logotyp

ŠKOLA Žďár nad Sázavou

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků

 

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků a jejich třídních učitelek proběhnou ve čtvrtek 22. 6. 2023:

I. A – třídní učitelka Mgr. Libuše Fiksová                               učebna č. 708, 15:00 hodin

I.B – třídní učitelka Mgr. Ivana Ptáčková                              učebna č. 714, 15:00 hodin

I.C – třídní učitelka Mgr. Ivona Šlapáková                            učebna č. 712, 15:00 hodin

 

 

 

Rádi bychom se podělili radost z úspěchu našeho žáka.

Tomáš P. ze třídy 8.A získal skvělé 3. místo v krajském kole literární soutěže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Gratulujeme!
 
Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční na Zámku v Přibyslavi.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023_2024

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023_2024Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023_2024 zde.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bude žadatelům zasláno v písemném vyhotovení.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Zápis dětí do 1. ročníků

Zápis dětí do 1. ročníkůZápis dětí do 1. ročníků ZŠ proběhne v
pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
a
sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin
v budově Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:
1) Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

2) Zápisní list pro školní rok 2023-2024
3) Rodný list dítěte

Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, doručí k zápisu (nejdéle pak do 30. 4. 2023):
1) vyplněnou Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky

2) dále vyjádření školského poradenského zařízení a
3) vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

O žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte budou zákonní zástupci u zápisu informovat zapisujícího.

Veškeré dokumenty k zápisu jsou k dispozici v sekci Dokumenty/Zápis do 1. tříd ve školním roce 2023/2024 (zde), formuláře jsou i v sekci Ke stažení (zde).

Děti, které byly u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, se opět dostaví k zápisu.

ŠKOTEL - unikátní projekt školní televize

ŠKOTEL - unikátní projekt školní televize
Žáci šestých a devátých ročníků ve spolupráci s pedagogy, vychovatelkami v družině a s asistentkami pedagoga OPĚT připravují ŠKOTEL. Na začátku letošního školního roku  společně obnovili po delší vynucené (covidové) pauze jedinečný projekt televizního vysílání o všem, co se u nás děje.  


Žáci natáčejí úvodní slovo, realizují rozhovory se spolužáky či s učiteli, namlouvají doprovodné texty, nahrávají závěrečná rozloučení a HLAVNĚ - je TO baví! Nápomocní jsou jim nejen pedagogové, ale všichni zaměstnanci, kteří svými přispěvky či nápady spoluvytvářejí náplň reportáží.

Videa jsou umisťována na školní web a na facebookové stránky, třídní učitelé je pouští dětem a společně se mohou těšit z toho, jak se nám všem ve škole daří. 

PF 2023

PF 2023

Naše škola z dronu

Obnovení školní televize

Podařilo se navázat na dlouhodobou tradici naší školní televize. Vytváří ji samotní žáci ve spolupráci s učiteli. Videa budou zveřejňována na webu školy (horní záložka v menu ŠKOTEL) a na facebookových stránkách školy.

Výtvarná soutěž „300 let Santiniho barokní hvězdy“

V září letošního roku vrcholily žďárské oslavy 300-stého výročí vysvěcení kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře a v rámci nich byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, které se zúčastnili také žáci 2.stupně naší školy.

Výtvarná soutěž nesla název „300 let Santiniho barokní hvězdy“ a motivovala žáky k novým nápadům inspirovaným Santiniho architekturou barokní gotiky. Úkolem nebylo nakreslit některou ze známých staveb proslulého českého architekta Jana Blažeje Santiniho, ale vytvořit dílo ve stylu jeho architektury. Například nějakou veřejnou stavbu, která by mohla sloužit občanům města a současně svým vzhledem připomínala Santiniho styl.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na akci „Futrování na Farských“ v sobotu 17.9.2022, kde pozvaní žáci obdrželi věcné odměny a posléze jim byl ještě ve škole předán diplom. Úspěch výtvarné tvořivosti podtrhuje obsazení všech stupňů vítězů, kde se umístili: na 1.místě Adam Sobotka z 8.C, 2.místo vyhrála Veronika Dobiášová z 9.B a na třetím místě skončila Simona Takácsová z 9.B. Mimo to ještě Jana Králová z 9.A získala speciální cenu.
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Stránky naší školy na Facebooku

Stránky naší školy na FacebookuJsme aktivní na sociálních sítích. Zhlédněte naše stránky na FB a buďte nám blíž. Můžete se dostat "do zákulisí" výuky, prohlédnout si práce žáků, možná se i pobavit... Uvítáme zpětnou vazbu.

Děkujem za přízeň. 

P.S.
Na stránky se dostanete kliknutím na odkaz v pravém sloupci webových stránek, popř. přímo vyhledáním na Facebooku: 

Základní škola Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou

Platba za školní družinu

Platba za ŠD je možná pouze převodem na účet školy:
č. ú.: 133 650 111/0300
VS 0302
KS 0308
do poznámky uveďte jméno dítěte a třídu

Zapojení do projektu Nenech to být

Zapojení do projektu Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být. Jde o webovou stránku (www.nntb.cz) a mobilní aplikaci, skrze kterou mohou děti anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování, se kterým se setkávají oni, jejich spolužáci či učitelé. Jde tedy o anonymní online schránku důvěry mezi našimi žáky, jejich rodiči a školou. Tato anonymní upozornění jsou zasílána do školy registrovaným osobám (metodik prevence, výchovný poradce).

Další informace o projektu Nenech to být na https://www.nntb.cz/.

Odkaz na stránku s možností anonymního podání 
https://www.nntb.cz/s/df040eb.

Kromě online schránky důvěry projektu Nenech to být je možné využít i elektrickou schránku důvěry na školních webových stránkách, příp. na 

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/520f6194


a ve fyzické podobě i Schránku důvěry, která je umístěna v 1. (žlutém) patře školní budovy při vstupu na kruhový pavilon.

V případě potřeby lze také využít Linku bezpečí
 
- telefonní číslo 
116 111 (volání zdarma), více informací na http://www.linkabezpeci.cz.

 
Se svými problémy se děti mohou svěřit preventistovi sociálně patologických jevů (Mgr. Eva Sobotková, tel. č.: 566 690 422, č. dv. 403), příp. výchovnému poradci (Mgr. Ivona Králová, tel. č.: 566 690 413).


Příspěvková orgaizace města
Základní škola Palachova, Žďár nad Sázavou
Přihlášení
 • image 239
 • image 238
 • image 237
 • image 236
 • image 235
 • image 234
 • image 232
 • image 230
 • image 227
 • image 226
 • image 218
 • image 217

Created by © 2019 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy