logotyp

3. C

Mgr. Ivona Šlapáková

Školní rok 2020 - 2021

Školní rok 2020 - 2021
Přeji šťastný start       
a spokojený let! 
                 Ivona Šlapáková

Nezapomínej!

Nezapomínej!

Anglický jazyk

Anglický jazykNa odkaze níže naleznete vždy nové 'workout video'.

ODKAZ ZDE

Distanční výuka - od 23.11. do 27.11.

Distanční výuka - od 23.11. do 27.11.Příjemné vstávání, milí třeťáčci,
máme před sebou poslední týden distanční výuky. Jsem moc ráda, že jsme to společně zvládli a díky vašim rodičům a vaší pečlivé přípravě se nám ve škole bude dobře pokračovat. Už se na vás moc těším, čeká nás jedno z nejkrásnějších období v roce, které si určitě užijeme. 


Online výuka
Na páteční hodinu M si nachystejte PS velký do Čj, sešit do M,oba velké PS a stíratelnou tabulku. Už se na vás těším!
 :-)

27.11.
Tak, a je to tady! Naše poslední hodina online. Konečně se uvidíme v naší třídě. Dnes nás čeká zábavnější matematika a úkol z Čj. Snad si to pěkně užijeme. :-)

Milí školáci!
Máme za sebou ne příliš jednoduché období, ale opět jste mi ukázali, že  umíte zabrat a zapojit se do výuky. Stihli jsme zopakovat již probrané učivo, seznámili jsme se s novými poznatky, procvičili jsme si spoustu úkolů a vyzkoušeli si naše vědomosti. Také víte, v čem máte nějaké rezervy, co byste mohli vylepšit a na čem je potřeba zapracovat. Jsem ráda, že vás před nástupem do školy můžu za vaši snahu i spolupráci pochválit! A hlavně chci moc poděkovat vašim rodičům, protože ta velká pochvala patří především jim. Usmívající se

Před nástupem do školy si zkontrolujte splněné úkoly - sešity, velké i malé pracovní sešity a listy, obrázky..V pondělí si toto vše přineste, nenoste učebnice, pouze do Aj. Přes víkend si zopakujte násobilku a určitě si čtěte ze své knihy. 

Čj, M, Prv, Vv
Krajina, která nás obklopuje je velmi krásná a rozmanitá. Každý z nás by se měl chovat tak, aby  příroda kolem nás zůstala stejně krásná i pro další generace a pokolení lidí.
Víš, jak se správně chovat v přírodě?
Co v přírodě neděláme?
Co znamená CHKO?
Jak se chováme v chráněných oblastech? Co zde nesmíme dělat?

Chráněná krajinná oblast ( CHKO)  Žďárské vrchy zahrnuje téměř celé Žďárské vrchy mezi obcemi Žďár nad Sázavou - Havlíčkova Borová - Hlinsko - Polička a Nové Město na Moravě. Je to harmonická krajina s lesy, loukami, pastvinami, častýmy rybníky, potoky  a s charakteristickým způsobem osídlení. Nejvyšším vrcholem je Devět skal.
A teď už se podívej na zajímavé reportáže o této oblasti:
https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqohttps://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo
https://www.youtube.com/watch?v=1wlwlx9xhVQ


Přeji krásný víkend! 

26.11.
Krásné vstávání , milí školáčci!
Včera jsme toho ve společné hodině zvládli opravdu hodně, zopakovali jsme si probrané učivo a procvičili si učivo o  větách a slovech příbuzných. Jsem ráda, že většině z vás to jde velmi dobře a učivu rozumíte.V pátek nás čeká poslední online hodina, tak si ji uděláme trochu zábavnější  a oddechovou, co říkáte? Zahrajeme si Bingo, Schované číslo, Krále..
. :-) 

Český jazyk
Přepiš tyto věty do sešitu a  doplň chybějící i , í, y, ý. Za větné celky vyznač VJ nebo S.

Naše  š - kovná  koč - čka  T - na  ch - t - la  tř -   myšk - .
Chlupat -   pejsek  Žer - k štěkal  na  malé  dět - .
J - ř - k  jezd - l  na kole a Jan - čka si  hrála s  panenkou.
Maminka pekla  št - ku a tatínek jí  pomáhal.

- modře podtrhni všechna jednoslabičná slova - podle pravítka
-  vlnkovaně podtrhni všechna slovesa
- podřazená slova ke slovu zvíře podtrhni zeleně - podle pravítka
- najdi slovo mnohoznačné - podtrhni ho červeněMatematika
vás čekají  dvě hezké hádanky. Řešení si zapište na papír a v pátek si řekneme, jestli jste postupovali a počítali správně.

1.hádanka
Děti se mají ve škole fotografovat. Petra, Ondra, Klárka a Vašík se fotografují ve skupince. Jak je pan fotograf posadí na lavičku, když musí dodržet následující pravidla?
Ondra nechce sedět vedle Petry.
Vašík si nechce sednout vedle Klárky.
A ani jedno z děvčat nechce sedět na kraji.

2.hádanka
Dědeček zasadil 15 jabloní, 25 hrušní, 12 boroviček, 20 broskvoní, 10 třešní, 15 švestek a 18 smrčků. Kolik zasadil ovocných stromků?

Čtení
Zopakuj si a doplň znalosti o naší vlasti.Vypracuj i pracovní list k tomuto textu.
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5fc2358a2312d

Dobrovolný úkol pro šikovné čtenáře - vyber si příběh o zvířatech, přečti a vypracuj.
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=3#texty

Online výuka
Na dnešní hodinu Čj si nachystejte čítanku, učebnici, sešit do Čj, velký PS a stíratelnou tabulku. Už se na vás těším! 
:-)


25.11.
Český jazyk
Zopakuj si abecedu.Seřaď měsíce v kalendářním roce  podle abecedy a napiš je do řádku do sešitu.

Matematika
Procvičuj násobilku 1 - 7.Opakuj si vzestupně i sestupně násobky 8 a 9.

Vypočítej do sešitu tyto příklady.
 46        28            54           37
 25        57            39          15

PS malý - str.30 - 3. a 4. cvičení

Prvouka, čtení
Uč. str. 15 - 17 -
znovu si pročti a zopakuj o krajině a vodstvu 
Povídej si s maminkou o krajině v našem okolí - jestli zde máme lesy, pole, rybníky, louky...  Pokud máte doma mapu nebo plánek Žďáru, ukazujte si.

Měli byste znát:
- aspoň 3 vesnice, které leží v blízkosti Žďáru
- vyjmenovat  rybníky a řeky
zopakujte si, co víte o lesích, jaké máme lesy, co víte  o jehličnatých stromech, které   rostou v okolních lesích - který jehličnatý strom je v nich nejčastější, víte, který škůdce     v posledních letech naše lesy ničí?
- stromy jsou pro naše životní prostředí moc důležité, co naopak našemu prostředí škodí?

Připravte si ústně odpovědi, vrátíme se k tomu příští týden ve škole. Přeji krásný zbytek dne. :-)


24.11.
Český jazyk
Milé děti, včera jste mi udělaly velikou radost, moc pěkně jste v hodině pracovaly, naučily jste se krásně básničku, Rostík nám moc pěkně zahrál na housle a předvedly jste mi, že učivu o větách i o slovech příbuzných rozumíte a nedělá vám to velké problémy. :-)
Proto si všichni zasloužíte diamantík! :-) :-)

Dnes si slova příbuzná vyzkoušíte v následujícím úkolu. 
Do sešitu napiš do jednoho řádku  co nejvíce slov příbuzných, která  poskládáš z předpon, kořenu a přípon. Ve všech slovech vyznač kořen.

PŘEDPONA               KOŘEN SLOVA                      PŘÍPONA                                                                                                  
pře -                                                                        - l
pro -                                                                        - ání
za -                                  běh                                  - avka
vý -                                                                          - at
do -   
od -                                                                        

Vyber si jedno slovo a vymysli větu jednoduchou. Vyznač základní skladební dvojici.
Vyber si druhé slovo a utvoř souvětí, i v něm vyznač základní skladební dvojice.
Prosím o zaslání.

Věta pro Zuzku a Terezku V. :
Moje milá babička moc dobře vaří a dědeček jí často pomáhá.
Větu opiš a vyznač základní skladební dvojice.


Matematika
Trénuj násobky i násobilku!

Čtení
Dnes nás čeká pověst O Horymírovi. Znáš nějakou  pověst? Zkus zjistit, co to je pověst, nejprve se zeptej maminky, babičky... Vyhledej si informace na internetu.A teď už se můžeš pustit do čtení. 
Hravá čítanka - str.- 26 a 27 -
pracuj podle zadání, blíže si vysvětlíme v online výuce.
Pracuj pečlivé, obrázky vymaluj.
Prosím o zaslání - úkol do čtvrtka.

Přeji hezký zbytek dne, těším se na pečlivě splněné úkoly! Úžasný

23.11.
Český jazyk
PS malý - str. 32, 33 - poslední cvičení

Matematika
Zopakuj si řadu násobků 7 - vzestupně i sestupně. Začni trénovat řady násobků 8 a 9. Nezapomeň na ostatní násobky.
Uč. str. 21 - cvičení 28 - vypracuj do sešitu z matematiky
PS  pro třetí ročník - str. 7 - 2. a 3. cvičení

Prvouka
Zopakuj si, co víš o podzimu - příroda, zahrady, pole, živočichové, počasí, oblékání...Kdy začíná podzim? Jak se říká tomuto dni? Které jsou podzimní měsíce?
A teď trochu zábavy - PS str. 27 - vylušti tajenku, s druhým úkolem ti může někdo pomoci 

A máme hotovo, nezapomeň na svoji knihu!Usmívající se
https://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqohttps://www.youtube.com/watch?v=RKZSAsO5kqo
https://www.youtube.com/watch?v=1wlwlx9xhVQ

Voda v našem okolí


Milá Terezko, přejeme Ti štěstí a zdraví, ať se Ti splní všechna Tvá přání! Krásné narozeniny!Milý Tome, přejeme Ti hodně štěstí, zdraví a školních úspěchů. Krásné narozeniny!

Distanční výuka od 16.11. - 20.11. 2020

Distanční výuka od 16.11. - 20.11. 2020
Krásné podzimní ráno, milí školáčci, 
je pondělí a my opět začínáme nový, tentokrát zkrácený, týden. V úterý nás čeká volný den, protože je státní svátek. Ve středu nastupují prvňáčci a druháčci do školy a já doufám, že i my se brzy sejdeme v naší třídě. Online výuka
Na výuku si nachystejte sešit do M a Čj, učebnici do Čj, PS do Čj a PS 2.díl do M, 1 nelinkovaný list A4 na rýsování a rýsovací potřeby.
Nezapomeňte, že si vyzkouším násobilku!

20.11.
S vyplazeným jazykem Přeji příjemné vstávání, milé děti, dnes nás čeká miš-mašová hodina :-). A protože věřím, že budete šikovní a stihneme hodně práce, odlehčíme si domácí přípravu. :-)

Matematika
Nezapomeň si procvičovat násobilku.
PS malý  - str. - 43- cvičení 6,7,8
Narýsuj 2 úsečky - OP a RS, změř jejich délku. Zapiš: lOPl =         po online výuce
                                                                                         lRSl = 
 Český jazyk
Opět nás dnes čekají slova příbuzná. Doufám, že i tento úkol bude pro vás hračka!  :-)
PS velký str.19 - 4. cvičení
Úkol pro šikulky -  PS velký str.19 - 5. cvičení - dobrovolný úkol:-)


Prvouka
S vodou se setkáváme všude. Podívej se na krátký film, který ti poradí při řešení dalšího úkolu.
https://www.youtube.com/watch?v=h1e0Hu8weYM

No a teď si vyzkoušíme pavouka. Překvapený Ne živého, vědomostního! Vezmi  si papír, doprostřed pastelkou nakresli ovál a napiš slovo VODA. Okolo napiš co nejvíce slov, která s tímto slovem souvisí - např. potok, jezero, potrava, déšť...

A milá tečka na konec.Pěkně se posaď, pohádka začíná...
https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms

A máme hotovo! Užijte si víkend, čeká nás (doufám) už poslední týden distanční výuky.
A pak hurá do školy!MlčícíMrkající


19.11.
Krásné ráno, milé děti, včera jste mi udělaly velikou radost, příbuzná slova vám šly opravdu dobře, tak jsem zvědavá, jestli je do pátku nezapomenete! :-)
A opět chci moc poděkovat vašim rodičům za jejich výbornou spolupráci a zasílání vašich úkolů, výtvorů i fotografi
í.Usmívající se

Český jazyk 
Uč. str. 21 - 6. cvičení - doplň souvětí - vhodná  slovesa - napiš do sešitu - prosím o zaslání
PS velký str.17 - slova citově zabarvená - cvičení 1. a 2. dole - podtrhávej tužkou  podle pravítka

Matematika
Opakuj si násobilku 7, zítra si ji vyzkoušíme společně, tak ať vás můžu jenom chválit! Smějící se
Uč. str. 34 - 1. a  2. cvičení - ústně - zopakuj si postup při sčítání dvojciferných čísel
Uč. str. 35 - 6. a  7. cvičení - ústně -
zopakuj si postup při odčítání dvojciferných čísel

Uč. str. 34 - 4. cvičení - 2 sloupečky napiš do sešitu
Uč. str. 35 - 9. cvičení -
2 sloupečky napiš do sešitu - nezapomeň vynechat řádek

Čtení
Dnes nechám výběr textu na tobě. Najdi  si místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.

Přeji vám krásné odpoledne a moc se na vás zítra budu těšit!

18.11.
Český jazyk
Dnes si ve společné hodině povíme o tom, co mají společného slova příbuzná. Vyzkoušej si to sám, poznáš, jak jsi učivo pochopil.
PS velký - str.19 - 1. a 2. cvičení - po online výuce
Uč. str. 21 - 5. cvičení - ústně

Matematika
PS velký 2. díl -  str.69 - dokonči  - po online výuce - do pátku
PS malý str.42 - 2. a 3. cvičení

Prvouka
Popřemýšlej, k čemu je využívána krajina v našem okolí. Co v ní převládá? ( lesy, pole, pastviny, podniky...)
Uč. str. 16 - prohlédni si obrázky a přečti text u obrázků 
PS str. 20 - pracuj podle zadání

Čtení
Čítanka str. 44 - přečti si aspoň dvakrát text a odpověz na otázky pod textem

Krásný sluníčkový den! Mrkající

16.11.
Český jazyk 
Dnes se v online výuce zaměříme na souvětí, proto si úkol vypracuj co nejdříve po online výuce, dokud to máš v živé paměti.
Uč. str.20 - 2. cvičení - utvoř souvětí a napiš do sešitu -  po online výuce

Matematika

Zopakuj si násobky 7, trénuj příklady, ve kterých je jeden činitel 7.
Do sešitu z matematiky si napiš dnešní datum a potom tato čísla:

45   24   21   12   36   48   50   54          

Dále s těmito čísly pracuj podle pokynů. Každý splněný úkol zapisuj na nový řádek.

 1. modře podtrhni všechny násobky čísla 6
 2. na druhý řádek vypiš násobky šesti, které v řadě čísel chybí
 3. vypiš dvojici čísel, jejichž součet je 72
 4. vypiš dvojici čísel, jejichž rozdíl je 21
 5. z řady čísel vypiš všechna lichá čísla
 6. seřaď čísla sestupně
 7. na utvořený příklad z 3. nebo 4. úkolu vymysli slovní úlohu,do sešitu napiš zápis, příklad a odpověď      Prosím o zaslání.

PS malý str. 41 - cvičení 10,11,12

Prvouka
Na dnešní hodinu budeme potřebovat mapu naší republiky.Pokud žádnou doma nemáte, popros maminku a najděte si ji na počítači. 
Nejdříve mamince povídej o krajině v blízkosti bydliště, co se zde nejvíce vyskytuje. Jaký rozdíl je mezi městem a vesnicí? Kde je více lesů, rybníků, polí? Povrch naší Země je velice rozmanitý - různý. Vezmi si mapu a prohlédni si, jaké barvy se na mapě vyskytují. Už víme, co znázorňuje modrá barva. Co asi vyznačují další barvy?
Pročti si v učebnici str. 15 - zkus si co nejvíce zapamatovat - maminka si ověří tvoje vědomosti - vysvětlí ti, čemu nerozumíš
A to je pro dnešek všechno. Zítra si užijte volný den, nové úlohy mít nebudete, ale nezapomeňte na pěknou knihu! 

Pár slov o stromech...

Osobnosti Žďáru nad Sázavou

Naše chůvičky...

Naše učení

Podzim

Strašidelné stěhování

V přírodě...

Krásný den, milé děti!
Chci se s vámi podělit o radostnou novinu! Od neděle se v naší rodině zabydlel tento roztomilý kocourek. Narodil se před  2 a půl  měsíci, je to veliký rošťák a zatím se s Čikinkou moc nekamarádí. Stále ještě nevím, jestli se bude jmenovat Simbík nebo Lumpík. Budu moc ráda, když mi poradíte a nebo vymyslíte jiné jméno.Těším se na vaše nápady, v pondělí se dozvíte, jak to dopadlo.

Distanční výuka od 9.11. - 13.11.

Distanční výuka od 9.11. - 13.11.Krásné ráno, milé děti, doufám, že jste si dostatečně odpočinuly a užily krásné víkendové dny.  Tento týden se opět budeme setkávat při online výuce jako v předcházejícím týdnu. Skupiny zůstávají zachované, ale upravila jsem časové rozvržení. Rozvrh výuky:

Pondělí:        Aj            8.45 –    9.45       ZOOM

                     Čj 1       10.00 –  11.00

                     Čj 2       11.15  -  12.15

Úterý:           M 1          9.00 – 10.00

                     M 2         10.15  -  11.15

Středa:         Čj 1          9.00   – 10.00

                     Čj 2        10.15   -  11.15

Čtvrtek:        Aj             8.45   –  9.45      ZOOM

Pátek:          M 1           9.00   –  10.00
             
                     M 2        10.15    -   11.15


Online výuka
Zítra si nezapomeňte nachystat velký PS, sešit do Čj, učebnici, čítanku a kartičky - u,ú ů.  Těším se na vás!

13.11.
Matematika

PS malý - str.40- cvičení 5,6,7
Z online výuky - PS velký - str. 75 - 1. a 2. cvičení

Český jazyk
Uč. str. 19 - 2.cvičení - ústně
PS velký str. 17 - pracuj podle zadání

Prvouka
A je čas na písničku.
https://www.youtube.com/watch?v=35qMwzy25PU

Včera  jsem se při cestě do obchodu zastavila u Horního rybníka, kde právě probíhal výlov. Hned jsem si vzpomněla na vás a bylo mi líto, že nemůžete být u toho. Moc bychom si to užili. :-)
Voda je jednou z nejdůležitějších podmínek našeho života. V krajině se voda vyskytuje v podobě různých vodních toků a nádrží. Jakou barvou je znázorněna?
Vezmi si učebnici stranu 17 a pročti si ji. Povídej si s maminkou o vodních tocích, které se vyskytují v našem městě a v jeho nejbližším okolí. Pokud máte doma plánek nebo mapu  Žďáru, určitě je  využijte, můžete si je vyhledat  i na internetu.Znovu si pročti text na straně 17.

PS str. 21. - pracuj podle pokynů
Prohlédni obrázky v pracovním sešitě. Správně pojmenuj obrázky  podle toho, co na nich vidíš a název napiš nad obrázek. ( MOŘE, JEZERO, POTOK ...)  Úkol ve žlutém rámečku plň podle zadání. Pracuj přesně, podtrhávej podle pravítka. V zeleném rámečku zkus zapsat alespoň pět údajů. 

No a teď už se pěkně posaď, čeká tě odměna za dnešní práci.

.https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

 O vodě je  mnoho písniček. Tuto všichni známe.

https://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8

Pokud půjdete na vycházku do přírody nebo pojedete a někam na výlet, sledujte přírodu a okolí, hledejte vodní toky... Nakreslete obrázek některého vodního toku v blízkosti vašeho bydliště a zašlete mi ho.
Přeji vám krásný víkend a opět se na vás těším v pondělí při online výuce!


12.11.
Český jazyk
PS malý - str.12 - 2. a 3. cvičení
Uč. str.18 a 19 -
pročti si žluté rámečky
Uč. str.19 - 1. cvičení - pracuj podle zadání, do sešitu napiš 2 věty jednoduché a 2 souvětí - za věty napiš buď VJ nebo S - podtrhni vlnkovaně slovesa
Úkol a, b - odpověz na otázky

Matematika
Vymysli 10 příkladů na sčítání, aby součet byl 55 - ústně.
Vymysli co nejvíce příkladů na násobení, aby součin byl 36 - ústně.
Vypočítej do sešitu.Nezapomeň na datum  a přeloženou stránku. 

   52         51             32           14
   28         39             37           65


   99         78             63           57
 - 54       - 43          -  43      -   35


Čtení
Doma si najdi  místečko, které máš rád, kde je ti dobře.Vezmi si svoji rozečtenou knihu a čti si aspoň 20 minut. Vyprávěj mamince, co nového se v knize odehrálo.
 
A máme zvládnuto, ale málem bych zapomněla na tělocvik. Nezapomeň se protáhnout, 
třeba u písničky Hlava, ramena, kolena, palce. A nebo si zatancuj u veselé písničk
y! :-)


11.11.
Český jazyk
PS velký str. 16 - slova nadřazená, podřazená...- 1. a 2. cvičení- dokonči podle zadání v online výuce

Matematika
Procvičuj násobilku 7:
7 . 0 =   0       0 . 7 =   0
7 . 1 =   7       1 . 7 =   7
7 . 2 = 14       2 . 7 = 14
7 . 3 = 21       3 . 7 = 21
7 . 4 = 28       4 . 7 = 28
7 . 5 = 35       5 . 7 = 35
7 . 6 = 42       6 . 7 = 42

7 . 7 = 
49
8 . 7 = 56       7 . 8 = 56
9 . 7 = 63       7 . 9 = 63


7 . 10 =70      10 . 7 = 70

PS velký str. 61 - pracuj podle zadání

PS velký str. 61 - 8. cvičení - maminka ti diktuje příklady na násobilku

Prvouka
Poslechni si písničku Dělání.

https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

V prvouce se učíme o našem městě. Zkus si zahrát na reportéry a zjistit něco o zaměstnání tvých rodičů a kde jejich firmu můžeme najít (ve které části Žďáru a na které ulici).Povídej si s rodiči o tom, co se v jejich firmě vyrábí, kdo tam pracuje, co je jejich prací...

PS str. 26celá strana  – pracuj podle zadání, i na této straně si všimni fialového rámečku - doplnění slovní zásoby do anglického jazyka

Čtení
Jestlipak znáš písničku To je zlaté posvícení? Poslechni si ji.
https://www.youtube.com/watch?v=rqOGVtVdEpI

Čítanka str.42
Báseň O posvícení se nauč zpaměti do pátku.
Přečti si aspoň dvakrát příběh Listopad. Odpověz na otázky pod textem.


A máme hotovo! Vlastně ne, ještě máme mít pracovní činnosti. Vezměte si svoji oblíbenou stavebnici a postavte nějakou zajímavou stavbu. :-)

Krásné odpoledne!

10.11.
Český jazyk
Vymysli 8 - 10 sloves -  co všechno dělá maminka. Napiš si je nejprve na papír, seřaď je podle abecedy a až pak je opiš seřazená do sešitu.

Uč. Čj str.18 - 3.cvičení -prvních 5 vět přepiš do sešitu a vyhledej základní skladební dvojice, pracuj stejně jako při online výuce (vyhledej sloveso, potom se ptáš kdo nebo co dělá tu činnost), v textu  podmět a přísudek jenom podtrhni, nemusíš spojovat dvojitou čarou
Prosím o zaslání obou  těchto úkolů.

Matematika
Pět čísel má společnou vlastnost, jedno mezi ně nepatří. Poznáš které? 
 66, 11, 44, 88, 10, 22
 16, 20, 12, 40, 18, 8
  8, 28, 48, 78, 18, 58
Zapiš si je na papír, ve středu si v online výuce úkol ukážeme a vysvětlíme. Správné úkoly odměním diamantíkem!
PS velký - 1. díl  - str. 5 - dokonči zbývající úkoly

Čtení
Dnes nás čeká bajka. Jestlipak si vzpomeneš, čím je charakteristická? Kdo je hlavním hrdinou bajky? Jaké mívá vlastnosti? Co plyne z bajky?
Hravá čítanka - str. 20 - 21- pracuj pečlivě, úkoly vypracuj podle zadání, podtrhávej podle pravítka. Úkol vypracuj do středy. Prosím o zaslání.

A je to, zasloužíš si sladkou odměnu a určitě si odpočiň. Hezký den. :-)

9.11.
Český jazyk
PS malý - str.7 - 2. a 3. cvičení
Zopakuj si abecedu.

Matematika
PS malý - str. 27/5,6 a 30/1,2 - procvičuj pamětné sčítání a odčítání do 100.
- do sešitu opiš příklady a vypočítej, pracuj postupně po jednom příkladu - prosím o zaslání

63           81                  76             54
34           18                  22             4223           33                  42             61
56           47                  24             39

Prvouka a čtení 
Co tě nejvíce baví ve škole, ve volném čase? Čím bys chtěl být? Proč? Co se ti líbí na povolání maminky, tatínka...? Povídej si s maminkou, jaké máš koníčky.
Čítanka str. 34 - přečti si text od Františka Nepila
Umíš odpovědět na hádanky? - dole

Prvouka učebnice str. 20, 21 - prohlédni a pročti si obě strany
Zopakuj si , co bys měl vědět - Prv PS str. 24

A to je vše, krásné odpoledne!Distanční výuka od 2. 11. - 6.11.

Distanční výuka od 2. 11. - 6.11.Dobrý den, milé děti!
Doufám, že jste si příjemně užily prázdniny a odpočinuly si. I nadále  budeme pokračovat v distanční výuce. Dnes nás čeká  online hodina z Čj. Nezapomeňte si nachystat  sešit do Čj 2, PS  velký, učebnici do Čj, čítanku a  penál.  Výuka bude trvat 55 minut, změnu jsem opravila i v rozvrhu. Už se na vás těším, tak se dobře vyspinkejte! :-)

6.11.
Dobrý den, milí školáčci!
Na online hodinu si připravte referáty o osobnostech Žďáru, učebnici a velký PS 2.díl do  matematiky, sešit, čistý nelinkovaný list A4 na rýsování, pravítko, tužku č. 2 nebo 3, penál a stíratelnou tabulku. Těším se na hezkou hodinu! :-)

Doplnění - složku PL o Žďáru nad Sázavou jsem připomínala ve středu 4.11. v úkolech z prvouky, proto chválím ty, kteří si na to pamatovali a na dnešní hodinu si ji nachystali. Zarazilo mě, že by se tolik dětí nenachystalo podle pokynů a protože jsem to nepřipomněla v přípravě na online výuku,  budu  raději vše psát  ještě i v informacích o online výuce. :-)
Hezký víkend!


Matematika
PS velký - str.74 - pracuj s pečlivostí - po online hodině
Začni procvičovat násobilku 7.

Český jazyk
PS velký str. 15 - pracuj podle zadání - zopakuj si opozita - slova protikladná
Diktát - PS str.13 - cvičení 18 a - nejprve si cvičení přečti, maminka ti úkol nadiktuje, zkontroluj si ho,všechna podstatná jména podtrhni tužkou  podle pravítka, slovesa podtrhni vlnkovaně, maminka diktát zkontroluje, pokud máš chyby, napiš si opravu - tento diktát si nachystáš na pondělí do online výuky

Prvouka
Opakování o našem městě - vysvětlíme si dnes v online výuce.

Nezapomeň si o víkendu číst, knihu si nachystáš v pondělí do online výuky. Budeš potřebovat i čítanku, vyzkouším si, jak vám jde čtení. Přeji vám krásný a klidný víkend a těším se, jak nám to půjde v dalších hodinách.


5.11.
Příjemné vstávání, milé děti!
Dnes vás čeká online výuka z Aj a domácí učení z Čj, M a čtení. Nezapomínejme také na pohyb, doma si dejte krátkou rozcvičku a můžete jít třeba na procházku do přírody. Tak, a teď už se pustíme do práce! :-)

Český jazyk
Včera jsme si společně zopakovali učivo o větách. Zvládli jsme rozlišit větu jednoduchou od souvětí. Dnes si to vyzkoušíte samostatně.
Vymysli 3 věty jednoduché a 3 souvětí. Nejprve si je napiš na papír, až potom krasopisně bez škrtanců do sešitu. Prosím o zaslání.
PS velký - str. 12 - cvičení 15 a str. 13 - cvičení 16 a 17

Matematika
PS velký - str. 67 - 5. cvičení
Uč. str.20 - cvičení 18 - do sešitu -
prosím o zaslání i včerejší slovní úlohy
Uč. str.20 - cvičení 17 - ústně

Čtení 
Čítanka str. 41 
- přečti si tento článek o stromech, vyhledej v encyklopediích jiné zajímavosti, povídej si o nich s maminkou...
Které znáš jehličnaté stromy? Jaký význam nám přináší les? Co děláš v lese nejraději?
Vezmi si papír a vypracuj první úkol podle zadání. Doplň vhodnou ilustrací. Prosím o zaslání - do neděle.

 A máme hotovo! Hezký den! Mrkající


4. 11.
Krásné ráno , milé děti!
Nejprve vás chci pochválit za včerejší hodinu matematiky, byli jste šikovní a zvládli jsme kus práce. Na dnešní hodinu si nachystejte čítanku, učebnici Čj, sešit, velký PS, kartičky - ano, ne, penál a samozřejmě referáty do prvouky.

Český jazyk a čtení
PS malý - str. 20 - 1. a 2. cvičení
PS velký str. 14 - celá strana - pracuj podle zadání, u 1. cvičení úkol c vypracuj ústně
Vezmi si svoji rozečtenou knihu a
přečti si aspoň 1 kapitolu.

Matematika
Zopakuj si násobky 7. Násobilka sedmi pro nás nebude těžká, známe už většinu příkladů.

Pozorně počítej a sleduj:
7 . 0 =   0       0 . 7 =   0
7 . 1 =   7       1 . 7 =   7

7
. 2 = 14       2 . 7 = 14
7 . 3 = 21       3 . 7 = 21
7 . 4 = 28       4 . 7 = 28

7 . 5 = 35       5 . 7 = 35
. 6 = 42       6 . 7 = 42

7 . 7 =
49
8 . 7 = 56

9 . 7 = 63

. 10 =70      10 . 7 = 70

PS velký - str. 68 - 1., 2. 3. cvičení,
 nezapomeň, že závorky mají přednost
Uč str. 21 - slovní úlohu 32 - do sešitu

Prvouka
Dnes si ověř svoje vědomosti o našem městě.Umíš odpovědět na tyto otázky?

- kdo je starosta, místostarosta našeho města
- naše krajské město
- kraj, ve kterém leží Žďár
- řeka, která protéká naším městem
- počet obyvatel
- naše významné památky - aspoň 5
- významné osobnosti - aspoň 5
- aspoň 3 školy, obchody, kulturní budovy, služby, které tady fungují
- něco o dopravě v našem městě

Projdi si pracovní listy ke Žďáru, dokonči si, co ti chybí. Celou složku si nachystej na pátek. 
Přeji hezký den! :-)


3.11.
Dobrý den, milí školáčci!
Na online hodinu si připravte referáty o osobnostech Žďáru, učebnici a velký PS 2.díl do  matematiky, sešit,pět papírových kartiček, velký PS 2.díl, penál a stíratelnou tabulku.

Český jazyk
Vymysli 3 věty jednoduché a 3 souvětí - využij slova - dýně, netopýr, pavouk, kočka, strašidlo,svíčka - ústně
Uč. str. 17   - 1. cvičení - ústně
Uč. str.17 - 2. cvičení napiš do sešitu - zeleně podtrhni podle pravítka  10 podstatných
                                                               jmen,  slovesa  podtrhni vlnkovaně tužkou

Matematika -
po online výuce
Zopakuj si řadu násobků 7 - 0, 7, 14 ...
PS velký - str.67 - 2. cvičení
Příklady přepiš do sešitu a vypočítej, nezapomeň na zkoušku:
      56           Zk.                 79            Zk.
   - 34                               -  45

Čtení
Čítanka str. 38 - 39 -
přečti si text aspoň dvakrát, je důležité  vědět , o čem čteš
Odpověz na otázky pod textem.
Proč je 28.říjen vyhlášen státním svátkem?
A to je dnes vše, užij si krásně zbytek dne! :-)

2.11.
Český jazyk 

Dnes jsme si připomněli  větu jednoduchou a souvětí. Toto učivo jsme již  zkoušeli ve druhé třídě. Pozorně si přečti následující věty.

Maminka vaří dobrý oběd. 
Maminka vaří dobrý oběd, protože k nám na návštěvu přijede teta.

Všimli jste si rozdílu? V první větě je pouze jedna informace - jedno sloveso - maminka vaří.
Takovým větám, ve kterých je pouze jedno sdělení, říkáme věty jednoduché.
Ve větě druhé jsou
  dvě slovesa - maminka vaří a teta přijede.
Větám, ve kterých jsou dvě a více sdělení - slovesa - říkáme souvětí. 
 Přečtěte si následující věty.

Petr si vyrobil papírového draka. Udělal mu krásný dlouhý ocas. Tatínek drakovi připevnil pevný provázek. Petr se moc těší, že půjde s tatínkem draka pouštět. Možná na pouštění draka pozve i svého kamaráda Honzíka, který s ním chodí do stejné třídy.

Do sešitu z českého jazyka napiš pouze věty jednoduché.

Matematika
Zopakuj si násobky 2,3,4,5,6 a 10 vzestupně i sestupně.Vymysli 5 příkladů, aby jejich  rozdíl byl 18 - ústně.
PS velký - str.66 - cv.5,6,7
Uč. str. 17 - cv. 10 -
napiš do sešitu - zápis, příklad, výpočet, odpověď

Prvouka
Zopakuj si, co víš o našem městě. Jaké máme ve Žďáře školy, podniky, kulturní zařízení, obchody...
Představ si, že Tě navštíví kamarád z jiného města. Co všechno bys mu chtěl u nás ukázat, kam bys ho pozval?Můžeš to nakreslit a poslat mi to.
PS - str.14, pozorně si prohlédni plánek Prahy,pracuj podle pokynů
Prohlédni si plánek Žďáru - části Žďáru - máš ho ve složce o Žďáru, najdi sídliště, kde je naše škola, kde bydlíš...Sídliště na plánku si vymaluj podle zadání - vysvětleno ve škole.

Hudební výchova
Připomeň si písničky, které rád zpíváš. Pamatuje  si maminka některé písně  ze školy ?Poslechni si lidové  a moderní písničky. V čem se liší?

Přeji krásný den a nezapomeň na hezkou knihu!
Milý Jeníku,

k narozeninám Ti přejeme štěstí a zdraví, ať se Ti splní všechna přání!
Krásné narozeniny!

Online výuka od 19.10.

Online výuka od 19.10.

Dobrý den!
Od pondělí 19.10. začneme pracovat v hodinách matematiky, českého jazyka a anglického jazyka přes počítač. Pro tento případ mají děti v údajníčku nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft Teams. Do tohoto programu se snadno dostanete přes webové stránky školy a dále přes zaslané přihlašovací údaje a hesla. (Některé děti už jsou přihlášené.) Microsoft Teams i EduPage jdou stáhnout také jako mobilní aplikace.

Jednoduchý návod, jak so dostat do Microsofte Teams:
- právě se nacházíte na stránkách školy
- v levém sloupečku mezi třídami a elektronickou žákovskou  je modrá ikona T
- na tu klikněte a přihlaste se pomocí přihlašovacího hesla z údajníčku
- můžete se přihlásit přímo z webu nebo si aplikaci uložit

Údaje k výuce Aj najdete na EduPage.

Děti jsem rozdělila do dvou týmů - zvlášť pro český jazyk a zvlášť pro matematiku. Podle potřeby si v těchto hodinách připomeneme i učivo z prvouky.

Týmy:

Český jazyk 1 3.C, Matematika 1 3.C

David B., Daniela D., Jan.F., Natálie H., Radek H., Tomáš K., Nikola K., Aleš M., Sára M., Aneta P., Magda P.

 

Český jazyk 2  3.C, Matematika 2  3.C

Rostislav N., David P., Max S., Tereza S., Tereza T., Jan T., Adéla V., Tereza V., Zuzana V., Iryna K. 

Rozvrh výuky:

Pondělí:        Aj         8.55 –    9.40       ZOOM

                     Čj 1       10.00 –  10.55

                     Čj 2       11.00  -  11.55

Úterý:          M 1          9.00   –  9.55

                     M 2        10.00   - 10.55

Středa:         Čj 1          9.00   –  9.55

                     Čj 2        10.00   - 10.55

Čtvrtek:        Aj             8.55 –     9.40      ZOOM

Pátek:          1           9.00 –     9.55

                      M 2        10.00 -   10.55

V pondělí proběhne první hodina. Doufám, že nám bude vše fungovat. Těším se na vás, Ivona Šlapáková

Distanční výuka od 18.10. - 22.10.

Distanční výuka od 18.10. - 22.10.


Dobré ráno,milí třeťáčci!
Dnes nás čeká  online hodina z M. Nezapomeňte si nachystat  sešit do Čj2, PS 2.díl do matematiky, 5 čtverečků na diktát čísel, sešit do M1 a  penál. Dnes si  procvičíme písemné sčítání a odčítání, zopakujeme si sudá a lichá čísla, násobilku...  Domluvíme se na referátech, které si vypracujete během příštího týdne. Popřemýšlejte, která osobnost vás zaujala, může to být i ta, o které jsme se nezmínili. 
 
Vzhledem k situaci, která nastala, v pátek nebudu vybírat PS a sešity.

23.10.
Milé děti,
máme za sebou víc než týden distanční výuky. Musím vás moc pochválit  za plnění úkolů, většina z vás k práci přistupuje zodpovědně a pečlivě. Někteří byste mohli práci ještě vylepšit, vím, že mám ve třídě šikulky. Pochvala a hlavně poděkování za výbornou spolupráci patří samozřejmě i vašim rodičům, není to pro ně vždy jednoduché. 

Čekají nás prodloužené prázdniny, během kterých nebudu zadávat úkoly. V online výuce jsme stihli spoustu práce, domácí úkoly si průběžně plníte, proto si myslím, že si nejen vy, ale i rodiče,  potřebujete odpočinout.  Než jsme se ve škole rozloučili, rozdali jsme si pracovní listy do M a Čj a domluvili jsme se, že si je během tohoto i příštího týdne průběžně vypracujete. Každý den si vezměte svoji rozečtenou knihu a aspoň 20 minut si čtěte. Nezapomeňte  na násobilku, vždyť se dá trénovat v autě, na procházce...  Budu ráda, když se společně s rodiči zapojíš do podzimní výzdoby nebo výroby Podzimníčka.To mi pak pošli foto, ráda ho přidám na web naší třídy. Místo her na počítači a mobilu si doma s někým povídej, přečti si něco hezkého, namaluj si obrázek, pomáhej mamince v kuchyni, ukliď si pokojík... A abych nezapomněla, moc se těším na vaše referáty o významných osobnostech našeho města.Více si vysvětlíme při online výuce. 
Užijte si příjemné dny hlavně ve zdraví ! Těším se na vás! Ivona Šlapáková

O prázdninách:
- budu každý den číst
- zopakuji si násobilku, +  a - do 100
- vypracuji referát do prvouky
- dokončím PL z Čj a M , které mám u sebe
- projdu si svoje sešity, abych měl správně splněné úkoly
- nebudu jenom sedět u počítače, raději se proběhnu, půjdu na procházku...
- pomůžu mamince, tatínkovi...
- zapojím se do podzimní výzdoby, vytvořím Podzimníčka...


22.10.
Český jazyk
Včera jsem zapomněla na vaše vymyšlené věty, vrátíme se k nim v pátek.
PS velký - str.9 - cvičení 8 - diktát 
 Dlouho jsme si nenapsali diktát. Dnes si ho vyzkoušej s maminkou. Maminka ti ho nejprve přečte, pak ti ho pomalu diktuje. Pečlivě si ho zkontroluj, přečti si ho aspoň třikrát. Piš do Čj 2. Maminka ti diktát zkontroluje, pod diktát zapíše počet chyb a ohodnotí. Prosím o zaslání, stačí mi  během pátku.

PS velký - str. 12 - cvičení  11,12, 13 a 14

Matematika
Dávej si s maminkou matematické hádanky. Např. - číslo má 5 desítek a 6 jednotek, číslo leží hned před číslem 60, číslo leží mezi čísly 48 a 50, číslo má 9 jednotek a 7 desítek...

PS velký 2. díl - str. 65 - cvičení 4 ,5 ,6 ,7 ,8 

Napiš do sešitu M1 a vypočítej:
15 + 5 - 8 + 3 - 8 +30 +13 =
80 - 40 + 20 - 50 + 90 - 70 + 40 =
70 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3- 2 - 1 =

Čtení
Hravá čítanka - str. 6 - 9, již jsme se stranami 6 - 8 pracovali ve škole i doma.
Dnes si připomeneme, co všechno by mělo být v referátu o knize. Nejprve si zopakuj na stranách 6 a  7, kde máš vzor. Znovu si přečti ukázku z knihy Harry Potter a Kámen mudrců - str. 7 a 8. A nyní už tě čekají úkoly na str.9. Prosím o zaslání, stačí mi během pátku.
Pracuj co nejpečlivěji!

1. úkol -
podtrhni správný výraz podle pravítka, nakresli podle zadání
2. úkol - pracuj
podle zadání
3. 4. a 5. úkol - odpovídej celou větou, nejprve si odpovědi  napiš na papír, pak přepiš do sešitu, ať v něm nemáš škrtance

A to je dnes vše, těším se už na vás!

21.10.
Český jazyk
PS malý - str. 9 - 2. a 3. cvičení
Vymysli 3 slova ma slabiku - di, ti ni, dí, tí, ní a dy, ty, ny a dý, tý, ný - ústně

Matematika
Do sešitu M1 napiš na každý řádek zvlášť násobky 2,3,4,5,6,a 10.
PS malý růžový - str.29 - 3. a 4. cvičení

Prvouka a čtení
Zopakuj si, co víš o našem hlavním městě. Porovnej Prahu s naším městem, všímej si rozdílů. Povídejte si s maminkou o dopravě - cestovním ruchu, o bezpečnosti.Zopakuj si pravidla při cestování.
PS - str.15  - pokud nemáš hotové, dokonči -  pracuj podle zadání

Pracovní činnosti
Můžeš mamince pomoci s péčí o pokojové rostliny. Na zahrádce je před zimou taky spousta práce!

20.10.
Český jazyk
PS velký - str.11 - dokonči chybějící úkoly - až po online výuce PS velký str.11 - 9.cvičení
Vymysli větu, aby všechna slova začínala na stejné písmeno. Větu napiš do sešitu Čj 2. Zítra si věty přečteme ve společné hodině. Komu se podaří nejvíce slov? :-)
Např. Moje malá milá Maruška měla mnoho modrých mušliček.

Matematika
Vymysli 10 příkladů na násobení pro maminku. Maminka schválně někdy chybuje. Poznáš kdy?
Dnes si připomeneme naše oblíbené ABAKU. Do sešitu opiš tuto řadu čísel. Najdeš co nejvíce příkladů? Napiš je krasopisně do sešitu M1. Popros maminku o zaslání tohoto úkolu.

5 7 1 2 4 8 3 5 1 5 3 5 

Čtení
V dnešním příběhu se vydáme do Prahy, kam se stěhuje rodina Bubákova. Čeká je opravdu těžký úkol. Musí si najít takové místo, kde se jim bude  nejenom dobře bydlet, ale i strašit.  
Čt - str. 32 - 33 - aspoň dvakrát si příběh přečti, vyhledej názvy ulic, přečti je nahlas mamince
Dobrovolný úkol - ilustrace k příběhu

Tak, a máte hotovo! Nezapomeňte pomoci mamince v kuchyni nebo si ukliďte pokojíček!S vyplazeným jazykem19.10.
Český jazyk
PS malý hnědý - str. 22 - 2.cvičení
Upřesníme si v online výuce -
doknčíš samostatně -online výuka - PS velký - str.11 - 8. cvičení

Matematika
Zopakuj si násobky 6 - vzestupně i sestupně - několikrát - až si budeš jistý, že je ovládáš.
Pokračuj v této řadě příkladů, vymysli jich aspoň 5.Zítra se k tomuto úkolu vrátíme v online výuce. Tento úkol zapiš do M1.
Příklady piš pod sebe. Popros maminku o vyfocení a zaslání.
 6 x 4 = 24
24 - 6 = 18
18 : 3  =  6
 6
PS velký - str.60 - celá strana - pracuj podle pokynů, zamysli se nad třetím úkolem - zítra se k němu vrátíme v online výuce

Prvouka
PS - str. 13 - zelený rámeček - úkol  a,b 
                   - doplň věty dole
Úkol z PL  si upřesníme v online výuce - nachystej si na středu nějaké informace o známých osobnostech našeho města

Hudební výchova
Vyber si nějakou známou říkanku. Vytleskej si ji. Zkus vymyslet melodii. 
Co víš o notové osnově? 

Tak, to je dnes vše.Budu moc ráda, když si vezmeš hezkou knihu, najdeš příjemné místečko....
Nezapomeň se nachystat na zítřejší online hodinu mataematiky. :-)

72 hodin - čisté prostředí

72 hodin  - čisté prostředíI letos se naše třída zapojila do celoškolní akce s názvem  ,,72 hodin".Před družinami jsme společně se 3.B vysbírali odpadky - mezi nimi i boty, plastové lahve, sáčky... Byli jsme moc šikovní a měli jsme velikou radost z každého úlovku. Za odměnu jsme si užili již uklizené prostředí zahrady  a potěšil nás i náramek a tužka s logem ,,Pomáhám, protože chci ".

Distanční výuka - 14.10. - 16.10.

16.10.
A je tu pátek, milí školáčci! Jak zvládáte domácí úkoly? Děkuji za posílání úkolů i pozdravů.Známky z některých úkolů budu  zapisovat do elektronické žákovské knížky. Jsem ráda, že většině z vás jsem mohla napsat jedničku. Je radost hodnotit pečlivě vypracovaná cvičení, ale ne všichni si práci po sobě kontrolujete. Také mě mrzí, že od některých z vás mi úkoly nepřišly. Doufám, že vše napravíte. 

Matematika
Vymysli 5 příkladů se 3 sčítanci, aby byl součet 55 - např.  10 + 15 + 30
Dávej mamince hádanky - číslo -  má 5 desítek a 7 jednotek...
                                                    -   leží hned před číslem 89...
PS malý růžový - str. 29 - 1. a 2. cvičení - rozkládej si  - 58 - 55 = 58 - 50 - 5 =

Vezmi si čistý bílý papír a rýsuj podle zadání:
1. Narýsuj přímky m, n, o. Vyznač bod M, který leží na přímce m, bod N leží na přímce n,
    bod O  na přímce o.
2. Narýsuj přímky j, k a l, které se protínají v bodě V.
3. Vyznač bod S. Narýsuj přímky t, u, v, které procházejí bodem S.
   - prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Český jazyk
Zopakuj si rozdělení hlásek, vyjmenuj je.
Vyber si jména  4 kamarádů, utvoř větu - O,T,R,P
PS malý hnědý - str. 30 a 31 - 2.cvičení  - zdůvodňuj nahlas

PS velký - str. 9 -7.cvičení - a,b,c,d
(e - dobrovolně, mohou poradit rodiče)

Prvouka
Zopakuj si, co víš o dopravě i bezpečném chování na silnici.
PS - str.15 - pracuj podle pokynů
Vezmi si pracovní list, na kterém je znak Žďáru, pečlivě ho vymaluj. Přečti si, co jednotlivé části znamenají.

A to je dnes vše, užij si pěkně víkend. Počasí je vyloženě podzimní, doma ti bude hezky s nějakou pěknou knihou. Každý den čti aspoň 20 minut.


15.10.
Přeji krásné ráno, milé děti!

Hned se vrhneme do práce, dnes nás čeká Čj, M, Aj a  Čt.

Angličtina - vše v EduPage

Český jazyk

Ústně - zopakuj si abecedu, vymysli -  na dvanácté písmeno         3 vlastní jména
                                                                na 
páté písmeno               3 číslovky 
                                                                na  dvacáté písmeno        3 slovesa
                                                                na patnácté písmeno       3 podstatná jmena

Uč. str. 1410. a 11.cvičení - ústně, zdůvodňuj
PS velký - str.10
- pracuj podle pokynů -  prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Matematika
Vymysli co nejvíce příkladů na násobení, aby byl součin 18.
Vymysli slovní úlohu na tento příklad  -  45 - 13 =  - ústně
PS velký - 2.díl - str.64 - pracuj podle zadání, u prvního úkolu ústně utvoř  otázku, do sešitu M1 napiš zápis, příklad s výpočtem a odpověď - prosím o ofocení a zaslání úkolu na email 

Čtení
Zopakuj si, co víš o našem hlavním městě.
Čítanka - str. 28 - 29
Přečti si příběh o ledňáčkovi, který v Praze zabloudil. Umíš správně odpovědět na otázky nad i pod textem? Víš, proč se Praze říká stověžatá? Přečti si básničku od Jiřího Žáčka, ta ti napoví.
Odpoledne si příběh znovu přečti.


14.10.   
Český jazyk
Co to je?
Uč str. 12 - 2.cvičení - ústně 
Uč str.13 - 4.cvičení - zdůvodni párové souhlásky a napiš do sešitu Čj2 - prosím o ofocení a zaslání na email 

Matematika
Zopakuj si násobky 2, 3, 4, 5, 6 a 10 - vzestupně a sestupně
Vymysli slovní úlohu na tento příklad  -  45 +13 - ústně
PS malý růžový - str. 38 - 11. a 12.cvičení -
vypočítej, nezapomeň, že závorky mají přednost
Opiš do sešitu M1 příklady a vypočítej - nezapomeň  sčítat od zdola:

  45      23      57        65       33       76
  34      75      32        13       61       22

- prosím o ofocení a zaslání tohoto úkolu na email 

Prvouka
Co víš o našem městě? Povídej si s maminkou o krásných a zajímavých místech v našem městě. Popřemýšlej, kam bys pozval svého kamaráda, co bys mu ukázal.
Vezmi si pracovní list, kde jsou památné budovy a stavby našeho města, doplň jejich názvy pod obrázky - nejprve ústně, popros maminku o kontrolu. Pečlivě obrázky vymaluj - tak, jak se ti to líbí.
Prv - PS - str.12 - pečlivě vypracuj

Čtení
Vezmi si svoji rozečtenou knihu, najdi si pohodlné místečko a pokračuj ve čtení - aspoň 15 minut.


Distanční výuka od 14.10.

Distanční výuka od 14.10.
Dobrý den, milí rodiče,
od 14.10. nám začíná distanční výuka, která je povinná pro každé dítě. Děti si budou denně vypracovávat  úkoly, které budu zadávat na webu naší třídy.
Prosím o kontrolu a podpis jednotlivých cvičení. Některé úkoly si  budu chtít prohlédnout, proto sledujte pravidelně údaje na webu, abyste mi vypracované úkoly ofotili a zaslali na email. Prosím, aby děti  každý den četly a procvičovaly probírané učivo.
Pokud  si děti nebudou vědět rady s některými úkoly, určitě  jim trošku pomožte. V žádném případě však nediktujte řešení, to jim spíše uškodí.
Všechny vypracované úkoly, prosím, přinesete v pátek 23. 10. do školy, vše příští týden upřesním. Já si je přes podzimní prázdniny zkontroluji.

Distanční výuka bude zajištěna primárně prostřednictvím třídních webových stránek, aplikace EduPage (Elektronická žákovská knížka), příp. Micrososft Teams (EduPage i Microsoft Teams jdou i jako mobilní aplikace). Pro případ, že začneme s online výukou (dle technického vybavení a zabezpečení u jednotlivých žáků), mají děti v údajníčku  nalepené přihlašovací údaje pro Microsoft - Teams. Potřebné informace budou uvedeny na webových stránkách naší třídy. 

Dětem jsem dnes rozdala všechny pracovní sešity. Na procvičování dostaly i PL z matematiky, českého jazyka a prvouky, které si budou vypracovávat postupně, ne najednou.
Pracovní listy  o našem městě jsme si společně ve škole prošli a vysvětlili, prosím o pečlivost, děti si tyto úkoly vypracují nejlépe pod Vaším dohledem do 2.11.. Při zadávání domácích úkolů z prvouky se k nim budu vracet. Budu ráda, pokud si děti doplní  prezentaci nějakými zajímavostmi.

Nadále vybíráme  kaštany, žaludy a staré usušené pečivo. Po telefonické domluvě můžete přinést do školy. 

Moc děkuji za trpělivost a spolupráci, doufám, že se s dětmi  2. listopadu v pohodě a dobré náladě sejdeme v naší třídě. :-)
V případě nejasností a dotazů mi  zavolejte nebo napište.  Ivona Šlapáková                                                                                                                                                       

Týden od 26.10. – 30.10.2020

 • 26.10. -  27.10. -  z rozhodnutí ministra školství – dny volna
 • 28.10. -  státní svátek
 • 29.10. – 30.10. -  podzimní prázdniny

Sběr kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů

V  týdnu od 5.10.  bude zahájen sběr kaštanů a žaludů. Čerstvě nasbírané plody noste vždy ve středu od 7.40 do 7.55 hodin do skladu u šaten 1.stupně.

Kaštany i žaludy by měly být podepsané,  označené  třídou  a  zvážené.

Větší  množství  kaštanů rodiče předají  panu  školníkovi  u vstupu do školy.

Upozornění na změny ve výuce

Změny 12. 10. - 23. 10.

Plavecký výcvik je  na základě krizového opatření vlády ze dne 8.10.2020  dočasně zrušen.Výuka bude probíhat  podle původního rozvrhu. Tělocvik bude v tělocvičně.

Na obědy odcházíme ve 12.25 hodin, konec vyučování je ve 12.50 hodin.

Čtenářský kroužek

Čtenářský kroužek

Čtenářský kroužek začíná již tento čtvrtek 8. října.  Ve 13.05 hodin se  sejdeme v naší třídě a užijeme si 90 minut s úžasnou knihou Z deníku kocoura Modroočka. I my si povedeme deník o tomto šedém kocourkovi a zažijeme s ním spoustu dobrodružství. 

Kroužek bude jednou za 14 dní    od 13.05 do 14.35 hodin 

Domácí úkoly pro nemocné


Angličtina ZDE

25.9.
M - PS 2.díl - str.57/3,4,5 a 58/2,6
Trénovat násobilku 2,3,4.
Číst si ze své knihy.
Zopakovat si učivo z dopravní výchovy, po neděli nás čeká soutěž. :) MrkajícíPlavecký výcvik

Plavecký výcvik
 Od pátku 25.9., v čase od 9.45 – 11.15 hodin, začíná  plavecká výuka.  

 Čeká nás 10 lekcí:
 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11.,  27.11., 4.12. 


 S sebou v samostatném batohu:
 
 plavky, čepice (podepsaná lihovou fixou na čelní  části   jménem dítěte), 2 ručníky (jeden si děti   nesou do bazénu, druhý zůstává ve skříňce), mýdlo   (budeme mít opět společné, koupím z třídního   fondu)
 
 Prosím všechny rodiče o vyplnění potvrzení, že je Vaše dítě zdravé a může se zúčastnit   plaveckého   výcviku.
 
 Pokud se někdo nemůže plavání zúčastnit ze zdravotních důvodů, musí mít   potvrzení o osvobození od lékaře.


ROZVRH HODIN BĚHEM PLAVÁNÍ:

3.C

1. 

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Prv

Hv

Úterý

M

Čj

Aj

Vv

Čj

Středa

Čj

M

Prv

Čj

Čtvrtek

Čj

Aj

M

Prv

Čj

Pátek

M

Čj

Plavání

Vv

 

Informace pro rodiče

Informace pro rodičeVážení  rodiče,
děti by měly mít aspoň 2 roušky, jednu, kterou používají a jednu náhradní.Dohlédněte, prosím, na to, aby je  měly uložené  v aktovce, každou zvlášť, v igelitovém sáčku. Sáček by měl být označený. Děkuji za spolupráci.

Na obědy chodíme podle časového rozpisu. Třeťáci chodí každý den od 12.00 - 12.25 hodin. Po obědě se vracíme do třídy a dokončujeme výuku. Z tohoto důvodu je konec vyučování posunut na  13.00 hodin. 
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy