logotyp

8. B

matematika - řešení úkolů ze samostudia

úkoly na 16.-19.3.2020 na EduPage

PhDr. Martin Šikula

8. B1. 2. 3.4.5.6. 7. 
pondělích/f  čjvko tv tv 
úterýrj/nj čj daj vkz př 
středačj aj ch tv tv 
čtvrtekrj/nj hv čj pč/vv pč/vv dn/prI/ak 
pátek čjaj př rj/nj  

SDĚLENÍ TŘÍDNÍHO UČITELE

- Na základě mimořádných opatření je od 11.března zakázána přítomnost žáků při vzdělávání. Informace a úkoly budou žákům zadávány přes EduPage (elektronická ŽK) i web.třídy. Rodiče mohou tak jako doposud využít též e-mail tř.učitele. Ve středu 18.3.2020 od 8,00 do 12,00 si mohou zák.zástupci žáků vyzvednout v šatních skříňkách svoje věci, popř. učebnice..   Děkuji za spolupráci a přeji hlavně zdraví  Martin Šikula, tř.učitel

-
čekání před odpolední výukou - zelené patro - č.402
- kmenová třída na učebně č.408
- třídnické hodiny zařazovány zpravidla v pondělí v 7,15 v sudých týdnech (podle kalendáře), aktuálně uvedeno zde.


DĚJEPIS

Připomenutí 18.3.: viz. EdPg. Od 20.3. úkoly ke stažení výše: "Dějepis" v seznamu předmětů nad rozvrhem.
Zadáno 16.3.:
Téma (nadpis) Vědecko-technická revoluce od poloviny 19.století (z učebnice str.102-106 pouze vypsat jména vynálezců a k nim jejich vynálezy.  Žáci, kteří dosud nepřednesli referát, vypracují, vyfotí a do 9.dubna pošlou na e-mail vyučujícího).
Pomůcky: sešit  č.544(564) - v případě ukončení založit nový a pokračujeme v něm i další rok.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pomůcky do Vv: Pomůcky do Vv:  aktuálně zejména slabou černou fixu a pravítko.
- tužka č.2, pastelky, slabá černá fixa (ne lihová), pokrytí lavice (noviny, ubrus nebo igelit)
- donést 40,-Kč (na žáka / rok) - z vybraných peněz proveden hromadný nákup výkresů a dalšího výtvarného materiálu (barvy, tuše, apod.)


 


AJ - opakování lekce 2

https://docs.google.com/document/d/1S1_WRNrFPK_l-7FwP9LF37i7w1n1oA3BKnIPgiNDLwQ/edit?usp=sharing

Matematika

konzultace:úterý v 7:20 na č.305

Do hodin matematiky žáci potřebují: sešit 440, pracovní sešit 3.díl, pravítko,  učebnici Geometrie

Chemie

konzultace:úterý v 7:20 na č.305

Do hodin chemie žáci potřebují tabulky, sešit 540 nebo 544, učebnici

úkoly na 18.3.2020 na EduPage

Český jazyk

Sešity do hodin českého jazyka:
   sloh - 544
   mluvnice - 524
   literatura - rychlovazač - složka na eurofolie(v papírnictví cca 5Kč)
   práce s textem - rychlovazač
   diktátový - 544

Beseda o Kanadě a Aljašce

Cestovatel Karel Kocůrek u nás 14.2. uspořádal přednášku. Zajímavá byla nejenom obsahem, ale i tím, že ji vedl téměř celou v angličtině.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy