Zápis do školní družiny na rok 2024/2025

Zájemci z budoucích 1. tříd jsou přihlášeni automaticky.

Zápisní lístek obdrží na schůzce rodičů v červnu.


Děti z budoucích 2. a 3. tříd obdrží přihlášku, kterou odevzdají nejpozději do 19. 6. 2024

Děti z budoucích 4. a 5. tříd obdrží přihlášku pouze v případě, že po 19. 6. nebude naplněna kapacita ŠD.

 

!!! Pokud Vaše dítě nebude přijato, budete informováni nejpozději do konce školního roku na Vaši emailovou adresu.

!!! V případě uvolnění kapacity v průběhu roku budete osloveni telefonicky vedoucí vychovatelkou.