logotyp

4. C

Mgr. Šlapáková Ivona

Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022Dobrý den milí čtvrťáci!
Prázdniny utekly jako voda  a my tu máme 1. září! Doufám, že jste si odpočinuli a už se těšíte nejen na kamarády, ale i na naše učeníčko. Přeji vám i rodičům pohodový a úspěšný začátek. Nezapomeňte na dobrou náladu! Už  se na vás moc těším.
                                                                            Vaše paní učitelka Ivona Šlapáková 

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik


Plavecký výcvik bude probíhat každý čtvrtek od 13. 1. 2022 do 24. 3. 2022 (10 lekcí).

Čas výuky:       11.00 -  12.30 hodSpolečně odcházíme okolo 10.15 hodin, vracíme se okolo 13.15 hodin. Děti, které se nemohou plavecké výuky zúčastnit (jsou nachlazené, po nemoci...),  zůstanou ve škole s paní asistentkou. Na obědy budou odcházet po vyučování ve 12.35 hodin. 

Změna rozvrhu po dobu plavecké výuky:

 

1.

2

3.

4.

5.

Pondělí

  Čj

  M

  Př

  Čj

  Vv

Úterý

  Inf

  Čj

  M

  Aj

  Hv

Středa

  Čj

  Aj

  M

  Čj

  Vl

Čtvrtek

  Čj

  Př

  Vv

  plavání

 plavání

Pátek

  M

  Aj

  Vl

  Čj

 Pč


Plavecké lekce  - 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3. a 24.3.


Domácí úkoly

27.1.
Čj - PS - PP - str.16 a 17 - dokončit
Trénovali jsme mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád

Vyzkoušej si ústně podle vzoru:
do školy - r. ženský, č. jednotné, 2. pád
na stromě
pro psy
za okny
dárek

Př - opakuj si o člověku - vývojové etapy, části těla, smyslová ústrojí

26.1.
M - do sešitu narýsuj 10 kružnic, nezapomeň nejprve vyznačit střed S, buď pečlivá, rýsuj zlehka, dbej na správné držení kružítka
PS do geometrie - str. 11/5,6,7 
M - PL -str.44 / 97 a 98 1. sloupec
Popiš čtverec, obdélník  -
strany, vrcholy a krychle, kvádr - stěny, vrcholy, hrany
Čj -
opakuj si VS, slovní druhy
Vl - uč. str. 31, 32
Čtení - pracovali jsme v Hravé čítance - děti ji mají ve škole, doplní si až přijdou do školy.


25.1.
M - PS - str.18 -
pracuj pečlivě
Opakuj si písemné dělení a násobení.
Čj - PS - str.36/1,2
PS - PP - str. 22 a 23 - 1. sloupeček
Trénovali jsme slovní druhy. 
Informatika - uč. str. 41 - 42 -
vyzkoušej si podle zadání v programu Malování.


24.1.
Čj - PS velký str.36/1dole a str.37 - celá strana, opakuj si slovní druhy, VS po V
Čtení - Děti z Bullerbynu - 1., 2. a 3. kapitolka - str.9 - 17
M - trénuj příklady typu - 60.10, 600.10, 6.100.... a 6 000 : 6, 600 : 10, 60 : 60...
Zkoušej řady čísel, pokračuj dále:
10 000, 20 000, 30 000, ........
10 00, 10 100, 10,200 ....... 
10 110, 10 120, 10 130, .... 
Př - zopakuj si - živočichové v zimě, připomeň si o člověku - vývojové etapy, co má člověk společného s živočichy, čím se naopak od nich liší, jeho hlavní znaky

21.1.
M - PS velký - str.15 - pracuj podle zadání
Čti si ze své knihy.
Vl - uč. str.28,29,30 - pracuj s mapou

20.1.

Čj - PS velký - str.29/1, str.33, 34 a 35/6,7,8
Př - uč. str.34,35 a 36 - pročti si a zapamatuj
Vl - uč. str.28,29,30 - pracuj s mapou
Čti si ze své knihy.


Informace o změnách od 3.1. 2022

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

• V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
• Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání.
• V případě, že se antigennímu testu žák nepodrobí, platí stejná režimová v případě pravidla jako doposud - nošení ochranného prostředku i při výuce.
• Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.
• Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let.
• Přehledné informace pro zákonné zástupce jsou uvedeny v letáku Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 – zde

• Dokument Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – zde

 

Krásné Vánoce!

Krásné Vánoce!

Přeji klidné a pohodové Vánoce, v novém roce hlavně zdraví a více sluníčkových dnů.                                 Ivona Šlapáková

Fond Sidus - magnetky

Fond Sidus - magnetkyI letos si děti mohou koupit za  40 korun sadu magnetky a odznaku. Zakoupením této sady přispějí nemocným dětem prostřednictvím Fondu Sidus. Akce je samozřejmě dobrovolná.

Distanční výuka od 2.12.

Vážení rodiče, pokud budete mít  nějaké nejasnosti, kontaktujte mě. 

Výuka online:
Pátek- 10.12.

1. + 2.skupina –    8.00 –  8.45 hodin
                         -  10.00 - 11.15 hodin
Aj                     -     8.55 -   9.40 hodin
                     
Pátek - 10.12. - na oline vyučování si nachystej vše na Čj a M. Nezapomeň na kartičky - i,í,y,ý.


https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-10000
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci


Domácí úkoly
10.12.
Trénuj na odkazech.

nezapomeň se podívat na odkazy a pročti si strany 23 a 24. 
Kdo bude chtít, pracuje s mapou - uč. str.25 - 27.

Úkoly z online výuky 9.12. :
Čj - PS - PP - str.13 - 2. a 3. sloupec a str.15 - 2. a 3. sloupec
   - PL str.25/32 a
M - PL str.17- dokončit stranu

9.12.
Čj - PL - str.25 /31 a 25/32 c - vysvětlíme si v online výuce
M - MR - str.12 a 13
Př - zopakuj si v učebnici na str.24 - 28
https://slideplayer.cz/slide/2515876/

Úkoly z online výuky:
Čj - PP - str. 13 - 2.sloupec a str.15 - 1. sloupec
PS velký str. 18/3 a 19/1
M - PL str.17/47


8.12.
Trénuj si na odkazech.

Čj - PS - str.19/2,3
M - PS - str.10 - celá
Vl- uč. str.23 a 24  - pročti si, vezmi si příruční mapu ČR a zkus odpovědět na otázky na str. 24 - v pátek si společně projdeme
https://slideplayer.cz/slide/3217795/
https://www.slideserve.com/ankti/povrch-krajiny

7.12.
Aby byl den veselejší, zazpívej si krásnou vánoční písničku.
https://www.youtube.com/watch?v=cIYPUdgzCtM


Čj - PL - str.27/1 - doplň i-í,y-ý
Trénuj na těchto odkazech - 4. ročník - slabiky bě, pě, vě:

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61b09c90a3363


M - PL - str. 16 _ dokonči úkol 46
Trénuj na těchto odkazech - 4.ročník - písemné násobení a dělení:
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=61af55b83cfdc


Čtení - pracuj s textem - 4.ročník -  ,,Bertík a čmuchadlo"
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61af4c856367a

Přírodověda - vyzkoušej si svoje znalosti o přírodě:
https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/konec_leta1.htm


Úkoly z online výuky:
M - PS velký - str. 11/3 - ústně
   - PL - str.16/45
Uč. str. 27/40 - ústně a str.26/30 - do sešitu
Čj - uč. str. 28/4 - ústně

6.12.
Čj - PS str.17/3 - pečlivě zdůvodni a doplň
M - PS geometrie - str.10 - celá
Př - uč. str. 21 - 23 - 
více se domluvíme na oline výuce 


3.12.
Čj - PL - str.22/23,25
Zopakuj si VS po L.
M PS - str.7/6
Vl - zopakuj si podle učebnice - str.17 a 19
Orientace v krajině - uč.  str.20 

2.12.
Čj - uč. str.28/6 - pečlivě vypracuj do sešitu Čj1 - prosím o zaslání
M - PS - MR - str.10/23
Př - živočichové - projdi si strany 18, 19, 20- zopakuj si  a doplň učivo ze třetí třídy

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

https://slideplayer.cz/slide/11344689/1.12.
Čj - PL str. 16/1,2
Psali jsme čtvrtletní práci.
Vl - opakuj si o ČR - demokratickém státu - uč. str.11 - 15 -
v zápisu v sešitě máš to nejdůležitější
      - uč. str. 17 a 19 - zopakuj si učivo o mapách - známe ze 3. třídy
Čti si ze své knihy.


30.11.
M- PL - str.13 /39 a,b
Čj - PS velký - str. 18/1 a  str.22 /1,3
PS - PP - str.12 - 1. sloupec a str. 13 - 1.sloupec
Uč. str. 28 /2,3 - ústně
Čti si ze své knihy.

29.11.
Čj - uč. str. 24/7 - pečlivě vypracuj
Opakovali jsme psaní předpon a VS po b.
M - uč.str. 24/13 - do sešitu, str. 36/5 - na folii
MR - str.7/16
Opakovali jsme učivo, které bude ve čtvrtletní práci - zaokrouhlování na desítky a stovky,  velká násobilka, dělení se zbytkem. závorky a přednost počítání, písemné sčítání, odčítání a násobení.

Př - pročti si a zopakuj učivo - živočichové - str. 18 - 23, čeká nás skupinová práce, kde se zaměříme na jednotlivé skupiny živočichů.

Do žákovské knížky si napiš sebehodnocení - str.15 - pečlivě, nejprve na papír.
Dopravní výchova:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/

Přeji hezký den, milé děti!

Přeji hezký den, milé děti!
Opět vás vítám na našich stránkách při distanční výuce.Tentokrát to bude kratší období, ale doufám, že se budete pečlivě připravovat a plnit si úkoly podle zadání. Dnes jsme se těšili na  Den bláznivých účesů,ráno jsem viděla spoustu legračních hlaviček, nebojte se, užijeme si tento den,  až budete ve škole. :-)
Vážení rodiče,více informací jsem vám zaslala emailem. Pokud budete mít  nějaké nejasnosti, kontaktujte mě. Přeji všem pohodové dny. :-)


Zítra, tedy ve čtvrtek  11.11., se sejdeme  online  na Teamsech:

  
  1.skupina –   v    9.00 –   9.45

  2.skupina –   v  10.00 – 10.45 hodin

 

Od pátku 12.11. bude výuka probíhat v tomto čase:

1.skupina –    8.00 –   9.40

2.skupina –    9.50 – 11.30


Nezapomeňte! Ve středu 17.11. je státní svátek  a ve čtvrtek 18.11. je ředitelské volno. Ve škole se sejdeme v pátek.POZOR!

V pátek 19.11. bude online výuka pro obě skupiny  od 10.00 hodin do 11.40 hodin!
Aj s paní učitelkou Novotnou bude online  2. vyučovací hodinu od 8.55 - 9.40 hodin, s paní učitelkou Holcovou 5. vyučovací hodinu  od 11.50 - 12.35 hodin.
19.11. pátek  - online výuka - nachystejte si:

Čj  - učebnice, sešit, PS velký a PS - PP - pravopisné pětiminutovky, psací potřeby.
M   - učebnice, sešt, PL , PS velký a MR, papír nebo stíratelnou tabulku.

Procvičuj si na těchto odkazech!

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek-4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-slova
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/kraje-ceske-republiky
https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny


19.11.

POZOR!!!
 • V pondělí z důvodu testování žáků bude  škola otevřena od 7:30 hodin.
 • Testování žáků proběhne  od 7:50 hodin.
Prosím, aby děti byly ve třídě do 7:50hodin, nejlépe do 7:45 hodin.

Ve středu 24.11. nebude Výtvarný kroužek.

Čj
- uč. str.22/4 - piš věty 
M - PL - str. 13/40 - 3. řádek
Trénuj násobilku.
Vl - uč. str.15

Zuzka, Maxík a Terezka si vypracují tyto úkoly z online výuky:
Čj - PS - PP - str.5 - dokonči 1. sloupec 
Uč. str. 22/2
- do sešitu napiš pouze slova, procvičuj předpony a předložky.
Vymysli  ( ústně) věty na tyto vzorce: V1, protože V2.
                                                                Protože V1, V2.
                                                                V1, V2 a V3.
                                                                Jelikož V1, V2.
M - uč. str, 16/56 -
ústně, ve škole si vypracuješ písemně
    - trénuj příklady typu - 6 . 40, 3 . 17, 120 : 4 ...


16.11
Úkoly do pátku: 
Trénuj si na odkazech!
Čti si ze své knihy.
Pomáhej mamince s úklidem i vařením.
Co si ze všeho nejvíce přeji?Nakresli obrázek.

M -  PL - str.11/34, 36 - dokončit a str12/37 - 2. sloupeček
Čj - PS velký str.18/4, 5
Vl - uč. str.12 - pročti si, v pátek se k tomu vrátíme

15.11.
Český jazyk
PS - PP -- str.5 - 3.sloupec -
nezapomeň vyznačit předpony

Matematika
PL - str. 11/35 - 3. a 4. sloupec

Čtení
Čítanka - str. 36 - 38 - úkol 2.,3. a 4.

Přírodověda
Zopakuj si učivo o rostlinách - +  uč. str.17 

Úkoly pro děti,které se neúčastnily dnešní  online výuky, zadám po skončení vyučování.

12.11.
Geometrie
Sešit geometrie - narýsuj  3 různoběžky, které mají společný průsečík P.
PS geometrie - str.4 - celá, pečlivě
pracuj podle zadání, rýsuj ořezanou tužkou č. 3

Vlastivěda
Uč. str. -14 -
státní symboly a státní svátky

Poslechni si nahrávky naší hymny.
https://www.youtube.com/watch?v=vOtoPi9hfCo
https://www.youtube.com/watch?v=vTlvogPLLwc


Úkoly pro děti,které se neúčastnily dnešní  online výuky, zadám po skončení vyučování.

Úkoly z online výuky:

Čj - PS - PP - str.11 - 2.sloupec
Opakovali jsme slovní druhy, větné vzorce a předpony a předložky.
M - PS - MR - str.9 - 1. a 2. sloupec
Procvičovali jsme čtyřciferná čísla - 5 712 - řády, zaokrouhlení, o několik větší  nebo menší....

11.11.
Český jazyk
Uč. str.22 - 1.cvičení - přepiš věty do sešitu, u zvýrazněných slov vyznač kořen
PS  PP - str.11 - 1.sloupec

Matematika
Zopakuj si násobky.
Uč. str.30 - cvičení 1., 2., 5. a 6. - ústně
PS -  MR - str.8 - celá strana

Přírodověda
Zopakuj si, co víš o rostlinách - uč. str. 14 - 16
V online výuce si učivo o rostlinách procvičíme.

10.11.
Český jazyk
Uč. - str.23 - cvičení 1. - přečti si pečlivě text, ústně si zdůvodni a doplň
Do sešitu vypracuj úkoly pod textem - a, b, c, d, e.
Úkol  f a h si si připrav ústně.
Zopakuj si řady vyjmenovaných slov.


Vlastivěda
Doplň si zápisky
ke Karlovarskému a Ústeckému kraji - ve škole vše doladíme.
Zopakuj si nejdůležitější údaje ke všem krajům.
Už jsme si o naší zemi hodně povídali. V učebnici na str. 11 si přečti o způsobu řízení našeho státu. Popovídej si o tomto tématu s maminkou nebo s tatínkem.V pátek v online výuce se k tomuto učivu vrátíme.

Čtení
Čítanka - str. 15 - přečti si básničku Malíři - poznáš sloku, verš, rým...
Nauč se básničku zpaměti.
Dnes je to vše, nezapomeň se protáhnout! Přeji hezký den. :-)

Tom má dnes narozeniny...

Tom má dnes narozeniny...Milý Tome, přejeme Ti krásné narozeniny!
Hodně zdraví, štěstí...

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludůPříští týden začíná sběr kaštanů a žaludů. Tyto přírodniny budeme vybírat každé pondělí od 7.30 -do 7.55 hodin u šaten 1. stupně, nejlépe neusušené a zvážené. Pokud bude kaštanů větší množství, můžeme se telefonicky domluvit.

Konec vyučování

Z důvodu izolace tříd na obědě, končíme vyučování:

Po  ve 13. 05 h       obědy - 12.20 - 12.35 h
Út   ve 13. 05 h       obědy - 12.20 - 12.35 h
St   ve 12. 35 h
Čt   ve 12. 40 h
Pá  ve 12. 45 h

Ukázka házené

Dopravní hřiště

Umět se v sillničním provozu správně chovat , je pro naše bezpečí velmi důležité. V září jsme se v rámci projektu dopravní výchovy na toto téma zaměřili. Zopakovali jsme si povinnou výbavu kola, vyzkoušeli jsme si znalost dopravních značek a předpisů. Také jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si s paní Plockovou povídali o bezpečném chování v silničním provozu v roli chodce i v roli cyklisty. Nejvíce jsme se však  těšili, až si vše vyzkoušíme na dopravním hřišti. Postupně se nám v jízdě na kole dařilo, ale určitě máme co zlepšovat, v dubnu nás čeká dopravní soutěž Besipáček.

Dopravní hřiště

Dopravní hřištěVe čtvrtek 23.9. jdeme na dopravní hřiště. Sraz u školy je v 7.15 hodin. Děti budou mít cyklistickou přilbu,vhodné  sportovní  (teplejší) oblečení a obuv, v  batůžku pláštěnku, svačinu, pití, penál a přezůvky. Doporučuji i rukavice a čepici nebo čelenku, která se jim vejde pod helmu, budeme 2 hodiny v učebně a 2 hodiny venku na dopravním
                                                     hřišti. 

                                                     Tento týden nebude tělesná výchova.

Informace k nástupu do školy

Žáci do školy nastoupí ve středu 1.9.2021. Výuka začíná v 8.00 a končí v 9.40.
Po skončení vyučování děti odcházejí domů nebo do družiny.
Děti, které nepůjdou ve středu do družiny, ale mají zajištěný oběd, počkají ve třídě do 10.20 hodin a po obědě odchází domů. Ve čtvrtek a v pátek budeme mít 5 vyučovacích hodin. Končit budeme i s obědem asi v jednu hodinu. Ostatní důležité pokyny si upřesníme během tohoto týdne.

Pokyny:
- Před příchodem do školy žáci nemusí předložit prohlášení o bezinfekčnosti.
- Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.                               
- Při vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. (dezinfekční prostředky jsou umístěné ve vestibulu školy)


Preventivní screeningové testování žáků proběhne ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek9. 9. 2021 v kmenových třídách (4.C učebna č. 712).
Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po jeho příchodu do školy. Testování bude realizováno prostřednictvím rychlých antigenních testů pro samoodběr typu GENRUI.(podobné testy jsme používali v loňském školním roce)

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:
1) plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 
2) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 
3) mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

V případě, že žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Školní rok 2021 - 2022

Informace pro rodiče a žáky - z 1.9. 2021

Prosím  o vyplnění:

       1. Přihláška do školní družiny

          -  pokud nebude přihláška odevzdána do čtvrtka  2.9.2021, nebude  dítě do družiny   zapsáno, prosím o vyplnění obou stran - (i odchody z družiny a ranní družinu)

 
        2. Dotazníky pro rodiče

      - prosím o vyplnění údajů v ,,Osobních dotaznících žáka“, opravte případné změny ve ,,Výpisu z karty žáka“ (týká se telefonních čísel, zaměstnání rodičů, adres trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny) - odevzdat do 6.9.

        3. Plná moc pro uvolnění žáka

          - odevzdat do 2.9. 2021

Dále si děti do konce týdne přinesou:

 • lepidlo v tubě,  pravítko, 10 obalů na sešity velikosti A5, košík do lavice
 • kufřík do Vv - igelitový ubrus, kelímek, lepidlo Herkules v tubě, hadřík, anilinové barvy, štětce, voskovky, tužka č.1, guma
 • cvičební úbor do tělocvičny i na ven
 • pouzdro - pero + náhradní, tužky č. 2, č. 3 (vždy 2 krát), pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, krátké pravítko na podtrhávání a 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník, kružítko
 • ve třídě budou papírové utěrky - ručník ne
 • Do pondělí 6.9. obalit a viditelně podepsat všechny pracovní sešity a učebnice.
 • přezůvky v látkovém sáčku

  Od čtvrtka 2.9. probíhá výuka podle rozvrhu!

4.C

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Tv

M

Čj

Úterý

Čj

Inf

M

Aj

Hv

Středa

Čj

Aj

Tv

Čj

Vl

Čtvrtek

M

Čj

Vv

Vv

Pátek

M

Aj

Vl

Čj

 


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy