Informace o EKOŠKOLE

EKOSKOLA-UVODNIZákladní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 v červnu 2019 již počtvrté obdržela  mezinárodní titul Ekoškola, který je v České republice řízen pražskou asociací Tereza a  probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Titul Ekoškola je oceněním škol, ve kterých žáci s učiteli snižují ekologický dopad provozu školy a zlepšují její prostředí.

Celý program Ekoškoly plánují a řídí žáci, kteří pod vedením učitelek Evy Voborné a Věry Sobotkové pracují v Ekotýmu školy. Ten je tvořen zástupci tříd 4. – 9. ročníku. Jedná o jakousi ekologickou radu , která je vytvořena za účelem řešení ekologických problémů v budově a okolí školy.  Členové týmu dále připravují a hodnotí jednotlivé ekologické akce, které jsou ve škole realizovány. V tomto roce se Ekotým schází vždy první úterý měsíci.

Základem naší práce je Ekokodex . Obsahuje pravidla,která jsme si stanovili a která dodržujeme.

Náš Ekokodex:

- chraň přírodu

- šetři vodou

- starý papír patří do sběru

- větrej úsporně

- odpadky patří do košů

- hospodař s energií, nesviť zbytečně

- buď zodpovědným člověkem, nenič přírodu, třiď odpad

- udržuj pěkné životní prostředí školy

- starej se o zeleň, zasaď strom, pěstuj květiny

Poprvé nám byl titul udělen v červnu 2007. V červnu  2019 jsme titul EKOŠKOLA převzali počtvrté a byl nám udělen na čtyři roky.

certifikat-ekoskola