logotyp

3. C

Třídní schůzka

 

Dopravní výchova

Na vycházce ze školy na nádraží jsme si prakticky vyzkoušeli a vysvětlili pravidla bezpečného chování chodce, poznávali jsme dopravní značky a zkusili se orientovat na autobusovém a vlakovém nádraží.

Návštěva výstavy

V rámci hodin prvouky jsme zhlédli velmi zajímavou expozici věnovanou Dějinám našeho města v Moučkově domě.Dozvěděli jsme informace o historii Žďáru,známých osobnostech, navštívili jsme dobový krámek tzv.kvelb a na závěr si vyzkoušeli dobové kostýmy...

Celoškolní akce 72 hodin-úklid v okolí školy v rámci pracovních činností

Pracovní činnosti v dílnách - opracování plátku ze dřeva

Co takhle předvést reklamu na zdravou svačinku?

Vánoční besídka - a přišel Ježíšek....

Matematika hrou - finanční gramotnost

Soutěžili jsme v místním ve šplhu

Stojí stojí hrdina
chlubně břicho vypíná,
přijde-li však na něj slunce
roztaje jak zmrzlina. Kdo je to?

Naši sněhuláci

Ptáčci u našich krmítek

Pokusy v pracovních činnostech - co všechno najdeš v půdě

Ornita - vzdělávací program na téma Divoká školní zahrada

Vlastnoručně vyrobené dobroty ve školní kuchyňce

V rámci pracovních činností se děti ve čtyřech skupinách domluvily na pokrmech, které si připraví ve školní kuchyňce. A nešlo jen tak o obyčejné recepty - kokosový dezert s chia semínky, upíři nebo veslaři. Děti se pustily do práce s nadšením. Jak si při práci v týmech vedly a jaký výsledek se dostavil, můžete posoudit z našich snímků. Všechny děti si zaslouží pochvalu za jejich snahu, aktivitu a dílčí spolupráci ve skupině! Dita Dočekalová

Domácí výuka

Domácí výukaGeometrie - učíme se o vlastnostech trojúhelníka (správně umět popsat strany, vrcholy, pochopit co je obvod a obsah, podle vyznačených bodů trojúhelník narýsovat a provést zápis o délce jeho stran). Matýsek - cv.1A,B/ str.27 + cv.1A,B/ str.28
Český jazyk - PS velký cv.1,2/ str.21 + cv.2 a,b,c / str.3

Pondělí 23.3.

Český jazyk - písemně do sešitu učebn.cv.2,4/ str.51. Děti, trénujte zpaměti řadu vyjmen.slov po S! A abyste nezapomněly předchozí vyjmen.slova po P, udělejte si na Školákově Vyjmen.slova po P - Známkované diktáty - doplň i/y do slov.spojení - souhrnné procvičování 1,2,3.   
Matematika - učebn.cv10/ str.95 do sešitu (zápis, výpočet a odpověď);tudělejte si příklady na Školákově - Pamětné sčítání a odčítání do 1000 - Létající Marťánci (příklady typu 248 + 7, 256 - 7)
Prvouka - přečtěte si pozorně na Školákově Houby - prezentace a udělejte si podle ní zápis do sešitu (U rozdělení hub na Jedlé, nejedlé a jedovaté stačí zapsat jako příklad 2 houby, nevypisovat všechny názvy , které tam jsou).  
A abyste si vyzkoušeli znalost hub podle obrázku, zkuste si Poznáváme houby (test hned pod Prezentací). Ať se vám daří!


                                

Létajíc Marťánci

Pozor! Komu nejdou otevřít Létající Marťánci, může si udělat podobné příklady na této adrese:www.onlinecviceni.cz - Matematika 3.roč. Počítání do 1000- level 2  (01,02,03 - sčítání typu 725 + 9 a 01,02,03 - odčítání 482 - 8).

Úterý 24.3.

Český jazyk - ve slovníčku k obrázkům SÝKORA SÝČEK SYSEL napsat 3 tvary téhož slova + slova příbuzná (z prezentace na Školákově nebo z učebn.str.50).
PS velký - cv.1 a,b.c/ str.22
Matematika - učebn. cv.3/str.83 + cv.12/ str.84 (výpočet jako složený příklad se závorkou, odpověď) do sešitu
Prvouka -vyplnit  PL Houby (str.45) S dětmi budeme všechny PL ve škole procházet a kontrolovat!
Anglický jazyk - PL Mystery picture str.8 (Záhadný obrázek) - vybarvit podle zadaných barev   

Středa 25.3.

Český jazyk - PS velký str.cv.3/ str.22 + cv.1/ str.23
dobrovolně:na Školákově Šibenice (hádání vyjmen.slov po S)
Matematika -učebn.cv. 9/str.83 (u násobilky stačí výsledky)
dobrovolně: cv.14/ str.84 (výpočet, odpověď)
Prvouka-milé děti, už ledacos z učiva o houbách znáte, a tak bych byla ráda, kdybyste si prošly test Houby na Školákově.A co je důležité? Chtěla bych vědět, jak jste 25 otázek zvládly samy, bez pomoci rodičů. Stačí, když mi svoji známku i počet správných odpovědí napíšete na můj e-mail: ddocekalova@1zdar.cz.
Můžete i napsat, který úkol byl pro vás nejtěžší, se kterým jste si vůbec nevěděly rady. Ať se vám daří a těším se na vaše odpovědi!

 

Čtvrtek 26.3.

Matematika-PL + - do 1000 vyplnit dalších 5 řádků na obou stranách (pokud vám ještě tyto příklady dělají potíže, nezapomínejte si je rozkládat vedle na papír!) Zítra začneme jednotky hmotnosti, tak si připravte váhy a nový PL, který jste včera dostaly od rodičů.
Český jazyk-zkus ústně - učebn.cv.11/ str.52 a cv.13/ str.53 (opiš celou tajenku do sešitu , nadepiš číslicí slovní druhy a PŘÍSLOVCE- na které se ptáme KDE KAM KDY JAK? podtrhni )

Trénuj na Školákově TVARY VYJMEN.SLOV po S a SLOVA PŘÍBUZNÁ. Ať se ti daří!
Anglický jazyk-PL Clothes rhymes - tady si, děti, vyzkoušíte, jak umíte přiřazovat rýmy.Nejdříve popíšete oblečení u obrázků a potom hledáte slovo zprava, se kterým se rýmuje ve výslovnosti a spojíte. např.tie/taj/ - sky /skaj/. Pro ulehčení vám napíšu slovíčka z oblečení a vy vyberete to správné k obrázku: jacket, mac,shirt, blouse,pants, socks, sandals, gloves, scarf, tights, shoes, hat, jeans, sweater, vest, frock=dress, tie, coat, trousers. Některá znáte, ale u jiných si musíte vyhledat význam a co je důležité, podívat se, jak se slovíčka vyslovují- je tedy nezbytné, abyste pracovaly se slovníčkem. Napište mi přiřazené dvojice zase na e-mail (Nevadí, když nebudou všechny!) Snažte se pracovat samy. Ať se vám jich co nejvíc podaří správně!

 

 

Pátek 27.3.

Matematika -Jednotky hmotnosti - nový PL zatím cv.1,2,3,4 a 9

Dnes se seznámíte s jednotkami hmotnosti, ale nejdříve se podívejte, jakou přílohu jsem vám poslala, pozorně si jej přečtěte, můžete si zkusit i pexeso a potom teprve vyplňujte zadaná cvičení.
Český jazyk
Zkuste si, děti, na Školákově ve Vyjmen.slovech po S Chytáky po S - dávejte si pozor a rozlišujte psaní i/y u podobně znějících slov

- odúvodňujte, potom si vyberte 2 věty z každé dvojice a napište je úhledně do sešitu - např.Otec stál u s_na .x Dnes se mi lehce us_ná.(pro dnešek stačí celkem 6 vět - tzn.u syna x usíná, sytý - síti, sýr x síra)

Mgr. Dita Dočekalová ( učebna 819 )

3. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ajtv čj prv 
úterýčj hv aj čj 
středačj čj tv čj 
čtvrtekaj čj prv pč 
pátekčj prv vv vv 
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy