logotyp

Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Ivan Vítek - ivitek@1zdar.czreditel@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 412, 566 627 325

Zástupce ředitele: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 413, 566 690 421

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 421, 566 690 413

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě
tel.: 566 690 422

Metodik ICT:  Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz
tel.: 566 690 434

Koordinátor environmentální výchovy:

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz
tel.: 566 690 416

RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

Vedoucí metodických komisí:

1.stupeň: Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

Matematika a informatika: Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 419

Jazyk a jazyková komunikace: Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

Přírodovědná komise: RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

Společenskovědní komise: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz
tel.: 566 690 432

Tělesná výchova: Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz
tel.: 566 690 425

Praktické činnosti: Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Estetická výchova: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

 

Třídní učitelé 1. stupně:

1. A   PaedDr. Miloslava Brychtová – mbrychtova@1zdar.cz
tel.: 566 690 435

1. B   Mgr. Lucie Slavíčková – lslavickova@1zdar.cz
tel.: 566 690 441

2. A   Mgr. Libuše Fiksová – lfiksova@1zdar.cz

2. B   Mgr. Ivana Ptáčková – iptackova@1zdar.cz

2. C   Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

3. A   Mgr. Markéta Dobrovolná – mdobrovolna@1zdar.cz

3. B   Mgr. Jana Dvořáková – jdvorakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 437

3. C   Mgr. Dita Dočekalová – ddocekalova@1zdar.cz

4. A   Mgr. Zuzana Růžičková – zruzickova@1zdar.cz
tel.: 566 690 426

4. B   Mgr. Zlata Štikarová – zstikarova@1zdar.cz

4. C   Mgr. Eva Velecká – evelecka@1zdar.cz

5. A   Mgr. Jitka Maršounová – jmarsounova@1zdar.cz
tel.: 566 690 443    

5. B   Mgr. Věra Křesťanová – vkrestanova@1zdar.cz
tel.: 566 690 442

5. C   Bc. Vladimíra Sýsová – vsysova@1zdar.cz

 

Netřídní učitelé 1.stupně:   

Mgr. Zuzana Fialová – zfialova@1zdar.cz 
tel.: 566 690 436    

Mgr. Jana Bernardová – jbernardova@1zdar.cz
tel.: 566 690 415

                                        

Na mateřské  a rodičovské dovolené:

Mgr. Lucie Boháčová

Mgr. Jana Novotná

Mgr. Klára Křížová

 

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A   Mgr. Karolína Vomelová – kvomelova@1zdar.cz
tel.: 566 690 422

6. B   Mgr. Růžena Vařáková – rvarakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 439

7. A   Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz
tel.: 566 690 419

7. B   Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 422

8. A   Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

8. B   PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz
tel.: 566 690 432

9. A   Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz
tel.: 566 690 434

9. B   RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz
tel.: 566 690 430

 

Netřídní učitelé 2. stupně:

Mgr. Kateřina Bednářová – kbednarova@1zdar.cz
tel.: 566 690 438

Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz
tel.: 566 690 425

Mgr. Jitka Kučerová – jkucerova@1zdar.cz
tel.: 566 690 429

Mgr. Lenka Novotná – lnovotna@1zdar.cz
tel.: 566 690 417

Mgr. Eduard Pohanka – epohanka@1zdar.cz
tel.: 566 690 431

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz
tel.: 566 690 416

 

Vychovatelé školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Alena Kulhánková – akulhankova@1zdar.cz
tel.: 566 630 565, 566 690 18, 731 182 706

Dana Balvínová – dbalvinova@1zdar.cz
tel.: 566 690 428    

Jiřina Heroldová – jheroldova@1zdar.cz
tel.: 605 067 022

Ilona Slonková – islonkova@1zdar.cz

Mgr. Jana Filipová – jfilipova@1zdar.cz

Mgr. Alena Kratochvílová


Asistenti pedagoga
:

Petra Drdlová - pdrdlova@1zdar.cz

Věra Eichlerová - veichlerova@1zdar.cz

Mgr. Jana Filipová – jfilipova@1zdar.cz

Zdeňka Havlíčková - zhavlickova@1zdar.cz

Bc. Petra Preislerová - ppreislerova@1zdar.cz

Michaela Síčová - msicova@1zdar.cz

Lucie Topinková - ltopinkova@1zdar.cz

Zdenka Mokrejšová

Nepedagogičtí pracovníci:

Administrativa:

Ivana Juklova (ekonomka školy) – ijuklova@1zdar.cz
tel.: 566 690 414, 739 430 654

Eva Petrová – epetrova@1zdar.cz
tel.: 566 690 411, 737 739 380

 

Školní jídelna:

Vedoucí:  Bc. Jana Mokříšová – jmokrisova@1zdar.cz
tel.: 566 622 703, 737 419 329, 566 690 420 

Jarmila Dvořáčková

Miroslava Kopišťová

Alena Kramárová

Martina Votavová

Ludmila Vojteková

Provozní pracovníci:

Školník:  Pavel Houdek – phoudek@1zdar.cz
tel.: 566 690 423, 605 445 147

Miloslava Dubnová

Nataša Hladíková

Marcela Houdková

Eva Kalábová

Jaroslava Marková

Jitka Sáblíková

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy