Co všechno sbíráme?

Během zimních měsíců sbíráme baterie, malé elektrospotřebiče, pomerančovou kůru, staré pečivo, víčka od PET lahví.

Na podzim jsme sbírali vyřazené počítače v rámci akce „Daruj počítač“

V lednu proběhne sběrová akce „Daruj mobil“

Tyto dvě sběrové akce jsou realizované v rámci programu Recyklohraní, což je školní recyklační program pod záštitou MŠMT.

Baterie a malé elektrospotřebiče vybírá p. učitelka Voborná v kabinetě č. 225          

Pomerančovou kůru vybírají paní učitelky Štikarová a Maršounová ve skladu u šaten 1.stupně. Usušenou kůru zde mohou žáci odevzdat vždy ve čtvrtek v 7.40 – 7.55 hod. Tento sběr bude zahájen v lednu.

Staré pečivo vybírá paní učitelka Šlapáková tamtéž vždy v pondělí a v pátek v 7.40 – 7.55 hod.

Na víčka od PET lahví jsou na chodbách sběrové nádoby.