Vítězové projektu STOP PLÝVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Projekt STOP PLÝTVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, který jsme realizovali společně s Klubem přátel školy, úspěšně skončil. Byl určen pro třídní kolektivy a měl několik výchovných a vzdělávacích cílů: upozornit na nadměrné znehodnocování potravin, přimět žáky více si vážit jídla a práce druhých lidí, naučit je aktivně komunikovat s personálem jídelny o velikosti porce a následně přijmout zodpovědnost za obsah svého talíře. Důležitým aspektem byl i možný vliv na snížení uhlíkové stopy, kterou zanechává proces likvidace zbytků jídla.  Odměnou pro nejaktivnější třídu byla speciálně připravená společná svačina ve školní jídelně.

Akce probíhala po dobu jednoho týdne. Děti měly za úkol si u výdejového pultu říci o takovou porci jídla, aby ji následně dokázaly celou sníst a aby mohly vrátit pouze prázdné talíře. Podmínkou bylo vzít si celý obědový chod, tedy polévku a hlavní jídlo. Museli odhadnout velikost porce, vhodným způsobem si o ni říci a následně ji celou sníst. Samozřejmě si poté mohli přidávat. Pro žáky, zejména pro ty  nejmenší, to byla velká výzva. Za prázdné talíře u odkládacího okénka obdrželi žetony, kterými je  odměňovali starší spolužáci z vyšších ročníků. Žetony děti celý týden poctivě a s nadšením sbíraly.  Na konci týdne se za každou třídu sečetly a porovnaly s počtem žáků, kteří si oběd odebrali. Výsledek ukázal, ve kterých třídách byly děti nejzodpovědnější a vracely nejméně zbytků.  A konečné skóre bylo pro všechny velkým překvapením. Nejvyššího možného výsledku dosáhly hned čtyři třídy!  4. B, 4.C a 5. A z 1. stupně a 9. A z 2. stupně. Gratulujeme!  Klub přátel školy ochotně navýšil původní finanční příspěvek a vítěznou svačinu si užijí všechny čtyři třídy.  

Projekt dokázal pozitivně propojit celou školu, upevnil přátelské klima ve třídách, přiměl žáky k přemýšlení nad  plýtváním potravinami a nad vlastní zodpovědností.