logotyp

6. A

Informace od třídního učitele

Seznam pomůcek na školní rok 2020/21 – 7.A

Český jazyk

1 x 564

1 x 544

1 x 524

1 x 544 – diktáty (můžeme nechat z tohoto školního roku)

Rychlovazač na eurofolie (nechat z tohoto školního roku)

Anglický jazyk

L.Novotná  1 x 444 (464)

J. Holcová 1 x 444

pracovní sešit bude objednán hromadně

Matematika

1 x 460

1 x 420

1 x 540

-      Velké papírové desky bez ohybů na levé straně a bez vazače na eurofolie uvnitř

-      pracovní sešit TV GRAPHICS matematika 7. ročník (1.- 3.díl ) pořídit samostatně v Albře

Fyzika

520

540

Chemie

-----------------------------

Zeměpis

440, podložka (lenoch), lepidlo

Dějepis

544 (564)

Přírodopis

1 x 420

Rj, N

------------------------------

Výchova k občanství

Upřesní se v září

Výchova ke zdraví

------------------------------

Pracovní činnosti

524

Hudební výchova

-----------------------------

Výtvarná výchova

1 x 560

tužka (č.2), pastelky, slabý černý fix (síla hrotu 0,1 nebo 0,3 a ne lihový), pokrytí lavice

 • Základy komunikace

Desky na protokoly (rychlovazač plastový + eurofolie)

 • Praktika z informatiky

-----------------------------

 • Konverzace z Aj

desky na folie + 10 folií

Přírodopis

17.5.Text úkolů (10)17.5.Text úkolů (10)

17.5. Zápis - list (10)17.5. Zápis - list (10)

17.5. Vnitřní stavba listu (10)17.5. Vnitřní stavba listu (10)

17.5. Prac. list - listy  (10)17.5. Prac. list - listy (10)

18.3._Řasy - zápis  (1)18.3._Řasy - zápis (1)

27.3._úkoly  (3)27.3._úkoly (3)

13.4._text Mechorosty   (6)13.4._text Mechorosty (6)

13.4._Zápis - Mechorosty   (6)13.4._Zápis - Mechorosty (6)

13.4._pracovní list   (6)13.4._pracovní list (6)

24.3._prc. list lišejníky ( procvič. učiva )  (2)24.3._prc. list lišejníky ( procvič. učiva ) (2)

31.3._Zápis - přehled syst. rostlin  (4)31.3._Zápis - přehled syst. rostlin (4)

24.3._prac list -lišejníky24.3._prac list -lišejníky

31.3._úkoly_přechod rostlin na souš  (4)31.3._úkoly_přechod rostlin na souš (4)

31.3._Zápis - přechod rostlin na souš  (4)31.3._Zápis - přechod rostlin na souš (4)

31.3._prac. list procvič. -přechod rostlin31.3._prac. list procvič. -přechod rostlin

4.4._Text - úkoly  (5)4.4._Text - úkoly (5)

2.6. Text úkolů  (12) 2.6. Text úkolů (12)

2.6. Zápis - rozmnožování rostlin (12)2.6. Zápis - rozmnožování rostlin (12)

2.6. Zápis - semenné rostliny_nahosemenné   (12)2.6. Zápis - semenné rostliny_nahosemenné (12)

2.6. prc. nahosemenné rostliny (12)2.6. prc. nahosemenné rostliny (12)

2.5._prac - kořen  (8)2.5._prac - kořen (8)

2.5._text úkolů  (8)2.5._text úkolů (8)

2.6. prc. semena, plody  (12)2.6. prc. semena, plody (12)

2.5._zápis - části rostlin_kořen   (8) 2.5._zápis - části rostlin_kořen (8)

učebnice_str_80-86  (12)učebnice_str_80-86 (12)

13.6._prc - krytosemné rostliny  (13)13.6._prc - krytosemné rostliny (13)

učebnice_kořen_str_68učebnice_kořen_str_68

13.6._prc - listnaté stromy a keře  (13)13.6._prc - listnaté stromy a keře (13)

učebnice_kořen_str_69učebnice_kořen_str_69

13.6._úkoly  (13)13.6._úkoly (13)

učebnice_stonek_str_70učebnice_stonek_str_70

13.6._Zápis_Krytosemenné rostliny  (13)13.6._Zápis_Krytosemenné rostliny (13)

učebnice_stonek_str_71učebnice_stonek_str_71

učebnice_list_str_72učebnice_list_str_72

učebnice_druhy_listů_73učebnice_druhy_listů_73

učebnice_vnitřní_stavba_listu_str_74učebnice_vnitřní_stavba_listu_str_74

učebnice_květ_str_75učebnice_květ_str_75

učebnice_květenství_str_76učebnice_květenství_str_76

učebnice_opylení_oplození_str_77učebnice_opylení_oplození_str_77

učebnice_semena_plody_str_78učebnice_semena_plody_str_78

učebnice_rozšiřování_plodů a semen_str_79učebnice_rozšiřování_plodů a semen_str_79

25.4._Prac.list- plav.,kapr.,přesl.  (7) 25.4._Prac.list- plav.,kapr.,přesl. (7)

25.4._Samostat. prac. - přehl.syst.rostl.,přechod rostl. na souš  ( 7 )25.4._Samostat. prac. - přehl.syst.rostl.,přechod rostl. na souš ( 7 )

25.4._Zápis učiva - kapraďorosty  25.4. ( 7 )25.4._Zápis učiva - kapraďorosty 25.4. ( 7 )

25.4._Text - 6.roč. 25.4. ( 7 )25.4._Text - 6.roč. 25.4. ( 7 )

10.5._prc. - stonek   (9)10.5._prc. - stonek (9)

10.5._prc_Výtrusné rostliny   (9)10.5._prc_Výtrusné rostliny (9)

10.5._Text úkolů  (9)10.5._Text úkolů (9)

10.5._Zápis_Stonek  (9)10.5._Zápis_Stonek (9)

2.6. Pracovní list - kořen   (12) , !!! vypracovat, zaslat zpět2.6. Pracovní list - kořen (12) , !!! vypracovat, zaslat zpět

18.3._Lišejníky_úkoly  (1)18.3._Lišejníky_úkoly (1)

5.6.Text úkolů  (13)5.6.Text úkolů (13)

učebnice_Botanika_str 60-71učebnice_Botanika_str 60-71

17.6. Učebnice str. 87- 89.  (14)17.6. Učebnice str. 87- 89. (14)

5.6._Pracovní list - stonek  (13)5.6._Pracovní list - stonek (13)

5.6._prc - nahosemenné rostliny  (13)5.6._prc - nahosemenné rostliny (13)

5.6._prc. - semena a plody  (13)5.6._prc. - semena a plody (13)

5.6._Zápis_Rozmnožování rostlin  (13)5.6._Zápis_Rozmnožování rostlin (13)

5.6._Zápis_Semenné rostlin  (13)5.6._Zápis_Semenné rostlin (13)

24.5._prc - Části rostlin_kořen_K ODESLÁNÍ  (11)24.5._prc - Části rostlin_kořen_K ODESLÁNÍ (11)

24.5._prc. - květ_květenství  (11)24.5._prc. - květ_květenství (11)

24.5._Text úkolů ( 11 )24.5._Text úkolů ( 11 )

24.5._ZÁPIS_Květ, květenství  (11)24.5._ZÁPIS_Květ, květenství (11)

24.5._ZÁPIS_opylení, oplození, plody  (11)24.5._ZÁPIS_opylení, oplození, plody (11)

4.4._prc_Lišejníky_řasy_ZASLAT ZPĚT  (5)4.4._prc_Lišejníky_řasy_ZASLAT ZPĚT (5)

Mgr. Karolína Vomelová ( kabinet 403 )

6. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělídajčjzpč/infpč/inf  
úterýprf/prpř/aktvmfčj 
středamajhvčjzvko 
čtvrtekmčjtvdvkz 
pátekvvvvfajm  

BESEDA

Dobrý den,
příští týden, ve čtvrtek 5.12., beseda s autorem knihy Strážci Země (nakladatelství Fragment). Na besedě možno knihu zakoupit, cena 250,-kč. Námětem besedy kniha + celý proces od psaní až po prodej na pultech knihkupectví. Dotazy vítány

Ekokodex 6.A

Naše první vysvědčení na 2. stupni :)

Naše první vysvědčení na 2. stupni :)

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A DOMÁCÍCH PŘÍPRAV

Vážení rodiče a žáci,
prosím o bedlivou kontrolu elektronické žákovské a stránek školy. Od 16.3. zde budou zadávány úkoly, pracovní listy k domácí přípravě a také písemky, diktáty a testy.

Děkuji za spolupráci a všem přeji hlavně hodně zdraví.

P. uč. Vomelová

FYZIKA - 17.3.

Milí žáci, vysvětlím vám jak budete zpracovávat úkoly z fyziky. Každý týden dostanete 3 příklady. První dva vypracujete povinně, třetí (obtížnější) je dobrovolný. Za jeho vypracování můžete získat dobrou známku do celkového hodnocení z fyziky. Teď to nejdůležitější! Vypracování udělejte do sešitu z fyziky z druhé strany. Úkol vždy označte datumem a číslem příkladu. Elektronicky mi žádné řešení neposílejte!
Kontrolu a hodnocení provedu po skončení nouzového stavu.

Mnoho zdaru Eduard Pohanka


17. 3. Úterý – 1. týden přerušeného vyučování

PŘEDMĚT: Fyzika, 6. ročník

 

Připomínám: Vypracuj příklady do sešitu fyziky „z druhé strany“:

Nezapomeň na datum, nadpis, očíslování úkolů.

 1. a 2. příklad je snadnější, povinný. 3. příklad, obtížnější – dobrovolný. (Můžeš za něj získat dobrou známku do celkového hodnocení z fyziky.)

   

  Veličiny a jejich měření – délka

   

 1. Co je více? Doplň znaménka rovnosti či nerovnosti.

  12 423 mm … 0,124 23 km

  12 423 cm … 0,124 23 km

  12 000 km … 12 m

   

  124 mm … 0,124 m

  12,3 dm … 0,001 23 km

  17,23 dm … 0,017 23 km

   

  14 123 mm … 0,014 km

  89 m … 89 000 cm

  0,65 cm … 0,000 065 km

   

 2. Otáčkoměr kola osobního automobilu naměřil během jízdy 1276 otáček. Jak velkou vzdálenost automobil urazil, je-li obvod kola (tedy také vzdálenost ujetá při jedné otáčce) 1,78m?

   

  PRÉMIOVÝ ÚKOL:

 3. Kovová konstrukce mostu přes říčku má délku 24 m.

 1. Kolik fošen potřebují dělníci na pokrytí konstrukce mostu, je-li šířka fošny 14 cm a mezi fošnami nebudou žádné mezery?

 2. Dělníci zjistili, že jim 18 fošen chybí. Rozhodli se, že budou mezi fošnami dělat mezery o šířce 20 mm. Budou jim nyní fošny stačit? (Pozor, před první fošnou a za poslední fošnou mezera není!)

  (Bylo by dobré udělat si náčrtek.)

   

  Nestačí pouze výsledek, je potřeba zapsat výpočty, náčrtky atd.

 

 

matematika - řešení úkolů ze samostudia

Matematika

konzultace:úterý v 7:20 na č.305

Do hodin matematiky žáci potřebují: sešit 440,  pracovní sešit 2.díl, pravítko,  učebnici Aritmetika 

úkoly na 16.-19.3.2020 na EduPage

Pracovní činnosti

Pěstitelství - do hodin žáci mají vhodné oblečení pro práci na pozemku a pracovní rukavice

Český jazyk

Sešity do hodin českého jazyka:
   sloh - 524
   mluvnice - 524
   literatura - rychlovazač (v papírnictví cca 5Kč)
   diktátový - 544

DĚJEPIS

Od 20.3. úkoly ke stažení výše: "Dějepis" v seznamu předmětů nad rozvrhem.
Zadáno 16.3.:
Prozatím si procvičovat orientaci na mapě Řecka.
Pomůcky: sešit  č.544(564) - v případě ukončení založit nový a pokračujeme v něm i další rok.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůcky do Vv:
- malý nelinkovaný sešit č.560, tužka č.2, pastelky, slabá černá fixa (ne lihová), pokrytí lavice (noviny, ubrus nebo igelit)
- donést 60,-Kč (na žáka / rok) - z vybraných peněz proveden hromadný nákup výkresů a dalšího výtvarného materiálu (barvy, tuše, apod.)

Anglický jazyk

Anthropos Brno 13.12. 2019

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy