logotyp

7. B

sdělení třídní učitelky

Prosím o sledování webu školy a třídy. 

úřední dny o prázdninách: 

1.7., 8.7., 15.7., 19.8. a 26.8.

 

od 8:00 do 10:00 hodin

aktualizovaný seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021

Český jazyk

1 x 564

2 x 544

1 x 524

pracovní sešit bude objednán hromadně

Anglický jazyk

L.Novotná  1 x 444 (464)

P. Kadlec 2 x 544

pracovní sešit bude objednán hromadně

Matematika

1 x 440

1 x 520

1 x 540

pracovní sešit TV GRAPHICS matematika 8. ročník (1.- 3.díl ) pořídit samostatně v Albře

Fyzika

520

540

Chemie

1 x 520 nebo 524,

1 x 540 nebo 544 (záleží, zda děti upřednostňují psaní na linky či nikoliv)

Zeměpis

440, podložka (lenoch), lepidlo

Dějepis

444

Přírodopis

1 x 420

Ruský jazyk,

Německý jazyk

Rj  1 x 544 (nebo slovníček), 1 x 444 (464)

Nj 1 x 444

pracovní sešity budou objednány hromadně

Výchova k občanství

1 x 444

Výchova ke zdraví

1 x 444

Pracovní činnosti

524

Hudební výchova

--

Výtvarná výchova

1 x 560

tužka (č.2), pastelky, slabý černý fix (síla hrotu 0,1 nebo 0,3 a ne lihový), pokrytí lavice

o   Praktika z chemie

Desky na protokoly (bližší info v září)

o   Praktika z informatiky

--

o   Konverzace z Aj

desky na folie + 10 folií

  

Přírodopis

17.5. Text úkolů (11)17.5. Text úkolů (11)

11.5. Zápis šupinatí - ještěři  (11)11.5. Zápis šupinatí - ještěři (11)

17.5. Zápis šupinatí - hadi (11)17.5. Zápis šupinatí - hadi (11)

17.5. Prac. list želvy, krokodýli (11)17.5. Prac. list želvy, krokodýli (11)

13.4._Text - Ryby (7)13.4._Text - Ryby (7)

13.4._Zápis -Ryby (7)13.4._Zápis -Ryby (7)

13.4._Prac. list ryby obec. (7)13.4._Prac. list ryby obec. (7)

13.4._prac. list chov ryb  (7)13.4._prac. list chov ryb (7)

13.4._Prac. list -sladkovodní ryby 1 713.4._Prac. list -sladkovodní ryby 1 7

13.4._prac.list - sladkovodní ryby 2  (7)13.4._prac.list - sladkovodní ryby 2 (7)

2.5._Text úkolů - Obojživelníci  (9)2.5._Text úkolů - Obojživelníci (9)

2.5._Zápis - obojživelníci  (9)2.5._Zápis - obojživelníci (9)

18.3._Opak soust. dokonalá    ( 1 )18.3._Opak soust. dokonalá ( 1 )

18.3._Ostnokožci   (2)18.3._Ostnokožci (2)

18.3._Ostnokožci - Zápis   ( 2 )18.3._Ostnokožci - Zápis ( 2 )

27.3._Materiály -Nová učebnice  ( 3 )27.3._Materiály -Nová učebnice ( 3 )

učebnice_str_8-21_Přírodopis pro 7. roč. I.  ( 3 )učebnice_str_8-21_Přírodopis pro 7. roč. I. ( 3 )

23.3._Strunatci   ( 4 )23.3._Strunatci ( 4 )

23.3._Strunatci - zápis23.3._Strunatci - zápis

23.3._Prac. list . -strunatci ( procvičování )  ( 4 )23.3._Prac. list . -strunatci ( procvičování ) ( 4 )

31.3._Kruhoústí, paryby  ( 5 )31.3._Kruhoústí, paryby ( 5 )

31.3._Kruhoústí, paryby - zápis    ( 5 )31.3._Kruhoústí, paryby - zápis ( 5 )

2.6. Text- úkoly  (13)2.6. Text- úkoly (13)

4.4._prac. llisty prom. dok.  ( 6 )4.4._prac. llisty prom. dok. ( 6 )

2.6 Zápis ptáci vnější stavba (13)2.6 Zápis ptáci vnější stavba (13)

2.6. Zápis -Ptáci vnitřní stavba  (13)2.6. Zápis -Ptáci vnitřní stavba (13)

2.6. Zápis - chování ptáků  (13)2.6. Zápis - chování ptáků (13)

2.6 prc.-vývojové znaky ptáků  (13)2.6 prc.-vývojové znaky ptáků (13)

4.4._Prac. list. včela !!! -vyplnit , poslat zpět  ( 6 )4.4._Prac. list. včela !!! -vyplnit , poslat zpět ( 6 )

2.6. prc. - chování ptáků  (13)2.6. prc. - chování ptáků (13)

13.6._prc. - ptáci_dravci a sovy  (14)13.6._prc. - ptáci_dravci a sovy (14)

2.6. prc. vznik a vývoj ptáků (13)2.6. prc. vznik a vývoj ptáků (13)

13.6._prc. - ptáci_mokřadní ptáci  (14)13.6._prc. - ptáci_mokřadní ptáci (14)

2.6. pracovní list - plazi  !!! poslat zpět  (13)2.6. pracovní list - plazi !!! poslat zpět (13)

13.6._prc. - ptáci_mořští ptáci  (14)13.6._prc. - ptáci_mořští ptáci (14)

13.6._prc. - ptáci_vodní ptáci  (14)13.6._prc. - ptáci_vodní ptáci (14)

13.6._prc. - ptáci_vznik a vývoj  (14)13.6._prc. - ptáci_vznik a vývoj (14)

13.6._úkoly  (14)13.6._úkoly (14)

13.6._Zápis_Ptáci  (14)13.6._Zápis_Ptáci (14)

25.4._Pracovní list strunatci ( 8 )25.4._Pracovní list strunatci ( 8 )

25.4._text úkolů  ( 8 )25.4._text úkolů ( 8 )

9.5._prc. - plazi  (10)9.5._prc. - plazi (10)

9.5._prc_Ryby   (10)9.5._prc_Ryby (10)

9.5._Text úkolů  (10)9.5._Text úkolů (10)

9.5._Zápis_Plazi (+ želvy, krokodýli)  (10)9.5._Zápis_Plazi (+ želvy, krokodýli) (10)

učebnice_01_Obojživelníci 1 - uč. - str 22učebnice_01_Obojživelníci 1 - uč. - str 22

učebnice_02_Obojživelníci 2 - uč. - str 23učebnice_02_Obojživelníci 2 - uč. - str 23

učebnice_03_Naši obojživelníci 1 - uč. - str 24učebnice_03_Naši obojživelníci 1 - uč. - str 24

učebnice_04_Naši obojživelníci 2 - uč. - str 25učebnice_04_Naši obojživelníci 2 - uč. - str 25

učebnice_05_Plazi 1 - uč. - str 26učebnice_05_Plazi 1 - uč. - str 26

učebnice_06_Plazi 2 - uč. - str 27učebnice_06_Plazi 2 - uč. - str 27

učebnice_07_Želvy a krokodýli 1 - uč. - str 28učebnice_07_Želvy a krokodýli 1 - uč. - str 28

učebnice_08_Želvy a krokodýli 2 - uč. - str 29učebnice_08_Želvy a krokodýli 2 - uč. - str 29

učebnice_09_Šupinatí_ještěři a hadi 1 - uč. - str 30učebnice_09_Šupinatí_ještěři a hadi 1 - uč. - str 30

učebnice_10_Šupinatí_ještěři a hadi 2 - uč. - str 31učebnice_10_Šupinatí_ještěři a hadi 2 - uč. - str 31

učebnice_11_Cizokrajní ještěři a hadi 1 - uč. - str 32učebnice_11_Cizokrajní ještěři a hadi 1 - uč. - str 32

učebnice_12_Cizokrajní ještěři a hadi 2 - uč. - str 33učebnice_12_Cizokrajní ještěři a hadi 2 - uč. - str 33

učebnice_str 8-21-textučebnice_str 8-21-text

učebnice_str_34-59učebnice_str_34-59

20.6._prc. - ptáci_ptačí obři a trpaslíci  (15)20.6._prc. - ptáci_ptačí obři a trpaslíci (15)

20.6._prc. - ptáci_ptáci otevřené krajiny  (15)20.6._prc. - ptáci_ptáci otevřené krajiny (15)

20.6._prc. - ptáci_ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny  (15)20.6._prc. - ptáci_ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny (15)

20.6._prc. - ptáci_ptáci břehů tekoucích vod  (15)20.6._prc. - ptáci_ptáci břehů tekoucích vod (15)

20.6._prc. - ptáci_lesní stromoví ptáci  (15)20.6._prc. - ptáci_lesní stromoví ptáci (15)

24.5._prc - Obojživelníci_ZASLAT ZPĚT (12)24.5._prc - Obojživelníci_ZASLAT ZPĚT (12)

20.6._Úkoly  (15)20.6._Úkoly (15)

24.5._prc. - Cizokrajní ještěři a hadi  (12)24.5._prc. - Cizokrajní ještěři a hadi (12)

24.5._Text úkolů (12)24.5._Text úkolů (12)

2.6._zápis - vnější stavba ptáků2.6._zápis - vnější stavba ptáků

24.5._ZÁPIS_Cizokrajní ještěři a plazi  (12)24.5._ZÁPIS_Cizokrajní ještěři a plazi (12)

2.6._prc. - ptáci_chování ptáků2.6._prc. - ptáci_chování ptáků

Mgr. Eva Sobotková ( učebna 402 )

7.B1. 2. 3.4.5.6.7.
pondělípř aj čj hv  
úterýčj tv  prpř prI
středačj aj př vv vv  
čtvrtekčj tv vko  
pátekaj čj Pč Pč  

sdělení tř.učitelky

od pondělí 16.3. systém výuky - zadávání učiva popř. testů přes webovou stránku, popř. elektronickou žk

EKOKODEX třídy 7.B

český jazyk

počínaje 17.2.2020 probíhá každou hodinu mluvnice (tedy pondělí, středa, pátek) ústní či písemné zkoušení - větné členy (teorie i rozbor), grafická stavba, slovesa způsobová, fázová, sponová

Matematika učivo

Domácí příprava od 18. března 2020
opakování - osová a středová souměrnost uč. Geometrie str. 33 - 45
 Čtyřúhelníky uč. Geometrie str. 46 - 64

https://khanovaskola.cz/blok/48/350-rovinne-obrazce?gclid=cjzr9ex8hnecfqsr0wodp2kb9whttps://khanovaskola.cz/blok/48/350-rovinne-obrazce?gclid=cjzr9ex8hnecfqsr0wodp2kb9w

https://khanovaskola.cz/blok/48/383-ctyruhelniky?gclid=cjzr9ex8hnecfqsr0wodp2kb9w

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůcky do Vv:
- malý nelinkovaný sešit č.560, tužka č.2, pastelky, slabá černá fixa (ne lihová), pokrytí lavice (noviny, ubrus nebo igelit)
- donést 60,-Kč (na žáka / rok) - z vybraných peněz proveden hromadný nákup výkresů a dalšího výtvarného materiálu (barvy, tuše, apod.)

lyžařský výcvik

beseda o kanadě

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy