logotyp

5. A

Mgr. Zuzana Růžičková

Projekt Dopravní výchova

V pondělí 21. září nás čeká projekt Dopravní výchovy, na který si děti přinesou hračku - dopravní prostředek (z různých materiálů, různé velikosti,...). O náplni, aktivitách a činnostech zatím pšt:) 

Třetí týden září je za námi

Milí rodiče a milé děti,

situace v ČR se horší a my musíme být velmi opatrní na své zdraví a zdraví nás všech.
Proto je dobře, že děti s rýmou (dýchacími obtížemi) zůstávají na pár dní doma a z nejhoršího se vykulírují.

A co se týká učiva tohoto týdne?
V ČJ si děti opakovaly vyjmenovaná slova po P, S, V, Z a využívaly jejich tvary nebo slova příbuzná při doplňování i/y ve slovech. Pozornost upřely také na vzory podstatných jmen a to zéjmena na rod střední a ženský.
V příštím týdnu nás čeká rod mužský a shoda přísudku s podmětem (novinka).

V MA děti pouze procvičovaly, neboť někteří mají potíže s násobilkou malou i velkou, s pamětným ale i písemným sčítáním a odčítáním, s dělením se zbytkem, počítáním příkladů se závorkami apod. Pro děti bývá obtížné řešení složitějších slovních úloh, zaměřených mimojiné na porozumění textu, logickou úvahu, představivost.
V příštím týdnu nás čeká písemné dělení a zlomky (novinka).

Zatím žádná cvičení nejsou klasifikována známkou do el. žákovské knížky, neboť si děti zvykají na školu po půl roce. Také zjišťujeme, co děti znají a v čem jsou nedostatky.
Nedostatky společně odstraníme a budeme si užívat radost z učení.

Hezký víkend, ZoRo.

Učivo-druhý týden v září

V Českém jazyce jsme opakovali větu jednoduchou a souvětí, vyhledávali slovesa, tvořili větné vzorce. V pravopisu jsme se věnovali psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Vyjmenovávali jsme řady vyjmenovaných slov, odůvodňovali i/y ve slovech příbuzných.

V Matematice jsme sčítali a odčítali pamětně i písemně. Zopakovali jsme násobky, násobili převážně v oboru malé násobilky pamětně i písemně. Řešili jsme i složitější slovní úlohy. Rýsovali jsme přímky a určovali jejich vzájemnou polohu.

Postřehy:
-zaměňování sešitů VL, PŘ (pečlivěji se připravovat dle rozvrhu)
-zapomínání DÚ (kontrola diáře, podpisy rodiče)
-zapomínání knihy na čtenářskou dílničku (každou středu nosit)
-neobalené PS
-zapomínání notového sešitu
-většina má vše v pořádku:)

Hezký víkend, ZoRo.

PS: S rouškami to zvládáme:)

Roušky

Vážení rodiče,

dohlédněte, prosím Vás, na to, aby děti měly v aktovkách roušku uloženou v igelitovém sáčku.
S největší pravděpodobností ji budeme nosit na chodbách, v šatnách, v jídelně i na WC. Pouze ve třídě si ji odložíme do igelitových sáčků.

Hezký den, ZR.

Učivo-první týden září

V měsíci září opakujeme učivo ze 4. ročníku. Také se budeme učit novou látku, kterou jsme v loňském školním roce nezvládli.

Na konci týdne tu pro vás bude přehled učiva MA a ČJ. Můžete jej využít ke zjištění, zda vaše dítko zvládá nebo je potřeba více procvičovat.

 

Tento týden jsme v MA zapisovali čísla rozvinutým zápisem a z rozvinutého zápisu zapisovali čísla. Procvičovali jsme řády čísel. Děti se musí umět dobře orientovat v čísle. Vědět, co jsou sta tisíce, miliony,…. Řadili jsme čísla vzestupně, sestupně, dopočítávali sudá a lichá čísla. Podobné úlohy jsou v uč. str. 3 a 5.

 

V ČJ jsme si vyprávěli o prázdninách, soustředili se na mluvený projev, lákali na zájezd formou cestovní kanceláře, zjišťovali aktivity z prázdnin ostatních spolužáků díky třídnímu bingu. Pozornost jsme věnovali podstatných jménům a vzorům, kterým se budeme věnovat i příští týden. Zopakovali jsme si psaní malých a velkých písmen na začátku slov v obecném a vlastním pojmenování.

Začátek školního roku

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milé děti,
první týden školy je za námi a před námi spousta týdnů dalších:)

Abychom mohli být úspěšní, je potřeba:Pro rodiče:
-
doplnit chybějící údaje v dotazníku (email, povolání)
-kontrolovat diář s domácími úkoly a informacemi ze školy
-kontrolovat DÚ a podepisovat je
-psát omluvenky do žákovské knížky
-vyzvednout dítě osobně ve třídě při dřívějším odchodu např. k lékaři,
 i když posíláte Žádost o uvolnění

Pro žáky:
-
podepsat všechny učebnice, sešity, PS a obalit je
-nosit vždy učivo podle rozvrhu hodin, který mají děti v diáři
-donést si ubrus a ochranný oděv do VV a PČ
-v hodinách VV a PČ počítat s možným umazáním civilního oblečení
-dočíst knihu z prázdnin, protože na konci září bude povídání o přečtené knize
(kniha pro 4. nebo 5. ročník)
-mít zapsaý zápis o knize ve čtenářském deníku
-mít připravený TV úbor na ven (mikina, elasťáky, tepláky, obuv na zavazování či suchý zip) i dovnitř (triko, kraťasy, obuv na zavazování či suchý zip), dlouhé vlasy v culíku (copu)
-ve dnech TV volit vhodné oblečení, které dítěti umožňuje rychlé převlečení

Děti, které dojíždějí, budou od příštího týdne přijati do školní družiny (prosím o vyplnění přihlášky).
Na oběd chodíme do jídelny dle stanoveného rozpisu ve 12.40h, čili výuka končí ve 12.35h tak, jak jsme zvyklí.

Velmi vám, milí rodiče, děkuji za brzké zaplacení pomůcek.
Hezký víkend, ZoRo.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy