Článek o naší škole ve Žďárském zpravodaji

Školní televizní vysílání - ŠKOTEL - má za sebou dlouho tradici. O tom, jaké byly jeho začátky, jak probíhá jeho realizace dnes a proč ho vlastně vytváříme,  se mohli dočíst čtenáři v dubnovém čísle pravidelného místního periodika Žďárský zpravodaj.

https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2024-04.pdf