logotyp

3. B

Mgr. Ivana Ptáčková

NA CO BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT!!!

Myji si ruce, nosím roušku, zavolám babičce nebo kamarádům.Jak se chovat o podzimních prázdninách.

The Mixed-Up Chameleon

POZOR NA HEJKALA!!

VÝLETY PO ŽĎÁRSKÝCH VRŠÍCH

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23.11. DO 27.11.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23.11. DO 27.11.

Dobrý den!

Tak konečně přijel Martin na bílém koni. Sněhu nám sice moc nepřinesl, ale zima se začíná hlásit mrazivým počasím. Myslím, že děti mají z prvních sněhových vloček velkou a opravdovou radost.

Doufám, že jste si o víkendu přesto odpočinuli a aspoň trošičku se těšíte na setkání se spolužáky v online hodinách.

27.11.
Dobrý den!
Jak to tak vypadá, máme před sebou poslední domácí úkoly přes počítač a online hodinu. V pondělí se uvidíme ve škole. Moc se na vás těším.
Na dnešní  hodinu si připravte učebnici M, pomůcky na rýsování, pracovní list se sloupečky na násobení a dělení a řešení hádanek ze středy.

PRVOUKA
Protože v pondělí půjdete do školy, zopakujeme si v dnešní hodině něco z pravidel silničního provozu.
PS str. 10. - celá strana přesně podle zadání
-zopakujte si s rodiči pravidla bezpečného přecházení přes vozovku
-až půjdete (nebo pojedete) v pondělí do školy, dívejte se pozorně kolem sebe a zapamatujte si jednu dopravní značku a místo, kde ji můžeme ve Žďáře vidět (mám na mysli třeba ulici, významnou budovu v její blízkosti, nebo nějakou zajímavost a podobně), dívejte se pozorně, v pondělí budeme s tímto úkolem dále pracovat

 ČESKÝ JAZYK
Kdo včera správně počítal, v tajence mu vyšla SLOVA PŘÍBUZNÁ. Do sešitu z ČJ pod dnešní datum a nadpis Slova příbuzná, přepište ty věty, které platí o těchto slovech.

1.Slova příbuzná mají společný kořen.

2.Slova příbuzná mají opačný, nebo úplně jiný význam.

3.Slova příbuzná mají stejný význam.

4.Slova příbuzná vůbec neexistují.
PS hnědý - str. 32. cv. 3.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Na pondělí si všichni do aktovky připravte pouzdro, svačinu, pití, přezůvky, všechny pracovní sešity, vypracované pracovní listy z distanční výuky, malé oranžové sešity a pomůcky do anglického jazyka.
Tento den si zatím nemusíte nosit učebnice, nebudeme je potřebovat!

 Užijte si hezky víkend! S pozdravem paní učitelka

 26.11.

Dobrý den!
Jestlipak jste přemýšleli nad tím, že za měsíc už bude po Vánocích, a že už skoro dva měsíce pracujeme z domova? Čas neuvěřitelně rychle letí. A když se pracuje, běží ještě rychleji. Tak honem do učení, ať můžete jít ven na hezkou procházku.

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA + ČTENÍ
Zkusíme všechny tři předměty propojit. Myslím, že to půjde docela dobře. V každém úkole bude aspoň kousíček ze dvou předmětů, někde i ze všech tří. Nevěříte? Tak se dívejte a pracujte.
1.úkol
Měli byste vypočítat, co vás na úvod českého jazyka čeká. Pod čísla na lince dopište písmenka z výsledků příkladů a zjistíte tajenku.
54      9     24     8     63     7     45     6     21     5     49    4     56

………………………………………………………………………………………

6 . 9 = S         9 . 7 = A               36 : 4 = L             42 : 6 = P
7 . 3 = B         7 . 7 = Z               24 : 6 = N            25 : 5 = U
8 . 7 = Á         9 . 5 = Ř               40 : 5 = V             36 : 6 = Í
3 . 8 = O
Co se ukrývalo v tajence znáte. Do sešitu z českého jazyka napište datum, na další řádek znění tajenky a pod tajenku napište 6 slov, která se hodí ke slovu ,,KOVAT“. Ve slovech si vyznačte kořen slova.
2.úkol
Víte, která slova se ukrývají v následujících rébusech? Napište je do sešitu z ČJ.
bra3, mě100, me2d, 5ikoruna, tě100, pros3, 1cí
3. úkol
Vyřešte slovní úlohu.
Petr, Standa a Mirek si koupili dohromady míč za 60 korun. Domluvili se, že se o platbu rozdělí rovným dílem. Petr ale zjistil, že mu 10 Kč chybí a tak si je půjčil od Standy. Kolika penězi se každý chlapec na platbě podílel?
Řešení napište do sešitu z ČJ. Pište jenom výsledky.
4.úkol
V Hravé čítance máme na str. 16. článek s názvem Bouřka. Je to krátký příběh, ale zase budete muset počítat, protože po přečtení splníte cvičení první na stejné straně.
5.úkol
Najdete čísla schovaná ve větách? Čísla napište do sešitu z ČJ od nejmenšího k největšímu. Jaký je jejich součet?
Děda nese dmýchadlo.
Hnízdo vos máme na půdě.
Půjde setřít tato barva dolů?
Jed na krysy koupíte v drogerii.
A teď už jenom cvičení z pracovních sešitů nebo listů.
Okopírovaný PL - sloupečky č. 75 a 76
PS hnědý str. 32. cv. 2.
A máme hotovo. S pozdravem paní učitelka

25.11.

Dobré ráno!
Chtěla bych vás všechny pochválit za včerejší hodinu prvouky a matematiky. Byli jste šikovní. Snad i dnes se nám bude práce dařit a vše nám půjde hezky od ruky.
Na český jazyk si připravte pracovní sešit z prvouky, učebnici, sešit z Čj a pověst a pracovní list o hejkalovi, protože budeme zkoušet čtení.

MATEMATIKA
Našla jsem pro vás dvě hezké hádanky. Řešení si zapište na papír a v pátek si řekneme, jestli jste postupovali a počítali správně.
1.hádanka
Děti se mají ve škole fotografovat. Pavla, Ondra, Karolína a Vilém se fotografují samostatně. Jak je pan fotograf posadí na lavičku, když musí dodržet následující pravidla.
Ondra nechce sedět vedle Pavly.
Vilém si nechce sednout vedle Karolíny.
A ani jedno z děvčat nechce sedět na kraji.
2.hádanka
Dědeček zasadil 14 jabloní, 21 hrušní, 10 jedlí, 20 broskvoní, 9 třešní, 15 švestek a 18 smrčků. Kolik zasadil ovocných stromků?

Okopírovaný PL - sloupečky číslo 67 a 68
Učebnice str. 21. cv. 28. - datum, zápis, příklad, výpočet a odpověď

PRVOUKA
Včera jsme si povídali o tom, jak můžou některé firmy nebo i obyčejní lidé škodit přírodě. Každý z nás by se měl chovat tak, aby krajina, která nás obklopuje, zůstala stejně krásná i pro další generace a pokolení lidí.

PS str. 23. - celá
S odpovědí na otázku číslo 11 a na úkol s knihou počkejte na online hodinu. Zkusíme společně přijít na to, co je to živá a neživá příroda a řekneme si, co jsou chráněná území.

 A máme hotovo. S pozdravem paní učitelka.

24.11.
Dobrý den!
Přeji vám krásné ráno a den plný sluníčka. Snad se nám přání vyplní.
Na matematiku si připravte sešit z matematiky, velký PS pro 3.ročník, okopírovaný list se sloupečky (73, 74, ......), učebnici a odpovědi na otázky do prvouky (stačí ústně, nemusíte nic psát).

ČESKÝ JAZYK
Dnes nás čeká opakování a procvičování učiva.
Do sešitu z českého jazyka si přepište následující slova a potom pracujte podle zadání.
výkresy, běháte, podchod, kazíš, pokladna
1.Pod každé slovo napište slovo příbuzné.
2.Ve slovech v prvním i druhém řádku vyznačte kořen slova.
3.Slova z prvního řádku seřaďte podle abecedy.
4.Vypište všechna slovesa.
Velký PS str. 13. cv. 17.- dokončete věty a v prvních pěti větách vyhledejte a označte základní skladební dvojice.

 ČTENÍ

Líbila se vám minulý týden pověst O vodníkovi? Podobných pověstí o našem městě a jeho okolí je více. Ve školní knihovně máme také knihy, ve kterých je hodně zajímavých vyprávění. Jednu z pověstí jsem našla na internetu a připravila k ní pracovní list. Setkáte se tu s další nadpřirozenou bytostí - hejkalem.

A to je váš dnešní úkol. Přečtěte si pověst o hejkalovi, který se prý objevoval nedaleko Žďáru a zpracujte také pracovní list. Těším se i na vaše ilustrace k tomuto textu. Ilustrace prosím vyfotit a poslat na můj email.
Pověst o hejkalovi budu také zkoušet v další hodině českého jazyka, proto se ji naučte dobře číst.
Po celodenním sezení u úkolů a počítače se běžte vyvětrat ven!

 S pozdravem Ivana Ptáčková

 23.11.

Dnes nás čeká český jazyk. Připravte si učebnici, sešit a velký pracovní sešit.

MATEMATIKA

Nezapomeňte si každou hodinu matematiky zopakovat řady násobků, se kterými pracujeme. Řady trénujte vzestupně i sestupně.

Do sešitu z matematiky si pod dnešní datum přepište čísla a dále pracujte podle pokynů. Děláme často, takže určitě víte jak na správné splnění tohoto úkolu.

49        54       63       42        56       48

1.Do jednoho sloupečku napište příklady na násobení tak, aby se výsledek rovnal číslům v naší řadě.

2.Do sloupečku vedle prvního napište příklady na dělení. Je to vlastně zkouška k násobení. Například:

   6  .  6  =  36                              36  :  6  =  6

3. V řadě čísel zakroužkujte zelenou pastelkou všechny násobky čísla 7.

4.Pod sloupečky s příklady vynechejte řádek a napište chybějící násobky 7, tedy ty, které v řadě čísel chybí.

Uč. str. 23. cv. 55. - zápis, příklad, výpočet, odpověď

Úkoly vypracované v malém sešitě prosím nafotit a poslat na email.

Nově okopírovaný PL  - sl. č. 73, 74

PRVOUKA

Když jsme se začínali učit o našem městě, říkali jsme si, jaká krajina je v jeho okolí. Shodli jsme se na tom, že tu máme hodně jehličnatých lesů, mnoho rybníků plných ryb, louky a pole. Mezi tím se rozprostírá Žďár nad Sázavou a okolní obce.

Úkoly pro vás, které splníte ústně.

1.Vyjmenujte 3 vesnice, které leží v blízkosti Žďáru.

2.Na plánku si připomeňte rybníky, řeky a potoky.

3.Zkuste si zopakovat názvy jehličnatých stromů, které rostou v okolních lesích. Jak takovým lesům říkáme? Který jehličnatý strom je v nich nejčastější? Víte, který škůdce v posledních letech naše lesy ničí?

4.Zopakujte si podniky a firmy v našem městě a blízkém okolí. Můžou tyto firmy nějak uškodit našemu životnímu prostředí? Pokud ano, vysvětli rodičům jak a proč tím škodí.

Prosím o pečlivou přípravu odpovědí. V úterý si vezmeme kousek hodiny prvouky a na všechny otázky zkusíme odpovědět společně.

Uč. str. 16. -  pozorně pročíst a prohlédnout si všechny obrázky

Do malého sešitu si napište datum, pod datum nadpis VYUŽITÍ KRAJINY, potom vynecháte řádek a narýsujete si růžovou tabulku na straně 16 dole a dopíšete si názvy krajin přesně podle vzoru. Tabulku můžete doplnit vlastní ilustrací, nebo si vlepte vhodný obrázek třeba z časopisu.

PS velký  str. 20. - celá

A to je pro dnešek vše. Přeji vám všem hezký zbytek dne. S pozdravem Ivana Ptáčková

 

POVĚST O VODNÍKOVI

Plánek k úkolu z prvouky 18.11.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 16.11. DO 20.11.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 16.11. DO 20.11.

Dobrý den!

Tento víkend byl opravdu podzimní. Sluníčko se téměř neukázalo, celý kraj byl ponořený do mlhy, ale věřím, že i tak jste si ho krásně užili. Třeba někde na procházce. Teď už je tu zase pondělí a nás čeká škola. Tento týden budeme mít o jeden den kratší, protože v úterý 17.11. je státní svátek.
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!!

Vzhledem k tomu, že jsme si ve škole nechali učebnice prvouky, sešity do geometrie a čítanku, prosím rodiče, zda by si tyto pomůcky a pracovní listy pro další práci při distanční výuce nemohli vyzvednout ve čtvrtek 19.11. v čase od 9.30 do 11.30 ve vestibulu školy, kde na vás budu čekat.  Děkuji za ochotu a spolupráci.

Pokud se někdo nebude moci dostavit v tomto čase, domluvíme se na náhradním termínu. Kdo máte ve škole prvňáčka nebo druháka, mohu pomůcky poslat po nich.

S pozdravem Ivana Ptáčková

20.11.
Dobrý den!
Na online matematiku si připravte malý sešit z matematiky, potřeby na rýsování,  sešit z geometrie a řádně naučené násobky 2, 3, 4, 5, 6, 10 a 7. Budu je zkoušet!

ČESKÝ JAZYK
Znáte všichni slova příbuzná? Už by to tak mělo být, protože dnes začneme právě se slovy příbuznými.
Do sešitu z českého jazyka napiš 5 slov příbuzných, která můžeme poskládat z předpon, kořenů a přípon pod zadáním úkolu. Slova pište do jednoho řádku a ve všech si vyznačte kořen slova.

PŘEDPONA               KOŘEN SLOVA                      PŘÍPONA                                                                                                  
před -                                                                        - né
pro -                                                                          - ní
za -                                  PLAT                                 - ba
vý -                                                                           - it
bez -                                                                          - a

Před plněním dalšího úkolu si zopakujte pravidlo psaní ú, ů a u. Budete to potřebovat, abyste ve cvičení nechybovali.
Uč. str. 27. cv. 3.
- doplňte chybějící písmenka a pečlivě přepište do sešitu 
- ve cvičení je dvojice slov příbuzných, dejte ji do zeleného kroužku

MATEMATIKA

Sice máme dnes online matematiku, ale musíme trénovat násobení a dělení. Moc vám to ve středu nešlo.
Okopírovaný PL - sloupečky č. 39, 40 - prosím ofotit a poslat na email

PRVOUKA
Vezměte si papír, doprostřed nakreslete ovál, do kterého napíšete slovo VODA a okolo pište co možná nejvíce slov, která k tomuto slovu patří (např.: rybník, jezero, ryby………………….)
O vodě si dnes budete číst v učebnici a snad se naučíte také něco nového. Nejprve si vezměte náš plánek Žďáru a připomeňte si rybníky, které v blízkosti našeho města máme. Podívejte se i na řeky a potoky. Připomínám, že vodstvo máme vybarvené modrou barvou. Tak se totiž vody značí na všech mapách a plánech.

Uč. str. 17. - pročíst

Do malého sešitu z prvouky si napište datum, pod datum nadpis  VODA V KRAJINĚ, vynechte řádek a narýsujte si tabulku podle učebnice na str. 17. Obsah tabulky si přepište do sešitu. Kdo bude chtít, doplní zápis obrázkem nebo si můžete nějaký obrázek o vodě nalepit.

A máme hotovo. Hezký zbytek dne a krásný víkend vám přeje paní učitelka

19.11.

Dobrý den!

Bez dlouhých okolků se pustíme do práce.

ČESKÝ JAZYK
Že mají slova svůj význam už víme, co je to kořen slova také, poznáme základní skladební dvojici a mohla bych psát stále dál a dál.
Zkrátka, dnes vás čeká opakování a procvičování.

PS velký str. 15. cv. 3., 4.
              str. 16. cv. 3. dole
              str. 17. cv. 1., 2. - procvičíte si slova mnohoznačná
              str. 19. cv. 4.

MATEMATIKA
Dnes prosím pečlivě trénovat řady násobků vzestupně i sestupně. Budu v pátek zkoušet!!! Samozřejmě také násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10. V pátek si zkusíme napsat krátkou pětiminutovku (diktát) na známky. Tak ať jsou samé jedničky.

Okopírovaný PL - sloupečky č. 37, 38

Nevím jak jste minulý týden pochopili zadání z 12.11.. Napsala jsem vám, že máte dopočítat poslední dva sloupečky, tím jsem myslela sl.č.35, 36, na rozpracovaném listu. Doufám, že jste nepočítali všech 10 zbývající sloupečků a tímto se vám omlouvám za nepřesné zadání úkolu.

Do sešitu z matematiky: uč. str. 21. cv. 32. - datum, zápis, příklad, výpočet, odpověď

Na zítřek si nezapomeňte připravit rýsovací potřeby a sešit z geometrie.

ČTENÍ
Úkol ze čtení budete moci splnit, až vám rodiče přinesou pracovní listy. Ve fólii najdete pracovní listy, na kterých je pověst ze Žďáru. Učíme se o našem městě v prvouce a mně se pověst líbila. Nejprve zkuste zjistit, co to je pověst (zeptejte se rodičů, starších sourozenců nebo zkuste vyhledat na internetu) a potom si přečtěte povídání ,,O vodníkovi“. K tomuto vyprávění máte přiložený pracovní list, který po pečlivém přečtení vypracujete. Jestli vám můžu poradit, napište si odpovědi nejdříve na papír, nechte zkontrolovat a teprve potom přepište na PL. Odpovědi prosím ve větách. Hezké by bylo doplnit práci vlastní ilustrací.
Tento úkol zase prosím zaslat na email.
Julince a Andrejce text i pracovní listy pošlu oskenované jako přílohu rodičům.

A máme hotovo. S pozdravem paní učitelka

18.11.

Dobré ráno!

Na dnešní hodiny českého jazyka a matematiky si připravte učebnice, kdo  ještě nečetl referát, tak také ten.
Protože budeme mít v online hodině dva předměty, zadám vám dnes krátká cvičení z matematiky i českého jazyka, dále také něco na zopakování z prvouky.

ČESKÝ JAZYK
V hodinách se hodně věnujeme slovům a jejich různým významům. Něco už umíme z nižších ročníků, ale poznáváme také něco nového.
Do sešitu z českého jazyka napište datum. Dál plňte úkoly podle zadání. Každý úkol pište na nový řádek. Ve cvičení budeme pracovat s různými slovy.
1.Na první řádek přepište tato slova a vyznačte u nich kořen slova.
udělejte, výdělek, neudělá vydělané
2.Vymyslete a napište dvě dvojice slov protikladných.
3.Doplňte další dvě synonyma ke slovu pracovat.
4.Napište slova nadřazená k řadám slov souřadných.
židle, stůl, postel, skříň, lavice, křeslo =
letadlo, autobus, loď, vrtulník, automobil =
5.Vzpomeňte si na pondělní hodinu českého jazyka a napište dvě slova mnohoznačná.

V dalším úkole si připomeneme základní skladební dvojice. Větu přepište do sešitu a vyhledejte podmět a přísudek. Dvojici vyznačte.

Děti se učí o historii a současnosti našeho města.
Další úkoly splníme společně při online výuce.

MATEMATIKA

Přeříkejte si řadu násobků 7 vzestupně i sestupně. Začněte také trénovat řadu násobků 8. Nezapomeňte si zopakovat i ostatní řady násobků.
Uč. str. 21. cv. 28. - vypracujte do sešitu z matematiky, nezapomeňte na dnešní datum
PS 2.díl pro třetí ročník - str. 5. cv. 3. - Dávejte pozor na pátý, šestý a osmý řádek! Přemýšlejte, jak doplnit správná čísla.
I z matematiky na vás čekají další úkoly v hodině.

PRVOUKA
Dnes se vrátili do školy vaši mladší kamarádi. Uvidíme, za jak dlouho se potkáme i my. Doufám, že to bude hodně brzy. No a protože teď jste byli doma, ven chodili v doprovodu rodičů, zkusíme se trošku připravit na cestu do školy. Mnozí už chodíte s kamarády nebo sourozenci, tak ať nemáme nějaký problém. Naše město znáte určitě dobře. Dokážete se také správně orientovat v okolí naší školy. A už je tu úkol.
PS str. 7. - celá, přesně podle zadání v sešitě - dopravní výchově jsme se hodně věnovali ve škole, tak vzpomínejte, jak to všechno má být - tento úkol prosím poslat na email

ÚKOL PRO DOBROVOLNÍKY!!!!
Kdo se rozhodl udělat pro sebe něco navíc, do sešitu z prvouky napíše datum, nadpis ,,Cesta do školy“ a zkusí nakreslit jednoduchý plánek, kudy chodí každý den do školy a potom také domů. Nejprve si nakreslete okolí vašeho domu a školy a potom do nákresu barevně vyznačte vaši cestu. Ke splnění tohoto úkolu můžete použít přiložený plánek nad zadáním úkolů.

Pokud budete plnit tento úkol, pusťte si k němu nějaké hezké písničky.

A máme hotovo! S pozdravem paní učitelka

 16.11.

Dnes budeme mít český jazyk, matematiku a prvouku.

Na český jazyk si připravte učebnici, malý sešit, referáty a pět prázdných kartiček.

MATEMATIKA

Dnes, ale i v dalších dnech, pečlivě trénujte násobky 7 vzestupně i sestupně. V průběhu dalších hodin si vás všechny postupně vyzkouším Musí to být jak když bičem mrská.

Na rozpočítání si dáme matematického hada. Pracujte do sešitu z matematiky. Pozorujte příklady a potom pokračujte v řadě samostatně. Musíte dodržet předepsaná znaménka a výsledek musí být stejný jako u mého hada. Není to zas tak lehké, ale kdo bude přemýšlet, řešení určitě najde.

25 : 5  = __ . __ = 30 - __ = 10 + 8 = __ : __ = __ . __ = __ - __ = __ + __  = __ :  __  = 5  

 PS 2.díl - str. 65. cv. 7., 8.

               str. 66. celá – u osmého cvičení poproste rodiče, aby vám nadiktovali 10 příkladů na násobení a dělení, diktát potom společně s rodiči opravte a napište hodnocení podle tabulky

0 - 1 chyba = jednička

2 - 3 chyby = dvojka

4 - 5 chyb   = trojka

5 a více chyb = musíš více trénovat

Stranu 66 prosím ofotit a poslat na email.

 PRVOUKA

Jak vám šlo vyhledávání názvů ulic podle plánku. Doufám že dobře a úkol jste zvládli. Kdybychom chodili do školy, určitě bychom se vraceli i ke staršímu učivu. Třeba o naší republice. Vždyť i Žďár nad Sázavou je součástí České republiky. Na začátku roku jsme se o naší republice učili a dnes si toto učivo připomeneme.

PS str. 17. - oba žluté rámečky a úkol pod druhým žlutým rámečkem (složení státní vlajky)

     str. 24. - celá

No a to je vše.  Pozdravem Ivana Ptáčková

JAKÝ JE HRDINA Z MÉ KNIHY

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 9.11. DO 13.11.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 9.11. DO 13.11.

Dobrý  den!

Skončil nám další  podzimní víkend. Počasí bylo nádherné, hlavně v sobotu svítilo sluníčko a lákalo vás na procházky. Třeba někdo  z vás prošel částmi Žďáru a sledoval názvy ulic. Kdo ví?

Teď už na nás čekají další online hodiny a učení přes počítač.


13.11.

 Dobrý den!

Na dnešní matematiku si nezapomeňte připravit rýsovací potřeby (2 ořezané tužky č.3, pravítko a  2 bílé papíry velikosti A4), učebnici matematiky a referát ke knize.

ČESKÝ JAZYK

Abychom si zopakovali i starší učivo, začneme pracovat s větou. Připravte si sešit, větu přepište do sešitu pod datum a potom pracujte podle pokynů. Řešení každého úkolu pište na nový řádek.

Pavel si vyrobil krásného velkého papírového draka.

1.Určete druh věty.   

2.Ve větě vyhledejte základní skladební dvojici - vyznačte přímo ve větě.

3.Napište slovo protikladné ke slovu ,,velkého“.

4.Napište 3 slova příbuzná ke slovu ,,vyrobil“ a vyznačte v nich kořen slova.

5.Slovo ,,vyrobil“ nahraďte slovem s podobným významem - synonymem.

6.Vypište z věty přídavná jména. (říkají nám, jaké něco může být)

7.Doplňte větu tak, aby nám vzniklo souvětí a napište ho do sešitu.

PS hnědý - str.32.cv.1.,2.

PRVOUKA

V dnešní hodině si něco zopakujeme o našem městě. Pracovat budete do malého sešitu z prvouky, ale také do velkého pracovního sešitu.

PS str.25.cv.1. - do sešitu z prvouky odpovídejte ve větách na otázky číslo 1, 2 a 3

PS str. 27. - celá
 
-s druhým úkolem asi budete potřebovat poradit od rodičů

-na první linku napište ulici, na které se budova na obrázku v našem městě nachází (kdo má doma plánek Žďáru s názvy ulic, může pracovat s ním)

-na druhou linku napište povolání lidí, kteří zde pracují

Našla jsem plánek centra našeho města. Při pozorném čtení v plánu a s mojí nápovědou, můžete úkol splnit i podle něj. Naši školu určitě poznáte podle kruhového pavilonu, obecní úřad hledejte u čísla 11, pošta bude tam, kde najdete nakreslenou obálku, kousek od čísla 26 objevíte kostel Nejsvětější Trojice a muzeum zase pod názvem Regionální muzeum (hned u čísla 9). Teď stačí napsat jenom správnou ulici, případně jméno náměstí.

Úkoly máme hotové a tak se běžte projít nebo proběhnout někam do parku.Mrkající

Ivana Ptáčková

 

12.11.

Dobrý den!

Připomínám anglický jazyk!!!Líbající

Na zítřejší matematiku si nezapomeňte připravit rýsovací potřeby: 2 ořezané tužky č.3, pravítko a  2 bílé papíry velikosti A4. Zbytek potřebných věcí dopíšu v pátek.

ČESKÝ JAZYK

Vypadá to, že většina z vás opravdu porozuměla učivu o příbuzných slovech. Dnes se k nim raději ještě vrátíme a procvičíme si je. Připomeneme si i slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená a souřadná. Budeme pracovat s velkým pracovním sešitem pro 3.ročník.

 PS str.15. cv. 1., 2.

      str. 16. cv. 1., 2.- procvičujete slova souznačná, říkáme jim synonyma a mají podobný význam

      str. 16. cv. 1., 2. - procvičujete slova souřadná, která jsou vlastně slova podřazená slovu nadřazenému

      str. 19. cv. 1., 2. - jsou to podobná cvičení, která jsme dělali ve škole

U všech cvičení pracujte přesně podle zadání v pracovním sešitě.

Z českého jazyka máme vše hotové.

MATEMATIKA

Zopakujte si řady násobků, stejně jako včera. Zajímavé by bylo, kdybyste si změřili čas, za jak dlouho všechny řady přeříkáte. Bude to jak když bičem mrská? V pátek se to dovíme a také to, kdo bude nejrychlejší.

PS modrý pro 3. ročník - str. 5. cv. 1., 2., 5., 6., 7. - pracujte podle zadání v sešitě

Okopírovaný PL - dopočítat poslední dva sloupečky a založit ho do desek

Z matematiky je to pro dnešek vše.

ČTENÍ

V Hravé čítance jsme četli o babičce a já si myslím, že dědečkovi by to mohlo být líto. Kdo listoval čítankou, moc dobře ví, že na str. 14. článek o dědečkovi máme. Jmenuje se ,,O nevydařeném dědečkovi“. Vaším úkolem je článek přečíst a na str. 15. splnit všechny úkoly. Než začnete na úkolech pracovat, text si přečtěte aspoň dvakrát.

Po vypracování úkolu mi ho, prosím, pošlete na email.

Krásný zbytek dne vám všem přeje paní učitelka

 

11.11.

Dobrý den!

Vítám všechny děti z naší třídy u dnešního vyučování. Čeká nás český jazyk, matematika, prvouka a dnes také hudební výchova. Nebojte se, nebude to nic těžkého.

Na dnešní hodinu Čj budeme potřebovat Hravou čítanku, pracovní list o některé postavě z knihy, sešit a učebnici.

MATEMATIKA 

Včera jsem si říkala, že potřebujeme hodně trénovat násobení a dělení. A máme to tady.

Zopakujte si řady násobků 2, 3, 4, 5, 6, 10, ale už i 7

Do sešitu z matematiky napište následující čísla.

5     8     6     9     4     7     3

Teď pracujte podle pokynů. Výsledky pište vždy na nový řádek. Každý nový úkol plníte s čísly v prvním řádku.

Všechna čísla postupně vynásobte 5.

Na další řádek napište čísla 4 krát větší.

Na třetím řádku budou čísla násobená 6.

Velký PS str. 65. cv. 4., 5., 6.

Ve volných chvílích trénujte pamětné násobení a dělení. (mám na mysli třeba při utírání nádobí, na procházce, při cestě autem a podobně) Poproste rodiče, aby vám dávali každý den aspoň deset různých příkladů.

A úkol pro dobrovolníky! Zajímavá slovní úloha!

Maminka upekla 20 koláčů. Pro sebe a pro tatínka schovala každému 3 koláče, 2 připravila pro babičku a zbývající koláče rozdělila spravedlivě mezi své děti. Kolik má maminka dětí, když každé dostalo o jeden koláč více než tatínek?

Řešení si připravte na pátek do online hodiny.

PRVOUKA

Dnes si zopakujte to, co víte o našem městě. Umíte odpovědět na následující otázky?

Jak se jmenuje pan starosta a místostarosta našeho města?
Znáte název našeho  krajského města a kraje, ve kterém leží Žďár?
Víte, jak se jmenuje řeka, která protéká naším městem?
Umíte vyjmenovat 5 významných památek  Žďáru?
Dokážete říct pět jmen významných osobností?

PS str. 21. - pracujte podle pokynů

Pečlivě si prohlédněte obrázky v pracovním sešitě. Pojmenujte obrázky vhodným nadpisem podle toho, co na obrázku vidíte a název napište nad obrázek. (Třeba: Moře, Jezero, Potok atd.) Potom splňte úkol ve žlutém rámečku podle zadání. Pracujte přesně, podtrhávejte podle pravítka. Na úkol v zeleném rámečku si vezměte plánek Žďáru a pracujte s jeho pomocí. Prosím o zapsání alespoň pěti názvů. Plánek vám poslouží i ke splnění posledního úkolu. Jakou barvou jsme si ve škole vybarvili řeku Sázavu nebo rybníky? Podívejte se a odpověď je na světě, ani se nikoho nemusíte ptát.

Našla jsem hezkou pohádku o vodě, tak se podívejte.

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

HUDEBNÍ VÝCHOVA

V prvouce jste plnili úkoly o vodě. O ní je také mnoho písniček. Některé si můžete zazpívat každý sám a některé si teď poslechněte. Přemýšlejte, která z nich je lidová a která umělá. V pátek se zeptám, které písničky to byly a do které skupiny písní patří.

Pěkně se posaďte a hezký poslech vám přeje paní učitelka

https://www.youtube.com/watch?v=Gyk6FMPlvTE

https://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8


10.11.

Dobrý den!

Vítám vás u dnešních domácích úkolů a online matematiky.

Na hodinu si připravte výsledky včerejších matematických hádanek, pero, pravítko, učebnici matematiky a malý sešit.

 

ČESKÝ JAZYK

Včera jsme se seznámili s příbuznými slovy. Většina z vás učivu porozuměla, z toho mám opravdu radost. Ti, kteří si ještě nejsou úplně jisti, vše dotáhnou v následujících dnech.

CVIČENÍ

Do řady slov příbuzných se dostal vetřelec, to je slovo, které mezi ostatní nepatří. Vaším úkolem je ho najít a napsat do sešitu z ČJ. V každé řadě slov je vetřelec pouze jeden. Hlídejte si význam slov a společnou část, které říkáme kořen slova.

lesník, lesík, prales, zálesák, jedle, zalesnit, lesíček

škola, školník, proškolit, školák, učebnice, školička

vodník, vodař, vodák, vodnický, jezero, vodní, podvodní

měřit, zaměřit, měřítko, měřič, neměří, pravítko, odměříš

stůl, stolní, stolek, stolař, stolička, židle, stolová

Na druhý řádek nejprve vyhledejte a potom napište slovo, které má odlišný kořen slova (liší se v jedné hlásce), ale i přesto podobný význam s ostatními slovy, a proto do řady příbuzných slov určitě patří.

Uč. str. 21. cv. 7. - nejprve ústně doplnit a potom přepsat do sešitu, v první větě jednoduché vyznačte základní skladební dvojici a ve cvičení podtrhněte jedno souvětí podle pravítka, úkoly pod cvičením neplňte.

Vypracovaná cvičení z českého jazyka prosím poslat na email a potom máte hotovo.

 

ČTENÍ

Včera jsme si přečetli ukázku z knihy Boženy Němcové Babička. Poznali jsme jazyk našich předků, protože tato kniha byla napsána před více jak 150 lety. Společně jsme si neznámá slova vysvětlili, ale úkoly už splníte samostatně.

 Hravá čítanka str. 13. cv. 1., 2.

A pokračování ode mě. Dočtěte si celou str. 13.  i s pravidly čtenářské dílny, která platí samozřejmě i doma. Potom si vezměte svoji rozečtenou knihu a čtěte asi 10 minut. Po přečtení se zamyslete nad úkolem v bílém útržku papíru ,,Čtěte a všímejte si jedné postavy, která se v knize objeví – jaká je, co se s ní bude dít.“ Jen pro upřesnění, nemusí to být hlavní postava!
Na papír, kde bude zase název knihy, autor a ilustrátor napište, jaká je postava z rozečtené knihy, jak se chová a proč. Pokuste se napsat 5 - 10 vět.

 Hurá a je hotovo!!!!

 S pozdravem paní učitelka


9.11.

Na dnešní hodinu českého jazyka si připravte Hravou čítanku, učebnici českého jazyka, sešit, pravítko, tužku a pero. 

MATEMATIKA

Máte rádi hádanky? A co matematické hádanky? Ty určitě také. Matematika je lehká a zajímavá. Má ráda řád a pořádek. No a tom budou tři hádanky. Pro dnešek vám dám možnost vybírat odpovědi z nápovědy. Sledujte čísla v matematických řadách a pozorujte vztahy mezi čísly. Vaším úkolem je na linku doplnit následující číslo

0 – 1 – 3 – 6 – 10 – 15 – 21 – 28 –  ………………………

Nabídka: 33, 34, 35, 36, 37

0 – 7 – 14 – 21 – 28 – 35 – 42 – 49 – ………………………….

Nabídka: 54, 55, 56, 57, 58         

0 – 4 – 3 – 7 – 6 – 10 – 9 – 13 – …………………………..

Nabídka: 10, 11, 12, 13, 14

Svoje řešení si zapište do sešitu, nebo na papír. Zítra při online matematice si řekneme správné řešení.

Po delší době si zopakujeme písemné odčítání. Nezapomeňte, že musíte udělat ke každému zkoušku pomocí sčítání. Příklady přepište do sešitu z matematiky, nezapomeňte na datum. Tento úkol prosím zaslat na email.

  87        56        95        43         77        98

-15       -26       -34       -21       -56       -94

Okopírovaný PL - sloupečky 33, 34

Z matematiky je to pro dnešek vše.

 

PRVOUKA

V prvouce se učíme o našem městě. Nedávno jste měli za úkol vypsat firmy, které jsou ve Žďáře a napsat, co se v nich vyrábí. V některých z nich možná pracují vaši rodiče. Zkuste si zahrát na reportéry a zjistit něco o zaměstnání vašich rodičů a kde jejich firmu můžeme najít (ve které části Žďáru a na které ulici).

PS str. 26. celá – pracujte podle zadání, i na této straně si všimněte fialového rámečku - doplnění slovní zásoby do anglického jazyka

A pro dnešek máte hotovo! Hezký zbytek dne vám přeje paní učitelka. Usmívající se

 

CO VYROBIT Z KAŠTANŮ NEBO LISTÍ?

PUTOVÁNÍ PRAHOU

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 2.11. DO 6.11.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 2.11. DO 6.11.

Dobrý den!

Doufám, že jste prožili krásné odpočinkové prázdniny a nasbírali nové síly do školní práce. Tento týden se opět budeme vídat při online výuce jako v předcházejícím týdnu. Zůstávají zachované i skupiny. Věřím, že vše budeme zvládat stejně dobře jako v minulých dnech.

Na dnešní hodinu českého jazyka si připravte učebnici, velký pracovní sešit a referát o známé osobnosti našeho města. Nezapomeňte si promyslet, co nám povíte o prázdninách. Prosím všechny školáky a školačky, aby se přihlašovali ve stanoveném čase!!!

A teď už úkoly.

6.11.

Dobrý den!

Na dnešní hodinu matematiky si připravte rýsovací potřeby  (pravítko, ořezanou tužku č.3 a čistý bílý papír velikosti A4), učebnici matematiky, PL se změřenými učebnicemi – byl to úkol dobrovolný, proto asi nebudou mít všichni, kdo ještě nečetl referát z prvouky o osobnostech Žďáru si ho připraví  také. Opět si některé přečteme. 

A teď už se pustíme do ostatních úkolů.

ČESKÝ JAZYK

Znáte slovní fotbal? Hrávali jsme ho v první třídě. Dnes si zahrajeme podobnou hru. Připravte si na ni 8 kartiček, na které budete psát slova. Na první tři karty opište slova ze zadání, dál budete pokračovat samostatně. Hrají s námi pouze podstatná jména a vymýšlíme slova na poslední slabiku.

LOPATA    TABULKA    KAPUSTA     …………………………….  

Po dopsání všech slov seřaďte kartičky podle abecedy.  Úkol prosím vyfotit a poslat na email.

Učebnice Čj str. 18. cv. 3. - cvičení přepište do sešitu a vyhledejte základní skladební dvojice, pracujte stejně jako při online výuce (vyhledejte sloveso, potom se ptáte kdo nebo co dělá tu činnost), v textu  podmět a přísudek jenom podtrhněte, nemusíte spojovat dvojitou čarou

A to je z českého jazyka vše.

PRVOUKA

Vůbec bych se nebála vydat se s vámi na výlet do Prahy. Krásně jste se podle plánku dostali k Národnímu divadlu, někteří dokonce našli dvě správné cesty.  Při výletech a procházkách městem musíme dávat pozor na bezpečnost. Hlavně co se týče dopravy. Proto si dnes zopakujeme základní pravidla silničního provozu pro chodce a při cestách hromadnou dopravou.

PS str. 15. - všechna cvičení vypracuj podle zadání

Zajímavé cvičení dole v růžovém rámečku by také nemělo uniknout vaší pozornosti! Rozšíříte si slovní zásobu z anglického jazyka.

A máte povinné úkoly hotové. Přeji vám krásný víkend. Ivana Ptáčková

 

ÚKOL PRO DOBROVOLNÍKY!

Při plnění tohoto úkolu se podíváme do místních částí Žďáru. Na našich pracovních listech jsme si je vybarvili. Měli bychom tedy všichni vědět, že naše město je rozdělené na 8 místních částí. Úkol z prvouky je pro ty z vás, kdo má doma plánek našeho města, nebo se rozhodne postupně při vycházkách navštívit jednotlivé části. Do sešitu z prvouky si napíšete dnešní datum, nadpis Žďár nad Sázavou a potom k jednotlivým částem města, které najdete na plánu nebo přímo navštívíte, napíšete jména dvou ulic. Je to úkol zajímavý, ale také docela těžký. Kdo chce, může se do něj pustit. Na splnění si dáme čas do konce měsíce listopadu. Potom si ho zkontrolujeme buď už ve škole, nebo při online výuce.

Kdo se pro úkol rozhodne, bude pracovat podle vzoru.

 6.listopadu

Žďár nad Sázavou

Žďár 1  -  ulice Veselská, Nábřežní

Doufám, že úkolu rozumíte a dokážete ho vypracovat.

 

5.11.

Dobrý den!

Hned v úvodu vám chci připomenout dnešní hodinu anglického jazyka. Nezapomeňte si připravit všechny potřebné věci.

A my se dnes pustíme do úkolů z matematiky a českého jazyka.

ČESKÝ JAZYK

Včera jsme si v hodině procvičili základní skladební dvojice, pracovali jsme s větou a povídali si o podzimu. Také dnes zkusíme některá cvičení.

Na volný list papíru (stačí velikosti sešitu z ČJ) si vyznačte dva sloupečky. Kolik budete potřebovat svislých čar? No přece jenom jednu. Každý sloupeček nadepište těmito slovy:

PADAT                                           LIST

Slova v prvním řádku podtrhněte a teď zkuste vymýšlet slova, která se k těm našim hodí významem a mají společnou část (ta se opakuje ve všech vámi vymyšlených slovech, já jsem vám ji podtrhla - dělali jsme podobný úkol také ve škole ve dvojicích). U některých slov se může stát, že místo krátké samohlásky budete mít dlouhou. I tak je to správně. Vymyšlená slova pište do sloupečků. Abyste měli jistotu, že pracujete bez chyb, vždy si společnou část slov podtrhněte.

Vzor:                    PADAT                                            LIST 

                            upadneš                                          lístek

                              padák                                          listovat

Jsem zvědavá, kolik se vám podaří vymyslet slov. V každém sloupečku by jich mělo být nejméně pět. Budu ráda, když bude slov i více.

PS velký str. 11. cv. 6. - podle zadání

                str. 14. cv. 2. - podle zadání, každou větu napište na jeden řádek a potom v ní vyznačte základní skladební dvojici podle vzoru v sešitě z Čj - toto cvičení prosím poslat ke kontrole

 

ČTENÍ

V Hravé čítance jsme četli o čtenářské dílně. Dnes se všichni dozvíme, z jaké knihy dětem četla paní učitelka.

Hravá čítanka str. 12. - Babička - alespoň dvakrát přečíst, příští týden budu zase čtení zkoušet

 

MATEMATIKA

Zopakujte si řady násobků 2, 3, 4, 5, 6, 10

Uč. str. 19. cv. 16. - ústně podle  vzoru

       str. 19. cv. 13. - zápis, příklad, výpočet, odpověď

okopírovaný PL - sloupeček č. 31, 32

Jak dopadlo měření učebnic? V pátek si vše povíme při online výuce. Budeme potřebovat rýsovací potřeby, to je pravítko, ořezaná tužka č.3 a čistý bílý papír velikosti A4. Připravte si potřebné věci raději už dnes dopoledne. Tužky nejlépe dvě pro případ, kdyby se jedna zlomila.

No vidíte a to je vše.  Mrkající

Hezký zbytek dne vám všem přeje paní učitelka 

4.11.

Dobrý den!

Chtěla bych všechny pochválit za včerejší hodinu matematiky. Měla jsem radost z vaší odvedené práce. Navíc mě moc těší, že skoro celá třída udělala z českého jazyka úkol navíc a ještě k tomu správně. Jen tak dále. Doufám, že budu chválit i dnes.

Na český jazyk si připravte malý sešit z Čj, Hravou čítanku, pravítko, tužku, pero, zajímavou knihu, kterou jste včera objevili ve vaší knihovničce, učebnici a referáty z prvouky.

MATEMATIKA

Včera jsme se naučili pečlivě měřit různé předměty. Ukázali jste mi, že toto učivo krásně zvládáte. Aby se vám dobře pracovalo a měli jste na paměti jednotky délky, zapište si je do sešitu z matematiky. Pište psacím písmem přesně podle vzoru:

4.11.

Jednotky délky

základní jednotkou je 1 m = jeden metr

další jednotky: 1 dm = jeden decimetr

                      1 cm = jeden centimetr

                      1 mm = jeden milimetr

                      1 km = jeden kilometr

- velký PS 2.díl str. 64. celá strana - pracujte podle zadání

Úkol pro šikulky (opět úkol dobrovolný) a pro ty, koho baví měřit pomocí pravítka. Vypracujte ho na volný list papíru. Budete potřebovat pravítko, učebnici Čj, Aj a M. Vaším úkolem je změřit šířku a výšku učebnic a zapsat na papír. Na vysvětlenou, šířka je ta užší strana a výška ta delší. Mohlo by to vypadat asi takto:

Český jazyk:   šířka      =  _____  cm

                         výška    =  _____ cm

Stejně zapíšeš i učebnice z Aj a M.

Určitě to není těžké, jen musíte pozorně pracovat.

PRVOUKA

V prvouce se učíme o našem městě. V České republice je ale daleko více měst a obcí. Určitě bychom měli některá znát a dokázat se v nich orientovat. Ve Žďáře by se asi nikdo neztratil, ale co naše hlavní město? To by bylo asi horší. Pro lepší orientaci nám slouží plánky. Zkusíme s jedním z nich pracovat.

PS str. 14. - část cvičení splníte do PS, část do malého sešitu z prvouky (doufám, že ho máte u sebe, kdo ne, úkol splní na papír a potom ho do sešitu společně vlepíme)

Kašpárek (žlutý rámeček) - přečtete si krátké povídání, obrázek na slepení vlepte do sešitu z prvouky, nezapomeňte na datum a na další řádek napište nadpis ,,PRAHA“

Domeček (zelený rámeček) - vypracujte přímo do PS podle zadání

Otevřená kniha (plánek Prahy) - přečtete si text, pozorně si prohlédněte plánek části Prahy, podívejte se, které památky jsou v blízkosti Evina domu, všimněte si také názvů ulic

Úkol pro vás do malého sešitu z prvouky pod obrázek Prahy: napište, kterými ulicemi musí Eva projít, když chce navštívit Národní divadlo (stačí, když napíšete jména ulic a názvy náměstí, kudy bude Eva procházet)

Např.: Staroměstské náměstí, ……………………… Národní divadlo

Doplňte - to je poslední úkol úplně dole na stránce 14.

Hotovo!! Přeji vám hezký den!

Paní učitelka

3.11. 

Dobrý den!

Na online hodinu si připravte referáty o osobnostech Žďáru, plánek města ke kontrole, učebnici matematiky, pět papírových kartiček, velký PS 2.díl, pero, pravítko dlouhé 30 cm, přesnou ruku a pozorné oko - budeme totiž také měřit. 

Český jazyk

Včera jsme si při hodině zopakovali učivo o větách. A je tu hned první úkol. Do sešitu z ČJ napište datum. Potom si pozorně přečtěte následující věty. Jedna není pravdivá. Měli byste ji najít a napsat do sešitu správně!

1.    Věty se skládají ze slov.
2.    Ve větě může být různý počet slov.
3.    Na začátku každé věty musí být velké písmenko.
4.    Na konci každé věty můžeme psát tečku, otazník nebo vykřičník.
5.    Věty rozlišujeme oznamovací, rozkazovací, tázací, zvolací a přací.
6.    Dále rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí.
7.    Ve větě jednoduché můžou být dvě nebo více informací.
8.    V souvětí můžou být dvě nebo více informací.
9.    Ve větách vyhledáváme základní skladební dvojice.

Dále pracujte s učebnicí.

- uč.str.19.cv.3. - vypracujte do sešitu podle zadání v učebnici, tedy doplňte chybějící písmenka, za každou větu napište buď VJ = věta jednoduchá nebo S = souvětí (pozor na poslední větu, pohlídejte si sloveso) a ve cvičení podtrhněte pět podstatných jmen, poslední úkol dělat nemusíte

Úkol pro šikulky - tedy dobrovolný a navíc = v první větě vyhledejte základní skladební dvojici

Jak dvojici najít? Nápověda!!!! Nejprve vyhledejte sloveso a podtrhněte ho vlnovkou (říkáme mu přísudek). Najděte slovo - podstatné jméno, které nám říká, kdo dělá činnost ve větě a podtrhněte ho rovnou čarou (říkáme mu podmět)

A máte hotovo

Tento úkol prosím zase nafotit a poslat. 

Z českého jazyka je to pro dnešek vše.

 

ČTENÍ

 Na dnešní čtení si připravte Hravou čítanku. Pozorně a několikrát si přečtěte článek s názvem Čtenářská dílna na straně 12. (až k článku s názvem Babička, dál ne)
Úkol pro vás na příští hodinu českého jazyka, tedy na středu. Ve vaší domácí knihovničce zapátrejte a vyhledejte knihu, která vás na první pohled něčím zaujme, třeba svou velikostí, ilustracemi, barvou a podobně.  Ve středu nám povíte, čím vás kniha zaujala a proč jste si ji vybrali. VŠICHNI!!! 

Také budu zkoušet čtení textu Čtenářská dílna, tak se dobře připravte.

 

A je zase hotovo! 

Všechny zdraví paní učitelka


2.11.

MATEMATIKA

Určitě jste počítali i o prázdninách. Třeba: kolik jste přečetli knih, kolik jste ušli kilometrů při výletech do přírody, za jak dlouho se vrátí rodiče z práce nebo nákupu a při mnoha dalších okolnostech. 

S dnešním úkolem si určitě dokážete poradit bez potíží.

Do sešitu z matematiky si napište dnešní datum a potom tato čísla:

45   24   21   12   36   48   50   54          

Dále s těmito čísly pracujte podle pokynů. Každý splněný úkol zapisujte na nový řádek.

 1. modře podtrhněte všechny násobky čísla 6
 2. na druhý řádek vypište násobky šesti, které v řadě čísel chybí
 3. vypište dvojici čísel, jejichž součet je 72
 4. vypište dvojici čísel, jejichž rozdíl je 21
 5. vyhledejte a napište dva příklady z ABAKU ČÍSEL (abaku příklady najdete v řadě čísel, nesmíte čísla přehazovat, příklady čteme vždy z levé strany k pravé, můžete sčítat nebo odčítat)
 6. z řady čísel vypište všechna lichá čísla
 7. seřaďte čísla sestupně

- PS velký 2.díl - str. 60. – celá, stranu prosím nafotit a úkol poslat

- ve třetím cvičení pracujte podle tohoto vzoru:

58 + ( 5 . 4 )           = 58 + 20 =
( 4 . 3 ) + ( 27 : 3 ) = 12  + 9 =

Z matematiky máme pro dnešek hotovo.

PRVOUKA

V průběhu tohoto týdne si přečteme některé referáty o významných osobnostech našeho města. Proto si na každý den na online výuku tyto referáty připravte. Někteří z vás máte informace o našich rodácích moc hezky zpracované. Hlavní hrdinové z našich knih by se s nimi určitě moc rádi seznámili a potkali. Nejčastěji jste psali o Martinu Nečasovi - to je můj bývalý žák, Martinu Koukalovi, Martině Sáblíkové nebo o Michalu Olšiakovi. Žďár není velké město, ale šikovnými človíčky se to tu jen hemží. Třeba se za několik let budou děti ve škole učit o někom z vás. A jako správní ,,Žďáráci“ musíte o našem městě také něco vědět.

Teď ještě úkol.

-PS str. 13. - celá strana kromě cvičení s kašpárkem přesně podle zadání v sešitě

-Plánek Žďáru z naší knihy  - vybarvit podle zadání, které jsme si udělali ve škole, u tohoto úkolu poproste rodiče o radu a kontrolu

Z prvouky máme vše hotové.

ČESKÝ JAZYK

Jako doplnění online výuky si udělejte cvičení z hnědého pracovního sešitu na str. 30. cv. 2. 

No a teď máte hotovo!!

Přeji vám krásný zbytek dne! Ivana PtáčkováOSOBNOSTI ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

SETKÁNÍ S OSOBNOSTMI

PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Dobrý den!

Chtěla bych všem rodičům, ale i dětem, poděkovat za dosavadní spolupráci při distanční výuce. Jak to podle posledních zpráv vypadá, budeme takto pokračovat i po podzimních prázdninách. Proto odpočívejte a nabírejte nové síly, abychom vše dobře zvládli.

Dětem jsem na prázdniny slíbila jeden úkol. Je to vlastně úkol 2 v 1, protože si propojíme čtení s prvoukou. 

Jaký úkol na vás čeká? Podívejte se.

-volné chvíle věnujte četbě knih

-pro hlavního hrdinu z vaší knihy vyberte jednu významnou osobnost Žďáru nad Sázavou ze současnosti (Martina Sáblíková, Michal Olšiak, Martin Nečas………………….) a napište o ní krátký referát

-referát zpracujte podobně jako PL o zajímavém výletu v našem městě, tzn.: název knihy, autor, ilustrátor, povídání o osobnosti (5 - 10 jednoduchých vět) a ilustrace

-nápověda o čem psát: jak se osobnost jmenuje, v jaké oblasti se proslavila (sport, umění, kultura, věda……..), významné úspěchy nebo díla, proč jste si osobnost pro svůj referát vybrali

-vše vypracujte na volný list papíru velikosti A4

-než začnete pracovat, vše si pečlivě promyslete a nespěchejte, máte na úkol celé prázdniny

-referáty si po prázdninách ukážeme, také prosím o zaslání jejich fotografií

-zbývající chvíle volna věnujte hrám, vycházkám do přírody, rodičům, sourozencům……………..

Mějte se o prázdninách krásně!!!

S pozdravem paní učitelka a paní asistentka

 

CO PRÁVĚ ČTEME

ÚKOLY NA OBDOBÍ 19.10.-23.10.

ÚKOLY NA OBDOBÍ 19.10.-23.10.

23.10.

Dobrý den!

Na matematiku si připravte: pět prázdných kartiček, pracovní sešit 2.díl, učebnici matematiky.

A teď už honem na úkoly.

ČESKÝ JAZYK

Začneme prací s větou. Do sešitu z českého jazyka větu opište a potom plňte následující úkoly. Každý z úkolů bude napsaný na novém řádku. Snažte se, protože tento úkol mi opět pošlete ke kontrole.

Tatínek na zahradě ryje záhony starým rýčem.

 1. Určete druh věty.
 2. Je to věta jednoduchá nebo souvětí?
 3. Spočítejte ve větě slova a napište jejich počet.
 4. Napište slovo protikladné ke slovu starý.
 5. Vlnovkou podtrhněte sloveso.
 6. Rovnou čarou podtrhněte slovo, které nám odpoví na otázku: ,, Kdo ryje zahradu?“
 7. Z věty vypište všechna slova trojslabičná.
 8. Větu přepište jako větu tázací. Stačí změnit pořádek slov a znaménko na konci věty.

- PS hnědý - str. 31. cv. 1.,2.

MATEMATIKA

Výuka proběhne online v obvyklém čase. Po skončení výuky si vypočítejte i se zkouškou tyto příklady na písemné odčítání.

          87                   65

        -75                  -13

Pro dnešek máme matematiku hotovou.

PRVOUKA

Poproste rodiče nebo starší sourozence, aby vám pomohli s dalším pracovním listem do naší knihy o našem městě. Dnes si zkuste zjistit a doplnit, co se vyrábí ve žďárských firmách. Stačí mi ke každé jeden, nanejvýš dva výrobky. Pracujte tedy stručně.

No vidíte, a to je vše.

Moc vás všechny zdravím a děkuji za výbornou spolupráci vám i rodičům. Současně všem přejeme společně s paní asistentkou krásné prodloužené podzimní prázdniny.


22.10.
 

Dobrý den! 

Připomínám všem dětem z naší třídy, že dnes máte online výuku anglického jazyka. Hodina bude probíhat ve stejném čase jako matematika a český jazyk. Asi bude dobré si připravit všechny učebnice, pracovní sešity a pracovní listy, se kterými s paní učitelkou pracujete.

Nesmíme také zapomenout na ostatní učení. Jdeme na to.

ČESKÝ JAZYK

Včera Andrejka druhé skupině připomněla větu jednoduchou a souvětí. Zopakujeme si toto učivo ještě jednou společně. Pozorně si přečtěte následující věty.

Maminka peče tvarohové koláče. 

Maminka peče tvarohové koláče, protože zítra přijede na návštěvu babička.

Všimli jste si rozdílu? V první větě je pouze jedna informace (jedno sloveso) - maminka peče.

Takovým větám, ve kterých je pouze jedno sdělení, říkáme věty jednoduché.

Ve větě druhé jsou dvě informace (dvě slovesa) - maminka peče a babička přijede.

Větám, ve kterých jsou dvě a více sdělení, říkáme souvětí.

Ve škole už jsme toto učivo zkoušeli ve druhé třídě. Není tedy pro nás úplnou novinkou. Zkusíme si udělat krátké cvičení. Přečtěte si následující věty.

Petr si vyrobil papírového draka. Udělal mu krásný dlouhý ocas. Tatínek drakovi připevnil pevný provázek. Petr se moc těší, že půjde s tatínkem draka pouštět. Možná na pouštění draka pozve i svého kamaráda Honzíka, který s ním chodí do stejné třídy.

-do sešitu z českého jazyka napiš pouze věty jednoduché (nápověda: jsou tam jenom 3)

-PS hnědý - str. 31. cv. 1., 2.

MATEMATIKA

Na rozpočítání budeš potřebovat kostku, třeba od hry ,,Člověče, nezlob se“. Má tvar krychle, je složená ze 6 čtverců. Ale víte, jaký je součet všech čísel na kostce? Vypočítej a napiš si výsledek do sešitu z matematiky. (nezapomínejte psát vždy datum)

-vynechejte řádek a vypočítejte i se zkouškou tyto příklady

    87                           93

  -26                          -11

-velký PS 2.díl - str. 58. cv. 8.

                         - str. 59. cv.1., 2., 3., 4.

-druhou slovní úlohu udělejte podle první

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

-pečlivě si barevně dokončete obrázky v naší budoucí knize o Žďáře nad Sázavou

A máte hotovo! Hezký zbytek dne vám všem přeje paní učitelka


21.10.

Dobré ráno!

Vítám vás všechny u dnešního učení.

Na český jazyk si připravte 5 obdélníčků, klidně z měkkého papíru, velký pracovní sešit a knihu, kterou právě čtete.

MATEMATIKA

Včera jste velice dobře pracovali při online výuce, měla jsem z vás radost. Dnes budeme pokračovat samostatně s podobnými matematickými úkoly.

Pozorně si prohlédněte tyto příklady:

   5 . 3 = 15

15 + 9 = 24

24 - 6 = 18

18 :   ……………………………

Mnohokrát jsme si říkali, že matematika není těžká. Jen je důležité se na čísla a příklady správně dívat a přemýšlet o nich.

-zkuste pokračovat dalšími příklady tak, abyste dodrželi stejná pravidla, jako mám já v ukázce (stačí mi 5 - 10 příkladů, které budou navazovat na ty moje v zadání), příklady si nejprve opište do sešitu z matematiky a potom pokračujte dál v jednom sloupečku

-připomeňte si řady násobků

-do sešitu z matematiky si napište násobky šesti vzestupně i sestupně a začněte je trénovat zpaměti (začínejte zase nulou)

-velký PS 2.díl - str.58.cv. 8.

-růžový PS - str.29.cv.1., 2.

ČESKÝ JAZYK

Budeme pracovat společně, ale přece jen něco málo na procvičení:

-PS hnědý - str. 30. cv. 1.

To je vše.

PRVOUKA

V prvouce si povídáme o našem městě. Nepatří mezi velká města, ale máme tu hodně zajímavostí, krásnou okolní přírodu, žilo a žije tu mnoho významných osobností.

Zkuste si ještě svoje vědomosti doplnit v PS z prvouky.

-PS velký z prvouky - str. 12. - cvičení ve žlutém rámečku a dokončit text dole u pokynu ,,Doplňte“.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Já vím, zpívat se nemá, ale poslechnout si nějakou hezkou písničku určitě můžete. Zkuste si vyhledat společně s rodiči písničky o přírodě a alespoň jednu si poslechnout. Nezapomeňte rodičům vysvětlit rozdíl mezi písničkou lidovou a umělou.

A víte, jakou hudbu mají rádi vaši rodiče? Zeptejte se a uvidíte.

Pro dnešek máme hotovo. Hurá ven a trošku si zasportovat!

S pozdravem Ivana Ptáčková

 20.10.

Dobrý den!

Těším se na dnešní hodinu matematiky. Určitě mám vše půjde stejně dobře jako včera. Nezapomeňte se přihlásit do správné skupiny!

Na matematiku si připravíte malý sešit z matematiky, učebnici, pouzdro, velký PS 2.díl.

A ještě nesmím zapomenout na další dnešní úkoly. Tady jsou.

ČESKÝ JAZYK

-připomeňte si, co jsou slova protikladná, říkáme jim OPOZITA (název vám určitě napoví)

-do sešitu z ČJ napište pět dvojic protikladných slov - každou dvojici pište na nový řádek

-velký PS z ČJ - str.10. cv. 1., 2., 3. - vypracovat přesně podle zadání v sešitě

-velký PS z ČJ - str. 10. cv. 3a - vyberte si pět jmen dětí z naší třídy, napište si je na kartičky, seřaďte je podle abecedy, hotový úkol s maminkou vyfoťte a pošlete mi, prosím, na můj email

MATEMATIKA

Násobení a dělení vyzkoušíme společně při online výuce. Samostatně si zkuste vypočítat písemně tyto příklady. Nezapomeňte na zkoušky. Pracujte podle vzoru v sešitě. Nezapomeňte psát čísla pečlivě pod sebe a podtrhávat podle pravítka.

   59            78            66           37

  -28           -12           -56         -15

Myslím si, že úkoly z matematiky máme splněné. Samozřejmě ještě budeme počítat při online hodině.

ČTENÍ

Připravte si ,,Hravou čítanku“. Tato pracovní učebnice nám připomene pravidla pro čtení. Najdete je na str. 13. dole. Pozorně si pravidla pročtěte, potom si vyberte ve své knihovničce knihu ke čtení a pusťte se do práce. (Kdo má již nějakou knihu rozečtenou, pokračuje v ní ve čtení a novou knihu si nemusí vybírat!)

-najděte si svoje místečko a čtěte si 10 minut ve vybrané knize - poproste rodiče, aby vám čas změřili

-po 10 minutách zkuste rodičům vyprávět, o čem jste si četli

-na čistý papír napište název knihy, jméno spisovatele a ilustrátora (pracujte pečlivě)

-zkuste se zamyslet a potom napište krátké sdělení o tom, kam byste pozvali hlavního hrdinu knihy na výlet v našem městě a proč právě tam (stačí 3 - 5 krátkých vět)

-povídání doplňte zajímavou ilustrací

A máte hotovo! S pozdravem Ivana Ptáčková

 

Dobrý den!

Dnes se sejdeme na první online hodině. Doufám, že se připojení podaří všem dětem. Podíváme se společně na český jazyk a prvouku. Připravte si velký pracovní sešit z ČJ, učebnici Čj a z prvouky pracovní list s památkami a významnými osobnostmi Žďáru nad Sázavou. Část hodiny budeme mít společně, část si uděláte samostatně.

Pustíme se tedy do úkolů.

19.10.

MATEMATIKA

-trénujte řadu násobků 4 vzestupně i sestupně, zopakujte si alespoň 5 krát

-do malého sešitu z matematiky napište deset příkladů na násobení, sčítání a odčítání takových, aby byl výsledek vždy 24 (příklady napište do dvou sloupečků)

-uč. str. 12.cv.51. - písemně do sešitu z matematiky (zápis, příklad + výpočet, odpověď)

-PS velký 2.díl - str. 58. cv. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

-na závěr popros rodiče nebo starší sourozence o 10 příkladů na pamětné násobení a dělení 2, 3 a 4

Matematiku máme hotovou.

ČESKÝ JAZYK

-společně si zopakujeme pravidla pravopisu i/í, y/ý, u/ú/ů, druhy vět, podstatná jména a slovesa, psaní a zdůvodňování párových souhlásek

-samostatně - každý do hnědého pracovního sešitu vypracujete cvičení 1. na straně 29.

PRVOUKA

-společně si zkontrolujeme významné památky našeho města - podle pracovního listu

-řekneme si, jak jste zvládli dopsat informace k významným osobnostem Žďáru

-samostatně doplníte pracovní list o žďárských firmách a podnicích, můžete pracovat s internetem, zeptat se rodičů nebo kamarádů

No a pro dnešek máme hotovo. Všechny zdraví Ivana Ptáčková

ANGLICKÝ JAZYK

Dobrý den!

Doplnění online výuky angličtiny!

Čtvrtek    -   Aj 1    9.00  -  9.30

                      Aj 2   10.00 - 10.30

ONLINE VÝUKA OD 19.10.

ONLINE VÝUKA OD 19.10.

Dobrý den!
Od pondělí 19.10. začneme pracovat v hodinách matematiky, českého jazyka a anglického jazyka přes počítač. Pro tento případ mají děti v žákovské knížce nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft Teams. Do tohoto programu se snadno dostanete přes webové stránky školy a dále přes zaslané přihlašovací údaje a hesla. (Některé děti už jsou přihlášené a vyzkoušeli jsme společně spojení.) Microsoft Teams i EduPage jdou stáhnout také jako mobilní aplikace.

Děti jsem rozdělila do dvou týmů - zvlášť pro český jazyk a zvlášť pro matematiku. Stejné skupiny zachovala i paní učitelka Fialová.

Týmy:

Český jazyk 1 3.B, Matematika 1 3.B, Anglický jazyk 1 3.B

Vítek, Eliška B., Lucka B., Nela, Natálka, Filip, Andrejka, Vojta K., Matěj

 

Český jazyk 2 3.B, Matematika 2 3.B, Anglický jazyk 2 3.B

Jeník, Magda, Tomáš, David, Adélka, Adam, Bětka, Jirka, Julinka, Eliška T., Lucka U., Vojta V.

Rozvrh výuky:

Pondělí:       ČJ 1     9.00 –  9.40

                     ČJ 2   10.00 - 10.40

Úterý:           M 1     9.00 –  9.40

                     M 2   10.00 - 10.40

Středa:         ČJ 1     9.00 –  9.40

                     ČJ 2   10.00 - 10.40

Čtvrtek:        AJ 1     9.00 -  9.30

                     AJ 2   10.00 - 10.30                              

Pátek:           M 1     9.00 –  9.40

                     M 2   10.00 - 10.40

V pondělí proběhne první hodina. Doufám, že nám bude vše fungovat.

S pozdravem Ivana Ptáčková

 

VÍKENDOVÝ ÚKOL

VÍKENDOVÝ ÚKOLDobrý den!

Na víkend mám pro vás připravený opakovací úkol z prvouky. Víte proč? V úterý na vás čeká na EDUPAGE náš první test z učiva o našem rodném městě. Měli byste se tedy podívat do sešitů z prvouky (malý oranžový i velký pracovní) na vše, co jsme si zapisovali a o Žďáře povídali. Projděte si také významné budovy v našem městě na pracovních listech z naší budoucí knihy. A to je celý víkendový úkol. Kdo dává ve škole pozor, má polovinu práce hotovou.

Hezkou sobotu a neděli vám všem přeje paní učitelka s paní asistentkou

NAŠE VÝTVARNÉ PRÁCE

PAMÁTKY ŽĎÁRU

V pátek 8.10. jsme v hodině prvouky obešli významné památky a budovy našeho města, které se nachází v blízkosti školy. Prohlédli jsme si Kostel Nejsvětější Trojice, Radnici, Morový sloup, Kostel sv.Prokopa, Kapli sv.Barbory, Tvrz, Moučkův dům, Divadlo, Základní uměleckou školu a Sokolovnu. Vycházka byla zajímavá a poučná.

POMÁHÁME SI

V pátek 8.10. jsme se zapojili do akce s názvem ,,POMÁHÁME SI". Naším úkolem bylo posbírat odpadky v zahradě před družinami. Nasbírali jsme jich docela dost. Co říkáte? Odměnou pro nás je čisté a upravené prostředí školy.

DOMÁCÍ ÚKOLY 14.10. - 16.10.

UPOZORNĚNÍ
Pro případ online výuky (dle technického vybavení a zabezpečení u jednotlivých žáků), mají děti v ŽK nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft Teams. Informace k výuce budou vždy na webových stránkách naší třídy nebo na aplikaci EduPage - anglický jazyk (Elektronická žákovská knížka).

16.10.

Dobrý den!              

A jsou tu další úkoly!!!Úžasný

ČESKÝ JAZYK

- připravte si papír, napište si do středu ovál a do něj  slovo ,,DALEKOHLED“, okolo slova pište slova, která se dají z písmen napsaného slova vytvořit (např.: led, hod, koleda………), zkuste si úkol omezit časem, podobně to děláme ve škole, třeba na 5 minut

- zopakujte si dvojice párových souhlásek a pravidlo jejich psaní ve slovech

- PS hnědý str. 26. cv. 1.

                  str. 28. cv. 1.

MATEMATIKA

- zopakujte si řady násobků 2, 3 a 4 vzestupně i sestupně

- okopírovaný PL - vypočítejte sloupečky číslo 29 a 30

- Víte které číslo se opakuje ve všech řadách násobků? Napište ho do sešitu z matematiky.

- Na další linku napiš čísla, která najdete hned pod zadáním a dále s nimi pracujte podle pokynů. Každý úkol píšeš na nový řádek a vždy vycházíš z čísel zadaných v prvním řádku. Čísla pište pečlivě, aby se dala dobře přečíst. Podobná cvičení už jsme dělali loni nebo ve škole ústně.
Tento úkol prosím poslat ke kontrole.

8     9     5     6    7    4

 1. na nový řádek pod dané číslo napište číslo o 45 větší
 2. na dalším řádku budou čísla třikrát větší
 3. z prvního řádku vypište pouze čísla lichá
 4. napište čísla dvakrát větší
 5. napište součet všech čísel, příklad i výsledek
 6. vypište dvě čísla, která nám dají největší možný součet
 7. z čísel sestavte pět dvojciferných čísel, která jsou menší než 50 - číslice se nesmí opakovat, např.: 44
 8. z čísel sestavte a napište pět čísel, která jsou větší než 50 - číslice se nesmí opakovat, např.: 99

PRVOUKA

Doufám, že máte hotový pracovní list s památkami našeho města. Dnes zkuste zpracovat list druhý. Seznámíte se zajímavými osobnostmi. S tímto úkolem asi budete o poradit. Poproste rodiče nebo starší sourozence o pomoc. Kdo umí, může správné odpovědi vyhledat na internetu. Obrázek pod zadáním znázorňuje sochu Vavřína Krčila, ždárského podnikatele a vynálezce tašky síťovky. Vybarvěte si ho podle vlastní fantazie.

Připomínám všem dětem: ,,Pokud některý úkol nevíš, nech si políčko volné. Doplníme vše společně ve škole.“

A je hotovo!

UPOZORNĚNÍ!Nevinný

Paní učitelka Fialová vám zadává úkoly přes elektronickou žákovskou knížku. Nezapomeňte si vše kontrolovat a úkoly plnit.

Známky z některých úkolů máte zapsané v elektronické žákovské knížce. A jsou to skoro samé jedničky. Mám z vás radost. Trošku mě mrzí, že mi někteří z vás ještě úkoly neposlali. Dejte tedy co nejdříve vše do pořádku!

S pozdravem Ivana Ptáčková15.10.

Dobrý den!

Netrpělivě na vás čekají dnešní domácí úkoly. Nebude to nic těžkého, určitě vše zvládnete na jedničku stejně jako včera.

MATEMATIKA

- zopakujte si druhy čar, které používáme při rýsování

- na papír si všechny čáry vyzkoušejte, ke každé narýsujte alespoň 5 (Kolik jich bude dohromady? Víš jaký použiješ příklad?)

- na rozpočítání: PS velký 2.díl - str. 57. - celá

- uč. str. 14. cv. 68. - slovní úlohu si pozorně přečtěte, do sešitu z matematiky napište datum a úlohu vyřešte (zápis, příklad a výpočet, odpověď) - hotový úkol mi pošlete nafocený na můj email

 

ČESKÝ JAZYK

-připomeňte si rozdělení hlásek, rodičům vyjmenujte souhlásky tvrdé, měkké a obojetné, samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky

-zopakujte si abecedu - uč. str. 7. - pročtěte si žlutý rámeček

-uč. str. 7. cv. 4. - přepište do sešitu všechna slova seřazená podle abecedy, (nezapomeňte, že pracujete s vlastními jmény)

-vypracované cvičení 4. mi, prosím, pošlete ke kontrole

-PS hnědý str. 27. cv. 1., 3. 

ČTENÍ

Nejméně dvakrát si v učebnici českého jazyka pozorně přečtěte cvičení první na str. 4.. Po přečtení si na chvíli zavřete oči a představte si, jak to asi vypadá v Dračíně, kde byli človíčkové z Kvítečkova na výletě. Potom nakreslete ilustraci. Stačí na papír o velikosti A5 (velikost malého sešitu), protože obrázek si vlepíme do sešitu ze slohu.

S pozdravem a přáním hezkého dne Ivana Ptáčková14.10.

Dobré ráno!

Máme tu opět učení přes internet, které je po všechny žáky povinné. Děti musí průběžně plnit úkoly zadané na webových stránkách nebo na aplikaci EduPage - anglický jazyk(Elektronická žákovská knížka) a účastnit se online výuky přes Microsoft Teams.

PRVOUKA

V prvouce se učíme o Žďáře. Pro děti jsem připravila pracovní listy. Dnes se všichni podívejte na významné budovy v našem městě. Ve škole jsme tomuto tématu věnovali dostatek času, proto si myslím, že by to pro děti neměl být problém.

-        obrázky správně pojmenujte

-        pečlivě vybarvěte podle vlastní fantazie

Malá nápověda:

Dolní hřbitov v Klášteře

Čechův dům na Havlíčkově náměstí

ČESKÝ JAZYK

- zopakujte si pravidla psaní párových souhlásek

- připomeňte si dvojice párových souhlásek

- pročtěte si v učebnici na str. 12. žlutý rámeček - v balóncích máte párové souhlásky

uč str. 12. cv. 1. - doplnit podle zadání a přepsat pečlivě do malého sešitu z ČJ, nezapomeňte na datum

- ve cvičení podtrhni modře 5 podstatných jmen

- dále podtrhni oranžově 5 přídavných jmen (vlastnosti podstatných jmen, např. vysoký, malá)

- tento úkol prosím vyfotit a zaslat na email

MATEMATIKA

- zopakujte si řady násobků 2, 3, 4, 5, 10 vzestupně i sestupně

- na rozpočítání: růžový PS str. 23. cv. 5., 6.

PS velký (2. díl ze druhé třídy) str. 56. - celá

- při plnění úkolu z velkého PS se podívejte na str. 38,  50 a 62, pracujete stejně přesně podle zadání, číst umíte, neměli byste    mít s tímto úkolem problém

- do malého sešitu si přepište tyto příklady na písemné odčítání a vypočítejte je, nezapomeňte na zkoušku pomocí sčítání,  pracujte podle vzoru v sešitě

- tento úkol prosím vyfotit a zaslat na email

               68               75

             - 26            - 23

 

Máte hotovo. Zbytek dne věnujte třeba nějaké hezké knize.

Ivana Ptáčková

 

INFORMACE PRO RODIČE

Každý den bude výuka končit ve 13.00

V průběhu poslední vyučovací hodiny chodíme na obědy (12.00 - 12.25). Po obědě se vracíme zpět do třídy a dokončujeme vyučování. Potom děti odchází do družiny nebo domů.

PLAVÁNÍ - ORGANIZACE DNE

Plavecký výcvik - organizace dne

Každý pátek budeme mít sraz před školou vždy v 7.20, kdy si děti vyzvednu. Prosím rodiče, aby nikoho nevpouštěli do budovy školy, pokud ve vestibulu nebude paní asistentka nebo třídní učitel. Potom si děti uloží aktovky do šatny a společně odejdeme do bazénu. Po skončení plavání se vrátíme zpět  do školy.

Děti, které nebudou po nemoci plavat, půjdou do 3.C.

Výuka bude končit vždy ve 13.00.

POZVRH HODIN - PLAVÁNÍ

3.B

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Prv

Čj

Úterý

M

Čj

Aj

Čj

Středa

Čj

M

Prv

Čj

Hv

Čtvrtek

Čj

Aj

M

Vv

Vv

Pátek

Plavání

Čj

M

Prv

PLAVECKÝ VÝCVIK

PLAVECKÝ VÝCVIK

Plavecký výcvik

Budeme chodit vždy v pátek (čas bude upřesněn příští týden). Čeká nás 10 lekcí:

25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. 


S sebou v samostatném batohu:

plavky, čepice (podepsaná lihovou fixou na čelní  části  jménem dítěte), 2 ručníky (jeden si děti nesou do bazénu, druhý zůstává ve skříňce), mýdlo (budeme mít opět společné, koupím z třídního fondu)

Prosím všechny rodiče o vyplnění potvrzení, že je Vaše dítě zdravé a může se zúčastnit plaveckého výcviku.

Pokud se někdo nemůže plavání zúčastnit ze zdravotních důvodů, musí mít potvrzení o osvobození od lékaře.

 

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021Dobrý den!

Vítáme všechny rodiče i žáky 3.B na našich webových stránkách.

Přejeme všem co nejlepší start do nového školního roku.


Ivana Ptáčková a Lucie Topinková

Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy