Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle Volebního řádu školské rady, který byl projednán a schválen usnesením RM č. 1152/05/ŠKS dne 15. 8. 2005, vyhlašuji volby do školské rady při Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace. Školská rada je složena ze dvou zástupců zřizovatele, dvou pedagogických pracovníků školy a dvou zástupců rodičovské veřejnosti (resp. zákonných zástupců nezletilých žáků školy).

Volby dvou členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy na další tříleté období proběhnou dne 13. 6. 2024 v prostoru vstupního vestibulu do školní budovy v době od 7:00 do 17:00 hodin vhozením volebního lístku do zde umístěné volební urny. 

Návrhy voleného kandidáta do školské rady je možné podat do 24. 5. 2024 do 15:00 v ředitelně školy - nominovat se může zájemce sám nebo může navrhnout další osobu pod podmínkou, že dotyčná osoba musí se svou nominací souhlasit. Pro podání návrhu lze využít formulář Návrh kandidáta do školské rady. 

Seznam navržených kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 25. 5. 2024 na webových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce u hlavního vchodu do budovy školy. 

Výsledky voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků budou zveřejněny 28. června 2024 na webových stránkách a na úřední desce školy.

 

Předpokládaný časový harmonogram voleb

Sestavení seznamu kandidátů: do 24. 5. 2024

Zveřejnění/vyvěšení seznamu kandidátů:  25. 5. - 13. 6. 2024

Termín voleb pro zákonné zástupce nezletilých žáků: čtvrtek 13. 6. 2024 od 7:00 do 17:00 hodin ve vestibulu školy

Termín voleb pro pedagogické pracovníky: čtvrtek 13. 6. 2024 od 7:00 do 7:55 hodin ve sborovně 

 

Volby-do-skolske-rady-oznameni-priloha-Navrh-kandidata-do-skolske-rady.pdf