logotyp

2. A

PaedDr. Miloslava Brychtová

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
opět dochází ke změně od 30.11.,z důvodu nástupu všech tříd 1.stupně do školy. 
Odchody na obědy: 
PO - 12.45h - po obědě odchod domů (družina)
ÚT - 12.45h - konec vyučování v 12.55h
ST - 12.45h - po obědě odchod domů(družina)
ČT - 12.45h - konec vyučování v 12.55h
PÁ - 12.40h - po obědě odchod domů (družina)

Družina bude ráno od 6 - 7.20h - boční vchod(přes zahrádku)
                      odpoledne od 11.45 - 16h - hlavní vchod (oddělení 5)
          

                           


DOMÁCÍ ÚKOLY od 9.11. do 13.11.

POZOR! V pondělí 16.11. poslední setkání on-line.
Připravte si ČJ a M (1.skupina DĚVČATA v 8.30h
                                 a 2.skupina CHLAPCI v 10h)

16.11.
ČJ - on-line
     -
opakování slova nadřazená, podřazená, souznačná,
        protikladná
     - učebnice str. 34/1
     - PS str.26/ SOUTÉŽ, cv.3
     - nově zavedení pojmu slova mnohoznačná
       PS str. 27/ první 3 řádky - nahoře
       PS str. 27/1, 3
 
TV - (
dobrovolně) - protáhni se a zopakuj si rozcvičku
       z našich TV 

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 26/1
    - PS str. 24/1, 2
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - M školní  - PS str. 24/4a) - společně napsat zápis
                                                                       příklad  
                                                                     odpověď
   - samostatně PS str.26/2

ČJ - čtení - slabikář str. 47
      nově - slabikář str. 48, 49
     - písanka str.7

13.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená, podřazená a souznačná
     - nově - zavedení slova protikladná
       učebnice str.34/ chytrá tabulka, cv.1
     - PS str. 26/4, 1, 2

M - zopakuj si
   - PS str. 88/1, 2, 3, 4, 6
     (ve cvičení 3,4 nevyznačujte BODY)

ČJ - on-line
     - čítanka str.46 - opakování
                  str. 47 - nově
    - popis - medvídek Míša Kulička
      osnova učebnice ČJ str. 33/2

Hv - (dobrovolně) zazpívej si svoji nejoblíbenější písničku


POZOR! V pátek si připravte ČJ, čtení, sloh. (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)

12.11.

ČJ - on-line
     
- opakování slova nadřazená a podřazená
     
- učebnice str. 35/žlutá  tabulka, cv.1
     - PS str. 25/3
     - PS str. 25/2
     - podřazená slova ke slovu pouŤ
       máš rád perníčky PS str. 25/4

M - on-line
   
- kontrola DÚ PS str. 21/6. saň
   
- procvičování - společně PS str.26/1
    - PS str. 23/6
    - z čeho se skládají slovní úlohy?
    - PS str. 23/1, 2
    - samostatně PS str. 26/2

ČJ - čtení - čítanka - opakovat str. 44, 45
                                  nově str. 46 
     - psaní str.6 (nácvik velkého D)

PRV - opakování pojmů SAVCI, PTÁCI
        - zopakovat učebnice str. 16, 17, 19
        - kontrola DÚ PS str. 21/dole SPOLEČNÝ ÚKOL
          (byl vypracován ve Vv) - části těla savce, ptáka

Pč - (dobrovolně) - nalep na výkres 2-3 vylisované listy
       a domaluj obrázek
        (např. k listu namaluj ruce, nohy, klobouk, boty.....
                 k listu domaluj paprsky
                 k listu domaluj ouška, ocásek,...)
        

POZOR! Ve čtvrtek si připravte ČJ a M (2.skupina v 8.30 a 1.skupina v 10h)
Příští týden 1.skupina DĚVČATA v 8.30h a 2.skupina CHLAPCI v 10h!!!

11.11.

M -
procvičování - PS str. 24/2, 3, 5
   - z jakých částí se skládá slovní úloha ? (zápis, příklad, odpověď)
   - PS str. 24/1, 4

AJ - on-line
    - zopakovat čtení učebnice str. 13
    - opakování slovíčka učebnice str. 15, 16 - This is Tina.
                                                     This is your table(chair, friend)
   - poslech - správně přiřaď PS str. 13 a říkej
       SPIKE - 1 - this is my table
                   4 - this is my pen
                   5 - this is my friend
       TINA -   2 - this is my chair
                   3 - this is my pen 
  - zopakovat barvy DÚ PS str. 14
                     
ČJ - on-line
   
 - opakování - druhy vět
     - nově - zavedení slova nadřazená - učebnice str. 31/1
     - řekni podřazené slovo ke slovu zelenina,
       kterou máš nejraději? co uděláš než zeleninu sníš?
       PS str. 24/3, 2
     - ČJ školní - PS str. 24/2 - napiš správně věty

TV - zopakuj si "pozdrav slunci" (z pondělního cvičení 9.11.)
 
     
POZOR! Ve středu si připravte AJ a ČJ (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

10.11. 
ČJ -
opakování druhů vět - učebnice str. 30/3
     - PS str. 24/SOUTĚŽ
     - PS str. 24/HÁDANKA
     - PS str. 24/1

M - on-line
    - kontrola DÚ - PS str.21/4, 5
    - procvičování - PS str. 23/3, 4, 5
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - nácvik řešení slovní úlohy - 
      Babička má na dvorku 6 kachen a 8 slepic.
      Kolik má na dvorku kusů drůbeže? - ústně
    - PS str.22/3, 5
    - PS str.21/6
    - PS str. 21 dračí hlava, najdi a vymaluj příklad s výsledkem 12
                                                  (PS str. 3)

PRV - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy lesní plody, houba,
        význam lesa
      - vyvození pojmů a základních znaků savců a ptáků - učebnice
         str. 16, 17, 19
      - PS str. 21 
      - vystřihni popisky a využij ve Vv

ČJ - čtení - čítanka - opakování str. 44
                            - nově str. 45
       psaní - písanka str. 5 (vyvození Ch)

Vv - namaluj nebo vystřihni obrázek 1 ptáka a 1 savce - 
       popiš jednotlivé části těla, využij popisky z PS Prv str. 21
     


POZOR! V úterý si připravte M a Prv (2.skupina v 8.30h a 1.skupina v 10h)

9.11.
ČJ - on-line
   
- učebnice str. 30 přečti žlutou chytrou tabulku
    - učebnice str. 30/1, 2
    - PS str. 23 SOUTĚŽ - přečti si a řekni co to je?
    - PS str. 23/2 - barevně kroužkujeme jednotlivá slova

TV - ČJ PS str. 23/3 - zacvič si Pozdrav slunci (z jógového cvičení)
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)
       dřep
       v dřepu zanož L nohu
       v dřepu zanož P nohu
       připaž (1.sloka)
       vzpaž (2.sloka)....opakuj 5krát
      

M - on-line
    -
kontrola DÚ - PS str.21/3
    - procvičování - PS str. 23/7 
    - PS str. 22/1, 2, 4
    - z jakých částí se skládá slovní úloha?
    - PS str. 22/3, 5
    - PS str. 21/4, 5 - samostatně 

ČJ - opakování čtení- čítanka str. 44
       nové čtení - čítanka str. 45
       psaní - Písanka 4 - str. 4

DOMÁCÍ ÚKOLY od 2.11. do 6.11.

Vážení rodiče, dnes jsem si uvědomila a chci Vás požádat o spolupráci. Ne vždy se nám podaří vše zvládnout podle předem napsaných úkolů, NEDOKONČUJTE TO ani NEOPRAVUJTE! Já si to s dětmi zkontroluji a dokončíme to v další společné hodině. Tímto Vám chci ulehčit práci a plňte pouze hodiny, které nejsou označeny on-line.
Děkuji,  M.Brychtová 

POZOR! V pondělí 9.11. si připravte ČJ a M. (VÝMĚNA skupin - 2.SKUPINA od 8.30h a 1.SKUPINA od 10h!)

6.11.
ČJ - on-line
   
- kontrola DÚ - učebnice str. 29/7b)
    - PS str. 23/4
    - PS str. 23/1
    

M - opakování geom. tvary (str.79/1)
   - opakování geom. tělesa (str. 80/2, str.81/4)
   - PS str. 82/1, 2, 3, 4, 5
   - (dobrovolně) PS str. 82/6

ČJ - on-line
    - opakování - čítanka str. 42, 43
    - nově - čítanka str. 44
    - sloh - učebnice str. 29/7
    - psaní - Písanka 4 - str. 4

Hv - zazpívej a předváděj píseň Hlava, ramena, kolena,...
    

POZOR! V pátek 6.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte se na ČJ, čtení a sloh!

5.11.
ČJ -
PS str. 22/1-5
       SOUTĚŽ - spoj obrázek s hádankou

M - on-line
    -
kontrola DÚ str. 19/4
    - popiš svoji domalovanou muchomůrku PS str. 20/3
    - společně - PS str. 20/5
    - M školní - zápis slovní úlohy - Jonáš našel 9 hub a Honzík
                     našel 5 hub. Kolik hub našli celkem?
   -  PS str. 20/4 - společně
   -  PS str. 21/3

Prv - on-line
      - opakování listnaté, jehličnaté stromy, lesní plody, houby
      - Jaký je význam lesa? - učebnice str.13
      - PS str. 20

ČJ  - opakování čtení str. 42
       nové čtení str. 43
     - psaní Písanka 4 - str. 3 (psaní ch)

-(dobrovolně) vystřihni obkreslené listy vymalované podzimními
      barvami ve Vv
      ulož do fólie
     
  
POZOR! Ve čtvrtek 5.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si M a PRV!

4.11.
M -
procvičování - PS str.21/2 - vypočítej a oznámkuj si sám
   - PS str.20/ 1, 2
   - PS str. 20/3a)- samostatně
   - (dobrovolně) PS str. 20/3b)- domaluj menší
      podobnou muchomůrku

AJ - on-line
    - vezmi si Tininu knížečku Animals by ... a vyjmenuj
      všechna zvířátka
    - opakování - rozhovor učebnice str. 12
                     - čtení str. 13
    - učebnice str. 14, 15 - říkej a ukazuj nová slovíčka
    - PS str. 12 - vymaluj a dopň správné číslo

ČJ - on-line
    - opakování druhů vět - PS str.21/7
    - PS str. 2, 3, 4, 5 
    - opakování ABECEDY
    - učebnice (fólie) - str.29/7b)- společně skládáme podle abecedy
    - Čj školní - napiš jeden řádek poskládaný podle abecedy

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj už 5krát!!!
   

POZOR! Ve středu 4.11. opět ve stejný čas a stejné skupině. Připravte si ČJ a AJ!

3.11.
ČJ - on-line
   
 - opakování - učebnice str.28/3, 4
     - PS str. 21/6, 7
    -  PS str.21/1, 2, 3, 4 - společně
    -  PS str. 21/5 - samostatně
                               rodič kontroluje, napiš si známku

M - on-line
   - rozcvičky - piš s rozkladem 9 + 3,  3 + 9
                                             8 + 4,  4 + 8
                                             5 + 7,  7 + 5
   - PS str. 18/5, 6
   - říkej kolik má číslo desítek a jednotek - 18, 13, 7,....
   - PS str. 19/4 - společně
   - nácvik zápisu slovních úloh - PS str. 19/2,3
   - říkej - které číslo napíšeš do špice kouzelného trojúhelníku
     (6+3, 9+4, 8+7,...)
   - PS str. 19/1 - samostatně, kontrola rodič - napiš si hvězdičku

Prv - opakování jehličnaté a listnaté stromy, lesní plody, houby
     - PS str. 19

ČJ - čtení str. 41 - Zajíc - opakování
    - nové čtení str. 42
    - papír - nácvik psaní L
    - psaní Písanka 4 - str. 2

Vv - (dobrovolně) - běž na vycházku, najdi aspoň 3 různé listy,
       obkresli na papír a vybarvi podzimními barvičkami, ulož si
       obrázek do nějaké složky,
       listy nevyhazuj a vylisuj!
   
_________________________________________________________________________________________________
POZOR ! V úterý 3.11. zahájíme on-line výuku ve dvou skupinách, připravte se na ČJ a M (od 8.30h - 1.skupina a od 10h - 2.skupina)! V dalším týdnu skupiny VYMĚNÍME!

1.SKUPINA - Matyáš, Fanynka, Sofinka, Lucinka, Martin, Hanička, Kája, David, Anička, Bertík, Pepa 

2.SKUPINA - Madlenka, Vojta, Tomáš, Vašík, Simonka, Ondřej, Pavlík, Eliška P., Honzík, Theuška, Šimon, Eliška K.

2.11.
ČJ - opakování - vyjmenuj všechny druhy vět,
    - procvičování (fólie) - učebnice str. 28/2
    - PS str.20/3

Tv - udělej 10 dřepů
   -  10 krát skákej po jedné noze
   -  10 krát skákej po druhé noze
   -  10 krát skákej po obou nohách
   -  lehni si na záda a 10 krát stříhej nohama
  vše opakuj ještě aspoň 2krát !!!

M - rozcvičky - napiš s rozkladem 8 + 7, 9 + 4, 7 + 5,
                                                15 - 9, 16 - 7, 14 - 6
   - PS str.18 - pracuj s obrázkem cv. 1, 2, 3, 4
   - PS str.21/1 - vypočítej a sám si oznámkuj
                         bez chyby = 1+
                         1 chyba = 1
                         více chyb neznámkuj!!!

ČJ - opakování čtení slabikář str.40 
     ( kousek čte dítě, kousek rodič ) - rodič zhodnotí čtení dítěte
      nové čtení - slabikář str. 41
     - psaní - Písanka 4 - str. 1

POZOR! 1.skupina začíná v 8.30h!!!

DOMÁCÍ ÚKOLY od 19.10. do 23.10.

MILÉ DĚTI, PŘEJI VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY!
ČTĚTE KAŽDÝ DEN!
23.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět a čím končí? -učebn.str.25
    - učebn.str.28/1 - přečtěte a správně urči druh věty
                              a doplň znaménko
    - PS str. 20/1, 2

M - opakování - správně pojmenuj geometrické tvary a tělesa
                         (PS str.79/1, str.80/2, str.81/4)
   - PS str. 81/dole - dračí hlava,vymaluj si další bublinku (PSstr.3)
   - PS str. 82/5 -spoj se správným názvem
   - vezmi velký sešit geometrie, napiš datum - 23.10.
                                                                    Lomená čára
                                     (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 40 - Jak v Kocourkově chytali zajíce
     - sloh - vyprávěj nebo popisuj, co jsi vyrobil nebo postavil(Pč, Vv)
   
Hv - (dobrovolně) zazpívej si libovolnou píseň nebo poslechni na youtube
   
___________________________________________________________________________________
POZOR! V pátek 23.10. v 8.30h se připojte, připravte se na čtení a práci z Vv nebo Pč!
22.10.
ČJ -
opakování - jaké známe druhy vět? - učebnice str.25
    - PS str. 19/3
    - PS str.19/ nahoře 2 řádky, a/, b/
    - PS str. 19/ dole - napiš 1 větu oznamovací a 1 větu tázací
      (za správně napsanou větu si vybarvi hvězdičku)

M - rozcvičky - opakování sčít. a odčít. do 20 s rozklady 
   - PS vypočítej str. 16/8 - oznámkuj si sám!
   - PS str.17/1, 2
   - PS str. 17/ 7 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38 (opakování), str. 39/Jména:M.Kratochvíl
    - psaní str.40

Prv - učebnice str. 10, 11, 12 - použijte k doplnění PS str.17
        (pojmenuj a piš na linku pod obrázkem)

-(dobrovolně) vezmi si svoji stavebnici a něco postav nebo vyrob
      
______________________________________________________________________________________
POZOR! Ve čtvrtek 22.10. v 8.30h se připojte! Připravte se na matematiku!
21.10.
M -
PS vypočítej str. 17/5 - oznámkuj si sám
   -  PS str. 16/4, 5, 6
   -  M školní - vyber si 8 příkladů z PS str. 16/8
       (napiš 21.10., přelož stránku - do 1.sloupce
         napiš 4 příklady a do druhého také 4)

AJ - opakování lekce Playroom safari
     - PS str. 7 ústně i písemně
    - opakování čtení PS str. 13, 12
    - vyrob si Tininu knížečku str. 61, 62

ČJ - opakování ABECEDY, učebn. str.14/14(fólie)
    - napiš do sešitu - diktát tato slova (maso, koza,
      vaří, říká, mete, léčí) - rodič diktuje, dítě píše,
      společně oznámkujte - ochyb = 1+
                                       1chyba= 1
                                       více chyb neznámkujte
     - PS str. 19/1, 2

Tv - (dobrovolně) zacvič si sám, jdi na vycházku
____________________________________________________________________________________
POZOR! Ve středu 21.10. v 8.30h se připojte. Připravte si diktátový sešit a AJ!
20.10.
ČJ -
 učebnice str.25/1, určuj druhy vět
     - přečti si 4 chytré žluté tabulky str. 25, 26, 27
     - PS str. 18/2a,b,c,d
     - zopakuj pohybovou hru

M - rodič diktuje deset libovolných příkladů ze str.17  
     dítě píše výsledky PS str. 16/7 - oznámkuj si sám!
    - vymaluj další bublinu na str. 3 -dračí hlava s 11
    - PS str. 16/4, 5, 6

Prv - zopakuj - kdy začíná podzim?
                    - podzimní měsíce
                    - podzimní rybník - znáš nějakou rybu, živočicha 
                       nebo rostlinu?
     - učebnice str. 8, 9
     - PS str. 16

ČJ - čtení str.18, Nový učitel
                        Pro zasmání ze školních sešitů
    - nácvik psaní velkého E - písanka str.39

Vv - (dobrovolně) PODZIM - namalujte cokoliv k tomuto tématu

____________________________________________________________________________________
POZOR! V úterý 20.10. v 8.30h - připojení - připravte se na ČJ a čtení!
19.10.

ČJ - zopakovat ABECEDU, učebnice str.14/13 (použij fólii, piš čísla
      nad slova seřazená podle abecedy v jednotlivých řádcích)
    - sešit - ČJ školní - vyber si jeden řádek a napiš
    - učebnice str.25 - přečíst PAMATUJTE!
    - PS str.18/1

Tv - (dobrovolně) PS z ČJ str. 16/2
    - (dobrovolně)PS z ČJ str. 18/3 (opět čtěte str. 18/1 a předvádějte)

M - PS str. 16/1 - počítejte s rozkladem
   - spočítej balónky PS str. 16/2
   - vymaluj bubínky PS str. 16/3
   - PS str. 16/8 - oznámkuj si sám

ČJ - čtení str. 38, Nový učitel
      nácvik psaní velkého K - písanka str. 38

DOMÁCÍ ÚKOLY od 14.10. do 16.10.

Vážení rodiče a děti, ve škole jsem dopisovala informaci
ke psaní a všechny DÚ se mi smazaly, proto se omlouvám
za zpoždění a bude-li třeba ostatní dny dopíši.
POZOR! V pondělí 19.10. v 9hodin bude zkouška spojení!!!
Děkuji, M.Brychtová

16.10.

ČJ - zopakovat abecedu, učebnice str.12/7(fólie)
    - PS str, 16/1
    - domalovat draka
    - učebnice str. 12/8,na papír zkus napsat slova poskládaná podle abecedy

M - zopakuj si geometrické tvary a tělesa, PS str.79/1
                                                             PS str.80/2
   - PS str. 81/1, 3, 4
   - do velkého geometrického sešitu napiš- 16.10.
                                                                Křivá čára
              (na celou stránku barevnými pastelkami)

ČJ - čtení str. 36 (doplňuj chybějící slova a piš na fólii)
    - sloh - učebnice str.15/3A
    - psaní, pouze žáci, kteří mají ještě něco dopsat do str.37


Hv - zazpívej si - Kamarádi.... Okolo Frýdku, Abecedu

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 226
 • image 218
 • image 217
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy