Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor

Vedení školy

Ředitel: Mgr. Ivan Vítek - ivitek@1zdar.cz, reditel@1zdar.cz
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě, tel.: 566 690 412

Zástupce ředitele: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě, tel.: 566 690 413, 566 690 421

 

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivona Králová – ikralova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě, tel.: 566 690 421, 566 690 413


Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě, tel.: 566 690 422


Metodik ICT:  Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz, tel.: 566 690 434


Koordinátor environmentální výchovy: 

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz, tel.: 566 690 416

RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz, tel.: 566 690 430


Vedoucí metodických komisí:

1. stupeň: Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

Matematika a informatika: Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz, tel.: 566 690 419

Jazyk a jazyková komunikace: 

           Český jazyk: Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz, tel.: 566 690 422

           Cizí jazyky: Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz, tel.: 566 690 417

Přírodovědná komise: RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz, tel.: 566 690 430

Společenskovědní komise: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cztel.: 566 690 432

Tělesná výchova: Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz, tel.: 566 690 425

Praktické činnosti: Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz

Estetická výchova: PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz

 

Třídní učitelé 1. stupně:

1. A   Mgr. Libuše Fiksová – lfiksova@1zdar.cz

1. B   Mgr. Ivana Ptáčková – iptackova@1zdar.cz

1. C   Mgr. Ivona Šlapáková – islapakova@1zdar.cz

2. A   Mgr. Tereza Holá – thola@1zdar.cz

2. B   PaedDr. Miloslava Brychtová – mbrychtova@1zdar.cz, tel.: 566 690 435

2. C   Mgr. Lucie Slavíčková – lslavickova@1zdar.cz, tel.: 566 690 441

3. A   Mgr. Zlata Štikarová – zstikarova@1zdar.cz

3. B   Mgr. Zuzana Fialová – zfialova@1zdar.cz, tel.: 566 690 443

3. C   Mgr. Zuzana Růžičková – zruzickova@1zdar.cz, tel.: 566 690 426

4. A   Mgr. Jana Dvořáková – jdvorakova@1zdar.cz, tel.: 566 690 437

4. B   Mgr. Věra Křesťanová – vkrestanova@1zdar.cz, tel.: 566 690 442

4. C   Mgr. Eva Velecká – evelecka@1zdar.cz

5. A   Mgr. Dita Dočekalová – ddocekalova@1zdar.cz

5. B   Mgr. Jana Filipová – jfilipova@1zdar.cz    


Netřídní učitelé 1. stupně:   

Mgr. Jana Špačková – jspackova@1zdar.cz, tel.: 566 690 436   

                                      

Třídní učitelé 2. stupně:

6. A   Mgr. Eva Sobotková – esobotkova@1zdar.cz, tel.: 566 690 422

6. B   Mgr. Karolína Vomelová – kvomelova@1zdar.cz,  tel.: 566 690 422

6. C   Mgr. Blanka Nováková – bnovakova@1zdar.cz, tel.: 566 690 419

7. A   Mgr. Jiří Havlík - jhavlik@1zdar.cz, tel.: 566 690 425  

7. B   PhDr. Martin Šikula – msikula@1zdar.cz, tel.: 566 690 432 

7. C   Mgr. Hana Kosková - hkoskova@1zdar.cz

8. A   RNDr. Věra Sobotková – vsobotkova@1zdar.cz, tel.: 566 690 430

8. B  Mgr. René Filip – rfilip@1zdar.cz, tel.: 566 690 434

9. A   Mgr. Martina Růžičková – mruzickova@1zdar.cz,  tel.: 566 690 431

9. B   Mgr. Jitka Kučerová – jkucerova@1zdar.cz, tel.: 566 690 429

9. C   Mgr. Petr Kadlec – pkadlec@1zdar.cz, tel.: 566 690 425


Netřídní učitelé 2. stupně:

Mgr. Kateřina Bednářová – kbednarova@1zdar.cz, tel.: 566 690 438

Mgr. Jana Hermonová – jhermonova@1zdar.cz, tel.: 566 690 431

Mgr. Jana Holcová – jholcova@1zdar.cz, tel.: 566 690 417

Bc. Evgeniya Jirků - ejirku@1zdar.cz

Nina Kravčenková - nkravcenkova@1zdar.cz

Mgr. Lenka Novotná – lnovotna@1zdar.cz, tel.: 566 690 417

Mgr. Kateřina Smékalová – ksmekalova@1zdar.cz, tel.: 566 690 417

Ing. Eva Voborná – evoborna@1zdar.cz, tel.: 566 690 416

Mgr. Růžena Vařáková – rvarakova@1zdar.cz, tel.: 566 690 439


Vychovatelé školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Jiřina Heroldová – jheroldova@1zdar.cz
tel.: 566 630 565, 566 690 18, 731 182 706

Dana Balvínová – dbalvinova@1zdar.cz, tel.: 566 690 428    

Ilona Slonková – islonkova@1zdar.cz, tel.: 605 067 022

Michaela Síčová – msicova@1zdar.cz


Asistenti pedagoga:

Petra Drdlová - pdrdlova@1zdar.cz

Věra Eichlerová - veichlerova@1zdar.cz

Zdeňka Havlíčková - zhavlickova@1zdar.cz

Monika Jindrová – mjindrova@1zdar.cz

Zuzana Kuncová - zkuncova@1zdar.cz

Mgr. Kristýna Sobotková - kprokesova@1zdar.cz

Jana Musilová jmusilova@1zdar.cz

Gita Stará - gstara@1zdar.cz

Veronika Šubová - vbrejchova@1zdar.cz

Hana Včelová - hvcelova@1zdar.cz


Nepedagogičtí pracovníci:

Administrativa:

Ivana Juklova (ekonomka školy) – ijuklova@1zdar.cz, tel.: 566 690 414, 739 430 654

Iveta Stratilová – istratilova@1zdar.cz, tel.: 566 690 411, 737 739 380


Školní psycholog: 

Mgr. Martin Ptáček - mptacek@1zdar.cz, tel.: 566 690 421
Konzultační hodiny: pondělí, č. dv. 219 

 

Školní jídelna:

Vedoucí:  Bc. Jana Mokříšová – jmokrisova@1zdar.cz, tel.: 566 622 703, 737 419 329, 566 690 420 

Zuzana Malivánková

Radka Němcová

Hana Staňková

Ludmila Vojteková

Martina Votavová

 

Provozní pracovníci:

Školník:  Pavel Houdek – phoudek@1zdar.cz, tel.: 566 690 423, 605 445 147

Tamara Dejmková

Nataša Hladíková

Marcela Houdková-Tálská

Eva Kalábová

Zdeňka Kovaříková

Jaroslava Marková


Na mateřské a rodičovské dovolené:

Mgr. Lucie Boháčová

Mgr. Jana Novotná

Mgr. Klára Křížová