Projekt STOP PLÝTVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

V týdnu od 18. 3. 2024 do 22. 3. 2024 proběhne ve škole environmentální projekt STOP PLÝTVÁNÍ JÍDLEM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Mezi jeho cíle patří uvědomění si zodpovědnosti za své jednání, trénink komunikačních kompetencí a získávání pozitivního postoje a respektu k práci jiných lidí. Chceme žáky nejen naučit vážit si jídla, ale také jim ukázat jednu z mnoha možností, jak šetřit přírodní zdroje a jak lze díky menšímu množství zbytků jídla z jídelny snižovat tzv. uhlíkovou stopu.

404b5bd4-edf4-427e-85f7-81cc79f7c070