Zpívaná čeština

zpivana-cestinaZPÍVANÁ ČEŠTINA paní Veroniky Hajníkové byla příjemným zpestřením výuky na 1. stupni. Akci připravil KLUB PŘÁTEL ŠKOLY pro žáky 1. - 4. tříd. Tento krásný vánoční dáreček děti roztančil a rozezpíval, ale také je interaktivní formou poučil o vyjmenovaných slovech a o dalších jevech v českém jazyce. 

DĚKUJEME!