logotyp

3. C

Třídní schůzka

 

Dopravní výchova

Na vycházce ze školy na nádraží jsme si prakticky vyzkoušeli a vysvětlili pravidla bezpečného chování chodce, poznávali jsme dopravní značky a zkusili se orientovat na autobusovém a vlakovém nádraží.

Návštěva výstavy

V rámci hodin prvouky jsme zhlédli velmi zajímavou expozici věnovanou Dějinám našeho města v Moučkově domě.Dozvěděli jsme informace o historii Žďáru,známých osobnostech, navštívili jsme dobový krámek tzv.kvelb a na závěr si vyzkoušeli dobové kostýmy...

Celoškolní akce 72 hodin-úklid v okolí školy v rámci pracovních činností

Pracovní činnosti v dílnách - opracování plátku ze dřeva

Co takhle předvést reklamu na zdravou svačinku?

Vánoční besídka - a přišel Ježíšek....

Matematika hrou - finanční gramotnost

Soutěžili jsme v místním ve šplhu

Stojí stojí hrdina
chlubně břicho vypíná,
přijde-li však na něj slunce
roztaje jak zmrzlina. Kdo je to?

Naši sněhuláci

Ptáčci u našich krmítek

Pokusy v pracovních činnostech - co všechno najdeš v půdě

Ornita - vzdělávací program na téma Divoká školní zahrada

Vlastnoručně vyrobené dobroty ve školní kuchyňce

V rámci pracovních činností se děti ve čtyřech skupinách domluvily na pokrmech, které si připraví ve školní kuchyňce. A nešlo jen tak o obyčejné recepty - kokosový dezert s chia semínky, upíři nebo veslaři. Děti se pustily do práce s nadšením. Jak si při práci v týmech vedly a jaký výsledek se dostavil, můžete posoudit z našich snímků. Všechny děti si zaslouží pochvalu za jejich snahu, aktivitu a dílčí spolupráci ve skupině! Dita Dočekalová

Domácí výuka

Domácí výukaGeometrie - učíme se o vlastnostech trojúhelníka (správně umět popsat strany, vrcholy, pochopit co je obvod a obsah, podle vyznačených bodů trojúhelník narýsovat a provést zápis o délce jeho stran). Matýsek - cv.1A,B/ str.27 + cv.1A,B/ str.28
Český jazyk - PS velký cv.1,2/ str.21 + cv.2 a,b,c / str.3

Pondělí 23.3.

Český jazyk - písemně do sešitu učebn.cv.2,4/ str.51. Děti, trénujte zpaměti řadu vyjmen.slov po S! A abyste nezapomněly předchozí vyjmen.slova po P, udělejte si na Školákově Vyjmen.slova po P - Známkované diktáty - doplň i/y do slov.spojení - souhrnné procvičování 1,2,3.   
Matematika - učebn.cv10/ str.95 do sešitu (zápis, výpočet a odpověď);tudělejte si příklady na Školákově - Pamětné sčítání a odčítání do 1000 - Létající Marťánci (příklady typu 248 + 7, 256 - 7)
Prvouka - přečtěte si pozorně na Školákově Houby - prezentace a udělejte si podle ní zápis do sešitu (U rozdělení hub na Jedlé, nejedlé a jedovaté stačí zapsat jako příklad 2 houby, nevypisovat všechny názvy , které tam jsou).  
A abyste si vyzkoušeli znalost hub podle obrázku, zkuste si Poznáváme houby (test hned pod Prezentací). Ať se vám daří!


                                

Létajíc Marťánci

Pozor! Komu nejdou otevřít Létající Marťánci, může si udělat podobné příklady na této adrese:www.onlinecviceni.cz - Matematika 3.roč. Počítání do 1000- level 2  (01,02,03 - sčítání typu 725 + 9 a 01,02,03 - odčítání 482 - 8).

Úterý 24.3.

Český jazyk - ve slovníčku k obrázkům SÝKORA SÝČEK SYSEL napsat 3 tvary téhož slova + slova příbuzná (z prezentace na Školákově nebo z učebn.str.50).
PS velký - cv.1 a,b.c/ str.22
Matematika - učebn. cv.3/str.83 + cv.12/ str.84 (výpočet jako složený příklad se závorkou, odpověď) do sešitu
Prvouka -vyplnit  PL Houby (str.45) S dětmi budeme všechny PL ve škole procházet a kontrolovat!
Anglický jazyk - PL Mystery picture str.8 (Záhadný obrázek) - vybarvit podle zadaných barev   

Středa 25.3.

Český jazyk - PS velký str.cv.3/ str.22 + cv.1/ str.23
dobrovolně:na Školákově Šibenice (hádání vyjmen.slov po S)
Matematika -učebn.cv. 9/str.83 (u násobilky stačí výsledky)
dobrovolně: cv.14/ str.84 (výpočet, odpověď)
Prvouka-milé děti, už ledacos z učiva o houbách znáte, a tak bych byla ráda, kdybyste si prošly test Houby na Školákově.A co je důležité? Chtěla bych vědět, jak jste 25 otázek zvládly samy, bez pomoci rodičů. Stačí, když mi svoji známku i počet správných odpovědí napíšete na můj e-mail: ddocekalova@1zdar.cz.
Můžete i napsat, který úkol byl pro vás nejtěžší, se kterým jste si vůbec nevěděly rady. Ať se vám daří a těším se na vaše odpovědi!

 

Čtvrtek 26.3.

Matematika-PL + - do 1000 vyplnit dalších 5 řádků na obou stranách (pokud vám ještě tyto příklady dělají potíže, nezapomínejte si je rozkládat vedle na papír!) Zítra začneme jednotky hmotnosti, tak si připravte váhy a nový PL, který jste včera dostaly od rodičů.
Český jazyk-zkus ústně - učebn.cv.11/ str.52 a cv.13/ str.53 (opiš celou tajenku do sešitu , nadepiš číslicí slovní druhy a PŘÍSLOVCE- na které se ptáme KDE KAM KDY JAK? podtrhni )

Trénuj na Školákově TVARY VYJMEN.SLOV po S a SLOVA PŘÍBUZNÁ. Ať se ti daří!
Anglický jazyk-PL Clothes rhymes - tady si, děti, vyzkoušíte, jak umíte přiřazovat rýmy.Nejdříve popíšete oblečení u obrázků a potom hledáte slovo zprava, se kterým se rýmuje ve výslovnosti a spojíte. např.tie/taj/ - sky /skaj/. Pro ulehčení vám napíšu slovíčka z oblečení a vy vyberete to správné k obrázku: jacket, mac,shirt, blouse,pants, socks, sandals, gloves, scarf, tights, shoes, hat, jeans, sweater, vest, frock=dress, tie, coat, trousers. Některá znáte, ale u jiných si musíte vyhledat význam a co je důležité, podívat se, jak se slovíčka vyslovují- je tedy nezbytné, abyste pracovaly se slovníčkem. Napište mi přiřazené dvojice zase na e-mail (Nevadí, když nebudou všechny!) Snažte se pracovat samy. Ať se vám jich co nejvíc podaří správně!

 

 

Pátek 27.3.

Matematika -Jednotky hmotnosti - nový PL zatím cv.1,2,3,4 a 9

Dnes se seznámíte s jednotkami hmotnosti, ale nejdříve se podívejte, jakou přílohu jsem vám poslala, pozorně si jej přečtěte, můžete si zkusit i pexeso a potom teprve vyplňujte zadaná cvičení.
Český jazyk
Zkuste si, děti, na Školákově ve Vyjmen.slovech po S Chytáky po S - dávejte si pozor a rozlišujte psaní i/y u podobně znějících slov

- odúvodňujte, potom si vyberte 2 věty z každé dvojice a napište je úhledně do sešitu - např.Otec stál u s_na .x Dnes se mi lehce us_ná.(pro dnešek stačí celkem 6 vět - tzn.u syna x usíná, sytý - síti, sýr x síra)

Pondělí 30.3.

Matematika -tak se, děti, dáme do převodů jednotek hmotnosti.  V prezentaci:https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/165cs_10.pdf&original=10Jednotky+hmotnosti.pdf   zjistíte, kolik má 1kg gramů a zároveň, kolik má 1 tuna kilogramů. Vyplníte si v PL Jednotky hmotnosti cv.5 a pak budete trénovat na Školákově převody kg-g,t-kg cv.1,2,3.( https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm )                   Na e-mail mi dnes napište, která jednotka je mezi g a kg, mezi kg a t.Také bych ráda věděla, kolik vážíte v kg a kolik je to g.
Český jazyk -
Na Školákově, tak jako minule, si dej Chytáky po S- pozorně doplňuj správná slova a odůvodňuj ve zbývajících dvojicích: syrý x sirý, sype x sípe, (trojici) syrový x sýrový x sírový. Potom si vyber zase na každý výraz 1 větu a zapiš do sešitu, abys pochopi význam daného slova. Dnes píšeš celkem 7 vět. Snaž se psát bez chyby!
Anglický jazyk -d
nes budete pracovat v PS - ve cv.6/ str.41 odpovíte kladně nebo záporně na otázky Have you got? /hev jů got/ - Máš .....?       Yes, I have./ No, I haven´t.
Prvouka - v
prvouce se dozvíte o dalších společných vlastnostech rostlin - Reakce na změny v přírodě a pohyb, o kterých si přečtete v učebnici - str.38 dole a str.39 nahoře, potom se podíváte na prezentaci                         (http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/Prvouka%203.ro%C4%8Dn%C3%ADk/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20spole%C4%8Dn%C3%A9%20znaky%20rostlin.pdf ) a budete pokračovat v zápisu v sešitě podle přílohy. Víte co, že mi napíšete na e-mail, co je to FOTOSYNTÉZA? Můžete i svými slovy, abych věděla, že tomuto pojmu rozumíte.

Zápis do Prvouky


                                ROSTLINY

                       Společné znaky rostlin

1.Vyživují se
Kdy?
-pouze ve ________                                                    
Kde? – v _________ částech rostlin (listy)                           
Co k tomu potřebují? – voda, rozpu štěné _________, oxid _________ , světlo a ________

Fotosyntéza:   (obrázek z učebnice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2.Dýchají a vylučují  - dýchají všemi částmi těla na světle i ve _________                                                 vdechují ________ , avšak v malém množství                                                                                                       - do vzduchu uvolňují ________

3.Reagují na změny v přírodě                                                                                                                                  JAK? - např.na změnu teploty vzduchu                                                                                                        (uveď 1 příklad a nakresli obrázek)                                                                                                              4.Pohybují se                                                                                                                                                 ČÍM? – pouze částmi svého ________                                                                                                          (uveď 1 příklad a nakresli obrázek)

Úterý 31.3.

Český jazyk- dnes si, děti, budete ústně trénovat na Školákově vyjmen. a příbuz.slova po S, protože určité znalosti o nich už byste měly mít.

Je to stránka: Známkované diktáty (doplň y/i do slov.spojení) - postupně si procvičuj a odúvodňuj alespoň 1 stranu včetně souhrnného procvičování. Kdo chce, může mi napsat, jak mu to šlo nebo kterou známku dostal :)
Matematika -PL Jednotky hmotnosti cv. 8 - sčítej a odčítej jednotky hmotnosti
Anglický jazyk-PS - cv.7/ str.41 - tady si vybarvíš a popíšeš svoje oblíbené oblečení. Nadpis - My favourite clothes - např. a red T-shirt (nezapomeň vždy na člen u jedn.čísla, barvu a teprve název oblečení!)

 

 

Středa 1.4.

Český jazyk + Čtení -dnes si, děti, v čítance na str.103 přečtete básničku a napodruhé ji zkusíte rodičům výrazně a nahlas přednést. Protože je dnes 1.dubna, přečtete si Duben v pranostikách na str.120- v prvních třech větách určíte číslicí slovní druhy a v posledním souvětí určíte vzorec. Napište mi zase na e-mail : např. 1,2,5,4,1. (Neopisujte celé věty!) A pokud se vám povede nějaký pěkný aprílový žertík, ráda se o něj s vámi podělím. S chutí do toho, půl je ......!
Matematika-
dnes vypracujete v PL Jednotky hmotnosti - cv.6, kde spojíte a vybarvíte hodnoty. které k sobě patří.

Čtvrtek 2.4.

Český jazyk -budete dnes ústně odůvodňovat a doplňovat i/y na Školákově  Vyjmen.slova po S - Pravopisný trenažér ( https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisny-trenazer/vyber.html) Pokud uděláte někde chybu, slovo si napište správně do sešitu.
Matematika -
dnes, děti, si spočítáte slov.úlohu v PL Jednotky hmotnosti cv.7 a napište mi do e-mailu výsledek v gramech a poté i v kilogramech a gramech. Nejdříve si ale udělejte pod sebou stručný zápis: 2 čokolády......po 200 g, mouka ...... 1kg = 1000g, ..... Zkusila jsem si také poprvé pro vás připravit on-line kvíz o jednotkách hmotnosti, tak doufám, že ho zvládnete co nejlépe: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HIviTcjd7EM1Wnr3nA1APyi8VUU-VJJJphf3YcpwBfpc5Q/viewform?usp=sf_link
P
rvouka-dnes se podíváme na poslední společný znak rostlin. Který? Zjistíte v učebnici na str.39, kde si text i básničku přečtete a obrázky pozorně prohlédnete. Když porovnáte tuto vlastnost se živočichy, zamyslete se, co nebo kdo se roste a vyvíjí rychleji? Živočich nebo rostlina? Pokud budete mít možnost podívat se do lesa a najít kapradinu, podívejte se na spodní stranu listů, co tam najdete?Cibule nemusí být jenom kuchyňská, ale i důležitá část rostliny, která slouží k jakému účelu?Z poslané přílohy vy si dopište a doplňte zápis, nakreslete si nebo nalepte obrázky. Těším se, až si prohlédnu vaše sešity :)-
Čtení- v čítance na str.124 - 125si přečtěte báseň o pampelišce a Jak pampeliška roste, abyste si doplnily učivo z prvouky. Zkuste si vyřešit i rébusy.-

Pátek 3.4.

Český jazyk -podstatná jména jsou nejen názvy osob, zvířat a věcí, ale také vlastností a dějů. Zkus tedy tvořit od přídav.jmen NÁZVY  VLASTNOSTÍ – PS cv.5,6/ str.4  a ve cv.7/ str.4 hledej NÁZVY  DĚJU (poznáme je tak, že nejsou hmotná, nemůžeme se jich dotknout a byla utvořena od sloves)
Matematika - Geo – Matýsek cv.2 A, B/ str.27 – už víte, že trojúhelník popisujeme proti směru hodin.ručiček a proti vrcholu leží stejnojmenná strana. Jednotlivé strany se snažte přesně měřit. Dovedete najít v obou cvičeních pravoúhlé trojúhelníky?  Jak je poznáte? (Pokud držíte v ruce svůj pravoúhlý trojúhelník,  lehce poznáte i pravoúhlé trojúhelníky na obrázku)                           PS – cv.13/ str.8
Prvouka - Milé děti, dokončili jsme kapitolu o tom, co mají rostliny společného.Připravila jsem pro vás on-line kvíz, kde si vyzkoušíte, jak tuto látku ovládáte. Výsledky kvízu mi na e-mail psát nemusíte, ukáže se mi po vašem dokončení jméno i počet bodů, popř.správné i nesprávné odpovědi. Ale co mi napsat můžete, je, jak se vám kvíz zdál - těžký nebo lehký, s čím jste si nevěděly rady nebo naopak. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXk3PFsZ7J3a6-hwkeKxPduQnLgrKODlsVQraE_jO19YLPWw/viewform?usp=sf_link
Anglický jazyk -do slovníčku si připiš k Unit 8 tato slovíčka:                                                                                                shoes - boty a pirate - pirát cowboy - kovboj a clown - klaun a police officer - policista/policistka Whose (hat) is this? - Čí je to (klobouk)? It´s the (pirate)´s (hat). - To je pirátův klobouk.                                                                   Připomeň si: Přivlastňovací ´s znamená, že někomu něco patří. (pirate´s - pirátův) Zkus si Test na slovíčka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZCNZcYB2kymrySP_wnSrhFtiXiowtPFkmKQjmnXQZFs4CmQ/viewform

 

Pondělí 6.4.

Anglický jazyk -na závěr 8.lekce si ,děti, vyplníte testík Whose ...is it? (Čí je to?), kde si vyzkoušíte, jak jste pochopily přivlastňovací pád. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-4jMqSFGKmqMvO7GPqFgJ50Ay5tg3g9w7EZ95pHw4fZIy6Q/viewform?usp=sf_link Připomeň si: přivlastňovací ´s znamená, že někomu něco patří. (pirate´s - pirátův) Začínáme Unit 9 (týká se jídla ) V uč.str.42 si prohlédneš Kavárnu broučků, kteří si objednávají výše uvedená jídla a také nezapomenou poprosit (PLEASE). V PS cv.1/ str.42 si doplníš křížovku a dokreslíš chybějící obrázky u tajenky (nápovědou je počet políček i daná písmena) Aby sis slovíčka dobře osvojil, je důležité si poslechnout i jejich výslovnost, proto doporučuji používat https://translate.google.cz/ kde, si anglické slovíčko napíšeš a zmáčkneš reproduktor a uslyšíš výslovnost Napiš si slovíčka (zatím 1.část) do slovníčku z přílohy: Unit 9 pizza - pizza chips - hranolky salad - salát vegetables - zelenina potatoes - brambory fish - ryba sausages - párky chicken - kuře What do you like? - Co máš/máte rád/a ? I like .... Mám rád/ a ....-
Český jazyk - nejdříve si zopakujeme pravopis i/y ve vyjmen.slovech po M                                                               – říkejte nahlas vyjmen.slova po M                                                                                                                       - - na Školákově si ústně doplňujete přísloví, kde zároveň vybírátez nabídky, co každé přísloví znamená                   https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prislovi/s-detektivy-na-stope-M.html                        (pokud by vám tato stránka nešla,dejte si Známkované diktáty)                                                                                  Už víte, co jsou to PODSTATNÁ JMÉNA a dnes se blíže podíváme na                                                                              VLASTNÍ JMÉNA  osob a zvířat                                                                                                                                     - hned jmenujte křestní jména vašich členů rodiny i dom.mazlíčků                                                                                  - podívejte se do učeb.str.65 nahoře, prohlédněte si obrázky a přečtěte vlastní jména                                                           - cv.2/ str.65 napište podle zadání  do sešitu
- PS cv. 8/ str.4
Matematika - milí počtáři, v PS  cv.6/ str.13 si vyplníte tabulku – pamatujte SLEVA vždy znamená snížení ceny o   ___, takže už víte, že musíte odčítat Zkuste počítat s výhodou podle vzoru. Potom si vezmete PL + - do 1000 a spočítáte 5 řádků na každé straně. Nezapomeňte si příklady        rozkládat!  
Prvouka -dnes bude prvouka hodně souviset se čtením z čítanky – chválím všechny, jak jste se zhostily kvízu o Společných vlastnostech rostlin. Nejčastější chyba – ot.č.2 Svoji potravu rostliny připravují v zelených částech – tzn. v listech, NE v kořenech! Druhá nejčastější chyba ot.č.6 – Rostliny přeci také dýchají a k tomu potřebují jako my všichni KYSLÍK (i když v malém množství) , který SPOTŘEBOVÁVAJÍ! (Neplést si s fotosyntézou, kdy rostliny kyslík vyrábí) Na tyto otázky najdete srozumitelné odpovědi v čítance, str.149. Na e-mail mi stručně napište , jaký je největší rozdíl mezi rostliny a zvířaty. Vaše kvízy a testíky si procházím a kdo měl u ot.č.13,14, kde jste odpovídaly slovem, výraz obsahově správně a ukázalo vám 0 bodů , protože jste slovo napsaly např.v množ.č., přičtu vám automaticky bod.

Zítra už začneme kapitolu Kvetoucí a nekvetoucí rostliny.

Kdo chce, může si zkusit: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm-

Úterý 7.4.

Prvouka
-dnes se budeme věnovat Rostlinám kvetoucím a nekvetoucím
- prohlédni si obrázky kvetoucích a nekvetoucích rostlin, přečti si jejich názvy v učebn.str.40 - třiď podle obrázků rostliny kvetoucí a nekvetoucí (1.část) na: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm - třiď dřeviny a byliny (2.část) - vyplň si v PL str.46 (Pojmenuj květy rostlin a napiš, kde je můžeš vidět) - ve 2.polovině PL pracuj podle pokynů (Kvarteto karet rostlin ze svého okolí je úkol dobrovolný) doporučuji: když půjdeš s rodiči na procházku, všímej si kvetoucích rostlin (a nekvetoucích v lese) a můžeš mi na e-mail napsat, jakou kvetoucí nebo nekvetoucí rostlinku jsi viděl/a (stačí přes Velikonoce)
Anglický jazyk                                                                                                                                                 - v PS cv.2/ str.42 odpovíš na otázku What do you like? /wot du jů lajk/ (Co máš rád/a ) výrazem  I like (fish and  chips. )/aj laik fiš end čips/ - jídlo vybíráš z tabulky a tvoříš na každý řádek 1 větu                                                     - tu samou otázku a odpověď What do you like ? I like (chicken and salad)... si napiš do sešitu English. (jídlo si napiš podle sebe)                                                                                                                                                                    - slovíčka na téma food si výborně procvičíš na Chit Chat 1 on-line Unit 9 (food) – snaž se udělat co nejvíc cvičení https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/food-unit-9-/
Český jazyk--dnes, děti,  pokračujeme v psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen osob a zvířat, proto si doplňte v PS cv.9 (+ přepište do sešitu), cv.10 a (b zatím ne) a cv.11 (1.sloupek) / str.5      - kdo chce, procvičí si Chytáky po L (uvědomíte si psaní i/y podobně znějících, ale významově odlišných slov)                                                                                                                                                     https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm
Matematika -
        
- milí počtáři, abyste byli čím dál lepší v počítání do 1000, zase si spočítáte dalších 5 řádků z každé strany na PL + - do 1000                                                                                                                                                                     - vzpomínáte, jak jsme se učili rozkládat čísla pomocí matemat.řetězce? Připomeneme si to v učebn.cv.5/ str.95 a podle vzoru 631 – 368 mi rozložíte další tři příklady (nápovědu už tam máte) do sešitu                                                                - doporučuji zajímavé cvičení na Měření hmotnosti: /rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/hmotnost3.htm

Středa 8.4.

Český jazyk -jak se jmenuje město (i ulice) nebo vesnice, ve které/m bydlíš? Jakým počátečním písmenem se uvádí?

Přečti si žlutou tabulku v učebn na str.66 nahoře a tak zjistíš , že vlastní jména měst, vesnic, hor, pohoří, řek, ulic, náměstí se píší velkým počátečním písmenem.                                                                                                                -uč.cv.5/ str.66  - vyhledej podst.jména a odůvodni, zda je to podst.jméno  OBECNÉ nebo VLASTNÍ, proto napíšeme malé nebo velké písmeno                                                                                                                                                       - PS  cv.10 b, 11/ str.5 zvládneš určitě hravě – pozor na velká písmena!                                                                               - doporučení: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
Matematika -
-dnes pokračujeme v odčítání do 1000 pomocí řetězce  v učebn. cv.5/ str.95 ( 2.sloupek - 4 příklady) + sl.úloha cv.6/ str.65 ( výpočet pomocí řetězce + odpověď  ) do sešitu                                                                             - všechny výsledky, které vám vyšly, zaokrouhlete na 100 (Pozor, bereš v úvahu číslici na místě desítek!)                                                                                                                                                 -doporučení: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8/priklady.html                                                                                                                                      (Budeme teď opakovat násobilku a dělení, protože po Velikonocích začneme násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – např. 6 . 14)
Prvouka -jestlipak , děti, víte, při jakých potížích je dobré pít čaj z bezového nebo lipového květu?

Dnes bude řeč o LÉČIVÝCH, ale i JEDOVATÝCH nebo ZÁKONEM CHRÁNĚNÝCH ROSTLINÁCH:

-          nejdříve si přečtete v učebn.str.41 a prohlédnete si pozorně obrázky s názvy rostlin

-          zkusíte najít nějakou léčivou rostlinu na dvojstránce 42 -43 v učebn.

-          vyzkoušíte si třídění rostlin zde:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/okrasne-rostliny/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/lecive-rostliny/1/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/jedovate-rostliny/1/kviz.html

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/chranene-rostliny/1/kviz.html

- uděláte si zápis do sešitu podle přílohy, kterou jsem vám poslala (samy si tam ale na tečkovaný řádek dopíšete název rostlin podle učebn. a u některých můžete nakreslit i obrázek)

-zkuste si přiřazovat –pracujete podle pokynů na zaslaném PL jako příloha (rozstříháte a přiřadíte, nalepíte do sešitu!)

-můžete mi napsat, jak se vám dařilo
Výtvarná výchova- výtvarná práce související s ČJ  na A4 (velikost velkého sešitu) - pastelky, fixy, voskovky, suchý pastel, kombinace i více technik, prostě co máte doma dostupného.                                                                                - cv- 5 a/ str.66  - Kvítečkov si překresli na papír (můžeš si ho nakreslit i podle sebe, nemusí být přesně podle knížky) a vepiš do něj vlastní jména osob, zvířat, řeky, rybníku,ulice, hory, ... a jako inspirace vám může posloužit audiokniha :  https://www.youtube.com/watch?v=YLGNNs6Yh 5Y..                                                                                              Hotový obrázek  ofoťte a zase mi pošlete na e-mail. Až se uvidíme, donesete obrázek do školy.                                           Už se těším na vaše pěkné městečko Kvítečkov. 

Úterý 14.4.

Anglický jazyk - v učebn.str.43 nahoře si přečteš a poslechneš písničku Superstar :https://www.youtube.com/watch?v=GQlGsfoonaU -zkusíš se ji naučit zpívat (ve škole mi pak písničku předvedeš) -opíšeš si písničku do sešitu Doporučuji: https://www.youtube.com/watch?v=VBakbFWmYg0 Na stránkách Chit Chat 1 on line si natrénuješ otázku What do you like?/ Do you like? + odpovědi: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/17.do-you-like/do1.htm https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/17.do-you-like/do2.htm https://zsbcupice.cz/hot-potatoes 
Český jazyk -doufám, že jste si užily svátky jara alespoň trošku podle svých představ a nyní se pustíme opět vesele do učení  Nezapomněly jste přes Velikonoce, co to jsou PODSTATNÁ JMÉNA ? Zkuste si nejdříve : https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html Potom v PS – cv.12str.5 budete skládat z jednotlivých slabik slova a rozdělíte je na vlastní jména OSOBNÍ (jména osob -např. Zdeněk) a MÍSTNÍ (např. jméno pohoří – Beskydy) Na závěr z učebn.cv.6/ str.66 – přepište do sešitu vlastní jména místní a nezapomeňte doplnit správné velké počáteční písmeno (některá města, hory a řeky si můžete vyhledat na mapě ČR). Doporučuji: 
Matematika - PS – cv.1,2,3,4/ str.29 – pozorně si přečti zadání slov.úloh, napiš výpočet a doplň odpověď.
Pozor! Když máš např.3 jogurty PO 9 korunách, co s tím musíš udělat? Ano, násobit.
Když je např.vajíčko o 6 Kč levnější než zajíc , který stojí 21 Kč. Víš, že musíš ..... (ano, odčítat)
Když je ale vajíčko 3 krát levnější než zajíc, už víš, že ........ (ano, dělíš)
U cv.4 si dej pozor na to, abys měl/a stejný výsledek v levém i pravém sloupečku. Přemýšlej, jak to uděláš....
Doporučuji trénovat Násobení příkladů typu: ? . 9 = 54
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
Prvouka
- dnes si doplníte PL str.47 Léčivé, jedovaté a zvláště chráněné rostliny kde budete nejen doplňovat (využijete toho, co jste viděly na procházce), vystřihovat, vlepovat a vybarvovat. Ať se vám daří!
Matematika - Dnes, děti, budete mít barevné počítání. Co to znamená? Vezmete si nový PL, který jsem vám včera poslala a na str.20 se pokusíte správně spočítat složené příklady. Podle výsledku zvolíte pod obrázkem dole barvu, vybarvíte příslušné části a vodník se žábou bude hned veselejší! (Jen si dávejte pozor, které početní operace provádíme nejdříve, když tam není závorka.)
Český jazyk-

Jaký je, děti, rozdíl mezi slovy SYTÝ a SÍTI ?                                                                                                 Když jsi po obědě, jsi sytý? Kopací míč uvízl v brankářské síti.                                                                                       Pozor na slova, která zní podobně , ale význam mají úplně odlišnýa proto pravopis i/y  (í/ ý) se také liší!                                                                                                                                                                                                         žlutý –cv.2/ str.40                                                                                                                                 Jakou máš dnes náladu? Jaké je dnes počasí? Čí byl ten nápad? V těchto dnech bude řeč o PŘÍDAVNĆH JMÉNECH a abyste je dokázaly bezpečně poznat musíte vědět, že:                                                              -vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí            
-to jsou slova ohebná (mění svůj tvar)                                                                                                                               
-ve větě stojí před podstatným jménem                                                                                           
 -se na ně ptáme otázkami  JAKÝ, KTERÝ, ČÍ ?                                                                             
Vezmi si svoji oblíbenou hračku a popiš ji pomocí příd.jmen: např. Moje oblíbená hračka je hnědý plyšový medvídek. Má mohutné tělo,velkou hlavu a baculaté tlapky .Přes jeho huňatou srst mu nejsou vidět jeho smutné oči. Krk mu zdobí kostičkovaná mašle.PS velký cv.1 a, 2/ str.6  (určitě se přesvědč, zda skutečný bazilišek na internetovém obrázku  odpovídá popisu v PS)
Prvouka - Nejdříve si ,děti ,zopakujeme znalosti o léčivých a jedovatých rostlinách zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny7.htm

Co myslíte, která z těchto dvou rostlin je vyšlechtěná (vypěstovaná) a která planá (volně rostoucí v přírodě) – šípkový keř nebo angrešt ? Zde si vyzkoušej:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny4.htm

Proč lidé pěstují OKRASNÉ ROSTLINY? Zkus odpovědět (je to i jedna z otázek v textu o Sedmikrásce). Potom si svoji odpověď porovnej s tím, co se dozvíš v učebn.na str.44. Zároveň se tam dozvíš, že tyto okrasné rostliny můžeme dál dělit (třídit) podle místa pěstování na zahradní a _ _ _ _ _ _ _ _. Také přemýšlej, co musí maminka, tatínek, babička, .... udělat, aby se rostliny rozmnožily a měli jste jich více. Potom si zkus názorné třídění okrasných rostlin zde:

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny5.htm

Na závěr si zapiš do sešitu:

                              Okrasné rostliny                                                                                                                                -pěstujeme pro _ _ _ _ _ _ _ _ _ svého _ _ _ _ _ _ nebo jeho _ _ _ _ _.                                                       Dělíme je podle místa pěstování na:                                                                                                    1.Zahradní – (uveď příklad 3 rostlin a 1 nakresli)                                                                                    2.Pokojové ­-  ( uveď příklad 3 rostlin a 1 nakresli)


Pátek 17.4.

Český jazyk -Dnes trénujeme přídav.jména, takže určitě poznáte, která slova do řádku nepatří v učebn.cv.4/ str.67 – zelená nebo zeleň? A proč?Když výkres nakreslí Adam. Čí bude výkres? _ _ _ _ ův.Potom si vezmete PS velký a doplníte zbývající 3 cvičení 3,4,5/ str.6 . Ve cv.5 nezapomeň podtrhnout příd.jména!        
Doporučuji :  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html                   (Školákov Český jazyk 3.roč. -slovní druhy –přídav.jména)                                                                   https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html                                               (Školákov Český jazyk 3.roč. – slovní druhy – přídav.jména-lidské vlastnosti)                                                             Čtení - Milí čtenáři, předpokládám, že si čtete svoji vlastní zájmovou knížku a tak byste ji měly po jejím přečtení zapsat do čtenářského deníku, popřípadě nakreslit obrázek. Určitě mi po stručném obsahu ještě zapiše, proč se vám knížka líbila, nebo co se vám z celé knížky líbilo nejvíc a proč.Budu se těšit do školy na vaše odprezentované zápisy o přečtené knížce .
Matematika -Milé děti, pokračujeme v PL + - do 1000, takže si vypočítáte dalších 5 řádků z obou stran (nezapomeňte si těžší příklady rozkládat vedle na papír)
Geometrie – Matýsek –cv.1E/ str.28 – určitě dokážete spojit body tak, aby vznikl trojúhelník . Dříve, než popíšete jeho vrcholy, změřte si jeho strany.
                                     -cv.F/ str.28 – nejdříve si pravítkem změřte vzdálenost od jednoho bodu k druhému, tak zjistíte strany trojúhelníku.   

Pozor! Víte, že vrcholy popisujeme velkými písmeny proti směru hodin.ručiček. Popište i strany trojúhelníku malými písmeny.Kdo by chtěl spočítat obvod obou trojúhelníků, může a to podle vzorečku: o = a + b + c

Doporučuji: (procvičování jednotek délky,které jste ve škole pěkně uměly – uvědomíte si vztah mezi dvěma jednotkami , např.1m = 10 dm,                                                                                                               proto násobíte 10 a to znamená, že přidáváte jednu 0; pokud převádím dm na m, o jednu 0 krátím )

Vybrala jsem vám pouze ty, které jsme se učili : 1m = 10dm,1m= 100cm,1dm= 10cm,1cm= 10mm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady3b.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady3c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady3e.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady3g.htm
Anglický jazyk -
Dnes si , děti, zopakujeme                                                                                                                  1.Dny v týdnu. Jak že jdou za sebou? Sunday, ...... Ale nejdříve si ji připomeneme písničkou vám důvěrně známou:https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

Potom si vyplníte testík na této adrese

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnoyZ0qKtmwHNdg8Rh5ZhfHlHNPA-gAm2E-Os6ThlCQk74EQ/viewform?usp=sf_link

2.Měsíce roku - January, .......    Opět si je nejdříve zazpívejte zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIeNvXo9l_-A1ruf3C2YFsjSRSa1OtgSq3it5QPvGlGMwjxg/viewform?usp=sf_link

A na závěr si vyplňte testík :

Výsledky mi psát nemusíte, přehled o vašich bodech se mi zobrazí, jak testík dokončíte. Hlavně se nezapomeňte podepsat.

 

 Pondělí 20.4.

Matematika-v matematice začneme rozcvičkou  v PS cv.3/ str.27 příklady se závorkami a cv.4 / str.27 .Synonymum ke slovu vázanka je  _ _ _ _ _ _ _ a tu si právě kupuje společně s  košilí a svetrem tatínek ve slov.úloze cv.4/ str.27. Jenže háček je v tom, že nesmí utratit více než 1000 Kč.  Přijdeš na to, kterou vázanku z daných cenových nabídek si bude moci dovolit? Co musíš nejdříve vypočítat? A potom, kolik ti zbývá do 1000 ,- ? Vyplň postupně celou tabulku.                                                 V učebn. cv.16 a 17/ str.99 si pozorně přečti zadání slov.úlohy a do sešitu napiš výpočet a to dvěma způsoby – zpaměti i pod sebou písemně (ve 2.úloze výpočet napiš jako složený příklad). Samozřejmě přidej i odpověď.                     Doporučuji: písemné násobení jednocifer.činitelem na Školákově (stránky 1,2,3,4)                 https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm
 Český jazyk -
nezapomněly jste zpaměti odříkat vyjmen.slova po S ? Do toho!                                          PS velký – cv.1/ str.21 ,cv.2/ str.22 a cv.2/ str.23 . Každé slovo si nezapomeň zdůvodnit – i/y napíšu, protože ........ Ve všech třech cvičeních najdi a podtrhni příd.jména!PL na příd.jména – cv.1/ str.8 – zde tě určitě napadnou ke knize a ke stromu vhodná přídavná jména, která napíšeš na řádky k obrázkům.                          Doporučuji: Chytří kočičáci – Český jazyk – vyjmen.slova po S                                                https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kocicaci/cviceniS2.htm
Anglický jazyk - What is your favourite food? My favourite food is ................. /Wot iz jór fejvrit fód/– ve 3.třídě byste se měly umět zeptat kamaráda jaké má oblíbené jídlo a také na takovouto otázku samy odpovědět. Otázku i odpověď si napište do sešitu. (Odpověď si doplňte podle sebe - můžete i jídlem, které jsme se neučili, ale musíte si ho pak najít ve slovníčku)                                                                                        I like ( I don´t like ) ..... for breakfast / lunch/ dinner. /Aj lajk / aj dont lajk for brekfst/ lanč/ dinr/ Určitě už umíte říct, co máte a nemáte rádi k snídani, obědu, večeři. V PS cv.5/ str.44 si napíšete věty a nakreslíte příslušné jídlo na talíř. Do slovníčku si napište: breakfast ............... snídaně

                                            lunch ..................... oběd

                                            dinner ................... večeře

                                            cereal .................... potraviny z obilovin (např.ovesné vločky)

                                            burger .................... burger

                                            eggs .........................vajíčka

                                            bread ......................chleba

                                            roll ...........................rohlík

(Aby sis slovíčka dobře osvojil, je důležité si opět poslechnout i jejich výslovnost, proto doporučuji používat
https://translate.google.cz/ kde, si anglické slovíčko napíšeš a zmáčkneš reproduktor a uslyšíš výslovnost)
Prvouka- zopakuj si Znaky života rostlin:                                                                          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm                                                              Zamysli se: Víš, proč je nejzdravější  jíst  syrovou zeleninu a čerstvé ovoce?

Dnes se dozvíte něco o Užitkových rostlinách. Ty se na rozdíl od Okrasných rostlin nepěstují pro vzhled, ale pro _ _ _ _ _ _. Dělíme je na tři skupiny. Dnes bude řeč zatím prvních dvou skupinách. Které to jsou? Otevřete si uč.str.45 – prohlédněte si obrázky a přečtěte text.

V učebn. na str.42-43 si ověřte, jací jste zahradníci.  Které zástupce dvou skupin užitkových rostlin tam najdete? Ukazujte a říkejte.

Do sešitu si zapište:

                                       Užitkové rostliny           
- poskytují nám _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                             1. Ovocné  stromy a  _ _ _ _ -  uveď tři příklady a nakresli obrázek

2. Z _ _ _ _ _ _ _ - uveď tři příklady a nakresli obrázek

Na e-mail mi napište jedno svoje oblíbené ovoce a jednu zeleninu a také jak jsou zdraví prospěšné – např.které obsahují důležité vitamíny, apod.

 

 

Úterý 21.4.

Český jazyk PL (nový) se slabikami sy (sý) – si (sí) – tady si odůvodníte a doplníte cv.d,e/ str.16
Přídav.jména vyjadřují _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ osob, zvířat a věcí: PL Přídav.jména – cv.2,3 / str.8 (co je to rod mužský se budeme později učit - na taková podst.jména ukazujeme ukazovacím zájmenem TEN)
Učebn.cv.6/ str.67 – cvičení si doplníte a úhledně přepíšete do sešitu (jsou zde dvě slova se slabikami vy/vi, ale když se podíváte v učebn.na str.54, určitě poznáte, jaké y/i doplníte). Nezapomeňte vyznačit přídav.jména!  
Čtení – v Čítance si pozorně přečtete str.144 a 145 a do sešitu Čtení – sloh odpovíte na otázky související s učivem Prvouky, které teď probíráme. Otázky máte poslané v příloze přes EduPage. Do pátku 24.4. mi zase ofocenou stránku pošlete na e-mail. Těším se na vaše odpovědi. Můžete si přikreslit i obrázek
Matematika
Dnes bude počítání jednoduché – hravé. Příklady na PL str.20 už jste pěkně spočítaly a vodníka vybarvily. Tentokrát spočítáte druhou str.28. složené příklady se závorkami. Slonovi to určitě bude slušet, ale jenom v těch správných barvách! 
Anglický jazyk
What is your favourite food? My favourite food is ................. /Wot iz jór fejvrit fód/– ve 3.třídě byste se měly umět zeptat kamaráda jaké má oblíbené jídlo a také na takovouto otázku samy odpovědět. Otázku i odpověď si napište do sešitu. (Odpověď si doplňte podle sebe - můžete i jídlem, které jsme se neučili, ale musíte si ho pak najít ve slovníčku) I like ( I don´t like ) ..... for breakfast / lunch/ dinner. /Aj lajk / aj dont lajk for brekfst/ lanč/ dinr/ Určitě už umíte říct, co máte a nemáte rádi k snídani, obědu, večeři. V PS cv.5/ str.44 si napíšete věty a nakreslíte vybrané jídlo na talíř. Do slovníčku si napište: breakfast ............... snídaně lunch ..................... oběd dinner ................... večeře cereal .................... potraviny z obilovin např.ovesné vločky) burger .................... burger eggs ........................vajíčka bread ...................... chléb roll ...........................rohlík (Aby sis slovíčka dobře osvojil, je důležité si opět poslechnout i jejich výslovnost, proto doporučuji používat https://translate.google.cz/ kde, si anglické slovíčko napíšeš a zmáčkneš reproduktor a uslyšíš výslovnost) 
 

Středa 22.4.

Matematikabychom uměli popsat lépe věci kolem sebe, musíme umět změřit jejich DÉLKU, HMOTNOST, ale i O _ _ _ M. U měření je důležitá přesnost. Podívej se na láhev s pitím, kterou si nosíváš do školy na svačinu. Jaký myslíš, že má objem? – to znamená, kolik se do ní vejde tekutiny? Dřve, než začneme odhadovat a měřit , musíme vědět, v jakých jednotkách se uvádí OBJEM? Zapiš si do sešitu z matematiky:
Objem Nejmenší jednotka je 1 mililitr (1ml) - základní jednotka je 1 litr (1l) – největší jednotka je 1 hektolitr (1hl) Na měření objemu používáme odměrný válec. 1 hl = 100 l
Až si zapíšeš, podívej se doma, na čem můžeš nalézt stupnici s jednotkami objemu? (Maminka ti určitě poradí, jaké nádoby na odměření tekutin používá při vaření). Doporučuji: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/objem1.htm
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/objem2.htm
Vezmi si PL , kde jsi už počítal Jednotky délky a máš tam i Jednotky objemu. Vyplň si cv.1,2,3,4/ str.82 přímo do PL. Když převádíš z hl na l, dělíš nebo násobíš? Ano, násobíš 100. (Z l na hl zase opačný postup – dělíš 100). Doporučuji: Převody jednotek objemu na Školákově – hl,l (strana 1,2,3)
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1a.htm
(Ve 3.roč.se učíme pouze převody hektolitry na litry a naopak, na mililitry ne!) 
Český jazyk - co jsou to ANTONYMA? Ano, slova opačného významu. Dnes si v PL Přídav.jména vyplníš další cvičení 4/ str.9 – určitě přijdeš na přídav.jména opačného významu. Ve cv.5/ str.9 spojíš vhodné přídav.jméno k podst.jménu a slovní spojení napíšeš. V PL Slova se slabikami sy/sý – si/ sí vyplníš další cv. f,g/ str.16 , nezapomeň si odůvodňovat! Umíš rozluštit hádanky? V PS žlutém-cv.2/ str.39
Prvouka -  co se pěstuje na polích? Dnes se dostáváme ke 3.skupině Užitkových rostlin s názvem POLNÍ PLODINY . Je LILEK BRAMBOR obilnina, okopanina nebo luskovina? Můžeme tedy polní plodiny dále dělit podle způsobu pěstování nebo využití na další skupiny. Které? Přečtěte si v učebn.str.46 a pozorně si prohlédněte obrázky rostlin , zvláště obilnin. Rozeznáte např.pšenici od žita? Jaký je mezi nimi rozdíl? (str.47 si budeme číst příště) Do sešitu si napište zápis z přílohy, kterou jsem vám zaslala přes EduPage.(U kukuřice do závorky napište její využití) Milé děti, zjistěte a na e.mail mi napište stručně odpovědi na 2 otázky: 1.Co se získává z brambor? 2.Jaké využití má kukuřice? Doporučuji: https://slideplayer.cz/slide/2543659/


Čtvrtek 23.4.

Matematika Co je, děti, základní jednotkou objemu? Ano, litr. Jak se značí? 1l. Která jednotka je větší než 1litr? Ano, hektolitr. Značíme 1 hl. Která jednotka je menší než 1 litr? Ano, mililitr. Značíme 1ml. Vezměte si PL Jednotky objemu a cv.6,7,8,9/ str.82 spočítejte. U slov.úloh napište výpočet a řekněte si odpověď. (Výpočty v PL budu kontrolovat ve škole). Cv.6 stačí, když si představíte , nemusíte odlévat vodu , jedině že byste byly na zahradě a odlévaly vodu ze sudu. Pokud vám nepůjde spočítat slov.úloha, nakreslete si ji -např. 5 velkých 4 litrových lahví limonády . Doporučuji: Školákov- převody Jednotek objemu (cv.4,5,6) https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jed
Český jazyk - Dnes pokračujeme v PL Slova se slabikami sy/sý – si/ sí cv.a,b/ str.17 + ve cv.a) určete slovní druhy a nadepište číslicí nad slova a u cv.b) podtrhněte přídav.jména. Doporučuji: vybrat 6 vět ze cv.a) b), které jste právě doplnily a pokud je možné,aby vám např.maminka diktovala, napište si věty jako diktát (zezadu do sešitu) a maminka vám diktát oznámkuje V PL Přídav.jména dokončete cv.6 a 7/ str.9 Doporučuji: Školákov – přídavná jména - přirovnání https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/prirovnani-3.html  
Anglický jazyk - Dnes dokončujeme Unit 9, tudíž si zopakujete slov.zásobu z této lekce a až se sejdeme, ověřím si, jak slovíčka umíte. Ale nebojte,určitě je ještě předtím společně ve škole zopakujeme. V učebn.str.44 je rozhovor se dvěma sportovci. What´s her name? Her name´s MARIA. What´s his name? His name´s Arnold. Moderátor se jich ptá, co mají rádi k snídani, obědu a k večeři. Vy si pozorně přečtete oba rozhovory a překreslíte si pomocí pravítka obdobnou tabulku , která je dole pod obrázky, do sešitu. Poznáte, co znamenají čísla u obrázků jídel? Ano, z rozhovorů zjistíte, co mají rádi k snídani, obědu a k večeři a podle toho vyberete obrázek a příslušné číslo doplníte k jednomu ze sportovců do správné kolonky. Doporučuji pro procvičení 9.lekce: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/17.do-you-like/do10.htm https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/17.do-you-like/do11.htm 

Pátek 23.4.

Matematika Geometrie - dnes budeme opakovat v Matýskovi cv.1/ str.10 – druhy čar poznáte; cv.2/ str.10 - čteme: bod B náleží přímce k, bod C nenáleží přímce k, bod C nenáleží přímce l – podle toho postupujete; cv.3/ str.10 – pozor na přesné měření úseček v cm a poté převádíte na mm; cv.4/ str.10 –přesně postupujete podle zadání, zápis provádíte perem. Snažte se rýsovat přesně a čistě, ořezanou tužkou č.3. V PL + - do 1000 si dopočítáte zbývající řádky.
Český jazyk -
 Který další ohebný slovní druh následuje po přídav.jménech? Ano, jsou to ZÁJMENA – č.3. V učebn.str.68 nashoře si přečtete žlutý obdélník a dozvíte se, že zájmena jsou slova, která zastupují _ _ _ _ _ _ _ _ _ nebo přídavná jména a nebo na ně ukazují. Můžete ukazovat na věci kolem vás – např.TEN stůl, TA židle, apod. Pozor, zájmena jsou slova OHEBNÁ, proto se můžou objevovat v různých tvarech – např.sedím u TOHO stolu, sním si TU snídani, apod. Jak nahradíš ve větě podst.jméno slunce : SLUNCE vykouklo na obloze . Ano, správně: ONO vykouklo na obloze. V PS velkém – cv.1 / str.7 – určitě dokážete najít a podtrhnout zájmena a ve cv.2 a/ str.7 – budete ukazovat na podst.jména. a roztřídíte je podle toho, zda se jedná o osobu, zvíře nebo věc. A na závěr ve stejném PS si doplníte krátké cv. 1/ str.23 na vyjmen. slova po S.
Prvouka - Milé děti, na otázky o lilku bramboře a kukuřici jste mi odpovídaly všichni správně a za to vás všechny, kdo nezapomněly odpovědět, chválím. A teď se podíváme na další skupiny Polních plodin (už jste se s nimi seznámily při práci s textem v čítance). Které to jsou? Podívejte se a přečtěte si v učebn.str. 47, zároveň si prohlédněte obrázky plodin, abyste jednotlivé druhy poznaly podle vzhledu a nespletly si např.len se slunečnicí  Vzpomínáte si, jak jsme si pouštěli kreslený příběh o krtečkovi a jeho kalhotkách? Pokud chcete, můžete si ho připomenout: https://www.youtube.com/watch?v=__VW8vuPu_c V učebn.str.48 – 49 zkuste najít polní plodiny a pojmenovat je. Udělejte si zápis do sešitu, podle přílohy, kterou jsem vám zase poslala přes EduPage a určitě si tam některou z polních plodin namalujte.                                                      Doporučuji: https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-vlastiveda/dumy-3-2-vlastiveda09.pdf  

Pondělí 27.4.

Český jazyk - Zopakujeme si, co to jsou ZÁJMENA – nám zastupují _ _ _ _ _ _ _ _ _ nebo _ _ _ _ _ _ _ _ jména nebo na ně _ _ _ _ _ _ _ . Zkus říct jednu větu tak, aby v ní bylo zájmeno. Potom v učebn.cv.1/ str.68 přepíšeš do sešitu 7 vět bez té poslední, vyhledáš a vyznačíš zájmena. Zájmena, která najdeš, mi napiš na e-mail. Budu se těšit na tvou odpověď, určitě se ti podaří všechna zájmena najít. PS žlutý – opakujeme pravopis vyjmen.slov po B, L, M, P, S – zkus pozorně vyplnit i/y ve cv.1a/ str.41 a nezapomeň si odůvodňovat! Pokud tam budeš mít chyby, oprav si je a řekni si, proč je to takto správně. 
Matematika
Začneme slov.úlohou: Do sudu se vejde 50 litrů vody. Do konve se vejde pětkrát méně vody než do sudu. Na kolik litrů je konev? Kolik konví musí zahradník nanosit, aby naplnil dva sudy? (Víme, co znamená 5 krát MÉNĚ a když jsou dva sudy – KOLIKRÁT je to VÍCE sudů?) Počítej ústně a řekni odpověď. Podíváme se teď na NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ DESETI – všichni to určitě zvládnete, není to nic těžkého. Na záhoně jsou 4 záhony po 10 květinách. Kolik květin celkem roste na záhoně? Ty už víš, že příklad musíš násobit a to tak, že k násobenému číslu připíšeš pouze nulu. V učebn.cv.1/ str.124 násob a výsledky říkej zpaměti. Když jsou 4 záhony po 20 tulipánech. Kolik tulipánů je to celkem? Jak postupujeme při násobení číslem 20,30,40,...... 100 ? Jednoduše, dané číslo vynásobíš počtem desítek a k tomuto součinu připíšeš nulu. Když budeš počítat rozkladem, vypadá to takto: 4 . 20 =  4 . (2 . 10) = (4 . 2) . 10 = 8 . 10 = ?                  V učebn. cv.4/ str.124 počítej ústně. Doporučuji Školákov - Počítání v oblacích:                              https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm     
Anglický jazyk Milé děti, dnes se vrátíte v učebn.na str.42 a poslechnete si na youtube Ojednávku jídla broučků v restauraci . Připravte si sešit z AJ a napište Bug café. Sledujte , která jídla si broučci objednávají a podle toho určujte pořadí stolů. Do sešitu pište čísla stolů, tak jak jdou objednávky za sebou. Bug café - Objednávka jídla: https://www.youtube.com/watch?v=txx3lHg7W8o Další poslech v učebn.str.43 – rozhovory se Superstars , co mají rádi a co ne. Podle odpovědí poznáte, který obrázek jim náleží. Do sešitu si napište jména v tomto pořadí – Jet- ___, Nike -____,Kat-____, Spike- ____ a na volné linky ke jménům pište číslo odpovídajícího obrázku. Bug café- Poznávání co má rád a co ne: https://www.youtube.com/watch?v=cqB9QarAitE (Ve škole si vaše výsledky společně zkontrolujeme) Příběh o monster si necháme na příště. Opakujeme slov.zásobu ze 7.- 9.lekce - PS cv.1/ str.46 , kde doplníte slovíčka podle témat BODY (tělo), CLOTHES (oblečení) a FOOD (jídlo). 
 
PrvoukaJak, děti, dělíme UŽITKOVÉ ROSTLINY? 1. Ovocné _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ 2. Z _ _ _ _ _ _ a 3.P _ _ _ _ p_ _ _ _ _y, které dál dělíme na 5 skupin, kterých? Dnes na tebe čeká PL Užitkové rostliny – str.48, kde budeš postupovat podle zadání a určitě ho zvládneš vybarvit a vyplnit správně. (Ve škole mi zase ukážeš)                                                                                                                                      

Úterý 28.4.

Matematika - Začínáme slov.úlohou : Pavel prodal prodavačce 4 dvacetikoruny. Dostal zpět 3 Kč nazpět. Kolik stál nákup? Vypočítej zpaměti jako složený příklad. Při počítání těchto příkladů byste neměli chybovat v malé násobilce. Když víte, kolik je 5 . 3 , tak spočítáte lehce, kolik je 5 . 30. A když víte, že 7 . 8 = 56, tak se nespletete v příkladu 7 . 80 = 560 V učebn.cv.7/ str.125 si příklady můžeš počítat ústně nebo psát vedle sloupku na proužek papíru. Pro zvídavé doporučuji (strany 4 – 6 ) : https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm
Český jazyk Dnes začínáme hádankou: Housátka se máchala , chmýří v trávě nechala. Co je to? Nahraďte podstatné jméno "housátka"zájmenem. Ano, "Ona". A teď si přečtěte v učebn.cv.2/ str.68 věty a nahraďte podst.jména zájmeny. Cvičení přepište bezy chyby a doplněná zájmena vyznačte barevně. Pro zvídavé doporučuji : http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena2.htm PS žlutý – cv.1b/ str.41 odůvodňujte si a doplňujte. Když si nebudete jistí, podívejte se do svého slovníčku (velkého sešitu s vyjm.slovy).
Čtení  Čtení z čítanky - str.138 - 139 (do čtvrtka)a u básniček se snažte o výrazný přednes. Kdo chce (je to pouze dobrovolně) a vyřeší hádanky, může mi řešení poslat na e-mail. 
Anglický jazyk - Dnes, děti, pokračujeme v Opakování 7.-9.lekce – Review C učebn.str.46 dole. Nejdříve si přečtete otázku, pod ní odpověď a vyberte správnou možnost. Do sešitu si zapište: 1 __, 2 __, 3 __, 4 __ a k číslům na volné místo pište písmeno odpovídajícího obrázku. (Kdo chce, může si přikreslit obrázek) Co znamená, když se podíváte do PS cv.2/ str.46 na příšeru a zeptám se: HAS IT GOT SMALL EYES? (Má malé oči?)Odpovíte kladně nebo záporně. YES, IT HAS./ NO, IT HASN´T. Stejně tak budete odpovídat na další otázky v tomto cvičení. Doporučuji na zopakování 7.lekce: Unit 7- Body (cvičení 1 – 6) : https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/index.htm Ať se vám daří!

Středa 29.4.

Český jazyk -Květen, TO je měsíc něhy, TEN, KDO o NĚM pranic neví, TEN SE diví. CO TA kytka? Pročpak tají úsměv J_ _ _ _? – který slovní druh je ve vyznačených slovech básničky o květnu?        
PS velký – cv.4/ str.7 pouze ústně.                                                                                

PS velký – cv.5/ str.7 si přečti a odůvodni i/y v každém slově a protože je středa, popros maminku, tatínka nebo staršího sourozence, aby ti tento diktát nadiktovali do sešitu z ČJ zezadu a poté i oznámkovali. Chyby si oprav. Jestli se chceš pochlubit, jak ti diktát dopadl a jakou chybu(y) jsi udělal, můžeš mi dát vědět.                                                    
Dobrovolně pro zvídavé: Hádanky – vyjmen.slova po L  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l5.htm http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/l6.htm  
Matematika -
Milé děti, pokračujeme v násobení násobků deseti- v příloze vám posílám PL, který si vytiskněte, vyplňte tabulku násobků a u slov.úloh č.2,3,4 – si napište výpočet a pokud bude místo na řádku, i odpověď.                                                                                   Doporučuji: Školákov – Počítání do 1000 mezi květinami                                                   https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady3.htm
Prvouka -
Dnes bude zábavná prvouka. Připravila jsem pro vás PL Polní plodiny (poslaný v příloze) na třídění a vybarvování polních rostlin . Podle instrukcí v PL se dozvíte, jak postupovat. A také na vás čeká opakovací kvíz na Užitkové rostliny, u kterého mi na e-mail napište, jestli byl pro vás lehký, přiměřený nebo těžký a  u které otázky jste si nebyli jisti, apod. O kvízu mi dejte vědět do pátku.                                              https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTTlOlVhbkX0v8QAJYuJeCZ-PTt7VzccOxXRUCGUkZiop5PA/viewform?vc=0&c=0&w=1
 

Čtvrtek 30.4.

Český jazyk  -Dnes začínáme pranostikami o květnu: ústně si je doplňte a zkuste najít základní skladební dvojici v 1.větě. Na  PODMĚT se ptáme – KDO, CO (přichází)?, na PŘÍSUDEK – CO DĚLÁ PODMĚT (červen) ?Ve 2.souvětí řekněte větný vzorec.                                    Na m_ _ _ _ květen přichází suchý červen. Když máj vláhy nedá, č_ _ _ _ _  se předá.

Sněhurka a __________ trpaslíků. Děti, dokázaly byste pokračovat? Znáte další pohádky, které mají v názvu číslo? Takže dnes bude řeč o dalším ohebném v pořadí čtvrtém slovním druhu ČÍSLOVKÁCH. Co vyjadřují číslovky a jak se na ně ptáme? Podívejte se do učebn.str.68 uprostřed a přečtěte si žlutou tabulku. Kolikáté letos oslavíš ty nebo tvoji rodiče narozeniny? Kolikrát za den si čistíš zuby? Kolikanásobná mistryně světa je Věra Sáblíková? Číslovky odpovídají nejen na otázku "KOLIK " ? ale i "KOLIKRÁT"? nebo "KOLIKANÁSOBNÝ"                     Z učebn.cv.2/ str.68 vypiš zájmena a číslovky do dvou sloupečků – nejdříve si nadepiš do sešitu ČJ Zájmena                                                      Číslovky                                                       (a poté zařazuj ke správnému slov.druhu).
Matematika-Zkuste zpaměti spočítat: Jedna čarodějnická kniha stojí 80 Kč. Kolik korun zaplatíme za 6 takových knih? A teď určitě zvládnete spočítat další slov.úlohy č.5,6 v novém PL ze včerejška. V č.7 určitě vymyslíte obdobnou slov.úlohu na jakékoliv téma (Ve škole si je přečteme). Z učebn.cv.13/ str.126 si přepíšete do sešitu M  a vypočítáte první 2 sloupečky složených příkladů. Pozor, násobení má přednost!                                               Doporučuji:  Školákov - Počítání v oblacích – příklady typu    ? . 6  = 120               https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady6.htm
Čtení -
Přečtěte si pěkný příběh o Jirkovi v čítance str.115 – 117 a vypracujte mi  úkoly v PL, který vám posílám přílohou. Nemusíte spěchat, je to do úterý 5.4. Budu ráda, když mi zašlete na e-mail pouze výsledky úlohy č.1 – správné řazení bodů osnovy pomocí písmen (např.  e,g,b,.....).Zároveň vám přeji pěkný zážitek při dnešním pálení čarodějnic!    
     
Anglický jazyk -   Dnes to bude v angličtině jednoduché, ověříte si, jak umíte slovíčka - Test Bug café :- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei7Iym_VOWM-ad19_xBooTzaqeV2UrSaLcdj_RwXsk-0r3Hg/viewform?usp=sf_link
Prvouka - Někteří už máte úspěšně za sebou kvíz o Polních plodinách (těším se i na odpovědi ostatních) a dnes začínáme další kapitolu. Zkuste přijít na to, CO do řady nepatří a PROČ?     stonek  -   kořen  –  mech  –  list  –  houba  –  plod  –  květ                                           
Potom si otevřete učebn.str.50  a do sešitu si nadepište  Části kvetoucích rostlin, namalujte rajče nebo i jinou kvetoucí rostlinu a popište její jednotlivé části  .      

 


Pondělí 11.5.

Český jazyk-        

Dokážeš správně odůvodnit i/ y ve větě: "V-t skáče do v_šky nejv_š."  ?                       Poznáš, se kterými vyjmen.slovy po V se dnes seznámíme?                                    
Drcení potravy nebo hmoty zuby znamená ž_ __ _ __.                                                 Vysokým hlasem hlasitě vykřikovat znamená  v_ _ _ _ _  .                                   
Navykat si na něco jiného znamená   Tato tři vyjmenovaná slova označují děj. Ke kterému slovnímu druhu tedy patří? Ano, ke slovesům.                                                                                                                                                        Zvládneš doplnit různé tvary sloves?                                                                              VÝSKAT : dítě .............................., lidé ............................., já .....................................                          

ZVYKAT: on si už brzy ..............................., ty sis ještě (ne) ........................................ 
ŽVÝKAT : my ................................., vy .............................., oni

..................................   
Učebn.cv.3,4/ str.55 ústně.                                                                                                                      Vybarvi, vystřihni a nalep si obrázky těchto 3 vyjmen.slov do velkého sešitu.                        Připiš si k nim 3 různé tvary téhož slova (např. VÝSKAT – výskám, výskala, výskalo) a slova příbuzná podle učebn.str.54.                                                                                                                                                                   Připiš si do velkého sešitu:  Pamatuj! výskat (radostně křičet) x vískat (probírat se někomu ve vlasech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Doporučuji: Školákov - Procvičujeme psaní i/ y po V  - VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT            https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni2.html 
Matematika 
   -                                                                                                                                    

1.Děti koupily  mamince k nedělnímu svátku maminek 5 gladiol po 19  korunách. Kolik korun za ně   zaplatily?                                                                                                                                       2.Každý den kupujeme půlku chleba po 12 korunách. Kolik korun zaplatíme za chléb za 6 dní? Kolik korun vám zbude ze stokoruny?                                                                                                                                            PL Velká násobilka – cv.4 / str.38 výsledky zapisuj do PL. U cv.7/ str.38 výsledky také zapiš do PL, ale prvních  deset příkladů přepiš do sešitu M a nezapomeň si příklad rozložit podle vzoru!   Doporučuji: Školákov – Počítání s káčátky (str.1,2)

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm
Anglický jazyk -  
Překládej ústně a říkej: jedna opice x dvě opice (one monkey x two monkeyS) , jeden lev x tři lvi, jedna žirafa x pět žiraf, jeden slon x deset slonů, jeden krokodýl x sedm krokodýlů, jeden had x devět hadů, jeden hroch x dvacet hrochů. Dávej si pozor na množ.číslo, kdy přidáváme písmeno S k podst.jménu. Určitě zvládneš cv.1,2/ str.48 v PS. Připomeň si: kdy používáš THERE IS .../ THERE ARE  ....? (jedn.č./ množ.č.) Obrázek u cv.2 si můžeš vybarvit.
Prvouka -
Zopakujme si: Stonek je podzemní nebo nadzemní část rostliny? Stonek přivádí k listů, plodům a květům v_ _ _ a ž_ _ _ _ _  z  k_ _ _ _ _. Podle stavby stonku dělíme rostliny na d_ _ _ _ _ _ a b_ _ _ _ _ . Dřeviny mají d_ _ _ _ _ _ ý stonek, byliny d_ _ _ _ _ý stonek. Bylina, jejíž stonek nese listy, se nazývá l_ _ _ _ _, stonek bezlistý je s_ _ _ _ a stonek dutý s kolénky je  s_ _ _ l _.                                                              
Přiřaď rostliny k typu stonku: žito, pampeliška, heřmánek.

Další nadzemní částí rostliny je LIST. Přečti si o něm v učebn.str.51 a podívej se na prezentaci:             

Školákov - Nadzemní části rostlin – listy                                                                https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm                                                                                                        Do sešitu si přepiš a doplň zápis z přílohy  zatím 
pouze LIST! Až budeš venku, všímej si různých tvarů listů u rostlin  a namaluj si alespoň dva druhy listu na PL nahoře žlutý rámeček str.50.

 


Úterý 12.5.

Český jazyk -1.Připomeň si a zazpívej písničku král Atlet:         
https://www.youtube.com/watch?v=dGuIDA7yXpY                                             
2. Utvoř od slova VYSOKÝ   :  a) podstatné jméno     b) sloveso      c) příslovce (jak?)           3. Utvoř tři příbuzná slova se slovem ZVYKAT                                                               
4.PS velký – cv.1,2/ str.25                                                                                     
5.Z učebn.cv.2/ str.55 přepiš do sešitu ČJ věty se správným slovem – vyznač ho barevně.         (Dnes budeme společně kontrolovat při on-line výuce.)                                Doporučuji:  Školákov – Tvary vyjmen.slov po V a slova příbuzná – VÝSKAT   ZVYKAT     ŽVÝKAT  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni2a.htm
Matematika-
Dnes, milé děti, začneme jednoduchými slov.úlohami v PS – cv.10,11/ str.6 + cv.4/ str.7.
Když je babičce 80 roků a je 10 krát starší než její vnučka. Spočítáš, kolik roků je vnučce?       Jak budeš přemýšlet? To znamená, že vnučka je 10 krát mladší než babička, proto budeš příklad násobit nebo dělit? Pokud už máš zpaměti výsledek, můžeš se pustit do další slov.úlohy – PS cv.4/ str.9. Kolik má 1metr decimetrů? Ukaž délku metru a decimetru názorně pomocí rukou. Potom se pusť do tabulky cv.5/ str.9.                                                                          Abychom nezapomněli velkou násobilku, hravě určitě  spočítáte v PL Velká násobilka cv.8/ str.38 (8 příkladů) přímo do PL.   
Doporučuji pro zvídavé: Školákov – Počítání s káčátky (str.3)                                   https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady3.htm
Anglický jazyk - 
           
           

Učebn. str. 49 – písnička o tom, jak džíp veze zvířátka. Která?                                                                                                                   Whose jeep is this?( Čí je to džíp?)  It´s my mum´s jeep.                                          
What do the lions/  snakes  say? (Co říkají lvi / hadi  ?)  ROAR!      HISS!                                                                                                               
What does the horn say? (Co říká klakson? )  BEEP!                                                                                                                      Jaký je lev na obrázku? BIG, FAT.                                                                                                                                                 Jací jsou hadi? LONG.                                                                                                   Jaké jsou opice? LITTLE.                                                                                                                                                        Jací jsou krokodýli?   HUNGRY.                                                                                Pozor! " There is .... "  je zde ve stažené podobě " There´s ..... /derz/                                                                                                                                                     Přečti si celou písničku a snaž se jí porozumět. Ještě lepší bude, když si ji pustíš na youtube – Animal song a zazpíváš si ji nahlas:                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=dwfuscW5jS0                                                 
( učivo si projdeme společně dnes při on-line výuce)

                                          

Mgr. Dita Dočekalová ( učebna 819 )

3. C1. 2. 3.4.5.
pondělí ajtv čj prv 
úterýčj hv aj čj 
středačj čj tv čj 
čtvrtekaj čj prv pč 
pátekčj prv vv vv 
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy