logotyp

4. C

Mgr. Šlapáková Ivona

Informace k nástupu do školy

Žáci do školy nastoupí ve středu 1.9.2021. Výuka začíná v 8.00 a končí v 9.40.
Po skončení vyučování děti odcházejí domů nebo do družiny.
Děti, které nepůjdou ve středu do družiny, ale mají zajištěný oběd, počkají ve třídě do 10.20 hodin a po obědě odchází domů. Ve čtvrtek a v pátek budeme mít 5 vyučovacích hodin. Končit budeme i s obědem asi v jednu hodinu. Ostatní důležité pokyny si upřesníme během tohoto týdne.

Pokyny:
- Před příchodem do školy žáci nemusí předložit prohlášení o bezinfekčnosti.
- Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
- Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve všech společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření.                               
- Při vstupu do školy je nutné si vydezinfikovat ruce. (dezinfekční prostředky jsou umístěné ve vestibulu školy)


Preventivní screeningové testování žáků proběhne ve středu 1. 9., pondělí 6. 9. a čtvrtek9. 9. 2021 v kmenových třídách (4.C učebna č. 712).
Pokud žák nebude přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po jeho příchodu do školy. Testování bude realizováno prostřednictvím rychlých antigenních testů pro samoodběr typu GENRUI.(podobné testy jsme používali v loňském školním roce)

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že:
1) plní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 
2) jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) 
3) mají negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

V případě, že žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (rouška).

Úkoly pro nemocné

Angličtina ZDE

Pondělí - 6.9.

M - uč. str. 3 / 6 - 1. - 4. sloupeček - do sešitu M1
Č - napiš 5 vět o prázdninách - do sešitu Čj1

Úterý - 7.9.
M-
opakování zaokrouhlování na desítky a stovky, násobilku - ústně
Čj - uč. str.4 - cvičení 2. - přepiš 7 vět ze cvičení  - podtrhni 5 podstatných jmen, 5 sloves
Zítra přinést prázdninovou knihu.
  
9.9 - 10.9.
Čj - procvičovuj slovní druhy 
     - uč. str. 4 - cvičení 1., 2. a 3. - pracuj podle zadání
M - procvičuj násobilku, + a - do 1 000 bez přechodu přes desítku 
     -  uč. str. 4  - pracuj ústně podle zadání
      - PS str.1 - cvičení 4., 5. 6., u 1. cvičení růžová tabulka
Geometrie - PS str. 1 - celá strana
Čtení - čítanka str. 5 - 7

13.9.

Čj - PS Pravopisné pětiminutovky - str. 1 - celá, správně zdůvodňuj a doplň, nezapomeň, že po párové souhlásce musí být samohláska, např. zub - zuby
Procvičovali jsme abecedu - řadili jsme slova, jména a opakovali jsme slabiky - dě, tě, ně a bě, pě, vě mě - jinak vyslovujeme a jinak píšeme.

M - PS - Matematické rozcvičky - str.1 - 1. a 2. cvičení
PL - sloupečky - sloupeček 8  a 3. na velkém PL - začíná příkladem  42 : __ = 6

- opakovali jsme živou a neživou přírodu, uč. str. 3 a zopakovali jsme si, co víme o vodě- doplnění na str. 4

14.9.

M - uč. str.4/9 - 2. až 4. sloupeček do sešitu
M - PS velký - str. 2/12
Číst si ze své knihy!
Informatika - pročti si stranu 8 - 9

Vybíráme: 
divadlo - 300 Kč
pracovní sešity  a mapa - 107 Kč

16.9.
Čj - uč. str.6/8 - správně doplň a napiš do sešitu, kde si nejsi jistý, můžeš použít nápovědu
PS velký str. 3/4
Procvičovali jsme párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky
Čítanka str.3 - báseň Září - naučit se do středy - poznáš co je sloka, verš, rým?

M- geometrie PS str.1/2D a str.2/1
Procvičovali jsme bod, přímka, polopřímka, úsečka a opakovali geometrické tvary, tělesa.
Do sešitu G - vyznačit 3 body A, B, C a  narýsovat  3 přímky a,b,c.

V přírodovědě jsme si zopakovali , co víme o přírodě živé a neživé, o základních podmínkách života, o vodě. Do sešitu jsme si provedli zápisy k této výuce. Děti si pak dopíší podle sešitu.


Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022
Dobrý den milí čtvrťáci!

Prázdniny utekly jako voda  a my tu máme 1. září! Doufám, že jste si odpočinuli a už se těšíte nejen na kamarády, ale i na naše učeníčko. Přeji vám i rodičům pohodový a úspěšný začátek. Nezapomeňte na dobrou náladu! Už  se na vás moc těším.
                                                                            Vaše paní učitelka Ivona Šlapáková
 
   

Z důvodu izolace tříd na obědě, končíme vyučování:

                                                                            Po  ve 13. 05 h   obědy - 12.20 - 12.35 h

                                                                            Út  ve 13. 05 h   obědy - 12.20 - 12.35 h
                                                                            St  ve 12. 35 h
                                                                            Čt  ve 12. 40 h
                                                                            Pá  ve 12. 45 h

 

Informace pro rodiče a žáky - z 1.9. 2021

Prosím  o vyplnění:

       1. Přihláška do školní družiny

          -  pokud nebude přihláška odevzdána do čtvrtka  2.9.2021, nebude  dítě do družiny   zapsáno, prosím o vyplnění obou stran - (i odchody z družiny a ranní družinu)

 
        2. Dotazníky pro rodiče

      - prosím o vyplnění údajů v ,,Osobních dotaznících žáka“, opravte případné změny ve ,,Výpisu z karty žáka“ (týká se telefonních čísel, zaměstnání rodičů, adres trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny) - odevzdat do 6.9.

        3. Plná moc pro uvolnění žáka

          - odevzdat do 2.9. 2021

Dále si děti do konce týdne přinesou:

 • lepidlo v tubě,  pravítko, 10 obalů na sešity velikosti A5, košík do lavice
 • kufřík do Vv - igelitový ubrus, kelímek, lepidlo Herkules v tubě, hadřík, anilinové barvy, štětce, voskovky, tužka č.1, guma
 • cvičební úbor do tělocvičny i na ven
 • pouzdro - pero + náhradní, tužky č. 2, č. 3 (vždy 2 krát), pastelky, guma, ořezávátko, nůžky, krátké pravítko na podtrhávání a 30 cm dlouhé, pravoúhlý trojúhelník, kružítko
 • ve třídě budou papírové utěrky - ručník ne
 • Do pondělí 6.9. obalit a viditelně podepsat všechny pracovní sešity a učebnice.
 • přezůvky v látkovém sáčku

  Od čtvrtka 2.9. probíhá výuka podle rozvrhu!

4.C

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Tv

M

Čj

Úterý

Čj

Inf

M

Aj

Hv

Středa

Čj

Aj

Tv

Čj

Vl

Čtvrtek

M

Čj

Vv

Vv

Pátek

M

Aj

Vl

Čj

 


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy