logotyp

4. B

Mgr. Ptáčková Ivana

Závěr školního roku - informace

Konec vyučování poslední týden:
Po - 27. 6. - 12.15  Den mimořádných událostí - učebna a okolí školy

Út - 28. 6. - 12.00  
St - 29. 6. - 12.00  Sportovní dopoledne - škola, hřiště
Čt - 30. 6. -   8.45  Vysvědčení

Pátek 24.6.
Den s lesníkem
čeká nás vycházka v okolí Zelené hory a zámku.
Sraz je u školy v 7.00 hodin.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačina, pití , pláštěnka,  pokrývka hlavy, malý obnos peněz na zmrzlinu, čip na obědy.
Ve škole bychom měli být do 12.35 hodin.

Úkoly 2.2.2022

Český jazyk
- procvičujte pádové otázky a přiřazování podstatných jmen k pádům
- uč.str. 47.cv. 5. - napsat na papír nebo do sešitu z ČJ, slovní druh zapsat číslem za slovo podle vzoru:
  cvičíme (5), bunda (1), ……………………………………

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

Matematika
- čtení víceciferných čísel - uč. str. 55. cv. 13. - ústně
- tabulka - procvičování řádů - uč. str. 55. cv. 14. - ústně
- uč. str. 55. cv. 16. - čti pozorně zadání, pište na papír nebo do sešitu z matematiky

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/koumaci-tucnaci/priklady1.htm
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/vlakova-souprava/priklady1.htm


Přírodověda
- něco na opakování 
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_ustroji1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_kostra1.htm

Na opakování ostatního učiva můžete využít odkazy z pondělí a úterý.
Hezký zbytek dne vám všem přeje paní učitelka.

ÚKOLY 1.2.2022

Český jazyk
- opakujte si pádové otázky a zkoušejte skloňování podstatných jmen v čísle jednotném i množném - může vám pomoci učebnice na str. 48 - tabulka skloňování
- uč. str. 49. cv. 5. - napsat na papír nebo do sešitu z ČJ, pozor na předložky a předpony, úkol ,,b“ pod cvičením dělat nemusíte
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

Matematika
- trénovat řady násobků, včera vám to moc nešlo
- uč. str. 51. cv. 8. - na papír nebo do sešitu z matematiky
- slovní úloha - také do sešitu (zápis, příklad, výpočet, odpověď)

Fotbalový klub kupoval nové míče. Jeden míč stál 256 Kč. Kolik korun stálo 9 stejných míčů? Bude na zaplacení stačit bankovka v hodnotě 2 000 Kč?
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

Přírodověda
https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/casti_lidskehotela.htm

Vlastivěda a čtení
- uč. str. 35.  - pročíst si text
- Do sešitu z vlastivědy si vypsat důležité údaje, které najdete v tabulkách pod zadáním úkolu. (druhou tabulku si zkuste do sešitu narýsovat a vybarvit) Nezapomeňte na datum a nadpis.

Dobrovolný úkol pro šikovné školáky a školačky.
Do sešitu si vypište oblasti, kde se pěstují zemědělské plodiny a chovají  hospodářská zvířata. Pracujte s mapou v učebnici na straně 35 a s příruční mapou ČR.
Příklad:
Šumava - chov skotu, ovcí
Českomoravská vrchovina - brambory,……………………………………………………………………

ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ÚKOLY 31.1.

Český jazyk

-          Opakujte si pádové otázky, řady vyjmenovaných slov a přehled slovních druhů
-          Uč.str. 47.cv. 6. - napsat na papír nebo do sešitu z ČJ
-          Učivo procvičujte na následujících odkazech:
http://skolicka6.sweb.cz/DOPLNUJEME/PREDPONY1.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

Matematika

-          Procvičovat si řady násobků
-          Uč. str. 46. cv. 12., 15. - na papír nebo do sešitu z matematiky
-          Další učivo procvičujte na následujících odkazech:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-

Vlastivěda a čtení

-          Zopakujte si povrch, vodstvo a počasí a podnebí ČR
-          Uč. str. 34. - pročíst si text
-          Do sešitu z vlastivědy si z této strany vypsat důležité údaje, nezapomeňte na datum a nadpis:

Humus = nejúrodnější část půdy, která se tvoří ze zbytků těl rostlin a živočichů
Druhy půd - jílovitá, hlinitá, písčitá, černozem, hnědozem, podzol                 
Využití půd - orná půda = pole, vinice, sady, pastviny


https://www.purposegames.com/game/pohori-cr-urcete-spravnou-polohu-game
https://www.purposegames.com/game/reky-ceska-republika-game

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - 4.B

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - 4.BDobrý den!
Vítáme vás všechny v novém školním roce na webových stránkách naší třídy. Přejeme vám i vašim rodičům, aby byl pro vás tento školní rok co možná nejúspěšnější. Proto nezapomeňte! Ve středu 1.září  2021 vykročte pravou nohou!

Na všechny se těší Ivana Ptáčková a Lucie Topinková

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Ve středu 22. září jsme navštívili dopravní hřiště. S paní Plockovou jsme si povídali o bezpečném chování v silničním provozu v roli chodce i v roli cyklisty. Zopakovali jsme si povinnou výbavu kola, vyzkoušeli jsme si znalost dopravních značek a předpisů. Také bylo zajímavé řešit dopravní situace na různých typech křižovatek. Nejvíce nás však bavila jízda na kolech. Musíme si ale přiznat, že máme do dubna co zlepšovat, protože na nás čeká dopravní soutěž ,,Besipáček".
I přes nepřízeň počasí se nám návštěva na hřišti moc líbila.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚVe středu 22.9. jdeme na dopravní hřiště. Sraz u školy je v 7.15 hodin. Děti budou mít cyklistickou přilbu, sportovní (teplejší) oblečení a obuv, v  batůžku pláštěnku, svačinu, pití, penál a přezůvky. Doporučuji i rukavice a čepici nebo čelenku, která se jim vejde pod helmu, budeme 2 hodiny v učebně a 2 hodiny venku na dopravním hřišti. 

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Žáci do školy nastoupí ve středu 1.9.2021. Výuka začíná v 8.00 a končí v 9.40.
Po skončení vyučování děti odcházejí domů nebo do družiny.
Děti, které nepůjdou ve středu do družiny, ale mají zajištěný oběd, počkají ve třídě do 10.20 a po obědě odchází domů. Ve čtvrtek a v pátek budeme mít pět vyučovacích hodin. Končit budeme i s obědem asi v jednu hodinu. Ostatní důležité pokyny si upřesníme během tohoto týdne.

Pokyny:
- Před příchodem do školy žáci nemusí předložit prohlášení o bezinfekčnosti.
- Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.                               
- Při vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. (dezinfekční prostředky jsou umístěné ve vestibulu školy)


Preventivní screeningové testování žáků proběhne ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek9. 9. 2021 v kmenových třídách (4.B učebna č. 714).
Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po jeho příchodu do školy. Testování bude realizováno prostřednictvím rychlých antigenních testů pro samoodběr typu GENRUI.(podobné testy jsme používali v loňském školním roce)

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:
1) plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 
2) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 
3) mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

V případě, že žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy