Analýza prostředí školy

V únoru 2014 proběhlo v naší škole dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit, jak se našim žákům líbí vnitřní prostředí školy a  jak hodnotí okolí školy. Současně naši žáci mohli navrhovat čím naši školu a její okolí vylepšit.

Tohoto šetření se zúčastnilo 89% žáků naší školy a vyplynuly z něj tyto závěry. Vnitřní prostředí školy se líbí 72% žáků, nelíbí se 5% žáků, pouze částečně se líbí 23% žáků. Vnější prostředí školy se líbí 73% žáků, nelíbí se 2 % žáků, pouze částečně se líbí 25 % žáků.

Návrhy na zlepšení vnitřního prostředí školy: barevné třídy, vůně a více zrcadel na WC, polstrované židle pro žáky ve třídách, více pingpongových stolů, nové televize do tříd.

V okolí školy by se mělo zlepšit: upravit jezírko v arboretu, sběr odpadků v okolí školy, v zimě lepší údržba příjezdové cesty, více hřišť v okolí školy, lavičky před školou, více květin v arboretu.

Bohužel ne všechny návrhy našich žáků jsou v možnostech školy.