Zápis dětí do 1. ročníků

Stanoveni-mista-a-doby-zapisu-2024-2025Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ proběhne v pátek 5. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin 

a sobotu 6. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 hodin v budově Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.


K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

1) Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání

Zadost-zakonnych-zastupcu-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani.pdf

2) Zápisní list pro školní rok 2024-2025

Zapisni-list-pro-skolni-rok-2024-2025.pdf

3) Rodný list dítěte


Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, doručí k zápisu (nejdéle pak do 30. 4. 2024):

1) vyplněnou Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky

Zadost-zakonnych-zastupcu-o-odklad-povinne-skolni-dochazky.pdf

2) dále vyjádření školského poradenského zařízení a

3) vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa


O žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte budou zákonní zástupci u zápisu informovat zapisujícího. Veškeré dokumenty k zápisu jsou k dispozici i v sekci Dokumenty/Zápis do 1. tříd ve školním roce 2024/2025 (zde) a Ke stažení (zde).


Děti, které byly u zápisu v loňském roce a byla jim odložena školní docházka, se opět dostaví k zápisu.


Stanoveni-mista-a-doby-zapisu-2024-2025.pdf

Kriteria-pro-prijimani-deti-k-zakladnimu-vzdelavani-skolni-rok-2024-2025.pdf