Pomáháme druhým

Naše škola spolupracuje s fondem Sidus, což je na dobročinný projekt, jehož cílem je  získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

V listopadu si žáci naší školy mohli za 39 Kč zakoupit hru „Můj malý DinoPark“ a publikaci „Jen na vlastní nebezpečí“ .

Prodejem těchto materiálů jsme získali 2 340 Kč, které jsme zaslali na účet fondu.

Ve spolupráci se školním parlamentem probíhá sběr víček od PET lahví. Sběrové nádoby jsou na chodbách školy, ale také na sedmi dalších místech ve Žďáře nad Sázavou, například na poliklinice, na městském úřadě, v Hypernově…

Z finačních prostředků, které získáme prodejem těchto víček přispějeme chlapci, který přišel o obě nohy, na nákup nových protéz.