logotyp

3. A

Mgr. Libuše Fiksová ( učebna 708 )

Online výuka

PO - 8.00 - 1.skupina Aj
       9.00 - 2. skupina Čj
      10.00 - 1. skupina Čj
        11.00 - 2.skupina Aj
Út - 8.00 - 1. skupina M
       9.00 - 2. skupina M
St -  8.00 - 1. skupina Čj
        9.00 - 2. skupina Čj
Čt - 8.00 - 1. skupina Aj
       9.00 - 2. skupina Aj
Pá - 8.00 - 1. skupina M
       9.00 - 2. skupina M

Přečtené knihy

Obrázků: 1-5 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Výletujeme

Lexikon vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova po Z

Distanční výuka 23. - 27.11.

27.11.
Přeji vám pěkné páteční ráno. Dnešní online hodinu máme matematiku. Nachystejte si M1 a pouzdro.

Čj 
- Pracuj do sešitu Čj 1. Úkol pošli ke kontrole.
Seřaď slova podle abecedy, podtrhni slova čtyřslabičná. 
pes, prase, papoušek, pelikán, puma, pštros, pijavice, pavouk, plameňák, panda
Napiš slovo nadřazené.

Pozorně si přečti jednotlivé řádky. Z každé řady napiš slovo, které tam nepatří.
nebojácný, statečný, zbabělý, odvážný
dobrá, laskavá, milá, nevlídná
mluví, neodpovídá, vypráví, říká
příšera, obluda, netvor, krasavec

PS hnědý - str. 41/1, 2


Čt
 
- čti alespoň 20 min svoji rozečtenou knihu. Řekni rodičům, co jsi četl.

Přeji vám všem klidný a odpočinkový víkend. V pondělí se na vás moc těším. Pokud jste si odnesli domů přezůvky, tak si je nezapomeňte donést. A pozor, roušky budeme mít mimo čas svačiny a oběda po celou dobu vyučování. Nezapomeňte si vzít jednu náhradní do aktovky.


26.11.
Dobré ráno, moji školáci. Dnes si užijte angličtinu s paní učitelkou. Těším se na vás v pátek. 

Čj
- pracuj do sešitu Čj 2. Doplň i/y a přepiš do sešitu. Nahlas odůvodni pravopis. Cvičení mi pošli na kontrolu.
Př_jď brz_! My př_jedeme brz_čko. 
Mluvíme česk_m jaz_kem.
Jak se naz_vá naše hlavn_ město?
Na let_šti v Ruz_ni př_stávají velká letadla.

1. Oranžově podtrhni slova vyjmenovaná po Z.
2. Modře podtrhni čtyřslabičná slova.
3. Kolikátá věta má nejvíce slov?
4. Napiš slova souznačná ke slovům: přijď, nazývá se
5. Napiš alespoň 3 slova příbuzná ke slovu jazyk.

PS hnědý str. 40/3

M
- zopakuj si násobilku 6, 7
PS modrý 1. díl (3. třída) - str. 5/3, 5, 6, 8, 9
PS růžový 47/1

Čt
- čti alespoň 20 min svoji rozečtenou knihu. Řekni rodičům, co jsi četl.

25.11.
Pěkné ráno. V online hodině češtiny si dnes napíšeme diktát, takže si připrav diktátový sešit, Čj 2, pouzdro.

M
- dokonči si pracovní list HODINY z minulého týdne.

PS růžový - str. 46 - celá.
Procvičuj násobilku.

Prv -
zapiš si zápis do sešitu.

25.11.
Významné památky 
Zelená hora - památka UNESCO
Stará radnice
kostel sv. Prokopa
Zámek
Čechův dům
Barokní most
Morový sloup

Přeji vám pěkné odpoledne


24.11.

Dobré ráno, milé děti. Za chvíli se uvidíme v online hodině matematiky. Připravte si šedý PS ze 2. třídy, geom. sešit, ostrouhané tužky, pravítko 30cm.

Čj - zopakuj si rozdělení hlásek.
Pracuj do sešitu Čj 1. Cvičení mi pošli ke kontrole.
Doplň i/y a text přepiš do sešitu:

Břeh_ řek_ zarůstaj__ trávou. Střech_ domů červeně zář_. Tat_nek mě poslal do lékárn_ pro lék_. Vrát_l jsem se ve čt_ř_ hod_n_. Mám nové bot_ a krásn_ svetr. R_chle uteč. Kd_ k nám př_jdeš?

1. Spočítej, kolik vět je v textu.
2. Spočítej, kolik vět je oznamovacích.
3. Podtrhni zelenou pastelkou slova protikladná ke slovům: staré, škaredý, pomalu.
4. Napiš alespoň tři slova souřadná ke slovu červeně.
5. Napiš čtyři slova příbuzná ke slovu léky.

PS hnědý - str. 40/2

Prv - do sešitu prvouky si přepiš psacím písmem zápis - pošli mi na kontrolu.
24.11.
Obec, kde žijeme
Žďár nad Sázavou
- kraj: Vysočina
- řeka: Sázava
- nejvýše položené okresní město ČR
- CHKO Žďárské vrchy

Význ. osobnosti:
Jan Blažej Santini - Aichel - architekt
Josef Matěj Sychrakněz, jazykovědec a spisovatel
Václav Vejmluva - opat kláštera Panny Marie
František Drdlahouslový virtuos a skladatel

V PL Žďár nad Sázavou vyplň Adresu naší školy, Další školy ve městě.

Máš hotovo
Pěkné odpoledne

23.11.

Krásné dobré ráno, milí žáčci. Užili jste si víkend? Je před námi snad už poslední týden online výuky. ;)
Na online češtinu si připravte Čj 1, folii, učebnici, pouzdro. PL Žďár nad Sázavou.

M - zopakuj si násobilku 6, 7. Už ji umíš, jak když bičem mrská? Zítra si ji opět přezkouším.
PS šedý 66/5, 6, 7,   67/1, 2

Prv - PS str. 20 - Využití krajin
Uč. str. 17 - Voda v krajině - přírodní vodní toky x umělě vytvořené člověkem - pozorně si pročti celou stranu.

Distanční výuka 16. - 20.11.

20.11.
Pěkné páteční ráno, milí žáčci. Je za námi další týden. Moc vás všechny chválím za vaši práci a rodičům velké díky za jejich trpělivost a spolupráci. Možná se opakuji, ale není teď pro nikoho jednoduchá doba. Věřím, že to ještě chvíli zvládneme a brzy se sejdeme ve škole.
Na dnešní online hodinu matematiky si připravte M2, PS růžový, mazací tabulku, fixy a pouzdro.

Čj
- češtinu si propojíme se čtením.
Pracuj do sešitu Čj 2 a úkol mi pošli ke kontrole:
Na čtverečky papíru napiš písmena slova K R Á L O V S T V Í a sestav z nich co nejvíce různých slov. Slova piš do sešitu. Vyber si 3 slova a napiš s nimi jednu jedinou větu (všechna slova budou v jedné větě).

PS hnědý str. 39/3,  40/1

Přečti si příběh rytíře Zbyňka. Našel jsi v textu vyjmenovaná slova nebo slova příbuzná (vyjmenovaná slova po Z najdeš napsaná ve žluté tabulce)? Pracuj na čistý list papíru. Nahoru na papír si pastelkou přepiš vyjmenovaná slova po Z. Na zbytek listu nakresli veliký obrázek k příběhu o rytířovi. List si založ. 

Přeji vám krásný víkend
Paní učitelka


19.11.
Hezké ráno, milé děti. Dnes se neuslyšíme, ale to nevadí. ;) Pusťte se do práce. Jste šikulky, budete mít za chvilku hotovo.
Mám pro vás připravené 2. díly PS z češtiny. Stavte se pro ně prosím v pátek od 10.00hod do 12.00hod do školy. Napište mi mail nebo přes Teamsy, kdy dojdete. Donesu vám je ke dveřím.


Čj - pracuj do sešitu Čj 2 - úkol mi pošli ke kontrole.
Přepiš slova do sešitu, rozděl je na slabiky. Vyznač samohlásky a dvojhlásky ο, souhlásky x.
Př.  rovl
     xoxlxo
mlynář, skřítek, říká, malý, podlaha, mouka, uličník, kousek, uklízí

Ze slov vyber 3, která použij v jedné větě.

PS str. 23/1, 2.

M - zopakuj si násobilku 6, 7. Už bys je měl umět, jak když bičem mrská. V pátek si vás přezkouším.
PS šedý z 2. třídy str. 64/3, 5,   65/5, 6, 8

Čt - vezmi si rozečtenou knihu a alespoň 20 min čti. 
Těším se na další foto s přečtenými knihami.

Vidíš, máš hotovo. ;)
Uvidíme se zítra


18.11.
Krásné ráno, milé děti. Užili jste si včerejší volný den? Dnes nás čeká společná hodina češtiny. Připravte si velký PS, sešit Čj 1, pouzdro.

M - str. 47/2 - příklady počítej na folii.
Do příkladů vepiš znaménka +, -. Příklady přepiš do sešitu M1 a pošli ke kontrole.
(3 . 5) _ 8 = 23               (27 : 3) _ 35 = 44
(8 . 4) _ 9 = 41               (45 : 9) _ 18 = 23
(6 . 6) _ 7 = 29               (63 : 9) _ 46 = 53
(9 . 3) _ 9 = 36               (35 : 7) _ 27 = 32

PS růžový - str. 31/5, 44/c

Prv - PS - str. 15
PL Žďár nad Sázavou - popros rodiče o pomoc a doplň tabulku Podniky a firmy ve městě.

Pěkné odpoledne


16.11.

Dobré ráno, moji třeťáci. Doufám, že jste si užili pěkný víkend a načerpali dostatek sil na další týden vzdáleného vyučování.
Dnes máte angličtinu s paní učitelkou a pak budeme pokračovat s češtinou. O to méně práce budete mít samostatně. ;)
Na češtinu si připravte velký PS, pracovní listy se Žďárem, pouzdro.

M - na Edupage najdete pracovní list k vytištění. Zopakujte a procvičte si určování hodin.
Splňte cvičení 1, 2, 3. Pošlete mi úkol ke kontrole.
PS růžový - str. 45/3, 4.

Prv - Žďár nad Sázavou

Distanční výuka 9. - 13.11.

13.11.
Pěkné ráno, milé děti. Další týden distančního vyučování je za námi. Práce vám šla pěkně od ruky. Chválím vás. Opět děkuji rodičům za spolupráci při posílání domácích úkolů na kontrolu.
Na online hodinu matematiky si připravte tabulku 3x3 na Bingo, M2 a růžový PS.

Čj
-  zopakuj si, co víš o stavbě slova. Uč. str. 28 - vypracuj ústně cvičení 1, 2. Nezapomeň si přečíst žluté tabulky.
PS - str.21/1 - cv. mi pošli na kontrolu.

Čt
- přečti si úryvek v čítance str. 51 - Nepořádný ježek

12.11.
Dobré ráno. Společně se uvidíme zítra. Dnes vás čeká hodina angličtiny. Ať se vám daří.

Čj - Pravopisné pětiminutovky - str. 32 -celé (pravopis odůvodňuj nahlas)
PS - str. 20/1 - nauka o slově - opakování - cvičení mi pošli na kontrolu.

M - PS růžový - str. 44/b, 1, 2

Čt - čít  - str. 46 - Vrabčák Pepík - přečti si ukázku, ústně odpověz na otázky v textu, do sešitu ČT si zapiš zápis - název, autor.


11.11.

Pěkné ráno, milé děti. Víte, kdo má dnes svátek? Vzpomenete si na nějakou pranostiku spojenou s dnešním dnem? Martínku, přejeme ti všechno nejlepší k svátku. ;)
Na dnešní online hodinu Čj a prvouky si připravte diktátový sešit, pracovní listy Žďár nad Sázavou.

M - dnes budete pracovat do sešitu M2. Práci, prosím pošlete na kontrolu. Děkuji
Vypočítej příklady písemného sčítání a odčítání
42         51         32         15
27         36         38         65


   97         76         63         58
 -64        -23        -41        -15Zapiš čísla, která chybějí v řadách:

302928   24
12 14  17 
 76 7879  


Z čísel piš příklady na sčítání a odčítání (budou minimálně 4):
př. 65 - 13 = 52

65         4            52
        12         49            8
13            5            59
         54           7               66 

Prv - vybarvi si znak Žďáru
dopiš čísla částí Žďáru

Pěkné odpoledne

10.11.
Dobré ráno, školáci. Dnešní online hodina matematiky probíhá klasicky 1. skupina v 8.00hod a 2. skupina v 9.00hod. Připravte si geometrický sešit, dlouhé 30 cm pravítko, ostrouhanou tužku, pouzdro.

Čj - uč. str. 26/přečti si žluté rámečky, zkus si co nejvíce informací zapamatovat.
Cv. 2/na folii
Cv. 3 - sešit Čj 2 hrad - hradby, ...
                            list - dolistovat, ....         toto cvičení pošli na kontrolu
procvičuj v PS str. 19/1, 2

Prv - PS str. 14 - pracuj dle zadání.
PL Žďár nad Sázavou - Významné osobnosti - vyhledej informace o osobnostech na internetu a doplň do PL.

Čt - udělej si pohodlí a 20min čti rozečtenou knihu. Těším se na vaše fotografie s dočtenými knihami.

Máme hotovo
Pěkné odpoledne

9.11.

Dobré ráno, milé děti. Doufám, že jste si užili pěkný víkend. Čeká nás zase spousta práce, tak pojďme na to. Na dnešní online hodinu češtiny si připrav hnědý PS, pouzdro. Připomínám 1. skupina v 10.00hod a 2. skupina v 9.00hod

M - zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7.
PS růžový - str. 43/7, a

Dále pracuj do sešitu M1:
Z trojic čísel tvoř příklady sčítání a odčítání (příklady zapisuj do dvou sloupečků):
32      6      38            
47      3      44   
81      88      7
54      59      5
2        66    64
77      77      0

Vynechej řádek a napiš 5 různých příkladů sčítání s výsledkem 63
Dnešní práci v sešitě M1 mi pošli ke kontrole.

Čt - Čít - str. 42/Listopad - Martina Drijverová - 
Přečti si ukázku a zapiš do sešitu:
Název
Autor
Namaluj obrázek tvé vysněné masky

Prv - pracovní listy - Žďár nad Sázavou
Vypiš si legendu z minulého týdne. Přečti si text na 1. straně a o znaku Žďáru, co jednotlivé symboly znamenají.

Uf, a je to! ;)

Distanční výuka 2. - 6.11.

6.11.
Dobré ráno. V online hodině si dnes zahrajeme Bingo - připravte si tabulku 3x3 políčka. Nachystejte si knihu z vaší knihovničky a materiály o Žďáře. Stačí, když si je otevřete na pc. Seznámíme se s nimi a vyplňovat budeme až příští týden. ;)

Čj - Pravopisné pětiminutovky - str. 31/2, 3
Ps velký - str. 17/1, 2 - Slova citově zabarvená.

M - pomocí zápisu v sešitě si několikrát zopakuj násobky 7. Zkus je říci z paměti bez nápovědy. Jak ti to jde?
Do sešitu M1 zapiš na řádek čísla s mezerami.
18      36      12      54         42
- ke každému číslu přičti 9
- zapiš číslo o 7 menší
- čísla vyděl 6

Úkol mi pošli.

Čt - vezmi si rozečtenou knihu, udělej si pohodlí a 20min čti.

Moc vás všechny chválím, jak jste zvládli další týden online výuky. Rodičům děkuji za spolupráci. Užijte si společně víkend. 
Uvidíme se v pondělí 2. skupina v 9hod a 1. skupina v 10 hod.
Vaše paní učitelka

5.11.
Dobré ráno, milí školáci. Dnes vás čeká online hodina angličtiny. Už se všichni těšíte, že? Užijte si ji.

Čj
- v PS velkém si procvič ze včerejška slova mnohoznačná. Jsou to slova, která mají několik významů. PS str. 17/1, 2.
Pravopisné pětiminutovky - str. 31/1.
Během dopoledne vložím na Edupage zkušební opakování z ČJ.


M
- do M2 si procvič písemné sčítání
64         81         76         55
24         17         21         32

23         32         45         61
46         57         25         39

Do sešitu, ve kterém máte násobky 6, si zapíšeme další. A to násobky 7. Většinu z nich již známe koukni:

5.11.
Násobky 7
7 . 0 = 0
7 . 1 = 7
. 2 = 14       2 . = 14
7 . 3 = 21       3 . 7 = 21
7 . 4 = 28       4 . 7 = 28
7 . 5 = 35       5 . 7 = 35
7 . 6 = 42       6 . 7 = 42

7 . 749
8 . 7 = 56
9 . 7 = 63


7 . 10 =70      10 . 7 = 70


Zápis mi vyfoť a pošli. Násobky se začni učit zpaměti.

PS růžový str. 25/6, 29/3


Čt
projdi si domácí knihovničku, zkus najít pro tebe nejzajímavější knihua připrav si její představení. Zítra ráno nám ji ukážeš v online hodině.

To je pro dnešek vše. ;)
Pěkné odpoledne


4.11.
Pěkné dobré ráno. Na dnešní hodinu češtiny si připravte diktátový sešit, PS velký a hnědý PS.

M - PS růžový str. 16/5, 28/4 - toto cvičení mi pošli na kontrolu.

Uč. str. 20/20 -do sešitu M2 vypočítej první dva sloupečky. Strany si přehni na dva sloupečky. Zkoušku si počítej ústně. Př. 12 : 6 = 2     zk. 2 . 6 = 12


3.11.
Dobré ráno. Dnes nás čeká společná hodina matematiky a chvilku prvouky. :) Na online hodinu si připrav růžový PS, M1, učebnici, folii, papír, na který si připrav tabulku 3x3 políčka a napiš jakékoliv násobky z násobilky 2, 3, 4, 5 a 6. Pozor, aby se ti neopakovala čísla a byly to opravdu násobky. Zahrajeme si BINGO. :) Také si připrav list z prvouky ze včerejška. Těším se na vás.
Jdeme na to!

Čj
- posuneme se v opakování zase o kousek dál. Dnes to budou slova nadřazená, podřazená a souřadná. Pročti si učebnici na straně 23 a ústně si udělej cvičení 2. 
PS - str. 16/1, 2, 3.
Pravopisné pětiminutovky (modrý PS) - str 30/1, 2, 3 - doplň chybějíci písmena nebo slabiky. Do Čj 1 vypiš ze sloupečků v pětiminutovkách  slova podřazená ke slovu zvířata a rostliny. Úkol mi pošli ke kontrole.

Prv - v online hodině si společně projdeme list o Žďáře ze včerejška. 
Ps - str. 12, 13 - odpověz pouze na otázky vedle domečku.

ČT - vrátíme se trošku ke státnímu svátku, který byl se středu 28. října. Kdopak ví, jaký je to svátek a proč ho slavíme?
V čítance si přečti ukázku na str. 38 - A sláva nakonec.
Do sešitu ČT si udělej zápis - název ukázky, autora + splň úkol s tužkou pod textem.

A máme hotovo!!!

2.11.

Dobré ráno, kamarádi. Doufám, že jste si užili prázdniny a nabrali dostatek sil do dalšího učení. Nebojte se, zvládneme to. ;)

Čj - připomenutí DÚ - PS hnědý - str. 35/1 - modrá slova, slova protikladná, zelená slova, slova souznačná. Růžovou pastelkou podtrhnout slova trojslabičná a do sešitu ČJ 2 napsat odpověď na otázku: Kolik slov trojslabičných je ve cvičení? DÚ mi pošlete ke kontrole.

M - zopakuj si řady násobků 2, 3, 4, 5, 6
PS růžový str. 29/1, 2
Uč. str 40/28 - první a poslední sloupeček do M2 - stránku přehni na 2 sloupce. Pozor!!! Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. 
Př. 9 . 2 + 65 = 18 + 65 = 

Uč. str. 42/2 - na folii. 43/8.

Prv - zopakuj si co vše víš o ČR. S rodiči si zahraj kvíz. Dávejte si navzájem otázky a odpovídejte. Kdo získá víc bodů za správné odpovědi?
Ode dneška se začneme věnovat obci, kde žijeme - Žďár nad Sázavou. Ano, několik z vás bydlí v okolních vesničkách. ;) Měli bychom všichni znát základní informace, osobnosti a budovy města Žďár nad Sázavou. Už se moc těším.

Zjisti informace o Žďáru, které si zapiš na papír a založ do sešitu prvouky. Budeme s nimi pracovat.
Žďár nad Sázavou
Kraj - 
Okres - 
Obec - 
Počet obyvatel -
Starosta - 
Místostarosta - 
Řeka -

Postupně vám budu vkládat na Edupage materiály ke Žďáru, které poprosíme rodiče o černobílé vytištění. ;) Děkuji vám za spolupráci.
Zítra zase ahoj

Distanční výuka 19. - 23.10.

23.10.

Dobré ráno. Je před námi poslední den tohoto týdne. V online hodině dnes máme matematiku. Připravte si M2, učebnici, PS růžový.

Čj - zopakuj si abecedu. 
Uč. str. 22 - připomeň si slova souznačná.
PS str. 16/1, 2 - na linku napiš slova souznačná, natištěná slova seřaď podle abecedy. Úkoly mi pošli ke kontrole.
PS hnědý - str. 39/1.

M - uč. str. 47/2 - příklady si procvič na folii.

Čt - vezmi si rozečtenou knihu, udělej si pohodlí a 20min čti. Převyprávěj rodičům, o čem jsi četl.

Milí třeťáci, zvládli jste perfektně 1.týden online výuky. Moc vás všechny chválím a rodičům děkuji za spolupráci a pomoc vám s výukou. Užijte si víkend a posléze podzimní prázdniny. Snad se opravdu 2. listopadu sejdeme ve škole.
Paní učitelka

22.10.
Dobré ráno, milé děti. Dnes se spolu neuvidíme. Budete mít hodinu angličtiny. Užijte si ji. Paní učitelka se na vás už moc těší. Připravte si na hodinu všechno učení.

Teď pojďte máknout, ať máte brzy hotovo. :)

Čj - děkuji za poslané diktáty. Dopadly velice dobře, jste šikulky.
Vymysli slova protikladná ke slovům:
nahlas -
bílé - 
škaredě -
horký -
Z těchto slov si 4vyber a použij je ve větách. Zapiš do ČJ 2 a pošli ke kontrole.

PS str. 15/4. 
PS hnědý - str. 34/1.

M - zopakuj řady násobků. Násobky 6 si zopakuj alespoň 3x.
Do sešitu M2 si pod datum napiš řadu čísel s mezerami. Úkol mi pošli ke kontrole.
8    3     9     5     7      2
- na další řádek zapiš čísla o 36 větší
- na druhý řádek čísla vynásob 4
- dále zapiš čísla hned za danými čísly

PS růžový - str. 30/1, 2, 42/2, 3.

ČT - Čít str. 36 - Jak ruce nechtěly pracovat - text si přečtěte, zapište název a autora do seštitu ČT. Připomeň si, jaký je rozdíl mezi bajkou a pověstí. Ústně odpověz na otázky pod ukázkou.


21.10.
Dobré ráno. Chválím vás za včerejší hodinu matematiky. Dnes se nám bude určitě stejně dařit i v češtině. Nachystej si diktátový sešit a PS velký.

Čj - na procvičení si splň v hnědém PS cv. 3 na str. 33.

M - dnes i trocha geometrie. Rýsuj do geometrického sešitu, podle pravítka a ořezanou tužkou č. 3.
- zopakuj si druhy čar, od každé jich 5 narýsuj
- zopakuj si, co víš o úsečce, přímce
- PS velký - str. 2/18 - rýsuj do velkého sešitu podle zadání.

růžový PS - str. 42/1.
na zopakování pracuj do M2, nezapomeň na zkoušku
 38            79            87            92
-17          -39           -45           -52

Prv
- opakuj učivo o ČR. Čeká vás testík, který věřím, že pro vás bude hračka. Během dne vám ho připravím v Edupage. 
PS - str. 18 - zde si procvičíš sousední státy. 

Nezapomeňte se jít ven proběhnout
Přeji vám pěkné odpoledne

20.10.

Krásné dobré ráno, milé děti. Těším se na dnešní hodinu matematiky. Připravte si M1, učebnici, šedý PS. 

M - PS šedý - str. 61/9, 63/3, 5.

Čj - dnes budeme opakovat a procvičovat slova protikladná - antonyma
do sešitu z ČJ 1 napiš pět dvojic protikladných slov - každou dvojici piš na nový řádek
Uč. str. 22 - přečti si cv. 2 a ústně říkej protiklady. Úkol 2a udělej na folii, vyfoť a pošli mi na kontrolu.
PS - str. 15/1,2

Prv - zopakuj si vše, co víš o ČR. 

19.10.
Dobré ráno, kamarádi.
Dnes nás čeká první online hodina. Vyzkoušíme si spojení, jak nám bude vše fungovat. Budeme mít český jazyk. Připravte si hnědý PS, učebnici, ČJ 1. Snad stihneme trochu zopakovat prvouku. ;)

Čj - uč. str. 21/2 pranostiky přepiš do ČJ 1. Zkus je rodičům vysvětlit.

M - PS šedý - celá strana 60.
Sloupečky 68, 26.
Do M1 vypočítej příklady na písemné sčítání. Úkol mi pošli ke kontrole.
23            41            75            68
46            37            13            31      

Prv - zopakuj učivo o ČR, bude se ti hodit na zopakování v PS. 
PS str. 17. 

 

Online výuka od 19.10.

Dobrý den!
Od pondělí 19.10. začneme pracovat v hodinách matematiky, českého jazyka a anglického jazyka přes počítač. Pro tento případ mají děti ve Vzkazech nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft Teams. Do tohoto programu se snadno dostanete přes webové stránky školy a dále přes zaslané přihlašovací údaje a hesla. (Některé děti už jsou přihlášené a vyzkoušeli jsme společně spojení.) Microsoft Teams i EduPage jdou stáhnout také jako mobilní aplikace.

Děti jsem rozdělila do dvou týmů - zvlášť pro český jazyk a zvlášť pro matematiku. Stejné skupiny zachovala i paní učitelka Bernardová.

Týmy:

Český jazyk 1 3.A, Matematika 1 3.A, Anglický jazyk 1 3.A
Natálka A., Viktorka, Laura, Pavel, Natálka G., Zdenda, Max, Anielka, Sandra, Dan, Linda

Český jazyk 2 3.A, Matematika 2 3.A, Anglický jazyk 2 3.A
Barča, Natálka P., Eliška, Erik, Marti, David, Anička S., Zoe, Anička V., Tom

Rozvrh výuky:
Pondělí:       ČJ 1     8.00 –  8.40
                     ČJ 2    9.00 - 9.40
Úterý:           M 1     8.00 –  8.40
                     M 2     9.00 - 9.40
Středa:         ČJ 1     8.00 –  8.40
                     ČJ 2     9.00 - 9.40
Čtvrtek         Aj 1     8.00 -   8.40
                     Aj 2     9.00 -   9.40
Pátek:           M 1     8.00 –  8.40
                     M 2      9.00 - 9.40

 Aj - vyučovací hodiny pro distanční výuku anglického jazyka  najdete v elektronické žákovské knížce (edupage) vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Online hodina ve čtvrtek v  8.00 1.sk., v 9.00 2.sk. přes  Microsoft Teams. Do tohoto programu se snadno dostanete přes webové stránky školy a dále přes své přihlašovací údaje a hesla.Microsoft Teams i EduPage jdou stáhnout také jako mobilní aplikace. Vždy se přihlásíte přes Plánovanou schůzku. Tu naleznete v daném předmětu a skupině. Tu si rozkliknete a dáte Připojit se. Mějte se pěkně.J.Bernardová

 


Distanční výuka 14. - 16.10.

16.10.

Čj – PS velký – str. 12/13

PS hnědý str. 13/1 – pravopis si odůvodňuj nahlas.
Uč. str. 19/23 – slova si napiš na lístečky, vyber 4 slova a utvoř s nimi věty (oznamovací, rozkazovací, přací a tázací), které napiš do ČJ 1. Úkol mi pošli ke kontrole.

 

M šedý – str. 59 celé.
Do M2 vypočítej příklady písemné sčítání. Úkol mi pošli ke kontrole.
23            41               54             16
55            37               24             62 

ČT - vem si rozečtenou knihu, najdi si oblíbené místo ke čtení a 15 min čti. Povyprávěj rodičům o čem příběh byl.

Chválím vás za zasílání úkolů. Někteří mi ale stále neposlali!
Přeji vám krásný víkend

15.10.

Čj – většinu z vás chválím za splnění domácího úkolu. Od některých ale stále úkol nepřišel. Napravte to. ;)
Tak a jdeme na to.

Zopakujte si rozdělení hlásek, vyjmenuj rodičům tvrdé, měkké a obojetné souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky.
Zopakujte si i abecedu, vymyslete – na třinácté písmeno    3 vlastní jména
                                                   na dvacáté písmeno     3 číslovky
                                                   na páté písmeno          3 slovesa
                                                   na čtrnácté písmeno     3 podstatná jména
Uč. str. 18/20 – napište si s rodiči diktát. Stačí první 2 řádky. Pořádně si celý diktát zkontrolujte, rodiče vám jej opraví barevnou tužkou, vyfotí a pošlou mi na mail.
PS – str. 12/11, 12.

M – zopakuj si řady násobků 2, 3, 4, 5, 6, 10.

Vymysli co nejvíce příkladů na násobení, aby byl součin 24.
PS šedý – str. 58 – celé – vypracované mi, prosím, pošlete na mail ke kontrole
Sloupečky – č. 80, 25.

ČT – Čít str. 30 – Pověst o založení Prahy, Pavel Dvořák. Přečtěte si ukázku, odpovězte na otázky pod textem a do sešitu ČT si zapište zápis, který najdete na Edupage.

– zkuste najít pár kaštanů nebo jiných přírodnin a vyrobte si zvířátko.

Vypracované úkoly, které posíláte ke kontrole, budu hodnotit a zapisovat do elektronické ŽK. Prosím rodiče, aby dbali na to, že si po sobě děti budou svoji práci kontrolovat samy, max je upozorněte, že mají ve cvičení někde chybu. Ale ať si ji hledají a opravují s odůvodněním samy. Vaší kontrolou a opravováním jim jen uškodíte.

Přeji vám pěkný den
Paní učitelka


14.10.

M  - zopakujte si vzestupně a sestupně násobky 2, 3, 4, 5.
PS šedý z 2 třídy - str. 57/1, 2, 3, 6. 
                           str. 58/1.

Prv - str. 15 - Krajina v okolí domova - pročtěte si celou stranu. Zapamatujte si, jak se jmenuje nejvyšší hora ČR.
Zopakujte si učivo o České republice - hlavní město, historické země, sousední státy, státní symboly.
PS - str. 16.

Čj - Uč. str. 18/pozorně si přečtěte několikrát slova ve cv. 17.
      str. 18/18 - cvičení napište do ČJ 2 - cvičení vyfoťte a pošlete do večera na mail.
      str. 18/19 - splňte ústně.
PS hnědý - str. 11/1 - pravopis doplněných písmen odůvodňujte nahlas.

Aj - úkoly pro distanční výuku anglického jazyka  najdete v elektronické žákovské knížce (edupage). J.Bernardová


 

Nastavení výuky od 14.10.2020

Dobrý den,
v návaznosti na informace z médií:
1) od 14. 10. 2020 přechází všechny ZŠ na distanční výuku
2) Distanční výuka bude zajištěna primárně prostřednictvím třídních webových stránek, aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka), příp. Micrososft Teams (EduPage i Microsoft Teams jdou i jako mobilní aplikace). Děti mají v úkolníčcích nalepené lístečky s odkazem a přístupovými údaji k Microsoft Teams - Jitsi Meet již využívat jako škola nebudeme. Pokud budete mít jakýkoliv problém s přihlášením, napište mi email.
Budeme pokračovat v nastaveném řádu z jara. Online hodiny po skupinkách zatím nebudou. Pouze zadávání úkolů a činností. Úkoly budou zadávány do 8hod ráno. Distanční výuka je POVINNÁ, takže můžeme vyžadovat, aby se žáci ráno podívali na web, stáhli si zadání a začali pracovat.
Žádám rodiče o důslednou kontrolu plnění úkolů a povinností. Některé splněné úkoly budu chtít poslat zpět emailem vyfocené (popř. nascanované, když budete mít možnost).

 • 26.10. -  27.10. -  z rozhodnutí ministra školství – dny volna
 • 28.10. -  státní svátek
 • 29.10. – 30.10. -  podzimní prázdniny
Tento týden budu bývat ve škole 8.00-13.00hod. Kdykoliv během těchto dnů mohou děti donést do školy nasbírané kaštany. Napište mi předem mail, ať na vás můžu počkat u vrátnice. 

Pokud se nic nezmění, měli bychom se s dětmi sejít opět 2. listopadu ve škole.
Paní učitelka

Učivo pro nemocné

Učivo pro nemocné22.9.2020
Čj -
Ps - str. 6/3,4. Procvičování doplňování i/y.
   PS hnědý - str. 34/3.
M -
zapsat zápis z přiloženého obrázku do sešitu geometrie. Mám psáno ve dvou sloupcích, děti pokračují na stránce dál pod sebou. Píšeme perem, rýsujeme tužkou č. 3.
   PS růžový - str. 23/b.

21.9.2020

Dnes jsme měli projektové vyučování - Dopravní výchovu.
Procvičovat násobilku 2,3,4,5,10.
Rozdělení hlásek, psaní u, ú, ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Plavání

Po dobu plavání máme změněn rozvrh:
Út - ČJ   PRV   AJ   M   ČJ
- ČJ   M      TV  TV  ČJ

Budeme chodit vždy v pátek. Čeká nás 10 lekcí:

25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. 

S sebou v samostatném batohu:

plavky, čepice (podepsaná lihovou fixou na čelní části jménem dítěte), 2 ručníky (jeden si děti nesou do bazénu, druhý zůstává ve skříňce), mýdlo (budeme mít opět společné, koupím z třídního fondu)

Prosím všechny rodiče o vyplnění potvrzení, že je Vaše dítě zdravé a může se zúčastnit plaveckého výcviku - zítra si nalepíme do vzkazů.

Pokud se někdo nemůže plavání zúčastnit ze zdravotních důvodů, musí mít potvrzení o osvobození od lékaře.

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy