logotyp

9. B

PhDr. Martin Šikula

Aktuální rozvrh od 21.září 2020

Pracovní sešit do českého jazyka

Prosím přinést 90 Kč na zakoupení pracovního sešitu do češtiny, žáci jej obdrží ve vyučovací  hodině.

Sdělení třídního učitele

- od 21.září platí upravený rozvrh a začátek odpolední výuky ve 14,00 (konec 14,45)
- Doporučujeme, aby si žáci nosili alespoň dvě roušky.
- Konání třídnických hodin 9.B - podle potřeby, vyhrazeno na pondělí v 7,10 hod. O termínu budou žáci vždy informování.
- pokud není stanoveno jinak (např. Tv, dělené hodiny, jazyky), většina výuky probíhá na kmenové třídě č.408
- uvolnění z Tv
(částečná nebo úplná) je nutno donést nejpozději do 17.9.2020 třídnimu učiteli

Matematika Věra Sobotková

Konzultace pondělí  č.305,  chlapci 14:00, dívky 14:55

Do hodin matematiky žáci nosí učebnici, školní sešit, pracovní sešit, tabulky, rýsovací potřeby: pravitko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužku gumu

Chemie

Konzultace pondělí  č.305,  chlapci 14:00, dívky 14:55

Do hodin chemie žáci nosí učebnici, školní sešit,  tabulky


Dějepis

V pondělí 21.9. test: "první svět.válka a vznik ČSR". Od  úterý 22.9. zahájení ústního zkoušení od tématu "prameny k dějinám 20.století".
Povinné pomůcky:
sešit (linkovaný, lze pokračovat z 8.třídy, nejlépe č.544(564)), učebnice, psací potřeby, pastelky a vlepené pracovní listy v sešitě.
O způsobu hodnocení jsou žáci informováni v úvodních hodinách a budou ho mít zapsaný v sešitě, v případě písemek jsou vždy informováni předem a též elektronicky, tudíž krátkodobá absence nemá na psaní testů vliv.
Žáci nebudou zatěžování podrobným opakováním 8.ročníku a budou dotazování pouze na informace, jež společně opakujeme v od 1.září 2020 (1.sv.válka a vznik ČSR). Pouze jednotliví žáci, jež se nezapojili do distanční výuky, zpracují zadané výstupy z distanční výuky - nebudou hodnoceni, ale úkol odevzdají ke kontrole.
Konzultační hodiny pro žáky - úterý v 7,00 hod na učebně č.408.

Výtvarná výchova

Povinné pomůcky: tužka (nejlépe č.2), pastelky, černý slabý fix (dokumentní nebo Centropen apod.) a pokrytí lavice.
Dále se vybírá 20,- Kč na nákup výtvarného materiálu (částka je snížena z obvykle vybíraných 40,-Kč na polovinu vzhledem k ušetření za 2.pololetí loňského školního roku).
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy