logotyp

6. A

Informace od třídního učitele

Vážení rodiče a žáci,

prosím o bedlivou kontrolu elektronické žákovské a stránek školy. Od 16.3. zde budou zadávány úkoly, pracovní listy k domácí přípravě a také písemky, diktáty a testy.

Děkuji za spolupráci a všem přeji hlavně hodně zdraví.

P. uč. Vomelová

Mgr. Karolína Vomelová ( kabinet 403 )

6. A1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělídajčjzpč/infpč/inf  
úterýprf/prpř/aktvmfčj 
středamajhvčjzvko 
čtvrtekmčjtvdvkz 
pátekvvvvfajm  

BESEDA

Dobrý den,
příští týden, ve čtvrtek 5.12., beseda s autorem knihy Strážci Země (nakladatelství Fragment). Na besedě možno knihu zakoupit, cena 250,-kč. Námětem besedy kniha + celý proces od psaní až po prodej na pultech knihkupectví. Dotazy vítány

Ekokodex 6.A

Naše první vysvědčení na 2. stupni :)

Naše první vysvědčení na 2. stupni :)

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A DOMÁCÍCH PŘÍPRAV

Vážení rodiče a žáci,
prosím o bedlivou kontrolu elektronické žákovské a stránek školy. Od 16.3. zde budou zadávány úkoly, pracovní listy k domácí přípravě a také písemky, diktáty a testy.

Děkuji za spolupráci a všem přeji hlavně hodně zdraví.

P. uč. Vomelová

FYZIKA - 17.3.

Milí žáci, vysvětlím vám jak budete zpracovávat úkoly z fyziky. Každý týden dostanete 3 příklady. První dva vypracujete povinně, třetí (obtížnější) je dobrovolný. Za jeho vypracování můžete získat dobrou známku do celkového hodnocení z fyziky. Teď to nejdůležitější! Vypracování udělejte do sešitu z fyziky z druhé strany. Úkol vždy označte datumem a číslem příkladu. Elektronicky mi žádné řešení neposílejte!
Kontrolu a hodnocení provedu po skončení nouzového stavu.

Mnoho zdaru Eduard Pohanka


17. 3. Úterý – 1. týden přerušeného vyučování

PŘEDMĚT: Fyzika, 6. ročník

 

Připomínám: Vypracuj příklady do sešitu fyziky „z druhé strany“:

Nezapomeň na datum, nadpis, očíslování úkolů.

 1. a 2. příklad je snadnější, povinný. 3. příklad, obtížnější – dobrovolný. (Můžeš za něj získat dobrou známku do celkového hodnocení z fyziky.)

   

  Veličiny a jejich měření – délka

   

 1. Co je více? Doplň znaménka rovnosti či nerovnosti.

  12 423 mm … 0,124 23 km

  12 423 cm … 0,124 23 km

  12 000 km … 12 m

   

  124 mm … 0,124 m

  12,3 dm … 0,001 23 km

  17,23 dm … 0,017 23 km

   

  14 123 mm … 0,014 km

  89 m … 89 000 cm

  0,65 cm … 0,000 065 km

   

 2. Otáčkoměr kola osobního automobilu naměřil během jízdy 1276 otáček. Jak velkou vzdálenost automobil urazil, je-li obvod kola (tedy také vzdálenost ujetá při jedné otáčce) 1,78m?

   

  PRÉMIOVÝ ÚKOL:

 3. Kovová konstrukce mostu přes říčku má délku 24 m.

 1. Kolik fošen potřebují dělníci na pokrytí konstrukce mostu, je-li šířka fošny 14 cm a mezi fošnami nebudou žádné mezery?

 2. Dělníci zjistili, že jim 18 fošen chybí. Rozhodli se, že budou mezi fošnami dělat mezery o šířce 20 mm. Budou jim nyní fošny stačit? (Pozor, před první fošnou a za poslední fošnou mezera není!)

  (Bylo by dobré udělat si náčrtek.)

   

  Nestačí pouze výsledek, je potřeba zapsat výpočty, náčrtky atd.

 

 

matematika - řešení úkolů ze samostudia

Matematika

konzultace:úterý v 7:20 na č.305

Do hodin matematiky žáci potřebují: sešit 440,  pracovní sešit 2.díl, pravítko,  učebnici Aritmetika 

úkoly na 16.-19.3.2020 na EduPage

Pracovní činnosti

Pěstitelství - do hodin žáci mají vhodné oblečení pro práci na pozemku a pracovní rukavice

Český jazyk

Sešity do hodin českého jazyka:
   sloh - 524
   mluvnice - 524
   literatura - rychlovazač (v papírnictví cca 5Kč)
   diktátový - 544

DĚJEPIS

Od 20.3. úkoly ke stažení výše: "Dějepis" v seznamu předmětů nad rozvrhem.
Zadáno 16.3.:
Prozatím si procvičovat orientaci na mapě Řecka.
Pomůcky: sešit  č.544(564) - v případě ukončení založit nový a pokračujeme v něm i další rok.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůcky do Vv:
- malý nelinkovaný sešit č.560, tužka č.2, pastelky, slabá černá fixa (ne lihová), pokrytí lavice (noviny, ubrus nebo igelit)
- donést 60,-Kč (na žáka / rok) - z vybraných peněz proveden hromadný nákup výkresů a dalšího výtvarného materiálu (barvy, tuše, apod.)

Anglický jazyk

Anthropos Brno 13.12. 2019

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy