy, služby, které tady fungují
- něco o dopravě v našem městě

Projdi si pracovní listy ke Žďáru, dokonči si, co ti chybí. Celou složku si nachystej na pátek. 
Přeji hezký den! :-)


3.11.
Dobrý den, milí školáčci!
Na online hodinu si připravte referáty o osobnostech Žďáru, učebnici a velký PS 2.díl do  matematiky, sešit,pět papírových kartiček, velký PS 2.díl, penál a stíratelnou tabulku.

Český jazyk
Vymysli 3 věty jednoduché a 3 souvětí - využij slova - dýně, netopýr, pavouk, kočka, strašidlo,svíčka - ústně
Uč. str. 17   - 1. cvičení - ústně
Uč. str.17 - 2. cvičení napiš do sešitu - zeleně podtrhni podle pravítka  10 podstatných
                                                               jmen,  slovesa  podtrhni vlnkovaně tužkou

Matematika -
po online výuce
Zopakuj si řadu násobků 7 - 0, 7, 14 ...
PS velký - str.67 - 2. cvičení
Příklady přepiš do sešitu a vypočítej, nezapomeň na zkoušku:
      56           Zk.                 79            Zk.
   - 34                               -  45

Čtení
Čítanka str. 38 - 39 -
přečti si text aspoň dvakrát, je důležité  vědět , o čem čteš
Odpověz na otázky pod textem.
Proč je 28.říjen vyhlášen státním svátkem?
A to je dnes vše, užij si krásně zbytek dne! :-)

2.11.
Český jazyk 

Dnes jsme si připomněli  větu jednoduchou a souvětí. Toto učivo jsme již  zkoušeli ve druhé třídě. Pozorně si přečti následující věty.

Maminka vaří dobrý oběd. 
Maminka vaří dobrý oběd, protože k nám na návštěvu přijede teta.

Všimli jste si rozdílu? V první větě je pouze jedna informace - jedno sloveso - maminka vaří.
Takovým větám, ve kterých je pouze jedno sdělení, říkáme věty jednoduché.
Ve větě druhé jsou
  dvě slovesa - maminka vaří a teta přijede.
Větám, ve kterých jsou dvě a více sdělení - slovesa - říkáme souvětí. 
 Přečtěte si následující věty.

Petr si vyrobil papírového draka. Udělal mu krásný dlouhý ocas. Tatínek drakovi připevnil pevný provázek. Petr se moc těší, že půjde s tatínkem draka pouštět. Možná na pouštění draka pozve i svého kamaráda Honzíka, který s ním chodí do stejné třídy.

Do sešitu z českého jazyka napiš pouze věty jednoduché.

Matematika
Zopakuj si násobky 2,3,4,5,6 a 10 vzestupně i sestupně.Vymysli 5 příkladů, aby jejich  rozdíl byl 18 - ústně.
PS velký - str.66 - cv.5,6,7
Uč. str. 17 - cv. 10 -
napiš do sešitu - zápis, příklad, výpočet, odpověď

Prvouka
Zopakuj si, co víš o našem městě. Jaké máme ve Žďáře školy, podniky, kulturní zařízení, obchody...
Představ si, že Tě navštíví kamarád z jiného města. Co všechno bys mu chtěl u nás ukázat, kam bys ho pozval?Můžeš to nakreslit a poslat mi to.
PS - str.14, pozorně si prohlédni plánek Prahy,pracuj podle pokynů
Prohlédni si plánek Žďáru - části Žďáru - máš ho ve složce o Žďáru, najdi sídliště, kde je naše škola, kde bydlíš...Sídliště na plánku si vymaluj podle zadání - vysvětleno ve škole.

Hudební výchova
Připomeň si písničky, které rád zpíváš. Pamatuje  si maminka některé písně  ze školy ?Poslechni si lidové  a moderní písničky. V čem se liší?

Přeji krásný den a nezapomeň na hezkou knihu!
Milý Jeníku,

k narozeninám Ti přejeme štěstí a zdraví, ať se Ti splní všechna přání!
Krásné narozeniny!

Online výuka od 19.10.

Online výuka od 19.10.

Dobrý den!
Od pondělí 19.10. začneme pracovat v hodinách matematiky, českého jazyka a anglického jazyka přes počítač. Pro tento případ mají děti v údajníčku nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft Teams. Do tohoto programu se snadno dostanete přes webové stránky školy a dále přes zaslané přihlašovací údaje a hesla. (Některé děti už jsou přihlášené.) Microsoft Teams i EduPage jdou stáhnout také jako mobilní aplikace.

Jednoduchý návod, jak so dostat do Microsofte Teams:
- právě se nacházíte na stránkách školy
- v levém sloupečku mezi třídami a elektronickou žákovskou  je modrá ikona T
- na tu klikněte a přihlaste se pomocí přihlašovacího hesla z údajníčku
- můžete se přihlásit přímo z webu nebo si aplikaci uložit

Údaje k výuce Aj najdete na EduPage.

Děti jsem rozdělila do dvou týmů - zvlášť pro český jazyk a zvlášť pro matematiku. Podle potřeby si v těchto hodinách připomeneme i učivo z prvouky.

Týmy:

Český jazyk 1 3.C, Matematika 1 3.C

David B., Daniela D., Jan.F., Natálie H., Radek H., Tomáš K., Nikola K., Aleš M., Sára M., Aneta P., Magda P.

 

Český jazyk 2  3.C, Matematika 2  3.C

Rostislav N., David P., Max S., Tereza S., Tereza T., Jan T., Adéla V., Tereza V., Zuzana V., Iryna K. 

Rozvrh výuky:

Pondělí:        Aj         8.55 –    9.40       ZOOM

                     Čj 1       10.00 –  10.55

                     Čj 2       11.00  -  11.55

Úterý:          M 1          9.00   –  9.55

                     M 2        10.00   - 10.55

Středa:         Čj 1          9.00   –  9.55

                     Čj 2        10.00   - 10.55

Čtvrtek:        Aj             8.55 –     9.40      ZOOM

Pátek:          1           9.00 –     9.55

                      M 2        10.00 -   10.55

V pondělí proběhne první hodina. Doufám, že nám bude vše fungovat. Těším se na vás, Ivona Šlapáková

Distanční výuka od 18.10. - 22.10.

Distanční výuka od 18.10. - 22.10.


Dobré ráno,milí třeťáčci!
Dnes nás čeká  online hodina z M. Nezapomeňte si nachystat  sešit do Čj2, PS 2.díl do matematiky, 5 čtverečků na diktát čísel, sešit do M1 a  penál. Dnes si  procvičíme písemné sčítání a odčítání, zopakujeme si sudá a lichá čísla, násobilku...  Domluvíme se na referátech, které si vypracujete během příštího týdne. Popřemýšlejte, která osobnost vás zaujala, může to být i ta, o které jsme se nezmínili. 
 
Vzhledem k situaci, která nastala, v pátek nebudu vybírat PS a sešity.

23.10.
Milé děti,
máme za sebou víc než týden distanční výuky. Musím vás moc pochválit  za plnění úkolů, většina z vás k práci přistupuje zodpovědně a pečlivě. Někteří byste mohli práci ještě vylepšit, vím, že mám ve třídě šikulky. Pochvala a hlavně poděkování za výbornou spolupráci patří samozřejmě i vašim rodičům, není to pro ně vždy jednoduché. 

Čekají nás prodloužené prázdniny, během kterých nebudu zadávat úkoly. V online výuce jsme stihli spoustu práce, domácí úkoly si průběžně plníte, proto si myslím, že si nejen vy, ale i rodiče,  potřebujete odpočinout.  Než jsme se ve škole rozloučili, rozdali jsme si pracovní listy do M a Čj a domluvili jsme se, že si je během tohoto i příštího týdne průběžně vypracujete. Každý den si vezměte svoji rozečtenou knihu a aspoň 20 minut si čtěte. Nezapomeňte  na násobilku, vždyť se dá trénovat v autě, na procházce...  Budu ráda, když se společně s rodiči zapojíš do podzimní výzdoby nebo výroby Podzimníčka.To mi pak pošli foto, ráda ho přidám na web naší třídy. Místo her na počítači a mobilu si doma s někým povídej, přečti si něco hezkého, namaluj si obrázek, pomáhej mamince v kuchyni, ukliď si pokojík... A abych nezapomněla, moc se těším na vaše referáty o významných osobnostech našeho města.Více si vysvětlíme při online výuce. 
Užijte si příjemné dny hlavně ve zdraví ! Těším se na vás! Ivona Šlapáková

O prázdninách:
- budu každý den číst
- zopakuji si násobilku, +  a - do 100
- vypracuji referát do prvouky
- dokončím PL z Čj a M , které mám u sebe
- projdu si svoje sešity, abych měl správně splněné úkoly
- nebudu jenom sedět u počítače, raději se proběhnu, půjdu na procházku...
- pomůžu mamince, tatínkovi...
- zapojím se do podzimní výzdoby, vytvořím Podzimníčka...


22.10.
Český jazyk
Včera jsem zapomněla na vaše vymyšlené věty, vrátíme se k nim v pátek.
PS velký - str.9 - cvičení 8 - diktát 
 Dlouho jsme si nenapsali diktát. Dnes si ho vyzkoušej s maminkou. Maminka ti ho nejprve přečte, pak ti ho pomalu diktuje. Pečlivě si ho zkontroluj, přečti si ho aspoň třikrát. Piš do Čj 2. Maminka ti diktát zkontroluje, pod diktát zapíše počet chyb a ohodnotí. Prosím o zaslání, stačí mi  během pátku.

PS velký - str. 12 - cvičení  11,12, 13 a 14

Matematika
Dávej si s maminkou matematické hádanky. Např. - číslo má 5 desítek a 6 jednotek, číslo leží hned před číslem 60, číslo leží mezi čísly 48 a 50, číslo má 9 jednotek a 7 desítek...

PS velký 2. díl - str. 65 - cvičení 4 ,5 ,6 ,7 ,8 

Napiš do sešitu M1 a vypočítej:
15 + 5 - 8 + 3 - 8 +30 +13 =
80 - 40 + 20 - 50 + 90 - 70 + 40 =
70 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3- 2 - 1 =

Čtení
Hravá čítanka - str. 6 - 9, již jsme se stranami 6 - 8 pracovali ve škole i doma.
Dnes si připomeneme, co všechno by mělo být v referátu o knize. Nejprve si zopakuj na stranách 6 a  7, kde máš vzor. Znovu si přečti ukázku z knihy Harry Potter a Kámen mudrců - str. 7 a 8. A nyní už tě čekají úkoly na str.9. Prosím o zaslání, stačí mi během pátku.
Pracuj co nejpečlivěji!

1. úkol -
podtrhni správný výraz podle pravítka, nakresli podle zadání
2. úkol - pracuj
podle zadání
3. 4. a 5. úkol - odpovídej celou větou, nejprve si odpovědi  napiš na papír, pak přepiš do sešitu, ať v něm nemáš škrtance

A to je dnes vše, těším se už na vás!

21.10.
Český jazyk
PS malý - str. 9 - 2. a 3. cvičení
Vymysli 3 slova ma slabiku - di, ti ni, dí, tí, ní a dy, ty, ny a dý, tý, ný - ústně

Matematika
Do sešitu M1 napiš na každý řádek zvlášť násobky 2,3,4,5,6,a 10.
PS malý růžový - str.29 - 3. a 4. cvičení

Prvouka a čtení
Zopakuj si, co víš o našem hlavním městě. Porovnej Prahu s naším městem, všímej si rozdílů. Povídejte si s maminkou o dopravě - cestovním ruchu, o bezpečnosti.Zopakuj si pravidla při cestování.
PS - str.15  - pokud nemáš hotové, dokonči -  pracuj podle zadání

Pracovní činnosti
Můžeš mamince pomoci s péčí o pokojové rostliny. Na zahrádce je před zimou taky spousta práce!

20.10.
Český jazyk
PS velký - str.11 - dokonči chybějící úkoly - až po online výuce PS velký str.11 - 9.cvičení
Vymysli větu, aby všechna slova začínala na stejné písmeno. Větu napiš do sešitu Čj 2. Zítra si věty přečteme ve společné hodině. Komu se podaří nejvíce slov? :-)
Např. Moje malá milá Maruška měla mnoho modrých mušliček.

Matematika
Vymysli 10 příkladů na násobení pro maminku. Maminka schválně někdy chybuje. Poznáš kdy?
Dnes si připomeneme naše oblíbené ABAKU. Do sešitu opiš tuto řadu čísel. Najdeš co nejvíce příkladů? Napiš je krasopisně do sešitu M1. Popros maminku o zaslání tohoto úkolu.

5 7 1 2 4 8 3 5 1 5 3 5 

Čtení
V dnešním příběhu se vydáme do Prahy, kam se stěhuje rodina Bubákova. Čeká je opravdu těžký úkol. Musí si najít takové místo, kde se jim bude  nejenom dobře bydlet, ale i strašit.  
Čt - str. 32 - 33 - aspoň dvakrát si příběh přečti, vyhledej názvy ulic, přečti je nahlas mamince
Dobrovolný úkol - ilustrace k příběhu

Tak, a máte hotovo! Nezapomeňte pomoci mamince v kuchyni nebo si ukliďte pokojíček!S vyplazeným jazykem19.10.
Český jazyk
PS malý hnědý - str. 22 - 2.cvičení
Upřesníme si v online výuce -
doknčíš samostatně -online výuka - PS velký - str.11 - 8. cvičení

Matematika
Zopakuj si násobky 6 - vzestupně i sestupně - několikrát - až si budeš jistý, že je ovládáš.
Pokračuj v této řadě příkladů, vymysli jich aspoň 5.Zítra se k tomuto úkolu vrátíme v online výuce. Tento úkol zapiš do M1.
Příklady piš pod sebe. Popros maminku o vyfocení a zaslání.
 6 x 4 = 24
24 - 6 = 18
18 : 3  =  6
 6
PS velký - str.60 - celá strana - pracuj podle pokynů, zamysli se nad třetím úkolem - zítra se k němu vrátíme v online výuce

Prvouka
PS - str. 13 - zelený rámeček - úkol  a,b 
                   - doplň věty dole
Úkol z PL  si upřesníme v online výuce - nachystej si na středu nějaké informace o známých osobnostech našeho města

Hudební výchova
Vyber si nějakou známou říkanku. Vytleskej si ji. Zkus vymyslet melodii. 
Co víš o notové osnově? 

Tak, to je dnes vše.Budu moc ráda, když si vezmeš hezkou knihu, najdeš příjemné místečko....
Nezapomeň se nachystat na zítřejší online hodinu mataematiky. :-)

72 hodin - čisté prostředí

72 hodin  - čisté prostředíI letos se naše třída zapojila do celoškolní akce s názvem  ,,72 hodin".Před družinami jsme společně se 3.B vysbírali odpadky - mezi nimi i boty, plastové lahve, sáčky... Byli jsme moc šikovní a měli jsme velikou radost z každého úlovku. Za odměnu jsme si užili již uklizené prostředí zahrady  a potěšil nás i náramek a tužka s logem ,,Pomáhám, protože chci ".

Distanční výuka - 14.10. - 16.10.

16.10.
A je tu pátek, milí školáčci! Jak zvládáte domácí úkoly? Děkuji za posílání úkolů i pozdravů.Známky z některých úkolů budu  zapisovat do elektronické žákovské knížky. Jsem ráda, že většině z vás jsem mohla napsat jedničku. Je radost hodnotit pečlivě vypracovaná cvičení, ale ne všichni si práci po sobě kontrolujete. Také mě mrzí, že od některých z vás mi úkoly nepřišly. Doufám, že vše napravíte. 

Matematika
Vymysli 5 příkladů se 3 sčítanci, aby byl součet 55 - např.  10 + 15 + 30
Dávej mamince hádanky - číslo -  má 5 desítek a 7 jednotek...
                                                    -   leží hned před číslem 89...
PS malý růžový - str. 29 - 1. a 2. cvičení - rozkládej si  - 58 - 55 = 58 - 50 - 5 =

Vezmi si čistý bílý papír a rýsuj podle zadání:
1. Narýsuj přímky m, n, o. Vyznač bod M, který leží na přímce m, bod N leží na přímce n,
    bod O  na přímce o.
2. Narýsuj přímky j, k a l, které se protínají v bodě V.
3. Vyznač bod S. Narýsuj přímky t, u, v, které procházejí bodem S.
   - prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Český jazyk
Zopakuj si rozdělení hlásek, vyjmenuj je.
Vyber si jména  4 kamarádů, utvoř větu - O,T,R,P
PS malý hnědý - str. 30 a 31 - 2.cvičení  - zdůvodňuj nahlas

PS velký - str. 9 -7.cvičení - a,b,c,d
(e - dobrovolně, mohou poradit rodiče)

Prvouka
Zopakuj si, co víš o dopravě i bezpečném chování na silnici.
PS - str.15 - pracuj podle pokynů
Vezmi si pracovní list, na kterém je znak Žďáru, pečlivě ho vymaluj. Přečti si, co jednotlivé části znamenají.

A to je dnes vše, užij si pěkně víkend. Počasí je vyloženě podzimní, doma ti bude hezky s nějakou pěknou knihou. Každý den čti aspoň 20 minut.


15.10.
Přeji krásné ráno, milé děti!

Hned se vrhneme do práce, dnes nás čeká Čj, M, Aj a  Čt.

Angličtina - vše v EduPage

Český jazyk

Ústně - zopakuj si abecedu, vymysli -  na dvanácté písmeno         3 vlastní jména
                                                                na 
páté písmeno               3 číslovky 
                                                                na  dvacáté písmeno        3 slovesa
                                                                na patnácté písmeno       3 podstatná jmena

Uč. str. 1410. a 11.cvičení - ústně, zdůvodňuj
PS velký - str.10
- pracuj podle pokynů -  prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Matematika
Vymysli co nejvíce příkladů na násobení, aby byl součin 18.
Vymysli slovní úlohu na tento příklad  -  45 - 13 =  - ústně
PS velký - 2.díl - str.64 - pracuj podle zadání, u prvního úkolu ústně utvoř  otázku, do sešitu M1 napiš zápis, příklad s výpočtem a odpověď - prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Čtení
Zopakuj si, co víš o našem hlavním městě.
Čítanka - str. 28 - 29
Přečti si příběh o ledňáčkovi, který v Praze zabloudil. Umíš správně odpovědět na otázky nad i pod textem? Víš, proč se Praze říká stověžatá? Přečti si básničku od Jiřího Žáčka, ta ti napoví.
Odpoledne si příběh znovu přečti.


14.10.   
Český jazyk
Co to je?
Uč str. 12 - 2.cvičení - ústně 
Uč str.13 - 4.cvičení - zdůvodni párové souhlásky a napiš do sešitu Čj2 - prosím o ofocení a zaslání na email 

Matematika
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5, 6 a 10 - vzestupně a sestupně
Vymysli slovní úlohu na tento příklad  -  45 +13 - ústně
PS malý růžový - str. 38 - 11. a 12.cvičení -
vypočítej, nezapomeň, že závorky mají přednost
Opiš do sešitu M1 příklady a vypočítej - nezapomeň  sčítat od zdola:

  45      23      57        65       33       76
  34      75      32        13       61       22

- prosím o ofocení a zaslání tohoto úkolu na email 

Prvouka
Co víš o našem městě? Povídej si s maminkou o krásných a zajímavých místech v našem městě. Popřemýšlej, kam bys pozval svého kamaráda, co bys mu ukázal.
Vezmi si pracovní list, kde jsou památné budovy a stavby našeho města, doplň jejich názvy pod obrázky - nejprve ústně, popros maminku o kontrolu. Pečlivě obrázky vymaluj - tak, jak se ti to líbí.
Prv - PS - str.12 - pečlivě vypracuj

Čtení
Vezmi si svoji rozečtenou knihu, najdi si pohodlné místečko a pokračuj ve čtení - aspoň 15 minut.


Informace pro rodiče

Informace pro rodičeVážení  rodiče,
děti by měly mít aspoň 2 roušky, jednu, kterou používají a jednu náhradní.Dohlédněte, prosím, na to, aby je  měly uložené  v aktovce, každou zvlášť, v igelitovém sáčku. Sáček by měl být označený. Děkuji za spolupráci.

Na obědy chodíme podle časového rozpisu. Třeťáci chodí každý den od 12.00 - 12.25 hodin. Po obědě se vracíme do třídy a dokončujeme výuku. Z tohoto důvodu je konec vyučování posunut na  13.00 hodin. 

Distanční výuka od 14.10.

Distanční výuka od 14.10.
Dobrý den, milí rodiče,
od 14.10. nám začíná distanční výuka, která je povinná pro každé dítě. Děti si budou denně vypracovávat  úkoly, které budu zadávat na webu naší třídy.
Prosím o kontrolu a podpis jednotlivých cvičení. Některé úkoly si  budu chtít prohlédnout, proto sledujte pravidelně údaje na webu, abyste mi vypracované úkoly ofotili a zaslali na email. Prosím, aby děti  každý den četly a procvičovaly probírané učivo.
Pokud  si děti nebudou vědět rady s některými úkoly, určitě  jim trošku pomožte. V žádném případě však nediktujte řešení, to jim spíše uškodí.
Všechny vypracované úkoly, prosím, přinesete v pátek 23. 10. do školy, vše příští týden upřesním. Já si je přes podzimní prázdniny zkontroluji.

Distanční výuka bude zajištěna primárně prostřednictvím třídních webových stránek, aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka), příp. Micrososft Teams (EduPage i Microsoft Teams jdou i jako mobilní aplikace). Pro případ, že začneme s online výukou (dle technického vybavení a zabezpečení u jednotlivých žáků), mají děti v údajníčku  nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft - Teams. Potřebné informace budou uvedeny na webových stránkách naší třídy. 

Dětem jsem dnes rozdala všechny pracovní sešity. Na procvičování dostaly i PL z matematiky, českého jazyka a prvouky, které si budou vypracovávat postupně, ne najednou.
Pracovní listy  o našem městě jsme si společně ve škole prošli a vysvětlili, prosím o pečlivost, děti si tyto úkoly vypracují nejlépe pod Vaším dohledem do 2.11.. Při zadávání domácích úkolů z prvouky se k nim budu vracet. Budu ráda, pokud si děti doplní  prezentaci nějakými zajímavostmi.

Nadále vybíráme  kaštany, žaludy a staré usušené pečivo. Po telefonické domluvě můžete přinést do školy. 

Moc děkuji za trpělivost a spolupráci, doufám, že se s dětmi  2. listopadu v pohodě a dobré náladě sejdeme v naší třídě. :-)
V případě nejasností a dotazů mi  zavolejte nebo napište.  Ivona Šlapáková                                                                                                                                                       

Týden od 26.10. – 30.10.2020

 • 26.10. -  27.10. -  z rozhodnutí ministra školství – dny volna
 • 28.10. -  státní svátek
 • 29.10. – 30.10. -  podzimní prázdniny

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů

V  týdnu od 5.10.  bude zahájen sběr kaštanů a žaludů. Čerstvě nasbírané plody noste vždy ve středu od 7.40 do 7.55 hodin do skladu u šaten 1.stupně.

Kaštany i žaludy by měly být podepsané,  označené  třídou  a  zvážené.

Větší  množství  kaštanů rodiče předají  panu  školníkovi  u vstupu do školy.

Upozornění na změny ve výuce

Změny 12. 10. - 23. 10.

Plavecký výcvik je  na základě krizového opatření vlády ze dne 8.10.2020  dočasně zrušen.Výuka bude probíhat  podle původního rozvrhu. Tělocvik bude v tělocvičně.

Na obědy odcházíme ve 12.25 hodin, konec vyučování je ve 12.50 hodin.

Čtenářský kroužek

Čtenářský kroužek

Čtenářský kroužek začíná již tento čtvrtek 8. října.  Ve 13.05 hodin se  sejdeme v naší třídě a užijeme si 90 minut s úžasnou knihou Z deníku kocoura Modroočka. I my si povedeme deník o tomto šedém kocourkovi a zažijeme s ním spoustu dobrodružství. 

Kroužek bude jednou za 14 dní    od 13.05 do 14.35 hodin 

Domácí úkoly pro nemocné


Angličtina ZDE

25.9.
M - PS 2.díl - str.57/3,4,5 a 58/2,6
Trénovat násobilku 2,3,4.
Číst si ze své knihy.
Zopakovat si učivo z dopravní výchovy, po neděli nás čeká soutěž. :) MrkajícíPlavecký výcvik

Plavecký výcvik
 Od pátku 25.9., v čase od 9.45 – 11.15 hodin, začíná  plavecká výuka.  

 Čeká nás 10 lekcí:
 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11.,  27.11., 4.12. 


 S sebou v samostatném batohu:
 
 plavky, čepice (podepsaná lihovou fixou na čelní  části   jménem dítěte), 2 ručníky (jeden si děti   nesou do bazénu, druhý zůstává ve skříňce), mýdlo   (budeme mít opět společné, koupím z třídního   fondu)
 
 Prosím všechny rodiče o vyplnění potvrzení, že je Vaše dítě zdravé a může se zúčastnit   plaveckého   výcviku.
 
 Pokud se někdo nemůže plavání zúčastnit ze zdravotních důvodů, musí mít   potvrzení o osvobození od lékaře.


ROZVRH HODIN BĚHEM PLAVÁNÍ:

3.C

1. 

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Prv

Hv

Úterý

M

Čj

Aj

Vv

Čj

Středa

Čj

M

Prv

Čj

Čtvrtek

Čj

Aj

M

Prv

Čj

Pátek

M

Čj

Plavání

Vv

 

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy