logotyp

4. A

2. června

2. červnaOry, ory, deo, milí zpěváčkové:)

S touto písní se dnes přivítáme i na online výuce ČJ (Ma se budeme věnovat zítra:).
Bude potřeba: sešit, učebnice, PS, penál.

V ČJ si společně zopakujeme slovesa v přítomném čase a dozvíme se zajímavosti o čase budoucím. Budeme slovesa v čase budoucím časovat, určovat osobu, číslo a čas a promyslíme plány do budoucna:) V učebnici na str. 69 si pročteme žlutý rámeček a přehled časování. Podrobně se budeme věnovat cv. 1 a písemně do sešitu vypracujeme cvičení 2. Ve zbývajícím čase se podíváme do PS str. 27 cv. 2.

V MA vás, zpěváčkové, čeká rýsování obdelníku a čtverce. Jak na to vám prozradí uč. str. 93, kde naleznete postup rýsování ve cv. 1 obdelníku, ve cv. 2 čtverce. Cvičení 3 je zaměřeno na zopakování si pojmů kružnice, její rýsování, vyznačení průměru a vzniklého rovinného obrazce. Vše si nejprve pečlivě pročtěte, rozmyslete a poté co nejlépe narýsujte do sešitu:) Při rýsování si můžete pustit relaxační hudbu, zpěváčkové:)

V se dozvíte několik informací o dalších živočiších žijících v rybníku či v jeho okolí a to v uč. str. 65 a 66. Další informace si můžete vyhledat v encyklopediích nebo na internetu. Vaším úkolem je napsat do sešitu vždy nadpis, vybrat si jednoho živočicha a vypsat k němu nebo vyhledat 4 informace. Můžete přidat i obrázek:) Pokud si úkol vypracujete již dnes, v pátek vás nic nového v PŘ čekat nebude. Je to totiž na celý týden:)

Milí zpěváčkové, uvidíme se:) ZoRo.

Aj - úterý 2.6.

https://docs.google.com/document/d/1sdt9E2FtbSIymO7JXhL3MW2FhVXaB3hhKbb8DHsYQD0/edit?usp=sharing

Mgr. Zuzana Růžičková ( učebna 815 )

4. A1. 2. 3.4.5.
pondělíčjaj vl tv 
úterýčj ajpř pč 
středa mčj vl čj hv 
čtvrtekčjčj aj tv 
pátekčj  přinf vv vv 

Pátek 29. května

Pátek 29. května

Ahoj přátelíčkové,

doufám, že jste se krásně vychrupinkali do posledního pracovního dne v týdnu.

Máme tu pátek a s ním online MA geo:)
Proto si připravte tyto pomůcky: uč., PS, papír A4, geo sešit, penál, trojúhelník a pravítko, nůžky.

MA se rozhlédneme po okolí a zkusíme pojmenovat geometrické tvary, obrazce, tělesa, se kterými se běžně setkáváme. Poté se zaměříme na pravdivost tvrzení k narýsovanému v PS str. 2 cv. 15. Také zkontrolujeme domácí úkoly a zopakujeme osu souměrnosti. Skládáním čtverce zjistíme počet jeho os souměrnosti. Vyhledáme osově souměrná písmena v uč. str. 99 a pokud čas dovolí, narýsujeme si čtverec do sešitu (uč. str. 93).

ČJ si opět procvičíte slovesa v přítomném čase a koncovky podstatných jmen. Pečlivě si odůvodníte pravopis a slovesa v závorce dáte do správného tvaru přítomného času. Po promyšlení přepíšete do sešitu. Poproste rodiče o kontrolu. Případné chyby hned opravte:)

K ml__nu (se bl__žit) automob__l__ naložené p__tl__ ob__l__. Kolem škol__ (být) v__sázeny l__p__. B__l__ny (vonět) po celé m__stnosti. Lovec (v__dět) jestřáb__ a sokol__. Zb__něk (volat) na ps__. Ke kazatel__ (m__řit) zástup__. Ve v__běz__ch (hýkat) osl__. (Sl__šet) zp__vat kos__?

se zaměříte na rostliny v rybníku a jeho okolí a na ryby v rybníku. Přečtěte si v uč. str. 64 a 65 články. Vyberte si jednu rostlinu a jednu rybu a ke každé si vypište 3 informace. Můžete si další zajímavosti vyhledat v encyklopedii nebo na internetu:)

Nejlepší však je, když můžeme pozorovat krásy přírody z bezprostřední blízkosti. Tak co takhle o víkendu vyrazit na pořádné putování přírodou (nevadí, že může zapršet – nejsme z cukru:)

Pěkný víkend, ZoRo.

PS: V pondělí 1. června je váš den, proto si online uděláme společně dohromady v 11h. Uvidíme se všichni, popovídáme si, popřejeme si k vašemu svátku a moc se učit nebudeme, co říkáte?

1. června

1. červnaKrásný slunečný den, milé děti,

věřím, že máte úsměv na tváři, neboť si dnes od školy téměř odpočinete:)

Že nevíte proč? Jejda, vždyť máte svátek:)

Proto si tento den moc užijte a mrkněte na zajímavá cvičení na těchto odkazech:
http://www.matematika.hrou.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.google.com/search?q=moje+%C4%8De%C5%A1tina&oq=Moje+%C4%8De&aqs=chrome.
0.0j69i57j0l4j69i60l2.13649j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=Lu%C5%A1t%C4%9Bnky&oq=Lu%C5%A1t%C4%9Bnky&aqs=chrome.
.69i57j0l6j69i61.9249j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


My se spolu dnes uvidíme všichni v 11h, snad se spojení podaří. Mějme na paměti, že je nás hodně a proto se budeme pěkně o slovo hlásit:)
Při videosetkání si budeme povídat o Dnu dětí, zkuste o něm něco zjistit:)

Těším se na vás, ZoRo.

PS: Na zítřejší online výuku budete potřebovat sešit do Čj, geo sešit, rýsovací potřeby, uč. do MA a Čj:)

Aj - pondělí 1.6.

https://docs.google.com/document/d/1F-2nPk3H2s7jtKB6LT3rYzMJc_YpVU7hCPbbIKFEzw4/edit?usp=sharing

Čtvrtek 28. května

Čtvrtek 28. května

Krásné čtvrteční ráno, milé děti,

dnes máte online výuku v AJ a my se uvidíme tedy zítra:)

Na zítřejší MA – geo budete potřebovat: učebnici, PS, geo sešit, papír A4, rýsovací potřeby, trojúhelník, pravítko, nůžky.

Dnes se budete také částečně věnovat geometrii v MA a to na str. 14 cv. 11, které by pro vás mělo být opakováním stejně tak, jako cv. 13 na str. 12. Poté si pamětným sčítáním a odčítáním doplníte tabulku na str. 12 cv. 12 a oprášíte písemné dělení ve cv. 9 str. 14.

ČJ se zaměříte na sloveso BÝT, zejména na jeho časování v přítomném čase (viz tabulka v uč. str. 68) a také na jeho užití ve větách. Budete rozlišovat, zda se skutečně ve větě jedná o sloveso jsem nebo jestli o příslovce určující místo sem. Věty si promyslete a se správně vybraným slovem ze závorky napište do sešitu:)

Pojedu (jsem/sem)i příští rok. Vždy (jsem/sem) tu v__tán. Nechala jsem vzkaz na stole: (Jsem/Sem) na hřišti. Donesu (jsem/sem) tašku s nákupem a vykl__dím ji. Tu vázu (jsem/sem) nechtěl rozb__t. Děti (jsem/sem) přijely zadobrodružstv__m. Dnes (jsem/sem) ve v__borné náladě.

Poté si procvičte určování mluvnických kategorií u sloves na následujícím odkazu:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

Ve ČT opět prožijete další napínavé situace se Správnou pětkou, tentokrát v kapitole třinácté s názvem Zvláštní tajemství:
1. Co slyšel Julián přes zeď?
2. Kde našel Julián tajný vypínač?
3. Koho Julián viděl v tajné místnosti?
4. Kdo má přijet?
Odpovědi pište pod nadpis do sešitu (na konci školního roku si je budu od všech vybírat).

Mějte se famfárově, ZoRo.

 Aj - čtvrtek 28.5.

https://docs.google.com/document/d/1hg3gDRhhAE9qsSMBbh4l1LJdMnLRBKNWeyoxNK12zpI/edit?usp=sharing

Středa 27. května

Středa 27. květnaČauky mňauky, přátelíčkové,

vstávat a cvičit!!! tak jako __________ a __________:)

Kdo ví o kom je řeč? Každopádně se s nimi setkáme hned v úvodu naší online výuky, těšte se:)
Dnes potřebujete: učebnici, PS, sešit, kartičky JSEM a SEM.

V ČJ jazyce si zopakujeme osobní zájmena a osoby, z infinitivů utvoříme požadované tvary podle zadané osoby, napíšeme si kratičký diktát, vyčasujeme několik sloves v přítomném čase a velikou pozornost soustředíme na sloveso BÝT. Také zkontrolujeme vaše vypracovaná cvičení v PS:)

V MA si, přátelíčkové, pročtěte v uč. str. 99, která je zaměřená na tvary souměrné podle osy souměrnosti a dokreslete obrázky v PS str. 8 cv. 15 barevně. Poté si zopakujte písemné násobení, zaokrouhlování a počítání se závorkami ve cv. 12, 13, 14:)

Ve VL si připomeňte vládu prvních přemyslovských králů a to četbou v uč. str. 21 a přidejte k nim i další str. 22 a 23. Ze str. 24 c) si pod nadpis v sešitě Vláda přeymslovských králů opište přehled panovníků včetně uvedených údajů (století a další informace). Podívejte se také na Dějiny udatného českého národa:

Přemysl Otakar II.: https://www.youtube.com/watch?v=R6XIQdlIMow
Václav II.: https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs
Václav III.: https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY

Tak s chutí do toho, půl je hotovo, ZoRo.

PS: Zítra mátě onlive AJ s paní učitelkou Bernardovou tak, jak jste zvyklí:)Úterý 26. května

Úterý 26. květnaOry, ory, deo, zpěváčkové:)

vítám vás naší písničkou, kterou určitě ještě dnes uslyšíme:) Tedy nalaďte hlasivky, připravte pomůcky a můžeme začít s online výukou.
Dnes bude potřeba mít připravené: trojúhelník s ryskou a pravítko (na rovnoběžky a kolmice), geo sešit, PS, A4 papír, nůžky a rýsovací potřeby, pastelka.

V geometrii si zopakujeme rýsování přímek, úseček, kolmic a rovnoběžek pomocí geo diktátu:) Oprášíme znalosti o trojúhelníkách (druhy), připomeneme si trojúhelníkovou nerovnost a zaměříme se na osovou souměrnost. Je se na co těšit:)

V ČJ budete pokračovat v procvičování přítomného času v PS str. 26 cv. 2, 3, 4 a naučíte se zpaměti osoby a k nim osobní zájmena z uč. str. 68 v přehledu časování. Také si připravíte 2 slovesa, která budete umět časovat v přítomném čase. 

V PŘ se zaměříte na vodní toky a nádrže v uč. str. 64. Přehled si do sešitu přepíšete a to pod nadpis Ekosystém rybník. Také si zopakujete vody oceásnké a pevninské v uč. str. 30.

Na zítřejší online výuku si připravíte PS, sešit, uč., kartičky se slovy JSEM a SEM. Ta slova budou pečlivě a výrazně napsaná, abych je dobře viděla:)

A teď už hurá do práce:) ZoRo

Aj - úterý 26.5.

https://docs.google.com/document/d/1BjVP0Juu4XlrDls_6opZI-rcoNRT-hoMyDjFGReMEig/edit?usp=sharing

Pondělí 25. května

Pondělí 25. května

Ahoj kamarádi,

zdravím vás a těším se na dnešní vyučování:)
Přihlásíte se v čase, který jste mi spolu s rodiči poslali a s nachystanými pomůckami.
Dnes máme ČJ online, proto potřebujete: učebnici a PS, sešit s pátečním cvičením, hrací kostku, měkkou houbu a kus dřeva:)

Víkend si vyjádříme slovesy, která převedeme do infinitivu (neurčitku). Zopakujeme si určité a neurčité tvary sloves, osobní zájmena a pomocí kostky budeme určovat osobu. Seznámíme se s přítomným časem (uč. str. 68), který je vyjádřen pouze jednoduchým tvarem (může být i zvratný). Vyčasujeme slovesa v přítomném čase. Vyhledáme slovesa v přítomném čase v PS (str. 26 cv. 1), protáhneme se při písničce o slovních druzích a také si je určíme. Na závěr použijeme měkké a tvrdé předměty k rozlišení i/y a zkontrolujeme vaše páteční cvičení. To vše nás dnes čeká v ČJ:)

MA si připomenete jednotky času a vyřešíte s nimi zajímavé slovní úlohy v PS str. 7 (celá).

Ve VL si zopakujete přemyslovská knížata a zapíšete si je do sešitu. Inspirací vám může být přehled panovníků v uč. str. 20 c. Také se dozvíte něco o vládě přemyslovských králů a to četbou v uč. str. 21. Mrkněte i na videa:)

Přemysl Otakar I.: https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE

Václav I.: https://www.youtube.com/watch?v=i9Cxf5pIKn0

Anežka Česká: https://www.youtube.com/watch?v=oRBHuWSvR6o

Na zítřejší online MA- Geo si připravíte: trojúhelník s ryskou, metr, geo sešit, PS, A4 papír, nůžky a ořezanou tužku, gumu:)

Mějte se prímovně, ZoRo.

Aj - pondělí 25.5.

https://docs.google.com/document/d/1aQiivHWqwAAtNbtx3SiqcG7OFbJ62x86ABzHm3LsnAw/edit?usp=sharing

 

Rybník - fotky od Simonky

Pátek 22. května

Pátek 22. květnaKrásné páteční ráno, zpěváčci:)

máme před sebou slunečný den, tak proč si ho neužít s menším množstvím úkolů:)

V ČJ si prosím zkontrolujte včerejší výpis zvratných sloves a dopsání infinitivu:
se radovala - radovat se
se běžely podívat - běžet se podívat
se díval - se dívat
se mýlil - mýlit se
se rozhodla - rozhodnout se
se sešly - sejít se
se líbila - líbit se
se procházel - procházet se
se česala - česat se
se učila - učit se

Dnes s vyhledáváním slovesných tvarů budete pokračovat. Nejprve si však přepíšete správně doplněné cvičení do sešitu a potom vlnovkou podtrhnete všechny tvary sloves (jednoduché, složené, i zvratné).

Autobus__ jely přes v__mol__. Nepl__tvej zb__tečně peněz__. Krokodýl__ patří mezi plaz__. (je plaz bez plaza) Domluv__m se s Francouz__ a částečně i s Ital__ a Španěl__. Na jetel__ se třp__til__ kap__čky ros__ jako drahokam__. Um__š v__počítat úhl__ trojúhelníka? P__stolník hb__tě nab__l p__stol__ a v__střel__l. Na neb__ jsme v__děli jestřáb__, orl__ a sokol__.

V si prohlédnete v uč. na str. 62 a 63 ekosystém rybníku a poté, když bude chuť:), se k nějakému rybníku vydáte a budete pozorovat jeho ekosystém:)

Zpěváčkové, v pondělí nás čeká online vyučování v čase, který jste si napsali:) Jedná se o hodinu ČJ, proto bude potřeba uč., PS, penál, sešit s pátečním cvičením, hrací kostka, měkká (např. houbička na mytí nádobí) a tvrdá věc (např. dřevo) a úsměv na rtech:)

Přeji vám pěkný odpočinkový víkend a v pondělí se na vás těším:) 

Mějte se zpěváčkově, ZoRo.

Domácí mazlíček

Báseň pro maminku

Čtvrtek 21. května

Čtvrtek 21. květnaČauky mňauky, kamarádi,

po včerejším videosetkání jsem vám a vašim rodičům poslala email. Co nejdříve si jej pročtěte a napište mi váš výběr časů na online výuku, která začne od příštího týdne. Jakékoli dotazy, otázky k tomu, mi také můžete napsat:)

Včera jsme procvičovali učivo o slovesech. Zaměřili jsme se na rozlišení infinitivu neboli neurčitku od slovesa určitého, na slovesné tvary jednoduché a složené. Hledali jsme slovesa zvratná a zopakovali si osobní zájmena, abychom dokázali určit osobu u sloves. 
Dnes budeme pokračovat s výpisem zvratných sloves z následujícího článku. Pozůrek!!! Někdy je slovo se jako zvratné zájmeno a patří ke slovesu a někdy má funkci předložky, která se pojí se 7. pádem podstatných jmen (popř. přídavných..).
Vaším úkolem, kamarádi, je, abyste z tohoto článku vypsali do sešitu pouze zvratné tvary sloves (jednoduché i složené) a k nim dopsali infinitiv - neurčitek). Např. se radovala - radovat se,...

Jana se radovala z překvapení. Linda se sestrou půjdou do kina. Děti se běžely podívat na hřiště. Eda se díval na dobrodružný film se zvířaty. Opravdu se mýlil. Renata se rozhodla pro jahodový pohár se šlehačkou. Všechny děti se sešly ve třídě. Martinovi se líbila kniha se psy. Vojta se procházel. Aneta se česala. Bára se učila novou písničku. Jirka s Ondrou pozorovali fenu se štěnětem.

Dále opište následující slovesa a doplňte do nich správná íčka:) Podtrhněte vlnovkou slovesa určitá a nadepište nad ně osobní zájmeno.

v__skočit, m__řit, zam__kat se, zm__l__t se, v__l__t, v__m__šlí si, p__ská, zp__vat si, vzpom__nal, v__trhneme, v__leze, uml__t, zv__knout si, kresl__, um__t se, sb__ráte, v__jmenovat

Ve včerejší geometrii jste se včera seznámili s pravoúhlými trojúhelníky, které byly v uč. str. 84. Správné doplnění vět ve cv. 3 je: 
Trojúhelník ABC je pravoúhlý.
Trojúhelník ACD je pravoúhlý.
V trojúhelníku ABC je pravý úhel při vrcholu B.
V trojúhelníku ACD je pravý úhel při vrcholu
D.
A ve cv. 4 jsou tyto trojúhelníky pravoúhlé: 2, 3, 5. Pozná se to pomocí trojúhelníku s ryskou:)
Dnes se zaměříte na trojúhelníkovou nerovnost, kterou jsme si včera společně pomocí špejliček vyvodili. Zjistili jsme, že součet dvou stran trojúhelníku musí být vždy větší než délka třetí strany trojúhelníku. Pokud toto platí, lze trojúhelník narýsovat. Také jsme si prohlédli obrázky a výpočty v uč. str. 83 cv. 1 a 2. Tomu se dnes ještě budete věnovat. Vše si důkladně pročtete. Poté si propočítáte do sešitu cvičení 3 podobně jako je to uvedeno ve cv. 2 a pokud zjistíte, že platí trojúhelníková nerovnost, tak ten trojúhelník narýsujete do sešitu:)

Ve čtení na vás čekají děti ze Správné pětky:) Kapitola 12 Julián na výzvědách:
1. Kde se Julián večer ukrýval?
2. Co udělal večer pan Perton dětem?
3. Našel Julián Dicka?
4. Co ještě Julián objevil?
Odpovědi opět zapisujte do sešitu pod název kapitoly:)

Mé psaní je opravdu dlouhé, ale ve finále těch úkolů není mnoho:)

Mějte se mamtárově, ZoRo.

Středa 20. května

Středa 20. květnaKrásné slunečné ráno, přátelíčkové,

věřím, že jste se vychrupinkali do růžova a těšíte se na setkání se mnou a s ostatními kamarády:)
Na videosetkání si prosím připravte pomůcky (mrkněte na úterý), PS do Čj, uč. a sešit do Čj a uč. do Ma a geo sešit.

No a jakpak se vám, přátelíčkové, daří rozlošit jednoduché a složené slovesné tvary? 
Dnes k nim přibudou ještě tvary zvratné:) Mnozí z vás si vzpomínají na zvratná zájmena se, si a ta, když se přidají ke slovesu, tvoří zvratné sloveso. Jako např. v mém psaní:) Zvratná slovesa patří do skupiny jednoduchých slovesných tvarů. O tom všem si pečlivě přečtěte v uč. str. 67 spodní žlutý rámeček:) Pozůrek!!! Někdy je se jako předložka, která stojí např. před podstatným jménem. Přátelíčkové, vaším dnešním úkolem je vypsat pouze zvratná slovesa ze cv. 2 na str. 67 (pozor na to, že se může být předložka!!!). Také si vypracujte cv. 1 v PS str. 25. Vše si společně zkontrolujeme při videosetkání:)

Dnešní matematika bude věnovaná geometrii. Budete tedy potřebovat ořezanou tužku, sešit a učebnici. 
Už znáte a umíte narýsovat rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky (pro připomenutí si prohlédněte cv. v sešitě či uč. str. 75). Dnes se naučíte, přátelíčkové, rýsovat pravoúhlé trojúhelníky. Pravý úhel je část roviny, kterou svírají dvě kolmice, jako je tomu ve cv. 1 v uč. str. 84. Toto cvičení si do sešitu pečlivě přerýsujte a barevně vyznačte pravý úhel, tak jako v učebnici. Také si vypracujte do sešitu cv. 2 (nalepte), 3 (pište 4 modré věty), a 4 (napište pouze čísla trojúhelníků).

Ve VL se dnes, přátelíčkové, seznámíte s životem za vlády prvních Přemyslovců a to tím, že si pročtete v uč. str. 18 a 19 a zkusíte si úsně odpovědět na otázky pod textem (str. 19). Pro připomenutí života Bořivoje, Václava a dalších můžete zhlédnout Dějiny udatného českého národa (viz min. hodiny).

Mějte se zpěváčkově a za pár hodin, papa, ZoRo:)Úterý 19. května

Úterý 19. květnaOry, ory, deo, milí žáčci:)

vyskočte z pelíšků, pořádně se protáhněte - začínáme:)

Včera jste se, milí žáčci, v ČJ dozvěděli, že slovesné tvary rozdělujeme na jednoduché a složené. Pro připomenutí si znovu pročtěte žlutý rámeček v uč. str. 67 a poté si vše procvičte v PS str. 25 cv. 1, 2. 

V MA si dokončíte v PS str. 5 cv. 6, 7 a na str. 6 se propočítáte až k plavcům Emilovi, Jendovi, Slávkovi a Milanovi. Zjistíte, kolik metrů každý uplaval. Čili na str. 6 se jedná o cv. 8, 9, 10.

V si vyberte jednoho živočicha žijícího volně v okolí lidského obydlí (uč. str. 60 a 61) a pod nadpis v sešitě si o něm vypište 4 informace. Můžete přidat i další anebo obrázek:)

Zítra bychom se, milí žáčci, měli vidět a slyšet:) 
Na videosetkání budou potřeba tyto pomůcky, které si už můžete pomaloučku připravovat:)
- 5 barevných špejlí o těchto rozměrech: červená 15 cm, zelená 8 cm, modrá 10 cm, hnědá 7 cm a žlutá 5 cm
- kartičky s čísly 3 a 7
- hrací kostka s tečkami.

Moc se na vás těším:)

Hezký den, ZoRo.

Aj - 18.5. - 22.5.

https://docs.google.com/document/d/1m6yFa3h3-bIXhUeU0-zD6VYM38BoWlOvuHdR25X9TCo/edit?usp=sharing

Pondělí 18. května

Pondělí 18. květnaKrásné slunečné ráno, milé děti,

je za námi víkend a před námi pracovní týden, ve kterém se naučíte nové věci. Těšíte se?

První novinkou tohoto týdne jsou jednoduché a složené tvary sloves v ČJ. Jak už název napovídá jedná se tedy o slovesa a jejich rozdělení do dvou skupin. Hezky vysvětlené to máte v uč. str. 64 ve žlutém rámečku nahoře. Pečlivě si jej několikrát přečtěte. Poté vypište slovesné tvary ze cv. 1 str. 67 do dvou sloupců do sešitu (jednoduchý / složený tvar) a obyčejnou tužkou nadepište nad tvary sloves osobní zájmena (pro jednotné číslo: 1. já, 2. ty, 3. on, ona, ono, pro množné číslo: 1. my, 2. vy, 3. oni, ony, ona). Pro procvičení pravopisu si doplňte na fólii cv. 1 na str. 66 a poproste rodiče o kontrolu:)

V MA budou novinky až ve středu:) Proto si dnes vyřešíte několik slovních úloh v PS str. 5 cv. 1, 2, 3, 4, 5.

Ve VL se dozvíte, který panovník z rodu Přemyslovců získal jako první královský titul. Vše je uvedeno v uč. str. 17. Koho by více zajímal příběh Oldřicha a Boženy, může si tuto pověst vyhledat a přečíst:) Mrkněte také na Dějiny udatného českého národa: Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka:)
 https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zNj6A8-g

A potom už šupky, hupky, ven a pořádně se proběhnout:)

Mějte se sluníčkově, ZoRo.

Aj - 18.5. - 22.5.

https://docs.google.com/document/d/1m6yFa3h3-bIXhUeU0-zD6VYM38BoWlOvuHdR25X9TCo/edit?usp=sharing

Pátek 15. května

Pátek 15. květnaHola, hola, škola volá:)

Milé děti, než začnete přepisovat cvičení do ČJ, procvičte si doplňování koncovek podstatných jmen na webových stránkách https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen. Poté si do sešitu přepište následující text a podtrhněte v něm vlnovkou a obyč tužkou slovesa. Nad každé sloveso nadepište osobní zájmeno (pro jednotné číslo: 1. já, 2. ty, 3. on, ona, ono a pro množné číslo: 1. my, 2. vy, 3. oni, ony, ona).

Čáp__ číhali na žáb__ v rákos__. Mezi úl__ poletovaly p__lné včel__čky. S__lnici lemují bříz__, topol__ a jiné strom__. V jetel__ jsme viděli motýl__. Lv__ v klec__ch ospale z__vali. Jeho vlas__  b__ly b__lé jako sní__. V__ři a sov__ létají nesl__šně. V Mladé Boleslav__ je továrna na automob__l__. Upřímné přátelstv__ neb__vá příl__š časté. Nepl__tvej zb__tečně peněz__.


V se dozvíte nějaké informace o živočichách žijících volně v okolí lidských obydlí a to v uč. str. 60 a 61. Pokud by vás nějaký živočich zaujal, neváhejte si o něm zjistit více informací.

Před námi je, milé děti, víkend:)

Proto se mějte zpěváčkově a užijte si volné dny plné sluníčka, ZoRo.

Čtvrtek 14. května

Čtvrtek 14. květnaHezké ráno, přátelíčkové moji:)

Včera to bylo super!!! Moc ráda jsem vás viděla a slyšela:)) 
Povídali jste o svých zážitcích a o tom, jak se máte prima:) 

A já doufám, že prima budou i dnešní úkoly.

V ČJ si prosím znovu pročtěte tabulku o slovesech v uč. str. 66, ať si co nejvíce informací zamapatujete (budou se později hodit). Poté roztřiďte slovesa ve cv. 2 na str. 66 do dvou sloupců do sešitu podle toho, zda jsou určitá či neurčitá. Nic jiného s tímto cvičením není potřeba:) Pak si vypracujte v PS cv. 2 a 3, která jsou také zaměřená na slovesa. U cv. 2 dopište k určitým slovesům vhodné osobní zájmeno, které nám bude později určovat osobu. Máme tuto nabídku os. zájmen pro jednotné číslo: 1. já, 2. ty, 3. on, ona, ono a pro číslo množné: 1. my, 2. vy, 3. oni, ony, ona. Trénovat osobní zájmena můžete házením kostkou:)

V MA se zaměříte na písemné sčítání a odčítání, popř. pamětné s čísly do milionu, které je v PS str. 12 cv. 8, 9, 10, 11.

A protože dnes je počasí tak akorát na relax s knížkou v posteli, zavrtejte se do pelíšku a pusťte se se Správnou pětkou do dalších zážitků. Jedná se už o kapitolu 11. A zde k ní jsou otázky:
1. Jak se děti dostaly do domu?
2. Kdo v domě děti překvapil?
3. Jak děti přečkaly noc?
4. Kdo byla Aggie?
Odpovědi si zapisujte do sešitu pod název jedenácté kapitoly:)
Pokud máte chuť, můžete pokračovat v dobrodružství se Správnou pětkou i do dalších kapitol.

Příjemný den, přátelíčkové, ZoRo.

Aj - 11.5. - 15.5.
https://docs.google.com/document/d/143AVB24M0YpcZQpExwHc3AGnZ0DNzuKc815zTJz2ito/edit?usp=sharing

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy