Vzájemné vzdělávání žáků – Den Země 23.3.2015

obrcl-vzajemne-vzdelavani-zaku-den-zeme-23-3-2015-67-782Součástí celoškolního projektu  Den Země konaného dne 23.5.2015 byla práce žáků pátého ročníku na tématu Odpady.  Program na tento den pro své mladší spolužáky připravili žáci devátého ročníku a také jsme jim celý den s řešením jednotlivých úkolů pomáhali. Na jeho přípravě jsme spolupracovali se členy Ekotýmu a třídními učiteli pátých tříd. Při řešení jednotlivých úkolů jsme se věnovali vzniku, třídění odpadů a významu jednotlivých kontejnerů na odpad, věnovali se výpočtům produkce odpadů, úsporám při výrobě papíru díky sběru starého papíru. Do mapy České republiky jsme zakreslovali významná města z hlediska zpracování odpadů.Také jsme si vyrobili vlastní ruční papír. Závěrečnou částí práce bylo mapování umístění kontejnerů na tříděný odpad v okolí školy.

Při řešení jednotlivých úkolů jsme všichni spolupracovali a tento den byl přínosný jak pro mladší tak i pro starší žáky Alena Augustinová 9.A   Michal Novák 9.A   Josef Brabenec 9.A   Sára Hladíková 5.C   Anna Plevová 5.C