logotyp

5. C

Mgr. Ivona Šlapáková ( třída 712. )

Úkoly pro nemocné

- čtvrtek 8.6. - třídní schůzky
- čtvrtek 15.6. - výlet

5.6.
Úkoly si vypracuj na středu.
M - PS - str.46/134 a, 135
Čj - popiš svoje zážitky ze spaní ve škole - slohový sešit, pokud nemáš, tak na papír
Př - uč. str.62,63 - pečlivě pročti a zapamatuj si


30.5.
Čj - uč. str.103/1 + tabulka - ústně
M - uč. str. 13/4,5 - ústně a str. 69/11 a 72/44 - do sešitu

29.5.
Čj - PS str.25/1,2,3 - nahoře
Zopakuj si řady VS.
Napiš si do sešitu tento větný celek. Napiš vzorec, vyznač základní skladební dvojice, nadepiš slovní druhy.

Školní rok je u konce a my se těšíme na rozlučkové spaní ve škole, které nás čeká v  pátek, a na které se velmi těšíme.

M - uč. str.13/1,2 -
projdi si ústně

Př - uč. str.60 - 61 - ústně


25.5.
M - uč. str. 69/17 a str.70/21 - do sešitu
    - uč. str.66/46,47, 48 a 49 - ústně
Čj  - trénuj na Školákově

24.5.
Př - uč.str.58,59 - pečlivě si pročti 
    - PS - str.32/7 - ústně
Podívej se na další díl Byl jednou...
Byl ...krev


23.5.
Zítra jdeme do knihovny.

Čj - opakuj si na Školákově
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida

M - PS - str.44/ 130 a str. 45 - dokončit

19.5.
Čj  - pročti si - uč. str.101/1,2 +tabulka
      - uč. str.103 - druhy zájmen - ústně
     - procvičuj si učivo - příští týden píšeme písemnou práci
      -
dnes jsme psali SP - oráce s větou

M - uč. str.108/11 a str. 70/26


18.5.
M - PL z geometrie str. 18, str.17 už máme hotovou
   -
zopakuj si výpočet obvodu a obsahu geometrických tvarů

Čj  - PP str. 45
     - opakovali jsme učivo na IAT na čtvrtletní práci  - zdvojené souhlásky, psaní předpon s,z vz, psaní bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně - vyhledej si na Školákově a v učebnici

17.5.
M - psali jsme čtvrtletní práci, opakuj si to učivo, které ti dělá problémy
Čj - PP - str. 44
    - PS - str.13 - celá
    - opakuj si VS - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
Př - opakovali jsme učivo o kostře a svalech
    - uč. str.55 - 57- projdi si a nauč se popisovat kostru podle zápisků
    - PS - str.31 - nahoru napiš význam kostry, další úkoly plň podle zadání
Svalová soustava1
kostra2
Čti si ze své knihy.

16.5.
Procvičuj si na odkazech Školákov.
Zítra si přines knihu, kterou čteš.
Zopakuj si učivo o člověku - kostra, části těla, společné znaky, odlišnosti od živočichů.

15.5.
Čj - PP - str.35 - celá
   -
opakuj si řady VS
   - vyčasuj si slovesa
pracoval bych, kdyby mluvil - napiš do sešitu, kontroluj si podle strany 97
   -
vyskloňuj si příd. jména Jirkův, Evin - táta, sešit, kniha, auto

M - PS - str.6 - pečlivě vypracuj  - zopakuj si  - 1   
                                                             
8, 8,  8     z 24
    - zopakuj si zaokrouhlování 
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4

- zopakuj si učivo o kostře, společných znacích a odlišnostech člověka - zápisky v sešitě
   - podívej se na tyto odkazy - kostra, svaly

Byl jednou... - kostra
Byl jednou... - svaly

Zítra máme čtení, doneste si svoji rozečtenou knihu a čítanku.

12.5.
Dnes jsmě měli program PP.
Přečti si další kapitoly ze své knihy.
Trénuj na odkazech Školákov.

https://skolakov.eu/matematika-4-trida


Př - podívej se na tento odkaz:

Kostra

Přeji příjemný víkend.

11.5.
M - PS - str.44/128,129
 Do sešitu  vypočítej obvod a obsah. Čtyřúhelníky  narýsuj:
čtverec  ABCD , a = 6cm 3 mm
obdélník EFGH, a = 8cm 5mm, b= 5cm 7mm
Čj - PP - str.42 - celá  a str. 41 - dokonči


10.5.
M - PS str.43
   
- do sešitu vypočítej
  72 831 : 19
254 204 : 28
145 203 . 19 - písemně
  96 874 . 29


Čj - uč. str 78/4
- napiš do sešitu
    - uč. str.75 - žlutá tabulka - ústně
    - uč. str.79 -
projdi si a vyskloňuj s těmito podst. jmény - kluk. strom, kniha, mýdlo
Čtení - str.92 - 93 - pondělí

Př - projdi si strany 53, 54, 55, 56 a 71, zápisky máš nachystané na PL ve škole,
podívej se na toto video
kostra č. video

5.5.
Čj -PP str. 38, 43
    - PS - str.5/1
M - PS - str. 27/74 - dokonči
   - do sešitu M vypočítej obvod a obsah :
   čtverce ABCD - a= 7m
   obdélníku JKLM - a= 9cm, b= 4cm
Čti si ze své knihy.

4.5.
M - PL z geometrie
- mám přichystaný ve škole
Čj -
procvičuj si skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých - uč. str.73 - 77
Čti si ze své knihy.


3.5.
M - uč. str. 69/9,14 - vypravuj se zápisem do sešitu
   - uč. str.70/27
   - PS - str.34/94, 95
Př - gravitační síla - zápisky mám okopírované ve škole
    - člověk - zopakuj si v uč. str.53,54 a 68

Procvičuj si na Školákově:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida
https://skolakov.eu/matematika-4-trida

2.5.
Čj - PP - str.27 a 37 - dokončit
    - PS - str.5/2,3

M - vypočítej - 15 857 : 19
                      198 246 : 26
Opakuj si příklady typu - 1třetina z 18, 2 třetiny z 18...

28.4.
Čti si ze své knihy.
Ve všech sešitech, které máš u sebe, si dopiš opravy.
Vypracuj si úkoly v PL ke Dni Země.
Geometrie
Narýsuj obdélník MNOP, a = 65mm a b= 4cm 8mm.
Vypočítej obvod a obsah. Nezapomeň na náčrt.

Vl - uč. str. 50 - pročti si a vypracuj si zápisky

19.4.
Čj - PS - 1.díl - str. 30 - dokončit a str. 31/8,9
M - dokonči PL se zlomky

18.4.
M - PS - str. 31/87 a 88 - 3 řádky
Čj - PS - str.4/4,5,6
Ostatní úkoly z PL si vysvětlíme zítra ve škole.
Zítra si doneste svoji rozečtenou knihu.
Vl - uč. str. 50 - pročti si 

17.4.
Čj - PS - str.4/2,3
 
   - trénuj si přídavná jména tvrdá
M - uč. str. 91/30 - doplň znaky větší, menší a =
   - uč, str. 91/32,33- vypracuj i se zápisem do sešitu
   - PS str. 30/83 - převeď na společnou jednotku
   - PS - str. 30/84, 85 a 86 - vypracuj

Čtení - str.114 - přečti si báseň - odpověz si na 1. otázku
         - kolik má báseň slok, sloka veršů, vyhledej rýmy
        - vyber si sloku, která se ti nejvíce líbí a nauč se ji zpaměti


15.4.
Čj - uč. str. 73 - pročti si tabulku, zaměř se na koncovky přídavných jmen tvrdých
                      - zkus si vyskloňovat vzor mladý s těmito podstatnými jmény - muž,                                          stůl, žena, kotě
                      - PS - str.4/1  

M - PS str.33/94, 95 - projdi si a vypočítej na papír

   - do sešitu narýsuj 

1.Kružnici k (S, r = 5cm)
  body A,B,C - leží kružnici k
  body D,E,F - neleží na k

2. Kruh l (R, r = 6cm)
   body G,H,CH - náleží l
   body I,J,K - nenáleží l
      


13.4.
Čj - PS - str.12/1,2
    - uč. str.71/2 - napiš -
barevně rozliš druhy - tvrdá - zeleně, měkká oranžově a přivlastňovací - modře
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida


M - opakuj si na Školákově


12.4.
Čj - PP - str.22 - 2. sloupec a str. 27
 
  - cvičení nahoře doplň  uč. str.71 - rámeček 
    - str.73/1 - napiš do sešitu
Dále si do sešitu napiš tato slovesa a urči mluvnické kategorie - osou, číslo, způsob a čas:

ukázali
piš
letěli bychom
budete zpívat
domaloval

M - PS - str.42/123
 
 - do sešitu vypočítej:
12 351 :14
34 026 : 21
  8 853 : 18
  - uč. str.87/5 -
do sešitu a cvičení 4 - ústně
   
11.4.
M - PS - str.41/118 - dokonči
    - PS - str. 42 - 120, 122, 124 
Do sešitu vypočítej:
  17 268 : 14
168 254 : 23

Čj - PS - str.5/4
    - uč. str.69
- rámeček
    - 71/1 - ústně
Vl - uč. str.48 - Polsko - 
pročti si a vypracuj stručný zápis do sešitu

5.4.
Čj - v
ymysli a napiš do sešitu věty na tyto vzorce:

V, ale V2.
Protože V1, tak V2 nebo V3.
V1 a V2, protože V3. 

     -  uč. str. 71 - projdi si ústně
     - PP - str.27 - prvních 8 vět napiš do sešitu 
     - PS - 1.díl - str. 35 /1 - pečlivě vypracuj

M - procvičovali jsme desetinná čísla a zlomky
   - PS - str.42/120,121

Čtení - čítanka str.110 a 114 - 115 -
 text si aspoň 3krát přečti, vyprávěj, o čem je příběh

Do přírodovědy si opakuj učivo o vesmíru - učebnice, sešit a PS.
  
4.4.
Čj - PS 2 - str.2/1 - pracuj podle zadání 
    - PP - str.26 - cvičení dole - vyznač podmět a přísudek 
M - PS - str.41/116, 117, 119
Vypočítej:
   12 456 :15
241 805 :23
   
3.4.
Čj - PS str. 2/2,3 a str.3/4 a cvičení 1 - dokonči
   - PP - str.23 - 2. sloupec a str.26 - horní cvičení, vyznač podmět a přísudek
Do sešitu si zapiš:

Přísudek
 vyjádřen
- slovesem v určitém tvaru - přísudek slovesný
Alenka píše úkol.

- slovesem být, stát se +
podstatným nebo přídavným jménem, zájmenem, číslovkou - přísudek jmenný se sponou

Kniha je nová.
Pavel bude lékařem.
Tato kniha je moje. 
My jsme byli dva.
Eva se stane učitelkou.

Přísudek
- holý -
Adam maluje.
- rozvitý -
Adam maluje obrázek.
- několikanásobný -
Nad loukou létá a zpívá skřivan.

M - PL se zlomky a des. čísly - str.24 - dokonči a celá str. 25 - pečlivě pracuj podle zadání
   - PS str. 39/112
   - PS - str.41/118  - zamysli se nad úkolem  - zkus vypočítat
   -
trénovali jsme čtení a zápis zlomků a desetinných čísel 

Př - opakuj si učivo o vesmíru, podívej se na odkazy

31.3.
M - PL se zlomky a desetinnými čísly  - dokonči obě strany
    - nový PL - str. 24/ 1,3,4 - vypracuj podle zadání
Čj - PP - str.25 - celá - podtrhni několikanásobný podmět a přísudek - ne spojky, čárky


29.3. , 30.3.
M - geometrie - vypočítej

1. Obvod
2. Obsah
čtverec KLMN - a= 70mm
obdélník OPGR  - a=9cm, b=6cm
Nejprve si proveď náčrt. Na závěr obrazce narýsuj.

Čj - PP - str. 24 - celá   
    - PS 2 - str. 2/1 a str.3/1


28.3.
Čj - dokončili jsme PL s J.A. Komenským
    - podle uč. str. 51 - pozvánka na Den otevřených dveří- vypracuj na A4 - doplň obrázkem
M - PL se zlomky
- úkol 1,2 již máme hotový, vypracuj úkol  3,4 a 1-5
    - PS - str. 34 -celá -
aritmetický průměr, počítej podle zadání

27.3.
M - PS - str.29/82 - dokončit a str. 27/74 - 6 příkladů,
zkoušku proveď na papír
Vypracuj referát o J.A. Komenském  - A4.

Trénuj si na odkazech Školákov.

24.3.
M - pracovali jsme se zlomky a desetinnými čísly - projdi si ústně PS - str.42
Čj - psali jsme diktát
     - uč. str. 51/1
- projdi si ústně , vymysli pozvánku na oslavu narozenin, pokračovatbudeme příští týden
Vl - uč. str. 45 - projdi si - státy EU

Trénuj učivo Čj a M na Školákově.

V pondělí nás čeká projekt k J.A. Komenskému. Nachystej si materiál - zajímavosti, obrázky...

23.3.
M -
pracovali jsme s diagramy - projdi si v učebnici str. 45 - úkol 1
   
- na papír jsme rýsovali mandaly - obrazce z kružnic
Čj - PS str.11 - pečlivě vypracuj 22.3.
Čj - PS 2.díl - str.10/1,2,3
 
  - opakuj si shodu podmětu s přísudkem

M - PL - str.8 - vypracuj podle zadání

   - procvičovali jsme desetinné zlomky a desetinná čísla - zápis, čtení, porovnávání
Př -
opakuj si učivo o Vesmíru - psali jsme test
     - PS - str. 16/2 a str.18 -
celá strana
Čtení -
čti si svoji rozečtenou knihu


21.3.
Čj - PP - str. 23 - 2. sloupec - 10 vět -
od věty -  Mířil_  tam proudy...
    - PP - str.33 - celá
    - vymysli věty na tyto vzorce - V1 a V2, protože V3.
                                                     - V1, V2 a V3.
                                                     - Když V1, tak V2.  -  napiš je do sešitu
M - uč. str. 86/1,2 - projdi si 
 
 - opakovali jsme zlomky a desetinná čísla
   - procvičuj si na těchto odkazech 

Vl -

 

20.3.
Čj - PS - 2.díl - str. 9 - cv. 2,3,4,5
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

M - PS - str.40/114,115 a str. 37 - celá
    - uč. str.68/4 a 69/9 -
vypracuj i se zápisem do sešitu
   
- opakovali jsme zaokrouhlování
 

Př - opakuj si probrané učivo - ve středu si napíšeme testík
    - uč. str. 25 - 32 -
projdi si probrané učivo
    - PS - str. 16 - nahoře si nadepiš Hvězdy, souhvězdí - napiš si informace, úkol 1,2,3 -   pečlivě vypracuj
   - PL - dostaneš ve škole a podle vysvětlení vypracuješ
Podívej se na tyto odkazy:
Střídání 4 ročních období a částí dne
Hvězdy a souhvězdí


Čtení - dokončili jsme práci s textem - Zmrzlinová abeceda
        - čti si ze své knihy

17.3.
Čj - opakuj si:
Shoda přísudku s podmětem

uč. - str.42- projdi si ústně, cvičení 3 - vyber vzkaz - připrav si ústně
PS - str.23/1 - dole - pečlivě vypracuj - nejprve na papír

M - psali jsme matematického Klokana -  vyřešíš si ho ve škole
   - procvičuj si

https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=63738f72414c1

Čti si ze své knihy.
 
15. a 16.3.
M - vypočítej do sešitu

   17 651 : 14
128 594 : 23
     9 876 : 18
256 394 : 22

Čj - PP - str.22 - 1. sloupec - doplň
     - PP - str. 22 - ze druhého sloupce napiš - 10 vět do sešitu,


podmět rodu muž. podtrhni modře, r. ženského červeně a r. středního zeleně

14.3.
Zítra jdeme do divadla.
Čj - PP - str. 24 - horní cvičení - doplň a zdůvodni ústně 
    - do sešitu opiš podstatná jména a urči mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, životnost a          vzor 
 (do) škol__  - 
 (s) ředitel__  -       
(na) mez__ - 
(pod) kol__ - 
(v) pytl__ - 
(za) postel__
(pro) dám__ -
(vidím) orl__ -

   M - PL str. 53, 55  - dokončit obě strany
       - PS - str.38/108, 110 a str.39/111

Vl - 
         
   
13.3.
Čj - PP - str. 20 a 21   
   
- zopakuj si učivo o podmětu a přísudku 
    - zopakuj si abecedu
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem

M  - PLO - str.53 - dokončit a str. 55 / 131, 133 a 134
   
- vypočíteju do sešitu:
  15 674 : 26
156 418 : 19
  94 287 : 23

Př -
prezentace a poznatky o Měsíci - projdi si v učebnici str.31
Měsíc
Země a Měsíc
Měsíc a jeho fáze

Čtení -
pracovali jsme s textem - pošlu PL domů
          - čti si ze své knihyBruslení

BrusleníVážení rodiče!

V následujících týdnech budeme chodit na výcvik v bruslení. Děti si připraví brusle, helmu (může být i cyklistická), pevné rukavice, pohodlné oblečení, pití, malou svačinu, vše uložené v pevném batohu.

TERMÍNY: 6.2., 13.2., 27.2. a 6.3. (vždy v pondělí)  

Změna rozvrhu:

 

1.

2.

3.

4.

       5.

PO

Čj

bruslení

bruslení

M

    Čj

ÚT

Aj

M

Čj

    Vl

ST

Hv

M

Čj

Čj 

ČT

Čj

Inf

Aj

M

    Vv

Čj

Aj

Vl

M

    

Odkazy


Slabiky - mě - mně, bě - bje, vě - vje, pě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/predpony-a-predlozky-2

Násobení mimo obor násobilek

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/scitani-a-odcitani-nad-10000-zpameti

SLOVNÍ DRUHY

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

SLOVESA

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

MLUVNICKÉ KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni1.html


https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html

PŘEDLOŽKY S,SE, Z,ZE

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony-a-predlozky/znamkovane-diktaty-predlozky/cviceni.html


VLASTIVĚDA

NÁRODNÍ DIVADLO

https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

https://www.youtube.com/watch?v=zOO_H57sY-8

1.SV.VÁLKA

https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc 

https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9He
s
 
                                                                                                                                

Poděkování

PoděkováníMilí rodiče,
děkuji Vám za dárky na vánoční jarmark. Velkou pochvalu si zaslouží děti, které se zapojily do tvoření ve škole a prodeje výrobků na jarmarku - Zuzka, Irynka, David, Terezka, Nikolka, Anetka. 
Jste šikulky!

Přání

PřáníVážení rodiče, milé děti,
přeji Vám pohodový rok 2023, hlavně hodně zdraví, lásky  a štěstí! Ivona Šlapáková

Vánoce v 5.C

Čerti

Zlatý slavík

Zlatý slavík

V úterý 22. 11. proběhlo  školní kolo Zlatého slavíka. Naší třídu reprezentovali  David, Jenda a Rostík. Všem se vystoupení velmi povedlo, David se umístil na 1. místě a Jenda získal 2. místo. Moc blahopřejeme!

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023


Dobrý den, milé děti!
Prázdniny utekly a už brzy se setkáme v naší třídě. Doufám, že jste si užily sluníčko, koupání, výlety i sportování. Moc se na vás těším. Ivona Šlapáková


Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy