Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby

V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních poradenských pracovníků. Jedná se o služby výchovného poradce, metodika prevence, a  školního psychologa v základní poradenské rovině a rozsahu.

Výchovný poradce - poskytuje odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje spolupráci s ostatními poradenskými zařízeními, řeší výchovné problémy žáků, spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, poskytuje odbornou pomoc v rámci kariérového poradenství apod.. Činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství a Výchově k volbě povolání.

Mgr. Ivona Králová

Telefon: 566 690 421, e- mail: ikralova@1zdar.cz

Konzultační dny: pro rodiče – úterý  14.30 – 16.00

                         pro žáky - kdykoli po předchozí domluvě

 

Metodik prevence - jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství a spolupráce s výchovným poradcem v oblasti výchovných problémů. Činnost školního metodika prevence je popsána v Minimálním preventivním programu. Spolupracuje s centry prevence sociálně patologických jevů.

Mgr. Eva Sobotková

Telefon: 566 690 422, e – mail: esobotkova@1zdar.cz

Konzultační dny: pro žáky - úterý  14.30 – 16.00

                         pro rodiče - kdykoli po předchozí domluvě

Školní psycholog - spolupracuje při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole. Ovlivňuje řešení školních problémů přímo v místě jejich vzniku.  Konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence apod.. Spolupracuje s odborníky v jiných zařízeních.

PhDr. Zdeněk Kulhánek

Telefon: 608 529 851, e – mail: druwyd@seznam.cz

Konzultační dny: pro žáky – každé úterý

                         pro rodiče – každé úterý dle dohody

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy