ŠKOTEL - unikátní projekt školní televize

skotel-unikatni-projektŽáci šestých a devátých ročníků ve spolupráci s pedagogy, vychovatelkami v družině a s asistentkami pedagoga OPĚT připravují ŠKOTEL. Na začátku letošního školního roku společně obnovili po delší vynucené (covidové) pauze jedinečný projekt televizního vysílání o všem, co se u nás děje.

Žáci natáčejí úvodní slovo, realizují rozhovory se spolužáky či s učiteli, namlouvají doprovodné texty, nahrávají závěrečná rozloučení a HLAVNĚ - je TO baví! Nápomocní jsou jim nejen pedagogové, ale všichni zaměstnanci, kteří svými přispěvky či nápady spoluvytvářejí náplň reportáží.

Videa jsou umisťována na školní web a na facebookové stránky, třídní učitelé je pouští dětem a společně se mohou těšit z toho, jak se nám všem ve škole daří.