Obnovení školní televize

Podařilo se navázat na dlouhodobou tradici naší školní televize. Vytváří ji samotní žáci ve spolupráci s učiteli. Videa budou zveřejňována na webu školy (horní záložka v menu ŠKOTEL) a na facebookových stránkách školy.